OBAVJEST TUŽILAŠTVU O KRIMINALACIMA IZ POLICIJE

Iz dokumenata “Kako zločinci iz takozvanih bezbjednosnih službi ugrožavaju živote sudijama, Ko je odgovoran za nove žrtve mafijaškog kartela, Javni poziv časnim i poštenim ljudima da napuste mafijaški kartel, Upozorenje kriminalističkoj policiji i policijskoj stanici Bijeljina II” i drugih, Tužilaštvo BIH se može opširnije upoznati sa nekim detaljima monstruoznih zločina kriminalaca iz takozvanog MUP-a RS, koji je u stvari privatna banda mafije sa neformalnim šefom kartela, Dodik Miloradom, koji je javno pred kamerama obznanio formiranje “crne knjige” i praktično izdao nalog za likvidacije koje su uslijedile…


Veza : Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku PU Bijeljina od 17.03.2021. i više drugih krivičnih prijava.

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

KRIVIČNA PRIJAVA

Za krivično djelo “Terorizam” i više drugih ozbiljnih krivičnih djela, navođenih u ranije dostavljenim prijavama.

OBAVJEST TUŽILAŠTVU O KRIMINALACIMA IZ POLICIJE

NA RUKE TUŽIOCU DUBRAVKU ČAMPARI

Napomena : Ova obavjest – krivična prijava se dostavlja navedenom tužiocu s obzirom da obrađuje komunikacije pripadnika kriminalnih grupa dostavljene od stranih istražnih organa a sa akcentom na pripadnike kartela unutar policije. Vezano za to ističem da sam mnogo prije nego što je taj materijal uopšte stigao, poslao više dopisa stranim službama, ambasadama itd od čega sada prilažem dokumente “Dokazi o smišljenom terorizmu režima u BIH” od 04.12.2019. i “Mafijaški klan nakon objelodanjivanja `crne knjige` organizuje likvidacije građana” od 22.07.2020. Neću opširno opisivati brojna krivična djela koja sam pominjao u prethodnim krivičnim prijavama nego ću samo navesti najbitnije detalje a tužilac ako smatra da će mu pomoći u radu i razotkrivanju pripadnika kriminalnih grupa, može ovaj materijal spojiti sa već postojećim.


Vezano za pomenuti dokaz “Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku PU Bijeljina od 17.03.2021.” podvlačim da ne samo da nije reagovano od strane kriminalnih bosova u policiji i ne samo da se prikrivaju počinioci teških krivičnih djela, nego je svega nekoliko dana kasnije obješen sudija Luka Borovčanin, koga sam pominjao u navedenoj prijavi a bio je svjedok teških krivičnih djela, izvršenih od strane zločinaca iz policije.
Prethodno takođe nije reagovano na obavezujući “Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima” ali je umjesto toga oko mjesec i po kasnije 30.06.2020. ubijen još jedan svjedok zločina policije, okružni tužilac iz OJTIS g. Dragan Ninković. Policija, koja je lažljiva zločinačka teroristička organizacija a što sam dokazao u više sudskih postupaka je odmah izašla u javnost sa manipulacijama da se sumnja na samoubistvo te da će se o detaljima naknadno oglasiti a što nikada nije učinjeno.

Potom je 21.03.2020. ubijen načelnik kriminalističke policije g. Radenko Bašić, koji je takođe svjedok nekih krivičnih djela počev od prijetnji vješanjem pripadnicima pravosuđa o čemu je izdato “VSTV – saopštenje 14.08.2017.” preko pokušaja mog ubistva uz angažovanje kriminalnih grupa, kojima je plasirana laž da ih cinkarim policiji. I na kraju je manje od mjesec dana nakon mog dopisa u OJT Bijeljina sa upozorenjem da su u životnoj opasnosti pripadnici tog tužilaštva i da ih je potrebno zaštititi, objavljeno početkom jula 2022-e da je preminuo zamjenik glavnog tužioca OJT Bijeljina g. Debeljević Milorad.
Detalji o uzroku smrti nisu navedeni no s obzirom da sam i njega naveo kao svjedoka te da su od 4 u najmanje 3 slučaja u pitanju nasilne smrti, osnovano sumnjam da se u svim pomenutim primjerima radi o ubistvima. I ovde sam naveo samo osobe koje su imale značajne pozicije u policiji ili pravosuđu a opisaću detaljnije samo slučaj gdje je brutalna likvidacija nesporna i zvanično objelodanjena.
Vezano za aktivnosti da se usmjere kriminalni klanovi na mene u tu svrhu je bilo angažovano više desetina osoba pod komandom i kontrolom kriminalaca iz policije od kojih ističem inspektor blogera Radovanović Borislava, koji je laži o “cinkarenju” potvrdio – priznao nedavno ispod sopstvenog teksta na ličnom blogu što se može vidjeti u prilogu “Komentari na članak”.

