beats by dre cheap

ZAHTIJEV SUDSKOJ POLICIJI

Morao sam da se suprotstavim kršenju svojih prava iz više razloga. Između ostalih i da bih uopšte imao dokaze o tom bezakonju, kao i da isprovociram MUP da mi oduzme fotografiju torbe, te je sada nesporno da ono što je postao sastavni dio spisa u prekršajnom postupku protiv mene, niko od pripadnika sudske policije po naredbi "nije vidio" cijele 3 godine...

SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE

INSPEKTORATU SUDSKE POLICIJE REPUBLIKE SRPSKE

OKRUŽNOM CENTRU SUDSKE POLICIJE BIJELJINA

ZAHTIJEV

Ovaj dokument se odnosi prije svega na sudsku policiju u Bijeljini, kojoj će biti uručen lično, a kopija će biti dostavljena poštom, komandi u Banjaluku znanja radi i daljeg postupanja u skladu sa zakonom.
Obavještavam vas da sam napisao veći broj krivičnih prijava sa dokaznim materijalom u prilozima, vezano za krivična djela, državnih službenika, među kojima i pripadnika sudske policije.
Detalji će biti navedeni u samim prijavama, a ovom prilikom navodim samo to da se radi o nezakonitim radnjama u protekle 3 godine, tokom kojih je sudska policija bila logistička podrška organizovanog kriminala.
S obzirom da sam došao do neoborivih dokaza o saučestvovanju nekih pripadnika MUP-a i OT Bijeljina u prikrivanju ubistva Ivone Bajo, prilikom šverca režimskih tajkuna, onemogućava se pristup cijeloj porodici i otimaju garantovana prava, kako bi se spriječilo pokretanje istrage, shodno odredbama ZOKP-u, "Obustava istrage" stav:
(3) Tužilac, u slučajevima iz stava 1. tačka v) ovog člana može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju nove činjenice i okolnosti koje ukazuju da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni učinio krivično djelo.
Kako ovde ističem samo doprinos sudske policije u prikrivanju zločina, suština je u tome da iako sam pokazao fotografiju materijalnog dokaza ubistva i prikrivanja ubistva, te predao komandi disk sa dokazima, koji terete pripadnike OT Bijeljina, oni izvršavaju "usmenu" fašističku naredbu, (a morali su je odbiti) koja glasi:
ZDENKU BAJO, I SVIM SRODNICIMA UBIJENE IVONE BAJO NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA.
Iako je iz svega savršeno jasno da je tu naredbu izdao bukvalno ubica, (oni koji su prikrivali ovaj zločin mnogo su gori kriminalci od direktnih izvršilaca) pripadnici sudske policije verbalno, (među zaposlenima u zgradi) šire priču da sam ja lično i svi ostali iz porodice narkomani i psihički poremećeni.
Dakle ludaci koji ne znaju ni šta hoće niti imaju neki povod i razlog za dolaske, te navodno su samo nezadovoljni jer zbog svoje gluposti i ludila ne mogu da shvate nadzemaljski rad i inteligenciju svemogućih tužilaca.
To se jasno vidi u zabilješkama sudske policije koje sam dobio po naredbi komande iz Banjaluke, a još u martu 2010-te se u dogovoru komande i Kovačević Novaka plasira ta gnusna laž u Zabilješki 401-10.
Ono što namjerno nije navedeno ni tada ni u naredne 3 godine u svim ostalim zabilješkama, je činjenica da se ne radi o nekom uopštenom nezadovoljstvu, nego sam komandi predočio fotografiju torbe presječenog kaiša, dio nedostaje a većina ostatka je oprana jakim hemijskim sredstvom. Torba je uklonjena sa mjesta zločina prije dolaska policije i izuzeta iz svih istražnih radnji, završivši zapakovana u sudskom depou.
Prikrivanje tog podatka je imalo za cilj osim da se pomogne odgovornima za šverc i ubistvo, te prikrivanje krivičnih djela, i to da se višoj komandi u Banjaluci opravdaju nezakoniti postupci.
