beats by dre cheap

PONUDA TUZENIMA

No, čak i da sud uvaži vaše argumente i odluči da je za štetu odgovorna RS, to će mi koristiti u već pokrenutim tužbama u Bijeljini i Banjaluci, a podsjećam da ću tokom parnice dokazivati da mi je šteta nanesena na taj način da ste vi lično izvršili ili naložili izvršenje više krivičnih djela sa ciljem da se pomogne zločinačkoj organizaciji koja je prilikom krijumčarenja ubila Ivonu Bajo.


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 039976 12 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi: 1)

DANKO BOROVČANIN (NAČELNIK SUDSKE POLICIJE)
NEZNANIH JUNAKA 5/26 / 76300 BIJELJINA

Tuženi: 2)

NOVAK KOVAČEVIĆ (GLAVNI OKRUŽNI TUŽILAC)
OT BIJELJINA / VUKA KARADŽIĆA 3 / 76300 BIJELJINA

Vrijednost spora:

30000 KM


PRIJEDLOG

na osnovu ZOPP-u :
Medijacija i sudska nagodba Član 86.
(1) Najkasnije na pripremnom ročištu, sud može, ukoliko ocijeni da je to svrsishodno s obzirom na prirodu spora i druge okolnosti, predložiti strankama da spor riješe u postupku medijacije, kako je predviđeno posebnim zakonom.
(2) Takav prijedlog mogu staviti i stranke sporazumno do zaključenja glavne rasprave. Član 87.
Stranke mogu zaključiti nagodbu o predmetu spora u toku cijelog postupka (sudska nagodba).

Ovaj prijedlog po gore navedenom predmetu dostavljam samo tuženima i predlažem dogovor.
Spreman sam da povučem tužbu i to pismeno potvrdim ukoliko tuženi daju objašnjenje i odgovore na neka pitanja te daju doprinos u borbi protiv organizovanog kriminala.
Rok za prihvatanje ponude je 15.03.2013. a mogu je po volji prihvatiti obojica tuženih, jedan od njih ili u tu svrhu opunomoćiti drugu osobu, te me do tog datuma pozvati na dole navedeni broj telefona.
Eventualna lokacija razgovora je isključivo neko javno mjesto u Bijeljini, a nikako službene prostorije u kojima ste zaposleni, s obzirom da vas u tužbi tretiram kao građane a ne kao državne službenike.
Vaše je pravo naravno da se pozivate na to, ali s obzirom da ne postoji nijedan dokument nijednog organa, kojima mi se bilo koje pravo suspenduje, ja ću zastupati i dokazivati tezu da su sve vaše radnje bile privatne i za račun trećih lica.
Suštinski postoji samo dokaz i lično priznanje tuženog Borovčanin Danka da je dobio usmenu naredbu, što je u suprotnosti sa mojim pravima iz Ustava i ZOOUP-u.
S obzirom da ne postoji niti dokument niti bilo čija potvrda iz tužilaštva da je izdao takvu naredbu, formalno pravno ona i ne postoji, a izmislio ju je tuženi Borovčanin bez znanja drugog tuženog.
Ukoliko moja ponuda ne bude prihvaćena o tome ću obavjestiti sud i predati kopiju ovog dokumenta.
Takođe ako tuženi Borovčanin ne dokaže da je dobio naredbu ili dostavi izjavu drugog tuženog, tražiću od suda da primjeni obavezu iz ZOKP-ku o obavezi prijavljivanja više krivičnih djela, te da se pokrene krivični postupak prema njemu.
Očito je da ne postoji uporište u zakonima za radnje koje ste izvršili, a tuženi Kovačević je osim navedenog člana (Glavni tužilac, zamjenici glavnih tužilaca i tužioci ne mogu biti pozvani na krivicnu ni gradansko-pravnu odgovornost ni za jedno djelo ucinjeno u vršenju službe.) dužan da poštuje i član (U okviru svojih nadležnosti, tužilaštva štite ostvarivanje ljudskih prava i gradanskih sloboda garantovanih Ustavima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, kao i prava i interese pravnih lica u skladu sa zakonom, te obezbjeduju ustavnost i zakonitost.), a na njega se odnosi i stav 2 člana 87 ZOVSITV-u.
Posjedovanje imuniteta neće spriječiti ili odgoditi istragu u krivičnom ili građanskom postupku koja se o nekoj stvari u skladu sa zakonom vodi protiv sudije ili tužioca.
Podsjećam vas da je zbog mnogo banalnijih stvari primjenjen taj član prema Milić Dijani, iako je očito sve bilo na osnovu lažne izjave građanke.
No, čak i da sud uvaži vaše argumente i odluči da je za štetu odgovorna RS, to će mi koristiti u već pokrenutim tužbama u Bijeljini i Banjaluci, a podsjećam da ću tokom parnice dokazivati da mi je šteta nanesena na taj način da ste vi lično izvršili ili naložili izvršenje više krivičnih djela sa ciljem da se pomogne zločinačkoj organizaciji koja je prilikom krijumčarenja ubila Ivonu Bajo.
Naravno da ću sve upotrijebiti i u krivičnim postupcima koje vode kako domaći tako i strani istražni organi i Interpol. RS sasvim sigurno neće biti krivično gonjena niti robijati za ta krivična djela...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
28/02/2013 23:01