beats by dre cheap

PRIJEDLOG PO CLANU 81

Na osnovu dokumenata iz spisa ću dokazati da je tuženi AD UNIVERZAL, prikrivao postojanje kamiona, pomogao mu da pobjegne sa mjesta zločina i o tome smišljeno nije iznosio podatke istražnim organima danima, sve dok ja nisam otkrio tu činjenicu, a takođe i to da je službenik tuženog lažno predstavio događaj i mjenjao izjave, prikrivajući naknadno činjenicu da je vidio djevojčicu da krvari prije pada.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 039221 12 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO (Majke Jevrosime 20)

Tuženi:

UNIVERZAL AD BIJELJINA (Knez Ivo od Semberije 88)

Vrijednost spora:

500000 KM


PRIJEDLOG SUDU PO ČLANU 81 ZOPP

Na osnovu člana 81 ZOPP-u.
Sud će prema rezultatima raspravljanja na pripremnom ročištu odlučiti o čemu će se raspravljati i koji će se dokazi izvesti na glavnoj raspravi. Prijedloge koje ne smatra bitnim za donošenje odluke sud će odbiti i u rješenju naznačiti razlog odbijanja. Protiv rješenja iz stava 2. ovog člana nije dopuštena posebna žalba. Sud nije u daljnjem toku parnice vezan za svoja prijašnja rješenja iz ovog člana.
Predlažem da u daljem toku postupka sud ima u vidu moj raniji prijedlog za nalaganje OT Bijeljina o dostavi spisa, po mojim krivičnim prijavama, protiv pravnog lica AD UNIVERZAL i fizičkog lica službenika tuženog.
Naime, zastupnik tuženog je taktički mudro skrenuo tok na odgovornost za ubistvo Ivone Bajo, što ja nikada nisam tvrdio u tužbi. Da li ima odgovornosti ili ne za samo ubistvo od strane tuženog, neću ni dokazivati, nego isključivo odgovornost za prikrivanje dokaza do čega sam došao po zatvaranju predmeta odnosno spisa KTA-596/09 i u njemu se ne nalaze odgovori na sve teme iz tužbenog zahtjeva.
Na osnovu dokumenata iz spisa ću dokazati da je tuženi AD UNIVERZAL, prikrivao postojanje kamiona, pomogao mu da pobjegne sa mjesta zločina i o tome smišljeno nije iznosio podatke istražnim organima danima, sve dok ja nisam otkrio tu činjenicu, a takođe i to da je službenik tuženog lažno predstavio događaj i mjenjao izjave, prikrivajući naknadno činjenicu da je vidio djevojčicu da krvari prije pada.
Ono što ne postoji u spisu je podatak o tome ko je uklonio materijalni dokaz torbu sa lica mjesta, a morao bi biti obrađivan tek u naknadnim prijavama. OT Bijeljina kao saučesnik u prikrivanju ubistva krije i te prijave sad skoro 3 godine i ne dozvoljava mi pristup materijalu, a najvjerovatnije su do sada pomenute prijave bile "zagubljene".

PRIJAVA PROTIV UNIVERZALA

Vezano za to je i audio razgovor sa portirom koji sam dostavio na disku kao dokaz, u kome on priznaje da je uklonio dokaz sa mjesta zločina, te isti ne samo da nikada nije vještačen, nego ni pomenut u spisu!
Zastupnik tužene bezrazložno tvrdi da bi snimak trebalo vještačiti, kao da se radi o izjavi osobe u bjegstvu ili preminule, nedostupne sudu, bez izjašnjenja radnika tuženog da li je razgovor autentičan ili ne.
Smatram da je potrebno kako za trenutnu parnicu tako i u eventualnom drugostepenom postupku, te imajući u vidu da se radi o potencijalnom krivičnom djelu, (ako su moje tvrdnje tačne) insistirati na izjašnjenju tuženog o tome ili pozvati predloženog svjedoka Sofrenić Blagišu da svjedoči o tome.
Tuženi, zastupnik tuženog i portir su svjesni da će se prilikom svjedočenja morati izjasniti po pitanju autentičnosti razgovora i uklanjanju dokaza ubistva, što kako god da odgovori donosi negativne posljedice po tuženog i svjedoka.
Tek ako bi svjedok osporio svoje učešće u razgovoru, moglo bi se postavljati pitanje vještačenja snimka, što zastupnik tuženog vješto izbjegava. Postavlja se pitanje, da li je uopšte provjereno šta o svemu kaže portir???
Da je osporavao autentičnost, zastupnik bi izašao sa tim stavom, no znajući da je sve istina i da bi osporavanjem samo počinili novo krivično djelo, pokušava se izbječi svjedočenje portira i bilo kakvo izjašnjavanje o tome, u čemu je sud pomogao tuženom.
Očekujem od suda da ima u vidu ove argumente, te ako sa uvjeri tokom rasprave u njihovu osnovanost, iskoristi pravo iz zakona, koje sam naveo, te preduzme sve radnje da se dođe do istine, pozivanjem svjedoka Sofrenić Blagiše, radnika tuženog, te uvidom u spise po mojim krivičnim prijavama, čije brojeve ne znam jer ih OT Bijeljina prikriva u kontinuitetu od 2010-te do danas...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
29/03/2013 20:06