beats by dre cheap

PRITUZBA PO LAZNOJ PRIJAVI

Osoba kojoj je podnesena prijava i od koje je traženo da naredi posebne istražne radnje g. Teodorović Aco, je preminuo avgusta 2010-te pod izuzetno sumnjivim okolnostima, samo 5 dana pošto sam od njega tražio podatke o naredbi i preduzimanje radnji protiv tužioca Stejepanović, te inspektora Marković Dragoslava.

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA
PRITUŽBA NA RAD TUŽILACA I SUDIJE

Za razliku od dosadašnjih pritužbi, ovom prilikom neću opširno obrazlagati prekršaje koji su počinjeni.
U prilogu je Naredba OT Doboj T15 0 KT 0002365 10 o nesprovođenju istrage protiv mene po lažnoj prijavi za ugrožavanje sigurnosti.
ODLUKA PO LAZNOJ PRIJAVI
Ono što je konstatovano od strane tužioca bilo je jasno SVIM akterima ove terorističke akcije.
Odgovorni u ovom slučaju su:
1. GRUHONJIĆ MUHAMED (zamjenik glavnog okružnog tužioca OT Bijedljina)
2. DEBELJEVIĆ MILORAD (zamjenik glavnog okružnog tužioca OT Bijedljina)
jer su kao građani otišli do CJB Bijeljina i prijavili me lažno za "Ugrožavanje sigurnosti" iako su kao pravnici znali da im nikada nije upućena prijetnja sa moje strane vezano za relevantni član iz KZRS-e.
3. KOVAČEVIĆ NOVAK (glavni okružni tužilac OT Bijedljina)
4. STJEPANOVIĆ DANICA ( tužilac OT Bijedljina)
zbog učestvovanja u pripremanju izvršenja krivičnog djela sa osobama pod brojem 1 i 2.
5. ĐONLIĆ MENSUR (sudija Okružnog suda u Bijeljini)
zbog pristrasnsti i zloupotrebe položaja, jer je izdao naredbu za radnje koje su mi nanijele štetu iako nije postojao nijedan argument za to.
Tužilac Šabić Muris je takođe učestvovao u ovim radnjama, ali s obzirom da mi je lično u razgovoru priznao da su na njega uticali zavjerenici da potpiše svoju odluku, ne smatram ga dijelom kriminalne grupe i sugerišem da ga kontaktirete kao svjedoka.
Takođe predlažem za svjedoke inspektore CJB Bijeljina Maksimović Bojana i Jovičević Zorana, a obavještavam vas i da ja lično imam obilje drugih dokaza i informacija, uključujući i to da sam NEZAKONITO bez naredbe suda nadziran danima stražom u 3 smjene.
Osoba kojoj je podnesena prijava i od koje je traženo da naredi posebne istražne radnje g. Teodorović Aco, je preminuo avgusta 2010-te pod izuzetno sumnjivim okolnostima, samo 5 dana pošto sam od njega tražio podatke o naredbi i preduzimanje radnji protiv tužioca Stejepanović, te inspektora Marković Dragoslava.
Osim naredbe prilažem i fotografije koje dokazuju prikrivanje ubistva Ivone Bajo od strane OT Bijeljina, te zahtijev za pristup informacijama o smrti načelnika kriminalistićke policije na koji nikada nije odgovoreno...

PRILOZI

Odluka po laznoj prijavi
Falsifikati
Torba
Zahtjev za informacije 5

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
22/11/2013 09:25