beats by dre cheap

SUDSKOJ POLICIJI PO RJESENJU

Za svo bezakonje i kriminal sudske policije najveća odgovornost je na načelniku Borovčanin Danku, te redom prema komandnoj liniji Višnjić Ranku, Mićić Zoranu, a ističem i ulogu Čavić Zorana koji je po uputama Borovčanina lažno svjedočio na suđenju, o čemu imam dokaze. Ovde se ne radi o krađi bicikla, nego su smišljene laži, krivična djela, diskriminacija izvršeni sa ciljem da se prikrije ubistvo osmogodišnjeg djeteta, prilikom najvjerovatnije šverca 3 paketa kokaina.

OKRUŽNOM CENTRU SUDSKE POLICIJE U BIJELJINI
SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE

Napomena: Tekstualni dokument sa diskom u prilogu, koji sadrži nekoliko krivičnih prijava protiv pripadnika zločinačke organizacije, te dokaze o prikrivanju ubistva Ivone Bajo, prilikom krijumčarenja, biće predat Sudskoj policiji u Bijeljini, dok ću u Banjaluku dostaviti samo tekst, elektronskom poštom. Osim fotografija falsifikovanja mjesta zločina i materijalnog dokaza ubistva, na disku je i više fotografija koje pokazuju da je tužilac Stjepanović, falsifikovala i rezultate obdukcije, a slike iz kojih se to jasno vidi nisu za osjetljive osobe...
Obavještavam vas da je Okružni sud u Bijeljini Rješenjem donesenim 24.05.2013. po predmetu 80 0 P 043325 13 Gž zaustavio sve pokušaje da sa izbjegne suđenje po mojoj tužbi za utvrđenje diskriminacije, tako da će odgovorni za radnje diskriminacije, prilikom čega su izvršili više krivičnih djela sa ciljem da se pomogne krivcima za ubistvo i prikrivanje, imati priliku da svoje postupke objašnjavaju pred sudom.
Više puta sam od 2010-te do danas isticao da ne želim nijednom pripadniku sudske policije da snosi krivičnu odgovornost zbog nezakonitog postupanja i pomoći pripadnicima organizovanog kriminala, no kako je sudska policija 3 godine SMIŠLJENO, PLANSKI, izvršavala krivična djela, na svakom pojedincu će biti da pred sudom odgovori, da li je to radio svojevoljno kao pripadnik mafije ili po nečijoj naredbi.
Kako sam uspio u namjeri da mi MUP oduzme fotografiju materijalnog dokaza ubistva, to je postalo sastavni dio spisa, te će odgovorni morati da se izjasne po tezi koju ću zastupati:
Sudska policija je 3 godine smišljeno u svojim zabilješkama izostavljala činjenicu da su svi vidjeli sliku torbe odnesene sa mjesta zločina, presječenog kaiša i opranog jakim sredstvom, da se uklone tragovi. Umjesto da postupe po obavezi prijavljivanja, po nezakonitoj, fašističkoj naredbi sam sprečavan da lično pristupim tužilaštvu.
Osim planske pomoći mafiji, činjenica da je sudska policija prikrivala saznanje o dokazu ubistva, je iskorištena da se višoj komandi predstavim kao narkoman i psihopata, te tako opravda gestapovski tretman.
Za svo bezakonje i kriminal sudske policije najveća odgovornost je na načelniku Borovčanin Danku, te redom prema komandnoj liniji Višnjić Ranku, Mićić Zoranu, a ističem i ulogu Čavić Zorana koji je po uputama Borovčanina lažno svjedočio na suđenju, o čemu imam dokaze.

