beats by dre cheap

PO TUZBI ZA LAZNU PRIJAVU

NA PRIPREMNOM ROČIŠTU, (05.06.2012. 08:00) NISU SE POJAVILI TUŽENI, TE JE DOŠLO DO ODLAGANJA ZBOG TOGA ŠTO POZIV NIJE URUČEN JEDNOM OD NJIH!
GOSPODIN JE "NEOČEKIVANO" PRIVREMENO PREMJEŠTEN U DRUGI GRAD, A DA LI TO IMA VEZE SA OVIM PROCESOM ILI NE, PROCJENITE SAMI...

 

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 034147 11 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi: 1)

GRUHONJIĆ MUHAMED

Tuženi: 2)

DEBELJEVIĆ MILORAD

Vrijednost spora:

500000 KM

OBAVJEST SUDU I TUŽENIMA PO ČLANU 77 ZOPP-U
Prije svega ističem da mi je novčana nadoknada od 50000 KM sasvim nebitna u mojoj borbi sa organizovanim kriminalom i spreman sam se u cjelosti odreći tražene sume, ukoliko se tuženi priključe toj borbi i ponude prihvatljiv sporazum!
Obavještavam Sud, te gospodu Gruhonjić Muhameda i Debeljević Milorada, da ću osim ranije dostavljenih dokumenata, (OBAVJEŠTENJE-MEJL, OBAVJEŠTENJE-PISMA, NAREDBA, ZAPISNIK, ZAHTJEV OKRUŽNOM SUDU, RJEŠENJE OKRUŽNOG SUDA, ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA), koristiti kao dokazni materijal i slijedeće dokumente, koje prilažem uz ovaj podnesak!
IZJAVA VJEŠTAKA

