beats by dre cheap

PRITUZBA ZA LAZNE INFORMACIJE

Kovačević Novak očito smatra da je on iznad zakona i da može otimati garantovana prava svima iz porodice Bajo, narediti usmeno sudskoj policiji da im zabrani pristup, iako je to u suprotnosti sa članom 16 Ustava RS. Može on da naredi da me opisuju kao psihopatu u zabilješkama, da prikrivaju podatke o dokazima koje donosim, da zabranjuje odgovaranje na zahtijeve, da naredi prikrivanje krivičnih prijava. Može sve to, kad je već naredio prikrivanje ubistva, pranje dokaza benzinom, falsifikovanje mjesta zločina i obdukcije... MOŽE, DOK GA ŠTITI UDT. Hoće li VSITV-e konačno zaustaviti zločine Novaka Kovačevića i raskrinkati kriminal koji se prikriva ili će se čekati da dokazi stignu iz Interpola ??? VJERUJEM SVIMA JE JASNO, DA TO NIJE SVEJEDNO...

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU
UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA
PRITUŽBA ZBOG OBMANJIVANJA VSITV-A OD STRANE NOVAKA KOVAČEVIĆA
OVAJ DOKUMENT RAZOTKRIVA VIŠEGODIŠNJE LAŽI KOVAČEVIĆ NOVAKA, JER U STVARI NIKADA NISU BILI "ZAUZETI" NITI JE PRENESENA NADLEŽNOST, NITI SU S NAMA RAZGOVARALI JER KAKO KAŽE PREDMET JE ZAVRŠEN POČETKOM 2010-TE, ODLUKOM KOLEGIJA, PA "NEMA POTREBE DA ON O TOME DALJE RASPRAVLJA"
Obavještavam vas da sam na pripremnom ročištu po mojoj tužbi za utvrđenje diskriminacije 80 0 P 043325 13 P 2 dobio od strane pravobranilaštva više dokumenata koji su prepuni laži pa čak i falsifikata presuda o čemu dostavljam dokaze u prilogu. Skrećem pažnju da je sudska policija pod kontrolom Novaka Kovačevića i da su sve laži koje su pisali plod naredbe istoga. Prvi dokument koji prilažem je odgovor g. Kovačevića vama, (Novak vijecu) broj A - 326/12, od 15.11.2012. u kome sam podvukao najznačajnije dijelove obmana i laži.
Prilog "KT Tuzla obavjest" T03 0 KT 1602 10 od 14.09.2012. pokazuje da je obustavljena istraga protiv osumnjičenog S.E. a vezano za naredbu koju je prvobitno izdala tužilac Nurkić Merisa iz OT Bijeljina, što se vidi u prilogu "Zahtijev" od 30.07.2009. Tog dana smo se jedini put i vidjeli sa g. Kovačevićem, kome nas je odvela tužilac Stjepanović, jer ona nije bila nadležna nego tužilac Nurkić, kako je rekla. Tada sam doneo snimak razgovora sa iznuđivačem na disku, a glavni tužilac je majku koja je tek sahranila jedino dijete "tješio" riječima: "možda je to neki manijak" i upućivao je na MOBIS. Uzalud smo uvjeravali da državni organi trebaju preslušati snimak i pronaći o kome se radi, g. Kovačević nije htio da oni preuzmu snimak, te sam ostavio isti na stolu i izašao. Mnogo kasnije sam iz KT Tuzla saznao da taj disk nikada nisu dobili, a tužilac Nurkić nije dozvolila da dođem do nje, kao ni g. Kovačević.
