beats by dre cheap

ULTIMATUM MAFIJASKOM REZIMU

Pri pokušaju da predam ovaj zahtjev, to mi naravno nije omogućeno, a sudski policajac Goran Maksimović, je za razliku od svojih kolega, pokazao drskost, bahatost i primitivizam, lagao da niko iz komande nije tu, a 5 minuta je razgovarao sa nekim u komandnom uredu, (nešto kasnije Višnjić Ranko, jedan od komandira se odvezao službenom automobilom u pravcu parka), dok je vrhunac bezobrazluka bio, kada je dokumente zgužvao i izašao vani da ih baci u kantu za otpatke! U prethodne dvije i po godine, sudska policija ima poseban tretman prema meni koji uključuje i laganje po naredbi, ali niko nikada nije bio tako otvoreno i zdušno uz kriminalce i ubice! Vjerni sluga mafije GORAN MAKSIMOVIĆ, (nesumljivo bi bio savršen oficir Gestapoa, ali je sramota za Sudsku policiju), daje aktivan doprinos prikrivanju krijumčarenja Gavrila Bobara, ubistva Ivone Bajo, pranju novca preko Bobar banke, no to im pomoći neće, a svi koji su umješani u prikrivanje neka budu spremni da svoje postupke objašnjavaju pred sudom i dobiju zaslužene zatvorske kazne!
MAFIJA IMA SVUDA SVOJE LJUDE, A NERVOZA ZBOG SVE BLIŽIH ZATVORSKIH REŠETKI, ČINI DA SE OTKRIVAJU SAMI...

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

OBAVJEŠTENJE

Poznato je da se već skoro 3 godine vrši pravno nasilje i otimaju Ustavom i zakonom garantovana prava, a u ovom dokumentu ističem samo dva člana iz Ustava RS, od više njih, koji se brutalno krše:
Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom. Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu, (član 16 Ustava RS)
Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama, (član 23 Ustava RS).
S obzirom da mi se onemogućava više prava garantovanih ustavom i zakonom, a nikada nisam dobio, tekst "ODLUKE" kojim mi se bilo šta suspenduje, a kamoli da imam mogućnost žalbe, jasno je da svi oni koji učestvuju u tome krše zakon i postaju saučesnici u drugim krivičnim djelima, za šta su lično odgovorni prema članu 48 Ustava RS!
Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom. Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem.
Nalog za to je došao iz vrha mafijaškog i diktatorskog režima, sa ciljem da se prikrije krijumčarenje tajkuna, ubistvo Ivone Bajo i niz radnji izvršenih u cilju prikrivanja tih zločina. Detalji o otkrivanju povezanosti Bobar Gavrila sa narko mafijom i pranjem prljavog novca, u februaru 2012. su vam poznati, kao i moj doprinos raskrinkavanju mafijaške mreže, a MUP i OT Bijeljina su to zataškavali od 2008. godine!
Naravno, u poslednjih godinu dana, (od jula 2011), suspendovao sam pokušaje da ostvarim svoja prava, zbog rada na internetu i pripremi materijala za tužbe i suđenja!
Od tada kada je bilo svega 1000 posjeta na webstranici
http://kriminaluvlasti.blogger.ba te dnevnoj posjećenosti od 10 osoba i objavljenih oko 30 tekstova, došlo se do 250 članaka, ukupne posjete od trenutno oko 150000, i dnevne posjete od 1500 do preko 2000 osoba, tako mogu nastaviti tamo gde sam zbog navedenih tehničkih obaveza stao...
Stoga vas obavještavam da ću od 20.08.2012. NEPREKIDNO, zahtijevati da se poštuju zakoni i omogući ostvarivanje svih prava garantovanim građanima, a konkretno:

ZAHTIJEVAM

1) KOPIRANJE KOMPLETNOG SPISA KTA-596/09, O UBISTVU IVONE BAJO, ZA ŠTA SAM PODNOSIO VIŠE ZAHTIJEVA JOŠ PRIJE 2 GODINE !
2) KOPIRANJE KOMPLETNOG SPISA KTA-246/10, KOJI SE ODNOSI NA LAŽNU PRIJAVU PROTIV MENE !
3) KOPIRANJE KOMPLETNOG IZVJEŠTAJA MUP-A 10-02/3-1-230-236/10 KU-148, O OPERATIVNIM SAZNANJIMA TOKOM NADZORA NADA MNOM !
4) IZJAŠNJENJE OT BIJELJINA O MOJIM PRIJAVAMA PROTIV SOFRENIĆ BLAGIŠE, (JUN 2010) TE PROTIV "UNIVERZALA" (DECEMBAR 2010) U KOJIMA SAM JASNO OPISAO KRIVIČNA DJELA TE POVEZANOST SA TRGOVINOM NARKOTICIMA!
5) IZJAŠNJENJE OT BIJELJINA O DOKAZIMA KOJE SAM DOSTAVIO:
a) FOTOGRAFIJA MJESTA ZLOČINA NA KOJOJ SE VIDE TRAGOVI KRVARENJA PRIJE MJESTA PADA, A I SVJEDOCI IZJAVLJUJU U ZAPISNIK DA SU VIDJELI TRAGOVE DUŽ CIJELOG ULAZA, DOK JE DIJETE LEŽALO NA ASVALTU !
b) FOTOGRAFIJA TORBE, KOJA POKAZUJE DA JE KAIŠ PRESJEČEN, DIO NEDOSTAJE A OSTATAK JE OPRAN HEMIJSKIM SREDSTVOM !
c) IZJAVA VJEŠTAKA, KOJA POKAZUJE DA PRILIKOM RADA NIJE IMAO PODATKE NITI O JEDNOJ UNUTRAŠNOJ POVREDI !
6) OMOGUĆAVANJE PRAVA DA TUŽILAŠTVU DOSTAVIM DRUGE DOKAZE KOJE IMAM A RANIJE NISU PREDATI, TE PRIJAVIM KRIVIČNO DJELO NA NAČIN PREDVIĐEN ZAKONOM USMENO NA ZAPISNIK !
7) PUNU SARADNJU OT BIJELJINA SA PORODICOM U OTKRIVANJU POČINILACA UBISTVA I KRIJUMČARENJA !
Za sve navedeno postoji uporište u Ustavu, zakonima i Pravilniku, na šta neću sada trošiti vaše vrijeme, tim prije što sam siguran da vam je sve to poznato!
Neću ni da bilo koga ubjeđujem da radi po zakonu, jer to je stvar ličnog izbora, a samo ističem da ću, u slučaju primjene zakona sile, predati i zvanično sudskoj policiji, ovaj zahtijev, vjerovatno proširen, te suprotstaviti silom zakona, i to prvo pravom na "Nužnu odbranu" prema svakom nasilniku, koji pokuša da mi uskrati neko pravo, time što ću odbiti njihove nezakonite, diskriminatorske i fašističke naredbe, te ću ako ne mogu onima koji su za to plaćeni i obavezni da gone počinioce krivičnih djela, dokaze o kriminalu i imena odgovornih, prezentovati zaposlenima u zgradi, policiji i građanima, svakodnevno, dok ne postignem cilj!

GRAĐANI U BIH ĆE VRLO BRZO DA ZBACE MAFIJU SA VLASTI...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
21/08/2012 22:02