beats by dre cheap

DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 1 DIO

MAJKA UBIJENE DJEVOJČICE JE PONUDILA DRŽAVI DOKAZE O UBISTVU I DOGOVOR DA SE POKRENE ISTRAGA I KRIVCI PROCESUIRAJU, TE DA JOJ ISPLATE SAMO 1000 KM ZBOG PROPUŠTENOG A REZERVISANOG AVIONSKOG LETA U KOM SLUČAJU TUŽBA NE BI BILA PODIGNUTA. IAKO JE UPOZORANA DA ĆE U SLUČAJU ODBIJANJA ODŠTETNI ZAHTJEV IZNOSITI 5 MILIONA, DRŽAVA NIJE NI ODGOVORILA, JER SU TAJKUNI, POLITIČARI I SAUČESNICI IZ TUŽILAŠTVA I POLICIJE OPLJAČKALI MILIJARDE.
U NASTAVKU JE POJAŠNJENJE ZA SVAKI PONAOSOB OD SKORO 200 STRANA DOKAZNOG MATERIJALA IZ KOGA SE VIDI DA JE DRŽAVA PRIKRILA UBISTVO OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE DA BI ZAŠTITILA KRIJUMČARE I KRIMINALCE U SOPSTVENIM REDOVIMA...


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 043324 12 P

TUŽBA

Tužilac:

BUDIMKA BAJO BOLLIN
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

5000000 (pet miliona) KM


DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P

(1. DIO)


