beats by dre cheap

ZAHTJEV USTAVNOM SUDU

Kao sastavni dio dopune su nesporni dokazi o tome da je OT Bijeljina falsifikovala mjesto zločina, prikrivanje materijalnog dokaza ubistva, torbe oprene benzinom i uklonjene prije dolaska istražitelja

USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE
ULICA REISA DŽEMALUDINA ČAUŠEVIĆA 6/3
71000 SARAJEVO

Predmet: Pristup informaciji u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u BiH

Na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini tražim da mi se omogući pristup informaciji:

1) Kopija Odgovora Okružnog tužilaštva u Bijeljini po Apelaciji AP-862/10

Naime u Odluci Ustavnog suda od 16.05.2013. na strani numerisanoj brojem 2 podnaslov „II. Postupak pred Ustavnim sudom", tvrdi se u stavu:

„4) Na osnovu člana 26, stav 2 Pravila Ustavnog suda, odgovor na Apelaciju, dostavljen je apelantima 4. aprila 2013. godine."

Pomenuti „Odgovor” nikada nisam vidio niti je stigao na moju adresu kao apelanta, stoga tražim i:

2) Kopiju dokumenta na osnovu koje se smatralo da je pomenuti „Odgovor” dostavljen apelantima 04.04.2013.

Pretpostavljam da se radi o nekom potpisu na nekoj poštanskoj pošiljci, te ako je to slučaj osnovano sumnjam da je potpis falsifikovan. Napominjem da je od 2010-te bez naredbe suda, nezakonito provođen postupak „Posebnih istražnih radnji” prema meni, što uključuje i presretanje pošiljki...

3) Informaciju o tome da li je među dopunama Apelacije i dokument sa diskom u prilogu naslovljen kao „ZLOČIN SA POTPISOM REŽIMA” i objavljen na web stranici http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821!

Kao sastavni dio te dopune su nesporni dokazi o tome da je OT Bijeljina falsifikovala mjesto zločina, (slike ulaza sa krvavim mrljama 10 metara prije pada), prikrivanje materijalnog dokaza ubistva, torbe oprene benzinom i uklonjene prije dolaska istražitelja, audio razgovor sa trasologom u kome se vidi da je obmanut od OT Bijeljina, pošto mu nisu dostavljeni podaci niti o jednoj unutrašnjoj povredi, a fotose načinjene pri obdukciji sam takođe dostavio. Ništa od ovoga se ne pominje u Odluci Ustavnog suda, te s obzirom na izneseni stav da je tužilac izvršio sve radnje da bi se ustanovila istina, zaključujem da je navedeni materijal sakriven od sudija...

Kako se dakle radi o brutalnim falsifikatima i prikrivanju dokaza ubistva, ovi podaci su mi potrebni kao završni dio materijala pripremljenog za Sud u Strazburu !

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
13/06/2013 20:46