beats by dre cheap

TUZBA PROTIV DANICE I NOVAKA

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet:

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO

Tuženi: 1)

DANICA STJEPANOVIĆ (TUŽILAC U OT BIJELJINA)

Tuženi: 2)

NOVAK KOVAČEVIĆ (GLAVNI OKRUŽNI TUŽILAC)

Vrijednost spora:

100000 KM


OBRAZLOŽENJE TUŽBE


Tužene osobe, Danica Stjepanović i Novak Kovačević, su kao zaposleni u OT Bijeljina, zloupotrijebili svoj službeni položaj i učestvovali u grupi lica, koji su me lažno optužili, za "Ugrožavanje sigurnosti", te zahtijevali, (naredili) službenicima kriminalističke policije u Bijeljini da iako nije postojao nijedan element tog krivičnog djela, podnesu zahtjev NJIHOVOM Tužilaštvu, za informativni razgovor sa mnom, pretres prostorija i odnošenje računara, te potragu za bilo kakvim materijalom, koje može ukazivati na bilo koje krivično djelo.
Na taj su način nastavili podršku pripadnicima organizovane kriminalne grupe, koji su učestvovali u krijumčarenju u firmu "Univerzal" te ubistvu i prikrivanju ubistva Ivone Bajo 23.07.2009. do koga je došlo za vrijeme šverca!
U prilogu ove tužbe je disk, na kome se nalazi dokazni materijal, a u folderu Dokumenti je slika Izjava 1.png, te kao tekstualni prilog tužbe, gdje se na vrhu skeniranog dokumenta vidi tekst optužbe, koja mi je pročitana prije saslušanja u CJB Bijeljina, a neke od osoba, kojim je "ugrožena sigurnost" od mene su i tužene!
Kompletna moja izjava je na slikama "Zapisnik 1-4", a naredba suda, koju je izdejstvovala organizovana kriminalna grupa uz pomoć tuženih je na slici "Naredba.png".
Po podacima koje sam dobio od inspektora, prijavu su lično podnijeli tužioci Debeljević i Gruhonjić u ime 6 pripadnika OT Bijeljina, te sam provjeravao da li su imali dozvolu od ostalih...
Dvojica direktnih podnosilaca, Gruhonjić i Debeljević su odbili razgovore, kao i tužene osobe, dok su se tužilac Kerović i sekretar Prodanović izjasnili da je sve uradjeno, bez njihovog znanja ili odobrenja, te da ne osjećaju opasnost od mene! Na disku je tonski zapis stava g. Kerovića, dok je izjava sekretara data tek pred sudom, a biće dostupna poslije 17.05.2012.
U sklopu te akcije za koju nije bilo nikakvog zakonskog osnova i pokrenuta je isključivo zbog toga, što su je inicirali pripadnici organizovanog kriminala, korumpirani tužioci, praćen sam i pretresan, od strane policijskih patrola, saobraćajne policije i policajaca u civilu, a takođe i neki moji poznanici.
Pokrenut je postupak "Posebnih istraznih radnji" koji je obuhvatao i nadzor komunikacija, te danonocnu strazu u tri smjene, pred mojom kucom, a ako bih se udaljio, praćen sam neprestano patrolnim kolima ili policajcima u civilu.
Od pokretanja tih radnji, (mart 2010) proslo je do sada, (maj 2012) 26 mjeseci i iako sam više puta pismeno zahtijevao da mi se sudi, na šta imam pravo zagarantovano ustavom i zakonom ili da se zvanično, javno i jasno, odbace lažne optužbe, te povodom toga podneo i zahtjev za pristup informacijama, nema nikakve reakcije od strane Tužilaštva.
Niko se nije usudio da podigne optužnicu i blamira sa pred sudom, bez ijednog argumenta za dokazivanje krivičnog djela, a sa druge strane iako sam poslije 6 mjeseci najkasnije od pokretanja radnji, morao biti obavješten o tome, te takodje o pregledu računara, korumpirani tužioci nastavljaju sa brutalnim pravnim nasiljem, ponašajući se kao da se ništa nije ni desilo. Tako je osim sto ni na jedan Zahtijev ili drugi materijal, nema nikakvog odgovora, a duzni su u roku od 15 dana odgovoriti na zahtjeve, izdata ne kriminalna, ne nezakonita, nego FASISTICKA USMENA NAREDBA, da se meni, mojoj sestri i svima iz porodice Bajo, ne dozvoli pristup Tužilaštvu, po bilo kom osnovu.
