beats by dre cheap

OBAVJEST O ADMINISTRATIVNOJ GRESCI

SVE VIŠE DOKAZA O KRIMINALU MAFIJAŠKOG SERVISA OT BIJELJINA ISPLIVAVA NA POVRŠINU, A DA BI PRIKRILI SVOJE ZLOČINE TRAŽE POMOĆ I ZAŠTITU OD SUDSKE POLICIJE, SUDOVA, PRAVOBRANILAŠTVA...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA

OBAVJEST O ADMINISTRATIVNOJ GRESCI

Dana 16.12.2013. na pripremnom ročištu u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2, gdje sam tužilac, a tužena je RS u za utvrđenje diskriminacije, isključivo zahvaljujući pažnji i koncentraciji postupajuće sudije Vakičić, uočena je greška načinjena (ako sam dobro zapamtio 10.06.2013.) kada je moja nova tužba vezana za događaje od 13.05.2013. sa naslovom "TUŽBA ZA UTVRĐENJE DISKRIMINACIJE" pogrešno evidentirana kao "uređenje tužbe" i kao takva dodata u već formirani predmet, 80 0 P 043325 13 P 2. Detaljnije o tome se govori u podnesku koji prilažem, a uz konsultacije sa postupajućom sudijom, odlučeno je da osim što je uočena nepravilnost evidentirana u zapisniku i ja pismeno o tome obavjestim sud, te predložim izuzimanje navedene tužbe iz ovog spisa i formiranje novog predmeta, te da takvo obavještenje pošaljem i predsjedniku suda, što i činim.
Moguće je da pošto sam u podnesku koji prilažem ukazao zastupniku tužene, na pokušaje falsifikata i prevare od strane onih koji su pravobranilaštvu dostavljali dokumentaciju, da tu i još neke druge tužbe povučem, jer iako su događaju različiti, suština je slična i dovoljna mi je jedna presuda kojom se konstatuje diskriminacija. No to je već nešto što zavisi od zastupnika, a ja sam spreman na svaku opciju.
Nadalje skrećem pažnju da sam potpuno siguran u neregularnost vezano za datum odgovora tužene RS na tužbu. Kako je Okružni sud 24.05.2013. uvažio moju žalbu i vratio predmet prvostepenom sudu, tužena je trebala odgovoriti na tako zatečeno stanje. Čak i ako sa ima u vidu da je ubrzo nova tužba tretirana kao uređenje ove, tužene RS je morala poslati svoj odgovor prije zakazivanja pripremnog ročišta, što je propisano u članu 75. stav:
(1) Nakon prijema odgovora na tužbu, odnosno odgovora na protivtužbu, sud će zakazati pripremno ročište.
S obzirom da je poziv za pripremno ročište sačinjen 06.11.2013. a tužena je napisala odgovor 11.11.2013. jasno je da sud taj odgovor nije mogao imati 5 dana ranije, te da je pripremno ročište zakazano bez prispjelog odgovora na tužbu, što je u suprotnosti sa zakonskom procedurom koju sam naveo.
Kako je u podnesku od 11.12.2013. pokušano ne da se negira postojanje naredbe, nego da se diskriminacija opravda, uz iznošenje obilja netačnih podataka, iste sam djelom razotkrio u svom podnesku, a da sam znao kakva će biti taktika tužene, vidljivo je iz mojih priloga priloženih na pripremnom ročištu, koji dokazuju da su razlozi za diskriminaciju sasvim drugačiji i počinju mnogo ranije od datuma koji tužena navodi kao izgovor svojih postupaka.
Ja i sada ne znam kada je tuženoj dostavljena tužba, što nije nevažno, a ako bude potrebe, ako zastupnik tužene nastavi sa pokušajima da se izlazi iz okvira tužbenog zahtjeva i prekrši član 2 ZOPP-u, biću prisiljen da istražujem i te detalje, te ustanovim zašto je tuženoj dozvoljeno da odgovara tek kad je primila poziv za pripremno ročište.
Na kraju smatram da je korektno osim što ističem izuzetan profesionalizam, postupajuće sudije Vakičić, i sudija Marković je na glavnoj raspravi 19.11.2013. pokazala dostojanstvo i profesionalan odnos, dostojnu ugleda koju sa sobom nosi odgovoran posao sudije. Iako je poznato da sam podneo krivičnu prijavu protov sudije Marković, ni u jednom trenutku nije bilo ničeg što bi pokazalo da ta okolnost utiče na tok procesa. Sama presuda koju sam već preuzeo je manje bitna i o tome ću se odrediti na zakonom predviđeni način, isključivo pravnim argumentima.
Koristim priliku da podsjetim i na način na koji je sudija Hanušić vodio postupak u kome sam bio okrivljeni. Iako smatram da je tada propustio obavezu zaštititi prava garantovana Ustavom, ni u jednom trenutku se nisam osjetio "manje vrijednim" i "nižim" ljudskim bićem, za razliku od toga kako se prema građanima postavljaju prije svega tužioci, a i neke sudije.
Pošto sam dobio dosta materijala iz koga se vidi da su me još od marta 2010-te opisivali kao ludaka, namjerno ne navodeći da su svi vidjeli fotografije materijalnog dokaza koji sam donosio, jasno je da je takva slika plasirana i sudijama. Sudska policija je dobila naredbu da ni po koju cijenu ne pominje u zabilješkama slike torbe oprane benzinom, za čije sakrivanje optužujem tužilaštvo, pod izgovorom da oni nisu nadležni da procjenjuju dokaze.

TORBA DVOSTRUKO PRESJEČENOG KAIŠA, KOJU SU OPRALI BENZINOM I SAKRILI KAKO BI ZA SMRT DJEVOJČICE OKRIVILI TUPU ŽICU...
Možda su oni i povjerovali u taj razlog ali prava istina je da im je to zabranjeno, kako bi u dokumentaciji koja je potom dostavljana VSITV-u, komandi sudske policije u Banjaluci itd, moje "ludilo, psihički poremećaji" i slično djelovali uvjerljivo u odnosu na "korektne" tužioce koji su me "primali nebrojeno puta". To su naravno sve bile laži instruisane od pripadnika OT Bijeljina, koji se grčevito bore da njihova krivična djela ne isplivaju na površinu, tražeći pomoć od sudske policije i sudija.
Tako je i sudija Dević koja je nekoliko puta potencirala moje "živce" i da li pijem nešto za smirenje, iako sam upozorio da imam tegobe zbog ambrozije očito bila izmanipulisana svojevremeno iz ureda glavnog tužioca.
Generalno zaključujem da se na sudije Osnovnog suda vrši pritisak da pruže zaštitu tužiocima čiji sam kriminal razotkrio, da su moguće čak u strahu od osvete, ako to ne učine, dok su neki aktivno u zaštiti kriminala. Razlika je samo što tužioci svoje spise prikrivaju, pa su im čak i nezakonite naredbe tajne da ne bi ostavili tragove i dokaze, dok sudije moraju svoju odluku da obrazlože i potpišu, a sve to vidjevši kakav kriminal prikriva i čini OT Bijeljina...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
01/01/2014 14:50