beats by dre cheap

KRIMINALCI U IME TUZILASTVA

IAKO SAM TUŽENE OKARAKTERISAO KAO GRAĐANE, A U ODGOVORU TUŽENI PRIZNAJE DA SA MNOM NIKADA NIJE IMAO NIKAKVU SLUŽBENU VEZU, BEZ IJEDNOG DOKAZA OD STRANE TUŽENIH, SUD PREPRAVLJA TE ČINJENICE I PRESUĐUJE DA SU NASTUPALI U IME DRŽAVNOG ORGANA! NEVJEROVATNO !!!???

 

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 034147 11 P

ŽALBA NA PRESUDU

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi: 1)

GRUHONJIĆ MUHAMED

Tuženi: 2)

DEBELJEVIĆ MILORAD

Vrijednost spora:

500000 KM


PRESUDA SE OVOM ŽALBOM POBIJA U CJELINI, ZBOG POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA, NEPOTPUNO UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA I POGREŠNE PRIMJENE MATERIJALNOG PRAVA, VEZANO ZA ČLANOVE 208 - 211 ZOPP, ŠTO ĆE BITI OBRAZLOŽENO U TEKSTU ŽALBE!

Prije svega skrećem pažnju da je u sudski spis unesen materijal, koji dokazuje više krivičnih djela, pripadnika OT Bijeljina, počev od lažne prijave, koja je uzrokovana njihovim saučesništvom u krijumčerenju tajkuna Bobar Gavrila, ubistvu i prikrivanju ubistva Ivone Bajo, te kako je nedavno otkriveno pranju novca narko klana Šarić, preko Bobar banke! Dužnost svakog sudije i svakog službenog lica, koji ostvari uvid u te dokaze je jasno propisana u ZKP-u, (Obaveza prijavljivanja krivicnog djela), a svi koji to ne budu poštovali, izvršiće više krivičnih djela i postati saučesnici u prikrivanju već izvršenih monstruoznih zločina...
Način rada, odnos postupajućeg sudije prema stranama u postupku, te njegov profesionalizam iskazan tokom pretresa je za svaku pohvalu i to je ono što prvo ističem! Čak i na verbalni pritisak građanina Gruhonjića, da se smjesta izjasni po njegovom prigovoru, vrijeđajući pri tom sudiju, omalovažavajući kako njegovu stručnost, riječima da se godinama bavi ovim poslom i zna o čemu govori, a sudija neka čita zakon, tako i ličnost sudije, čineći sve to pred 6 prisutnih osoba, postupajući sudija je demonstrirao smirenost i dostojanstvo!
Sem toga je tuženi Gruhonjić naglasio da neće doći na Glavnu raspravu, nego će koristiti druge načine, o čemu sam pismeno obavjestio Predsjednika suda i građane na internetu:
http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/12/3341926
Kakvi su to drugi načini, u pozadini možemo samo da zamislimo, kada na takav način, javno vrši pritisak na sudiju, a da sam ja bilo kada napisao da ću koristiti "druge načine", zasigurno bih već bio iza rešetaka...
Da je drskost, bahatost i primitivizam tuženih uobičajena, pokazuje i odbijanje prijema sudske pošiljke od strane g. Debeljevića, što je evidentirano u zapisniku, a shodno tome trebalo je primjeniti član 409, stav 1:
Osobu koja neosnovano odbije primiti pismeno, te osobu koja ometa dostavu pismena, svjesno onemogućavajući ili otežavajući primjenu odredaba ovog zakona o dostavi, sud će kazniti novčanom kaznom od 100 do 1.000 KM.
O obraćanju tuženog Gruhonjića sudiji, zakon je rekao sve u članu 100 ZOPP-u!
Kratak opis sudije o tekstu tužbe je prilično jasan i precizan, osim u dijelu gdje sam istakao da su tuženi nastupili kao građani, a ne kao tužioci. Slijedi dio u kome to opisujem:
ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV
Tuženi su nastupili kao građani i lažno me optužili za "Ugrožavanje sigurnosti", nakon čega su "zloupotrijebili svoj položaj" i po riječima inspektora kriminalističke policije, NAREDILI IM, da podnesu Zahtijev...
No, da pređem na činjenice, kojima ću argumentovano obrazložiti ovu žalbu i to redom, prateći tekst presude!
U obrazloženju se od strane sudije navode odgovori tuženih:

