beats by dre cheap

PRIJAVA PROTIV BIROA

Posjedujem više dokumenata i dokaznog materijala o ubistvu i odgovornosti kriminalaca iz državnih organa, a predat ću ih svakom tužiocu, koji nije na platnom spisku mafije!

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV VIŠE LICA

U tekstu ove prijave biće navedeno samo jedno ime i to Nebojše Šiljegovića, s obzirom da je on potpisnik dokumenata koje prilažem, no očito je da postoji veća grupa lica koji su u službi organizovanog kriminala...
Pozadina svega je ubistvo Ivone Bajo 23.07.2009. koje se dogodilo prilikom krijumčarenja u firmu Univerzal Bobar Gavrila u Bijeljini, što su pokušali da zataškaju kriminalci iz MUP-a i OT Bijeljina, o čemu sam u narednom periodu došao do neoborivih dokaza. Ne samo da su prikrili postojanje kamiona, dovezenu robu i nestanak 3 paketa preko noći, nego su falsifikovali mjesto zločina i čak podatke sa obdukcije, što sam dostavio na više adresa nadležnih organa i objavio na internetu, a ovo je samo jedna od lokacija sa dokazima:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821
Glavna tema žalbe koju sam dostavio još početkom 2010-te bilo je prikrivanje dokaza o ubistvu od strane inspektora Marković Dragoslava, koji je osim navedenih aktivnosti učestvovao u grupi lica koja su sa mjesta zločina uklonila materijalni dokaz ubistva, torbu, presječenog kaiša, dio nedostaje, a ostatak su oprali jakim hemijskim sredstvom da bi uklonili tragove.
Osim na navedenoj stranici, slika torbe je takođe dostavljena na adrese više od 100 medija, stranaka i državnih organa, a kako predstavlja "glogov kolac" za sve pripadnike mafijaškog režima, strogo je zabranjeno svim državnim službenicima i novinarima da je pominju.
Dakle na kraju obavjesti od 19.01.2010. ističe se da ću biti pismeno obavješten o rezultatima istrage u skladu sa Pravilnikom o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti policajaca.
Tokom te godine sam kontaktirao i naznačeni telefonski broj, kada "naravno" još nije bilo rezultata, a potom sam se koncentrisao na ličnu istragu koja je i dovela do raskrinkavanja mafijaške mreže, unaprijed siguran da od unutrašnje kontrole MUP-a, biroa za žalbe i tužilaštva nema nikakve koristi jer su zaduženi za prikrivanje dokaza organizovanog kriminala.
Tako sam tek poslije skoro 3 godine zatražio podatke o toj "istrazi" a predočavam kompletan tekst zahtijeva, zbog građana koji će ovo moći da čitaju na internetu:
Obraćam vam se sa zahtijevom da mi se dostavi obavještenje o rezultatima istrage, po materijalu koji sam dostavio još 2010. godine, (što se vidi iz skenirane slike koju prilažem), a radi se o prikrivanju ubistva Ivone Bajo od strane inspektora Marković Dragoslava, koje se desilo pred firmom "Univerzal" u Bijeljini!
Policija je tom prilikom omogućila kamionu koji je krijumčario robu da pobjegne, a početkom 2012. je otkrivena veza narko mafije sa Bobar bankom, tako da je lako zaključiti i šta je tada dovezeno, kao i zašto su pripadnici MUP-a prikrivali ta krivična djela!
Materijalni dokaz ubistva torbu, presječenog kaiša su oprali hemijskim sredstvom, čije sam fotografije takođe dostavio!
HOĆETE LI OBJELODANITI VEZE BOBAR GAVRILA SA NARKO MAFIJOM I UBISTVOM ILI ĆETE NASTAVITI SA PRIKRIVANJEM ???
Da sam bio u pravu, aludirajući na nastavak prikrivanja, pokazuje i odgovor na taj zahtijev. Iako su po zaprimanju žalbe 2010-te, tvrdili da će me pismeno obavjestiti, sada se od toga potpuno odstupa i navodi da oni zamislite NISU NADLEŽNI za postupanje po toj žalbi, te da se obratim u OT Bijeljina i OT Doboj, koji su kao provodili neke istrage.
Uz opasku da nemam nikakve podatke da OT Doboj ima bilo kakve veze sa mojom žalbom, (radili su na lažnoj prijavi tužilačke mafije protiv mene i donijeli odluku da NEMA ELEMENATA KRIVIČNOG DJELA) a OT Bijeljina je najgora mafijaška organizacija u BIH, na čelu sa tročlanom bandom; Kovačević Novak, Debeljević Milorad i Gruhonjić Muhamed, koji su izdali fašističku naredbu sudskoj policiji da "ZDENKU BAJO, BUDIMKI BAJO I SVIM SRODNICIMA UBIJENE IVONE BAJO, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA"
Osim kriminalca Stjepanović Danice, tužioca iz OT Bijeljina koja je sinhronizovano sa banditom Marković Dragoslavom iz MUP-a uništavala dokaze zločina, takozvani "URED GLAVNOG TUŽIOCA" OT Bijeljina, već 3 godine sprečava porodicu ubijene djevojčice u ostvarivanju zakonom garantovanih prava, pa i pristupu informacijama.
Zanimljivo je i to kako Šiljegović uopšte ima podatke o tome, jer ih od mene nije dobio, a s obzirom da sam navedene kriminalce iz OT Bijeljina, označio kao saučesnike u prikrivanju ubistva i podneo više krivičnih prijava protiv njih, oni i ne mogu da rade po tom osnovu.
No da vidimo šta o tome kaže ZOSPI, član 13, stav 1:
(1) Ako javni organ koji primi zahtjev nije nadležan, on ce, u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva, proslijediti zahtjev nadležnom javnom organu i dopisom o tome obavijestiti podnosioca zahtjeva. Zahtjev se neprosljecuje ako se u navedenom vremenskom periodu utvrdi da je tražena informacija pod kontrolom javnog organa koji je primio zahtjev, a nadležni javni organ, nakon što je obaviješten o pojedinostima ovog zahtjeva, nema prigovora da javni organ koji je primio zahtjev obradi takav zahtjev. Javni organ koji je primio zahtjev smatra se nadležnim javnim organom i i obraduje zahtjev u smislu Člana 14. ovog Zakona.
Ovo takođe nije navedeno zbog tužioca, nego zbog građana, a znači da su službenici biroa, sve i da je tačno to što su izmislili, morali zahtijev proslijediti drugom organu, a ne da me lažno "savjetuju".
Iz svega je jasno, da su odgovorni, (VIŠE LICA) izvršili više krivičnih djela, sa namjerom da pomognu, kako kriminalcima koji su ubili djevojčicu Ivonu Bajo, prilikom šverca, tako i saučesnicima iz MUP-a i OT Bijeljina.
Posjedujem više dokumenata i dokaznog materijala o ubistvu i odgovornosti kriminalaca iz državnih organa, a predat ću ih svakom tužiocu, koji nije na platnom spisku mafije...

PRILOZI

OBAVIJEST
ZAHTIJEV
ODGOVOR

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
10/04/2013 23:54