Na taj način, bez ijednog pravnog argumenta, bez Suda i presude, cijela jedna porodica je stavljena na nivo zivotinja, jer joj se OTIMAJU, zakonom zagarantovana prava...
Pri pokušaju da se preda materijal, o ubistvu jednog djeteta i više krivičnih djela učinjenih u svrhu sprečavanja dokazivanja tog zločina, na zakonom propisan način, dva put do sada sam hapšen, a 3 puta mi je suđeno.
Direktan uzrok za ove i sve druge nezakonite radnje je lažna prijava protiv mene.
Dakle sem tretmana kome sam bio izložen, a poslije kakvog je samo deset dana ranije preminuo, gradjanin Radman Nedeljko, "maltretiranja" (nije bilo fizickog zlostavljanja), pri pretresu, praćenju, nadzoru i tretmana prema meni kao prema psu lutalici, prilikom svakog pokušaja da dostavim neki materijal, to su mogle da vide i sve komšije.
Neki od njih su pomisljali da za tu akciju ima osnova, a nije isključeno da je bilo i takvih, koji su pomislili, da sam ja osumnjičen za ubistvo, djevojčice Ivone Bajo. U svakom slučaju tim tretmanom, zasnovanom na laznoj optužbi, nanesena mi je neprocijenjiva nematerijalna šteta, a zbog činjenice, da nikada nisam dobio obavještenje o tim radnjama, (da su završene) ne postoje uslovi da se bilo gdje zaposlim, jer niko ne želi da mu sutradan policija pretresa poslovne prostorije...
Tužene osobe nisu stolari, zidari, nisu lekari, da ne znaju zakonske odredbe. Radi se o tužiocima, kojima je Krivični zakon i Zakon o krivičnom postupku, osnovno sredstvo za rad i imaju ih u malom prstu. Jasno je dakle da se ne može raditi ni o kakvoj grešci, neznanju, "Pravnoj zabludi". Oni su smišljeno, planski iskoristili svoj položaj, sa ciljem da mi se otmu i unište dokazi koje imam o njihovim kriminalnim aktivnostima. Te lažne izjave su imale sem otimanja i uništavanja dokaza, za cilj da me uplaše, stalnom prijetnjom da ću ako nastavim prikupljati dokaze o organizovanom kriminalu, biti pod neprestanim terorom i optužen za bilo koje krivično djelo, kako bi me eliminisali. Takođe je jasan bio signal svim građanima, šta ih čeka, ako se usude dostaviti mi neki podatak ili najbanalniju pomoć.
S obzirom da se radi o osobama koje po mojim saznanjima imaju mjesečnu nadoknadu od 3000 KM, a odgovorne su za svu štetu koja mi je kasnije nanesena, a traje i danas tražim da mi se isplati nadoknada od sto hiljada maraka.
Stvarna nematerijalna šteta, koju je nezahvalno procjenjivati je zasigurno mnogo veća. Uzevši u obzir da se radi o stresnoj situaciji, koja se moze završiti fatalno, (sem pomenutog g, Radmana i tužiteljica Dijana Milić, je preminula, neposredno poslije prijave), pitanje je koliko može vrijediti jedan ljudski život.
Istina je da sam ja neuporedivo mentalno jači od tih osoba i da su svi iz moje porodice, mnogo teže podnijeli te stresne događaje od mene, (majka je preminula prije pola godine), ali to ne umanjuje odgovornost kriminalaca za lazno prijavljivanje. Procjenjujem da realna šteta iznosi na stotine hiljada maraka, ali imajući u vidu primanja krivaca i njihove realne mogućnosti za isplatu štete, ističem jedinstveni odštetni zahtjev od 100000 KM...
Taj iznos se dijeli na dvoje tuženih u istim vrijednostima, od po 50000 KM.

