beats by dre cheap

NEDOSTATAK POLITICKE VOLJE

Materijal za ovaj spis dostavljen je Specijalnom tužilaštvu od strane nekog profesionalnog i odgovornog tužioca, inspektora, sudije... meni nepoznatog imena a koji je došao u posjed mojih tekstova. Tužilac Mahmut Švraka, ne sprovodi istragu sa obrazloženjem na kraju naredbe da im nisam dostavio nijedan dokaz za tvrdnju da je "torbu koju je na sebi imala ubijena djevojčica, presječenog kaiša sa dijelom koji nedostaje, tužilac Stjepanović Danica ili neko drugi oprala jakim hemijskim sredstvom, kako bi se uklonili svi tragovi koji ukazuju na ubistvo". Dana 25.02.2011. primili su pritužbu sa dodatnim dokazima na disku, (podvučeni datumi), a kompletan tekst sam objavio na internet adresi:

PRITUZBA SPECIJALNOM TUZILASTVU
Iz odgovora na to koji je potpisao Miodrag Bajić se vidi da se nisu ni osvrnuli na te dokaze jer je po prijemu u petak i naravno neradnog vikenda, već u ponedjeljak 28.02.2011. tiranin i diktator Dodik Milorad zaprijetio ukidanjem Specijalnog tužilaštva, što su objavili svi mediji, a ovo je link ka jednom od članaka:
Ukida se Specijalno tužilaštvo?!
Zanimljivo je do od kad sam doveo u vezu ova dva događaja, dobar dio stranica je "nestao" sa interneta, tako da je ovo jedan od rijetkih preostalih. Postoje recimo podaci u gugl pretrazi za list PRESS, no kada se pokuša doći na tu adresu, vidi se da je uklonjena. Sve je naravno u pokušaju da se zataška krijumčarenje Dodikovog tajkuna Gavrila Bobara u čijoj su banci istovremeno prali narko novac ortaka Šarić Darka, što je razotkriveno tačno godinu dana kasnije 25.02.2012., kada je evidentirano preko 4 miliona KM transakcija:
Oprani novac od kokaina nađen u Bobar banci u Bijeljini
KRAJEM 2012-TE, SA MJESTA GLAVNOG REPUBLIČKOG TUŽIOCA G. MAHMUT ŠVRAKA PRIZNAJE DA ZA PROCESUIRANJE "KRUPNIH RIBA NEMA POLITIČKE VOLJE !!!
Da li će se BiH obračunati sa svojim "Sanaderima"
JEDAN OD DOKAZA KOJE SAM POSLAO A ZA KOJI NIJE BILO "POLITIČKE VOLJE" DA BUDE PRIMJEĆEN:

SLIKA TORBE NA KOJOJ SU VIDLJIVA OBA DJELA PRESECENOG KAISA
ISTA TORBA SLIKANA ODOZGO, GDJE JE TAKODJE VIDLJIVO DA JE POMENUTI KAIS PRESECEN
OLOVKOM JE OZNACENA ALKA, GDJE JE PRESECENI KAIS BIO PRICVRSCEN
U KRUPNOM PLANU SU OBA DJELA PRESECENOG KAISA
NA SLICI JE VIDLJIVO DA OSTATAK KAISA JEDVA DOSEZE ALKU, ZA KOJU JE BIO PRICVRSCEN

HOĆE LI SAD NEKO PRIMJETITI FOTOGRAFIJE MATERIJALNOG DOKAZA PRIKRIVANJA UBISTVA ???

