beats by dre cheap

ODLUKA PO LAZNOJ PRIJAVI

TOKOM MARTA 2010-TE OBJELODANIO SAM DA IMAM DOKAZE O PRIKRIVANJU UBISTVA IVONE BAJO OD STRANE KRIMINALACA IZ VLASTI I POSLAO FOTOGRAFIJU MATERIJALNOG DOKAZA UBISTVA NA VIŠE ADRESA. ZLOČINAČKA ORGANIZACIJA TADA SMIŠLJA PLAN DA ME LAŽNO OPTUŽI ZA UGROŽAVANJE SIGURNOSTI, (ČITAJ PLANIRANJE UBISTVA) 6 PRIPADNIKA TUŽILAŠTVA, TE ŠALJU POLICIJU DA MI OTME RAČUNAR SA DOKAZIMA. POSLIJE VIŠE ZAHTIJEVA DA MI SE SUDI, TE DA DOBIJEM DOKUMENTACIJU O TOME, KONAČNO POSLIJE 3 I PO GODINE DOLAZIM DO DOKAZA DA JE SVE INSCENIRANO, U STILU NACISTIČKIH MONTIRANIH OPTUŽBI. ODLUKOM OT DOBOJ DOKUMENT U KOME TU ZAVJERU MAFIJAŠKE ORGANIZACIJE OPISUJE NJIHOV TUŽILAC, DOSTUPAN JE JAVNOSTI. NAPOMINJEM DA JE PREDMET ZATVOREN POSLIJE VIŠE OD 30 MJESECI, A NAVODNO SU TUŽIOCIMA BILI UGROŽENI ŽIVOTI. HITNO NEMA ŠTA...

ODLUKA PO LAŽNOJ PRIJAVI


OKRUŽNO TUŽILAŠTVO U DOBOJU
Broj; T15 0 KT 0002365 10
Dana 14.12.2012. godine
ŽR/MŠM
Na osnovu člana 224. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, d o n o s i m
NAREDBU DA SE NECE SPROVODITI ISTRAGA
PROTIV:
BAJO ZDENKA, sin Krunoslava i majke Cvijete rod. Đošanović, nastanjen u Bijeljini, ulica Majke Jevrosime broj 20, pismen, po zanimanju geodetski tehničar, neoženjen, bez djece, nezaposlen, po nacionalnosti Jugosloven...
Zbog krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti iz člana 169. stav 1. i krivičnog djela nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, jer je iz prijave i priloga očigledno da prijavljeno djelo nije krivično djelo.
Obrazloženje
Odlukom Republičkog tužilaštva RS, dana 12.05.2010. godine, dostavljen nam je predmet Okružnog tužilaštva u Bijeljini broj T14 0 KT 0000948 10, protiv prijavljenog Bajo Zdenke iz Bijeljine, na dalje postupanje.
Centar javne bezbjednosti Bijeljina podnio je izvještaj protiv Bajo Zdenka jer isti duži vremenski period od smrti njegove sestričine Ivone Bajo konstantno ugrožava sigurnost radnika Okružnog tužilaštva u Bijeljini i to Glavnog tužioca Kovačević Novaka, zamjenika Debeljević Milorada, Gruhonjić Muhameda, Stjepanović Danice i Kerović Ranka, te potparola Okružnog tužilaštva u Bijeljini Prodanović Danke, na taj način što istima putem mail-a i pošte šalje pisma sa ozbiljnim prijetnjama. Dalje, u izvještaju se prijavljenom Bajo Zdenki stavlja na teret i izvršenje krivičnog djela nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 1. KZ RS, jer je u svojoj kući neovlašćeno držao vatreno oružje automatsku pušku marke M-56, kalibra 7,62 mm, fabričkog broja D-45828, dva okvira za municiju i 37 komada metaka za navedenu pušku.
Kao prilozi navedenom izvještaju dostavljene su službene zabilješke, pisma koja je prijavljeni slao na adrese Visokog, sudskog i tužilačkog savjeta BiH, Gruhonjić Muhameda, Kovačević Novaka, zatim zapisnici o ispitivanju osumnjičenog, o pretresu stana i drugih prostorija, potvrda o privremenom oduzimanju predmeta na osnovu naredbe za pretres.
Analizom dostavljenog izvještaja i priloga, utvrđeno je da prijavljena djela nisu krivična djela.
U službenoj zabilješci CJB Bijeljina broj l0-02/3-230-8/10 od 19.03.2010. godine, stoji da su zamjenici okružnog tužioca u Bijeljini Gruhonjić Muhamed i Debeljević Milorad, prijavili da su oni kao i Glavni tužilac Kovačević Novak, te Prodanović Danka, Stjepanović Danica i Kerović Ranko i drugi, u više navrata mail-om, kao i putem pošte zaprimili pisane letke pretećeg sadržaja, te smatraju da iz istih proizilazi ozbiljna prijetnja prema Glavnom tužiocu i ostalim tužiocima po život i tijelo, iz kog razloga traže preduzimanje zakonskih mjera i radnji od strane policije.
Pomenute prijetnje su upućene od strane Bajo Zdenke iz Bijeljine.
Oštećeni su policijskim službenicima CJB Bijeljina predali šest stranica ištampanog teksta poslatog na službeni mail OT Bijeljina sa e-mail adrese zdenkobajo@spinter.net kao i dva letka naslovljena na Glavnog tužioca Kovačević Novaka i zamjenika Gruhonjić Muhameda.
U službenoj zabilješci Odjeljenja sudske policije Bijeljina broj 401/10 od 08.03.2010. godine, konstatovano je da je prijavljeni Zdenko Bajo dolazio u njihove službene prostorije, kako bi iskazao svoje nezadovoljstvo radom Kriminalističke policije PS Bijeljina i Okružnog tužilaštva u Bijeljini, jer se isti u posljednje vrijeme više puta lično pokušao najaviti na razgovor kod Glavnog tužioca ili dežurnog tužioca OT Bijeljina, a kao razlog zbog kojeg traži razgovor navodi da je došao do određenih dokaza koje bi trebao saopštiti i predočiti tužiocima a da isti ukazuju na krivično djelo ubistvo njegove malodobne sestričine Ivone Bajo iz Bijeljine, a da bi svaki put bio onemogućen u svojoj namjeri jer su sudski policajci svaki put govorili da predmetni tužioci trenutno nisu tu.
U službenoj zabilješci se navodi da je predmetno lice Zdenko Bajo od ranije poznat radnicima Sudske policije jer je u proteklom periodu u više navrata mirno protestvovao ispred zgrade Osnovnog suda u Bijeljini, na taj način iskazujući nezadovoljstvo prema radu Tužilaštva i Krim. policije u predmetu Ivona Bajo.

