beats by dre cheap

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043324 12 P

Tvrdnja sudije da mu nije jasno iz kog to konkretnog događaja izvire duševna bol majke, kojoj su ubili jedino dijete, je dodatno ponižavanje, vrijeđanje i izrugivanje tužene RS


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet: 80 0 P 043324 12 P

TUŽBA

Tužilac:

BUDIMKA BAJO BOLLIN
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

5000000 (pet miliona) KMŽALBA NA RJEŠENJE OSNOVNOG SUDA

Rješenjem pod gore navedenim brojem, donesenim dana 07.03.2013. Osnovni Sud u Bijeljini odbacuje Tužbu, obrazlažući to LAŽNOM tvrdnjom da Punomoć izdata zastupniku, od strane tužilje nije odgovarajuća za preduzete radnje u postupku, te navodno sudu nije jasno iz kog konkretnog događaja "IZVIRE" tužbeni zahtjev !!!???
U ovoj parnici tužena je Republika Srpska te je postupajući sudija, kao njen službenik, očekivano počinio krivično djelo iz KZRS-e "Povreda zakona od strane sudije":
Sudija Ustavnog suda Republike Srpske ili sudija suda u Republici Srpskoj, u sudskom postupku s ciljem da drugom pribavi kakvu korist ili da mu nanese kakvu štetu, donese nezakonitu odluku ili na drugi način prekrši zakon, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
po kom osnovu će protiv istog biti podnesena krivična prijava, te preduzete sve druge pravne radnje, uključujući i obavještavanje VSITV-a, SIPA, Tužilaštvo BIH i stranih istražnih organa, koji učestvuju u radnjama vezanim za krijumčarenje, ubistvo Ivone Bajo, te pranje novca narko mafije, koje prikriva tužena RS...
Sudija dakle nezakonito osporava validnost dostavljene punomoći, u kojoj stoji:
Bajo Bollin Budimka, opunomocujem svoga brata Bajo Zdenka, da moze u moje ime i za mene preduzimati sve potrebne radnje, kod svih drzavnih organa : MUP RS, CJB Bijeljina, CJB Doboj, svih policijskih stanica, svih Okruznih Tuzilastava Republike Srpske, svih Osnovnih Sudova i svih Okruznih Sudova Republike Srpske, svih organa opstine Bijeljina i drugih sluzbi, a povodom tragicne smrti moje kcerke Ivone Bajo, rodjene 25.05.2001. u Novom Sadu, preminule 23.07.2009. u Bijeljini...
Posebno se ovlastava da moze predlagati provodjenje dokaza istrage, predlagati dokaze, zahtijevati dostavu dokaza i dokumentacije, predlagati provodjenje dokaza, zahtijevati dostavu obavjestenja o preduzetim radnjama, preuzimati dokumente, zahtijevati dostavu zapisnika i drugo za cim se ukaze potreba...
Takodje ga opunomocujem da kod svih navedenih institucija i drzavnih organa, moze preduzimati sve radnje, radi zastite mojih prava i ostvarivanja imovinsko-pravnih interesa...
Poslednja rečenica čak daje osnov i za radnje za koje je potrebno izričito ovlašćenje predviđene ZOPP-u, (povlačenje tužbe, za priznanje ili za odricanje od tužbenog zahtjeva, za zaključenje nagodbe, za odricanje ili odustanak od pravnog lijeka i za prenošenje punomoći na drugu osobu, te za podnošenje vanrednih pravnih lijekova). No suština je u tome, da ništa od svega toga nije preduzeto i neće ni biti od strane zastupnika, a sudija OTIMA zakonom garantovano pravo da citiram:
"Ako stranka u punomoći nije pobliže odredila ovlaštenja punomoćnika, punomoćnik koji nije advokat može na osnovu takve punomoći obavljati sve radnje u postupku" (osim već navedenih, koje se i opisuju u nastavku teksta ovog člana zakona).
