beats by dre cheap

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA MUP-A

Kriminalci iz MUP-a su samo dio mnogo šire mafijaške mreže, umješane u prikrivanje krijumčarenja, ubistva, pranja prljavog novca, što sam do detalja raskrinkao i objavio na internetu. Pripadnici bande su falsifikovaki ne samo mjesto zločina, uklanjali materijalne dokaze, prali ih hemijskim sredstvom, pomagali švercerima da pobjegnu, nego su prikrili od vještaka u Beogradu i sve unutrašnje povrede, konstatovane obdukcijom...

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV VIŠE LICA

Osobe koje su izvršioci više krivičnih djela po ovoj prijavi su prije svega Marić Nenad, kao komandno odgovoran i potpisnik dokumenta, te Turuntaš Sretanka, kao direktni izvršilac. Ime osobe koja je komandno odgovorna u Policijskoj Stanici Bijeljina, dana 05.09.2012. mi nije poznato, te će to ustanoviti istraga, kao i to da li postoje drugi učesnici...
Pomenute osobe su dana 05.09.2012. pomogli kriminalcima iz OT Bijeljina i sudske policije da me spriječe u ostvarenju zakonom garantovanih prava, te su na taj način saučestvovali u prikrivanju ubistva Ivone Bajo, koje se desilo 23.07.2009. prilikom krijumčarenja režimskog tajkuna Gavrila Bobara. Odgovorni za prikrivanje ubistva kriminalci iz ureda glavnog tužioca, o čijoj krivici imam i donosio sam dokaze navodno su izdali usmenu fašističku naredbu da:
ZDENKU BAJO, BUDIMKU BAJO I SVIM SRODNICIMA UBIJENE IVONE BAJO, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA
što je u suprotnosti sa više članova iz Ustava i zakona, a prije svega članom 16 Ustava RS, te Zakonom o zabrani diskriminacije. Iako sam ranije pismeno upozorio komandu PS Bijeljina, te tog dana policajce na terenu, na tu nezakonitu naredbu, oni su suprotno odredbama Zakona o policiji, član "Vrste policijskih ovlašćenja" stav "1) upozorenje i naređenje", a vezano za član "Uslovi za primenu policijskih ovlašćenja" stav "Pre primene policijskog ovlašćenja ovlašćeno službeno lice dužno je da se uveri da su ispunjeni svi zakonski uslovi za primenu ovlašćenja i odgovorno je za tu procenu"
Član 16 Ustava RS kaže: "Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu." na stranu to što ovakvo fašističko naređenje uopšte pravno nije moguće. Policijski službenici nisu ispoštovali obavezu propisanu zakonom i provjerili da li su ispunjeni zakonski uslovi, te se nije ustanovilo ne samo da li je naredba ikada izdata, nego niti da li je u skladu sa zakonima ove zemlje.
Kako je za očekivati da policijski službenici nisu kompetentni za takve procjene, odgovornost je prije svega na komandiru koji ih je poslao na teren i naložio da me uhapse na javnoj površini, što je jasno navedeno u zabilješki sudske policije da sam bio na trotoaru.
Pošto sam nezakonito spriječen u ostvarenjima garantovanih prava, dokaz o kriminalu pripadnika mafije iz OT Bijeljina sam javno pokazao ispred zgrade, braneći na taj način svoje dostojanstvo i čast, od napada kriminalaca, koristeći pravo iz KZ-a "Nužna odbrana", a sudski policajci su me odveli na trotoar, gdje sam i uhapšen.
Dakle ne samo da policija nije osigurala poštovanje zakona, nego je i pomogla kriminalcima da zataškaju zločine.
Umjesto toga su me nezakonito uhapsili, zbog natpisa "ZAUSTAVIMO SPREGU MAFIJE I TUŽILAŠTVA" što je direktno kršenje prava iz Ustava RS, član 32: "Građani imaju pravo da javno iznose mišljenje o radu državnih organa i drugih organa i organizacija, da im podnose predstavke, peticije i prijedloge i da na njih dobiju odgovor. Niko ne može biti pozvan na odgovornost niti trpjeti druge štetne posljedice zbog javno izraženog mišljenja o radu državnih organa ili stavova iznesenih u predstavci, peticiji i prijedlogu, osim ako je time učinio krivično djelo."