Tuženi su zaista istakli prigovor "pasivne legitimacije" ali to nisu obrazložili niti su dostavili ijedan dokument kao dokaz te tvrdnje! Istina, tuženi Debeljević, jasno ističe da su svi navodi tužbe izmišljeni:
Ovde dakle postupajući sudija zamjenjuje izraz tuženog IZMIŠLJENI, sa PROIZVOLJNI !!!???
Ova dva pojma ne samo da nisu sinonimi, nego se umnogome razlikuju! Originalan termin g. Debeljevića "izmišljeni" znači da se radi o mojim lažima, odnosno da se ništa od toga nije niti dogodilo, dok riječ koju je sudija upotrijebio, znači, "odabir po želji" odnosno da sam opisivao samo neke događaje po svom nahođenju!
Ovom zamjenom pojmova, želi se sakriti činjenica da se tuženi Debeljević, u odgovoru branio time da sam sve nevedeno u tužbi slagao, odnosno da sam sve izmislio. Takođe se prikriva PRIZNANJE tuženog da sa mnom nema nikakve službene veze, odnosno činjenica da ako nije službeno povezan sa mnom nije ni nastupao kao tužilac, nego kao privatno lice!
Nadalje tuženi predlaže sudu da pribavi spise koji bi potvrdili tezu da sa mnom nema nikakve službene veze, odnosno da sam sve izmislio! Iako sam u svom podnesku obavijestio sud o kom se materijalu radi i naveo službene brojeve, postupajući sudija je to potom zanemario i nikada nije izvršena provjera tvrdnji g. Debeljevića, a podsjećam da ni on lično nije dostavio nijedan dokument, koji bi opovrgao navode tužbe:
Dakle, stav tuženog pisan krajem 2011. je bio da sam sve izmislio i da se ništa od navedenog nije desilo, te da nikada nije službeno postupao, u bilo kom predmetu vezanom za mene, te čak predlaže provjeru svojih tvrdnji, vjerujući da će mu to ići u prilog! No kako sam tokom 2012, pribavio dokaze o učešću g. Debeljevića u nezakonitim aktivnostima, taj argument, postaje ključni dokaz, te ga sudija ignoriše!
ZA DOGAĐAJE KOJE SAM "IZMISLIO" I U KOJIMA TUŽENI KAKO TVRDI NIJE POSTUPAO, DAKLE SVE SAM SLAGAO, SUDIJA IZVLAČI ZAKLJUČAK DA SU SE DESILI, I TO POTPUNO REGULARNO, IAKO NE POSTOJI NIJEDAN DOKUMENT SA POTPISIMA TUŽENIH, KOJI UKAZUJE NA SLUŽBENO POSTUPANJE!
Sudija dalje navodi relevantne članove iz ZOO, te ističe:
To je nesporno navedeno u stavu 1, člana " Odgovornost pravnog lica za štetu koju uzrokuje njegov organ" no nedostaje dokaz da su tuženi nastupili kao službenici OT Bijeljina! Ponavljam ne postoji nijedan dokument sa njihovim potpisom i pečatom OT Bijeljina, vezano za tu prijavu, a sam tuženi osporava da se bilo šta od toga desilo! Iako sud nije imao neki dokument koji bi ukazivao na službeno postupanje, prihvata se prigovor pasivne legitimacije!
Ovde je u stvari došlo do nevjerovatnog izvrtanja činjenica, jer tuženi ističe prigovor, tvrdeći da sam sve izmislio, dakle pogrešno sam ga označio kao tuženog, (uzročnika štete), dok sudija praktično primjenjuje član 87 ZOVSITV, odnosno "imunitet", vezano za pomenuti član 172 iz ZOO!!!???
To se naravno desilo, pošto sam dokazao učešće tuženog u događaju, dakle tačno sam označio krivca, te je prigovor "pasivne legitimacije" sasvim irelevantan! Da sam tužio G. Šabić Murisa, koji je jedini službeno nastupao, on bi se mogao pozvati na imunitet i odgovornost pravnog lica, dok se to nikako ne može primjeniti na građane Debeljevića i Gruhonjića! Stav da su oni nastupali kao građani, osim g. Teodorovića, (koji je umro pod sumnjivim okolnostima, 5 dana pošto sam pokrenuo više spornih pitanja u razgovoru sa njim) iznijeli su i inspektori, te predsjednik Okružnog suda, takođe u direktnom razgovoru!
U nastavku sudija dodatno opravdava postupanje tuženih, unošenjem riječi koje ne postoje:
