beats by dre cheap

TEROR TUZILACKE MAFIJE

GOSPODO SUDIJE! OVOM ZEMLJOM VLADA MAFIJA - (KRIMINALCI POLITIČARI I TAJKUNI), KOJI PLJAČKAJU, OTIMAJU, UBIJAJU I SPREMNI SU NA SVE DA BI OSTALI NEKAŽNJENI I NA MALA VRATA UVODE FAŠIZAM. MORAMO IH ZAUSTAVITI, DOK NE BUDE PREKASNO...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI
NA RUKE PREDSJEDNIKU
TEROR TUŽILAČKE MAFIJE

Nedavno sam dostavio pismenim putem, obavještenje Osnovnom sudu, pod nazivom "Ima li prava izvan suda ?" istovremeno ga elektronski proslijedio na preko 100 adresa, a kompletan tekst je na lokaciji:
IMA LI PRAVA IZVAN SUDA
Upozorio sam da je na pretresu u kome sam zbog lažne prijave za "Ugrožavanje sigurnosti" (zbog svih negativnoh posledica, koje su iz tog zločinačkog plana proizašle), parničnom tužbom, sudskim putem tražio odštetu, došlo do verbalnog napada na sudiju od strane tuženog građanina Gruhonjić Muhameda, te čak nagovještene prijetnje!
Dotični je grubo vrijeđao znanje i stručnost sudije, (neosnovano namećući stav da je pogreška u pasivnom legitimisanju, procesni prigovor) te da sudija čita zakon, (šta to treba da znači ???)!
Potom je istakao da neće dolaziti na glavnu raspravu ni on niti drugi tuženi građanin Debeljević Milorad, neće izvoditi nikakve dokaze, koje nisu ni dostavili, nego da će koristiti druge metode!
KAKVE SU TO DRUGE METODE ???
Pomenuti građani su poznati sudu, a za informaciju građanima koji će čitati ovaj tekst na internetu, obavještenje, da se radi o kriminalcima koje je mafija instalirala na funkciju zamjenika glavnog okružnog tužioca, sa prvenstvenim zadatkom da štite nezakonite aktivnosti tajkunsko političke mafije, koja nezasito pljačka sve oko sebe!
Oni naravno nisu jedini pripadnici tužilačke mafije! Osim pomenutih kriminalaca, tu su Kovačević Novak i Stjepanović Danica, za koje imam nesporne dokaze da se radi o najgorim kriminalcima u Bijeljini!
Imam podatke i o nekim drugim tužiocima, ali imena neću navoditi, jer dokazi koje imam nisu takve snage! Što se tiče pomenute četvorke, svima koji su upoznati sa pozadinom, jasno je da nisu smjeli da me optuže ni krivično, zbog lažne prijave koju su inscenirali, a ne smeju ni parnično zbog "klevete" jer znaju da imam dokaze o njihovom kriminalu, nemoralu, neprofesionalizmu i vezi sa organizovanim kriminalom!
No mafija kojoj pripadaju, teška milijarde evra ima iza sebe više likvidacija i uklanjanja "prepreka" a pomenuću samo dvoje koji su se našli na putu monstruma!
1) Vukelić Milan, koji je poput mene ukazivao na kriminal u vlasti, priveden je, saslušavan i prijećeno mu je u policiji, o čemu postoje video zapisi, a nekoliko mjeseci kasnije raznesen je na komade ispred zgrade MUP-a!
2) Milić Dijana, osumnjičena da je kao tužilac, (nastupajući službeno) tražila seksualne usluge od svjedokinje prostitutke, optužena, suspendovana, poslije iznenadnog "poremećaja metabolizma" preminula u bolnici!

