beats by dre cheap

PRIJAVA PROTIV GLAVNOG TUZIOCA

Pripadnici sudske policije su izvršavajući naredbe Kovačevića 3 godine prećutkivali u svojim zabilješkama da imam dokaze o teškim krivičnim djelima i posebno da su vidjeli fotografije materijalnog dokaza ubistva, koji je prikrila Stjepanović Danica

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV NOVAKA KOVAČEVIĆA

Na osnovu člana 48 Ustava RS:
Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom. Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem.
Vezano za garantovana prava iz Ustava RS, članovi 13,14,16,23,32 i 45.
OPIS I OBRAZLOŽENJE KRIVIČNOG DJELA
Kovačević Novak formalno na položaju glavnog okružnog tužioca u OT Bijeljina, je dio mnogo šire zločinačke organizacije a sa ciljem prikrivanja ubistva osmogodišnje Ivone Bajo, koje se desilo prilikom krijumčarenja u Univerzal, Gavrila Bobara, te više krivičnih djela od strane inspektora Marković Dragoslava, tužilaca Stjepanović Danice, Gruhonjić Muhameda, Debeljević Milorada i njega lično a koji su direktno ili indirektno prikrivali dokaze ubistva.
Pritom je izvršio više krivičnih djela, a neki od njih su Samovlašće, Zloupotreba službenog položaja, Saizvrsilastvo, Pomaganje, Povreda ravnopravnosti gradjana, Povreda prava na podnosenje pravnog sredstva, Povreda ljudskog dostojanstva, Neprijavljivanje krivicnog djela ili ucinioca, Pomoc uciniocu poslije izvrsenja, Sprecavanje dokazivanja, Dogovor za izvrsenje krivicnog djela...
Detalje i dokaze o samom ubistvu sam objavio na internetu, na web lokaciji:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089
Blokada pristupa tužilaštvu je počela od oktobra 2009, kada tužilac Stjepanović odbija da evidentira dokaze koje sam prikupio i uzme izjavu o tome, na šta je obavezna prema ZOKP-u, za šta imam audio snimak kao dokaz. No jedan od prvih pismenih dokaza prikrivanja ubistva je Zahtjev za informacije od 11.02.2010. te Zahtjev tuziocu od 17.03.2010.
Na te zahtijeve nikada nije odgovoreno, a narednih mjeseci se od strane sudske policije, a po usmenoj naredbi Kovačević Novaka, sprečavam o ostvarenju garantovanih prava. Od tada su prošle 3 godine, a nikada nije odgovoreno na zahtjev iz februara, vezano prije svega za materijalni dokaz ubistva torbu, koja je presječenog kaiša, dio nedostaje, dok je ostatak opran hemijskim sredstvom i takav sakriven od strane tužioca, nikada mi nije omogućeno da podnesem prijavu tužiocu na zapisnik, dok je tek u septembru 2012-te, poslije dvije i po godine, došlo do predavanja materijala koji sam tražio i to tek pošto sam više od 100 puta sprečavan u tome, diskriminisan, ponižavan i čak hapšen, sve sa ciljem da se ti dokazi o falsifikovanju mjesta zločina, dokaza pa čak i obdukcije sakriju.
Materijal koji objašnjava zašto su činjena ta krivična djela sam objavio na web stranici:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821
Da bih uopšte imao dokaze o teroru i diskriminaciji bio sam prisiljen nekoliko puta odbiti naredbu kriminalaca i braniti svoja prava. Prvi takav slučaj je od 08.07.2010. a to je dakle nekoliko mjeseci od predavanje navedenih dokumenata.
Plan mafije je bio da me mjesecima i godinama sprečavaju u ostvarenjima garantovanih prava, sve dok me psihički ne slome i natjeraju da odustanem od daljih pokušaja, a ja ne bih imao nikakav dokaz ne samo o diskriminaciji, nego ni to da sam uopšte dolazio. No banda se prevarila u planovima, jer sam odbijajući naredbu došao do dokaza da postoji fašistička usmena naredba, da se svim srodnicima ubijenog djeteta, zabrani pristup tužilaštvu.
Cilj svega je naravno da se detalji o prikrivanju zločina nikada ne otkriju, a kao opravdanje za taj nezakonit tretman, u saradnji sa komandom sudske policije predstavljali su me drugim službenicima i zvanično kao ludaka, psihopatu, odnosno da sam pod uticajem narkotika, što je vidljivo iz službenih zabilješki.
Dakle po svim podacima do kojih san došao Kovačević Novak je saznavši da imam dokaze o prikrivanju ubistva Ivone Bajo u kome je učestvovao, skupa sa postupajućim tužiocem Stjepanović Danicom, (misli se na prikrivanje a ne na samo ubistvo) da bi me spriječio u podnošenju prijave i dostavi dokaza, odnosno da bi sabotirao pokretanje istrage na osnovu zakona, član "Obustava istrage" ZOKP-u, dogovorio sa komandom sudske policije da mi po svaku cijenu spriječe pristup prostorijama OT Bijeljina, posebno podnošenje usmene prijave na zapisnik, kontakt sa nadležnim tužiocem, pristup informacijama i dokumentaciji.
Istovremeno su pokušali da prikriju i postojanje takvog diskriminatorskog tretmana, bez ijednog donesenog rješenja, što je grubo kršenje ustava i zakona, šireći priču da sam ludak, psihopata ili pod dejstvom narkotika. Pripadnici sudske policije su izvršavajući naredbe Kovačevića 3 godine prećutkivali u svojim zabilješkama da imam dokaze o teškim krivičnim djelima i posebno da su vidjeli fotografije materijalnog dokaza ubistva, koji je prikrila Stjepanović Danica. Radi se o torbi presječenog kaiša, dio nedostaje a većina ostatka je oprana jakim hemijskim sredstvom. Izostavljajući taj ključni detalj, smišljeno su me žigosali kao nekog ko bezrazložno i nepotrebno dolazi i kao "OČIGLEDAN LUDAK" treba biti u tišini i miru udaljen, odnosno otjeran...
Kako glasi ta neradba vidljivo je iz dokumenta suda "Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr" koji je u prilogu, gdje svjedok pripadnik sudske policije Mićić Zoran izjavljuje da citiram:
ZDENKU BAJO, BUDIMKI BAJO I SVIM SRODNICIMA UBIJENE IVONE BAJO, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA.
A za slikovitije objašnjenja sudu koji bude procesuirao Kovačavića i prije svega građanima koji će ovu prijavu čitati na internetu, prenosim kako je porodica ubijene djevojčice doživljevala taj fašistički postupak. Djed i baba ubijene Ivone Bajo nisu više u životu a svoje poslednje dane od tragedije, su imali utisak da ta naredba u stvari glasi:
ISTJERAJTE TU STOKU NAPOLJE
Uz već navedeni dokument suda, prilog ove prijave je i "Zabiljeska 1173-11" sudske policije u kojoj nedvosmisleno stoji da mi je pristup tužilaštvu zabranjen.
Napominjem da je ovo samo manji dio podataka o kriminalu Novaka Kovačevića, s obzirom da mu je ovi bio iznuđeni potez u nastojanju da prikrije mnogo teža krivična djela koja je izvršavao ranije, što ću obrazložiti nadležnom tužiocu i predati mi dokaze o tome...

PRILOZI

Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr
Zabiljeska 1173-11

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
04/06/2013 01:02