beats by dre cheap

ISTINA O LAZNOJ PRIJAVI

Republika Srpska i BIH u cjelini je Zločinačka organizacija, koja je 23.07.2009. tehnički neispravnim kamionom švercovala robu u firmu svog poslanika Bobar Gavrila, prilikom čega je ubijena djevojčica Ivona Bajo. Kriminalci iz MUP-a i OT Bijeljina su to pokušali da prikriju, a cijelo vrijeme Zločinačka organizacija pere novac narko klana Šarić, preko Bobar banke. Za one koji ne znaju RS je suvlasnik te banke. Čak je i vrhovni vođa bande predsjednik RS morao javno da interveniše i zaprijeti Specijalnom tužilaštvu ukidanjem kada su dobili dokaze od mene, no ni to nije pomoglo, jer sam podatke poslao izvan zemlje te je 25.02.2012. otkriveno preko 4 miliona KM transakcija narko mafije u njihovoj banci...

ISTINA O LAŽNOJ PRIJAVI

AKTUELNO STANJE U PRAVOSUĐU
U prilogu ovog dokumenta je odluka OT Doboj u predmetu T15 0 KT 0002365 10. Radi se o lažnoj prijavi g. Debeljević Milorada i Gruhonjić Muhameda o navodnom "Ugrožavanju sigurnosti". Ta laž iz marta 2010-te je poslužila kao izgovor da se naredne tri i po godine ne dozvoljava pristup u OT Bijeljina nikom od srodnika ubijene djevojčice Ivone Bajo i tako prikriva zločin. Iako su svi akteri znali da nema nikakvih prijetnji, prvo Okružni sud (Đonlić Mensur) zloupotrebljava službena ovlaštenja i izdaje naredbu za pretres i odnošenje računara. Kriminal pomenutog sudije opisan je na stranici:
(NE)POSTUPANJE SUDIJE DJONLICA
Potom sudska policija iako upozorena na nelegalnost i neustavnost usmene naredbe postupa po naredbi jednog kriminalca, a prekršajni sud legalizuje tu fašističku naredbu, odbijajući da zaštiti garantovana prava, što mu je dužnost. U više parnica protiv odgovornih i RS Osnovni sud smišljeno pruža pomoć mafiji, falsifikujući dokumente i činjenice, gubeći dokaze i prikrivajući važne materijale, a dio tog bezakonja konstatovao je drugostepeni sud po mojim žalbama. Iako je dužnost suda da hitno postupa u slučajevima diskriminacije ni pola godine od odluka Okružnog suda da se predmet vrati na prvostepeni postupak, nema reakcije i Osnovni sud nastavlja sa opstrukcijama. Sve sa ciljem da se zaštite ubice, krijumčari i prije svega njihovi saučesnici iz OT Bijeljina. O kakvim se kriminalcima radi pokazuju smimci mjesta zločina i obdukcije, a njihove laži razotkriva OT Doboj, (kompletna naredba je na linku):
ODLUKA PO LAZNOJ PRIJAVI

Skrećem prvo pažnju na dio u kome se opisuje dokument sudske policije.
U službenoj zabilješci Odjeljenja sudske policije Bijeljina broj 401/10 od 08.03.2010. godine, konstatovano je da je prijavljeni Zdenko Bajo dolazio u njihove službene prostorije, kako bi iskazao svoje nezadovoljstvo radom Kriminalističke policije PS Bijeljina i Okružnog tužilaštva u Bijeljini, jer se isti u posljednje vrijeme više puta lično pokušao najaviti na razgovor kod Glavnog tužioca ili dežurnog tužioca OT Bijeljina, a kao razlog zbog kojeg traži razgovor navodi da je došao do određenih dokaza koje bi trebao saopštiti i predočiti tužiocima a da isti ukazuju na krivično djelo ubistvo njegove malodobne sestričine Ivone Bajo iz Bijeljine, a da bi svaki put bio onemogućen u svojoj namjeri jer su sudski policajci svaki put govorili da predmetni tužioci trenutno nisu tu.
Vidljivo je da sam još 08.03.2010. više puta dolazio sa dokazima o ubistvu, a OT Bijeljina NEĆE to da vidi niti uzme prijavu. Ono što se ne vidi je da sam i sudskoj policiji doneo fotografije materijalnog dokaza ubistva, što je i tada i naredne 3 godine prikrivano, što je smišljeno rađeno po naredbi da bi me lakše prikazivali kao poremećenog psihopatu. Reći da se radi o rastrojenoj osobi, ne bi baš bilo uvjerljivo ako bi se istovremeno navelo da donosim dokaz za koji niko nema objašnjenje.