Falsifikati, (slike mjesta zločina i obdukcije na kojima se jasno vidi da postoji više tragova krvi prije pada, žica prečnika 3 mm je "napravila" rez na koži od 2 cm, kanal kroz kožu, kanal kroz prsnu kost širok samo 1 mm, kroz koji prolazi skalpel, te kanal kroz desnu plućnu arteriju, a sve sakriveno od trasologa);
Torba, (sakrivena iz svih istražnih radnji, dvostruko presječenog kaiša, dio nedostaje, a ostatak je opran jakim hemijskim sredstvom kojim su uklonjeni tragovi ubistva) Takođe je izuzetno važna činjenica da je djevojčica kaiš prebacivala preko ramena, a torbu je ubacivala u korpu bicikla, tako da je osim ručke bicikla i sama torba bila prepreka da dođe do kontakta žice i djevojčice.
Izjava vjestaka, (transkript razgovora sa trasologom dr. Busarčević Miroslavom, koji se u zvučnom fajlu nalazi na disku, a iz koga se vidi da mu nisu dostavljeni podaci ne samo o presječenoj torbi, nego ni o jednoj unutrašnjoj povredi); Patologija (povrede konstatovane obdukcijom sa evidentiranim dimenzijama, od čega se posebno ističe probod prsne kosti širine 1 mm, koji je navodno napravila žica prečnika 3 mm); Biologija (sadrži naredbu tužioca sa jasnom naredbom da se tragovi traže na korpi, te mišljenje vještaka koje pokazuje da ne postoje tragovi na žici koji bi se očekivali od povrednog oruđa. Takođe se vidi da je vještaku dostavljena pošta u kojoj se "pretpostavlja" da je povredu nanijela žica); Trasologija, (zaključuje se da su kapi krvi nastale prilikom kretanja, a ne poslije pada, pominje samo ranu na grudima uz njenu sliku, a ne postoje ni slike niti bilo kakvih pomena o unutrašnjim povredama, kao ni o presječenom kaišu torbe. Iznosi se mogućnost o nastanku povrede usljed kontakta sa vozilom ili padom na viši trotoar ili nižu ogradu koju nije uočio te je predložio dolazak i rekonstrukciju. Posebno je ukazao na pitanje je li moguće da je kamion izašao iz kruga a da ne zahvati tragove krvi, što se otkriva iz izjava svjedoka koji kažu da je portir navodio vozača da ne bi nagazio te tragove. I najvažniji zaključak je da je mjesto povređivanja 3 metra prije prvog traga krvi, što je bar 10 metara prije mjesta gdje je po iskonstruisanoj istrazi pala i tek tada se nabola na žicu; Blazanovic, (vještačenje zatraženo od strane majke Ivone Bajo, gdje se prvo navode uočene povrede po osnovu dostavljene dokumentacije. Potom se detaljno opisuju mogućnosti nastanka povrede i mjesto na terenu, a sve uokvireno pravougaonicima. Na kraju zaključuje kolike su dimenzije i oblik predmeta i to trakastog oblika, dok bi žica morala nanijeti ovalnu ranu. Važno je istaći da je ovaj vještak jedini imao podatke o torbi, dok tada u vrijeme rada nije imao fotografije unutrašnjih povreda, koje tužena RS nije htjela dati tužilji još narednih dvije i po godine, a tražene su odmah po obustavi istrage. Činjanica da je kamion koji je pobjegao prije dolaska policije bio tehnički neispravan sa rezervoarom našpanovanom trakama upravo u visini rane na grudima djevojčice, nije tada bila poznata ni njemu niti to pominju drugi vještaci. Tužena RS je i te fotografije ustupila tužilji tek krajem 2012-te, poslije hapšenja zastupnika. Na dostavljanje kopije ovog mišljenja i svih drugih dokaza tužena RS je umjesto objašnjanja, razgovora, analize, saradnje sa tužiljom odgovorila sakrivanjem, ćutanjem i zabranom pristupa svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo...
Važno je istaći da je tužena sakrila podatak da je kamion uopšte dolazio u krug Univerzala u vrijeme pogibije Ivone Bajo iako su prisutni svjedoci to pominjali, (što se kasnije saznalo). Uz već obavljen razgovor sa obducentom koji je bio izričit citiram NIJE NOŽ, NIJE ŽICA. JA NISAM MOGAO POTPISATI DA JE ŽICA, te nebuloze iz MUP-a i OT Bijeljina na sporna pitanja, a posebno AKO SMATRATE DA JE DO POVREDE DOŠLO POSLIJE PADA I DA JE UZROK ŽICA, ODAKLE KRVAVI TRAGOVI 10 METARA PRIJE TOG PADA ???, tužilja po savjetu prijatelja angažuje pravnog zastupnika. Uz priču portira da je VIDIO DJEVOJČICU KAKO SE KREĆE, KRIVUDA ISKAŠLJAVA KRV I TEK POTOM PADA, a nekoliko dana kasnije saznaje od direktora Univerzala da je u to vrijeme otišao sa posla i krenuo kući te vidio DA KAMION DOLAZI DA IM DOVEZE ROBU. Istina je da je tužena prihvatila prijedloge advokata Tomića da se saslušaju svjedoci i predala mu kopije izjava, no potom je sprečavala