U zabilješki MUP-a nigdje se ne navodi da su tuženi nastupili u ime OT Bijeljina niti da je prijavu podnijelo OT Bijeljina, kako to obrazlaže sudija! Pokojni g. Teodorović u zabilješci samo navodi koje su osobe pristupile citiram "na okolnosti obavljenog razgovora"! Priložili su "6 stranica isprintanog teksta, 2 letka i 1 koverat, bez ikakve prateće dokumentacije bilo kog pripadnika OT Bijeljina, što je jasan dokaz da nisu nastupali službeno, a osim toga što su lažno naveli da prijetim njima, slagali su i za druge osobe, bez njihovog znanja ili dozvole...!
Tako bi da se radilo o drugim profesijama, pisalo recimo: "na okolnosti obavljenog razgovora sa profesorima gimnazije Perom i Antom, ili zidarima Ilijom i Hasom! To naravno znači da su iste osobe došle da prijeve neku nezakonitu radnju, a ne da drže predavanja ili mješaju beton...
Kako izgleda službeni nastup tužioca imam obilje materijala a sada prilažem samo jedan:
Ovde je veoma jasan nastup tužioca, u ime OT Bijeljina sa potpisom i pečatom na dokumentu, koji je upućen osobi od koje se nešto službeno traži i to vještak detaljno opisuje, a ne na "okolnosti razgovora" !!!???
Imam naravno i taj dokument koji se pominje od strane vještaka:
To što je tužilac falsifikovala obdukciju i nije dostavila podatke o unutrašnjim povredama je nešto što govori o časti i moralu kriminalca Stjepanović, a biće dokaz u sporu protiv RS za ubistvo, prikrivanje ubistva, te diskriminaciju porodice od strane mafijaške vlasti. Dakle time odgovaram sudiji na postavljeno pitanje zašto nisam sve objedinio u jednu tužbu!
Bio sam naravno spreman na laži i pritiske tužilačke mafije, te će svaka sudska odluka kojom se legalizije kriminal i zločini tužilaca, prikazujući se neosnovano kao službena dužnost, poslužiti kao argument u sporovima sa republikom, koja ovom sudskom presudom pokazuje da je formirala bandu plaćenih ubica u formi tužilaštva, koji pljačkaju, krijumčare, ubijaju, prikrivaju zločine, falsifikuju dokaze i uništavaju ih, a sve navodno u interesu države, što će da plaćaju građani iz budžeta, a ne kriminalci iz tužilaštva, koji ta djela smišljeno izvršavaju...
S tim u vezi i pitanje pred kojim će se naći pravosudni organi RS! Da li će pohapsiti najgore kriminalce u zemlji i procesuirati ih zbog krivičnih djela za koje sam vam dostavio neoborive dokaze, (čime bih ja ostao bez nadoknade) ili će ih zaštititi skupa sa njihovih 50000 KM, da bi platila 10 puta veću odštetu ovde ili 100 puta u Strazburu, za ono što su brutalno kršeći zakon smišljeno radili ???
A kada dobijem taj proces i dokažem ne samo štetu nego i krivična djela, svejedno će morati krivično da odgovaraju, No problem je u tome što je kriminalce u OT Bijeljina instalirala mafija, odnosno tajkuni, pa bi pokretanjem istrage, došli u opasnost i Gavrilo Bobar, koji je krijumčario robu, te prao novac narko mafije i drugi sve do Dodik Milorada, koji je zaprijetio ukidanje Specijalnom tužilaštvu, samo 3 dana pošto sam im dostavio dokaze...
Zato postoje tužbe i protiv Bobarovog "Univerzala" i Republike Srpske u kojima ću dokazati ne samo nanesenu štetu, nego i više krivičnih djela, sa kojima je povezana mafija iz OT Bijeljina, kriminalci iz MUP-a te navedeni tajkuni, teški više milijardi evra, dok za plate državnih službenika nema sredstava, a narod gladuje...
Sudija čiju stručnost izuzetno cijenim iako se to ne vidi iz teksta ove žalbe se poziva ne neke ranije donesene presude, ne shvatajući da bi ovakvim tumačenjem mogli uskoro doći u situaciju da tužioci okolo pljačkaju siluju i ubijaju, tvrdeći da nastupaju službeno! Zamislite ovakvu službenu zabilješku policajca na dužnosti:
Dana 23.07.2012. ispred Nove banke se zaustavilo vozilo iz koga su izašli zamjenici okružnog tužioca XXX i YYY, te potom navukli čarape na glavu, izvadili automate i ušli u banku! Potom se čulo nekoliko hitaca te su isti izašli sa vrećama, sjeli u automobil i odvezli se...