U mail-u koji je prijavljeni Zdenko Bajo proslijedio na službenu mail adresu OT Bijeljina, može se vidjeti kako je prijavljeni ovaj mail prosljedio i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, Kancelariji disciplinskog tužioca, te da u istom navodi svoje nezadovoljstvo radom Okružnog tužilaštva i odluke koju su isti donijeli u predmetu u kojem je oštećena njegova sestričina Ivona Bajo.
Prijavljeni u ovom mail-u VSTV, Kancelariji disciplinskog tužioca priložio i obavjesti OT Bijeljina dostavljene njegovoj sestri kao majci smrtno stradale Ivone Bajo, u kojima se navodi da se neće sprovoditi istraga u predmetu KTA-596/09, te ispod svake obavjesti prijavljeni je obrazložio iz kog razloga smatra da nije trebalo donijeti predmetnu odluku.

U mail~u koji je prijavljeni Zdenko Bajo proslijedio zamjeniku OT Bijeljina Gruhonjić Muhamedu, stoji da prijavljeni upućuje savjete imenovanom na način govoreći istom da je svojevremeno napravio težak prekršaj kada je odbio da od njega uzme krivičnu prijavu, te da prijavljeni zna da je nalog za to došao od Glavnog tužioca, ali s obzirom da se radi o ubistvu osmogodišnje djevojčice, svako ko mu se nađe na putu biće tretiran kao saučesnik ubistva.
Prijavljeni od oštećenog traži da u procesu koji se priprema kaže istinu i ništa više. Dalje mu predlaže da ukoliko prihvati njegovu ponudu, prijavljenog pozove na njegov broj i predstavi se kao Grujo, iz razloga što postoji opasnost od prisluškivanja, te odabere mjesto gdje mogu da razgovaraju, u suprotnom će on predati krivičnu prijavu protiv Gruhonjić Muhameda u vezi navedenog događaja, sa pretpostavkom da je zloupotrebio položaj, zbog saučestvovanja u ubistvu.
Dalje navodeći da iskreno misli da oštećeni nema nikakve veze s tim, ali ko zna...