Radilo se o fotografijama torbe dvostruko presječenog kaiša, dionedostaje a većina ostatka je oprana jakom hemijskim sredstvom da se uklone tragovi ubistva. Na zahtjeve za pristup informacijama u vezi toga i drugih spornih pitanja nikada nije odgovoreno. Prvi je predat 11.02.2010. što je važno istači kao stvarni razlog za blokadu pristupa, tim prije što je kasnije osim "straha" zbog ugrožavanja sigurnosti, kao povod za fašističku naredbu lažno predstavljano moje prvo odbijanje naredbe da se udaljim iz zgrade (Zabilješka 1260-10 od 08.07.2010.). To je čak 4 mjeseca poslije zabilješke koju komentariše OT Doboj, u kojoj je već konstatovano da se OT Bijeljina "krije" i sabotira istražne radnje...
Zanimljivo je da sam "prijeteće pismo" poslao i na adresu VSITV-a, što OT Doboj opisuje riječima:
U mail-u koji je prijavljeni Zdenko Bajo proslijedio na službenu mail adresu OT Bijeljina, može se vidjeti kako je prijavljeni ovaj mail prosljedio i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, Kancelariji disciplinskog tužioca, te da u istom navodi svoje nezadovoljstvo radom Okružnog tužilaštva i odluke koju su isti donijeli u predmetu u kojem je oštećena njegova sestričina Ivona Bajo. Prijavljeni u ovom mail-u VSTV, Kancelariji disciplinskog tužioca priložio i obavjesti OT Bijeljina dostavljene njegovoj sestri kao majci smrtno stradale Ivone Bajo, u kojima se navodi da se neće sprovoditi istraga u predmetu KTA-596/09, te ispod svake obavjesti prijavljeni je obrazložio iz kog razloga smatra da nije trebalo donijeti predmetnu odluku.
Ovde je važno istaći da podnosioci lažne prijave nisu htjeli donijeti odštampan mejl koji sam tada poslao svim tužiocima u kojima ih obavještavam o nezakonitim radnjama nekih pripadnika OT Bijeljina i koja sadrži fotografiju materijalnog dokaza kako ubistva tako i prikrivanja, a istovremeno dokazuje moje tvrdnje. Umjesto toga odnijeli su prvi koji im je došao pod ruku, samo da nema slika koje ih kompromituju. Sve poruke i pisma upućena tom prilikom objavio sam na internet lokaciji:
PISMA TUZILASTVU
Naravno ni ovde OT Doboj ne nalazi nikakve prijetnje, a ne procjenuje se ni da sam psihički poremećen, nego se konstatuje da sam argumentovano obrazložio sve svoje tvrdnje iznesene u mejlu:
MEJL VSITS
Dolazimo sada i do "ozbiljnih prijetnji" upućenih g. Gruhonjiću, koji je jedan od dvojice direktnih podnosilaca usmene prijave MUP-u. OT Doboj to opisuje riječima:
U mail~u koji je prijavljeni Zdenko Bajo proslijedio zamjeniku OT Bijeljina Gruhonjić Muhamedu, stoji da prijavljeni upućuje savjete imenovanom na način govoreći istom da je svojevremeno napravio težak prekršaj kada je odbio da od njega uzme krivičnu prijavu, te da prijavljeni zna da je nalog za to došao od Glavnog tužioca, ali s obzirom da se radi o ubistvu osmogodišnje djevojčice, svako ko mu se nađe na putu biće tretiran kao saučesnik ubistva. Prijavljeni od oštećenog traži da u procesu koji se priprema kaže istinu i ništa više. Dalje mu predlaže da ukoliko prihvati njegovu ponudu, prijavljenog pozove na njegov broj i predstavi se kao Grujo, iz razloga što postoji opasnost od prisluškivanja, te odabere mjesto gdje mogu da razgovaraju, u suprotnom će on predati krivičnu prijavu protiv Gruhonjić Muhameda u vezi navedenog događaja, sa pretpostavkom da je zloupotrebio položaj, zbog saučestvovanja u ubistvu.
Dalje navodeći da iskreno misli da oštećeni nema nikakve veze s tim, ali ko zna...