dostavu svih dokaza, a upravo te izjave pokazuju na koje je sve načine tužena prikrivala zločin. Jedna od ključnih je verzija događaja koju je izneo portir, a prvo je u policiji izmjenio priču koju je pričao tužilji i drugim svjedocima, rekavši da je vidio samo zadnji kraj bicikla. No u nepažnji zaboravio je sakriti postojanje krvavih tragova na asvaltu dok je prilazio djevojčici, ali je prikrio postojanje kamiona, što se vidi iz njegove izjave "Blagisa MUP". No pošto je tužilja to otkrila, ista osoba u OT Bijeljina, (Blagisa za OT) priznaje postojanje kamiona i još kaže da je to rekao i policiji. Očito je to tužena smišljeno izostavila iz zapisnika u MUP-u.
U nastavku će biti korišteni djelovi izjava svjedoka datih organima tužene RS i to, osim već pomenutog Sofrnića: Budimka Bollin Bajo, Djuja Vasilić, Zlatan Lazarević, Kešmer Mirsad.
U izjavi tužiocu tužilje Budimke Bollin Bajo, na strani 3, opisuje se polazak kući i pakovanje stvari! Uz opasku da je veoma neobično da su zapamtili šta je i kojim redom zapakovano u torbu, skrećem pažnju na bočicu "LEDENOG ČAJA"!
Majka prenosi tužiocu podatke koje je dobila od porodice, kod koje je Ivona boravila neposredno pred tragediju!
Sada, kao dopunu predočavam dio izjave neposredne svjedokinje sa mjesta zločina, Đuje Vasilić, strane 4 i 5:
Vidljivo je da svjedokinja pominje "ledeni čaj" a u nastavku da je sigurna u to...
Očito se radilo o pokušaju tužioca da izmjeni svjedočenje, pitanjem tipa: "DA LI STE SIGURNO VIDJELI BOČICU ČAJA"???
Pomenuta bočice je "nestala" iz svih istražnih radnji i vještačenja, a zašto je to važno, može nam pomoći slika, na kojoj se vidi torba ubijene djevojčice!
Fotografija je nastala krajem januara 2010. u zgradi Osnovnog suda! Vidljivo je da je kaiš dvostruko presječen, dio nedostaje a ostatak je opran jakim hemijskim sredstvom, koje je skinulo i originalnu žutu boju!
Nikada za 6 mjeseci lažne istrage nije pomenuto u kakvom se stanju torba nalazi a pogotovo da to neko objasni! Pošto su predate fotografije u OT Bijeljina i insistirano da daju odgovore, tužena RS šalje policiju da otme računar sa dokazima o njihovim zločinima. No CD je dva mjeseca ranije proslijeđen u više stranih zemalja...
Pretpostavka da su sa kaiša benzinom oprani tragovi ubistva se umnogome potvrđuje postojanjem famozne bočice, a u njoj očito nije bio čaj, nego jako hemijsko sredstvo za uklanjanje tragova ubistva!
Naredna dio izjave tužilje, (strana 4) pokazuje da se prvobitno ubistvo djeteta pokušalo objasniti epileptičnim napadom, a autor te ideje je Marković Dragoslav, formalno inspektor u CJB Bijeljina.
Možemo samo pretpostaviti da bi u slučaju da je majka bila pokolebana i dozvolila mogućnost epilepsije za koju nije znala, obdukcija bila otkazana ili je bar takav bio plan tužene RS (strana 4)
"OGREBOTINA" kako su je opisali, na LIJEVOJ strani grudi, je bila duboka oko 8 cm, a sem površinske rane od 2 cm, u dubini je kanal kroz grudnu žlijezdu, probodena prsna kost, te razderina desne plućne arterije i dušnice!!!???
U nastavku je saopštenje obducenta poslije izvršene autopsije, (strana 5):
Skrećem pažnju i podvlačim ključnu rečenicu: "NIJE NOŽ, NIJE ŽICA I NISAM MOGAO TO DA POTPIŠEM"!
Na osnovu kasnijih razgovora sa policijom i tužilaštvom, jasno je da je tužena RS, pokušala uticati na njega.
Slijedi opis događaja na mjestu zločina, kada nam je prišao portir Sofrenić Blagiša!
Radilo se o danu neposredno poslije obdukcije i prije razgovora sa bilo kim iz takozvanih istražnih organa! Dotični jasno kaže da je vidio kretanje djevojčice, što se vidi i na slici lica mjesta (na fotografijama):
Postojanje više krvavih mrlja, u zoni od oko deset metara prije pada, pokazuje da je djevojčica povrijeđena prije pada, kada više nije mogla da se kreće, što dodatno potvrđuje iskaz svjedoka sa lica mjesta Vasilić, (strana 3)!
U nastavku opisa sa lica mjesta svjedokinja nesporno opisuje da je vidjela više krvavih mrlja prije mjesta pada, te nastavak onoga što je portir svima pričao (strana 5):
No, sada slijedi novi pokušaj, tužene RS da izmjeni iskaz svjedoka i falsifikuje istinu, (čak dva puta se to pokušava u narednom dijelu izjave) kako bi izdejstvovala da su tragovi krvi nastali prenošenjem djevojčice do vozila, što svjedokinja odlučno demantuje, (strana 5)!
