beats by dre cheap

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0004187 13

SVAKI ODGOVOR NA OVU PRITUŽBU, KOJI NEĆE OBJASNITI, ČIJA JE ODGOVORNOST ŠTO JE MATERIJALNI DOKAZ UKLONJEN SA LICA MJESTA PRESJEČENOG KAIŠA, TE OPRAN BENZINOM, JE BEZVRIJEDAN I BESMISLEN, A TO JE SAMO DIO KRIMINALA

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U ISTOČNOM SARAJEVU

KOLEGIJU TUŽILAŠTVA
PRITUŽBA NA ODLUKU T 17 0 KTA 0004187 13 OD 06.11.2013.

Uz ovu pritužbu prilažem disk sa dokazima krivičnih djela za koje je odgovoran Kovačević Novak, a sada skrećem pažnju samo na članove iz zakona, koji su relevantni za ovaj predmet.
Vidljivo je iz dokumenta da nosi datum 04.11.2013. dok je pečat na kovertu 26.11.2013. a da vidimo šta o tome kaže zakon:
Naredba o sprovođenju istrage ZOKP-u, stav
(4) O nesprovođenju istrage, kao i o razlozima za to, tužilac ce obavijestiti oštećenog i podnosioca prijave u roku od tri dana. Oštećeni i podnosilac prijave imaju pravo podnijeti pritužbu u roku od osam dana uredu tužioca.