Gospodo iz sudske policije, ovde se ne radi o krađi bicikla, nego su smišljene laži, krivična djela, diskriminacija izvršeni sa ciljem da se prikrije ubistvo osmogodišnjeg djeteta, prilikom najvjerovatnije šverca 3 paketa kokaina. Da li je zaista u pitanju narko mafija ili neka druga je manje bitno od činjenice da postoje neoborivi dokazi ubistva i prikrivanja ubistva koje možete vidjeti na disku u web stranici "Zlocin sa potpisom rezima" i na istoimenom video zapisu, gdje voditelj čita isti tekst, što je objavljeno i na internetu.
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821
Naki svjedoci su već predloženi uz tužbu, a na pripremnom ročišti ću dostaviti sve dokaze koje planiram koristiti i popis svjedoka. Sve što se eventualno lažno iznese na suđenju biće korišteno kao dokaz saučesništva u prikrivanju ubistva u već podnesenim ili novim krivičnim prijavama, uz već predate dokaze i one koje taktički nisam htio odmah da predam.
Primjer sudskog policajca koji je zgužvao dokument i pokušao da ga baci u otpad, može svima poslužiti za nauk. Isti je negirao moje tvrdnje, ne znajući da sve svoje razgovore snimam tonski i tek pošto je uhvaćen u laži objavio sam snimak.
Pozivam stoga sudsku policiju da poštuju zakon, postupe časno i daju doprinos borbi protiv kriminala i korupcije inače ću upotrijebiti sve dokaze koje imam i sve pravne mehanizme, da krivična djela prilikom radnji diskriminacije dovedem u vezu sa djelovanjem zločinačke organizacije odgovorne za ubistvo i krijumčarenje.

Samo je pitanje dana kada će mafijaški režim biti srušen, (u čemu aktivno učestvujem, prije svega objavljivanjem dokaza, prosleđivanjem organima izvan zemlje, te saradnjom sa pokretima građana kojima je dosta terora tirana i diktatora) poslije čega će uslijediti hapšenja tajkuna, političara i svih onih koji su izvršavali njihove nezakonite naloge.
Osim ove u obradi je još nekoliko tužbi, a u svakoj ću povezivati nazakonite radnje državnih službenika sa smišljenim prikrivanjem ubistva i materijal koristiti za dokazivanje krivične odgovornosti. Tri godine Kovačević i Borovčanin diskriminišu moju porodicu i prikrivaju ubistvo djeteta, protvorivši OT Bijeljina i Sudsku policiju u "GESTAPO".
Nemam namjeru da još toliko vremena izgubim zbog kriminalaca, koje štite navedeni, o čemu imam obilje dokaza, a šta se dešava u okolnim zemljama i već sada i ovde, sa nekad nedodirljivim bosovima, samo slijepac ne može da vidi.
Uvjeren sam da bi velika većina pripadnika sudske policije radila zakonito da se ne plaši za svoje radno mjesto, a po svoj prilici niko uključujući i komandu nije znao kakve monstruoznosti prikrivaju izvršavajući nezakonite naredbe Kovačević Novaka, ali sada imate priliku da to vidite na disku.
SVAKO KO NASTAVI DA POMAŽE MAFIJU I PRIKRIVA UBISTVO, NEKA BUDE SPREMAN ZA ZAKONOM PREDVIĐENU KAZNU:
Teško ubistvo Član 149. stav
(1) Zatvorom najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora kazniće se:
6) ko liši života dijete, maloljetno lice ili žensko lice za koje zna da je bremenito

Sve vezano za članove iz KZ-a koji se odnose na pomoć izvršiocu uz zloupotrebu položaja, a da bi sve bilo jasnije objašnjenje iz člana 32 "Kazna zatvora" stav:
(2) Za najteže oblike teških krivičnih djela izvršenim s umišljajem, može se propisati kazna zatvora u trajanju od dvadeset i pet do četrdeset i pet godina (dugotrajni zatvor).
I na kraju mogućnost iz KZ-a Član 383 "Zločinačko udruženje" stav:
(3) Izvršilac djela iz stava 1. i 2. ovog člana koji spreči izvršenje krivičnih djela navedenih u stavu 1. ovog člana, ili ih pravovremeno prijavi ili otkrije organizaciju i vodeće članove udruženja, oslobodiće se od kazne.
SVAKO NEKA BIRA PO SVOJOJ VOLJI IZMEĐU NAVEDENIH MOGUĆNOSTI...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
24/06/2013 19:51