Građanin koji bi teško ranjen tom prilikom tražio odštetu od počinilaca u parničnom postupku, jer bi krivični naravno sabotorali počinioci, dobio bi odgovor suda da iz zabilješke proizilazi kako su tuženi nastupali službeno!!!???
GOSPODO SUDIJE, RAZMISLITE DOBRO KAKVO ZLO SE OTVARA DAVANJEM IMUNITETA I LEGALIZACIJOM BILO KOG POSTUPKA TUŽILACA, KOJI NIJE PROPRAĆEN SLUŽBENIM DOKUMENTOM A OČITO JE KRIMINALAN!
Dokumenti kakve sam predočio, poput naredbe tužioca i odgovora vještaka po izvršenju naredbe ne postoje!
TUŽENI NISU NASTUPALI KAO DRŽAVNI SLUŽBENICI I NISU U PRILOG TOJ TEZI DOSTAVILI NIJEDAN DOKAZ!
Zabilješku MUP-a koju sam priložio i time raskrinkao bezočne laži u odgovoru tuženog g, Debeljevića, sudija je iskoristio da opravda navodno službeno djelovanje u "ime tužilaštva" iako tako nešto nije napisano! OT Bijeljina ima svoje dokumente za službena nastupanja u kojima se moralo evidentirati postupanje tuženih! Kako toga nema, ako već želi pomoći tuženima i izvoditi dokaze odbrane, sud je morao saslušati svjedoke, koje sam predložio, inspektore MUP-a te pribaviti Izvještaj upućen od strane CJB Bijeljina u OT Bijeljina, u kome se vidi da je jedini tužilac koji je službeno nastupao g. Šabić Muris!
Autor zabilješke, g.Teodorović, je sestri i meni lično izneo stav da su tuženi došli kao građani, a zašto su to učinili umjesto da pošalju službenu dokument, jasno je kad se zna da sam danonoćno nadziran, (Posebne istražne radnje) bez naredbe suda, što mi je nedavno potvrđeno dopisom iz Okružnog suda, što je morao obazbijediti, odnosno narediti g. Teodorović, kome su lažno predstavili stanje! Upravo ta iznenadna smrt, neposredno pošto sam od njega tražio naredbu za te radnje i akciju po dokazima za krivična djela, daje osnova za sumnju da je ubijen, odnosno otrovan! Redoslijed događaja je takav da je trebao tražiti od tuženih pismenu naredbu, za izvršene radnje, te pozvati na informativni razgovor kriminalce Marković Dragoslava i Stjepanović Danicu! Sve se završilo tako da niko nije pozvan, (ili možda jeste) dokazi koje sam predao su nestali, kao i naredba, a gospodin je "umro" i sahranjen je bez autopsije!
Smatram da je nekorektno od suda da na osnovu dokumenta osobe koja nije više u životu, izvodi zaključke na osnovu nekih impresija tipa "šta je pisac htio da kaže"! Ja tvrdim da je njegov stav bio da su tuženi došli kao građani. Možda ja i lažem, ali je činjenica da nije napisano kako su podnijeli prijavu u ime OT Bijeljina, niti da su nastupili službeno!
ZAŠTO JE SUDIJA, PREPRAVLJAO RIJEČI OSOBE KOJA SVJEDOČITI VIŠE NE MOŽE, A NIJE POZVAO ONE KOJI MOGU ???
Nadalje, s obzirom da je već donesena odluka o odbacivanju tužbe, svaki komentar o tome da li je šteta nanesena ili ne, te o visini nadoknade je prije svega nepotreban, a i neprimjeren i nekorektan:
Prvo ću se osvrnuti na završni komentar sudije da ostali dokazi nisu bitni, te podvlačim da ja nisam imao neke snimke osoba u bračnom nevjerstvu ili nekim gej pozama, ili šta slično, što bi bio materijal za ucjenu ili kompromitovanje objavom na internetu, nego se radilo o dokazima teških krivičnih djela, upravo onih koji su navodno ugroženi od mene!
A da li je povreda, (duševni bol) teška ili ne, pa zamislite sami: Ubiju vam dijete, prikrivaju dokaze, ne daju objašnjenje za dokaze koje ste sami pronašli nego pošalju policiju da vam ih otme, a onda vam otmu i sva zakonom zagarantovana prava!
I na kraju se osvrćem na, iskreno za mene sasvim nerazumljiv stav postupajućeg sudije da nisam ponudio dokaze o nematerijalnoj šteti, te da sam zaštićen pretpostavkom nevinosti !!!???

