beats by dre cheap

PRIJEDLOG ZA SNIMANJE 80 0 P 043324 13 P2

Kako nije prihvatila najjednostavniju opciju da preuzme odgovornost sa samo 1000 KM obeštećenja jer ne želi da građani ostvaruju garantovana prava, nego nastoji zadržati nezakonito uspostavljeni koruptivni i kriminalizovani sistem terora nad narodom, tužena RS će doživjeti bolniju opciju, a to je da pred sudom budu dokazane ne samo njene diskriminatorske metode nad tužiljom, nego i motivi za primjenu, a to je pokušaj prikrivanja najmonstruoznijih krivičnih djela u koje je umješana direktno putem svojih tužilaca, inspektora, poslanika a i indirektno saučestvovanjem u prikrivanju zločina organizovanog kriminala...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 043324 13 P2

TUŽBA

Tužilac:

BUDIMKA BAJO BOLLIN
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

5000000 (pet miliona) KM


PRIJEDLOG

1) Predlažem sudu da se glavna rasprava u ovoj parnici, odnosno izvođenje dokaza snima tonski

OBRAZLOŽENJE

Kako je sa pravne tačke relevantno jedino ono što se zabeleži u zapisniku a ne ono što se desi odnosno izgovori, jedina zaštita od eventualnog neslaganja između izgovorenog i zapisanog je audio snimanje događaja. Ovaj prijedlog se formalno upućuje sudu, ali je za regularnost suđenja i tehničku opremljenost odgovornost na tuženoj. U stvarnosti na cijeloj teritoriji BIH, kako RS, tako i Federacije, izbjegavaju se snimanja kako bi se zloupotrebe prikrivale.
Postoji obilje dokaza da kada vjeruje da će sve ostati sakriveno tužena čak i u sudskim postupcima falsifikuje dokumentaciju i same tužbene zahtijeve.
Takav primjer se desio u parnici 80 0 P 039221 12 P (Zdenko Bajo - AD Univerzal) povezanoj sa ovom utoliko što je tužena, krivične prijave iz 2010-te godine protiv radnika i pravnog lica "Univerzal" sakrila, prvo spriječivši da se dođe do podataka o njima, a onda tokom suđenja odbila da izda naredbu OT Bijeljina o tome. Dalji događaji su pokazali da su pomenute prijave "zagubljene" ili da se nazove pravim riječima, smišljeno sakrivene, čak i u parnici 80 0 P 039221 12 P kako bi se prikrilo krijumčarenje koje je tužena RS izvršila putem poslanika svoje Skupštine, o čemu je dio dokaza priložen i u ovoj parnici.
Tužena je već nebrojeno puta pokušala obmanuti tužilju, lažnim saopštenjima i falsifikatima, (o čemu su već predati dokumenti), a postoje i drugi dokazi smišljenih prevara na koje će se ukazati na glavnoj raspravi, a u tu svrhu prilaže se još nekoliko dokumenata, koji dokazuju kontinuitet i nastavak diskriminacije, te nove pokušaje obmanjivanja i prikrivanja, koje razotkriva dopis Ustavnog suda BIH, P-124/14 od 12.03.2014.
Kako nije prihvatila najjednostavniju opciju da preuzme odgovornost sa samo 1000 KM obeštećenja jer ne želi da građani ostvaruju garantovana prava, nego nastoji zadržati nezakonito uspostavljeni koruptivni i kriminalizovani sistem terora nad narodom, tužena RS će doživjeti bolniju opciju, a to je da pred sudom budu dokazane ne samo njene diskriminatorske metode nad tužiljom, nego i motivi za primjenu, a to je pokušaj prikrivanja najmonstruoznijih krivičnih djela u koje je umješana direktno putem svojih tužilaca, inspektora, poslanika... a i indirektno saučestvovanjem u prikrivanju zločina organizovanog kriminala.
Dovoljno je samo reći da je S.B. tadašnji direktor AD Univerzal, koga je štitila tužena RS, 10.04.2013. uhapšen kao član kriminalne grupe odgovorne za krivična djela još od 2005-te, (u vrijeme ubistva Ivone Bajo, dana 23.07.2009. prilikom krijumčarenja je bio zaposlen ) a da je 25.02.2012. u Bobar banci istog vlasnika, čiji je tužena suvlasnik, otkriveno preko 4 miliona transakcija narko mafije.
I SVE PO ZAKONU..
.
BUDIMKA BOLLIN BAJO
BADENERSTRASSE 23
8952 SCHLIEREN

po punomoći OPU-559/2010 : ZDENKO BAJO
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
21/05/2014 01:28