OKRUŽNO TUŽILAŠTVO BANJA LUKA
POSEBNO TUŽILAŠTVO ZA SUZBIJANJE ORGANIZOVANOG I NAJTEŽIH OBLIKA PRIVREDNOG KRIMINALA
SPECIJALNO TUŽILAŠTVO

Broj: KTA-ST-122/10
Dana 20.01.2011. godine
Na temelju člana 224. stav 3. i 4. Zakona o krivičnom postupku (,, Službeni glasnik RS” broj 100/09-prečišćeni tekst), d o n o s i m
N A R E D B U
o nesprovođenju istrage
U predmetu broj KTA-ST-122/10 neće se sprovoditi istraga, slijedom čega dostavljam
Obavijest
za podnosioca prijave Zdenka Baju iz Bijeljine, ulica Majke Jevrosime 20, uz pravnu pouku da podnosilac prijave može protiv ove odluke podnijeti pritužbu uredu tužioca u roku od 8. dana po prijemu ove obavijesti.
Razlozi
Zdenko Bajo je Specijalnom tužilaštvu Banja Luka dostavio akt koji je u naslovu upućen Okružnom tužilaštvu Bijeljina po predmetu broj KTA-596/ 09, zatim akt, odnosno zahtjev Okružnom tužilaštvu Bijeljina, tužiocu Stjepanović Danici kao i akt naslovljen Republičkom Javnom tužilaštvu, Specijalnom tužilaštvu Republike Srpske, podnaslova “Kako je umro načelnik kriminalističke policije“. Naprijed pomenuti akti su u Specijalno tužilaštvo zaprimljeni 25.08.201O. godine i zavedeni pod poslovni broj KTA-ST-122/10.
Takođe je od strane Zdenka Baje Specijalnom tužilaštvu dostavljen i akt naslovljen na Ministarstvo unutrašnjih poslova, na ruke Ministra, podnaslova „zašto je umro načelnik kriminalističke policije“ koji podnesak je zaprimljen od strane ovog tužilaštva 14.09.2010. godine i takođe zaveden pod već postojeći broj KTA-ST-122/10. Nakon toga Specijalno tužilaštvo je ponovo, 04.10.2010. godine, zaprimilo prijavu odnosno akt naslova “da li je zakon isti za sve; samovlašče tužilaštva“, kao i akt odnosno zahtjev naslovljen Okružnom tužilaštvu u Bijeljini, Glavnom okružnom tužiocu, Komandi sudske policije, te obrazac za podnošenje zahijeva za pristup informacijama upućen sudskoj policiji Bijeljina i akt sudske policije Bijeljina broj SU/SP-3-331/10 od 14.09.2010. godine upućen Bajo Zdenka, koji podnesci su takode zavedeni pod prethodno pomenuti poslovni broj.
Specijalnom tužilaštvu su 27.10.2010. godine od strane Bajo Zdenka dostavljeni i sledeći akti i to: podnesak odnosno prijava naslova „zašto (ni)je slijepa boginja pravde“, zatim akt upućen Kolegiju Okružnog tužilaštva u Bijeljini, Glavnom okružnorn tužiocu po predmetu broj KTA 596/09, naredba o nesprovodenju istrage Okružnog tužilaštva u Doboju broj KTA-90/10 od 28.06.2010. godine, te obavjestenje Okružnog tužilaštva u Doboju broj KTA-90/10 od 28.06.2010. godine da se neće sprovoditi istraga protiv Stjepanović Danice i drugih upućeno Zdenku Baji iz Bijeljine. Ovi prethodno pobrojani podnesci su takođe zavedeni pod broj KTA-ST 122/10, obzirom da se svi odnose na isti predmet odnosno u svim podnescima je od strane podnosioca ukazivano na propuste Stjepanović Danice, tužioca Okružnog tužilaštva u Bijeljini, prilikom sprovođenja istrage koja je vodena u predmetu smrti djevojcice Ivone Bajo, koja je preminula 23.07.2009. godine.
U pomenutim podnescima Zdenko Bajo iznosi svoje nezadovoljstvo radom pojedinih tužilaca Okružnog tužilaštva u Bijeljini, a posebno tužioca Stjepanović Danice, kao i nezadovoljstvo radom pojedinih radnika Centra javne bezbjednosti u Bijeljini, koji su postupali u slučaju koji se desio 23.07.2009. godine, kada je djevojčica Ivona Bajo izgubila život.