Inženjer Vukelić je iznosio dokaze o pljačkama građevinske mafije, dok je tužiteljica Milić pripremala optužnicu za "seks aferu" uticajnih profesora sa studentkinjama...
Dakle tužilac je uklonjen zbog toga što je navodno predlagala seks osobi, koja to prodaje okolo kao cigarete, a navedena banditska četvorka, iz OT Bijeljina je osim lažne prijave, koja je sitnica učestvovala u prikrivanju krijumčarenju tajkuna Bobar Gavrila, ubistvu Ivone Bajo, koje se desilo prilikom šverca, te prikrivanju dokaza sa mjesta zločina, falsifikovanju materijala i diskriminacije svih srodnika ubijene djevojčice!
Podsjećam da je krajem februara, pošto sam preko posrednika dostavio materijal Interpolu pronađena u Bobar banci dokumentacija o transakciji narko klana Šarić od preko 4 miliona maraka, što je samo dio prljavog novca uplaćivanog u vrijeme navedenih zločina...
Bobar je "sišao" sa političke scene, ali treba prikriti vezu sa ubistvom i sabotirati istragu, jer bi na robiji završili i on i pripadnici tužilačke mafije, kriminalci iz policije, sve do mafijaškog bosa Dodik Milorada, koji je naredio prikrivanje tih krivičnih djela, čak zaprijetivši ukidanjem Specijalnom tužilaštvu, kada sam im dostavio dokaze!
Dakle, s obzirom da je veliki novac u igri, jasno je da će mafija koristiti sve načine da izbjegne zaslužene zatvorske kazne, pa i pritiske na sud! Najbolji primjer, toga da ne postoji zločin koji tajkuni ne mogu učiniti, a da ostanu nekažnjeni je oslobađanje ubice Rajka Savića, udruženim snagama tužilaštva i suda, pod izgovorom da je u tom trenutku bio neuračunljiv.
A PONEO JE PIŠTOLJ U KANCELARIJU ŽRTVE I ISPALIO 5 METAKA U TIJELO !!!???
To što je prepun opljačkanog novca i član SNSD-a naravno nije imalo uticaja...
I zato ne čudi da mafija koristi "druge metode" i u ovom slučaju, gdje nisu u igri samo za tužilačku mafiju tričavih 50000 KM, nego je to početak klupka koje kad se razmota dokazuje krijumčarenje, ubistvo, prikrivanje od strane policije i tužilaštva, dok je lažna prijava samo sitnica! Tekst presude prvostepenog suda pokazuje da su činjenice falsifikovane, pojmovi prepravljani, dokazi i stavovi strana u parnici mjenjani:
Predmet je zadužen od strane jednog sudije, a dovršen od drugog, bez ijednog dokumenta, objašnjenja, obavještenja, zašto se to desilo! Ja nisam tražio izuzeće, a da li je to traženo od strane tuženih ili od sudije, (što bi bilo profesionalno, jer je za očekivati da je sa tuženima više sudija u prijateljskim odnosima), ostalo je tajna!
Rezultat toga je da jedan mlad perspektivan sudija, bude pod pritiskom mafije, gdje je to otvoreno iskazano u sudnici, pred svjedocima, a to šta se dešavalo izvan, možemo samo da zamislimo!
Slijedi skenirana slika na kojoj su prikazani stavovi tuženog Debeljevića, poslati sudu krajem 2011!
Čak i onima koji nikada nisu imali dodira sa pravom, je jasno da tuženi osporava sve navode tužbe, tvrdeći da su izmišljeni, odnosno da sam lažljivac. Nadalje tvrdi da nikada nije službeno postupao niti i jednom predmetu vezanom za mene ili moje interese, (što je tačno, a to sam i ja tvrdio)
I OBRATITE PAŽNJU: OBJE TVRDNJE SE ČAK DVA PUTA ISTIČU!
U to vrijeme nisam imao nijedan pisani dokaz o učešću Debeljević Milorada, prilikom planiranja i izvršenja terorističke akcije protiv mene! Osim lažne prijave, traženo je od policije da primjeni postupak "posebnih istražnih radnji" bez naredbe suda, nezakonito, te su stoga i otišli lično da ne bi postojali tragovi bezakonja!
No, u drugom procesu, aprila ove godine, tužena sekretar OT Bijeljina, kao svoj dokaz unosi dokument MUP-a vezano za OKOLNOSTI RAZGOVORA, obavljenog sa onima koji su me lažno optužili za prijetnje:
Dostavivši sudu i tuženima prije glavne rasprave ovaj dokument, dokazao sam ne samo da su me lažno prijavili, nego i to da svjesni krivičnog djela, pokušavaju ga prikriti! Osim ovog odgovora, u prethodnom periodu su odbijali svaki razgovor i dogovor, a u dva odgovora po zahtjevu za pristup informacijama, se ti događaji negiraju!
Ali organizovana kriminalna grupa, nije samo slagala da prijetim njima, nego i drugima, a ukupno je navedeno 6 imena. Gospodin K.R. je izjavio da sa tim nema nikakve veze i ne zna citiram "zašto su ga ubacili". Audio zapis tog razgovora je predat sudu na disku! Sekretar OT Bijeljina u svojoj izjavi pred sudom, kristalno jasno, potvrđuje da nikada nije bila ugrožena sa moje strane, niti je dobijala prijetnja, a nije nikoga ovlastila da me prijavi u njeno ime:
Ovo je samo dio materijala, a ovime konkretno se dokazuje ne samo da se štetni događaj desio, nego i to da je planiran, te da počinioci pokušavaju sve prikriti, negirajući navode tužbe!
Iako dakle, tuženi sve osporava, ne dostavljaju nijedan dokaz, kojim bi eventualno "priznali" da su stavovi u odgovoru bili lažni, sud falsifikuje činjenice i dokaze te izvodi odbranu tuženih u smjeru, koji ih predstavlja kao osobe koje su obavljale svoje radne zadatke u interesu OT Bijeljina, odnosno države!