1. OSNOV ZA NADLEZNOST SUDA
Osnovni Sud u Bijeljini je mjesno nadležan Sud, svi događaju su se desili na teritoriji opštine Bijeljina, a tuženi su zaposleni u istoj zgradi, gdje se nalaze prostorije suda, a i svi svjedoci su u neposrednoj blizini, te će troškovi postupka biti minimalni! Članovi 29 i 32 ZOPP, Član 26 ZOS...
2. ODREĐEN ZAHTJEV U POGLEDU GLAVNE STVARI I SPOREDNIH TRAŽENJA (TUŽBENI ZAHTJEV)
Ovom tužbom se traži nadoknada štete, koji su mi, svojim lažnim djelovanjem prouzrokovali tuženi, te zahtijevam da se utvrde sve činjenice i dokazi, te da mi se nadoknadi nematerijalna šteta, od strane tuženih. Radi se isključivo o nematerijalnoj šteti, smišljenom, planskom, davanju lažnog iskaza, a vrijednost odštete će biti navedena u odgovarajućem stavu.
TUŽENI SE OBAVEZUJU:
1)Tuženi Novak Kovačević, dužan je na ime naknade nematerijalne štete, uzrokovane lažnom krivičnom prijavom za "Ugrožavanje sigurnosti" diskriminaciju i otimanje zakonom garantovanih prava, te povredu ugleda i časti, isplatiti tužitelju Zdenku Baji, iznos od 50000 KM, (pedeset hiljada konvertibilnih maraka, u roku od 15 dana.
2)Tuženi Novak Kovačević, dužan je tužitelju Zdenku Baji, nadoknaditi troškove postupka, u roku od 15 dana.
3)Tužena Danica Stjepanović, dužna je na ime naknade nematerijalne štete, uzrokovane lažnom krivičnom prijavom za "Ugrožavanje sigurnosti" diskriminaciju i otimanje zakonom garantovanih prava, te povredu ugleda i časti, isplatiti tužitelju Zdenku Baji, iznos od 50000 KM, (pedeset hiljada konvertibilnih maraka, u roku od 15 dana.
4)Tužena Danica Stjepanović, dužna je tužitelju Zdenku Baji, nadoknaditi troškove postupka, u roku od 15 dana.

