beats by dre cheap

PRIJAVA PROTIV ZORANA CAVICA

Ja naravno uopšte ne osporavam činjenicu da su pomenute osobe kriminalci iz opasku da je vrhovni samo jedan i to mafijaški bos trenutni predsjednik RS, Dodik Milorad, da je OT Bijeljina najgora mafijaška banda u zemlji, prije svega ured glavnog tužioca, a poslanik Bobar je švercovao neku robu prilikom ubistva Ivone Bajo te je preko njegove banke narko mafija prala novac još od 2008-e, što je otkriveno 25.02.2012.

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV ZORANA ČAVIĆA

Na osnovu člana:
Davanje lažnog iskaza Član 365 KZRS, stav
(1) Svedok, veštak, prevodilac ili tumač koji da lažan iskaz u postupku pred sudom, u disciplinskom, prekršajnom ili upravnom postupku ili drugom zakonom propisanom postupku, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dvije godine.
OPIS I OBRAZLOŽENJE KRIVIČNOG DJELA
1) Na suđenju održanom u Prekršajnom sudu 03.12.2012. u Bijeljini (80 1 Pr 007070 12 Pr) da bi prikrio diskriminatorske, kriminalne i čak fašističke metode koje primjenjuju kriminalci iz državnih organa prema meni sa ciljem da prikriju ubistvo Ivone Bajo i krijumčarenje u firmu Univerzal, navedeno lice je kao svjedok, smišljeno lažno opisao događaj, citiram:
POSTOJI NAREDBA OD NJEGOVIH PRETPOSTAVLJENIH DA SE OKRIVLJENOM DOZVOLI PRISTUP TUŽILAŠTVU UZ PRETHODNO KONTAKTIRANJE TUŽILAŠTVA!
Navedani tekst se nalazi u donjem dijelu priloženog dokumenta (njegove izjave) a kompletan zapisnik sa pretresa je na disku u folderu "Zapisnik".
Pravi prikaz je opisan u više dokumenta sudske policije koje sam dobio poslije pomenutog suđenja koristeći se zakonom o slobodi pristupa i pravom iz Ustava RS. Svi dokumenti koje sam dobio su skenirani na disku u folderu "Sudska policija", a kao štampani prilog dostavljam uz ovu prijavu jedan od tih dokumenata "Zabiljeska 1173-11" u kojoj sudski policajac Jelačić na DVA mjesta piše da mi je USMENOM naredbom pristup ZABRANJEN!
2) U zabilješki 1292-12 sačinjenoj od strane Čavića i Mičić Zorana, lažno se tvrdi da me navodno ne mogu primiti te da će mi biti pismeno odgovoreno. Da je to takođe laž, dokaz je i odgovor OT Bijeljina "Odgovor tuzilastva 31.08.2012."
koji sam dobio ranije u kome me se ne odobrava pristup materijalu koji sam tražio sa lažnim obrazloženjem.

Da je to tako, dokaz je "Rjesenje po zahtjevu" od 12.09.2012. sedam dana kasnije, kojim mi se odobrava i predaje traženo !
Osim ovih dokumenata na disku su i skenirani Zahtjevi po tom osnovu "Zahtjev za informacije 2010! i "Zahtjev za informacije 2011" prvi starosti preko 30 mjeseci, a rok za odgovor je 15 dana...
Materijal koji sam dobio prilažem takođe na disku, a pokazuje da je razlog za navedeni tretman prikrivanje ubistva Ivione Bajo, zbog čega su iz OT Bijeljina falsifikovali i obdukciju ne dostavivši fotose vještaku u Beograd.
Web stranica "Zlocin sa potpisom rezima" i istoimeni video zapis na disku to nesporno dokazuju.
ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA
3) Čavić Zoran je lažno na suđenju svjedočio da sam vikao kao ludak ispred zgrade, a da je to gnusna laž, dokaz je upravo zabilješka koju je potpisao. Ne postoji nijedna riječ o tome nego naprotiv opisuje da nisam pružao nikakav otpor njemu i kolegi. Takođe je lažno opisano da sam napisao tekst koji vrijeđa predsjednika RS, poslanika i tužioca opisujući ih kao kriminalce, (na dnu prve strane zabilješke).
Istina je jedino da sam napisao "ZAUSTAVIMO SPREGU MAFIJE I TUŽILAŠTVA" što je vidljivo na skeniranom dokumentu "Parola" a CJB Bijeljina je zaplijenila plakate, pa se lako može provjeriti da je svjedok lažno sačinio zabilješku.
Ja naravno uopšte ne osporavam činjenicu da su pomenute osobe kriminalci iz opasku da je vrhovni samo jedan i to mafijaški bos trenutni predsjednik RS, Dodik Milorad, da je OT Bijeljina najgora mafijaška banda u zemlji, prije svega ured glavnog tužioca, a poslanik Bobar je švercovao neku robu prilikom ubistva Ivone Bajo te je preko njegove banke narko mafija prala novac još od 2008-e, što je otkriveno 25.02.2012.
S druge strane, sve ono čega se lažni svjedok navodno ne sjeća da se desilo, na suđenju je detaljno opisao drugi svejedok Minić, (Dejan izjava) a takođe je i dio kompletnog zapisnika, dok u dokumentu "Zabiljeska 1129-11" još 2011, sudski policajac Mićić Zoran skoro u potpunosti opisuje suštinu problema.
Kriminalci iz OT Bijeljina koji su prikrili krijumčarenje i ubistvo, kada sam otkrio dokaze o tome izdaju fašističku usmenu naredbu, (neustavnu i pravno nemoguću) da se ne dozvoli pristup nikom od srodnika ubijene djevojčice Ivone.
Da bi nekako opravdali taj dodatni kriminal, još od 2010-te me predstavljaju kao ludaka pod dejstvom narkotika ili psihički poremećenog, istovremeneo prikrivajući i ne pominjući sliku materijalnog dokaza torbe koji sam im dostavio.
Osim što su tako objašnjavali drugim radnicima suda, kojima nije bilo jasno o čemo se radi, to su navodili i u svojim zabilješkama, a konkretno Čavić u sadejstvu sa Zoranom Mićićem dana 05.09.2012-te.
Sve radnje Čavić Zorana, su izvršene, (a naveo sam samo dio) sa ciljem da se pomogne kriminalcima koji su odgovorni za krijumčarenje, ubistvo i prikrivanje tih zločina, a naravno isti su ga instruisali kako da lažno svjedoči 3 mjeseca poslije događaja, umjesto kako je zakonom propisano najdalje 12 sati po lišenju slobode...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
18/03/2013 19:43