beats by dre cheap

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZLATNE MARTINOVIC

Član 16. (USTAV REPUBLIKE SRPSKE)
Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom. Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Član 44. (USTAV REPUBLIKE SRPSKE)
Stranci imaju ljudska prava i slobode utvrđene ustavom i druga prava utvrđena zakonom i međunarodnim ugovorima.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI
PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA
ZAHTJEV ZA IZUZEĆE SUDIJE ZLATNE MARTINOVIĆ

Predmet: 80 0 P 036327 12 P

TUŽBA

Tužilac:

BUDIMKA BAJO BOLLIN

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA

Vrijednost spora:

5000000 (pet miliona) KM


OBRAZLOŽENJE
Argumenti ovog zahtijeva, nisu odluke postupajućeg sudije i na njih se neće ukazivati, čak iako postoje primjedbe na taj dio njenog rada, jer je za to nadležan drugostepeni sud!
Biće ukazano isključivo na pogrešnu primjenu pravnih odredbi, sa elementima krivičnog djela, po članu 376 KZ:
Povreda zakona od strane sudije
Sudija Ustavnog suda Republike Srpske ili sudija suda u Republici Srpskoj, u sudskom postupku s ciljem da drugom pribavi kakvu korist ili da mu nanese kakvu štetu, donese nezakonitu odluku ili na drugi način prekrši zakon, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
U prilozima se nalaze svi relevantni dokumenti koji dokazuju istinitost narednih tvrdnji!
Dana 09.02.2012. postupajuća sudija je donijela Rješenje, kojim se Tužba vraća na ispravku, sa rokom od 8 dana, poslije koga citiram:
AKO TUŽBA NE BUDE VRAĆENA SA ISPRAVKOM U DATOM ROKU, SUD ĆE JE SMATRATI POVUČENOM, ILI AKO U PROTIVNOM BUDE VRAĆENA BEZ ISPRAVKE, SUD ĆE TUŽBU ODBACITI...

Istog dana, traži se dostava podataka, povodom "Prijedloga za oslobađanje od troškova postupka"
U samom tekstu tužbe, ističe se osnov za oslobađanje, a zasniva se na tome da je tužilja strani državljanin, a sada se doslovno navodi pasus na poslednjem listu teksta tužbe!
Povodom prijedloga za oslobađanje od svih troškova postupka, tužilja se poziva na stav 3, člana 10, Zakona o sudskim taksama, te se prilaže dokument u prilogu "Domovnica":
(3) Strano fizičko i pravno lice oslobođeno je plaćanja takse ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom ili pod uslovom reciprociteta. U slučaju sumnje o postojanju reciprociteta, mišljenje daje Ministarstvo pravde Republike Srpske (u daljem tekstu: ministartvo).

Dakle, potpuno je jasno, da je jedini uslov za oslobađanje od sudske takse, pripadnost drugoj državi, te je stoga Sudu dostavljen dokument "Domovnica"!
Sudija istina, podvlači da dokumenti treba da budu prevedeni od strane ovlaštenog sudskog tumača za relevantni jezik, no skrećem pažnju da je hrvatski, jedan od zvaničnih jezika u upotrebi unutar institucija RS!
Dva mjeseca kasnije, 18.04.2012. postupajuća sudija donosi novo rješenje, kojim se PONOVO traži ispravka tužbe, sa NOVIM istim rokom od 8 dana, sa istim posledicama...

Dva dana kasnije 20.04.2012. formiraju se nova 2 dokumenta, a prvim od njih obavještava se tužilja, da postupi po obavjesti Suda od 09.02.2012. ???
Drugim dokumentom tužilja se opominje da uplati taksu od 10000 KM, pod prijetnjom prinudne naplate!!!
U nastavku je opis nepoštovanja zakona od strane sudije:
1. Kako je po Rješenju od 09.02.2012. Sudu dostavljena ispravljena i dopunjena tužba, pravno moguća su bila samo dva postupka!
A) KONSTATUJE SE DA TUŽBA NEMA NEDOSTATAKA, TE SE PROSLIJEĐUJE TUŽENOJ STRANI
B) UKOLIKO TUŽBA NIJE ISPRAVLJENA, SUD SHODNO ZAKONU ODBACUJE TUŽBU!

