beats by dre cheap

KO JE PREVARIO SUD

OKRUŽNI SUD JE DONEO NAREDBU ZA PRETRES, NA OSNOVU PRIJAVE DO KOJE PO PISMENOM ODGOVORU OSNOVNOM SUDU NIKADA NIJE NITI DOŠLO, TE SE POSTAVLJA PITANJE:
NA OSNOVU ČIJE IZJAVE ILI PRIJAVE JE SUDIJA ZA PRETHODNI POSTUPAK IZDAO NAREDBU ???

OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

NA RUKE PREDSJEDNIKU

KO JE PREVARIO SUD ???

Prema članu 32 iz Ustava RS.
Građani imaju pravo da javno iznose mišljenje o radu državnih organa i drugih organa i organizacija, da im podnose predstavke, peticije i prijedloge i da na njih dobiju odgovor.
Niko ne može biti pozvan na odgovornost niti trpjeti druge štetne posljedice zbog javno izraženog mišljenja o radu državnih organa ili stavova iznesenih u predstavci, peticiji i prijedlogu, osim ako je time učinio krivično djelo.
19.03.2010. je organizovana kriminalna grupa smislila plan, kako da koristeći se svojim službenim položajem dođe do materijala koji je dokazivao njihovu umješanost u prikrivanje više krivičnih djela!
Radilo se o krijumčarenju u firmu "Univerzal" režimskog tajkuna Bobar Gavrila, ubistvu osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koje se desilo prilikom šverca i prikrivanju tih zločina od strane kriminalaca iz policije i tužilaštva!
Iako su pokušali sve da me eliminišu, ipak sam proslijedio podatke izvan zemlje, te je početkom 2012 u Bobar banci pronađena dokumentacija o transferu kokainskog novca narko klana Šarić, poslije čega se tajkun povlači iz politike!
No da se vratimo detaljima plana mafijaške mreže! Servis organizovanog kriminala Ured glavnog okružnog tužioca, koji čine kriminalci Kovačević, Gruhonjić i Debeljević uz saradnju saučesnice Stjepanović, pošto su dobili pisma u kojima ih obavještavam o tome da imam dokaze o njihovim kriminalnim aktivnostima, odlučuju da me lažno optuže za "Ugrožavanje sigurnosti" zatraže pretres prostorija sa osnovnim ciljem da mi se otme računar sa dokazima, te izdejstvuju nezakonit nadzor policije!
Stoga čine grešku i lično dva kriminalca iz OT Bijeljina odlaze kao građani u policiju, te me usmeno prijavljuju, tražeći da CJB Bijeljina podnese zahtijev za pretres, (njima naravno) te naređuju "USMENO" "Posebne istražne radnje", sa ciljevima koji se do danas ostali nedovoljno jasni...
Iako je i inspektorima i tužiocu i sudiji bilo jasno da ne postoji nijedna riječ pretnje po život ili tijelo, mafija je uspjela izdejstvovati naredbu za pretres i otimanje računara! Nisu znali da sam disk sa dokazima još početkom 2010 poslao u inostranstvo, sa uputama da se dostavi centrali Interpola u Lionu!
Više puta sam pismeno upozoravao Okružni sud da je zloupotrijebljen od strane mafije i da je pružio pomoć onima protiv kojih sam već podnosio krivične prijave, omogućivši im da se dokopaju kompromitujućeg materijala!
Poslije danonoćnog nadzora i tretmana koji ne možete ni da zamislite, kada je evidentirano moje kretanje i navike dolazi do pokušaja ubistva trovanjem 23.06.2010. o čemu sam obavjestio i sud, a početkom avgusta "umire" načelnik kriminalističke policije, kome su prijavljene navodne prijetnje! Zanimljivo je da sam samo 5 dana ranije sa sestrom bio u kancelariji pomenutog gospodina, tražeći primjerak naredbe za nadzor, te da po istom principu podnese zahtijev za informativni razgovor sa kriminalcima koji su prikrili ubistvo, perući materijalni dokaz i falsifikujući obdukciju!
To su kriminalci, Marković Dragoslav, Stjepanović Danica i Kovačević Novak!
Da li je njegova smrt prirodna, 5 dana kasnije procjenite sami...
No znajuči da tužilačka mafija ima zaštitu mafijaškog režima, koji neće dozvoliti istragu pokrećem više parnica po privatnim tužbama za nadoknadu štete, poslije kojih, mafija čini katastrofalne greške!