Ovo je bio monstruozni pokušaj tužene RS da predstavi kako su tragovi krvi nastali poslije pada, dok su djevojčicu prenosili do automobila. No da se vratimo iskazu majke ubijene djevojčice, (strana 5) koja nadalje opisuje prvi susret sa nekim od "istražitelje" kako se kasnije ispostavilo tvorcem ideje o epilepsiji prvobitno, a potom i o padu na žicu:
Dakle, na jasan stav vještaka medicinske struke poslije konstatovanih povreda, da nikako nisu mogle nastati od žice, na scenu stupa inspektor tužene RS, Marković Dragoslav, sa obiljem laži i pokušaja prevare i falsifikata, kako bi ubistvo predstavio kao "samopovređivanje"! Koliko je sposoban, jasan je dokaz i to da mu je jedina preokupacija bila da sakrije torbu koju je u automobil ubacio Sofrenić Blagiša, kako bi sakrili dokaz ubistva, a sve druge stvari je ostavio iako je postojala naredba da se sakupe i vještače, (strana 6):
Vidljivo je da se ovi događaji prepričavaju uz opasku da ću detalje o tome, ja da ispričam, kao neposredni svjedok! No pošto sam potom pozvan da dam izjavu upozoren sam da je već kasno, da su svi umorni te da sada samo odgovaram na pitanja! Bilo je važno uzeti izjavu od sestre koja se vraća u Cirih, a ja sve preostale detalje mogu da dopunim i drugom prilikom. Poštujući to, jer je zaista bilo preostalo, nešto više od sat vremena do kraja radnog dana, u svom iskazu sam odgovarao uglavnom na GLUPA i NEBITNA pitanja, što je očito bio plan, da se ne gomilaju iskazi o kriminalu policije, te lažima portira "Univerzala"! No odmah potom pomenuta bježi na "godišnji odmor" te sva svoja saznanja prebacujem u digitalni oblik, pa poslije oko 20 dana predajem disk tužiocu Stjepanović uz dogovor da pošto ga pregleda dođem i dopunim izjavu! Znajući da se radi o saučesniku mafije, zbog ranijeg ponašanja, snimam razgovor iz koga se vidi da ona nema namjeru evidentirati bilo šta, što dokazuje da se radi o ubistvu, a audio snimak je na disku, (Danica.mp3).
U nastavku je opis daljih sabotaža i nesposobnosti tužene RS, koja preko inspektora, odbije da uzme stvari ubijene djevojčice, (a morao je odneti ih istog dana kad se desilo ubistvo) te posljedice neviđene gluposti, prilikom razgovora sa navodnim Aleksandrom! Naime, pošto se predstavio imenom Zdenko, ubjeđivao ga je da slobodno sve ispriča, jer citiram:
"MI ĆEMO VAS ZAŠTITITI U POLICIJI I TUŽILAŠTVU" !!!???
Logično su se oni sa druge strane žice, zapitali: A GDJE TO JA RADIM???
Uz opasku da se nije radilo o kaseti, nego o disku, (laspus tužilje), osim tom licu kasnije je proslijeđivan dokazni materijal preko više posrednika, sa uputstvom da se dostavi Interpolu. Iako je mafijaška vlast, na sve načine pokušala da prikrije ubistvo Ivone Bajo, početkom 2012. je policija RS poslije dojave izvan zamlje pronašla u Bobar banci materijal o uplati dijela novca od strane narko mafije! Krijumčarenje koje se obavljalo tog dana i postojanje kamiona koji je pobjegao sa lica mjesta prije dolaska policije, pokušali su sakriti službenici tužene iz policije i tužilaštva, a otkrili smo ga slučajnom izjavom direktora, (strana 7):
Direktor vjerovatno nije ni znao, kakvim se švercom bavi vlasnik, a indikativno je da kamion dolazi odmah pošto se razilaze svi radnici i direktor! Tako niko nije mogao pregledati dovezenu "ROBU", a do jutra nestaju 3 paketa, što je jasno vidi iz izjave direktora i vozača koji su dovezli robu.
Ovde g. Lazarević opisuje stanje koje je zatekao narednog jutra i kaže da je u pitanju PAKET. No kako on očito nije bio upoznat sa švercom, jer nam inače ne bi ni pominjao kamion koji je do tada uspješno prikrila tužena RS, nije ni potvrdio priču vozača koji su dovezli 4 paketa robe:
Iako je za tužilju suštinski bitno da dokaže samo prikrivanje ubistva od strane tužene, nije zanemarljivo ni pitanje motiva. Ovde je dakle tužilac imala dvije izjave iz kojih proizilazi da su 3 paketa "ROBE" nestala preko noći i nije ništa preduzela da to istraži kao ni to što je portir ispričao tužilji i njenoj porodici jednu verziju, a potom natjeran da izmjeni priču. Takođe i falsifikat sa tahograf trakom tužena RS navodno nije primjetila, jer su po izjavama prešli put od Bijeljine, preko Brčkog i Pelagićeva do Odžaka za 60 minuta, što je preko 120 km/h, (strana 7 izjave K. Mirsad):