Ako sasvim zanemarimo, pitanje morala, časti i poštenja, pitanjem "Kako to da je interes države, lažno optuživanje građana, te otimanje dokaza o najtežim krivičnim djelima, koje je odnijela policija, prikrivanje ubistva i šverca" ostaju činjenica da zakon nije poštovan tokom procesa i u presudi!
Na stranu to što se prepravljaju dokazi i činjenice vezano za nastup tuženih i njihov stav da je sve izmišljeno, proglašava za službeno postupanje, pogrešno je primjenjen član 172 iz ZOO, koji je opšti član za pravna lica i nihove organe, a ignoriše član 87 ZOVSITV, koji se odnosi upravo na sudije i tužioce;
Član 87. Imunitet sudija i tužilaca (ZOVSITV)
(1) Sudija ili tužilac ne može biti krivično gonjen, uhapšen ili zadržan u pritvoru niti može odgovarati u građanskom postupku za mišljenja koja daje ili za odluke koje donese u okviru svojih službenih dužnosti.
(2) Posjedovanje imuniteta neće spriječiti ili odgoditi istragu u krivičnom ili građanskom postupku koja se o nekoj stvari u skladu sa zakonom vodi protiv sudije ili tužioca.

Naravno, zbog stava 2, jer ovde postoji obaveza o provođenju istrage, koja se ne navodi u članu 172 ZOO, a ako je već sud odbacio tvrdnje tuženog da je sve izmišljeno, onda je na njima bio teret dokazivanja, da su postupali službeno:
Podsjećam da nije primjenjen relevantni član iz ZOO 202 Osnovi odgovornosti
(1) Ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je ako ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivice.
Dakle umjesto toga upotrijebljene su druge metode, te je poslije jasnog negiranja svih navoda iz tužbe, tvrdnjama da nikada nije postupano službeno u vezi mene, bez ijednog dostavljenog dokaza, bez ijedne riječi tuženih da su ipak možda nastupali službeno, što su kao zaboravili, kompletan posao odbrane izvodi Sud !!!???
Boginja pravde, na samo da nije bila slijepa, nego je "pronalazila" riječi koje nisu napisane, ispravljala one jasno navedene, i bez ijednog argumenta od strane tuženih, (naprotiv to su negirali) proglasila kriminal i laži tuženih, za službene radnje...
I što je najvažnije u svemu je to da postoji do sada više od 10 sudija kojima su prezentovani dokazi o krijumčarenju, ubistvu i prikrivanju tih krivičnih djela!
DA LI JE IKO ISPOŠTOVAO ČLAN IZ ZOKP-U, O OBAVEZI PRIJAVLJIVANJA ???
Predsjednik suda je dao nemjerljiv doprinos u borbi protiv mafije, dostavivši mi podatke koje sam tražio, te sada imam dokaz o primjeni fašističke naredbe prema porodici ubijene Ivone Bajo, u zapisniku sa pretresa, koji je prethodno pokušala da mi uskrati sudija Dević, kako bi prikrila sopstveno kršenje zakona!
O svemu sam obavjestio VSITV, kompletan tekst je na lokaciji:

OBAVJEST O KRIMINALU SUDIJE DEVIC
Iako je potpuno jasno da se brutalno krši Ustav i zakoni, nijedan sudija od 3 suđenja u prekršajnom sudu nije primjenio relevantne članove 8 i 49 iz ZOP-a, a vezano za:
Član 16. (IZ USTAVA)! Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom. Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Član 48. (IZ USTAVA) Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti.