Ako sasvim zanemarimo činjenicu, da sam danima praćen, ukorak policajcima u civilu, patrolnim kolima, da je izvršen pretres prostorija, pretresanje kako mene tako i nekih osoba koje su viđene sa mnom, te da je postojalo stražarsko mjesto ispred kuće za danonoćni nadzor, ostaju sledeće posledice:
Veći broj susjeda je vidio te radnje i stekao utisak da sam KRIMINALAC POD SPECIJALNIM NADZOROM! Mnogi ne smeju ni da razgovaraju sa mnom, a ako me neko pita da li se protiv mene vodi krivični postupak, ja moram reći da NE ZNAM, jer se podaci o tome kriju od mene! Psihološki pritisak, je bio mnogo teži na porodicu nego na mene lično, a baka ubijene djevojčice Ivone Bajo, je najteže podnijela pretres i sve prateće radnje, te živjela je manje od godinu dana potom!
Izložen samo dijelu tretmana, koji sam ja doživio, građanin Nedeljko Radman je preminuo, od stresa, dok je tužiteljica Dijana Milić, preminula u bolnici! Pošto sada nije moguće njima lično, ostaje da se njihovoj porodici kaže, KAKO SU ZAŠTIĆENI PRETPOSTAVKOM NEVINOSTI!
To što sam ja mentalno i psihički jači od tih osoba, na oslobađa odgovornosti grupu, koja me je izložila stresnoj situaciji! Nadalje, ističem da sam predočio sudu, dokument sa pretresa Prekršajnog suda iz koga se vidi kakav tretman se primjenjuje ne samo prema meni, nego prema svim srodnicima ubijene Ivone Bajo!
U mojim tekstovima ne postoji nijedna prijetnja, ne samo po život, nego ni takva da ću bilo kome iščupati makar jednu dlaku sa glave, pa pitam Sud, da li su znajući to u CJB Bijeljina, podnijeli zahtijev za radnje protiv mene, PRETPOSTAVIVŠI MOJU NEVINOST!!!???
Da li to pretpostavlja tužilac, potvrdivši taj zahtijev, te da li je sudija izdao neredbu za pretres, zato što me smatra nevinim, ili svi skupa nemajući nijedan dokaz krivičnog djela, (a podsjećem da se u tekstu otpužbe, tvrdi da imaju pisma i mejlove u kojima iznosim "OZBILJNE PRIJETNJE"), u stvari pretpostavljaju da bi mogli naći bar neki dokaz BILO KAKVOG krivičnog djela, kako bi me mogli optužiti i osuditi!!!???
Da li OT Bijeljina "PRETPOSTAVLJA" moju nevinost, kada izdaje tu FAŠISTIČKU NAREDBU, (DA SE NE DOZVOLI PRISTUP SRODNICIMA UBIJENE IVONE BAJO), da li to čini Sudska policija, izvršavajući je??? Da li sudija Dević, "PRETPOSTAVLJA" moju nevinost, kada me osuđuje zbog pokušaja da podnesem krivičnu prijavu??? Da li me državni organi tretiraju kao ravnopravnog građanina, OTIMAJUĆI prava garantovana zakonom ???
Poznato je da pravu predstavu o događaju može imati samo onaj ko ga doživi, te stoga sugerišem čitaocima ovog teksta da zamisli sebe u narednoj tezi:
"MJEŠTANI PRIČAJU DA JE UJAK, S VREMENOM, ZBOG SVEGA OVOGA OTIŠAO NA ŽIVCIMA"
Radi se o novinskom članku u kome se ja opisujem! Novinar nije razgovarao niti sa kim iz porodice, a ni sa mojim prijateljima, poznanicima ili komšijama, te je očito da su ti "MJEŠTANI" veoma zainteresovani da me u javnosti predstave kao ludaka, psihopatu i manijaka!
Ja sasvim dobro znam ko sam i kakve su mi mentalne sposobnosti, a sudija ih može procijeniti čitajući izjavu datu u CJB Bijeljina, bez pripreme, bez advokata i bez čitanja bilo čega!
Dakle tada, 8 mjeseci po ubistvu Ivone Bajo, nisam bio lud, a očito sam "poludio" kasnije, poslije podnošenja lažne prijave! Stoga postavljam pitanje, kako sudu tako i građanima:

Kakav ja to ugled imam, kod državnih organa i čast, kada me istjeruju kao životinju, pri pokušaju da prijavim krivično djelo, podnesem zahtijev za pristup infornacijama, predam bilo kakav podnesak na zakonom predviđeni način???
Kao članu porodice i zastupniku majke ubijene djevojčice, onemogućava se pristup materijalu vezanom za ubistvo Ivone Bajo i bilo čemu drugom, uprkos zakonom garantovanog prava o pristupu informacijama!
Kakav ugled, ja mogu imati kod čitalaca poslije teksta uz kome piše da sam LUD???
Još se i može razumjeti da "PRIJETIM" tužiocu, koji je svoj posao obavio "PROFESIONALNO I PO ZAKONU", ali "PRIJETITI" sekretaru, koji nema nikakve službene veze sa predmetom, može samo "LUDAK", kakav sam ja...
To što do danas nemam nikakav dokument iz koga se može vidjeti da nisam pod istragom, da nisam prijetio nikome, odnosno da sam NEVIN, je još jedna sitnica! Pominjati u takvim okolnostima "pretpostavku nevinosti" i dužinu trajanja štetnih posljedica, iako sam jasno naveo u tužbi da i danas nemam podatak jesam li pod istragom ili je optužba odbačena, tuženi tvrde da je sve izmišljeno, a sud to ignoriše i legalizuje takvo bezakonje kao službeni nastup, dok svi skupa kriju izvještaj o tim radnjama kao zmija noge, je veoma, veoma neukusno i uvredljivo...
Devet mjeseci mi je bio OTET kompjuter, a šta to znači možete pojmiti, ako vam kažem da sam za računarom "JAČI" nego kompletna OT Bijeljina...
A i kao istražitelj, sam neuporedivo sposobniji od njih!
Kao sastavni dio tužbe u spis je ušao dokazni materijal o krijumčarenju u Bobarovim firmama. Po izjavi vozača kamiona, istovarili su 4 paketa "ROBE" na paletama, a direktor, je ujutru zatekao samo "PAKET"???
Taj kamion, koji je bio tehnički neispravan, pobjegao je sa mjesta zločina, te po njihovim izjavama, prešao put do Brčkog, Pelagićeva i Odžaka, te se vratio u Sarajevo, za po tahograf traci oko 140 minuta ukupno, što za put od 335 kilometara, znači da su vozili prosječno 140 km/h ??? Sve to se nalazi u spisu...
Materijalni dokaz ubistva, torbu su uklonili sa lica mjesta i oprali da se unište tragovi ubistva, te sakrili, a kasnije je tužilac Stjepanović, falsifikovala nalaz patologa i nije dostavila vještaku trasologu podatke o unutrašnjim povredama!
I to je sve u spisu, a zašto je bilo potrebno, prikrivati te zločine ???
Oko 3 mjeseca poslije dostave ove tužbe u Bobar banci je pronađena dokumentacija o transakciji preko 4 miliona maraka uplaćenog od narko klana Šarić! Podatke o tome sam proslijedio izvan zemlje još 2010. te je kako sam obavješten vođena istraga više Evropskih zamalja o švercu narkotika i oružja u BIH!
Uplate su vršene u vrijeme ubistva Ivone Bajo, a po otkriću PRLJAVOG NOVCA, Gavrilo Bobar se povlači iz trke za načelnika grada, dok se nedavno u štampi pojavila vijest da ni Milorad Dodik, neće biti na listama na narednim izborima!
Građanima, naravno ništa nije jasno, ali kako sam sve podatke u poslednjih pola godine, slao na više desetina adresa, pa i Sudova u Bijeljini, o mafijaškoj osovini Bobar - Dodik, sve postaje jasnije!
Možda ni tužioci iz OT Bijeljina nisu znali šta moraju da zataškaju, a sada je sve jasno!
CJB Bijeljina i OT Bijeljina su po nalogu Milorada Dodika, sabotirali istragu i prikrili ubistvo Ivone Bajo, osmogodišnje djevojčice da bi se prikrilo krijumčarenje i dilovanje narkotika od strane Bobar Gavrila i drugih tajkuna iz vladajućeg režima, a od tog novca su finansirani izbori i kupovani glasovi 2010 godine, obećavana radna mjesta u Bobarovim firmama, a po svemu sudeći trenutna vlada je ustrojena na kokainskom novcu Darka Šarića!!!
Interpol i praktično sve zemlje Evrope vode istragu o tome, a ovde postoji naredba da se ja po svaku cijenu spriječim u dostavi podataka i dokaznog materijala o krijumčarenju i ubistvu!
Bez suda i presude i bez prava ne žalbu, navodim relevantne članove iz Ustava i Zakona:
Član 16. (IZ USTAVA)
Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom.
Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Član 205 Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti (ZOO)
(1) Svako ima pravo zahtijevati od suda ili drugoga nadležnog organa da naredi prestanak radnje kojom se povređuje pravo njegove ličnosti.