Tako sudija NE DOZVOLJAVA, tužilji čak ni da podnese tužbu preko punomoćnika, što je grubo kršenje prava garantovanog zakonom, sa ciljem da joj se nanese šteta i pomogne kriminalcima koji su ubili njenu jedinu ćerku, odnosno službenicima tužene, koji su prikrili dokaze tog zločina.
Nadalje sudija falsifikuje činjenice i dokaze tvrdeći da je punomoć izdata 21.05.2010. "u vrijeme kada se vodi postupak pred OT Bijeljina". Da je to smišljeno plasirana laž, dokaz je "Obavjest" OT Bijeljina, dostavljena u prilogu tužbe, kao prva stavka, u kojoj jasno stoji da OT Bijeljina još 04.01.2010. dakle više od 4 mjeseca prije toga, donosi odluku o NESPROVOĐENJU ISTRAGE !
Datum jeste tačan, ali je neistina da se tada vodi bilo kakav postupak, jer je i formalno zatvoren odlukom kolegija iz februara 2010-te, a cilj tog falsifikata sudije je bio da se predstavi kako je osnov punomoći bila samo istraga OT Bijeljina, a ne bilo koja druga pravna aktivnost.
Naprotiv u tekstu je jasno navedeno da punomoćnik može preduzimati SVE POTREBNE RADNJE, (između ostalih nabrojanih organa) i kod SVIH OSNOVNIH SUDOVA, a podnošenje tužbe nije ni po kom osnovu osporeno u zakonu i za tu radnje nije potrebno nikakvo izričito ovlašćenje, što sudija pristrasno i kriminalno lažno prikazuje, nanoseći štetu tužilji.
Svjestan da je samo ovaj argument minoran, na stranu što je nezakonit, sudija dodaje besmisleno šablon obrazloženje, (unaprijed pripremljeno) da citiram:
NE MOŽE SE ZAKLJUČITI IZ KOJEG KONKRETNOG DOGAĐAJA IZVIRE TUŽBENI ZAHTIJEV ZA NADOKNADU ŠTETE...
U tekstu tužbe, a skrenuta je pažnja na to i u dopuni, jasno se navodi:
Osnova svega je dakle ubistvo djevojčice Ivone, koje su kriminalci zaposleni u institucijama vlasti, prije svega tužilaštva, pokušali da prikriju, koristeći se svim sredstvima.
Naravno da su uz tužbu predočeni i dokazi za tu tvrdnju, te je činjenično obrazloženo, kakve su konkretne radnje izvršene od strane tužene, sa ciljem da se prikrije ubistvo osmogodišnje djevojčice, a koje su tužilji nanijele štetu, odnosno duševni bol. Uz opasku da su dokazi ove tužbe neoborivi i takvi da neizostavno vode na dugogodišnju robiju desetine, pa i stotine kriminalaca iz redova tužene RS, zbog sprege sa organizovanim kriminalom, jasno je da će se pokušati opstrukcija ove tužbe i blokirati na sve načine pokretanje parnice.
No tvrdnja sudije da mu nije jasno iz kog to konkretnog događaja izvire duševna bol majke, kojoj su ubili jedino dijete, je dodatno ponižavanje, vrijeđanje i izrugivanje tužene RS. To sud nije mogao da shvati, a nije objasnio iz kog člana "izvire" stav da punomoćnik ne može podnijeti tužbu u ime tužilje uz dostavljenu punomoć.
Od drugostepenog suda očekujem da radi u skladu sa važećim zakonima ove zemlje, ostvari uvid u sve dokumente, kako tužbu, tako i dostavljene priloge, te dopunu tužbe, uvaži ovu žalbu i ukine sramno rješenje prvostepenog suda, prevashodno dajući odgovore na dva postavljena pravna pitanja:
1) DA LI TUŽILJA IMA ZAKONSKO PRAVO DA UZ DOSTAVLJENU PUNOMOĆ, PODNESE TUŽBU PUTEM ZASTUPNIKA ???
2) DA LI JE UBISTVO JEDINOG DJETETA, KOJE SU PRIKRILI ORGANI TUŽENE RS, DOGAĐAJ IZ KOGA BI PO MJERILIMA SUDA, MOGLA DA IZVIRE DUŠEVNA BOL ZA TUŽILJU, A ŠTO BI BIO OSNOV ZA TUŽBENI ZAHTIJEV ???

BUDIMKA BOLLIN BAJO
(adresa 1) Badenerstrasse 23
CH-8952 Schlieren
(adresa 2) Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

po punomoći OPU-559/2010 : ZDENKO BAJO
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
26/03/2013 22:59