Znajući da nemam nijedan pisani dokaz, o podnosiocima lažne prijave, krijući istovremeno postojanje izvještaja o operativnim radnjama policije koja je prikupljala informacije o meni, tuženi Debeljević u odgovoru sudu, krajem 2011. tvrdi da sam sve izmislio, što se može jasno vidjeti u prilogu!
Ali početkom 2012. u drugoj parnici sekretar OT Bijeljina za koju su slagali da joj prijetim, kao svoj dokaz unosi u spis zabilješku MUP-a iz koje se vidi da je dotični i kriminalac i lažljivac!
Takođe to potvrđuje i u svojoj izjavi, (da su prijavu izvršili Debeljević i Gruhonjić), bez njenog znanja ili dozvole i bez razloga za to, jer citiram, nikada nije osjećala opasnost od mene!
Nedavno je Okružni sud, pregledom dokumentacije ustanovio da nikada nije izdao naredbu za "Posebne istražne radnje", te je sasvim jasno da su dotični otišli lično i zbog toga da taj nezakoniti nadzor ostane nezabeležen!!!
Iz priloga zvaničnih državnih organa je nesporno da su me pripadnici mafije prijavili bez osnova, te da to sada pokušavaju da prikriju! Ako sasvim zanemarimo činjenicu da je izvršen šverc, (vjerovatno kokaina), ubijeno jedno dijete, pokušano sa prikrivanjem tih krivičnih djela, izvršena lažna prijava, te "srčanog udara" načelnika kriminalističke policije, ostaje to da je prevaren i izmanipulisan Okružni sud!
DAKLE GOSPODO IZ OKRUŽNOG SUDA, DONIJELI STE NAREDBU ZA PRETRES, NA OSNOVU PRIJAVE DO KOJE PO PISMENOM ODGOVORU OSNOVNOM SUDU NIKADA NIJE NITI DOŠLO, TE SE POSTAVLJA PITANJE:
NA OSNOVU ČIJE IZJAVE ILI PRIJAVE JE SUDIJA ZA PRETHODNI POSTUPAK IZDAO NAREDBU ???

Takođe je od strane CJB Bijeljina krajem 2011. potvrđeno postojanje izvještaja koji je sačinjen na osnovu operativnih saznanja MUP-a, te dostavljen u OT Bijeljina, što se krije više od dvije godine...
No u ranijem periodu, tokom iste godine vidljivo je da se od strane pripadnika organizovanog kriminala, pokušavaju prikriti sve informacije i dokumenti o toj terorističkoj akciji, pa se sekretar OT Bijeljina prisiljava da šalje lažne odgovore:
Na ovaj način se mafija brutalno izruguje i Osnovnom i Okružnom sudu, gazi po Ustavu i Zakonima, bezočno laže i nastavlja sa krivičnim djelima, kršeći i Zakon o zabrani diskriminacije. izdajući fašističku usmenu naredbu:
DA SE ZDENKU BAJI, BUDIMKI BOLLIN BAJO I SVIM SRODNICIMA UBIJENE DJEVOJČICE NE DOZVOLI PRISTUP U MAFIJAŠKI SERVIS OT BIJELJINA, PO BILO KOM OSNOVU!
Iako je ta naredba, dostojna ideologa trećeg rajha, u suprotnosti sa Članom 16. (IZ USTAVA)
Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom.
Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Prekršajni sud u prvostepenom postupku te Okružni sud nisu ništa učinili za zaštitu Ustava, zakona i prava garantovanih građanima, te su "legalizovali" nacističke metode tužilačke mafije!
Ukoliko ništa ne preduzmete da kriminalci iz OT Bijeljina budu podvrgnuti istrazi i kažnjeni prema zakonu, Okružni i Osnovni sud, će dati podršku narko mafiji i ubicama, što ću ja objelodaniti građanima na internetu i predočiti dokaze o kriminalu mafijaškog režima direktno pred zgradom suda, jer je očito da u ovoj zemlji vlada mafija, te da nema i neće biti zakona i prava sve dok se ne sruše diktatorski režimi u RS, (Dodikistanu) i Federaciji, (Lagudžistanu)!
Stoga predlažem Okružnom sudu da shodno navedenom članu iz Ustava RS, te stavu 2 člana 87 ZOVSITV-u naloži detaljnu istragu o tome ko je kako i zašto prevario i izmanipulisao sud, da se to hitno izvrši, te da o rezultatima budem obavješten!

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
05/08/2012 00:08