Ovde ću iskoristiti priliku da istaknem kako i svakog drugog ko je u međuvremenu pomagao kriminalcima zloupotrebljavajući svoj položaj, od komandira sudske policije do postupajućih sudija tretiram kao suaučesnike u prikrivanju ubistva i preduzeću sve pravne korake da isti završe iza rešetaka, a ko će od njih uspjeti da se nagodi sa tužiocem i objasni svoje postupke ostaje da se vidi. Tu su i oni koji su lagali na suđenju, a vidjećemo hoće li ćutati ili će otkriti ko ih je nagovarao da lažno svjedoče.
Dobar dio svega razotkriću u tužbi za utvrđenje diskriminacije koja po naredbi Okružnog suda više neće moći da se sabotira. Bezakonje korimpiranih sudija razotkrio sam na web stranici:

PRESUDE PO NARUDZBI
Umjesto da OT Bijeljina odgovori na pismene zahtjeve i objasni ko je presjekao, oprao i uklonio torbu, odkuda tragovi krvi 10 metara prije pada i druge "sitnice" pokrenuta je prava teroristička akcija zasnovana na lažima i totalnom bezakonju državnih organa, sa ciljem da mi se otmu dokazi, da me uplaše i predstave kao ludaka koji prijeti svima redom, te time diskredituju obavještenja koja sam slao vijeću i drugim institucijama.
Vrh mafije je doneo odluku šta da se uradi i to je izvršeno bez pogovora. Gruhonjić i Debeljević su otišli do načelnika kriminalističke policije kao građani i prijavili me da to ne bi izgledalo kao osveta. Potom su tražili da MUP podnese zahtijev za pretres, a kada je stigao u OT Bijeljina, izvršili su pritisak i na kolegu Šabića, da to potpiše. Sve to su mi lično priznali i inspektori i tužilac. Ovde je zanimljivo to zašto odmah nisu prijavu podnijeli svom kolegi Šabiću, nego su išli u MUP ???
Razlog za to su "Posebne istražne radnje", koje su tražili od g. Ace Teodorovića, nezakonito bez naredbe suda. Danima sam praćen pretresan i nadziran 24 sata na dan, stražom u 3 smjene, a 3 mjeseca poslije pretresa sipan mi je otrov u piće, poslije čega sam danima imao teške tegobe. Početkom avgusta 2010-te razgovarao sam o toj naredbi sa g. Teodorovićem, tražio da je dobijem napismeno i da na isti način kako su reagovali po lažnoj prijavi protiv mene pokrenu akciju protiv inspektora Marković Dragoslava i tužioca Stjepanović Danice a na osnovu fotografija koje sam dostavio i audio izjave vještaka, koji je prevaren od strane OT Bijeljina. 5 dana kasnije načelnik je "umro" pod sumnjivim okolnostima. OT Bijeljina mi nikada nije odgovorilo na zahtijev o tom slučaju, te osnovano sumnjam da smrt nije prirodna. Godinu dana kasnije u Tuzli je na sličan način optužena tužilac Dijana Milić. Njena greška je što se obratila bolnici, jer živa nije izašla. Tako sam i ja trebao da završim, te bi se istraga protiv mene završila smrću osumnjićenog, zbog "pretjerane doze" vjerovatno...
No kako nisam htio u bolnicu, preživio sam, a onda se "istraga" po lažnoj prijavi razvlači kao žvakaća guma i odluka donosi tek poslije dvije i po godine od prijave. Kada se ima u vidu da sam je dobio tek krajem septembra 2013-te, onda je jasno da mi je preko 40 mjeseci nad glavom optužba o planiranju ubistva "nevinih i uplašenih tužilaca" koja se koristila kao izgovor za fašističke metode i diskriminaciju, te otimanje prava pred sudom.
Vrlo kratko OT Doboj komentariše pismo upućeno Kovačević Novaku koga sam već tada okarakterisao kao kriminalca koji radi po nalozima mafije:
U mail-u koji je prijavljeni prosljedio Glavnom okružnom tužiocu OT Bijeljina, Kovačević Novaku, u istoj navodi da su pred oštećenim zadnji dani slobode, ako prijavljenom ne otkrije za koga je radio, a ako otkrije prijavljeni će odustati od optužbi prema njemu.
Tako su da bi zaštitili kriminalce iz OT Bijeljina, mnoge sudije i sudski policajci činili krivična djela te se sada skupa sa njima nalaze u mafijaškom brodu diktatorskog mafijaškog režima koji nezadrživo tone. Da li su svjesni šta čine ?
Državni organi su bez ijednog argumenta, (što je nedvosmisleno kristalno jasno iz odluke OT Doboj) brutalno kršili zakon i nastupili kao banda drumskih razbojnika, koje tako i tretiram. Republika Srpska i BIH u cjelini je Zločinačka organizacija, koja je 23.07.2009. tehnički neispravnim kamionom švercovala robu u firmu svog poslanika Bobar Gavrila, prilikom čega je ubijena djevojčica Ivona Bajo. Kriminalci iz MUP-a i OT Bijeljina su to pokušali da prikriju, a cijelo vrijeme Zločinačka organizacija pere novac narko klana Šarić, preko Bobar banke. Za one koji ne znaju RS je suvlasnik te banke. Čak je i vrhovni vođa bande predsjednik RS morao javno da interveniše i zaprijeti Specijalnom tužilaštvu ukidanjem kada su dobili dokaze od mene, no ni to nije pomoglo, jer sam podatke poslao izvan zemlje te je 25.02.2012. otkriveno preko 4 miliona KM transakcija narko mafije u njihovoj banci.
Krajem 2012-te sam u kancelariji sudske policije rekao da ću srušiti mafijaškog bosa Dodik Milorada sa vlasti, što je uvjeren sam pedantni zamjenik komandira evidentirao u zabilješci. Nedugo potom taj kriminalac se panično obratio javnosti sa izjavom da je ušlo 10 miliona KM za njegovo rušenje. Ne znam koliko je ušlo i ne zanima me, a sve što je meni lično nuđeno sam odbio, jer ću tog tiranina sa zadovoljstvom da smjestim iza rešetaka besplatno.
Samo slijepac ne može da vidi sve afere koje se razotkrivaju u vezi sa Laktaškim klanom, počev od milijarde iz Birča, preko miliona na granici tajkuna Stankovića, a organizovana kriminalna grupa vlada RS je u cjelosti usmjerena na spasavanje mafijaškog režima, ali spasa im nema. Svi koji hoće da se drže za Dodikov "Titanik" neka nastave. Meni je svejedno koliko policajaca, sudija i tužilaca kriminalaca imam ispred sebe, a kada srušim Dodika svi oni će da padaju kao kula od karata. Svako ko bude kršio ustav, zakone i otimao mi garantovana prava moraće to uskoro objašnjavati pred sudom. A i tužioci koji su odgovorni za svo ovo bezakonje imaju izbor.
ILI ĆE DA RADE PO ZAKONU I ODBIJU NALOGE MAFIJE ILI ĆE BITI "ŽRTVOVANI" NA ISTI NAČIN KAO PREMIJER, MINISTAR, DIREKTOR RTRS-A, NAČELNICI CJB BIJELJINA.
Ranije sam pozivao sve da poštuju zakon, ali više neću. Neka svako radi po ličnom izboru. Ja od svojih prava neću odustati i braniću ih shodno članu 48 ustava RS. Postupaću isključivo u skladu sa zakonom i pravima iz Ustava, a nikada ni pod kojim uslovima neću izvršavati naredbe niti postupati po rješenjima zločinačke organizacije. Kraj mafije je vrlo blizu, a do tada ću objavljivati imena svih kriminalaca, tužilaca, policajaca i sudija za čija krivična djela imam dokaze, na blogu koji je među prvih 10 po posjetu i BIH, te na oko 50 društvenih grupa.
NIŠTA NEĆE OSTATI SAKRIVENO I PRIJE NEGO ZAVRŠE U ZATVORU, KRIMINALCI ĆE NOĆIMA SANJATI REŠETKE...

PRILOZI

Naredba T15 0 KT 0002365 10
Falsifikati OT Bijeljina
Slika torbe

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
10/10/2013 00:10