beats by dre cheap

IMA LI PRAVA IZVAN SUDA

UKUPNA SUMA ZA NANESENU ŠTETU KOJU SAM TRAŽIO OD ČETVORO KRIMINALACA IZ OT BIJELJINA JE 150 HILJADA KM!
AKO REPUBLIKA SRPSKA POKRENE ISTRAGU PROTIV NJIH I OBJELODANI DOKAZE KOJE SAM DOSTAVIO O NJIHOVIM KRIVIČNIM DJELIMA, IZGUBIĆU MOGUĆNOST DA OSTVARIM NADOKNADU, JER KRIVCI TREBA DA DOBIJU ZASLUŽENU ZATVORSKU KAZNU I NEĆE IMATI NIKAKVIH PRIMANJA!
NE TREBA MI NIJEDAN FENING, SAMO POHAPSITE MAFIJU...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI
NA RUKE PREDSJEDNIKU
IMA LI PRAVA IZVAN SUDA ???

Nedavno su u Beogradu izvršene dvije likvidacije od strane narko mafije, brutalnim dizanjem eksplozivom u vazduh!
Dobrom dijelu zaposlenih u zgradi suda, poznato je da sam dostavio materijal, koji nesporno dokazuje, krijumčarenje u "Univerzal" tajkuna Gavrila Bobara, kom prilikom je ubijena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo!
Iako je mafijaška vlast na čelu sa diktatorom i tiraninom Dodik Miloradom, uradila sve preko mafijaških servisa MUP-a i OT Bijeljina da prikrije te zločine, pošto sam proslijedio materijal izvan zemlje, ipak je došlo do pronalaska dokumentacije o pranju novca narko klana Šarić, preko Bobar banke, a radi se o preko 4 miliona KM, što je samo dio transakcija...
Tekst krivične prijave sa dokazima o krivičnim djelima, je na linku:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089
Da bi minimizirali vezu sa narko mafijom, tajkunsko mafijaški režim Milorada Dodika, povlači bosa, Bobara iz trke za nečelnika grada, pokušavajući umanjiti štetu, ostati na vlasti, nastaviti sa pljačkanjem i kriminalom, te izbjeći zaslužene zatvorske kazne!
Poslije niza nerazjašnjenih likvidacija, (pominjem samo dizanje u vazduh Milana Vukelića) čije istrage ne mogu zatvoriti, prešlo se na "druge načine", prikrivanjem dokaza, oslobađanjem ubice kao neuračunljivog i trovanjima protivnika!
Još godinu dana prije uklanjanja Dijane Milić i njene "smrti" pisao sam da je mafija pošto me je lažno optužila, preko svojih slugu iz OT Bijeljina, (kriminalci, Kovačević, Stjepanović, Debeljević i Gruhonjić), naložila policiji nezakonit nadzor bez naradbe suda, prethodno otimajući računar sa podacima, pokušala i moje ubistvo trovanjem 23.06.2010.
Naravno, ja sam bio spreman na takve metode, inače se ne bih ni upuštao u borbu sa mafijom, ali sam upozoravao da opasnost prijeti i drugima! Pošto sam sa sestrom, predao dokaze u CJB Bijeljina i u razgovoru sa načelnikom kriminalističke policije uspio izdejstvovati da pokrene istražne radnje o kriminalu Dragoslava Markovića i Stjepanović Danice, iako smo sutradan, obavješteni od sudske policije da je Stjepanović na odmoru, ista se pojavljuje na ulazu u zgradu i vidjevši nas bježi nazad...
Nekoliko dana kasnije, prilikom pokušaja da dokaze predamo tužilaštvu i podnesemo krivičnu prijavu, što je zakonom garantovano pravo, umjesto toga daje se nalog za naše hapšenje, te nas komanda sudske policije i sudija prekršajnog suda drže u svom privatnom zatvoru nekoliko sati, bez prava na kontakt sa advokatom, bez potvrde o lišenju slobode i potvrde o otpustu, (zato tvrdim da se radi o privatnom zatvoru)!
Član 15 iz Ustava RS. Nezakonito lišavanje slobode je kažnjivo.
Lišavanje slobode može trajati samo dok postoje zakonski uslovi za to.
Licu koje je pritvoreno mora se uručiti pismeno obrazloženo rješenje u času pritvaranja. Protiv ovog rješenja pritvoreno lica ima pravo žalbe.

