beats by dre cheap

OBAVJEST PO CLANU 182 ZA 80 0 P 043325 13 P 2

Ukoliko zastupnik tužene želi prebaciti spor na taj teren i sud mu to dozvoli, ja ću dokazivati da je tužena RS razbojnička banda koja je ubila ćerku moje sestre Ivonu Bajo prilikom šverca u firmu svog tajkuna, a istovremeno je prala novac svog ortaka Šarić Darka preko Bobar banke čiji je suvlasnik...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 043325 13 P 2

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


TUŽBA ZA UTVRĐENJE DISKRIMINACIJE

OBAVJEST PO ČLANU 182

Dana 26.11.2013. zatražio sam uvid u spis, što mi je omogućeno na izuzetno profesionalan način u prizemlju zgrade.
Kako sam imao tačno određen cilj, za manje od 3 minuta sam se uvjerio da je ono na šta ću skrenuti pažnju istina.
Prva stvar je bio sadržaj tužbenog zahtjeva koji je u posjedu suda. Naime osnovni argumenat žalbe drugostepenom sudu, po odbacivanju tužbe je bio taj što je Osnovni sud, u svom obrazloženju u potpunosti izostavio svih 10 tačaka iz tužbenog zahtjeva I. Odmah na početku žalbe izneo sam pretpostavku da se to desilo usljed neke tehničke greške.
U narednom periodu Okružni sud je uvažio moju žalbu ali nije precizirao da li se radilo o nenamjernom propustu, zagubljenom dijelu dopunjene tužbe ili možda čak grešci prilikom štampanja, koje obavljam u uslužnim objektima u gradu, te se znaju desiti propusti, iako to uvijek provjeravam prije slanja. Dakle ako bi to nedostajalo u primjerku dostavljenom sudu, morao bih izvršiti preinaku, te bih takav podnesak predao na pripremnom ročištu.
Pošto sam se uvjerio da je sud dobio dio u kome se posebnim tačkama opisuju diskriminatorne radnje, ostao je drugi razlog zbog čega sam tražio uvid, a to je "Odgovor" tužene, koji nikada nisam dobio.
Odmah sam uočio da isti postoji i da nosi datum 11.11.2013. što je čak poslije dana 06.11.2013. kada je Osnovni sud sačinio Poziv za pripremno ročište zakazano za 16.12.2013. u 11:00 sati, soba br 19.
Kako sud nije mogao zakazati pripremno ročište a da prethodno ne dostavi tužbu tuženoj strani i ostavi joj zakonom predviđeno vrijeme za odgovor, shvatio sam odmah po prijemu poziva, da je moralo doći do propuštanja, jer isti nikada nisam dobio.
U odjeljku "4. Pripremno ročište " ZOPP-u, dio "a) Opšte odredbe" u članu 75, stav 2 propisano je:
Ako tuženi nije dostavio odgovor na tužbu, a tužilac u tužbi nije tražio donošenje presude zbog propuštanja, sud će zakazati pripremno ročište nakon proteka roka za podnošenje odgovora na tužbu.
S obzirom da sam tražio donošenje presude zbog propuštanja, postoje svi pravni preduslovi da se to i učini, no umjesto toga tužena RS poslije svih zakonom predviđenih rokova, piše odgovor na tužbu godinu dana poslije podnošenja !!!???
Nije to ništa novo ni neobično i u skladu je sa kriminalom koje demonstrira tužena i odnosom prema zakonu kao prema cijenama na pijaci. Svakih pola sata je druga cijena, pa tako se fašistička usmena naredba tužene RS prema svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo, prepravlja po potrebi, od slučaja do slučaja, u šta su se uključili i predstavnici Pravobranilaštva RS, koji u odgovoru na tužbu u parnici 71 0 P 162681 13 P, (koju sam pokrenuo pred sudom u Banjaluci, za događaje iz maja 2013-te) iznose nove dodatne laži te sada tvrde kako mi nije zabranjen pristup tužilaštvu, nego samo tužiocima.
Zločinačka organizacija RS se još hvali svojim bezakonjem, jer i takva naredba bi bila nezakonita, pošto je u suprotnosti sa pravom iz člana 16 Ustava RS, odnosno relevantnim članovima iz ZOOUP-u i to prije svega "Oblik i sastavni delovi rešenja" a podsjećam i na objašnjenje iz ZOZD-e član 2 "Diskriminacijom, u smislu ovog zakona, smatraće se svako različito postupanje..."
U ovoj parnici su stvoreni svi uslovi da se usvoji tužbeni zahtijev zbog propuštanja, što je u stvari i najpovoljnija opcija za tuženu, jer moj cilj jeste dokazivanje diskriminacije i dobijanje parnice, ali ne na ovaj način da tužena RS ima izgovor da je izgubila spor zbog tehničke greške. Još u vrijeme pisanja tužbe analizirao sam sve opcije i naravno poslije standardnog pokušaja izbjegavanja parnice, pošto to nije uspjelo, a s obzirom na dokaze koje imam, najbezbolnija opcija za tuženu RS, je da "propusti" odgovor na tužbu i tako me spriječi da dokazujem njene fašističke metode pred sudom.