ZAPISNIK 80 0 Mal 035904 11 Mal

KOLEGIJU TUŽILAŠTVA

ZABILJEŠKA MUP-A

ODGOVORI TUŽILAŠTVA

ZAPISNIK 80 1 Pr 004323 11 Pr

ZAHTIJEV MUP-U

ČLANAK I DOKAZI KRIMINALA

ODGOVOR MUP-A

TAHOGRAF TRAKA

Takođe prilažem DVD, koji ne namjeravam koristiti direktno, ali ističem da se na njemu nalaze dokazi koje su tuženi namjeravali oteti i uništiti, ne znajući da sam kopiju proslijedio izvan zemlje. U folderu "Dokazi" nalazi se audio fajl "Izjava vještaka" te fotografije materijalnog dokaza ubistva "Torbe", koji dokazuju kriminal tužilaca OT Bijeljina! Sem toga, audio zapis "Kerovic", dokazuje da gospodin nije bio ugrožen sa moje strane, dok mp3 fajl "Gruhonjic 3" dokazuje da dotični gospodin nije htio da iznese nikakvo objašnjenje ili prihvati neki dogovor, tako da je ova tužba bila jedini način, da se dođe do istine! Dokazi na disku u obliku audio zapisa i fotografija, nisu neophodni za dokazivanje odgovornosti tuženih za lažnu prijavu i nanesenu štetu, ali pokazuju koji su im bili motivi za to. Istovremeno podsjećan da je svako službeno lice, koje ostvari uvid u materijal, koji ukazuje na izvršenje krivičnog djela, uključujući i postupajućeg sudiju, dužno da postupi prema članu "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela" iz ZKP-a...
Istovremeno iznosim svoj stav o odgovorima na tužbu, koji su mi dostavljeni!
Što se tiče odgovora g. Gruhonjića koji je kratak i jasan, iznosim samo ispravku da dotičnog nisam tužio, kao zamjenika glavnog okružnog tužioca, kao niti drugog tuženog, nego se radi o tužbi protiv dva građanina, što ću kasnije detaljnije razjasniti! Navođenje radnog mjesta u OT Bijeljina je isključivo u cilju lociranja tuženih, odnosno njihove adrese, jer mi privatne adrese nisu poznate, a svaki pokušaj da do istih dođem je osuđen na neuspjeh, jer mi iz OT Bijeljina u poslednje dvije godine nije odgovoreno na više od 10 Zahtijeva za pristup informacijama...
Odgovor g. Debeljevića je nešto opširniji i suštinski se tvrdi da sam sve u tekstu tužbe izmislio, dakle da približimo jeziku razumljivom za sve građane, da sam LAGAO, te za takvu kvalifikaciju mogu samo da mu kažem HVALA !
Hvala gospodine Debeljeviću, jer ste mi ovim dokumentom pružili dokaz, koji sam samo mogao da poželim!
U samoj rečenici gdje se podvučeno tvrdi da sam sve izmislio, doslovno se "prepisuju" moji navodi da se međusobno, uopšte ne poznajemo, te što je izuzetno važno za naredni argument, isti navodi da nikada nije postupao niti u jednom predmetu vezanom za mene ili moje pravne interese!
To je naravno tačno, ali odmah potom g. Debeljević tvrdi da je Sud MORAO zaključiti da parničnom tužbom ne mogu biti tuženi tužioci OT Bijeljina, "zaboravivši" pritom da navede pravni osnov te tvrdnje, odnosno neku zakonsku odredbu, kojom bi potkrijepio svoj stav! Stoga ja navodim relevantni član:
Član 87. Imunitet sudija i tužilaca (ZOVSITV)
(1) Sudija ili tužilac ne može biti krivično gonjen, uhapšen ili zadržan u pritvoru niti može odgovarati u građanskom postupku za mišljenja koja daje ili za odluke koje donese u okviru svojih službenih dužnosti.
(2) Posjedovanje imuniteta neće spriječiti ili odgoditi istragu u krivičnom ili građanskom postupku koja se o nekoj stvari u skladu sa zakonom vodi protiv sudije ili tužioca.
Očito stav jedan daje neku osnovu za "nedodirljivost" tužioca Debeljevića, međutim, jasno je da se radi o postupcima u okviru službenih dužnosti, a sam g. Debeljević priznaje da sa mnom nema nikakve službene veze, kao niti g. Gruhonjić!
Jedina osoba iz OT Bijeljina, koja je službeno vezana za prijavu u kojoj se sumnjičim za "Ugrožavanje sigurnosti" je gospodin Šabić, (KTA 246/10) koji je dobio spis na obradu! Protiv pomenutog gospodina nisam podneo tužbu, niti ću to ikada učiniti, a za sve negativne posledice, koje su se desile radnjama, kako njega, kriminalističke policije, koja je podnijela zahtijev za pretres i OTIMANJE računara sa dokazima o kriminalu, te Naredbom Okružnog Suda, odgovornost je na Republici Srpskoj!
Tuženi dakle smatra da kao tužilac može izaći na kafe pauzu, opljačkati banku, pretući građanina i oteti mu novac ili upucati nekog prolaznika, a onda reći: "JA SAM TUŽILAC I NIKO MI NIŠTA NE MOŽE" !!!???
Sve navedeno su krivična djela, baš kao i "Lažno prijavljivanje krivičnog djela" - član 364, a s obzirom da su mi time svjesno nanijeli nematerijalnu štetu i povrijedili dostojanstvo i ugled, shodno stavu 2 člana 87 ZOVSITV, nikako se ne mogu oslanjati niti pozivati na imunitet...
Gospoda Debeljević i Gruhonjić, su nastupili kao građani, bez ijednog dokumenta sa svojim potpisom i pečatom OT Bijeljina, te se NIKAKO ne mogu zaklanjati iza OT Bijeljina, tvrdnjama da su "obavljali" svoju dužnost!
Naprotiv, oni su prvo iznijeli lažne tvrdnje da im upućujem prijetnje, navedene u članu 169 KZ-a i ne samo to nego su bez znanja i dozvole tužioca Kerovića i sekretara Prodanović, LAŽNO predstavili da prijetim i njima!!!???
Potom su "Zloupotrijebili službeni položaj" i zatražili od policije pokretanje svih narednih radnji, iako za to nije bilo nikakvog osnova! Takođe nisu dozvolili niti tužiocu Šabiću, da "samostalno i nezavisno" donese odluku o predmetu nego su citiram g. Šabića, došli kod njega, (nije precizirao ko je došao) i rekli:
TI BI TO KAO DEŽURNI TREBAO DA POTPIŠEŠ !!!