Sada je sasvim jasno da je taj teroristički čin i svi ostali izvršen sa ciljem da se otkloni opasnost od mafijaških bosova, koji švercuju oružje i narkotike, peru prljavi novac, pljačkaju budžet i građane! Dok građani jedva preživljavaju, neki se hraneći i iz kontejnera, samo mafijaški bosovi Bobar i Dodik teže više milijardi evra!
Osim brojnih mahinacija sa budžetom i pljačke bivše društvene imovine, prihode ostvaruju i dilovima sa narko mafijom, što je razotkriveno početkom 2012, a OT Bijeljina i MUP su logistička podrška mafiji!
Sudska policija je dobila ulogu tjelesne garde kriminalaca iz OT Bijeljina, te iako su im predati dokazi o kriminalu tužilaca izvršavaju njihovu fašističku naredbu, kako bi nas spriječili da predamo dokaze...
ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I DRUGI SRODNICI, NE MOGU LIČNO PRISTUPITI PROSTORIJAMA TUŽILAŠTVA !!!???
To je "usmena naredba" mafije koju sprovodi komanda sudske policije, iako sam ih više puta upozoravao da je to u suprotnosti za zakonom i ustavom garantovanim pravima:
Član 16. (IZ USTAVA)! Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom. Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Član 48. (IZ USTAVA) Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti.

No brutalno gaženje ustava i zakona je svakodnevnica tužilačke mafije i ne postoji ništa što ne bi uradili da zataškaju svoje zločine! To što smo majka ubijene djevojčice i ja, zarobljeni i šikanirani da bi se zaštitili tajkuni, je sitnica u poređenju sa onim što se desilo dan kasnije:
G. Teodorović Aco, načelnik kriminalističke policije, (gospodin kome sam predao dokaze o krivičnim djelima kriminalaca iz mafijaškog režima) je pronađen mrtav u automobilu! Navodno je doživio infarkt i skrenuo sa puta.
Uspio sam dobiti informaciju da autopsija NIJE IZVRŠENA, materijal koji sam dostavio je takođe "doživio srčani udar" jer niko nema pojma o tome, a na zahtijev za pristup informacijama podnesen u mafijaški servis OT Bijeljina mi nikada nije odgovoreno! U prilogu ovog dokumenta je Zahtjev, predat u decembru 2010. godine.
Nikada nisam dobio informaciju o tome, ko je bio tog dana dežurni tužilac! Suštinski je nebitno, jer svaki tužilac mora da izvršava naloge kriminalca Kovačevića, ali bi bilo veoma intrigantno, ako bi se otkrilo da je kriminalka Stjepanović, povučena sa odmora, da bi bila dežurna u danu kada g. Teodorović "doživljava infarkt"!
Pitanje je zašto se krije informacija o tome, ko je bio tužilac tada, a posebno je čudno da nije naložena autopsija! Usputno, obavještavam javnost da je tužilac Stjepanović, bila nadležna u slučaju, kada je prilikom saslušanja u CJB Bijeljina preminuo građanin Nedeljko Radman, samo nekoliko dana prije nego što su meni spremili zamku, sa navodnim "Ugrožavanjem sigurnosti"! Pretpostavljam da predsjednik suda ima mogućnost da sazna, ko je bio dežurni tužilac onog dana, kada je načelnik kriminalističke policije, navodno doživio infarkt...
Već više od dvije godine upozoravam da zemljom vlada mafija i da je OT Bijeljina najveća mafijaška organizacija sa ciljem da štiti organizovani kriminal, apelujući da oni koji mogu preduzmu nešto inače će se nastaviti sa terorom i ubistvima!
Prije nekoliko dana na pretresu, (80 0 P 034147 11 P) u kome sam tužio građane Debeljevića i Gruhonjića, zbog nanesene štete uzrokovane lažnom prijavom za "Ugrožavanje sigurnosti" pošto su prvo tvrdili da sam sve izmislio, krajem 2011. kada nisam imao nijedan pisani dokument u kome se navode njihova imena kao podnosilaca, pokušalo se sa pritiskom na sudiju!
Krivična djela i laži tužilaštva sam u potpunosti razotkrio na stranici:

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3320018
Sada dakle tuženi Gruhonjić podnosi prigovor pasivne legitimacije, (što bi značilo da sam ga pogrešno identifikovao kao izvršioca štetne radnje) uz primjedbu da on prema ZOPP i ZOKP, ne može biti tužen !!!???