Stoga zahtijevam od ovog Suda, da donese Rješenje, (postupajući sudija se nije ni osvrnuo na ovaj zahtijev)!
1) NAREĐUJE SE SVIM ORGANIMA REPUBLIKE SRPSKE DA SE PREKINE SA DISKRIMINACIJOM I SPREČAVANJEM OSTVARENJA ZAKONOM GARANTOVANIH PRAVA SVIM SRODNICIMA, UBIJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO!
2) NAREĐUJE SE OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI DA OMOGUĆI UVID I KOPIRANJE SVIH DOKUMENATA, KOJI SU ZATRAŽENI SHODNO ZAKONU O SLOBODU PRISTUPA INFORMACIJAMA, PRIPADNICIMA PORODICE BAJO!
3) UKOLIKO SE NE BUDE POŠTOVALA NAREDBA SUDA, PRINUDNIM PUTEM ĆE SE OD ODGOVORNIH NAPLATITI NOVČANI IZNOS OD 100 KM PO DANU, POČEVŠI OD DANA UBISTVA IVONE BAJO DO DANA PREKIDA POVREDE PRAVA, TE OBEŠTETITI PORODICA BAJO!

Suštinski, je jasno iznesen stav tuženog da su svi navodi tužbe izmišljeni, te da nikada nije službeno postupao u odnosu na mene, PREPRAVLJENI od strane sudije, te se to uopšte ne uzima u obzir, nego se opis u zabilješki, kojim sam razotkrio gnusne laži tuženog, o obavljenom razgovoru, tumači kao službeno nastupanje!
Naprotiv nijedan od tuženih niti u svom odgovoru niti lično niti na bilo koji drugi način, ne tvrdi da je nastupao kao službenik pravnog lica, nego to čak negira...
Uz sve to tuženi nisu dostavili nijedan dokaz, niti iznosili odbranu, te je očito sudija pod pritiskom, kome je izložen, obavio posao njihovog zastupnika i "nalazio" nepostojeće riječi, mjenjao izraze, zanemarivao činjenice i unosio NEUTEMELJENA I PROTIVURIJEČNA tumačenja!
U presudi se navodi da iz zabilješke "PROIZILAZI" službeno postupanje tuženih, a nikako da je to nesporno utvrđeno, niti su to dokazali tuženi! Razumijem da sudija možda želi da bude tako, jer su na suprotnoj strani moćni tužioci, ali postoji obaveza da se presuđuje isključivo prema dokazima, a ne pretpostavkama, impresijama i lijepim željama...
Neshvatljivo se tvrdi da nisam ponudio dokaz da je prijava podnesena, a prethodno se uprkos negiranju događaja od strane tuženog sve opravdava stavom sudije da citiram:
NAVEDENU PRIJAVU PODNIJELO JE OT BIJELJINA, PUTEM TUŽENIH DEBELJEVIĆA I GRUHONJIĆA !!!???
Podsjećam da nije primjenjen relevantni član iz ZOO
202 Osnovi odgovornosti
(1) Ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je ako ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivice.
Ako je dakle, Sud već konstatovao da su lažnu prijavu izvršili tuženi, onda je na njima bio teret dokazivanja da za to nisu odgovorni, odnosno da su radili za interese OT Bijeljina a ne za svoje lične, posebno imajući u vidu da je svima jasno, kako u mojim tekstovima ne postoje riječi prijetnje, a sve vezano za
Član 10 Prouzrokovanje štete (ZOO)
Svako je dužan da se uzdrži od postupka kojim se drugom može prouzrokovati šteta.
Ta materija je zastupljena i u
Ustavu RS, član 48:
Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti.
Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom.
Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem.