Besmislica lažne optužbe koju su inicirali tuženi, jasno se ogleda u tome da se u polaznoj tvrdnji iznosi, kako "mjesecima upućujem prijetnje" mejlovima i pismima, (dakle imaju obilje dokaza) a onda se traži pretres, kako bi se citiram sudiju Đonlića "pronašli dokazi i predmeti izvršenja krivičnog djela po članu 169 KZ-a" !!!???
Nadalje se ističe, pravno pogrešan termin "nedostatak pasivne legitimacije", (obrazlažem):
Kad je tužilac u zabludi u pogledu identiteta tuženog (error in personam) – i tužba sa pogrešno označenim licem bude dostavljena tom licu, onda to pogrešno lice stiče svojstvo stranke u parnici i dužno je da istakne prigovor nedostatka "pasivne legitimacije", u suprotnom rizikuje da bude donesena presuda zbog propuštanja koju će morati da pobija pravnim lekovima.
G. Debeljević je pogrešno uključio riječ "nedostatak" u pravni termin, ističući je razmaknutim slovima, a trebala je biti jednaka ostalim riječima u rečenici! No recimo da je to samo lapsus, kakvi se svima dešavaju...
Ali mnogo važnije u svemu je to što tuženi tvrdi da je sve izmišljeno, odnosno da nije on ta osoba koja je izvršila lažno prijavljivanje krivičnog djela, a u nastavku ću dokazati te argumentovati prilozima, da se sada pokušava prikriti krivično djelo koga je g. Debeljević svjestan, tvrdnjom da on s tim nema nikakve veze!
No da završim sa analizom odgovora g. Debeljevića, koji prvo traži od suda da se tužba odbaci, a potom DA SE TUŽILAC ODBIJE, sa tužbenim zahtjevom u cjelosti ???
Pitanje: DA LI SUD ODBACUJE TUŽBU ILI TUŽIOCA !!!???
Što se tiče prijedloga da Sud pribavi spise iz OT Bijeljina, pridružujem se tome i identifikujem spis o kome se radi, a pominje se u odgovoru CJB Bijeljina na moj zahtijev, (Izvještaj 10-02/3-1-230-236/10 KU-148) mada sam uvjeren da je taj spis djelimično ili u cjelosti uništen, s obzirom da OT Bijeljina osporava njegovo postojanje, Član 131:
Ako u postupku treba razgledati stvar koja se nalazi kod jedne od stranaka, kod treće osobe, kod organa vlasti ili kod pravne osobe kojoj je povjereno vršenje javnog ovlaštenja, na odgovarajući će se naćin primjeniti odredbe čl. 134. do 136. ovog zakona o pribavljanju isprava od ovih organa ili pravnih osoba.
Član 134. (3) Ako se isprava nalazi kod organa vlasti ili pravne osobe kojoj je povjereno vršenje javnog ovlaštenja, a sama stranka ne može isposlovati da se isprava preda ili pokaže, sud će po prijedlogu stranke narediti tom organu, odnosno osobi, da ispravu dostave sudu.

Dosadašnja praksa OT Bijeljina je upravo suprotna i iz straha da se dođe do drugih dokaza o kriminalu, brutalno se krši zakon o slobodi pristupa informacijama i ne dozvoljava uvid u spis o ubistvu Ivone Bajo, (KTA-596/09), o prijavi protiv mene, (KTA-246/10), izvještaju policije, (10-02/3-1-230-236/10 KU-148), niti bilo kom podatku zatraženom u preko 10 zahtijeva za pristup informacijama, a predaja novih dokumenata u pisarnici mi je zabranjena:
Član 205 Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti (ZOO)
(1) Svako ima pravo zahtijevati od suda ili drugoga nadležnog organa da naredi prestanak radnje kojom se povređuje pravo njegove ličnosti.
(2) Sud odnosno drugi nadležni organ može narediti prestanak radnje pod prijetnjom plaćanja izvjesnog novčanog iznosa, određene ukupno ili po jedinici vremena u korist povrijeđenog.

