beats by dre cheap

FALSIFIKATI, LAZI I MANIPULACIJE

Većina osoblja suda imala je priliku vidjeti slike torbe koju su oprali benzinom i snimke obdukcije koje je OT Bijeljina prikrila od vještaka čije je mišljenje tražila. Građani koji su to vidjeli ne mogu shvatiti da su tužioci plaćeni da gone počinioce krivičnih djela sposobni na takve monstruoznosti. Ko to još nije vidio može pogledati na internet stranici "ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA"

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI
OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI
SUDSKOJ POLICIJI RS

FALSIFIKATI, LAŽI I MANIPULACIJE
U prilogu vam dostavljam materijal koji pokazuje da je Kovačević Novak, manipulisao Sudskom policijom, obmanjivao ih i tražio da u zabilješkama navode laži, te tražio pomoć i od sudova, da bi prikrio krivična djela nekih pripadnika OT Bijeljina, što je uključivalo čak i falsifikovanje sudske presude.
Prvi dokument koji prilažem je odgovor g. Kovačevića VSITV-u, broj A - 326/12, od 15.11.2012. u kome sam podvukao najznačajnije dijelove obmana i laži, no za ovu priliku je bitan dio:
Pošto je predmet završen naredbom o nesprovođenju istrage odlukom postupajućeg tužioca i odbijanjem pritužbe od strane Kolegija okružnog tužilaštva to i nema potrebe da ja dalje raspravljam o tom predmetu.
Rečenica se nalazi od 11-13 reda, pošto prethodno priznaje da se samo jednom sreo sa nama, te lažno navodi da su neki tužioci razgovarali sa porodicom i više puta. Tu laž je sudska policija ponavljala u zabilješkama, no ne postoji evidentiran nijedan moj susret niti ih je bilo ni sa Kovačevićem ni sa Stjepanović, od avgusta 2009-te, te pozivam SP-u da provjeri svoje evidencije i demantuje me ako smatra da lažem.
Zabilješka 1419/10, sačinjena ja dana 10.08.2010. kada je majka ubijenog djeteta donijela na disku dokaze o prikrivanju ubistva i tražila da ih preda glavnom tužiocu, s obzirom da sadrže krivična djela tužioca Stjepanović. Odgovor je tada bio da "NEMAJU NIŠTA NOVO DA JOJ KAŽU", što je u zabilješci lažno napisano kao "OVOM PRILIKOM NIJE MOGAO DA IH PRIMI".
Taj dio je označen pravougaonikom na prvoj strani, dok ne drugoj ističem dio gdje se tvrdi da OT Bijeljina nije više nadležna za taj predmet. Sudska policija mi je zaista više puta to saopštavala, ali s obzirom da dobro poznajem pravilnik i zakone, znao sam da je to laž, što je i provjereno sa glavnim tužiocem OT Doboj.
Dakle cijelu 2010-tu je Kovačević Novak nalagao sudskoj policiji da sprečava pristup porodici, lagao im da nisu nadležni, samo da ne bi bili dostavljani dokazi, te da ne bi odgovarali usmeno na postavljana pitanja, niti pismeno na brojne zahtjeve predate u skladu sa ZOSPI-a.
O bezakonju tog dana sam pisao ranije, no tada se u prikrivanje ubistva uključila i sudska vlast. Taj slučaj je na kraju ipak završen Rješenjem 80 1 Pr 000670 10 Pžp Okružnog suda OBUSTAVOM POSTUPKA, koje prilažem, no uprkos tome je na prvostepenu presudu udaren pečat pravosnažnosti. Taj falsifikat sam nedavno dobio kao dokaz Pravobranilaštva RS u parnici za utvrđenje diskriminacije, te prilažem i to Rjesenje od 12.08.2010. sa jasno vidljivim pečatom i potpisom na vrhu. Na slici se vide skenirani djelovi oba rješenja:
Ja sam prvi koji je spreman prihvatiti sve kao slučajnu i nenamjernu administrativnu grešku, pa i ovo, no poslije obilja, laži, krivičnih djela i falsifikata izvršenih da bi se prikrilo ubistvo jednog djeteta prilikom šverca režimskih tajkuna, osnovano sumnjam da ovo i nije bila greška.
