KOJI SU POLICAJCI U ŽIVOTNOJ OPASNOSTI OD ŠEFOVA MAFIJAŠKOG KARTELA

Vremenski najranije krivično djelo je ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, prilikom krijumčarenja narkotika iz Istočnog Sarajeva u Bobar grupu, koje je organizovano i nadzirano od strane članova mafijaškog kartela unutar policije te smišljenog pokušaja prikrivanja dokaza ubistva od strane pomenutog Kovrlije te inspektora Stanka Stanišića, Marković Dragoslava te Siniše Vrućinića ali i svih ostalih iz komandne strukture PU Bijeljina od tada do danas a posebno načelnici uprave i kriminalističke policije, koji ne postupaju ni nakon obavezujućeg dopisa Predsjednika RS sa priloženim dokazima nego rade za interese lokalne bande i internacionalne mafije…


MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE
POLICIJSKOJ UPRAVI BIJELJINA

Na osnovu Krivičnog zakona BIH, član “Osnovni pojmovi” stav : “Kad je kao počinilac krivičnih djela označeno službeno ili odgovorno lice, sva lica iz stavova (3) i (5) ovog člana mogu biti počinioci tih djela, ukoliko iz zakonskih obilježja pojedinog krivičnog djela ne proizlazi da počinilac može biti samo neko od tih lica.” te člana “Tok i prekid zastarjelosti krivičnog gonjenja”, stavovi “(3) Zastarijevanje se prekida svakom procesnom radnjom koja se poduzima radi gonjenja učinitelja zbog učinjenog krivičnog djela. (4) Zastarijevanje se prekida i kad učinitelj, u vrijeme dok teče rok zastarjelosti, učini isto tako teško ili teže krivično djelo.” te člana “Produženo krivično djelo” stav “(2) Produženo krivično djelo je učinjeno kad je učinilac s umišljajem učinio više istih ili istovrsnih krivičnih djela koja s obzirom na način učinjenja, njihovu vremensku povezanost i druge stvarne okolnosti koje ih povezuju čine jedinstvenu cjelinu.” vezano za “Terorizam” te više drugih krivičnih djela koje sam navodio u ranijim krivičnim prijavama i obavještenjima :

KOJI SU POLICAJCI U ŽIVOTNOJ OPASNOSTI OD ŠEFOVA MAFIJAŠKOG KARTELA

KOMANDIRU PS BIJELJINA 2 / KOMANDIRU PS BIJELJINA 1 / NAČELNIKU KRIMINALISTIČKE POLICIJE / NAČELNIKU PU BIJELJINA
Te kao obavještenje i dopuna prethodnih krivičnih prijava :

TUŽILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE

Napominjem da je obaveza Tužilaštva BIH da zaštiti svjedoke krivičnih djela koje ću navesti i u vezi sa tim da preduzme sve što je neophodno kako bi bila spriječena nova ubistva ali i prijetnje, ucjenjivanja, zastrašivanja, premlaćivanja i svi drugi oblici terorisanja. Istu obavezu imaju i svi načelnici te komandiri policijskih stanica prema službenicima koji nemaju mogućnost da pročitaju moja pismena upozoravanja i nisu svjesni kakva im i od koga opasnost prijeti.
Ovom prilikom neću opisivati ni detalje ni počinioce krivičnih djela, nego samo navesti ko su najugroženije osobe, vezano za teme koje sam detaljno obrazlagao uz obilje prilaganih dokaza. Osim toga bilo bi neophodno da neke osobe i lično – usmeno upoznam sa nekim važnim detaljima, odnosno kome bi i zbog čega odgovaralo da svjedoci stradaju “zadesno” izvrše “samoubistvo” ili jednostavno “umru” bez opisivanja uzroka u javnosti. Na stranu to što je policija obavezna zakonom da reaguje povodom gomile materijalnih dokaza koje donosim, umjesto da se odgovorni konstantno kriju po kancelarijama ili šalju pojedine kabadahije da mi prijete ubistvom.
Vezano za psovke, vrijeđanje i prijetnje ubistvom 22.05.2019. u zgradi PU Bijeljina, direktno su ugroženi policajac Z.M. iz portirnice na ulazu te nekoliko uniformisanih policijskih službenika iz kancelarije unutar zgrade koji su prisustvovali napadu na mene ali i sam napadač koji je iznenađen što me nije uplašio, pobjegao na sprat zgrade.
Što se tiče događaja od 27.09.2018. to je samo jedan od višegodišnjih razbojničkih napada na mene i pokušaja da budem ubijen ali sa tom razlikom što su ostali pisani tragovi i dokazi više teških krivičnih djela te iskazi svjedoka sadržanih u predmetu `80 0 Pr 100636 18 Pr`. Direktnog aktera i svjedoka, (koji nije znao za planiranje ubistva) sam već lično usmeno upozorio i skrenuo pažnju na neke izvore opasnosti a osim toga sam u više dokumenata napisao imena odgovornih na višem nivou komandne linije, čime se nadam da su 2 direktna aktera događaja zaštićena od pokušaja ubistva ali ne sasvim pošto uvjek mogu svjedočiti o ulozi onih koji se pokušavaju sakriti.
Dakle, inspektor Minić Dejan je direktno učestvovao u pripremi akcije protiv mene, koja je trebalo prema planu da se okonča, likvidacijom u Istočnom Sarajevu. Moguće da ni on lično niti iko iz komande PS Bijeljina II, nije znao koji su stvarni planovi, niti da su predmeti protiv mene nezakoniti, odnosno da su tadašnji glavni tužilac i predsjednik suda sa područja Istočnog Sarajeva lažirali nadležnost ali sve ono što su činili 27.09.2018. i u narednom periodu su krivična djela te pomaganje pripadnicima kartela da izbjegnu odgovornost, čime i sami postaju saučesnici ne samo u svim tada izvršenim i pokušanim krivičnim djelima nego i onima koji su im prethodili i direktno uzrokovali. Osim toga svi trebaju imati u vidu da sam i tada više puta – konkretno i tokom pomenutog postupka `80 0 Pr 100636 18 Pr` pismeno upozoravao na opasnost po život za sve svjedoke a u narednom periodu su stradali pripadnik OJTIS g. Dragan Ninković od vatrenog oružja, sudija iz Sokoca g. Luka Borovčanin je obješen, načelnik iz PU Prijedor g. Radenko Bašić od vatrenog oružja i pripadnik OJT Bijeljina g. Debeljević Milorad bez detalja o uzroku smrti. Pošto ni u slučaju smrti sudije nije naveden stvarni uzrok a najmanje u 3 slučaja se radi o nasilnoj smrti, osnovano sumnjam da su u pitanju sva 4 ubistva sa namjerom presjecanja veza ka nalogodavcima i šefovima bande a za šta su direktno odgovorni svi u naslovu navedeni pa do načelnika uprave kriminalističke policije i direktora policije čiju sam odgovornost opisivao u posebnim krivičnim prijavama.
Osim pomenutog inspektora Minića, u direktnoj opasnosti su svi iz komande PS Bijeljina II, odnosno komandir inspektora te g. Nešković Milan, koji je u dokumentu – dokazu koji je sačinio i potpisao “Odgovor po žalbi PS Bijeljina II na rješenje 80 0 Pr 100636 18 Pr” naveo da sam upozoravao na “potencijalnu otmicu i lišenje života” dok je sve to po instrukcijama šefova bande smišljeno izostavljeno godinu dana ranije kada su se odigravala brojna krivična djela.
U opasnosti su čak i Darko Kovrlija te Kostrešević Siniša kao kriminalci višeg nivoa i to svakim danom sve više i utoliko ozbiljnije što je veća vjerovatnost da budu uhapšeni i saslušavani o čemu ću u nastavku dati detaljnije pojašnjenje.

Vremenski najranije krivično djelo je ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, prilikom krijumčarenja narkotika iz Istočnog Sarajeva u Bobar grupu, koje je organizovano i nadzirano od strane članova mafijaškog kartela unutar policije te smišljenog pokušaja prikrivanja dokaza ubistva od strane pomenutog Kovrlije te inspektora Stanka Stanišića, Marković Dragoslava te Siniše Vrućinića ali i svih ostalih iz komandne strukture PU Bijeljina od tada do danas a posebno načelnici uprave i kriminalističke policije, koji ne postupaju ni nakon obavezujućeg dopisa Predsjednika RS sa priloženim dokazima nego rade za interese lokalne bande i internacionalne mafije.
Pravu prirodu takozvanog MUP-a te Republike Srpske ali i Federacije BIH te kompletne BIH, kao mafijaške hobotnice, kolonije internacionalne mafije, pokazuje javni nastup jednog od sluga te mafije i šefova lokalne bande, zločinca Dodik Milorada a opisan u prilogu “Crna knjiga” iz koga citiram njegove naloge kako kaže njihovim ljudima :
`SNSD će u narednim mjesecima uspostaviti svoju “Crnu knjigu” u koju će biti upisani svi oni koji su bilo kada na bilo koji način SNSD-u napravili štetu, a pogotovo oni koji su bili u SNSD-u, dobili mandat na ime SNSD-a i onda se priklonili drugim političkim organizacijama”, kazao je Dodik i pojasnio: To će značiti da ćemo preko naših organa i naših ljudi u institucijama vlasti voditi borbu protiv tih imena. To moramo da uradimo!`

