beats by dre cheap

ZAHTJEV SUDU ZA SNIMKE

Podsjećam da je OT Bijeljina gestapovskim metodama, smišljeno prikrilo ubistvo, te je pune 3 godine odbijalo da preda majci ubijene djevojčice snimke unutrašnjih povreda konstatovane obdukcijom, a isti nisu dostavljeni, ni vještaku trasologu, koga su angažovali


ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


Ime i prezime : ZDENKO BAJO

Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)OSNOVNI SUD U BIJELJINI

(Sadržaj zahtjeva)Obraćam se zahtijevom, da mi se omogući fotografisanje dva predmeta koja su Naredbom 080-0-Kpp-09-000 214 od 02.09.2009. deponovani u Osnovnom sudu u Bijeljini. Radi se o dječjem ruksaku, (torbi) koju je djevojčica Ivona Bajo u trenutku ranjavanja nosila preko ramena i korpi sa bicikla na čiju se žicu navodno nabola poslije pada... Skrećem pažnju da sam opunomoćen od strane majke ubijene djevojčice da štitim i zastupam njene pravne interese pred svim državnim organima, a u toku je parnica i pred ovim sudom, (80 0 P 043324 12 P) u kojoj sam njen punomoćnik.
DJEČJI RUKSAK JE ZAVEDEN U NAREDBI POD BROJEM 4, A POTREBNO JE FOTOGRAFISATI DETALJNO KAIŠ SA POSEBNIM NAGLASKOM NA DIO GDJE JE IZVRŠENO DVOSTRUKO PRESJECANJE, TE DIO NA KOME SE JASNO VIDI PRELAZ IZ JEDNE U DRUGU NIJANSU BOJE...
KORPA KOJA JE NA SLICI DESNO NIJE POSEBNO EVIDENTIRANA, ALI JE BILA SASTAVNI DIO BICIKLA KOJI JE ZAVEDEN POD TAČKOM 10. MOGUĆE JE DA JE KORPA KOJA JE POSLANA VJEŠTACIMA NAKNADNO ZAVEDENA POD POSEBNIM BROJEM. U OVOM SLUČAJU VAŽNO JE FOTOGRAFISANJE VELIKOM REZOLUCIJOM DESETAK CENTIMETARA OD VRHA ŽICE NADALJE...
Snimci ovih dijelova velikom rezolucijom su potrebni radi vještačenja i istražnih radnji koje će vršiti inostrani stručnjaci, vještaci i istražitelji u sklopu predmeta po materijalu koji sam im već ranije dostavio. Podsjećam takođe da je OT Bijeljina gestapovskim metodama, smišljeno prikrila ubistvo, te je pune 3 godine odbijalo da preda majci ubijene djevojčice snimke unutrašnjih povreda konstatovane obdukcijom, a isti nisu dostavljeni, ni vještaku trasologu, koga su angažovali. Detaljni snimci koje sada zahtijevam da napravim u vrijeme i na mjestu koje odredi sud, pomoći će uz već dostavljene snimke povreda, da tim balističara, forenzičara i trasologa razotkrije falsifikate OT Bijeljina, koje nije ni utvrđivalo da li je žica prečnika 3 mm, napravila ili mogla napraviti probod kroz prsnu kost širine SAMO 1 MM, a dužine 25 mm...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
16/01/2014 00:39