Stoga sam morao da se suprotstavim kršenju svojih prava iz više razloga. Između ostalih i da bih uopšte imao dokaze o tom bezakonju, kao i da isprovociram MUP da mi oduzme fotografiju torbe, te je sada nesporno da ono što je postao sastavni dio spisa u prekršajnom postupku protiv mene, niko od pripadnika sudske policije po naredbi "nije vidio" cijele 3 godine, pa se naravno to ne pominje ni u Zabilješki od 05.09.2012. kada sam nezakonito zadržan i uhapšen.
Siguran sam da niko od vas nije znao kakve monstruozne snimke falsifikovanja mjesta zločina i obdukcije prikriva OT Bijeljina, no to vas ne opravdava, posebno zbog toga što ste da bi prikrili istinu, izostavili svjedoka Mićić Zorana koji je u ranijem procesu opisao kakva je naredba koja se primjenjuje, a naređeno je Zoranu Čaviću da laže na suđenju i izjavi kako sudska policija ima naredbu da mi dozvoli pristup uz prethodno kontaktiranje tužilaštva.
Zabilješke koje sam dobio nesporno dokazuju laži svjedoka i predaću ih uz prijave protiv svih odgovornih za taj i druge događaje, a od vas očekujem da primjenite zakon.
Zahtijevam da mi se omogući da podnesem krivične prijave na način pripisan zakonom, kako čine svi građani u pisarnici OT Bijeljina. Nikakav vid diskriminacije ne dolazi u obzir i predavanje u nekim hodnicima, podrumima ili prizemlju izvan prostorija OT Bijeljina, jer se poslije tome gubi svaki trag i nema nikakve povratne informacije niti odgovora na zahtijeve, a uostalom neću dozvoliti da me ponižava bilo ko. I naravno pri svakom daljem kontaktu imate obavezu da poštujete zakone i vi i OT Bijeljina, te da odbijete izvršenje svake usmene naredbe kojom se krše ustavom i zakonom garantovana prava, jer će odgovorni osporavati da su je izdali.
Oni koji su vršili krivična djela moraju snositi odgovornost za to, pa bili oni policajci, tužioci ili poslanici. Ako mi ne bude omogućeno da predam prijave na zakonom pripisani način, obavještavam vas da je pripremljen plan u više faza da svo eventualno bazakonje bude zabeleženo, a prva od njih je da ću pozvati jedan telefonski broj i izvjestiti o svemu. Druge detalje neću otkrivati osim toga da je sve zasnovano na zakonu i nenasilniim metodama, a istini za volju nije bilo nasilja ni od strane sudske policije ni ružnih riječi osim sitnica tipa, da mi ne treba dati nikakva prava i da ovakve treba zatvoriti na Sokolac.
Mafijaški režim se raspada. Žrtvovan je premijer, neki ministri, a i jednom tajkunu je spremljena igra prilikom pokušaja iznošenja novca iz zemlje, sve sa ciljem da se stvori privid borbe protiv korupcije i zaštite glavni kriminalci.
Kad su pali takvi "moćnici" šta mogu očekivati tužioci, koji su prikrivali kriminal i policajci za laži na suđenju i u zabilješkama. Na vama je da odaberete hoće li pojedini iz svega da izađu samo sa opomenama, suspenzijama na par mjeseci ili će završiti na robiji zbog saučestvovanja u trogodišnjem prikrivanju ubistva, šverca i pranja novca.
A možete i dalje da izvršavate nezakonite naredbe mafije i štititi organizovani kriminal, jer kad istrage Interpola i susjednih zamalje koje se vode budu završene, postojaće svi dokazi da ste upozoreni i da su vam predočeni materijali o krivičnim djelima, a vi ste na to reagovali sprečavanjem pristupa i prikrivanjem dokaza.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
04/04/2013 18:24