U ovom sporu ne postoje sporedna traženja, a po mojoj procjeni, neće biti ni troškova postupka, dok je u pogledu nadoknade u vezi glavne stvari otvorena mogućnost nagodbe...
3. ČINJENICE NA KOJIMA TUŽILAC ZASNIVA TUŽBENI ZAHTJEV i 4. DOKAZI KOJIMA SE UTVRĐUJU OVE ČINJENICE
Činjenica je da su tuženi pokušali da prikriju krijumčarenje organizovane kriminalne grupe u firmu Bobar Gavrila i samo zahvaljujući porodici Bajo, otkriven je kamion, koji je pobjegao sa lica mjesta, ostavivši 4 paketa "ROBE" dok ujutru je pronađen samo JEDAN paket, a dokaz za to su izjave vozača i direktora date tužiocu!
Takođe je tahograf traka predočena tužiocu, jasan dokaz laži i falsifikata, jer su navodno prešli put od 335 kilometara od Bijeljine, preko Brčkog, Pelagićeva i Odžaka, do Sarajeva za 140 minuta!!!???
Tuženi falsifikuju mjesto zločina i tvrde da je do smrtne povrede Ivone Bajo, došlo padom na žicu, a fotografija pokazuje tragove krvi bar 10 metara prije navodnog pada...
Potom se falsifikuje nalaz i mišljenje patologa, te prikrivaju povrede konstatovane od strane vještaka Simić Vidaka, kako od javnosti, tako i od narednih vještaka, angažovanih sa ciljem da se prikrije ubistvo! Mišljenje obducenta da je predmet uzročnik povreda dimenzija 25*1 mm, se po naredbi Kovačevića, krije od porodice, medija i trasologa, a dokaz za to je audio i video fajl na disku "Istina o ubistvu".
Takođe u saradnji sa drugim pripadnicima mafije, prikriva se materijalni dokaz ubistva, torba, čiji je kaiš dvostruko presječen, komad nedostaje, a ostatak je najvećim djelom opran jakim hemijskim sredstvom, koje je skinulo i originalnu žutu boju! Dokaz se nalazi u depou suda, a fotografije su na disku u prilogu...
Ovo je samo dio materijala, koji dokazuje više krivičnih djela tuženih, što je nanijelo duševni bol cijeloj porodici, a mene lično su spriječavali u svim pokušajima da ukažem na krimiinal te podnesem krivičnu prijavu! Tretirajući kako mene tako i cijelu porodicu, kao životinje bez ikakvih prava, koje mogu ubijati, diskriminisati i vrijeđati, nanose mi neizmjeran duševni bol i psihički pritisak i teror! Jedan od dokaza toga je i snimak razgovora sa tuženom Stjepanović, (Danica.mp3) kada se do kraja razotkriva njen zločinački plan! U materijalu koji sam joj ranije predao iznosim pretpostavku o povređivanju, pucanjem ili otkidanjem nekog dijela mašine ili kamiona, a tek više od pola godine kasnije dolazim do izjave vozača, (koju je tužilac već tada imala) o pucanju nosača rezervoara, koji su vezali trakama...
Došavši do dokaza o njihovim zločinima, pismeno ih obavještavam i tražim da otkriju nalogodavce ili ću podnijeti krivične prijave protiv njih, kao i dokaze o tome, bez ijedne riječi prijetnje po život ili tijelo bilo koga, a dokazi su pisma upućena tuženim lično, (Pisma) i na mejl OT Bijeljina, (Tužiocima)!
Činjenica je dakle da sam sve svoje aktivnosti zasnivao na zakonu i predviđenim pravima, dok su korumpirani tužioci sa namjerom da mi otmu dokaze o svojim zločinima, uplaše me i predstave kao ludaka, te onemoguće u svim narednim nastojanjima da predam dokaze i podnesem krivičnu prijavu, pokrenuli neviđene aktivnost policije u te svrhe! Dokaz za to su Naredba suda, moja izjava data inspektorima CJB Bijeljina, te Zapisnik sa suđenja iz koga se vidi postojanje naredbe o zabrani pristupa svim srodnicima ubijene Ivone Bajo!
Plan da se predstavim kao manijak i psihopata je u svrhu umanjenja ili čak obesmišljavanja, bilo koje moje tvrdnje u dopisima koje šaljem državnim isntitucijam i medijima, što se kristalno jasno vidi u tekstu članka lista "San"!
Moje tvrdnje da korumpirani tužioci prikrivaju šverc mafijaške mreže i tajkuna Bobar Gavrila, prilikom čega je ubijena Ivona Bajo, se minimiziraju i zabranjuje medijima objavljivanje dokaza, a šta je stvarno istina, pokazala je akcija početkom 2012. kada je u Bobar banci pronađeno preko 4 miliona KM, uplaćenih od strane narko klana Šarić i to neposredno poslije ubistva Ivone Bajo!
Ne isključujem mogućnost, da tuženi uopšte nisu znali, kakve sve kriminalne aktivnosti i mafijaše prikrivaju, nego su samo izvršavali nalog iz vrha mafijaške mreže, odnosno, Bobara i Dodika!
Logičan slijed događaja po pronalasku PRLJAVOG novca je povlačenje iz trke za načelnika Bobar Gavrila, sukob u mafijaškom režimu, smjene tajkuna i najava eliminacije Dodika iz političkog života!
