beats by dre cheap

DOPUNA TUZBE PROTIV DANICE I NOVAKA

Sve dok tuženi ne dostave bilo kakav dokument iz koga se vidi da su službeno nastupali u tom konkretnom događaju, Sud to ne može tretirati kao službeni nastup, koliko god to postupajući sudija želio! Iz OT Bijeljina se naprotiv negiraju radnje koje su izvršene kao posljedica lažne prijave!

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 039227 12 P

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi: 1)

DANICA STJEPANOVIĆ (TUŽILAC U OT BIJELJINA)

Tuženi: 2)

NOVAK KOVAČEVIĆ (GLAVNI OKRUŽNI TUŽILAC)

Vrijednost spora:

100000 KM


DOPUNA TUŽBE

Rješenjem od 05.l0.2012. Osnovni sud je vratio tužbu, radi ispravke i dopune, navodeći da su tuženi pogrešno označeni i da postoje nejasnoće oko toga, šta je konkretan uzrok nematerijalne štete! Stoga ovom dopunom, obavještavam Sud i tužene, da ostajem u potpunosti kod određivanja pasivne legitimacije, što ću u nastavku pojasniti, kao i navedene nejasnoće!
1) Tuženi u konkretnom slučaju nisu nastupali službeno!
2) Uzrok štete i povod za ovu tužbu je isključivo lažna optužba za "Ugrožavanje sigurnosti"!

OBRAZLOŽENJE

Prije svega bih dao objašnjenje u vezi uzroka štete, te podvlačim da se radi o posljedicama lažne prijave za "Ugrožavanje sigurnosti", a događanja vezana za radnje oko ubistva Ivone Bajo i uloge tuženih su opisana da bi bilo jasnije šta je pozadina, odnosno uzrok lažne prijave! Osim toga nije svejedno da li se radi o prikrivanju krađe auto radija ili sabotiranju istrage ubistva osmogodišnjeg djeteta, koje je u rodbinskoj vezi sa mnom...
Nadalje ističem da nikada nisam radnje tuženih oko lažne prijave opisivao kao "SLUŽBENE" što i nisu bile, te je takva kvalifikacija suda neprimjerana i očito pristrasna sa ciljem da se pomogne tuženima. Jasno sam opisao da su UČESTVOVALI u dogovoru grupe osoba, koji su me lažno optužili, a da su konkretni izvršioci odnosno podnosioci prijave gospoda Debeljević i Gruhonjić! Stoga je jasno da tuženi nisu osim učestvovanja u pripremi plana izvršili nijednu radnju, a posebno ne SLUŽBENU!
Dakle kako tuženi nisu nastupali službeno ni u jednoj radnji vezano za lažnu prijavu, te je jedina osoba iz OT Bijeljina službeno povezana sa tim tužilac Šabić Muris, jasno je da se ne mogu kriti iza svog položaja, jer ne postoji niti jedan dokument, niti jedan dokaz njihovog službenog postupanja! Zabunu je možda donelo to što sam ne znajući njihove privatne adrese, uz imena tuženih u zagradi naveo funkcije koje obavljaju, kako bih ih nesporno identifikovao.
Što se tiče moje tvrdnje da se radi o zloupotrebi službenog položaja, to se takođe ne odnosi na tužene u smislu da su nastupali službeno, nego da prijava građanina koji je vozač kamiona i švercuje šumsku građu, ne bi bila ni razmatrana, nego bi isti bili uhapšeni, dok je u ovom slučaju prijava građana, koji su zaposleni u OT Bijeljina imala neuporedivo veću težinu i isključivo iz tog razloga su uslijedile radnje državnih organa iako nije bilo za to nikakvog osnova! Stoga je neprimjereno navođenje člana 172 ZOO, koji jeste relevantan za službeno nastupanje bilo kog organa, no postoji i konkretan član koji se odnosi na tužene:
Član 87. Imunitet sudija i tužilaca (ZOVSITV)
(1) Sudija ili tužilac ne može biti krivično gonjen, uhapšen ili zadržan u pritvoru niti može odgovarati u građanskom postupku za mišljenja koja daje ili za odluke koje donese u okviru svojih službenih dužnosti.
(2) Posjedovanje imuniteta neće spriječiti ili odgoditi istragu u krivičnom ili građanskom postupku koja se o nekoj stvari u skladu sa zakonom vodi protiv sudije ili tužioca.

