beats by dre cheap

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043472 12 P

Ne postoji zakonski osnov da se u parnici koja teče i u kojoj je ispravna i potpuna tužba dostavljena na odgovor tuženoj strani naknadno ta ista tužba proglasi NEUREDNOM, samo zato što zastupnik tužene čiji je prvi pravni korak pokušaj sprečavanja bilo kakve rasprave, to traži.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 043472 12 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA

Vrijednost spora:

500000 (500 hiljada) KMŽALBA NA RJEŠENJE OSNOVNOG SUDA

Skrećem pažnju drugostepenom sudu da je došlo do očiglednog kršenja odredaba parničnog postupka, odnosno procesne greške suda, te s tim u vezi odmah ističem relevantni dio:
"Postojanje parnice" član 60. ZOPP-u: (1) Parnica počinje teći dostavom tužbe tuženom.
Uz dopis od 28.05.2012. Osnovni sud mi je dostavio odgovor tužene RS broj P-3/13 sačinjen još 01.02.2013.
Nadalje član 69. ZOPP-u propisuje:
Tužba sa prilozima se dostavlja tuženom na odgovor u roku od 30 dana od dana prijema ispravne i potpune tužbe u sudu.
Istog dana kada je tuženoj dostavljena tužba, parnica je počela teći, a iz istorijata se vidi da je Sud, naredbom od 03.01.2013. dostavio tužbu sa prilozima na odgovor tuženoj strani, čime je shodno odredbi iz člana 69 konstatovao da je tužba ISPRAVNA I POTPUNA !!!
Ne postoji zakonski osnov da se u parnici koja teče i u kojoj je ispravna i potpuna tužba dostavljena na odgovor tuženoj strani naknadno ta ista tužba proglasi NEUREDNOM, samo zato što zastupnik tužene čiji je prvi pravni korak pokušaj sprečavanja bilo kakve rasprave, to traži.
S obzirom da je prvostepeni sud dostavom tužbe na odgovor konstatovao njenu ispravnost, smatram da je to dovoljna argumentacija za drugostepeni sud da poništi sve naredne korake koji su u suprotnosti sa zakonom, odnosno članovima koje sam naveo, no u nastavku ću iznijeti neke stavove i po pitanju nezakonitog Rješenja 80 0 P 043472 13 P2 od 16.10.2013.
Naime, nemajući objektivne razloge, postupajući sudija, kao navodni nedostatak u tužbenim zahtjevima, mi pripisuje citiram "da u istom ne navodi određeno koji organi tužene i na koji način odnosno kojom radnjom su spriječili tužioca u podnošenju navedene dokumentacije"
Ovde moram da bih približio drugostepenom sudu, kako sam doživio tu primjedbu sudije, da pomenem anegdotu sa ispita sina tajkuna i "običnog" studenta , kada je ovaj prvi pružio indeks sa 100 evra profesoru i dobio prolaznu ocjenu iako nije znao odgovor na pitanje: KADA JE BILA STALJINGRADSKA BITKA?
S druge strane, drugi student je redom odgovarao i za uzroke i vrijeme trajanja, posljedice bitke, broj stradalih, zarobljenih, no sve to nije bilo dovoljno te je profesor tražio: IMENA KOLEGA, IMENA POGINULIH ???
Ovde se slično tome traži da u sklopu tužbenog zahtjeva treba navesti koji su organi vršili diskriminaciju, na koji način i kojom radnjom !!!???
Trebao bih dakle opisivati sve pojedine radnje, svakog pojedinog državnog službenika u događajima koji su trajali satima, a s obzirom da se te radnje vrše od početka 2010-te neprekidno i mjesecima, pa i godinama, za šta bi mi trebale stotine stranica samo za takav tužbeni zahtijev.
Konkretne radnje sam opisivao u samoj tužbi, činjenicama i obrazloženju, a detalji bi se naravno dokazivali i izvodili na glavnoj raspravi. Ovde navodim samo neke dijelove iz tog opisa u kojima se jasno vidi o kom se organu radi i čak koji je pojedini državni službenik akter događaja:
1) Tokom procesa iako je izvršeno brutalno pravno nasilje od strane sudije Dević, koja ne samo da meni nije dozvolila ispitivanje svjedoka, nego niti podnosiocu zahtjeva, svjedok sudski policajac izjavljuje u zapisnik kako glasi fašistička neredba koja se primjenjuje: "ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I SVI SRODNICI, NE MOGU PRISTUPITI U PROSTORIJE TUŽILAŠTVA"
2) "Kako je radno vrijeme u OT Bijeljina bilo odavno završeno po okončanju administrativne procedure u CJB Bijeljina, nisam mogao ponoviti "prekršaj" te sam dakle neosnovano zadržan u pritvoru.

