beats by dre cheap

PO TUZBI 80 0 P 039976 12 P

 

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Pr: 80 0 P 039976 12 P

TUŽBA /(DOPUNA TUŽBE)

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi: 1)

DANKO BOROVČANIN (NAČELNIK SUDSKE POLICIJE)
NEZNANIH JUNAKA 5/26 / 76300 BIJELJINA

Tuženi: 2)

NOVAK KOVAČEVIĆ (GLAVNI OKRUŽNI TUŽILAC)
OT BIJELJINA / VUKA KARADŽIĆA 3 / 76300 BIJELJINA

Vrijednost spora:

30000 KM


DOPUNA TUŽBE

Smatram da je sve što je Sud tražio da dopunim, već bilo sadržano u tekstu tužbe, sem privatnih adresa, ali postupam po Rješenju i shodno članu 336 ZOPP-u dostavljam ovaj podnesak kao dopunu, na već dostavljenu tužbu...
Dana 28.06.2012. Osnovni Sud je doneo Rješenje, pod navedenim brojem, koje mi je dostavljeno 04.07.2012.
Tim rješenjem se nalaže da navedem, citiram:

- ko je tužilac i njegovu adresu
- ko su tuženi i njihove adrese
- kog vida je tražena nadoknada u tužbenom zahtijevu
- te da se uredi u skladu sa članom 53 ZOPP-u
Kako su dakle moje ime kao tužioca i adresa navedeni na kraju tužbe, uz svojeručni potpis, na osnovu čega mi je Sud bez poteškoća dostavio rješenje, smatram da je taj zahtjev neumjesan i neosnovan!
Adresa je takođe navedena i u prijedlogu za oslobađanje od troškova postupka, koji takođe nije primjećen, niti registrovan kao ni prilozi po tom prijedlogu, te mi je neosnovano i suprotno zakonu upućena opomena za plaćanje takse, bez ikakvog izjašnjenja o prijedlogu, čime je pogaženo zakonom predviđeno pravo...
Tako Sud "ne zna" ko je tužilac i njegovu adresu, ali vrlo dobro zna kome treba poslati prijetnju o prinudnoj naplati, što shvatam kao pristrasnost i podršku tuženima, te sugerišem postupajućoj sudiji da konstatuje grešku i sama zatraži svoje izuzeće! Ukoliko to ne učini, ja neću preduzimati nikakve radnje da to sam učinim niti usmeno niti pismeno i pretpostaviću da je greška vezano za zagubljeni prijedlog slučajna i tehnička, zbog ogromnog materijala, kojima su opterećene službe Suda...
Primjedba vezano za adrese tuženih, (ali ne i za imena, koja su jasno navedena) je umjesna i osnovana! No skrećem pažnju sudu da sam tužene odredio po njihovim funkcijama koje obavljaju u istoj zgradi gdje se nalaze prostorije suda, jer mi privatne adrese nisu poznate! U međuvremenu sam saznao adresu jednog od tuženih Borovčanin Danka, ali adresu Kovačević Novaka ne mogu dobiti ni na koji način.
Podsjećam da je razlog za ovu tužbu upravo nezakonito i diskriminatorsko postupanje Kovačević Novaka, koji između ostalog zabranjuje predaju bilo kog dokumenta, dokaza, podnošenje prijave meni i svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo, pošto je lično učestvovao u prikrivanju tog zločina, i krijumčarenja Gavrila Bobara koje se obavljalo za vrijeme ubistva!
Narko mafija je tada uplaćivala novac u Bobar banku, od čega je nedavno otkriveno preko 4 miliona KM, poslije mojih dojava istražnim organima izvan zemlje.
Naravno ni na Zahtijeve za pristup informacijama mi se ne odgovara uopšte, a kako je isti učestvovao u grupi koja me je lažno optužila za Ugrožavanje sigurnosti, kada su saznali da imam dokaze o njihovim zločinima, te poslali policiju da mi to otme, moj pokušaj da tražim adresu bi bio iskorišten za "dokazivanje" planiranja izvršenja neke od prijetnji opisanih u članu 169 KZ-a! Dakle kako je meni nemoguće doći do te adrese, navešću mjesto zaposlenja kao službenu adresu!
Što se tiče vida nematerijalne štete, jasno sam opisao radnje koje su povrijeđivale moje dostojanstvo, citiram dio iz tužbenog zahtjeva: (dužan je na ime naknade nematerijalne štete, uzrokovane izdavanjem neustavne, nezakonite i fašističke naredbe, diskriminaciju i otimanje zakonom garantovanih prava, te povredu dostojanstva) te naveo u obrazloženju pravnog osnova i relevantni član iz ZOO, "Šteta" koji objašnjava da je jedan od vidova štete i nanošenje psihičkog bola!
Dakle ako iz svega ovoga nije jasno, iznosim suštinu:
Diskriminacija, šikaniranje, otimanje prava garantovanih Ustavom i zakonom, i brutalno gaženje moje ličnosti i dostojanstva, posebno imajući u vidu de se vrše sa ciljem prikrivanja ubistva djevojčice ubijene sa svega osam godina, svakoj osobi bi nanijeli psihički bol, što je jedan od zakonom opisanih vidova štete, a tuženi to čine od početka 2010 godine neprekidno i nemaju namjeru da prekinu sa time, jer ih dokazi koje imam vode direktno na robiju, zbog ubistva, krijumčarenja, prikrivanja tih djela, podrške pranju narko novca od strane klana Šarić, koji je u poslednjih 10 dana izvršio dvije likvidacije u Beogradu dizanjem eksplozivom u vazduh, a ovde ga podržavaju između ostalih i tuženi sprečavajući me da o svim tim djelima dostavim dokaze...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
07/07/2012 23:44