Ako sam dobro shvatio, taktika tuženih je da formalno podnesu prigovor "pasivne legitimacije" a da se prikriveno pozovu na imunitet, odnosno da oni ne mogu biti tuženi nego Republika Srpska, te sam u tome "pogriješio"!
No kako, tuženi nisu nastupili službeno sa svojim potpisom i pečatom OT Bijeljina što i sami potvrđuju, navodeći u odgovoru sudu da nemaju sa mnom nikakve službene veze, jasno je da se ne mogu pozvati na imunitet:
Član 87. Imunitet sudija i tužilaca (ZOVSITV)
(1) Sudija ili tužilac ne može biti krivično gonjen, uhapšen ili zadržan u pritvoru niti može odgovarati u građanskom postupku za mišljenja koja daje ili za odluke koje donese u okviru svojih službenih dužnosti.
(2) Posjedovanje imuniteta neće spriječiti ili odgoditi istragu u krivičnom ili građanskom postupku koja se o nekoj stvari u skladu sa zakonom vodi protiv sudije ili tužioca.

Kako sam predvidio takav potez tuženih, jasno sam istakao ranije u podnesku da se shodno stavu 2 navedenog člana ne može spriječiti istraga protiv njih, tim prije što su izvršili krivično djelo, a sve sa ciljem da prikriju ranija mnogo veća krivična djela!
Na obavještenje sudije da će se glavnoj raspravi izvoditi dokazi i donijeti odluka o njihovom materijalno pravnom prigovoru, tuženi Gruhonjić je priredio neprijatnu scenu!
Prvo je došlo do verbalnog sukoba tuženog Gruhonjića sa sudijom oko kvalifikacije prigovora "pasivne legitimacije"! G. Gruhonjić je tvrdio da se radi o procesnom prigovoru, koji sudija MORA ODMAH da obradi, dok je stav sudije bio kako se radi o materijalno pravnom prigovoru, o čemu će odluku donijeti na glavnoj raspravi! Ja sam naravno znao da je sudija u pravu, a sada zbog građana koji će čitati ovaj tekst na internetu navodim objašnjenje:
Nedostatak pasivne legitimacije predstavlja materijalno pravni prigovor koji utiče na osnovanost tužbenog zahteva, a ne na stranačku sposobnost u kom slučaju bi se tužba odbacila. Takođe nema uslova ni za odbačaj, jer tužba nije neuredna, a označeni tuženi postoji, ali on nije dužnik utužene obaveze.
No, iako je izneo netačnu formulaciju, tuženi Gruhonjić je poslije prepirke sa sudijom oko kvalifikacije prigovora, počeo i da ga vrijeđa, osporavajući njegovo znanje i stručnost, tvrdeći da se godinama bavi ovim poslom, da je u pravu a sudija neka čita zakon!!!???
Na te jasne i glasne uvrede sudija je reagovao mirno i pribrano, kao da se ništa nije desilo, ističući da će odluka o prigovoru biti donesena naknadno, a na sve to tuženi Gruhonjić je rekao da ni on niti drugi tuženi Debeljević, neće prisustvovati nijednoj narednoj raspravi, jer je to za njih maltretiranje, nego da će koristiti druge metode!
Ja imam samo jedan način, sredstvo, odnosno metod, a to je dokazivanje na sudu! Ako eventualno smatram da je odluka sudije pogrešna, žaliću se drugostepenom sudu, a ako vjerujem da je došlo do pristrasnosti ili čak kršenja zakona od strane nekog sudije, mogu to da objelodanim, podnesem prijavu i obavjestim VSITV!
Zapitajmo se onda svi, kakve to druge načine imaju tuženi, a neće da izvode dokaze na sudu???
Ja dobro znam kakvim se metodama koristi tužilačka mafija, a sada podsjećam zašto sam lažno optužen za "Ugrožavanje sigurnosti" navodeći "prijetnju" upućenu g. Gruhonjiću, (relevantni djelovi):
Od vas trazim da u procesu koji se priprema kazete istinu i nista vise. Ako sam u pravu, da je glavni tuzilac nalozio da se od mene ne uzima krivicna prijava. Ponuda vazi do 20 marta ove godine. U suprotnom, ja cu 22.03. ove godine predati krivicnu prijavu protiv vas u vezi navedenog dogadjaja, sa pretpostavkom da ste zloupotrebili polozaj, zbog saucestvovanja u ubistvu.