Stoga zahtijevam od Osnovnog suda u Bijeljini, da donese Riješenje:
1) NAREĐUJE SE SVIM ORGANIMA REPUBLIKE SRPSKE DA SE PREKINE SA DISKRIMINACIJOM I SPREČAVANJEM OSTVARENJA ZAKONOM GARANTOVANIH PRAVA SVIM SRODNICIMA, UBIJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO!
2) NAREĐUJE SE OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI DA OMOGUĆI UVID I KOPIRANJE SVIH DOKUMENATA, KOJI SU ZATRAŽENI SHODNO ZAKONU O SLOBODU PRISTUPA INFIRMACIJAMA, ZDENKU BAJO!
3) UKOLIKO SE NE BUDE POŠTOVALA NAREDBA SUDA, PRINUDNIM PUTEM ĆE SE OD ODGOVORNIH NAPLATITI NOVČANI IZNOS OD 100 KM PO DANU, POČEVŠI OD DANA UBISTVA IVONE BAJO DO DANA PREKIDA POVREDE PRAVA, TE OBEŠTETITI PORODICA BAJO!
I na kraju ovog dijela kao uvod predočavam član 100 ZOPP, relevantni dio:
(2) Sudija se u toku glavne rasprave brine o održavanju reda u sudnici i o dostojanstvu suda. (3) Sud će kazniti osobe koje narušavaju red u sudnici ili vrijeđaju dostojanstvo suda i drugih sudionika u postupku u skladu sa odredbama ovog zakona o nepoštivanju suda!
Tuženi Debeljević iznosi stav da bi meni bilo "omogućeno njegovo šikaniranje"! Na stranu to, što ću iznositi samo činjenice za koje imam dokaze, dokumente sa potpisima i pečatima državnih organa, neovisno da li se sadržaj istih svidja bilo kome ili ne, smatram da time tuženi vrijeđa sud, smatrajući da bi bilo dozvoljeno neprimjerno ponašanje...
Kako tuženi tvrdi da sam LAGAO u tekstu tužbe, a predočiću sudu materijal državnih organa, koji u cjelosti dokazuje moje tvrdnje, to znači da se s obzirom na izvore, "izmišljotine" pripisuju CJB Bijeljina, OT Bijeljina i Okružnom Sudu!
No, iako imam nepobitne dokaze za sve svoje tvrdnje, neću napisati da g. Debeljević izmišlja ili laže, iako je odbio razgovor sa mnom u kome je mogao sve da objasni! Stoga očekujem da će objašnjenje dostaviti Sudu. Da li se neko lažno predstavio njegovim imenom ili postoje drugi odgovori, prepustimo to njemu...
Do tada iznosim sudu i tuženima sažetak događaja, koji su se odigrali kao uzrok i posledica lažne prijave protiv mene, zasnovan na dokaznom materijalu koji prilažem!
Dana 23.07.2009. organizovana kriminalna grupa je krijumčarila neregularan tovar u "Univerzal" vlasnika Bobar Gavrila, a dokaz za to su izjave vozača o 4 paketa "robe" i direktora, (samo paket)! Tom prilikom je usmrćena Ivona Bajo na ulazu, a tragovi krvi počinju na mjestu ukrštanja sa tim kamionom koji je bio tehnički neispravan! Postojanje kamiona su prikrili državni organi, kao i materijalni dokaz torbu, presječenog kaiša, dio nedostaje a veći dio ostatka su oprali benzinom! Takođe su sa ciljem prikrivanja zločina falsifikovali rezultate obdukcije i nisu dostavili vještaku trasologu podatke o unutrašnjim povredama, što nesporno dokazujem u prilozima!
Svaki dokaz i pokušaj prijave krivičnog djela se sprečava od strane OT Bijeljina, čemu doprinos daje i g. Gruhonjić, a kada pismeno obavještavam sve tužioce o kriminalu i dokazima koje imam, umjesto da postupe časno i po zakonu, podnose lažnu prijavu protiv mene sa ciljem da me uplaše i otmu dokaze o svom kriminalu...
