beats by dre cheap

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 043472 12 P

Svako ima pravo zahtijevati od suda ili drugoga nadležnog organa da naredi prestanak radnje kojom se povređuje pravo njegove ličnosti (Zakon o obligacionim odnosima)!

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 043472 12 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA

Vrijednost spora:

500000 (500 hiljada) KMOBAVJEST SUDU I TUŽENOJ UZ DOPUNU TUŽBE

Ovaj podnesak se odnosi isključivo na neka tehnička i procesna pitanja i ne sadrži činjenice i dokaze tužbe.
Prije svega smatram da od strane tužene nije ispoštovana odredba člana 334 ZOPP-u, prema kojoj je odgovor na tužbu trebalo dostaviti u dovoljnom broju primjeraka, (jedan za mene kao tužioca), jer je stav tužene važan i za ovu parnicu i za sve naredne pravne radnje ukoliko budu neophodne. Stoga očekujem da ću u narednom periodu dobiti kopiju odgovora tužene, te neću biti prisiljen tražiti taj dokument putem zahtjeva za pristup informacijama. S obzirom da je iz Rješenja vidljivo kako je odluka suda uslijedila poslije tog odgovora biće zanimljivo pogledati argumentaciju tužene i da li sadrži više od klasičnih šablonskih 15-tak redova...
Iz rješenja suda može se vidjeti da je ispoštovan zakonski rok za odgovor, no uvijek može doći do neke greške, a stranke u postupku treba da su ravnopravne po svim pitanjima, što s obzirom da nisam dobio njihov odgovor nije slučaj.
U nekih 15 redova se od strane suda ukratko predočava tužba jasno i precizno, te je time čudnije, šta to nije jasno zastupniku tuženog. Istina je da takvi monstruozni postupci nisu shvatljivi nijednom časnom i moralnom ljudskom biću, no oni su se odigrali upravo bezakonjem i kriminalom službenika tužene RS.
Poznato je da je posao odbrane da sve osporava, negira odgovornost i tvrdi da ništa nije jasno, tako da je to očekivan stav, no iz teksta Rješenja vidljivo je da je Sud shvatio suštinu i to je jedino bitno.
U tužbi je Republika Srpska opisana kao zločinačka organizacija, što je bilo neophodno zbog identifikacije krivca, no suštinski problem nije u ogranima tužene niti zakonima, nego u tome da su pripadnici zločinačke organizacije instalirali svoje ljude na svim kjučnim pozicijama i u svim organima, te se niko, uključujući i pravobranilaštvo i sud ne usuđuje suprotstaviti njihovom teroru.
Ova tužba je u stvari iznuđen potez jer organi tužene pritisnuti kandžama mafije, odbijaju da primjene zakon i pokrenu istragu o više krivičnih djela, od kojih je najozbiljnije teško ubistvo Ivone Bajo, za šta sam im predao dokaze.
Svaki komentar suda o relevantnosti dokaza uključuje pretpostavku da su pregledani i analizirani, a kako ukazuju na izvršenje više krivičnih djela, time su obavezujući za svako službeno lice prema odredbama ZOKP-u, što je bio jedan od ciljeva ove tužbe.
Obaveza prijavljivanja krivičnog djela
(1) Službena i odgovorna lica u svim organima vlasti u Republici Srpskoj, javnim preduzećima i ustanovama dužni su da prijave krivična djela o kojima su obaviješteni ili za koja saznaju na koji drugi način. U takvim okolnostima, službeno i odgovorno lice će preduzeti mjere da bi se sačuvali tragovi krivičnog djela, predmeti na kojima je ili pomoću kojih je učinjeno krivično djelo i drugi dokazi o njima i obavijestiće o tome, bez odlaganja, ovlašćeno službeno lice ili tužilaštvo.
Podsjećam da je formulacija iz ZOO "prestanak radnje" a ne isključivo prestanak diskriminacije, kao i to da ZOZD-e ima vremenska ograničenja mnogo kraća od rokova zastarijevanja u krivičnom i parničnom postupku.
Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti
(1) Svako ima pravo zahtijevati od suda ili drugoga nadležnog organa da naredi prestanak radnje kojom se povređuje pravo njegove ličnosti. (2) Sud odnosno drugi nadležni organ moue narediti prestanak radnje pod prijetnjom plaćanja izvjesnog novčanog iznosa, određene ukupno ili po jedinici vremena u korist povrijeđenog.
S tim u vezi primjer, je da neka estradna zvijezda može tražiti zabranu objavljivanja svojih fotografija iz mladosti, u časopisu, (prije estetskih zahvata, recimo) bez njene izričite dozvole, jer to vrijeđa njenu ličnost, a nije diskriminacija niti neistina.
Moguće je navesti mnoštvo primjera vezanih samo za lične podatke neke osobe, koji nisu za javnost, a koliko znam ZOO uključujući i relevantni član je stariji od ZOZD-e. Informacije radi predao sam i tužbe za utvrđenje diskriminacije i to ne samo sudu u Bijeljini, ali isključivo za dešavanja ograničena rokom iz relevantnog člana 13.
U tekstu tužbe biće izvršene određene izmjene kako bi tužbeni zahtjev bio jasniji zastupniku tužene i priložen dopunski dokaz, mada sam uvjeren da su ranije dostavljeni materijali više nego dovoljni da argumentuju navode tužbe.
Dovoljno je samo pročitati tekst naredbe zabeležene u zvaničnom dokumentu suda, da bi se dokazala povreda prava ličnosti, a web stranica na disku "Zlocin sa potpisom rezima" uz fotografije koje sadrži pokazuje i koja je pozadina svega, odnosno motivi tužene za bezakonje koje sprovodi.
DA BI ZAŠTITILA TAJKUNE ODGOVORNE ZA TRAGIČNU SMRT IVONE BAJO PRILIKOM ŠVERCA, TUŽENA JE PUTEM SVOJIH ORGANA PRVO POKUŠALA DA UKLONI SVE DOKAZE I SABOTIRA ISTRAGU, NO POŠTO SAM DOŠAO DO NEOBORIVIH DOKAZA O SVEMU, NASTAVLJE SA SA OPSTRUKCIJOM ZAKONA I KRŠE SVA MOGUĆA PRAVA VEZANO ZA RAD TUŽILAŠTVA, SAMO DA BI ME SPRIJEČILI U OTKRIVANJU ISTINE. LOGIČNO TUŽENA ĆE URADITI SVE DA SPRIJEČI I BILO KAKVU PARNICU VEZANO ZA TE DOGAĐAJE, UKLJUČUJUĆI I OVU...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
14/04/2013 23:45