Kriminalci iz državnih organa, pošto su ubili Ivonu Bajo, prilikom šverca, te pokušali prikriti dokaze, u prethodne 3 godine vrše brutalno pravno nasilje, otimajući zakonom i Ustavom garantovana prava, a Sud ne reaguje!
Ja naravno ovim tekstom ne tražim da se izmjeni presuda, jer sam to obavio na zakonom predviđen način žalbom, što će razmatrati tročlano sudijsko vijeće, no s obzirom da je stav predsjednika suda, da sudije rade prema zakonu te ne želi da presude, Osnovnog suda "padaju", apelujem na sve sudije da rade po zakonu, jer ću biti prisiljen da u narednom periodu o svim kršenjima zakona podnosim krivične prijave po članu 376 iz KZ-a, te obavještavam UDT, bez obzira na ljubaznost i korektnost sudija!
Tekst žalbe koja je opširno argumentovana dokazima, je na web stranici:
KRIMINALCI U IME TUZILASTVA
A kakva može biti reakcija Okružnog suda, kada dobije materijal o kršenju odredaba ZOPP-u ?
Skrećem pažnju i na činjenicu da je u dvije tužbe, koje sam dostavio Sudu, (jedna u svojstvu zastupnika majke ubijene djevojčice) iako je podnesen prijedlog za oslobađanje od troškova uz dokaze predviđene ZOST-a, došlo do potpunog ignorisanja prijedloga, te je poslata opomena za plaćanje takse, bez donošenja rješenja o prijedlogu, čime je prekršen i član 10 ZOPP-u koji glasi:
Sud je dužan provesti postupak bez odugovlačenja i sa što manje troškova, te onemogučiti svaku zloupotrebu prava koja strankama pripadaju u postupku.
Ako se ne radi o grešci, umjesto zaštite, došlo je do zloupotrebe od strane suda!
Osim toga potrebno je biti i nepristrasan i ne kršiti zakon, pomažući kriminalce iz tužilaštva! Trenutno stanje jeste tako da bi svaku istragu po krivičnom postupku, sabotirala tužilačka mafija, a UDT, koga su personalno odredile stranke koje pljačkaju nemilice građane, imovinu, budžet i donacije, "neće naći osnova za disciplinski postupak", ali podsjećam da sam uprkos neviđenom teroru i blokadi, uspio proslijediti materijal izvan zemlje, poslije čega je otkrivena veza Gavrila Bobara sa narko mafijom! Pronalaženjem dokumentacije o preko 4 miliona KM transakcije narko klana Šarić, preko Bobar banke, pomenuti tajkun je izbačen iz politike, a ljuljaju se svi tajkuni u cijeloj zemlji!
Šta će se desiti kada padne ova mafijaška vlast i na mjesta tužilaca, dođu časni ljudi!
Tužilačka mafija pokušava sve da radi u tajnosti i prikrije svoje zločine, a sada traži od sudija da im pomogne! Sud to ne može bez zapisnika i donesenih rješenja, a svako eventualno kršenje zakona će biti vidljivo. Stoga apelujem na sve sudije da poštuju zakon i sude nepristrasno, jer u suprotnom daju podršku mafiji...!
To što su u periodu od 1992 do 1995, građani ubijani čak i na područjima gdje je postojala sudska vlast, još i može de se shvati, ali zatvarati oči pred dokazima terora, lažima, zločinima, korumpiranih državnih službenika, je sramota za svakog ponaosob ko u tome učestvuje i za instituciju u cjelini...

GOSPODO SUDIJE! OVOM ZEMLJOM VLADA MAFIJA - (KRIMINALCI POLITIČARI I TAJKUNI), KOJI PLJAČKAJU, OTIMAJU, UBIJAJU I SPREMNI SU NA SVE DA BI OSTALI NEKAŽNJENI I NA MALA VRATA UVODE FAŠIZAM. MORAMO IH ZAUSTAVITI, DOK NE BUDE PREKASNO...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
29/07/2012 23:24