On je dugogodišnji službenik PU Prijedor, odakle je i ubijeni Bašić a logično je zainteresovan da ostane sakrivena njegova uloga u prijetnjama iz 2017-te, koje je opravdavao i podsticao na svom blogu u tekstu od 12.08.2017. koji dostavljam pod alternativnim nazivom “`False flag` operacija” da ne bih otkrio ime žrtve napada a koje se pominje u originalnom naslovu.
U svojim tekstovima i prijavama sam godinama više puta ukazivao na to da su svjedoci u životnoj opasnosti a policija ne samo da ih nije zaštitila nego je kako je sad i javnosti poznato, učestvovala u pripremi likvidacije g. Bašića a ja tvrdim i mnogih drugih. Za Radovanovića je ubijeni načelnik bio nezgodan svjedok i time je sumnjivija njegova uloga te sam vezano za to poslao zahtjev u PU Prijedor, odakle je stigao dopis u kome se kaže da ne mogu – NEĆE da odgovore na pitanja o Radovanoviću sa kojim su navodno godinama u sukobu.
Meni je jasno da je taj “sukob” lažan sa ciljem da se kriminalac i lažljivac Radovanović lakše ubaci u grupe i pokrete građana, prikuplja informacije i organizuje likvidacije a zašto vrh policije štiti pomenutog i krije podatke može se zaključiti iz pitanja koja sam postavio te obrazloženja u prilozima “Zahtjev za informacije za PU Prijedor” i “Zahtjev za informacije za PU Banjaluka” na koji nije uopšte odgovoreno, kao ni na mnoge prethodne od kojih sada prilažem samo još jedan “Zahtjev za informacije Sudskoj policiji i MUP-u”.
Iz prethodnih i narednih dokumenata “Kako zločinci iz takozvanih bezbjednosnih službi ugrožavaju živote sudijama, Ko je odgovoran za nove žrtve mafijaškog kartela, Javni poziv časnim i poštenim ljudima da napuste mafijaški kartel, Upozorenje kriminalističkoj policiji i policijskoj stanici Bijeljina II” Tužilaštvo BIH se može opširnije upoznati sa nekim detaljima monstruoznih zločina kriminalaca iz takozvanog MUP-a RS, koji je u stvari privatna banda mafije sa neformalnim šefom kartela, Dodik Miloradom, koji je javno pred kamerama obznanio formiranje “crne knjige” i praktično izdao nalog za likvidacije koje su uslijedile.
Svi drugi detalji se mogu naći u pretodno dostavljenim prijavama a ukoliko smatrate potrebnim, dostaviću i druge dokaze koje možete tražiti putem mejlova, navedenih na dnu prijave.

PRILOZI

Zahtjev i krivična prijava direktoru policije i načelniku PU Bijeljina, Dokazi o smišljenom terorizmu režima u BIH, Mafijaški klan nakon objelodanjivanja `crne knjige` organizuje likvidacije građana, Dopis službe predsjednika 01-2-059-1414-1-20 od 13.05.2020. sa prilozima, VSTV – saopštenje 14.08.2017.; Komentari na članak, `False flag` operacija, Odgovor PU Prijedor od 20.10.2022.; Zahtjev za informacije za PU Prijedor, Zahtjev za informacije za PU Banjaluka, Zahtjev za informacije Sudskoj policiji i MUP-u, Kako zločinci iz takozvanih bezbjednosnih službi ugrožavaju živote sudijama, Ko je odgovoran za nove žrtve mafijaškog kartela, Javni poziv časnim i poštenim ljudima da napuste mafijaški kartel, Upozorenje kriminalističkoj policiji i policijskoj stanici Bijeljina II

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Bajozdenko@gmail.com
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

Komentariši