Podnosilac prijave izražava svoju sumnju, pa čak i uvjerenje, da je postupajući tužilac u tom predmetu Stjepanović Danica planski, smišljeno uklanjala sve dokaze, koji su ukazivali na ubistvo ove djevojčice, ističući niz propusta napravljenih od strane ovog tužioca prilikom sprovođenja istrage u ovom slučaju.
Naime, iz dostavljene dokumentacije proizilazi da je istraga povodom smrti ove djevojcice završena donošenjem naredbe o obustavi istrage, obzirom da je utvrđeno od strane Okružnog tužilaštva Bijeljina da je smrt lvone Bajo nastupila usljed samopovređivanja na žicu korpe bicikla.
Zdenko Bajo ističe da je tužilac Danica Stjepanović sabotirala istragu, te da je izbjegavala razgovor sa porodicom nastradale djevojčice, kao i da je falsi?kovala podatke u javnosti, iako je od strane Zdenka Baje bila upoznata sa njegovim sumnjama da je Ivona Bajo ubijena, kao i uprkos činjenici da je Zdenko Bajo tužiocu dostavljao i određene podatke u vezi svojih sumnji.
Zdenko Bajo navodi da je materijalni dokaz, odnosno torbu koju je na sebi imala ubijena djevojčica, presječenog kaiša sa dijelom koji nedostaje, tužilac Stjepanović Danica ili neko drugi oprala jakim hemijskim sredstvom, kako bi se uklonili svi tragovi koji ukazuju na ubistvo, te nije prihvatila rezultate autopsije i konstatacije patologa, naloživši nova vještačenja, masakrirajući podatke sa autopsije, te pokušavajući obmanuti stručnjake, istima dostavila radi vještačenja samo slike površinske povrede, dok o unutrašnjim povredama, koje su po podnosiocu prijave, dovele do smrtnog ishoda nije obavijestila, niti upoznala vještaka.
Zdenko Bajo ističe da je uspio da dode do dokaznog materijala o, kako navodi, zločinačkirn aktivnostima, te da je dostavio fotografije torbe, kao i druge dokaze o ubistvu i kriminalu unutar tužilaštva, a na kraju i audio snimak izjave vještaka dr Busarćeviča, ali da mu je već krajem 2009. godine bilo onemogućeno da podnese krivičnu prijavu, što se ponovilo i u decembru iste godine, te da je sudskoj policiji naloženo da istog izvedu iz zgrade tužilaštva, na što je isti uložio pritužbu Kolegiju, ali bez odgovora i deset mjeseci kasnije.
Takođe navodi da su on i njegova sestra prilikom pokušaja da dostave dokazni materijal uhapšeni i izvedeni pred sud, te da će u narednom periodu glavni oblik njegove borbe biti javni protest pred zgradom tužilaštva. U svojoj prijavi odnosno dostavljenim aktima Zdenko Bajo navodi da je obavio razgovor sa vještakom dr Busarčevićem, čiji snimak je u pismenoj formi dostavüen ovom tužilaštvu, iz kojeg se vidi da vještak nije dobio podatke o unutrašnjim povredama djevojčice koje su doveli do smrti, a takode navodi da je više puta zahtijevao da Uredu Glavnog tužioca dostavi podatke o tome, ali da su oni to izbjegavati, kao i činjenicu da je načelnik kriminalističke policije kome je predočio dokaze i koji je obećao da će sve ispitati i podnijeti zahtjev da se sasluša tužilac Stjepanović Danica pronaden mrtav, a podnosilac prijave izražava svoju sumnju da je i on možda ubijen, te da je platio životom svoju spremnost da nešto uradi po pitanju ubistva odnosno smrti Ivone Bajo.