U mail-u koji je prijavljeni prosljedio Glavnom okružnom tužiocu OT Bijeljina, Kovačević Novaku, u istoj navodi da su pred oštećenim zadnji dani slobode, ako prijavljenom ne otkrije za koga je radio, a ako otkrije prijavljeni će odustati od optužbi prema njemu.
Okružni sud u Bijeljini dana 23.03.2010. godine, donio je naredbu kojom se određuje pretres stambenih prostorija, pomoćnih zgrada, šupa, garaža, ostava, podruma i PMV. koje koristi ili je koristio prijavljeni Zdenko Bajo. Prilikom pretresa kod prijavljenog su pronađeni i privremeno oduzeti automatska puška M-56, kalibra 7,62 mm, fabričkog broja D-45828, dva okvira za municiju i 37 komada metaka za navedenu pušku, kućište računara marke “DELL”, serijskog broja UBESl50966 i kućište računara marke “COMPAQ”, serijskog broja 8149DYSZ02RO.
U službenoj zabilješci CJB Bijeljina broj 10-0213-1-66/10 od 24.03.2010. godine, konstatovano je da je obavljen razgovor sa licem K. M. koji je priznao da je predmetna puška njegovo vlasništvo, te da ju je on odnio u kuću Bajo Zdenke u kojoj je trenutno nastanjen kao podstanar.
Prijavljeni Bajo Zdenko u svojoj izjavi datoj 24.03.2010. godine, navodi da ni u jednom momentu nije prijetio oštećenima. Što se tiče tužioca Ranka Kerovića i Milorada Debeljevića, njih nikada nije upoznao niti je sa njima razgovarao, poslao im je pisma kao i svim članovima tužilaštva.
Obavještenja tužiocima koje ne poznaje i koji nemaju nikakve veze sa slučajem ubistva Ivone Bajo, poslao je u namjeri da ih obavjesti o nekim kriminalnim aktivnostima unutar Tužilaštva. Što se tiče predočenih pisama i mail-a koji se nalaze u spisu, prijavljeni potvrđuje da ih je on napisao i poslao ali da i dalje smatra da u istima ne vidi elemente krivičnog djela iz člana 169. KZ RS.
Svrha ovih pisama bila je da se otkriju ubice, a pozivajući se na krivično djelo zločinačko udruženje, prijavljeni je smatrao da će oštećenima ukazati na to da ukoliko otkriju počinioce odnosno vođe organizacije koja je umješana u ubistvo njegove sestričine, biti oslobođeni od svake kazne.
U mail-u koji je poslao na službenu adresu OT Bijeljina, naveo je nove činjenice, u slučaju za koji je nadležan tužilac Stjepanović Danica, a radi se o materijalnim dokazima koje je djevojčica Ivona Bajo imala uz sebe. Prijavljeni dalje navodi da odgovorno tvrdi da u svojim pismima nije napisao, niti izgovarao, niti je želio a niti imao namjeru da preduzme bilo kakve prijetnje niti fizičku silu.
Vezano za pušku koja je pronađena kod prijavljenog Bajo Zdenke, isti je izjavio da je predmetna puška pronađena u prostorijama u kojima živi njegov postanar K. M. te da on u te prostorije ne ulazi, te da nije ni znao da ta puška postoji, ali odgovomo tvrdi da puška nije njegovo vlasništvo.

Prema članu 169. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, zakonski opis krivičnog djela Ugrožavanje sigurnosti glasi: „Ko ugrozi sigurnost nekog lica ozbiljnom prijetnjom da će njega ili njemu blisko lice lišiti života, teško tjelesno povrijediti, lišiti slobode ili oteti, ili nanijeti zlo podmetanjem požara, eksplozije ili nekom drugom opšte opasnom radnjom ili sredstvom, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.
Imajući u vidu sve naprijed navedeno, posebno izjavu prijavljenog Bajo Zdenka koji je naveo da u pismima koje je slao oštećenima nije napisao ništa što bi upućivalo na prijetnje po njihov život ili tijelo, već je samo želio da ukaže na neke nove dokaze vezano za istragu koja je vođena u vezi sa smrću njegove sestričine Ivone Bajo, prijavljeni je naveo i da puška koja je pronađena prilikom pretresa njegove kuće nije njegovo vlasništvo, a što je potvrdio i svjedok K. M. koji je pravi vlasnik puške, pisma i mail koji su došli na adresu oštećenih, iz kojih ne proizilaze prijetnje po život i tijelo oštećenih, službenu zabilješku sačinjenu od strane sudske policije, te zakonski opis krivičnog djela Ugrožavanje sigurnosti iz člana 169. stav 1, a u skladu sa članom 224. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, odlučeno je kao u dispozitívu naredbe.
OKRUŽNI TUŽILAC : Željka Radović

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
05/10/2013 02:32