beats by dre cheap

DOKAZI TUZBE PROTIV UNIVERZALA

Materijalni dokazi, dokumenti, zvaničnih državnih organa pokazuju da je tuženi smišljeno uklonio sve što ukazuje na krijumčarenje i ubistvo.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 039221 12 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO (Majke Jevrosime 20)

Tuženi:

UNIVERZAL AD BIJELJINA (Knez Ivo od Semberije 88)

Vrijednost spora:

500000 KM


GLAVNA RASPRAVA

Osnov za ovu tužbu je više radnji izvršenih od strane tuženog AD UNIVERZAL, sa ciljem da se prikriju predmeti, osobe i podaci koji ukazuju da je do tragične smrti Ivone Bajo 23.07.2009. došlo na drugi način, a ne samopovređivanjem kako je zvanično predstavljeno od strane istražnih organa, što mi je na direktan ili indirektan način nanijelo nematerijalnu štetu.
S obzirom da se radi o krivičnim djelima kako tuženog tako i nekih državnih službenika, u periodu poslije obustave istrage doživio sam više ponižavajućih postupaka, diskriminaciju, pa čak i hapšenja, direktno uzrokovano pomenutim radnjama, a sve sa ciljem da se spriječim u dostavi novih dokaza, koji bi doveli do pokretanja istrage i krivične odgovornosti saučesnika u prikrivanju ubistva i krijumčarenja.
Ponovo ističem da niti u jednom dokumentu nisam tvrdio da je za samo ubistvo odgovornost na tuženom, (što ne znači da ne postoji), nego da se radi isključivo o pomaganju bjegstva kamionu, sa lica mjesta, koji je dovezao švercovanu robu, uklanjanje materijalnog dokaza, torbe sa lica mjesta, te lažnim više puta mjenjanim prikazom događaja.
Dokaz tvrdnje da je tuženi prikrio postojanje kamiona, koji je tehnički neispravan dovezao "neku robu" u magacin AD UNIVERZAL, je izjava portira Sofrenić Blagiše, data u CJB Bijeljina 28.07.2009. (kompletna u prilogu) iz koje se vidi da se isti uopšte ne pominje. Dakle od dana tragedije do tada ne postoji nijedan dokument, nijedan podatak da je postojao neki kamion, koji je ušao u krug tuženog istovremeno kada djevojčica smrtno ranjena pada na asvalt...
No u međuvremenu saznajem za postojanje tog kamiona te se ta činjenica više ne može sakriti i u izjavi datoj tužiocu 10.08.2009. (dno predzadnje strane) ista osoba detaljno opisuje ono što je ranije prikrivao čak tvrdeći da je to pominjao u prvoj izjavi:
Da li se radi samo o lažnom prikazu tuženog ili je sve izvršeno u dogovoru sa saučesnicima iz policije i tužilaštva, biće predmet krivičnog postupka, a za sada je iz zvaničnih dokumenata nesporno prikrivanje kamiona danima poslije događaja.
Da se ne radi o nekoj grešci, neznanju ili zaboravnosti dokazuju i dijelovi izjava drugih svjedoka do kojih sam došao nekoliko mjeseci po zatvaranju istrage, a prije svega ističem opis svjedoka Dušanke Filipović, (10.08.2009.) koja na strani 4, pri dnu kaže da je portir telefonom razgovarao sa nekim i rekao za kamion "ODOŠE PRIJE MILICIJE".
Zašto je bilo važno da taj kamion ode prije milicije postaje jasno kada se pogledaju izjave direktora tuženog, Lazarević Zlatana, (11.08.2009.) koji na dnu treće strane kaže da je pomenuti kamion dovetao PAKET robe.
No da se ne radi o jednom paketu, nego je u pozadini krijumčarenje, pokazuju izjave obojice vozača i to prije svega Kešmer Mirsada, koji u izjavi od 12.08.2009. tvrdi da su dovezli 4 paketa, (dno strane 4).
Drugi vozač to dodatno potvrđuje u svojoj izjavi, (Moco Nedžad, 12.08.2009, na vrhu strane 5) rekavši da su dovezli 3-4 paketa robe.
Iz ovih izjava je nesporno da su 3 paketa neevidentirana, nestala preko noći, što znači da se radilo o švercu. Pomažući da pobjegne sa lica mjesta, tuženi je spriječio istražne organe da ostvare uvid u sadržaj, kako dovezene tako i preostale robe na kamionu, a prije svega da se ne ustanovi kakav je kvar imao, te da li na njemu postoje tragovi krvi.
Dodatni dokaz da se radi o lažnom prikazu je tahograf traka prema kojoj su za oko 140 minuta prešli navodno put od oko 335 kilometara, na relaciji Bijeljina - Brčko - Pelagićevo - Odžak - Sarajevo !
Da je radnik tuženog davao lažne izjave u policiji i tužilaštvu pokazuje već opis istog vozača Moce na istoj strani 5, ali u donjem dijelu, gdje se tvrdi da je vidio djevojčicu kako pada:
Podsjećam da je i portir, te svi drugi svjedoci opisivao više tragova krvi na potezu od ulaza u Univerzal do mjesta gdje je ležala Ivona Bajo, što nesporno dakazuje da je do povrede došlo prije pada. Materijalni dokaz za to je i fotografija lica mjesta načinjena od strane istražitelja, sa obeleženim krvavim tragovima.
Kako je radnik tuženog prvobitno opisao događaj, precizno je predstavila majka ubijene djevojčice, (Budimka Bollin Bajo 11.08.2009. strana 5 izjave, drugi pasus):