Tražio sam razgovore i sa tužiocima Debeljevićem i Gruhonjićem, koji su me lažno prijavili za "Ugrožavanje sigurnosti" što su takođe odbili, te sam ih zbog toga, tužio za nanesenu štetu. OT Doboj je po toj lažnoj prijavi donio odluku o nesprovođenju istrage jer nema elemenata krivičnog djela, (T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012. godine) a g. Debeljević je u vrijeme kada nisam imao nijedan dokaz o njegovoj prijavi odgovorio sudu da sam sve IZMISLIO, što se vidi u prilogu "Odgovor Debeljevica". To je slikoviti prikaz na kakve su laži spremni tužioci da bi prikrili ubistvo jednog djeteta.
U toj odluci koju sam objavio na web stranici, (ODLUKA PO LAZNOJ PRIJAVI):
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/05/3595696
objašnjeni su i analizirani svi detalji, dok naprotiv o odluci po mojoj prijavi protiv više lica među kojima je i g. Kovačević, samo se uopšteno kaže da je tužilac preduzeo "SVE" potrebne radnje, a detalji o pranju dokaza benzinom i skrivanju torbe, te unutrašmjih povreda su "sitnice" kojima se nije bavio tužilac Rubil, inače poznat po odlučujućoj ulozi u oslobađanju ubice, tako što su ga proglasili neuračunljivim.
O "neosnovanosti" mojih krivičnih prijava najbolji komentar je dao glavni republički tužilac g. Mahmut Švraka izjavom za medije da "ZA PROCESUIRANJE KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE."
Činjenicu da je g. Švraka takođe radio po materijalu koji sam ja pisao, a dostavljen je Specijalnom tužilaqštvu, možda baš od nekog časnog tužioca iz OT Bijeljina, Kovačević Novak ne pominje. U svojoj odluci g. Švraka kaže da nije dostavljen nijedan dokaz da je torba u takvom stanju i da su povrede prikrivene, što se može vidjeti na stranici "NEDOSTATAK POLITICKE VOLJE"
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/01/3605656
Ja sam naravno poslao uz pritužbu disk sa dokazima, koji su zaprimili 25.02.2011. no samo 3 dana kasnije lično Dodik Milorad prijeti ukidanjem Specijalnog tužilaštva, poslije čaga se g. Švraka "uklanja" sa nezgodnog predmeta, unapređuje u glavnog republičkog tužioca, a g. Bajić Miodrag odbacuje pritužbu kao "neosnovanu" bez ijedne riječi o dokazima koje sam dostavio. No računajući na takve blokade, jer mi je bilo jasno kako se OT Bijeljina ne bi usudila na prikrivanje da nema zaštitu u političkom vrhu, sve podatke sam slao preko više posrednika izvan zemlje sa uputama da ih proslijede Interpolu, što je i donijelo rezultate.
S druge strane, krivci iz OT Bijeljina, poslije mojih otkrića njihovih zločina, predavanja krivične prijave i objavljivanje dokaza na internetu, pokušavaju da zamjene teze i mene proglase kriminalcem koji navodno prijeti svim tužiocima ubistvom ili šta već su izmislili, kako bi sve "ukalupili" i klasični šablon, po kome "okorjeli kriminalac" protiv koga istragu vodi "nezavisni" tužilac Rubil, predstavlja opasnost za "časne tužioce" te "bez ikakvog razloga" remeti javni nred i mir, po čemu je "inače poznat od ranije" (vjerovatno još desetak godina prije ubistva Ivone Bajo) policiji, koja neprekidno podnosi prekršajne prijave protiv njega. Sitnicu da su zabilješke sudske policije dirigovane njegovim zahtjevima, jer naravno oni izvršavaju naredbe glavnog tužioca, (pismene i usmene) kako kaže g Borovčanin Danko, citiram:
AKO KAŽE PUŠTAJ DEBELE - PUŠTAM, AKO KAŽE NE PUŠTAJ MRŠAVE, NE PUŠTAM, AKO KAŽE UBIJE ONOG...
Da li je ovo bio nespretan lapsus ili prijetnja neka svako sam procjeni...
Laž g. Kovačevića u obavjesti je da "Zdenko Bajo nekoliko puta nije htio da napusti prostorije tužilaštva" što se desilo samo jednom, dana 08.07.2010. i to da bih imao dokaz diskriminacije koja se primjenjivala mjesecima. Da je to istina a vezano za stav g. Kovačevića da "se postavlja pitanje šta je bio cilj non stop dostavljanja istih podnesaka" govore i ovi dokazi.
Počev od "Zahtjeva za informacije 02.02.2010." iz koga se jasno vidi da tražim pristup i kopiranje dokumentacije, a potom, (Zahtjev za informacije 11.02.2010.) postavljam više pitanja, među kojima je najznačajnije o materijalnom dokazu ubistva koji je neko uklonio sa mjesta zločina, torbe čiji je kaiš dvostruko presječen, a ostatak su oprali benzinom.
Zahtjevom za informacije 15.02.2010. ponovo tražim kopiranje jer mi nije omogućeno, što se još jasnije vidi u "Zahtjevu za informacije 17.03.2010.".
Tek nekoliko mjeseci kasnije pošto sam dolazio preko 50 puta sa fotografijama materijalnog dokaza, koji nije postojao za vrijeme istrage, i snimkom razgovora sa trasologom koji nema pojma ni o torbi niti o jednoj od 4 unutrašnje povrede, odbio sam da izađem dok mi se ne omoguće garantovana prava ili dok me ne uhapse, sa ciljem da imam dokaz da sam dolazio. Podsjećam da prema ZOKP-u član "Obustava istrage", stav 3 tužilac može otvoriti istragu, ako se pojave novi dokazi. S obzirom da mi je 5 mjeseci od februara do jula 2010-te onemogućavan pristup bilo kom pa i dežurnom tužiocu, a sam g. Kovačević kaže citiram "Pošto je predmet završen naredbom o nesprovođenju istrage odlukom postupajućeg tužioca i odbijanjem pritužbe od strane Kolegija okružnog tužilaštva to i nema potrebe da ja dalje raspravljam o tom predmetu." jasno je da cijelo vrijeme nije htio dozvoliti nikakav kontakt niti dostavu dokaza, iako ih na to obavezuje pomenuti član. Novak Kovačević je naprotiv, cijelo vrijeme od dana ubistva naovamo blokirao pristup porodici i dostavu dokaza, a dokaz toga je i snimak mog telefonskog razgovora sa nadležnim tužiocem, koja odbija da primi bilo kakvu informaciju, izjavu ili dokaz o ubistvu. Istovremeno smo prikazivani kao ludaci, prvo interno u razgovorima a onda i u dokumentaciji. Iako i u ovom odgovoru VSITVU, A - 326/12, g. Kovačević pokušava da mene ocrni navodeći na kraju citiram "kakve nam sve probleme bez ikakvog razloga stvara Zdenko Bajo i o kakvoj se ličnosti radi" taj dokument u stvari govori sve o njimu samome..