Iz ove izjave se veoma jasno može vidjeti da ovaj zlikovac tretira “institucije” kao svoju privatnu bandu a pomenute “ljude” kao sopstvene sluge, kojima daje naredbu da se “bore” protiv “imena” iz “crne knjige” koja su im načinila “štetu”. Kakvu su “štetu” napravili i ko će biti upisan na listu za odstrel će naravno on da odluči u sadejstvu sa ortacima koji se kriju od javnosti a način djelovanja ili kako to kaže zločinac Dodik “borbe” su demonstrirali njegovi ljudi na primjerima koje sam samo pomenuo sada a detaljno opisivao više puta.
Sa druge strane, neposredno nakon nastanka dopisa Predsjednika RS od 13.05.2020. je u javnom nastupu na televiziji, tadašnji ministar UP Dragan Lukač dao sasvim drugačije upute svim policajcima a iz tog gostovanja sam izdvojio 3 najvažnije što se može vidjeti u sastavu priloga “Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020.” a citiram ih u nastavku :
1 ) Mislim da svakako, kao što sam rekao, nijedan građanin, kada ima problem o kom sam već pričao, neće pokušati da to sam riješi ili da riješi na neki drugi način već će se obratiti policiji, kao što i treba da uradi i ja ih pozivam da uvijek imaju apsolutno povjerenje u policiju i da sve probleme koje ih neko ugrožava, na bilo koji način, njih, njihove živote, njihovu imovinu, lični integritet da zovu policiju i sigurno će dobiti zaštitu od policije Republike Srpske.
2) Ustav Republike Srpske, garantuje ista prava svim građanima Republike Srpske i svakako da su svi zakoni, upravo napisani na takav način.
Ne smiju biti diskriminatorski po bilo kom osnovu, počev od vjerskog, nacionalog, bilo kog drugog pristupa. Kada ima policajac posla s bilo kojim građaninom, znači to su Ustavom zagarantovana prava i nijedan policajac ne smije da ih krši.
3) Otkud meni pravo da dovedem bilo kog inspektora u tu situaciju da sutra bude krivično odgovoran ? Drugo, njega “Zakon o policiji i unutrašnjim poslovima” obavezuje… ako dobije nezakonito narađenje, dal od mene kao ministra od direktora, od njegovog nadređenog, od bilo koga… da ga odbije, jer je nezakonito i neće ga provesti…

CITIRANI DJELOVI : https://www.facebook.com/zabavniportalvijesti/videos/784510078989207
KOMPLETNO OBRAĆANJE : “https://lat.rtrs.tv/av/pusti.php?id=92095” I “https://www.youtube.com/watch?v=SM-JoXYrsNs”


O bivšem ministru nikada nisam pisao ništa pohvalno ali zbog važnosti ovih izjava u svim svojim narednim krivičnim prijavama, nikada ga više nisam pominjao, pošto se ogradio od kriminalaca na nižim nivoima.
Vezano za citat pod brojem 1 o problemima građana da “ih neko ugrožava, na bilo koji način, njih, njihove živote, njihovu imovinu, lični integritet da zovu policiju i sigurno će dobiti zaštitu od policije Republike Srpske” je ono što bi policija trebala i morala biti ali u stvarnosti je najblaže rečeno servis mafije i onda ova izjava djeluje kao dobar vic. Meni ne treba i nikada neću tražiti “zaštitu” od policije, posebno zato jer mi najveća opasnost po život dolazi od kriminalaca iz policije ali kada sam dolazio i ponovu ću doći da tražim i zahtijevam od policije da postupi u skladu sa zakonom da prekine prikrivati zločince, bez obrira da li su iz policije, bilo iz suda ili tužilaštva. Ako su lažirali nadležnost, onda imaju legitimitet kao i svaka druga razbojnička banda i ako je bilo ko činio krivična djela, dužni ste ih dokumentovati i svjedočiti o njima inače u suprotnom napadate na moja prava i život, omogućavajući zločincima da planiraju i pripremaju nove pokušaje ubistva ne samo mene nego i drugih osoba – svjedoka a za šta ste onda direktno odgovorni.
Umjesto da radite posao za koji ste plaćeni – vi se krijete po kancelarijama, nalažući službenicima da lažu, (čak i pred sudom) što uopšte nije čudno jer ste ubili osmogodišnju djevojčicu, (mislim na policiju i saučesnike dilere), prikrivate dokaze ubistva, pokušavate ubiti i mene, lažete, falsifikujete, prijetite svjedocima, pripremate likvidacije, lažete vođama narko klanova da ih ja cinkarim vama itd.
Nepostupanje po zakonskim obavezama je direktno suprotno sa stavom iz tačke 2, obraćanja bivšeg ministra, odnosno svaka reakcija policije na moje pismene dopise i lične dolaske je diskriminacija, pošto konstantno godinama kršite zakon, saučestvujete sa počiniocima teških krivičnih djela i služite interesima političko tajkunske pljačkaške bande.
I na kraju pod tačkom 3 je najvažniji dio – direktno povezan da materijalom dostavljenim uz Dopis Predsjednika RS od 13.05.2020. što je oko mjesec i po prije nastupa bivšeg ministra.