Tuženi su nesumnjivo dobili naređenje, ali usmeno i nezakonito i to od mafije a ne od državnih organa...
Takođe podsjećam sve koji ostvare uvid u dokazni materijal, da su dužni da postupe, prema članu ZOKP "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela", inače će u suprotnom počiniti krivično djelo KZ Član 8 - Nacin izvrsenja krivicnog djela, stav 2: "Krivicno djelo moze biti izvrseno necinjenjem, samo kad je ucinilac propustio cinjenje koje je bio duzan da izvrsi" te više drugih krivičnih djela povezanih sa tim, prije svega 347 iz KZ-a!
Moje lično uvjerenje je da je došlo do očiglednog pristrasnog postupanja, u mjeri koju obrađuje član 376 KZ-a RS, ali s obzirom na pozadinu slučaja i izuzetno korektan nastup u procesu, neću povodom toga preduzimati nikakve pravne poteze!
S obzirom na snagu organizovanog kriminala i moje uvjerenje da je mafija likvidirala i Acu Teodorovića i Dijanu Milić, te da su i sudije u opasnosti, nepoštovanje zakona od strane Suda neću prikazivati kao saradnju sa narko mafijom, ali ću putem interneta obavijestiti građane o reakciji Suda i imenima aktera...
KADA DRŽAVA UČESTVUJE U KRIMINALU, GRAĐANI SU PRINUĐENI DA SE BORE PROTIV DRŽAVE!!!
ONI KOJI SU, NAVODNO U IME DRŽAVE ČINILI ZLOČINE I PRIKRIVALI KRIMINAL, ZASLUŽUJU OSUDU!!!

PRILOZI

ODGOVOR GRAĐANINA DEBELJEVIĆA

ZABILJEŠKA MUP-A

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
22/07/2012 22:17