Ovaj dokument razotkriva višegodišnje laži Kovačević Novaka, jer u stvari nikada nisu bili "zauzeti" niti je prenesena nadležnost, niti su s nama razgovarali jer kako kaže predmet je završen početkom 2010-te, odlukom Kolegija, pa "nema potrebe da ON o tome dalje raspravlja". To što sam otkrio nove dokaze, ne samo ubistva nego i prikrivanja zločina, nije značilo ništa nego je da bi opravdao zabranu pristupa i neodgovaranje na zahtijeve, prvo kao izgovor izmislio navodne prijetnje po život svim tužiocima, a potom je izgovor bio navodno remećenje reda i mira. No ovim se prava istina potpuno razotkriva:
NOVAK KOVAČEVIĆ JE PLANSKI DISKRIMINISAO PORODICU BAJO, JER NIJE HTIO DOZVOLITI DA SE POJAVI NIJEDNA NOVA INFORMACIJA, NIJEDAN NOVI DOKAZ, A SVEMU ŠTO SAM PREDAVAO, PA I PRIJAVAMA IZ 2010-TE GUBI SE SVAKI TRAG I O TOME NEMAM NIKAKVU POVRATNU INFORMACIJU...
U međuvremenu sam otkrio da je torbu sa lica mjesta uklonio portir "Univerzala" gdje se švercovala roba na dan ubistva Ivone Bajo i podneo protiv istog krivičnu prijavu dana 24.06.2010. te doneo dokaze o krijumčarenju 15-tak dana kasnije, kada sam spriječen da ih predam tužiocu koji je "zadužio" prijavu. Zahtjev 08.01.2013. sadrži u sebi zaglavlja te prijave i prijave protiv AD UNIVERZAL iz decembra 2010-te, na šta mi takođe nikada nije odgovoreno.
Iz svega je jasno da je g. Kovačević sakrio te prijave još 2010-te, te naložio sudskoj policiji da me opisuje kao narkomana i psihopatu, (za lažnu prijavu da i ne govorim) i što je posebno važno, naredio im je da ne pominju u zabilješkama fotografije torbe koje sam im pokazivao, te čak predao komandi disk sa dokazima. Prilog "Torba" pokazuje da je OT Bijeljina odgovorno za prikrivanje tog materijalnog dokaza i pranje istog benzinom. Fotografiju sam načinio u prostorijama Osnovnog suda po dozvoli sudije, a ne tužilaštva, jer to nikada ne bi dozvolili, i jasno se vidi dvostruki presjek ukoso, te da je sa većeg dijela kaiša oprana čak i originalna žuta boja.
Dana 10.08.2010. majka ubijene djevojčice dolazi iz Ciriha i pokušava predati dokaze na disku koje smo prikupili, te dobiti odgovor vezano za torbu i prikrivanje unutrašnjih povreda. Da sudska policija laže po naredbi dokaz je "Zabilješka 1419-10" gdje na drugoj strani na kraju drugog pasusa stoji da su nam rekli kako OT Bijeljina nije više nadležna za taj predmet, te su nas potom držali 5 sati pod stražom bez potvrde o lišenju slobode i poziva advokatu koji je sestra tražila. Bio sam siguran i tada da je to laž, ali smo provjerili u OT Doboj te me je lično g. Salih Mamić pozvao telefonom i saopštio mi da njegovo tužilaštvo nikada nije bilo nadležno za taj predmet, što naravno lako možete provjeriti.
Postavljam naredne godine i konkretno pitanje o tome kako je presječen kaiš torbe i zašto je opran hemijskim sredstvom u "Zahtjevu za informacije 25.02.2011." na šta naravno nikada nije odgovoreno, ali zato se OT Bijeljina "čudi" koja je svrha ponavljanja i neprestanih dolazaka, te moje traženje da se poštuje zakon, opisuje kao "drsko i neobično ponašanje". Da li je to što su tužioci oprali dokaz benzinom, neobično i da li je drsko to što uporno odbijaju pristup dokumentaciji, te su 3 godine sakrivali slike obdukcije od majke kojoj je ubijeno dijete, ili je sve skupa kriminalno i monstruozno.
Dakle poslije 3 godine, oko 200 dolazaka, terora, maltretiranja, 2 puta hapšenja, konačno potpisuju "Rješenje" 12.09.2012. i predaju mi kopije diskova obdukcije i mjesta zločina.
U prilogu "Falsifikati" je dio snimaka prikrivanih 3 godine, koji dokazuju smišljeno prikrivanje ubistva, jer trasolog o ovim unutrašnjim povredama "nema pojma".
Podsjećam da sam još 11.02.2010. tražio podatke o tome da li je ijedno vještačenje potvrdilo da je sve ove povrede nanijela žica, što sam naravno znao da nije, ali tada nisam imao ni snimke obdukcije niti sam razgovarao sa trasologom, te je g. Kovačević, na sve načine pokušavao da me spriječi u prikupljanju i predaji dokaza, predstavljajući me kao manijaka, koji prijeti svima, a moju borbu za zaštitu prava, časti i dostojanastva, prekršajima. Podsjećam takođe da za dan 08.07.2010. koji se koristi kao izgovor za zabranu pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice nijedan sud nije doneo rješenje o učinjenom prekršaju, nego je to "privatno odsudio" Kovačević Novak.

