beats by dre cheap

ZASTITNICI ORGANIZOVANOG KRIMINALA

Očekujem i da će MUP, reagovati službeno prema zakonu povodom ovog događaja, a traženi dokumenti su mi potrebni za dalje pravne korake u zaštiti garantovanih prava te dokazivanju krivične odgovornosti pripadnika tužilaštva u prikrivanju krijumčarenja i ubistva, odnosno dovođenje u vezu tih krivičnih djela sa pranjem novca narko mafije preko Bobar banke istog vlasnika koji je krijumčario "neku" robu, prilikom ubistva osmogodišnje djevojčice...


ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


Ime i prezime : ZDENKO BAJO

Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)
CJB BIJELJINA
PS BIJELJINA


(Sadržaj zahtjeva)Dana 13.05.2013. pokušao sam da shodno pravu iz članova 214 "Prijavljivanje krivičnog djela od strane građana"
(1) Građanin ima pravo prijaviti izvršenje krivičnog djela.
(2) Svako je dužan prijaviti izvršenje krivičnog djela kada neprijavljivanje krivičnog djela predstavlja krivično djelo.
i 215 "Podnošenje prijave" stav
(1) Prijava se podnosi tužiocu, pismeno ili usmeno.
iz ZOKP-u, da na zakonom propisan način predam 7 krivičnih prijava u pisarnici OT Bijeljina:
Član 75 (iz Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji tužilaštava) "Prijem - registracija dokumenata"

1. Primanje podnesaka, spisa, telegrama, paketa i drugih pismena u tužilaštvima se vrši u toku radnog vremena u pisarnici.
No to mi nije bilo omogućeno, jer navodno postoji usmena naredba da:
ZDENKU BAJO, BUDIMKI BAJO I SVIM SRODNICIMA UBIJENE IVONE BAJO, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA.
Ponuđeno mi je da predam materijal u hodniku 3 sprata ispod i izvan prostorija tužilaštva, što je diskriminatorski postupak, usmjeren ne samo na to da se podnesak preda na ponižavajući način, nego prije svega da se uskrate druga prava. Recimo još u februaru 2010-te sam predao zahtjeve za pristup informacijama i krivične prijave, na koje nije nikada bilo odgovoreno, odnosno blokira se pristup informaciji šta se desilo sa prijavama, da se dostave novi dokazi, posebno u slučaju ubistva Ivone Bajo.
Kako se između ostalog radi o sakrivanju i oštećivanju materijalnih dokaza ubistva o čemu imam fotografije, za šta su odgovorni pripadnici OT Bijeljina, očito je da zabrana pristupa ima za cilj zaštitu krivaca, a kako je u suprotnosti sa pravom garantovanim Ustavom RS, član 16:
Svakome je zajamčno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Takođe je prekršeno više drugih garantovanih prava iz Ustava iz zakona, (recimo članovi 14 i 48 Ustava RS) te Zakon o zabrani diskriminacije, a izvršena su krivična djela od strane pripadnika OT Bijeljina i sudske policije:
Samovlašće, Povreda ravnopravnosti gradjana, Povreda prava na podnosenje pravnog sredstva, Povreda ljudskog dostojanstva, a kako imam veći broj dokaza o ubistvu i prikrivanju ubistva, koje se desilo prilikom krijumčarenja u Univerzal 23.07.2009., shodno članu "Neprijavljivanje krivičnog djela ili učinioca" obavezan sam da ta krivična djela prijavim, kao i svako službeno lice koje je sa tim upoznato.
Stoga sam bio prisiljen pozvati MUP, broj 122 i to u 10:46, te u 11:13, sa svog mobilnog telefona 065831902 i zatražiti intervenciju i evidentiranje ovog bezakonja usmjerenog na prikrivanje težih zločina za koje imam dokaze.
Pripadnik MUP-a je izašao na lice mjesta i uzeo izjavu od mene, te potom i od službenika u zgradi na adresi Vuka Karadžića 3, čemu nisam prisustvovao. Od CJB Bijeljina, zahtijevam shodno ZOSPI, sledeće:
1) Kopiju zabilješke OSL-a, sačinjenu po izlasku na teren.
2) Sve druge dokumente koji su eventualno sačinjeni povodom ovog događaja i mojoj prijavi sat kasnije u CJB Bijeljina.

Očekujem i da će MUP, reagovati službeno prema zakonu povodom ovog događaja, a traženi dokumenti su mi potrebni za dalje pravne korake u zaštiti garantovanih prava te dokazivanju krivične odgovornosti pripadnika tužilaštva u prikrivanju krijumčarenja i ubistva, odnosno dovođenje u vezu tih krivičnih djela sa pranjem novca narko mafije preko Bobar banke istog vlasnika koji je krijumčario "neku" robu, prilikom ubistva osmogodišnje djevojčice...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
29/05/2013 17:03