S tim u vezi su i pokušaji opravdanja za to bezakonje navodnim prekršajima. Predmet ove parnice je diskriminacija, shodno članu 2 ZOPP-u, a ne radi se o prekršajnom postupku. Ukoliko zastupnik tužene želi prebaciti spor na taj teren i sud mu to dozvoli, ja ću dokazivati da je tužena RS razbojnička banda koja je ubila ćerku moje sestre Ivonu Bajo prilikom šverca u firmu svog tajkuna, a istovremeno je prala novac svog ortaka Šarić Darka preko Bobar banke čiji je suvlasnik...
Taj materijal će svakako biti dostavljen sudu na pripremnom roćištu, kao dokaz da su motivi tužene za diskriminaciju koju sprovodi uzrokovani time da prikrije svoje zločine pljačke i ubistva, za šta imam neoborive dokaze. S druge strane moj stav je da se u ovoj parnici sud mora baviti isključivo time da li se prema meni primjenjuje tretman različit u odnosu na ostale građane i ako je tako da li tužena RS ima doneseno RJEŠENJE u kome je objašnjeno zašto se vrši neka sankcija, od kada do kada i naravno da mi je to uručeno uz mogućnost žalbe.
Eventualnu raspravu, ako sud ne donese presudu zbog propuštanja, uprkos iznesenim argumentima, ja ne mogu spriječiti, a u interesu mi je da dokažem zašto tužena čini diskriminaciju. Stoga tražim od suda da ukoliko dođe do zakazivanja glavne rasprave, da se ista snima tonski, te da se sud izjasni po tom pitanju, da li se prihvata ili ne, kao i da se dozvoli prisustvo nevladinih organizacija prema članu 16 ZOZD-e.
Na kraju skrećem pažnju na neprikladan i prije svega netačan termin koji je upotrijebio sud u Pozivu, a to je "diskriminacija iz oblasti porodice" ???
Šta je ovo trebalo da znači ? Da muž diskriminiše ženu ili obrnuto ili roditelji djecu ???
Ja ovaj termin nisam upotrijebio i nema nikakve veze sa porodicom, jer se radi o diskriminaciji u vezi PRAVA GARANTOVANIM USTAVOM I ZAKONIMA, KOJE ČINI TUŽENA RS PREMA MENI LIČNO PRIJE SVEGA A PO POTREBI I PREMA SVIM SRODNICIMA DJEVOJČICE KOJU SU UBILI PRILIKOM SVOJIH MAFIJAŠKIH POSLOVA.
Zahtijevam da se sud izjasni po pitanju ove sramne kvalifikacije i unaprijed upozoravam da neću dozvoliti nikakvu diskriminaciju na eventualnoj glavnoj raspravi, vezano za član 99 ZOPP-u, stavovi 1 i 2.
AKO JE TUŽENA MISLILA DA ĆE OVU PARNICU ZAVRŠITI ZA 5 MINUTA, GRDNO SE PREVARILA
a na znanje sudu ističem činjenicu da je tuženoj RS još 2011-te bio ponuđen dogovor uz dostavljene dokaze o krivičnim djelima kriminalaca iz OT Bijeljina, koje je metaforički rečeno najobičnija "banda plaćenih ubica", na koji nikada nisu odgovorili iako je to obećano iz ministarstva pravde. što će takođe biti predato u okviru dokaznog materijala. Uvažavajući činjenicu da je bilo ko, ko se pojavi kao zastupnik tužene RS, samo tehničko lice, koje vrši posao za koji je plaćen i nema nikakve veze sa zločinima koje prikriva tužena i diskriminacijom koju vrši, ostaje nesporno da je tužena zločinačka organizacija u službi i pod kontrolom mafije na čijem je čelu trenutni predsjednik RS, te stoga Pravobranilaštvo i ne zastupa RS odnosno građane, nego tajkunsku bandu Milorada Dodika...
SAMO IZ BIRČA SU OPLJAČKALI MILIJARDU KM UZ SVESRDNU POMOĆ MAFIJAŠKOG SERVISA OT BIJELJINA, KOJE JE I ODGOVORNO ZA SVE RADNJE DISKRIMINACIJE IZ OVE PARNICE.
Od mene će svaki pojedinac na pretresu imati korektan pristup, uvažavanje i poštovanje, za razliku od riječnika koji upotrebljavam u tekstovima, te objavljujem na internetu, sve u skladu sa članom 100 ZOPP-u, stav 2, ali zadržavam pravo da o radu državnih organa iznesem svoje mišljenje kao o organizovanim kriminalnim grupama, shodno pravu iz člana 32 Ustava RS. U prevodu: OT Bijeljina je zločinačka organizacija, ured glavnog tužioca je organizovana kriminalna grupa, a "Spremačica radnog prostora" je osoba čiji rad i ličnost cijenim i uvažavam, kao i svakoga drugog ko časno obavlja svoj posao.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
10/12/2013 16:11