Ovakvih primjera ima još, a ovde se jasno vidi da sudija Dević, dakle sud, (organ tužene RS) nije dozvolila ispitivanje svjedoka, (konkretna radnja), te da pripadnik sudske policije, (organa tužene) opisuje još jednu konkretnu radnju, a kako su me spriječili, vidi se u tački 2 ovih primjera, jer sam nezakonito uhapšen i zadržan u pritvoru, (naveden je CJB Bijeljina), a nisam izveden pred sud u zakonskom roku.
E, sad što se tiče odgovornosti za taj dio, ne znam ko je doneo odluku, da li MUP ili Sud, jer tužena NEĆE, da odgovara na zahtijeve za pristup informacijama, a u CJB su mi konkretno rekli kada sam intervenisao da postupaju samo po naredbi suda i nisu mi htjeli odgovoriti na pitanja zašto se prvi svjedok protiv mene nije pojavio na suđenju, te su odbili da mi kopiraju zapisnik MUP-a po mojoj prijavi. Postoji više od 20 takvih primjera, sve vezano za višegodišnju diskriminaciju tužene RS, kada ja ne znam koji je organ donio odluku, odnosno koji je odgovoran, jer kriminalci iz redova tužene kriju podatke.
Samo na znanje sudu iznosim činjenicu da sam poslije lažne prijave pripadnika mafije o "Ugrožavanju sigurnosti" (OT Doboj u spisu T15 0 KT 0002365 donijelo odluku o nesprovođenju istrage, jer je "prijetnja" bila u tome da će svi odgovorni za prikrivanje ubistva završiti u zatvoru) danima praćen, nadziran pretresan i prisluškivan. Ko je naredio "Posebne istražne radnje" ostalo je nepoznato, jer je načelnik kriminalističke policije umro pod sumljivim okolnostima, kad sam zatražio informaciju od njega. OT Bijeljina prikriva sve podatke, a Okružni sud me je izvjestio da nije izdao tu naredbu.
S obzirom da tužena RS neće da istraži kriminal u svojim redovima, odgovornost je na njoj i ona je navedena kao tuženi i kao krivac. Apsurdno je da se od mene traži u samim tužbenim zahtijevima, opisivanje najsitnijih detalja, a sve sa ciljem da se tužba po svaku cijenu odbije i spriječim se u izvođenju dokaza.
Što se tiče posebnog zahtijeva (III) zbog smrti bliskog lica, sud je mogao odbaciti samo njega ako smatra da je neadekvatan ili nepotpun, no skrećem pažnju da je uz tužbu priložen disk na kome se nalazi i dio materijala koji dokazuje prikrivanje ubistva, a zakonom je data mogućnost da se dokazi dostave na pripremnom ročištu, pa i preinačava tužba. Teoretski tada se može predati sasvim novi dodatni tužbeni zahtijev, uz već napisane i dostaviti dokazi za njega, ako je vezan za iste događaje i okolnosti, odnosno u pitanju su iste strane u postupku.
I obrazloženje sudije o tome da je "osnov za podnošenje tužbe za naknadu štete, samo pravosnažna presuda donesenom u krivičnom postupku" je neprikladan s obzirom da nije u pitanju ni fizičko niti pravno lice, nego država koja ne može biti krivično gonjena, ali može biti tužena parnično. Ja recimo ne mogu tužiti Sud za nadoknadu štete, jer nema parničnu sposobnost, niti podnijeti krivičnu prijavu protiv RS. Dobar primjer i aktuelan za to je presuda poznata po nazivu Damjanović-Maktouf, koja je lančano već pokrenula lavinu obaranja presuda donesenih krivicom i krivičnim djelima sudija u sudu BIH.
Iako bi i osnovcima bilo jasno da se primjenjuje zakon povoljniji za optuženog, zbog patološke mržnje prema SFRJ od koje su potekli i njenim zakonima, sudije su svjesno kršile zakon na štetu građana. Već su najavljene tužbe za nadoknadu štete, za koju je odgovorna BIH, a ta ista BIH se neće i ne može naći na optuženičkoj klupi zbog bezakonja koje je svjesno vršila. Da li će odgovorne sudije na čelu sa predsjednicom suda biti procesuirane sasvim je nebitno za odštetu koju je pretrpio svaki osuđeni primjenom pogrešnog zakona.