U svojim prijavama Zdenko Bajo na više mjesta pominje da je tužilac Stjepanović Danica izuzela iz istražnih radnji materijalni dokaz, te da je obmanula vještake, te s tim u vezi na teret joj stavlja izvršenje novih krivičnih djela, izmedu ostalog, zloupotrebu položaja ili ovlasti, sprečavanje dokazivanja, pomoć učinitelju poslije učinjenog krivičnog djela, lažno prijavljivanje itd.
Uzimajući u obziri analizirajući sve dostavljene akte, vidljivo je da je od strane Okružnog tužilaštva u Bijeljini povodom slučaja smrti lvone Bajo donesena naredba o obustavi istrage, jer je smrt djevojćice nastupila usljed samopovredivanja, kao i da je od strane Okružnog tužilaštva u Doboju donesena naredba o nesprovođenju istrage protiv tužioca Okružnog tužilaštva u Bijegiini Stjepanović Danice i drugih, jer je iz prijave i pratećih spisa očigledno da prijavljeno djelo nije krivično djelo.
Analizirajući cjelokupno dostavljeni materijal ovo tužilaštvo je zakljućilo da iz svih dostavljenih podnesaka ne proizilaze osnovi sumnje da je od straane tužioca Okružnog tužilaštva u Bijeljini, Stjepanović Danice i drugih prijavljenih lica počinjeno krivično djelo, kako se to prijavama stavlja na teret. Naime, iz dostavljene dokumentacije proizilazi da je Stjepanović Danica donijela odluku da se neće sprovoditi istraga, obzirom da se radi o nesretnom slučaju, te da je o takvoj odluci obaviješten i advokat Tomić Dušan, punomoćnik majke Ivone Bajo, a nakon podnošenja pritužbe na ovu odluku od strane porodice preminule lvone Bajo, Kolegij Okružnog tužilaštva u Bijeljini je donio odluku da je odluka postupajućeg tužioca zakonita, te da je tužilac pravilno postupio kad je odlučio da se ne sprovodi istraga, obzirom da iz raspoložive dokumentacije i priloženog materijala proizilazi da je smrt djevojčice nastupila nesretnim slučajem.
Takode, iz Naredne o nesprovodenju istrage Okružnog tužilaštva u Doboju broj KTA-90/10 od 28.06.2010. godine proizilazi da je ovom tužilaštvu dostavljena 12.05.2010. godine Odluka Republičkog tužilaštva Republike Srpske od 07.05.2010. godine kojom je Okružno tužilaštvo u Doboju odredeno da postupa u predmetu Okružnog tužilaštva Bijeljina broj KTA-108/10. Predmet koji je ustupljen Okružnom tužilaštvu Doboj formiran je po prijavi Zdenka Bajo protiv tužioca Okružnog tužilašva u Bijeljini, Sjepanović Danice.
Iz predmetne Naredbe vidljivo je da je Okružnom tužilaštvu Doboj dostavljen veliki broj dokumentacije koja je bila predmet analize i ispitivanje od strane tog tužilaštva. Takode, iz pomenute naredbe proizilazi da je postupajući tužilac donio odluku odnosno naredbu da se istraga neće sprovoditi u predmetu protiv Danice Stjepanović obrazlažući takvu svoju odluku nizom činjenica. Takode je vidljivo da je od strane Okružnog tužilaštva u Doboju, a sve u cilju donošenja zakonite i kvalitetne odluke, od Okružnog tužilaštva u Bijeljini zatražen, a potom i dostavljen spis broj KTA-596/09, čijiš predmet odlučivanja je bio slučaj smrti djevojčice Ivone Bajo.
Od strane ovog tužilaštva, u cilju donošenja odluke, analizirani su svi dostavljeni akti. Ovo tužilaštvo je prilikom donošenja svoje odluke posebno imalo u vidu da je od strane Okružnog tužilaštva u Doboju, koje je već prethodno postupalo po prijavi protiv tužioca Stjepanović Danice donesena pomenuta odluka kojom je odlučeno da se istraga neće provoditi, jer je utvrđeno da u radnjama tužioca Danice Stjepanović nije bilo elemenata krivičnog djela. Takođe, bitna činjenica je i to da je Okružno tužilašvo u Doboju potpuno objektivno i nepristrasno postupalo povodom priajave protiv tužioca Stjepanović posebno ako se ima u vidu da prijavljeni tužilac i nije tužilac tog tužilaštva kao i činjenicu da je zatražen i dobijen spis odnosno predmet po kome je postupao prijavljeni tužilac, kako bi se mogla donijeti pravilna i objektivna odluka.