Istog dana sam i lično saslušan kao svjedok i spriječen od strane tužioca da opišem taj i druge važne datalje sa obrazloženjem da je već kasno te da samo odgovaram na pitanja a sve ostalo što znam mogu dopuniti drugom prilikom, za razliku od sestre koja treba da se vrati u Cirih. Svaki pokušaj da to učinim bio je spriječen od strane tužilaštva i sudske policije. No osim krivične prijave koju sam predao juna 2010 protiv portira, te decembru 2010 protiv tuženog, postoji i tv emisija iz serijala "Neriješen slučaj" snimana u septembru 2009, čiji snimak posjedujem odnedavno u kojoj pominjem događaj, kada je sestri i meni prišao portir tuženog i opisao šta je vidio.
U narednom periodu sam pokušavao da ukažem takozvanim državnim organima, a u stvari saučesnicima u prikrivanju ubistva na to i druge dokaze, očekujući da će sve biti predmet krivičnog postupka, no kako se to nije desilo, tek 2011-te podnosim ovu tužbu, kao jedini preostali način u domaćem zakonodavstvu za dokazivanje kriminalnih radnji. Snimak iz 2009-te dokazuje da ne tražim "nasumično krivca" kako je to predstavljeno u odgovoru tuženog, niti sam to naknadno izmislio bez "materijalne i pravne utemeljenosti".
Naprotiv za to kao i za krijumčarenje postoje nesporni dokazi istražnih organa sadržanih u spisu koji je predložio upravo tuženi. Ja sam naprotiv tražio od suda da se izda naredba OT Bijeljina da dostavi dokumentaciju po mojim krivičnim prijavama vezano za uklanjanje materijalnog dokaza torbe sa mjesta zločina i druge radnje usmjerene na prikrivanje ubistva. Da su pripadnici tužilaštva sinhronizovano sa tuženim prikrivali zločin, pokazuje i trogodišnje terorisanje porodice, prilikom čega su nas sprečavali da predamo dokaze i čak hapsili, a na poslednji zahtjev od 08.01.2013. takođe nema nikakvog odgovora.
Dakle prikrivaju se podaci o tome ko je uklonio dokaz ubistva, gdje je dio presječenog kaiša, kako je presječen i zašto je izmjenjena boje na većem djelu ostatka. To je nešto što ne postoji u spisu KTA-596/09, i može biti objašnjeno samo u spisima po mojim prijavama iz 2010-te. To što OT Bijeljina prikriva konstantno podatke o tome ukazuje da su prijave sakrivene kao i mnogi drugi dokazi ranije, tokom fiktivne istrage.
No, neposredno prije predavanja prijave obavio sam razgovor sa Sofrenić Blagišom, (audio snimak predat na disku uz tužbu) koji priznaje da je uklonio taj dokaz sa lica mjesta, što je imalo posljedicu da se uopšte ne uzima u obzir tokom istrage.
S tim u vezi skrećem pažnju na izjavu svjedoka Vasilić Đuje, (strana 5, na vrhu):
Ta bočica "čaja" je takođe nestala, a da li je bio čaj ili hemijsko sredstvo kojim je tretiran kaiš, niko nikada nije dao odgovor, no postaje jasno zašto je torba uklonjena sa lica mjesta. Da je radnik tuženog aktivno učestvovao u bjegstvu kamiona sa lica mjesta pazeći da ne ostavi tragove, pokazuje izjava Dušanke Filipović, (prvi dio, strane 4)
Na kraju ovog segmenta se takođe pominje predinfarktno stanje portira, što dokazuje da je istu priču pričao svima, pošto to pominje i majka ubijene djevojčice Ivone.
Nema dakle ni govora o nekim paušalnim tvrdnjam niti nagađanjima, kako se tvrdi u odgovoru tuženog. Naprotiv svaki pokušaj da se dostave dokazi i pokrene istraga se sprečava od strane saučesnika iz kriminalne organizacije ne samo otimanjem zakonom garantovanih prava, nego da bi opravdali svoje postupke, predstavljaju me kao ludaka i psihopatu. Sinhronizovana akcija zaštitnika mafije iz OT Bijeljina, ne bi bila moguća bez ranije izvedenih radnji tuženog opisanih u tužbi i tužbenom zahtijevu...
Materijalni dokazi, dokumenti, zvaničnih državnih organa pokazuju da je tuženi smišljeno uklonio sve što ukazuje na krijumčarenje i ubistvo, te očekujem od suda da utvrdi odgovornost AD UNIVERZAL i usvoji tužbeni zahtijev.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
22/04/2013 23:22