beats by dre cheap

PRIJEDLOG PO 71 0 P 162681 13 P

Istina je da sam razotkrio kriminal tužilaca OT Bijeljina u prikrivanju ubistva djevojčice Ivone Bajo prilikom krijumčarenja u firmu saučesnika Gavrila Bobara, inače poslanika tužene RS. Istovremeno su u Bobar banci istog većinskog vlasnika, čiji je suvlasnik takođe tužena RS, prali kokainski novac svog ortaka Šarić Darka, te je 25.02.2012. MUP otkrio preko 4 miliona KM transakcija, čime se objašnjava kriminal i laži tužene RS.

OSNOVNOM SUDU U BANJALUCI

Predmet:

TUŽBA 71 0 P 162681 13 P

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka


PRIJEDLOG PO ČLANU 50 ZOPP-U

Obavještavam Sud da je došlo do pokušaja prevare od strane Pravobranilaštva RS u njihovom odgovoru na tužbu.
Naime na adresi Vuka Karadžića broj 3 u Bijeljini nalaze se prostorije Osnovnog i Okružnog suda u Bijeljini te Pravobranilaštva i Okružnog tužilaštva u Bijeljini i to konkretno OT Bijeljina na poslednjem od 5 spratova.

U OT Bijeljina ne postoji portirnica, a pisarnica se nalazi unutar prostorija tužilaštva iza staklenog zida i vrata desetak metara desno od ulaza. S obzirom da mi je zabranjen pristup prostorijama tužilaštva, apsolutno je nemoguće da pristupim ijednoj prostoriji pa i pisarnici, što je nedvosmisleno evidentirano u dokumentu Suda "Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr" i sudske policije "Zabiljeska 1173-11".
Zastupnik tužene RS zloupotrebljava činjenicu da je postupajućoj sudiji nepoznata lokacija državnih organa i raspored prostorija u Bijeljini, te zato i pokušava obmanuti sud. Stoga da bi se izbjegle ovakve manipulacije predlažem da se shodno relevantnom članu 50 ZOPP-u za postupanje odredi mjesno nadležan sud u Bijeljini u kome svaki sudija zna navedene podatke, a i svi svjedoci su zaposleni u toj zgradi.
Osim toga zastupnik tužene RS je lažno predstavio tretman kome sam izložen ne dostavivši nijedan dokument - Rješenje u kome stoji da mi se zabranjuje pristup SAMO tužiocima, (iako to tvrdi) te dokaz da mi je to rješenje uručeno i omogućena žalba shodno pravu iz člana 16 Ustava RS. Dakle čak i da ovo nije laž i takva zabrana bi bila diskriminacija...
Podsjećam da je tuženi obavezan, ako osporava tužbeni zahtjev dostaviti dokaze o tome u dovoljnom broju primjeraka što nije učinjeno za razliku od mene, koji sam priložio zvanične dokumente tužene RS kao dokaz.
Nadalje se lažno tvrdi da je od mene ugrožena bezbjednost zaposlenih u OT Bijeljina te obavještavam sud da je poslije lažne prijave kriminalaca protiv mene, za "Ugrožavanje sigurnosti" OT Doboj donijelo odluku o nesprovođenju istrage u predmetu T15 0 KT 0002365 10, što sam objavio na internet lokaciji ODLUKA PO LAZNOJ PRIJAVI:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/05/3595696
Istina je da sam razotkrio kriminal tužilaca OT Bijeljina u prikrivanju ubistva djevojčice Ivone Bajo prilikom krijumčarenja u firmu saučesnika Gavrila Bobara, inače poslanika tužene RS. Istovremeno su u Bobar banci istog većinskog vlasnika, čiji je suvlasnik takođe tužena RS, prali kokainski novac svog ortaka Šarić Darka, te je 25.02.2012. MUP otkrio preko 4 miliona KM transakcija, čime se objašnjava kriminal i laži tužene RS.
Skrećem pažnju zastupniku tužene da je ovo parnica u kojoj se utvrđuje postojanje ili ne diskriminacije i da je na njima teret dokazivanja a ne radi se o prekršajnom postupku. Inače za to bezakonje tužene RS podneseno je više krivičnih prijava, po tome postupa Ustavni sud BIH, i najvažnije postoji tužba za utvrđenje diskriminacije koju je uprkos svim pokušajima zastupnika tužene da sabotira parnicu i da do nje nikad ne dođe, Okružni sud u Bijeljini vratio natrag u prvostepeni postupak Rješenjem 80 0 P 043325 12 Gž od 24.05.2013. U toj parnici koju više ne može izbjeći, zastupnik tužene RS će moći "braniti" bezakonje tokom koga sam uhapšen, zadržan u pritvoru, a suđeno mi je tek poslije 3 mjeseca suprotno zakonskog roka od 12 sati, kada su jednog svjedoka sakrili, a drugog instruisali da lažno svjedoči, o čemu sam dostavio dokaze.
I na kraju za informaciju postupajućoj sudiji prilažem dokaze o tome koji su stvarni razlozi za zabranu pristupa tužilaštvu. Kriminalci iz OT Bijeljina su da bi prikrili krijumčarenje Dodikovog tajkuna Bobar Gavrila, predstavili da je djevojčica Ivona Bajo pala sa bicikla i nabola se na žicu od korpe. Na moje zahtjeve za pristup informacijama, (otkud recimo tragovi krvi 10 metara prije pada, što se jasno vidi na slici), zašto su sakrivene SVE unutrašnje povrede, ko je presjekao kaiš torbe, gdje je dio i zašto je opran benzinom, OT Bijeljina odgovara zabranom pristupa. Svu monstruoznost mafije iz OT Bijeljina sa obiljem dokaza sam razotkrio na web lokaciji ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821
I ovo je samo informativno na znanje postupajućoj sudiji, zašto tužioci i pravobranilaštvo RS lažu i obmanjuju sud i zašto se primjenjuju fašističke metode prema porodici ubijene djevojčice.
ISKLJUČIVO ZBOG TOGA ŠTO RADE U INTERESU I PO NALOZIMA MAFIJAŠKE TAJKUNSKE BANDE...

PRILOZI

Falsifikati OT Bijeljina
Slika torbe

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
10/11/2013 00:00