U ovom slučaju tužena RS je saučesnik u ubistvu Ivone Bajo, koje se desilo kada je švercovala nelegalan tovar u firmu svog poslanika, što su pokušali da prikriju njeni organi MUP i OT Bijeljina. Šta su krijumčarili nije ni važno, ali se može zaključiti o čemu se radi s obzirom da su i prije i poslije tog zločina u Bobar banci istog poslanika, većinskog vlasnika, čiji je tužena RS suvlasnik, prali kokainski novac svog ortaka Šarić Darka. 25.02.2012. je evidentirano preko 4 miliona KM transakcija, te je jasno zašto tužena RS prikriva ova krivična djela.
Jasno je da RS neće pokrenuti krivični postupak u kome bi ona bila optužena za ubistvo, što je jedna od predviđenih opcija, koju navodi i prvostepeni sud, citiram "ako postoje druge okolnosti koje isključuju krivičnu odgovornost učinioca ili gonjenje"... Ova tema je mnogo složenija, a i druge bi se mogle mnogo detaljnije obrazlagati, za šta ova žalba i nije prikladno mjesto, s obzirom da je suština u kršenju pravila postupka.
Kako sam već na početku dokazao da je postupanje prvostepenog suda u suprotnosti sa pravilima postupka, predlažem da se ova žalba uvaži, ukine nezakonito Rješenje o odbacivanju tužbe i predmet vrati na postupanje Osnovnom sudu. Takođe predlažem da se dodijeli drugom sudiji, koji smije da primjeni važeći zakon. S obzirom na diktaturu i teror u kome se nalaze građani i državni službenici, svako postupanje prema zakonu izaziva reakciju odgovornih za kriminal, pljačke i ubistva koja se prikrivaju. Konkretno da su u ovoj parnici poštovani relevantni članovi koje sam naveo predsjednik tužene RS bi zaprijetio ukidanjem Osnovnog suda u Bijeljini i izmještanjem u Laktaše. Optužio bi postupajučeg sudiju za špekulacije, da ga treba biti sramota zbog presude i pozivanja na zakone, jer je to u suprotnosti sa interesima RS. (odnosno sa interesima tajkunske mafijaške mreže, na čijem se čelu nalazi).
Ova paralela je povučena sa javnom prijetnjim Okružnom privrednom sudu u Bijeljini i postupajućoj sudiji, od strane Dodik Milorada zbog odluke kojom nije zadovoljan, jer isplivava u javnost podatak o 154 miliona KM malverzacija. Istovremeno se najavljuje pritužba VSITV-u, protiv sudije, koje sada treba uz već iznesenu "PRESUDU" diktatora da "nepristrasno" odlučuje o tome. Nije isključeno da će se pojaviti i neki svjedok protiv sudije poput onog u slučaju Dijane Milić, tužiteljice iz Tuzle, koja takođe nije radila po volji mafije.
A ovaj slučaj u kome mafija unutar RS prikriva ubistvo osmogodišnje djevojčice prilikom šverca je mnogo opasniji za njih, zbog količine i kvaliteta dokaza koje imam, te konkretnih imena krivaca u odnosu na ukradenih stotinak miliona, u saradnji sa Litvanskom mafijom, gdje se navodno ne znaju krivci.
Ne sumnjam u stručnost postupajućeg sudije, te isključujem grešku kao mogućnost za propust. Jedini logičan razlog je strah od Milorada Dodika, kome sudija ne smije da se suprotstavi, te je prijedlog za izmjenu sudije isključivo zbog toga da se otkloni ta opasnost, ukoliko uopšte postoji neko ko se ne plaši Dodikove mafije...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
19/11/2013 00:22