Obavivši taj posao, vozači MIRUJU do 22:10 minuta, kada kreću za Sarajevo, (po sopstvenoj izjavi, to je bilo u zadatoj putanji), to se završava oko 23:30, što je nekih 80 minuta vožnje! Čudno je da su prethodno ODMARALI četiri i po sata, ali to je njihov izbor bio, no da vidimo kolika je udaljenost koju su morali preći:
PUT OD 212 KILOMETRA, KAMION JE PREŠAO ZA 80 MINUTA, VOZEĆI PROSJEČNOM BRZINOM 159 KILOMETARA NA SAT!!!???
U prilogu "Tahograf" vidljiva su kretanja od 60 i 80 minuta poslije istovara u Bijeljini, što je ukupno 140. Prilog "Članak i dokazi kriminala" osim izjava vozača i direktora sadrži i skeniranu sliku sa sajta "Michelin" na kome se mogu dobiti tačne udaljenosti između dva mjesta, uključujući i prolazne tačke po potrebi. Iz toga proizilazi da su prešli 335 km za 140 minuta što je prosječno oko 140 km/h. Sve to tužena RS "nije primjetila" tokom navodne istrage, a prijave podnesene protiv portira i AD Univerzal prikriva već 3 godine, te je materijal o krijumčarenju dostavljen u KT Sarajevo koji vodi predmet pod brojem T09 0 KTA 0034144 13.
Da bi se razotkrili razlozi tužene RS što je još od septembra 2009-te, sprečavala dostavu dokaza i podnošenje prijave vezano za ubistvo Ivone Bajo, pomoći će analiza tekstova koji su dostavljeni prvo u CJB Bijeljina a potom i u OT Bijeljina na CD-u, a i ovde se nalaze kompletni na priloženom disku, (folder "Ko je ubio Ivonu"). U štampanom obliku je iz tog perioda, (avgust - septembar) prilog "Ubistvo" dio jedne mnogo duže analize, a ovde su obilježeni pravougaonicima dijelovi koji su bili samo jedna od mogućih varijanti, čak 10 mjeseci prije nego što se došlo do svih izjava i dokaza o kvaru na kamionu i švercu:
1) "Ako osoblje univerzala daje lazne podatke, onda se tragedija mogla desiti slucajno ili namerno krivicom nekog od njih. Jedna od mogucnosti je da se sa nekog vozila ili masine koja je ulazila u krug firme otkinuo, odleteo neki predmet (mozda pod pritiskom ili usled pucanja), te pogodio dete u prolazu. Vozaci i radnici mozda zeleci izbjeci odgovornost ili sakriti sadrzaj tovara, koji je neregularan ili cak kriminalan, premestaju je desetak metara napred, ulaze u krug, istovaraju robu, te posto je dete odvezeno, odlaze pre dolaska policije..."
2) I tu ostaje jos jedna mogucnost: Niko od navedenih osoba nema nista sa ubistvom, ali imaju vruc tovar. Stoga se pokrece mehanizam da kamioni nestanu, i da se sve zataska, uz pomoc nekoga iz policije ili mozda cak vise njih. Danima se nije znalo za postojanje kamiona (nema ih u zapisnicima policije), a mozda ne bi nikad bili saslusani da ja i sestra nismo o tome obavestili advokata. Cak i tada se dugo krilo ko su vozaci i koji je kamion... A kako je to moguce? ODGOVOR: UNIVERZAL - BOBAR - SNSD - DODIK (SME LI NEKO OVO DA OBJAVI?)
Ništa od toga nije bilo poznato autoru teksta, no tužena RS putem svog organa OT Bijeljina je i tada imala sve dokumente koji su potvrđivali ovu opciju, te je stoga prvo tužilac Stjepanović odbila bilo kakav kontakt sa tužiljom i srodnicima, a potom se teror tužene RS intenzivira sve do potpune blokade pristupa i hapšenja tužilje i zastupnika pri pokušajima da ostvare zakonom garantovana prava.
Tada je neposredno poslije tragedije osim teksta "Ubistvo" bilo još svega nekoliko drugih, koji su predati policiji i tužilaštvu u kojima su opisani svi važni događaji i saznanja do kojih se dolazilo, uključujući i stav obducenta, da povrede nije mogla nanijeti žica, te nevjerovatne mahinacije, laži i falsifikati inspektora Marković Dragoslava, no sada ističem još samo opis svjedoka koji je porodici opisao šta je vidio, (u tekstu "Podmetanje"):
(MENI LICNO JE PRISAO SVEDOK I TVRDIO DA JE VIDEO KAKO VOZI I ISKASLJAVA KRV, STO JE SAM INSPOKTOR OKARAKTERISAO KAO LAZ, A KASNIJE JE TO PROMENJENO U : VIDEO SAM ZADNJI KRAJ BICIKLA KAKO PADA).
Kako je već tužilja u svojoj izjavi tužilaštvu ispričala taj događaj, tužena RS blokira svaki pristup tužilaštvu, dostavu dokaza i dopunu izjava, kako se ne bi gomilala svjedočenja o tome da je djevojčica viđena kako krvari i kreće se prije pada "na žicu". Sve sa ciljem da ne kvari već unaprijed pripremljen plan da se sve predstavi kao nesrećan slučaj...
NASTAVLJA SE...

BUDIMKA BOLLIN BAJO
(adresa 1) KIRCHENFELD 65
8052 ZURICH
(adresa 2) Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

 

po punomoći OPU-559/2010 : ZDENKO BAJO
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

 

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
30/09/2014 00:02