Naredno bezakonje, zloupotrebom službenog položaja izvršeno je tako što sam zadržan u pritvoru u periodu od oko 16 sati do 01:30, narednog jutra, iako nije bio ispunjen nijedan uslov za to predviđen u članu 7 ZOP-a.
Kako je ipak došlo do toga, obavezno je da budem izveden pred sud, najkasnije za 12 sati, što se smišljeno izbjegava, kako bi se uticalo ne svjedoke i isti nagovorili da lažno prikažu događaj.
Da je to istina pokazuje i tekst Zahtijeva, u kome nema potenciranja vike, dok je na pretresu 03.12.2012. Turuntaš Sretanka, niotkuda proširila zahtjev i u tom djelu.
Kako je PS Bijeljina imala sve dokumente u trenutku pisanja zahtijeva, očito je da je do proširenja došlo, pošto su nagovorili svjedoke da lažu.
Dokaz za to je "Zabilješka 1292-12" sudske policije u kojoj nema ni pomena o nekoj vici, a nezakonitim odlaganjem izvođenja pred sud nagovorili su svjedoke da me predstave kao ludaka koji je nekontrolisano vikao okolo.
Izjava pred sudom svjedoka Minić Dajana, koga nisu uspjeli da nagovore na izvršenje krivičnog djela, to potvrđuje, a objasnio je da sam samo odgovarao na postavljena pitanja, ukratko:
Nezakonito se sprečavam već 3 godine u ostvarenju garantovanih prava, jer imam neoborive dokaze o švercu Gavrila Bobara i ubistvu Ivone Bajo, koje se desilo tom prilikom, što su prikrili kriminalci iz MUP-a i OT Bijeljina, a po nalogu vrhovnog kriminalca trenutnog predsjednika RS, koji je čak zaprijetio ukidanjem Specijalnom tužilaštvu, samo 3 dana pošto sam im dostavio dokaze. Osim toga cilj je da se materijali koje imam, ne dovedu u vezu sa transakcijama narko mafije preko Bobar banke otkrivene 25.02.2012.
Kriminalci iz MUP-a su dakle nagovorili svjedoka Zorana Čavića i Miroslava Stokića, da lažno svjedoče i to moje objašnjenje događaja i postupaka, predstave kao viku psihopate, (Čavić) te galamu, (Stokić).
Kriminalci iz MUP-a su samo dio mnogo šire mafijaške mreže, umješane u prikrivanje krijumčarenja, ubistva, pranja prljavog novca, što sam do detalja raskrinkao i objavio na internetu. Pripadnici bande su falsifikovaki ne samo mjesto zločina, uklanjali materijalne dokaze, prali ih hemijskim sredstvom, pomagali švercerima da pobjegnu, nego su prikrili od vještaka u Beogradu i sve unutrašnje povrede, konstatovane obdukcijom...
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821
Uvidom u materijal na web stranici, potpuno je jasno da nema ni govora o nekoj grešci ili nepažnji, nego je sve dio plana mafijaške mreže koja od Milorada Dodika, naniže broji na stotine kriminalaca angažovanim na pljačkama, ubistvima, dilovanjem narkotika i pranjem novca, što nisu uspjeli da sakriju.
Otkrivanjem transakcija narko mafije Darka Šarića, iz inostranstva, policija RS je na njihovu veliku žalost bila prisiljena da to i potvrdi, poslije čega se tajkun povlači iz političke trke, kako ne bi nanio veću štetu vrhu mafije, a medijima je kasnije zabranjeno da pominju to, a posebno nijedan medij u RS ne smije da objavi nijedan dokaz koji imam.
Teroristička akcija i montirani proces su pokušaj bande da me uplaši i zapuši usta, kao i novinarima, što naravno neće uspjeti, jer će ova prijava da se nađe na internetu, a već je proslijeđena izvan zemlje!
Sve druge dokaze i podatke, (dio dokaza je u spisu 80 1 Pr 007070 12 Pr) daću tužiocu, kada padne ovaj mafijaški režim i njihove pripadnici iz tužilaštva, policije i suda budu pohapšeni i pod istragom...

PRILOZI

ZAHTIJEV
ZABILJEŠKA 1292/12

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
28/04/2013 19:01