Ukoliko tuženi nisu znali, koga prikrivaju i odakle je porijeklo prljavog novca, neka sada dobro razmisle da li će nastaviti sa kriminalnim aktivnostima ili će dati doprinos u borbi protiv narko mafije...
Na zahtijeve za pristup informacijama, nema nikakvih odgovora, odnosno u stilu srednjovjelovne inkvizicije, tuženi brutalno krše moje prevo i kriju informacije o ubistvu jednog djeteta, smrti Ace Teodorovića i Nedeljka Radmana, upadu na BN televiziju, nadzoru nad osobom koju sam lično prijavio, (navodno ima snimak ubistva), podaci o osobi koja je priznala izvršenje ubistva i podaci o radnjama izvršenih u svrhu nadzora nada mnom!
Skrećem pažnju Sudu da sve ovo ne iznosim u namjeri da u ovom procesu tuženi budu krivično kažnjeni, ali očekujem da će svi oni koji ostvare uvid u dokazni materijal izvršiti zakonsku obavezu, te učiniti sve da se istraže kriminalne radnje tuženih! Nematerijalna šteta, koju su mi nanijeli je nemjerljiva, a na sve dodajem činjenicu, da je moj osnovni životni cilj, dokazivanje istine o krijumčarenju i ubistvu, u čemu me tuženi sprečavaju svim nezakonitim sredstvima!
No novac mi nije bitan i neću uopšte žaliti, ako do parnice ne dođe zbog hapšenja i podizanja optužnice protiv odgovornih za šverc, ubistvo i prikrivanje tih zločina...
Što se dogovora ili medijacije tiče, siguran sam da tuženi znaju, šta treba da ponude u zamjenu za novčanu nadoknadu, jer im je to prezentovano u više navrata, pa i pismima, koja su iskoristili za lažnu optužbu!
5. NAZNAČENJE VRIJEDNOSTI SPORA
Vrijednost spora, odnosno nadoknade za nematerijalnu štetu je 100000 KM (sto hiljada konvertibilnih maraka).
6. PRAVNI OSNOV TUŽBENOG ZAHTJEVA
Iz samog teksta tužbe je jasno, koji je pravni osnov, a uz to je u relevantnom članu predviđeno da će sud postupiti po tužbi i kad nije naveden pravni osnov.
Tuženi su odgovorni za nematerijalnu štetu nanesenu meni, te se od njih traži nadoknada te štete. Dakle pravni osnov je NADOKNADA ŠTETE, a slijede relevantni članovi iz ustava i zakona:
Član 16. (IZ USTAVA)
Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom.
Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Član 2. Ljudska prava i temeljne slobode (IZ USTAVA)
(e) Pravo na posteno sudjenje u gradjanskim i krivicnim predmetima, te druga prava u svezi s krivicnim postupcima.
Član 201 Šteta (ZOO)
Šteta je umanjenje nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist), a i nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta).
Član 202 Osnovi odgovornosti (ZOO)
(1) Ko drugome prouzrokuje štetu dužan je naknaditi je ako ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivice.
Član 205 Zahtjev da se prestane s povredom prava ličnosti (ZOO)
(1) Svako ima pravo zahtijevati od suda ili drugoga nadležnog organa da naredi prestanak radnje kojom se povređuje pravo njegove ličnosti.
(2) Sud odnosno drugi nadležni organ može narediti prestanak radnje pod prijetnjom plaćanja izvjesnog novčanog iznosa, određene ukupno ili po jedinici vremena u korist povrijeđenog.
Član 206 Postojanje krivice (ZOO)
Krivica postoji kada je štetnik uzrokovao štetu namjerno ili nepažnjom.
7. OBAVEZNI PODACI U SKLADU SA CLANOM 334
Ova Tužba je rađena u 3 primjerka, (za Sud, te po jedan za oboje tuženih). Privatne adrese tuženih mi nisu poznate, te je navedeno njihovo radno mjesto, odnosno institucija u kojoj su zaposlenim a to je OT Bijeljina. Moje adresa je navedena na kraju Tužbe, a Zahtjev za oslobađanje od troškova postupka, potkrepljujem Izvještajem o uplati na moje ime iznosa od 30 KM mjesečno, što je moj jedini prihod. Dakle, svaki dan imam po 1 KM za život, ako mjesec ima 30 dana, a svakog februara mogu ustedjeti bar po 1 marku, a prestupne godine i dvije...
Nažalost postoje i mjeseci sa po 31-im danom, tako da od pomenute uštede, ne ostaje ništa, a prilažem i dokument poreske uprave...
Shodno Zakonu, očekujem da će tuženi iznijeti svoj stav, a bez obzira na to što su pokazali nevidjenu drskost, bahatost i primitivizam, imaju mogućnost da iznesu svoj prijedlog. Lažnu prijavu su inicirali sa ciljem da prikriju ubistvo Ivone Bajo, krijumčarenje mafijaške mreže i otmu mi dokaze o njihovim krivičnim djelima. Ukoliko su spremni iznijeti istinu o tome, odštetni zahtijev se može i korigovati, toliko da bude simboličan...

PRILOZI TUŽBE


PISMA TUŽENIM
MEJL TUŽILAŠTVU
IZJAVA MUP-u
NAREDBA SUDA
ČLANAK I DOKAZI ŠVERCA
TAHOGRAF TRAKA
ZAPISNIK SUDA
DISK SA DOKAZIMA

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
13/05/2012 22:56