beats by dre cheap

APELACIJA NA 80 0 P 056780 16 GŽ3

GRAĐANI IMAJU PRAVO NA NADOKNADU ŠTETE ZBOG NAZAKONITOG I NEPRAVILNOG RADA DRŽAVNIH ORGANA, ZBOG POVREDE PRAVA A NE KAKO TO SUD FALSIFIKUJE SAMO AKO SU POLUDJELI ZBOG BAHATOSTI I RAZBOJNIŠTVA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA.


USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA PRESUDU 80 0 P 056780 16 Gž3

OD USTAVNOG SUDA BIH OČEKUJEM :
DA PREINAČI ODLUKU DRUGOSTEPENOG SUDA I USVOJI TUŽBENI ZAHTJEV ILI PREDMET VRATI NA PONOVNO SUĐENJE UZ UTVRĐIVANJE SVIH ČINJENICA I SASLUŠAVANJE SVIH SVJEDOKA.
2) DA DONESE ODMAH PRIVREMENU MJERU KOJOM SE NAREĐUJE TUŽENOJ RS DA PREKINE SA RADNJAMA KOJIM POVREĐUJE PRAVA LIČNOSTI TUŽIOCA I PREDA MATERIJAL TRAŽEN PRIJEDLOGOM MJERE OBEZBJEĐENJA JER SE RADI O GARANTOVANIM PRAVIMA KOJA SE NE MOGU ODUZETI NITI OGRANIČITI...

Predmet 80 0 P 056780 16 je izuzetno obiman i sadrži preko 200 stranica dokaznog materijala sa oko 100 strana zapisnika što sve prilažem na disku.
Na odluku Okružnog suda sam u zakonskom roku izjavio reviziju ali u skladu sa uputama Ustavnog suda BIH, podnosim i Apelaciju s obzirom da ne smatram da obraćanje sudu u RS, koja ne poštuje odluke i privremene mjere Ustavnog suda BIH, može biti efektivno.
Tužbeni zahtjev ima 3 dijela i to prvi koji se odnosi na povredu prava i nadoknadu povodom toga, drugi dio se tiče utvrđivanja prava te treći koji jedino i potenciram na NAREDBU TUŽENOJ RS, DA PRESTANE SA RADNJAMA KOJIMA SE POVREĐUJE PRAVO LIČNOSTI TUŽIOCA.
S tim u vezi podneo sam i prijedlog za sudsku mjeru obezbjeđenja jer tužena RS, 5 godina odbija da poštuje Ustav RS i garantovana prava te mi preda materijal koji je prikupljala o meni pošto me je kako je priznala poslije 30 mjeseci, LAŽNO PRIJAVILA za Ugrožavanje sigurnosti grupe krimialaca.
Vezano za prvi dio i novčanu nadoknadu, sud je zauzeo stav da iako su kršena moja prava iako mi je nanesena šteta, nema osnova za nadoknadu jer nisam poludio niti sam djelimično psihički poremećen kao što je to dokazao Dodik Milorad u sporu sa M.B.
GRAĐANI IMAJU PRAVO NA NADOKNADU ŠTETE ZBOG NAZAKONITOG I NEPRAVILNOG RADA DRŽAVNIH ORGANA, ZBOG POVREDE PRAVA A NE KAKO TO SUD FALSIFIKUJE SAMO AKO SU POLUDJELI ZBOG BAHATOSTI I RAZBOJNIŠTVA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA.
Nadalje vezano za utvrđenje prava garantovanih ustavom i zakonima sud je izneo nevjerovatno i uvredljivo mišljenje da GRAĐANIN NEMA PRAVNOG INTERESA DA SE UTVRDI POSJEDUJE LI PRAVA GARANTOVANA USTAVOM.
To je bezočno gaženje ustava i garantovanih prava jer sud ne dozvoljava da se zakoni i prava poštuju nego ide na to da bahati silnici nakažnjeno krše ustav i prava, koja bi sud MORAO da štiti prema ZOS-a. I naravno posljedica toga je da sud nije htio narediti tuženoj RS da prekine sa radnjama kojima se povređuju prava ličnosti, te da mi preda dokumentaciju o pregledu računara koji je otela a na kome je bilo oko 250 fajlova sa programskim kodovima. Originalni hard disk je vraćen bez ikakvih podataka na sebi tako da je kod tužene preko 130 instalacijskih programskih paketa, moje intelektualne svojine.
To je dakle povreda prava iz člana 23 Ustava RS, kao i materijal koji je prikupljan danonoćnim nadzorom, praćenjem komunikacija, pretresanjem itd.
Potom je prekršeno pravo iz člana 16 Ustava RS, jer tužena bez ikakvog suda, rasprave i donesenog pismenog rješenja i bez prava na žalbu izvršava diskriminatorsku fašističku nardbu da „ZDENKU BAJO, NJEGOVOJ SESTRI I DRUGIM SRODNICIMA UBIJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OJT BIJELJINA“.
Cilj te FAŠISTIČKE NAREDBE JE BIO DA SA PRIKRIJE I DRŽI U TAJNOSTI MATERIJALNI DOKAZ UBISTVA, dječji ruksak koji je skinut sa smrtno ranjene djevojčice i izuzet iz svih istražnih radnji kako bi se prikrilo ubistvo, krijumčarenje i pljačka preko Bobar grupe.
Dokaz za to je Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128) od 15.04.2015. Snimci dječjeg ruksaka i nedavno Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
U tom dokumentu – DOKAZU, tužena RS, preko OJT Bijeljina i njenog okružnog tužioca sada poslije 7 godina kaže da NEMA NIKAKVIH SAZNANJA, DA NEMA POJMA O OŠTEĆENJIMA PREDMETA, koji je bio na živoj djevojčici, nov i neoštećen a onda je djevojčica probodena kroz grudni koš, prilikom prolaska pored nje i ulaska kamiona tehnički neispravnog u AD Univerzal.
Tako je dakle krunski dokaz ubistva tužena RS, sakrila, oprala tragove masti i ulja benzinom a onda provodila FAŠISTIČKI TEROR nad svim srodnicima ubijenog djeteta kako bi osigurala nesmetan nastavak pljačke oko 2 milijarde maraka, preko bankarskog sektora pod kontrolom vlade tužene RS.
DANAS JE TAJ ASTRONOMSKI KRIMINAL RAZOTKRIVEN, SUD JE DONEO DRUGOSTEPENU ODLUKU I TUŽENA RS, PRIZNAJE DA „NEMA POJMA“ O DOKAZU UBISTVA. TO JE RAZLOG ZA SVA KRŠENJA PRAVA I TEROR KOJI SU SPROVODILI PRIPADNICI DODIKOVOG MAFIJAŠKOG FAŠISTIČKOG REŽIMA PREMA PORODICI UBIJENE DJEVOJČICE...

PRILOZI

Rješenje Okružni sud 80 0 P 056780 15 Gž
Rješenje Okružni sud 80 0 P 056780 15 Gž 2
Presuda Okružni sud 80 0 P 056780 15 Gž 3
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Snimci dječjeg ruksaka
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Disk

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
24/06/2017 03:18