Tretman kome sam bio izložen i koji se i danas sprovodi, nisam vidio ni u filmovima, a to što se od porodice i majke ubijene djevojčice krije spis i svi podaci o ubistvu Ivone Bajo, nije samo šikaniranje, nego brutalno pravno nasilje, kriminal i diskriminacija sa elementima fašizma, od strane OT Bijeljina!
Tužioca Gruhonjića, upozoravam da je izvršio krivično djelo, te da ću ako ne otkrije po čijem nalogu radi, podnijeti protiv njega krivičnu prijavu, što se može shvatiti i kao prijetnja, istina ne po život ili tijelo, a g. Debeljeviću naprotiv, šaljem samo obavijest, apelujući na njegov profesionalizam, čast i moral, koje ispostavilo se on nema...
Istovremeno "prijetim" podnošenjem krivičnih prijava Kovačević Novaku i Stjepanović Danici, otkrivajući im dio dokaznog materijala, koji imam o njihovom kriminalu, poslije čega se pravi plan o lažnom prijavljivanju po članu 169 KZ-a i osnovnim ciljem da mi se otme računar sa dokazima! Dokumentacija u prilozima to nesporno potvrđuje...
Čak i da za sve što je ukazivalo na krivična djela pojedinih službenika državnih organa, prije svega tužilaca, postoji neko objašnjenje i njihov rad predstavlja savršenstvo, umjesto da to objasne porodici, bilo usmeno ili ako im razgovor sa građanima drugog reda predstavlja šikaniranje, onda pismeno, tužioci nastavljaju sa zavjerom ćutanja, zatvaraju pristup svim podacima o ubistvu djeteta, koje je podleglo probodnoj rani kroz grudni koš, sa lijeve strane grudi na desno plućno krilo! I naravno, otimaju se dokazi o kriminalu tužilaca, te izdaje naredba o zabrani pristupa i predaje bilo kog materijala na zakonom propisani način, svim srodnicima ubijene djevojčice, što je grubo kršenje ustava i zakona:
Član 16. (IZ USTAVA)
Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom. Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
23.06.2010. pokušano je moje ubistvo trovanjem, te je istraga očito trebala završiti smrću osumnjičenog, kao u slučaju Dijane Milić, naredne godine! Danas sam živ samo zato što nisam htio ići u bolnicu. O tome nemam nijedan materijalni dokaz, sem svjedočenja nekoliko osoba, a posebno nemam namjeru dovoditi u vezu tužene sa tim, naprotiv uvjeren sam da oni lično nisu za to znali.
U avgustu 2010. dostavljam sa sestrom materijal g. Aci Teodoroviću, ubjedivši ga da na osnovu toga pokrene isti postupak protiv Marković Dragoslava i Stjepanović Danice, kao što je pokrenut protiv mene!
Nekoliko dana kasnije, gospodin je "umro" pod sumnjivim okolnostima! Autopsija nije naložena a OT Bijeljina, na moj zahtijev za dostavu informacija o tome nikada nije odgovorila...
Sud će se uvjeriti da su svi dokumenti koje prilažem autentični, a ako tuženi ili postupajući sudija posumnja u istinitost bilo kog dokaza, tražim da se primjeni Član 132, relevantni stav:

(4) Ako se posumnja u autentičnost isprave, stranka može tražiti da sud traži da se o tome izjasni organ, odnosno pravna osoba od kojega bi ona trebalo da potječe.
Kako su svi dokumenti autentični, može biti pomalo nejasno, zašto g. Debeljević tvrdi da sam sve izmislio???
Stoga skrećem pažnju na to da su tuženi obavješteni od strane suda 16.11.2011. što se vidi u odgovoru g. Gruhonjića, a s obzirom na rok od 30 dana za odgovor morali su ga napisati prije 20.12.2011.
Tada nisam imao nijedan pisani dokument, koji dokazuje učešće Debeljević Milorada u podnošenju lažne prijave, što je isti vrlo dobro znao, jer mi iz "njegove" OT Bijeljina, lažno odgovaraju da tih događaja nije ni bilo...
No već 22.12.2011. stigao je odgovor iz CJB Bijeljina, datiran na 15-ti istog mjeseca u kome se otkriva postojanje izvještaja! No još značajniji dokument je Zabilješka, sačinjena od strane Ace Teodorovića, koji je u spis 80 0 Mal 035904 11 Mal uvela suprotna strana, kao svoj dokaz!
Osim tog dokumenta, u prilogu je i zapisnik po tom predmetu u kome na strani 3 tužena osoba, sekretar OT Bijeljina, osim što potvrđuje da su prijavu izvršili obojica tuženih, ističe da je sve učinjeno bez njenog znanja ili dozvole, a da ona lično nikada nije osjećala bilo kakvu opasnost, jer sam uvijek bio korektan!
Dakle, kada je pisao odgovor u kome tvrdi da sam sve izmislio g. Debeljević je znao da za njegov udio nemam pisani dokaz, i da ga od njih nikada neću dobiti, a jedini svjedok razgovora, nije više među živima...
Time je jasno zašto se zahvaljujem gospodinu na tome što me je okarakterisao kao lažljivca! Dokumenti državnih organa dokazuju ne samo to da je g. Debeljević izvršio krivično djelo i naneo mi nemjerljivu štetu, nego to pokušava da prikrije, kao da se ništa nije ni desilo...
I na kraju dodajem da sam dva mjeseca prije upada policije i odnošenja računara, poslao po sestri diskove sa dokazima izvan zemlje, te kasnije i drugim kanalima sa uputstvom da se dostave centrali Interpola u Lionu! Tokom 2011 sam dobio neke informacije da se istražuje put narkotika i oružja u BIH, a početkom 2012. je po dojavi iz inostranstva, policija RS pronašla dokaze o uplati više od 4 miliona KM u Bobar banku, neposredno u vrijeme šverca i ubistva Ivone Bajo!
Poslije pompeznog najavljivanja kandidature za načelnika grada, pomenuti tajkun se "neobjašnjivo" povlači iz izborne trke, mafijaški režim se trese od korupcionaških afera, a najavljuje se i eliminacija Milorada Dodika iz svih narednih izbora! Pomenuti tiranin i diktator je svojevremeno zaprijetio ukidanjem Specijalnom tužilaštvu 28.02.2011. samo tri dana po prijemu mog materijala, koje je evidentirano 25.02.2011. u Banjaluci!
Ne isključujem mogućnost, da tuženi, prilikom podnošenja lažne prijave nisu znali kakav kriminal i zločin podržavaju!
SADA JE I NJIMA POSLIJE SVIH DOGAĐAJA JASNO, DA JE NALOG ZA PRIKRIVANJE UBISTVA IVONE BAJO STIGAO IZ VRHA MAFIJAŠKE VLASTI SA CILJEM DA SE ZATAŠKA KRIJUMČARENJE U BOBAROVIM FIRMAMA, SAMO UBISTVO I PRANJE PRLJAVOG NOVCA OD KOKAINA, KOJI SU TRANSPORTOVALI I DILOVALI KRIMINALCI IZ ZVANIČNIH ORGANA VLASTI, KAO I SVE DRUGE KRIMINALNE RADNJE, PLJAČKE I UBISTVA U KOJE SU UMJEŠANI, A PRIJETI IM RAZOTKRIVANJE I PRAKTIČNO DOŽIVOTNA ROBIJA!
Umjesto da gone počinioce krivičnih djela i suzbijaju kriminal, tužioci prikrivaju dokaze o najgorim zločinima, dajući time logističku podršku mafiji. Vjerovatno da se tajkuni iz režima ne bi šikanirali, te na miru mogli da nastave sa pljačkanjima i ubijanjima usputnih žrtava...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
04/07/2017 00:18