Dakle, iako je i osnovcu jasno da ovde ne postoji nijedna riječ bilo kakve prijetnje, Tuženi Gruhonjić učestvuje u Zavjeri organizovane kriminalne grupe i lično me skupa sa Debeljevićem lažno prijavljuje a policija me pita:
G. Bajo, u svojim pismima ste dali rok do 20.03.2010. da postupe po vašem pismu! Šta ste mislili time i šta biste učinili ukoliko ne postupe po zadatom roku?
To što sam precizno napisao šta namjeravam da učinim, (a podnošenje prijave je pravo garantovano zakonom) nije spriječilo nekog genijalca u tužilaštvu da naloži inspektorima da me pitaju za odgovor! Valjda su mislili da ću reći nešto drugo ili su mi samo podmetali da sam imao i neke tajne misli i namjere...
Pomislite sada šta bi se desilo da sam napisao kako ću, ako ne postupe po prijedlogu upotrijebiti i neke "druge metode"! Vjerovatno bi to bilo dovoljno da tužilac podigne optužnicu i zatraži zatvorsku kaznu, jer šta bih ja mogao odgovoriti u svoju odbranu: KOJE SU TO DRUGE METODE, A DA NISU PROTIVZAKONITE ???
Zamislite g. predsjedniče suda, gospodo sudije, pravnici i građani, kako bi djelovalo da sam ja u sudnici rekao sudiji da tražim prihvatanje mog zahtjeva ili ću u suprotnom umjesto da dokaze izvodim u sudnici, koristiti "druge načine"!
Osjećaj "Ugrožavanja sigurnosti" je subjektivan i ako nisu izgovorene riječi koje jasno označavaju prijetnju, svako procjenjuje kakvo im je značenje! To što je izgovorio g, Gruhonjić sudiji u sudnici pred svjedocima, (osim već navedenih, prisutna je i daktilograf, sudski policajac i troje pripravnika ili volontera, što je poznato sudu) je gramatički i logički ne samo pritisak na sud nego i prijetnja!
Stoga apelujem na predsjednika suda da zaštiti sudije od pritisaka prijetnji i terora od strane osoba za koje sam vam dostavio neoborive dokaze, da su u sprezi sa organizovanim kriminalom!
Ja ne znam nijedan zakonit način osim dokazivanja pred sudom, a svi drugi, (pritisci, ucjene, pokušaji podmićivanja, obećavanja, asocijacije na događaje u Beogradu i slično, su NEZAKONITI!
Ako vi znate da postoje načini za koje je ne znam, a da su zakoniti, nemojte reagovati uopšte, ali ja poznajući monstruoznost mafije i posebno imajući u vidu njihovu nervozu i bijes zbog pozicije u koju su dovedeni objavljivanjem dokaza o njihovim zločinima, smatram da sam u opasnosti i ja, što je nebitno, i sudije i svjedoci kriminala, počev od aktera krijumčarenja i ubistva, pa do inspektora i tužilaca koji su učestvovali u prikrivanju tih krivičnih djela!
Nedavno me jedna osoba, čiju stručnost i znanje cijenim pitala, zašto sam predao 15 tužbi a nisam sve objedinio u jedinstvenu! Uz opasku da postoji 10 tužbi a ne 15, ističem da sem objektivnih, postoje i taktički razlozi.
Recimo udio osoba za koje se tvrdilo da im prijetim je različit, ali sam mogao ipak sve da objedinim, no u tom slučaju pripadnici mafije nikada ne bi dozvolili sekretaru, koja je nasilno uvučena da, da onakvu izjavu!
Sekretar OT Bijeljina je u strahu od mafije i to je kristalno jasno! Ako imalo sumnjate u to, pomislite da li biste vi znajući da je neko optužen za ugrožavanje VAŠE sigurnosti, a nikada vam nije upućivao prijetnje, da ga prati policija, pretresa, odnosi računare, prisluškuje, nadzire danonoćno i prijeti mu 3 godine zatvora, ćutali ili biste reagovali i saopštili da se radi o lažnim optužbama???
Ja bih otišao isti dan u policiju i demantovao laži, a vjerujem da biste i vi!
Sekretar nije smjela da kaže ništa dok nije bila optužena pred sudom, a tražio sam od nje 10 (deset) KM odštete, sa isključivom namjerom da dobijem izjavu kakvu sam i dobio, te da je koristim protiv kriminalaca!