Potpuno je jasno da je prva službena radnja u OT Bijeljina bila od strane tužioca Šabića i prema njemu kao ni prema sudiji koji je izdao naredbu, iako nije postojao nijedan argument za to nikada nisam niti ću pokretati tužbe za nadoknadu štete, jer je za to odgovorna RS! Međutim za PRIVATNE dogovore i plan ove grupe ljudi koji su me lažno prijavili i bez dozvole i znanja nekih osoba i njih naveli kao navodno ugrožene, ne postoji nijedan dokument koji daje osnov za tretiranje tih radnji kao službene. Sud ne može da ih proglasi službenim, zato što tako želi, nego samo na osnovu dokaza!
Primjera radi, u ovoj parnici samo postupajući sudija nastupa službeno i svaka strana može uložiti žalbu, pritužbu VSITV-u, pa čak i krivičnu prijavu prema članu "Povreda zakona od strane sudije" iz KZ-a, no nikako i tužbu za nadoknadu štete, dok ako bi bilo koji drugi sudija uticao na tok procesa na bilo koji način i ako za to postoje dokazi, može biti sem navedenog, tužen po privatnoj tužbi za nadoknadu štete! Hipotetički, ako bih "zaprijetio" da ću podnijeti krivičnu prijavu protiv sudije, a on me potom prijavi za "Ugrožavanje sigurnosti" to ne može biti nikakvo službeno postupanje...
Prvi dodatni dokaz koji dostavljam uz ovu dopunu je dokument CJB Bijeljina, iz koga se vidi da direktni podnosioci nisu nastupali službeno, jer je sve opisano kao zabilješka na, OKOLNOSTI OBAVLJENOG RAZGOVORA!
Nema ni pomena o nekoj naredbi, dopisu ili makar obavještenju tužioca, a sasvim je jasno da u nekom predmetu nastupa službeno samo jedan tužilac, što je kako sam već istakao tek kasnije bio g. Šabić!
Sve dok tuženi ne dostave bilo kakav dokument iz koga se vidi da su službeno nastupali u tom konkretnom događaju, Sud to ne može tretirati kao službeni nastup, koliko god to postupajući sudija želio! Iz OT Bijeljina se naprotiv negiraju radnje koje su izvršene kao posljedica lažne prijave!
Jedina zakonska mogućnost je dogovor strana u postupku, koji ne isključujem posebno imajući u vidu da su nedavno tuženi građani inače zaposleni u OT Bijeljina napravili pozitivne korake u tom pravcu, omogućavajući mi kopiranje materijala o ubistvu Ivone Bajo!
Osim toga uz već dostavljeni snimak stava tužioca Kerović Ranka, da ne zna zašto su ga "ubacili" i da ne osjeća opasnost od mene, tu je i izjava data pred sudom sekretara Prodanović, da nikada nije osjećala opasnost, niti je nekog ovlastila da u njeno ime podnosi prijavu protiv mene!
No najsnažniji argument da tu nema ni govora o službenom nastupanju i da se radi o krajnje mutnim radnjama, je odgovor jednog od podnosilaca lažne usmene prijave MUP-u, g. Debeljević Milorada, koji tvrdi da se ništa od navedenog nije desilo, odnosno da sam sve izmislio!
ZA DOGAĐAJE KOJE SAM "IZMISLIO" I U KOJIMA JEDAN OD NAVODNO UGROŽENIH KAKO TVRDI NIJE POSTUPAO, DAKLE SVE SAM SLAGAO, SUDIJA IZVLAČI ZAKLJUČAK DA SU SE DESILI, I TO POTPUNO REGULARNO, IAKO NE POSTOJI NIJEDAN DOKUMENT SA POTPISIMA TUŽENIH, KOJI UKAZUJE NA SLUŽBENO POSTUPANJE!
No, s obzirom da postupajući sudija, nije imao ove dokumente prilikom odlučivanja, prihvatam da je objektivno mogao biti doveden u zabludu, a ističem da sam ove dokaze dobio poslije pisanja tužbe!
I na kraju prilažem odgovore CJB Bijeljina i Okružnog suda!
U dokumentu potpisanom od strane načelnika CJB Bijeljina navodi se postojanje izvještaja, (10-02/3-1-230-236/10 KU-148) u dva navrata dostavljen u OT Bijeljina, a koji mi se uskraćuje od strane državnih organa!
Stoga tražim od ovog suda da shodno ZOPP-u naredi dostavu, kako sudu tako i meni, Član 131:
Ako u postupku treba razgledati stvar koja se nalazi kod jedne od stranaka, kod treće osobe, kod organa vlasti ili kod pravne osobe kojoj je povjereno vršenje javnog ovlaštenja, na odgovarajući će se naćin primjeniti odredbe čl. 134. do 136. ovog zakona o pribavljanju isprava od ovih organa ili pravnih osoba.
Član 134. (3) Ako se isprava nalazi kod organa vlasti ili pravne osobe kojoj je povjereno vršenje javnog ovlaštenja, a sama stranka ne može isposlovati da se isprava preda ili pokaže, sud će po prijedlogu stranke narediti tom organu, odnosno osobi, da ispravu dostave sudu.

Iz odgovora Okružnog suda, je jasno da su "Posebne istražne radnje" prema meno provođene nezakonito, bez naredbe suda, te je jasno zašto su podnosioci otišli lično u CJB, a nisu poslali naredbu ili što je najlogičnije, podnijeli prijavu u svom tužilaštvu, dežurnom tužiocu, koji se nalazio na nekoliko desetina metara od njih!
Nije nevažno ni to da sam početkom avgusta 2010. tražio od g. Teodorović Ace, koji je sačinio zabilješku i bio ovlašten da izda naredbu o posebnom nadzoru, kako pismeni primjerak naredbe tako i postupak protiv podnosilaca lažne prijave i odgovornih za prikrivanje ubistva!
Ništa od toga se nije desilo, jer je gospodin "umro" 5 dana kasnije te sahranjen po hitnom postupku bez autopsije!
OT Bijeljina poslije toga negira da se bilo šta desilo, te da sam sve izmislio!

Hoće li sud i dalje moje "IZMIŠLJOTINE I LAŽI" tretirati kao službeno postupanje tuženih ???

PRILOZI DOPUNE TUŽBE


ZABILJEŠKA MUPA
ODGOVORI TUŽILAŠTVA
ODGOVOR DEBELJEVIĆ MILORADA
ODGOVOR MUPA I SUDA

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
17/10/2012 23:37