Novak Kovačević je koristio najpodmuklije metode da opravdava diskriminaciju svih srodnika ubijene Ivone Bajo, počev od lažne prijave za "Ugrožavanje sigurnosti" preko napakovanih prekršaja, kada su na suđenjima čak nestajali pojedini svjedoci da bi drugi mogli lažno svjedočiti, do ovog priznanja da je "PREDMET ZAVRŠEN U FEBRUARU 2010-TE I ON NEMA TU ŠTA VIŠE DA RASPRAVLJA. Prilikom tih opravdavanja VSITV-u poslije mojih dopisa, prilagao je i dokumentaciju sudske policije kojoj naređuje i manipuliše sa tim zabilješkama. Nije isključeno da je tražio i falsifikovanje pravosnažnosti presude iz 2010-te da bi je koristio u te svrhe.
Već sam objavljivao kako je u parnici 80 0 P 034147 11 P, gdje sam sasvim raskrinkao tužene Debeljevića i Gruhonjića izvršen pritisak na sudiju da sve to što sam, prema odgovoru jednog od njih izmislio, proglasi za službene radnje i zaštiti počinioce krivičnog djela, kao i u parnici sa AD Univerzal 80 0 P 039221 12 P u kojoj su odbijeni svi dokazi koje sam dostavio, kao i saslušanje svjedoka portira protiv koga sam podneo prijavu još u junu 2010-te. Sud je odbio izdati naredbu OT Bijeljina za dostavu podataka o toj i prijavi protiv pravnog lica, te se priključio prikrivanju kriminala, vidljivo u prilogu "Zahtjev 08.01.2013. na koji nikada nisam dobio odgovor.
S obzirom da nisam dobio ni obavjest o nesprovođenju istrage, a ni po koju cijenu mi se ne dozvoljava pristup, jasno je da su te prijave sakrivene i zato mi iz OT Bijeljina nije odgovoreno. Što se tiče suda, moguće su dvije opcije i to svjesno prikrivanje ili je iz OT Bijeljina stigla poruka o tajnosti materijala zbog navodne istrage. Šta je istina predsjednici sudova lako mogu otkriti.
Što se tiče falsifikata pravosnažnosti na koju sam ukazao ne sumnjam de će se odgovorno lice pozvati na nenamjernu grešku, no to je uvjek najbolje rješenje kad se istina otkrije, a s obzirom na sve mahinacije, krivična djela i podmetanja vezano za prikrivanje zločina velika je vjerovatnoća da je i ovo izvršeno namjerno pod uticajem glavnog mafijaškog bosa u OT Bijeljina Kovačević Novaka.
Generalno gledano od 2010-te naovamo da bi pomogli Kovačević Novaku u prikrivanju zločina pripadnici sudske policije nikada nisu pominjali u svojim zabilješkama da su vidjeli fotografije materijalnog dokaza ubistva, dok su sa druge strane povremeno vršili dijagnoze moga mentalnog sklopa, što neko ko to naknadno čita prvi put i bez ikakvih drugih saznanja može shvatiti samo kao neobjašnjive ispade jednog ludaka koji bez ikakvog razloga skoro svakodnevno dolazi da ometa državne organe.
Izgovor za takav pristup je bio da oni nisu nadležni za procjenjivanje dokaza, (a jesu za psihoanalizu) no pitanje je da li su trebali analizirati i mentalno stanje glavnog tužioca, te drugih tužilaca, koji izdaju neustavne naredbe, peru dokaze benzinom, traže od njih da lažu u zabilješkama i na suđenjima, a ne bi bilo zgoreg da preispitaju i svoje psihičke sposobnosti, te odgovore sami sebi zašto izvršavaju nezakonite naloge i pišu laži u zabilješkama. Ne naravno uvijek i ne sve, ali svaka namjerna laž je zlonamjerna. Možete vidjeti da u svom odgovoru VSITV-u g. Kovačević kaže da VAM ja bez ikakvih razloga stvaram probleme, a napisano neposredno pošto sam dobio snimke obdukcije tražene prethodne 3 godine. Upravo je glavni tužilac taj koji je stvorio sve probleme odbijanjem da još u februaru 2010-te dozvoli uvid i kopiranje spisa, te pošalje odgovore na zahtijeve. Većina osoblja suda imala je priliku vidjeti slike torbe koju su oprali benzinom i snimke obdukcije koje je OT Bijeljina prikrila od vještaka čije je mišljenje tražila. Građani koji su to vidjeli ne mogu shvatiti da su tužioci plaćeni da gone počinioce krivičnih djela sposobni na takve monstruoznosti. Ko to još nije vidio može pogledati na internet stranici "ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA"
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821
TAKO DA SE MOŽETE UVJERITI O KAKVIM SE TUŽIOCIMA I OSOBAMA RADI...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
07/01/2014 00:07