Svaki proces ću koristiti kao dokaz u nekom drugom postupku! Teoretski, ako bi neki sudija prekršio zakon:
KRIVIČNO DJELO POVREDE ZAKONA OD STRANE SUDIJE
Da bi postojalo krivično djelo i krivična odgovornost izvršioca krivičnog djela povrede zakona od strane sudije iz člana 376. Krivičnog Zakona Republike Srpske, neophodno je da kod sudije kao izvršioca tog krivičnog djela postoji svijest o kršenju zakona i volja da se to učini, kao i namjera (dolus), da se to čini s ciljem da se za drugog pribavi kakva korist ili da se drugom nanese šteta.

te recimo kriminalce iz tužilaštva, koji su izvršili krivična djela svjesno kršeći zakon "oslobodio"odgovornosti za nanesenu štetu pod bilo kojim izgovorom, u smislu da su nastupali kao produžena ruka države, to će biti argument u sporu protiv Republike Srpske!
Stoga aludirajući na tvrdnju tuženog građanina Gruhonjića, da sudija ne zna zakon te da ga pročita, podsjećam da sam i njemu i ostalim tužiocima predočio materijalni dokaz ubistva, torbu ubijene djevojčice, koju su kriminalci Stjepanović i Marković u sadejstvu sa ostalim oprali benzinom, kako bi uklonili tragove ubistva!
Drskost, bahatost osionost i bezobrazluk, tuženi Gruhonjić je pokazao i sudiji, a možete onda zamisliti kako se ophodio sa inspektorima kada je tražio da me nadziru bez neredbe suda ili posebno kako se ophodio prema meni!
Kršenje zakona je za njega svakodnevnica, pa stoga i ne čudi što nije postupio prema članu iz Zakona o krivičnom postupku, koji je obavezujući za sve državne službenike, "Obaveza prijavljivanja krivicnog djela"!
Da li je on nestručan, te treba da čita zakon ili je kriminalac, procjenite sami...
Stoga sudije Osnovnog suda, skupa sa predsjednikom, kojima sam u sklopu tužbi, dostavio dokaze o monstruoznim zločinima kriminalaca iz tužilaštva, krijumčarenju tajkuna Bobara, a lažna prijava je samo vrh ledenog brijega, poštujući obavezu iz ZOKP, treba da zatraže od MUP-a istragu po tim krivičnim djelima, te neodložno hapšenje i kriminalističku obradu odgovornih, a njihova imena i neoborive dokaze sam vam dostavio!
Najuži krug pripadnika mafije čine portir "Univerzala" Sofronić, te inspektor Marković i tužilac Stjepanović, koji su u sadejstvu uklonili materijalni dokaz sa mjesta ubistva u oprali tragove sa njega! Krijumčareni tovar su dovezle osobe iz Federacije BIH, Moco i Kešmer, dok je logističku podršku pružio ured glavnog okružnog tužioca sa kriminalcima Kovačevićem, Debeljevićem i Gruhonjićem!
Republika Srpska, kao tužena u nekim drugim sporovima, može odmah da pokrene istragu i procesuira navedene kriminalce, što bi olakšalo rad sudu i omogućilo postizanje dogovora ili će nastavivši da podržava mafijašku mrežu tužilaca, koji stvarajući lažni privid da su nedodirljivi, svjesno izvršavaju krivična djela i rade za organizovani kriminal!
U ovih 10 tužbi, protiv pojedinaca, "Univerzala" i Republike Srpske, dokazi su neoborivi i neko će na kraju biti kriv i za štetu i za krijumčarenje i za ubistvo, a podsjećam da je transakcija mafijaškog bosa Bobara i otkrivena pošto sam materijel preko posrednika dostavio Interpolu!
Da li će Republika Srpska i možda neke njene sudije doživjeti sramotu da se razotkrije kako su žmurili i podržavali kriminalce iz tužilaštva i narko mafiju, neka odluči sama i svaki sudija ponaosob!
Ne poštujući obavezu iz ZOKP, svako službeno lice, kome sam bilo kada dostavio dokaze o kriminalu, uključujući i predsjednika suda, izvršiće krivično djelo nečinjenjem član 8 stav 2, iz KZ-a, povezano sa drugom krivičnim djelima, prije svega "Zloupotreba službenog položaja", te "Pomoć učiniocu poslije uzvršenja"!
Osim toga, svaka povreda zakona od strane sudije, što pokušava pritiscima i prijetnjama da izdejstvuje mafija, ako do nje dođe, će biti očigledna i prezentovana drugostepenom sudu!
Apelujem na vas i na sve sudije da se hrabro i odlučno suprotstave mafiji i postupe po zakonskim odredbama...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
17/05/2018 01:46