Tih 19 dana zakašnjenja je najmanji problem, kada bi sve ostalo bilo u redu, no da vidimo razloge...
U obrazloženju se kaže citiram: "povodom stradanja Vaše mldb. kćerke" pa s obzirom da se radi o ćerki moje sestre, da se zaključiti da se vaše tužilaštvo i nije udubljivalo u suštinu prijave kad se ne znaju ni osnovni akteri. Nadalje se navodi: "za iste insinuacije na inkriminacije krivičnih djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti odlučivalo Okružno tužilaštvo u Doboju" koje je donijelo odluku o nesprovođenju istrage, te se dodaje: "Kod takvog stanja ove pravne stvari po kojoj je nadležno tužilaštvo već donijelo odluku, ne može se po istoj stvari ponovo otvarati i voditi krivični postupak iz kojih razloga je ovo tužilaštvo u skladu sa članom 224, stav 3, ZKP-a odlučilo dana 04.1l.20l3. godine da se u ovoj predmetnoj stvari istraga neće sprovoditi"
Da vidimo šta je navedeno u pomenutom stavu:
(3) Tužilac donosi naredbu da se istraga neće provoditi ako je iz prijave i pratećih spisa očigledno da prijavljeno djelo nije krivično djelo, ako ne postoje osnovi sumnje da je prijavljeno lica učinilo krivično djelo, ako je nastupila zastarjelost ili je djelo obuhvaćeno amnestijom ili pomilovanjem ili ako postoje druge okolnosti koje isključuju krivično gonjenje.
U ovom stavu ne postoji opcija da se ne može po istoj stvari ponovo otvarati istraga, a to bi eventualno moglo da se podvede pod dio "ako postoje druge okolnosti", no ni to nije moguće jer postoji ćlan "Obustava istrage" stav:
(3) Tužilac, u slučajevima iz stava 1. tačka v) ovog člana može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju nove činjenice i okolnosti koje ukazuju da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni učinio krivično djelo.
U ZOKP-u postoji samo član "Ne bis in idem": Niko ne može biti ponovo suđen za djelo za koje je već bio suđen pred sudom i za koje je donesena pravnosnažna sudska odluka.
I jasno je da se radi o suđenju, da nikome ne može biti ponovo suđeno, a ne da se "ne može po istoj stvari ponovo otvarati istraga". Dakle stav 3 člana "Obustava istrage" jasno kaže da tužilac može pokrenuti istragu, ako se dobiju nove činjenice, ta da vidimo onda da li ih ima...
Iz obrazloženja se vidi da je OT Doboj, (tužilac Rubil Goran, poznat po uspješno obavljenom zadatku oslobađanja ubice, koga su proglasili neuračunljivim, "nevezano" za to što je milioner, tajkun režima) doneo odluku 28.06.2010. što je skoro prije 3 i po godine. Ja sam od vremena podnošenja te prijave do danas došao do obilja novih dokaza o monstruoznosti izvršilaca krivičnih djela vezano za ubistvo i prikrivanje ubistva Ivone Bajo, a posebno ističem "NESTALE" fotografije unutrašnjih povreda, koje sam dobio krajem 2012-te, pošto sam prethodno proveo noć u zatvoru, sve to da bih došao do njih.
Skrećam vam prvo pažnju da je na tom slučaju radio i trenutni Glavni republički tužilac g. Mahmut Švraka, čiju Naredbu KTA-ST-122/10, prilažem skeniranu na disku, folder "KTA-ST-122/10". Iz nje se vidi citiram g. Švraku:
Zdenko Bajo navodi da je materijalni dokaz, odnosno torbu koju je na sebi imala ubijena djevojčica, presječenog kaiša sa dijelom koji nedostaje, tužilac Stjepanović Danica ili neko drugi oprala jakim hemijskim sredstvom, kako bi se uklonili svi tragovi koji ukazuju na ubistvo, te nije prihvatila rezultate autopsije i konstatacije patologa, naloživši nova vještačenja, masakrirajući podatke sa autopsije, te pokušavajući obmanuti stručnjake, istima dostavila radi vještačenja samo slike površinske povrede, dok o unutrašnjim povredama, koje su po podnosiocu prijave, dovele do smrtnog ishoda nije obavijestila, niti upoznala vještaka.
Ovaj pasus se nalazi na dnu druge strane, te još neki argumenti, koje možete pročitati u daljem tekstu, no da vidimo zašto se nije donijela odluka o istrazi, (strana 5, treći pasus):
"Zbog svega prethodno navedenog, obzirom da ovom tužilašvu nije dostavljen niti jedan materijalni dokaz koji bi u odredenoj mjeri potvrdio navode iznesene u prijavi, to je tužilac donio odluku da se istrage neće sprovoditi, jer ne postoje dokazi koji bi upućivali na postojanje osnova sumnje da je od strane prijavljenih lica učinjeno krivično djelo na način kako je to podnosilac prijave naveo."
G. Mahmut Švraka kaže da nije dostavljen nijedan dokaz te je iz tog razloga doneo odluku, a ja sam uz pritužbu koju takođe šaljem na disku poslao i dokaze, koje ću poslati i sada...
Materijal je stigao 25.02.2011. a tri dana kasnije 28.02.2011. Dodik Milorad je javno zaprijetio ukidanjem Specijalnog tužilaštva, pošto je Ivona Bajo ubijena prilikom šverca u firmu njegovog tajkuna Bobar Gavrila. Istovremeno su u njegovoj banci prali narko novac svog ortaka Šarić Darka...
G Mahmut Švraka je potom "sklonjen" sa slučaja, ali je krajem 2012-te pred kamerama priznao da za procesuiranje "krupnih roba" nema političke volje. Čije to volje nema, po svoj prilici je poznato svima, ali ako g Švraka nije smio da pomene ime, ja smijem. Dodik Milorad je vrhovni mafijaški bos i naredio je opstrukciju istrage i prikrivanje ubistva za koje ja imam sve dokaze, a sada na disku dostavljam:
1) KOMPLET FOTOGRAFIJA MATERIJALNOG DOKAZA UBISTVA KOJE SU U SADEJSTVU BLAGIŠA SOFRENIĆ, MARKOVIĆ DRAGOSLAV, DANICA STJEPANOVIĆ I KOVAČEVIĆ NOVAK, UKLONILI SA MJESTA ZLOČINA, OPRALI BENZINOM I SAKRILI ZA VRIJEME ISTRAGE.
2) AUDIO SNIMAK RAZGOVORA SA PORTIROM UNIVERZALA SOFRENIĆ BLAGIŠOM, KOJI KAŽE DA JE SKLONIO TORBU SA ASVALTA.
3) SNIMAK RAZGOVORA SA VJEŠTAKOM TRASOLOGOM, KOGA SU PREVARILI KOVAČEVIĆ I STJEPANOVIĆ, NE DOSTAVIVŠI MU PODATKE NE SAMO O PRESJEČENOM KAIŠU TORBE NEGO NITI O JEDNOJ UNUTRAŠNJOJ POVREDI.
4) KOMPLETAN NALAZ I MIŠLJENJE TRASOLOGA KOJI TVRDI DA JE DO POVREDE DOŠLO BAR 3 METRA PRIJE PRVE MRLJE KRVI, A 10 METARA PRIJE MJESTA PADA
5) WEB STRANICU I VIDEO PRILOG "ZLOČIN SA POTPISOM REZIMA" NA KOJIMA SE VIDI KAKO JE FALSIFIKOVANO MJESTO UBISTVA I MATERIJALNI DOKAZI, TE REZULTATI OBDUKCIJE
6) ODŠTAMPANE SLIKE TORBE I FALSIFIKOVANJA MJESTA ZLOČINA I OBDUKCIJE

O svemu imam mnogo više dokaza, ali dok je mafijaški bos na čelu RS, mala je vjerovatnoća da će se ijedan tužilac usuditi da donosi "špekulativne odluke" i goni KRUPNE RIBE iz vlasti, inače bi Dodik Milorad mogao ukinuti tužilaštvo u Istočnom Sarajevu. Stoga je glavni način moje borbe sa mafijom objavljivanje dokaza na internetu i proslijeđivanje istražnim organima izvan zemlje. Rezultati se vide već odavno, a osim pronalaska preko 4 miliona transakcija narko mafije u Bobar banci i njegovog povlačenja iz trke za gradonačelnika, kompletan mafijaški režim na čelu sa Dodikom se trese od afera i samo je pitanje kada će potonuti, a onda će svi iznenada progledati i vidjeti dokaze koje šaljem...
SVAKI ODGOVOR NA OVU PRITUŽBU, KOJI NEĆE OBJASNITI, ČIJA JE ODGOVORNOST ŠTO JE MATERIJALNI DOKAZ UKLONJEN SA LICA MJESTA PRESJEČENOG KAIŠA, TE OPRAN BENZINOM, JE BEZVRIJEDAN I BESMISLEN, A TO JE SAMO DIO KRIMINALA...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
05/12/2013 00:13