U dokumentaciji koju imam je nebrojeno laži i falsifikata tužilaca OT Bijeljina i trebale bi desetine stranica da sve opišem. Zato samo skrećem pažnju na falsifikovanje sudske presude po "prekršaju" kada smo uhapšeni sastra i ja, dana 10.08.2010. U prilogu je "Rješenje Okružnog suda" od dana 22.12.2010. kojim se postupak obustavlja. Naprotiv u materijalu koji je pravobranilaštvo dostavilo sudu po mojoj tužbi neko je falsifikovao prvostepenu presudu i stavio pečat pravosnažnosti sa istim datumom na "Rješenje prekršajnog suda" od 12.08.2010.
SVE SA CILJEM DA SE ZAŠTITE KRIJUMČARI I UBICE.
Istovremeno je od 2008-2012. narko mafija prala novac preko Bobar banke istog vlasnika kao i firme gdje je švercovana roba, te je 25.02.2012. MUP, poslije dojave Interpola, (a njima sam ja proslijedio podatke) evidentirano preko 4 miliona KM transakcija Darka Šarića, dok je 10.04.2013. tadašnji direktor AD UNIVERZAL. S.B. uhapšen kao član kriminalnog klana Darka Eleza, sa optužbom da je još 2005-te učestvovao u pljački skoro 2 miliona KM, a na dan ubistva i švreca je bio prisutan na licu mjesta, (Izjave aktera šverca i ubistva).
Ovaj prilog pakazuje da su 3 paketa "NEČEGA" nestala preko noći na dan ubistva, a slika lica mjesta pokazuje da tragovi krvi počinju bar 10 metara prije "pada na žicu" i to upravo na mjestu gdje kamion koji je dovezao robu, tehnički neispravan, sa rezervoarom našpanovanim trakama, presjeca djetetu put i skreće u krug.
Umjesto da OT Bijeljina objasni majci ubijene djevojčice, kako to da krvarenje počinje prije pada, ko je sklonio torbu, presjekao kaiš, gdje je nestao dio, zašto je ostatak opran benzinom, zašto trasolog ne zna ništa o unutrašnjim povredama, kako je žica od 3 mm napravila probod u kosti dug 25 a širok SAMO 1 mm, da bar odgovori na zahtjeve, oni se zatvaraju, "brane" ćutanjem i zabranom pristupa svim srodnicima Ivone Bajo, a ja, (MI) se drsko ponašamo zato što ne odustajemo i tražimo te odgovore, da se poštuje zakon i prava garantovana Ustavom RS. Kovačević Novak očito smatra da je on iznad zakona i da može otimati garantovana prava svima iz porodice Bajo, narediti usmeno sudskoj policiji da im zabrani pristup, iako je to u suprotnosti sa članom 16 Ustava RS. Može on da naredi da me opisuju kao psihopatu u zabilješkama, da prikrivaju podatke o dokazima koje donosim, da zabranjuje odgovaranje na zahtijeve, da naredi prikrivanje krivičnih prijava. Može sve to, kad je već naredio prikrivanje ubistva, pranje dokaza benzinom, falsifikovanje mjesta zločina i obdukcije...
MOŽE, DOK GA ŠTITI UDT .
Hoće li VSITV-e konačno zaustaviti zločine Novaka Kovačevića i raskrinkati kriminal koji se prikriva ili će se čekati da dokazi stignu iz Interpola ???
VJERUJEM SVIMA JE JASNO, DA TO NIJE SVEJEDNO...

PRILOZI

Novak vijecu
KT Tuzla obavjest
Zahtijev
Odgovor Debeljevica
Zahtjev za informacije 02.02.2010.
Zahtjev za informacije 11.02.2010.
Zahtjev za informacije 15.02.2010.
Zahtjev za informacije 17.03.2010.

Zahtjev za informacije 25.02.2011.
Zahtjev 08.01.2013.
Torba
1419-10
Falsifikati
Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp
Izjave aktera sverca i ubistva
Rješenje prekršajnog suda

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
09/03/2014 02:49