Iz prethodno pomenute odluke Okružnog tužilaštva Doboj proizilazi daš je izvršena analiza svih prikupljenih dokaza, kako materijalnih tako i analiza izjava svjedoka koji su saslušavani u toku vodenja istrage povodom smrti Ivone Bajo, te da su provedene sve potrebne istražne radnje pa je ovo tužilašvo te činjenice i dokaze uzelo i prihvatilo kao vjerodostojne i objektivne.
Takođe je potrebno napomenuti da je i Specijalno tužilaštvo Banja Luka postupajući po prijavi advokata Tomić Dušana iz Sarajeva, koji je zastupao majku pokojne djevojčiće, takode donijelo Odluku da se istraga neće sprovoditi u predmetu broj KTA-ST-3/10 od 25. 06.2011. godine obzirom da nije utvrdeno postojanje osnova sumnje da je od strane tužioca Okružnog tužilaštva u Bijeljini prilikom postupanja u predmetu povodom smrti Ivone Bajo izvršeno krivično djelo. Takođe je uzeto u obzir i da je od strane Kolegija Okružnog tužilaštva u Bijeljini potvrđena odluka tužioca Stjepanović Danice o obustavljanju istrage u vezi smrti Ivone Bajo, jer je nakon provedenih istražnih radnji i nakon prikupljenih dokaza ustanovljeno da je do smrti došlo usljed samopovređivanja.
Ovo tužilaštvo nakon ocjene navoda dostavljenih prijava i ostale dokumentacije nije našlo da je od strane tužioca Stjepanović Danice prilikomđ obavljanja njene dužnosti i prilikom postupanju u predmetu broj KTA-596/09 počinjeno bilo koje krivično djelo, kao niti bilo kog drugog prijavljenog lica koje je postupalo u predmetu povodom smrti Ivone Bajo, odnosno nije došlo do kršenja bilo koje zakonske odredbe ili postupanja suprotno pravilima službe.
Zbog svega prethodno navedenog, obzirom da ovom tužilašvu nije dostavljen niti jedan materijalni dokaz koji bi u odredenoj mjeri potvrdio navode iznesene u prijavi, to je tužilac donio odluku da se istrage neće sprovoditi, jer ne postoje dokazi koji bi upućivali na postojanje osnova sumnje da je od strane prijavljenih lica učinjeno krivično djelo na način kako je to podnosilac prijave naveo.
S toga je tužilac, a u skladu sa članom 224. stav 3. Zakona o krivičnom postupku {„Službeni glasnik RS“ broj 100/09 prečišćeni tekst) kojim je propisano da tužilac neće narediti sprovođenje istrage ako je iz prijave i pratećih spisa očigledno da prijavljeno djelo nije krivično djelo ili ako ne postoji osnov sumnje da je prijavljeno lice učinilo krivično djelo, ako je nastupila zastarjelost ili je djelo obuhvaćeno amnestijom ili pomilovanjem ili ako postoje druge okolnosti koje isključuju krivično gonjenje, donio Naredbu o nesprovodenju istrage po predmetnoj prijavi.
O nesprovodenju istrage kao i razlozima za to obavjestava se podnosilac prijave, uz upozorenje na svoja prava iz člana 224. stav 4. ZKP-a da može podnijeti pritužbu uredu tužioca u roku od 8. dana od dana prijema ove obavijesti.


UVODNI KOMENTAR I NAPOMENE

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
01/11/2013 00:56