beats by dre cheap

ZALBA NA 80 1 PR 007070 13 PVLP

ZLOČINAČKA ORGANIZACIJA JE PRILIKOM ŠVERCA U FIRMU POSLANIKA SKUPŠTINE RS, UBILA OSMOGODIŠNJU DJEVOJČICU IVONU BAJO, TE PREKO SVOJIH PRIPADNIKA IZ MUP-A I OT BIJELJINA, POKUŠALA DA FALSIFIKUJE MJESTO ZLOČINA, MATERIJALNE DOKAZE I OBDUKCIJU

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

PREKRŠAJNOM ODJELJENJU

ŽALBA NA RIJEŠENJE PO ZAHTIJEVU ZA PONAVLJANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA  
PO PREDMETU : 80 1 Pr 007070 13 Pvlp od 10.05.2013.
Skrećem pažnju drugostepenom sudu, kao argument za uvažavanje žalbe, da je prilikom donošenja rješenja od strane sudije prvostepenog suda došlo do očito nenamjerne greške u primjeni materijalnog prava, te je citiram navedeno da:
kažnjeni uz zahtijev nije priložio pravosnažnu sudsku odluku, donijetu u krivičnom postupku u kojem je bilo koji od saslušanih svjedoka u prvostepenom prekršajnom postupku, čijim iskazima je zasnovana odluka oglašen krivim zbog lažnog iskaza...
Radi se naime o odredbi iz člana 257 ZOPP-u, stav:
4) u slučajevima iz člana 255. tač. 4. i 5. ovog zakona - od dana kad je stranka saznala za pravomoćnu presudu u krivičnom postupku, a ako se krivični postupak ne može provesti, onda od dana kad je saznala za obustavu tog postupka ili za okolnosti zbog kojih se postupak ne može pokrenuti;
a vezano za relevantni stav člana 255 istog zakona:
4) ako se odluka suda zasniva na lažnom iskazu svjedoka ili vještaka ili na ispravi koja je krivotvorena ili u kojoj je ovjeren neistinit sadržaj;
U ovom zakonu predviđen je članom 257, krajnji rok od 5 godina za ponavljanje postupka, te je pretpostavka za to okončanje krivičnog postupka, no u ZOP-a rok za podnošenje zahtijeva je svega 6 mjeseci, što nije dovoljno ni za odluku o sprovođenju istrage s obzirom da tužilaštva kriju spise godinama po fiokama, te je stoga zakonom predviđeno, samo:
a) ako se dokaže da je odluka zasnovana na lažnoj ispravi ili na lažnom iskazu svjedoka ili vještaka;
Dakle od mene se zakonom traži samo da dostavim dokaz da je svjedok lagao, a ne i bilo kakvu odluku u krivičnom postupku, a za informaciju drugostepenom sudu, podneo sam prijave protiv svjedoka Čavić Zorana, postupajućih sudija, te više lica iz CJB Bijeljina, za više krivičnih djela.
Dokaz za istinitost mojih tvrdnji je ZOP-a i ZOPP-u.
U žalbi na prvostepenu presudu i zahtjevu za ponavljanje, već sam izneo obilje činjenica o bezakonju i kriminalu pripadnika zločinačke organizacije koje sada neću ponavljati, nego samo iznosim suštinu.
Zločinačka organizacija je prilikom šverca u firmu poslanika Skupštine RS, ubila ćerku moje sestre osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, te preko svojih pripadnika iz MUP-a i OT Bijeljina, pokušala da falsifikuje mjesto zločina, materijalne dokaze i obdukciju. No kako su bili nesposobni za to, otkrio sam neoborive dokaze o tom zločinu i na zakonom propisani način pokušao inicirati pokretanje istrage. Reakcija odgovornih je bila da se zabrani pristup u OT Bijeljina svim srodnicima ubijenog djeteta, što se sprovodi poslednje 3 godine...
Svjedok Čavić Zoran je po nalogu zločinačke organizacije lagao na pretresu i negirao postojanje te neustavne, nazakonite i fašističke naredbe, koja je poznata svim pripadnicima sudske policije, dobrom djelu sudija, uključujući i postupajućeg Đurić Dragoljuba, te pripadnicima CJB BIjeljina.
Dokaz koji sam priložio, (Zabiljeska 1173-11) naravno da nije sačinjena dana 05.09.2012. ali njena relevantnost i nije u datumu, nego u tome kako glasi naredba koju primjenjuje sudska policija.
Prije svega ističem da u 11-tom redu dokumenta stoji:
Policajac Jelačić mu je saopštio da je I DALJE, na snazi usmena naredba glavnog okružnog tužioca Kovačevića, o zabrani dolaska nevedenog u prostorije tužilaštva...
Podebljani tekst, (i dalje) znači da je ta naredba izdata ranije i naravno važi i taj dan, a potom isti navodi:
ponovo je od nadležnih te institucije utvrdio da je navedenom pristup zabranjen
Dakle naredba je na snazi i nije mi ni tog dana dozvoljen pristup, te se dodaje:
Sudski policajac Jelačić je potom ponovo saopštio Baji da ta naredba OSTAJE...
Riječ "ostaje" znači da se naredba primjenjivala i dalje, a primjenjuje se i danas, što je evidentirao CJB Bijeljina 13.05.20013. kada mi nije omogućeno da na zakonom propisan način predam 7 krivičnih prijava, te sam poslije izlaska policajca na lice mjesta otišao do CJB Bjeljina, predao prijave u pisarnici, te prijavio to novo bezakonje službeniku u dežurnoj službi.
Skrećem dakle pažnju na to da član 24 ZOJRIM predviđa zakonitost naredbe, što je svjedok Čavić lažno pokušao da predstavi. Naredba evidentirana u dokumentu sudske policije, je u suprotnosti sa pravima iz zakona i prije svega Ustava RS, član 16, jer mi nikada nije omogućeno ne samo pravo žalbe nego nisam ni dobio tekst naredbe, te je kako se vidi pripadnici zločinačke organizacije prepravljaju po potrebi lažući čak i na sudu.
Zato je inkvizitorskim metodama "uklonjen" i "nestao" prvi svjedok Zoran Mićić, a iako sam se zahtjevom obratio kako MUP-u, tako i Osnovnom sudu, nisam saznao zašto se isti nije pojavio na pretresu. Njegovo svjedočenje bi takođe bilo novi dokaz, a isti je već ranije u predmetu 80 1 Pr 004323 11 Pr, svjedočio potpuno drugačije od Čavića, te je stoga i bilo potrebno da "nestane" bez objašnjenja, kako bi se montirala lažna optužnica.
Obaveza suda je da zaštiti prava garantovana Ustavom i zakonima, (član 5 ZOS-a) te primjeni odredbe ZOP-a član 8 "Primjena odredaba Krivičnog zakona i Zakona o krivičnom postupku" i 49 "Dokaz" jer očito da sudska policija NE SMIJE, a sud NEĆE, da zaštiti moja prava, te ostaje samo moje pravo iz KZRS, "Nužna odbrana" a shodno članu iz ZOP-a "Dokaz", stav:
(2) Sud ne može svoju odluku zasnovati na dokazima do kojih se došlo kršenjem ljudskih prava i sloboda na način opisan u članu 10 Zakona o krivičnom postupku.
OČITO DA ZA SRODNIKE UBIJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO NE VAŽE I NE PRIMJENJUJU SE ZAKONI I PRAVA IZ USTAVA

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
29/05/2013 20:57