beats by dre cheap

DOPUNA PRIJAVE PROTIV ZORANA CAVICA

Spriječivši me u pristupu OT Bijeljina i prijavljivanju krivičnih dijela, pružena je pomoć zločinačkoj organizaciji, no uprkos tome poslije mojih dojava i dostava drugim domaćim i stranim istražnim organima, sedam mjeseci kasnije 10.04.2013. uhapšen je direktor AD Univerzal Slaviša Bobar u akciji "Lutka" kao član kriminalne grupe Elez Darka...

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV ZORANA ČAVIĆA

Na osnovu člana:
Davanje lažnog iskaza Član 365 KZRS, stav
(1) Svedok, veštak, prevodilac ili tumač koji da lažan iskaz u postupku pred sudom, u disciplinskom, prekršajnom ili upravnom postupku ili drugom zakonom propisanom postupku, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine.

OPIS I OBRAZLOŽENJE KRIVIČNOG DJELA
Napominjem da sam protiv sudskog policajca Čavić Zorana već podneo krivičnu prijavu i to (prema sjećanju) 13.05.2013. u CJB Bijeljina, a tada sam priložio dokumente "ČAVIC IZJAVA", "ZABILJESKA 1173/11" i "ZABILJESKA 1292/12".
No kako sam krajem 2013-te dobio još jedan i to mnogo validniji dokaz o počinjenom krivičnom djelu to ga dostavljam uz ovu prijavu, kao novi dokaz, a radi se o dokumentu "A - 326/12".
Naime na suđenju u Prekršajnom sudu 03.12.2012. u Bijeljini (80 1 Pr 007070 12 Pr) da bi prikrio diskriminatorske, kriminalne i čak fašističke metode koje se primjenjuju prema meni sa ciljem da se prikriju ubistvo Ivone Bajo i krijumčarenje u firmu Univerzal, navedeno lice je kao svjedok, smišljeno lažno opisao događaj, citiram:
POSTOJI NAREDBA OD NJEGOVIH PRETPOSTAVLJENIH DA SE OKRIVLJENOM DOZVOLI PRISTUP TUŽILAŠTVU UZ PRETHODNO KONTAKTIRANJE TUŽILAŠTVA!
Navedani tekst se nalazi u donjem dijelu priloženog dokumenta (njegove izjave) a kompletan zapisnik sa pretresa je u navedenom spisu suda.
Pravi prikaz je opisan u aktu koji sada prilažem i iz njega se vidi da je svjedok smišljeno lagao jer naredba ne glasi da mi se dozvoli pristup, nego DA SE NE DOZVOLI PRISTUP U OT BIJELJINA.
Osim te ključne laži g. Čavić je na suđenju lagao i to da sam kritične prilike za vrijeme događaja o kome je svjedočio, uzvikivao neke parole, kako bi mi dodatno nanio štetu. Dokaz da je i to gnusna laž je Zabilješka 1292/12, sudske policije od 05.09.2012. koju je on lično sačinio i potpisao sa g. Mićić Zoranom, a u kojoj nema ni pomena o bilo kakvom vikanju.
Motiv g. Čavića za lažno svjedočenje je prikrivanje ubistva Ivone Bajo, koje se desilo dana 23.07.2009. prilikom krijumčerenja u AD Univerzal Bijeljina, vlasnika Bobar Gavrila a za koja krivična djela sam 05.09.2012. doneo dokazni materijal.
Spriječivši me u pristupu OT Bijeljina i prijavljivanju krivičnih dijela, pružena je pomoć zločinačkoj organizaciji, no uprkos tome poslije mojih dojava i dostava drugim domaćim i stranim istražnim organima, sedam mjeseci kasnije 10.04.2013. uhapšen je direktor AD Univerzal Slaviša Bobar u akciji "Lutka" kao član kriminalne grupe Elez Darka...

PRILOZI

A - 326/12
ČAVIC IZJAVA

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
27/05/2014 00:03