Dakle izjava za inspektore, policajce itd da “…ako dobije nezakonito narađenje, dal od mene kao ministra od direktora, od njegovog nadređenog, od bilo koga… da ga odbije, jer je nezakonito i neće ga provesti…” se odnosi na djelovanje PS Bijeljina, II 27.09.2018. kada su uprkos mojim brojnim upozoravanjima činjena teška krivična djela, falsifikovani činjenični opisi i potpisi službenika a po instrukcijama inspektora Minića, koga sam lično vidio a komandna linija se pruža od njega i komande PS Bijeljina II, preko tadašnjeg načelnika kriminalističke policije u PU Bijeljina, Kovrlije Darka do tadašnjeg načelnika uprave kriminalističke policije a sadašnjeg direktora Kostrešević Siniše.
Ista je situacija i sa ubistvom djevojčice Ivone, kada je mafijaški kartel okupljen oko Markovića, Kovrlije i Stanišića, smišljeno sakrio materijalni dokaz ubistva, oprali su ga benzinom i o tome nisu izvjestili tužilaštvo o čemu postoje dokazi iz Osnovnog suda u Bijeljini i OJT Bijeljina, poznati i vama a potom je policija godinama vodila, kako bi šef bande Dodik rekao “borbu” protiv mene, odnosno brojni su bili pokušaji ubistva, pakovanja nepostojećih krivičnih djela ili prekršaja, laži, falsifikovanja, lažna svjedočenja pred sudom itd. Dovoljno je reći samo da su tokom akcija oko lažne prijave za ugrožavanje sigurnosti uz “posebne istražne rednje” od marta 2010-te do polovine decembra 2012-te, nakon što im je “prijateljski” savjetovano da odu u bolnicu, (kao i meni ali to nisam uradio) `umrla` moja majka a potom i otac te su nestali novac, odjeća i istorija bolesti, odnosno podaci kakvim je eksperimentalnim hemikalijama – otrovima tretiran.
Imajući u vidu sve što se dešavalo, posebno da ste me već 2 puta napali s leđa uz više podmuklih pokušaja ubistva, kompletna policija RS ima status teroriste – ubice u pokušaju te ću svaki eventualni napad tretirati kao napad na život od čega ću se braniti jer bolje je dobiti metak u glavu nego biti zadavljen od strane nekih monstruma kojih je policija prepuna a potom predstavljen kao “samoubica”. Naravno za bilo kakav eventualni incident u budućnosti, odgovornost je na komandirima i načelnicima iz PU Bijeljina ali i na Tužilaštvu BIH jer je već prošao period za upoznavanje sa problemima i vrijeme je da trenutni glavni tužilac pokaže da li je policiju napustio jer ne želi učestvovati u organizovanom kriminalu ili je na poziciju tužioca postavljen upravo kao pripadnik policije na specijalnom zadatku organizovanog prikrivanja pljački, ubistava i svih drugih oblika zločina nad narodom.
Kostrešević i Kovrlija su komandno najodgovorniji za kompletan kriminal u zadnjih preko 10 godina, vezano za teme i krivična djela koje opisujem te su direktno zainteresovani da ućutkaju svakoga ko bi mogao svjedočiti o nezakonitim naredbama koje su izdavali odnosno podsticali na krivična djela te ih sa te strane treba posmatrati kao potencijalne nalogodavce ubistva svakoga od lica koja sam navodio ali i brojnih drugih, upoznatim sa detaljima njihovih zločina.
No sve ove monstruozne terorističke radnje kartela, povezuje ime najisturenijeg šefa bande Dodik Milorada, koji će nesumnjivo naložiti likvidacije i pomenute dvojice saučesnika i svakoga drugog iz vrha bande, ukoliko dobije podatke da bi isti mogli progovoriti, odnosno sklopiti sporazum sa domaćim tužilaštvom ili čak i nekim stranim istražnim organima, posebno stoga jer je rok trajanja sluge internacionalne mafije odavno na izmaku.

PRILOZI

Javne instrukcije policiji o pravilnom postupanju 29.07.2020.
Crna knjiga

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
Bajozdenko@gmail.com
Zdenkobajo@gmail.com
065831902

Komentariši