Iz rješenja donesenog 18.04.2012. vidljivo je da se tužba i dalje tretira kao "neuredna" te ponavlja već izvršena radnja! Skrećem pažnju da takav postupak nije zakonski moguć, jer je sudija ukoliko i dalje smatra tužbu neurednom ili nepotpunom, morala donijeti rješenje o odbacivanju, sa pravnom poukom o žalbenom roku od 30 dana, što bi dalje bilo u nadležnosti Okružnog suda!
Ponavljajući istu radnju, sudija odugovlači postupak najmanje 2 mjeseca, a za to nema nikakvog uporišta u zakonu!
2. Uputom od 20.04.2012. da se postupi po obavjesti od 09.02.2012. postupajuća sudija stvara pravni i logički paradoks, jer daje rok od 8 dana da se postupi po rješenju starom 70 dana???
AKO BI SE POSTUPILO SADA PO TOM UPUTSTVU, SVAKI DOKUMENT, (DOPUNA TUŽBE) BI MORAO BITI ODBAČEN ZBOG PREKORAČENJA ROKA JASNO PROPISANOG ZAKONOM, OD 8 DANA, A PODSJEĆAM DA JE TO VEĆ UČINJENO U ZAKONSKOM ROKU!
Nejasno je i na koji od dva dokumenta iz tog dana se tačno misli, te ako se ne radi o uputama u vezi dopune tužbe, nego o dokumentu vezanog za Prijedlog o oslobađanju, znači li to da se tužilji OTIMA zakonom predviđeno pravo???
Kako to, da se traži 10000 KM? - Pa naravno, zato što je to jasno propisano zakonom, relevantni stav:
6) preko 100.000 KM - 1% na označenu vrijednosti spora ali ne više od 10.000 KM.
Tako je jasno zakonom predviđeno pravo, u navedenom članu 10 zakona o sudskim taksama da je tužilja, kao strano fizičko lice, OSLOBOĐENA, plaćanja takse, a Sudu je dostavljan dokaz o tome, DOMOVNICA!
Sudija, potpuno ignoriše kako sam Prijedlog, tako i dokaz, ne donosi nikakvo rješenje niti obavještenje, da eventualno se to pravo NE PRIZNAJE, tužilji iz nekog razloga!
Da li sudija, ne smatra Hrvatsku, stranom zemljom ili postoji stav ministarstva pravde, koji to pravo osporava tužilji, nigdje se niti u jednom dokumentu ne navodi...
Da li sudija, ne priznaje pomenuti član ili zakon u cjelini, ili samo ne priznaje prava tužilji???
Bez rješenja o odbijanju prijedloga, sa obrazloženjem, bez ikakvog stava o tome, sudija šalje prijeteću poruku, majci, šta je čeka, ako ne odustane od tužbe i borbe za istinu o ubistvu jedinog djeteta!
DA LI SMATRA DA SE RADI O NIŽIM BIĆIMA, BEZ IKAKVIH PRAVA, KOJE MAFIJAŠKI REŽIM MOŽE PO VOLJI, UBIJATI, DISKRIMINISATI, OTIMATI IM PRAVA GARANTOVANA ZAKONOM, ZATVARATI U PRIVATNE ZATVORE, A SVE TO BEZ IKAKVOG PISANOG TRAGA???
3. Prijedlog za oslobađanje od troškova postupka je obrazložen zakonskim pravom iz člana 10 ZOST, što je istaknuto kako u samom prijedlogu, tako i u tekstu tužbe!
POSTUPAJUĆA SUDIJA, POTPUNO IGNORIŠE TAJ PRIJEDLOG I DOKAZ O PRIPADNOSTI STRANOJ DRŽAVI, NE DONOSI O TOME NIKAKVO RJEŠENJE, (NI ODBIJAJUĆE, ŠTO BI TAKOĐE DALJE BILO U NADLEŽNOSTI DRUGOSTEPENOG SUDA), NEGO ŠALJE OPOMENU ZA PLAĆANJE TAKSE!!!
Podsjećam da se radi o ubistvu osmogodišnje djevojčice, koje se desilo prilikom šverca neregularne robe u firmu režimskog tajkuna Bobar Gavrila! Uprkos svim pokušajima državnih organa da prikriju krijumčarenje i ubistvo, pošto su podaci o tome proslijeđeni izvan zemlje, početkom godine je pronađeno preko 4 miliona maraka, opranog novca od narkotika u Bobar banci!
Upravo 19.04.2012. na pretresu održanom u Osnovnom sudu u Bijeljini, PO DRUGOJ TUŽBI, u sudski spis je uvršten dokazni materijal o kriminalu unutar institucija tužene. Radi se o dokazima o teškom ubistvu, krijumčaranju, prikrivanju tih krivičnih djela i lažnoj prijavi za "Ugrožavanje sigurnosti"!
Zapisnik sa tog suđenja će biti dostupan 17.05.2012. a biće korišten kao dokaz u ovom procesu protiv RS!
Dakle, sutradan poslije navedene rasprave, postupajuća sudija uz ovom predmetu formira 2 nova, neshvatljiva dokumenta!
Osnovano se sumnja da su NEZAKONITE radnje sudije Zlatne Martinović, usmjerene na prikrivanje krivičnih djela izvršenih od strane organizovane kriminalne grupe unutar institucuija RS i BIH, koja je kako se zna do sada UKRALA preko 10 milijardi maraka, NESTALIH iz fondova, stranih donacija, te prikrivanju više zločina izvršenih kako u Bijeljini, direktno povezanih sa ovom parnicom, tako i drugih likvidacija koje su do danas "NERJEŠENE"!
Analizirajući navedene dokumente, može se izvući jasna prijetnja, od strane postupajuće sudije!
UKOLIKO MAJKA KOJOJ JE MAFIJA UBILA JEDINO DIJETE, PRILIKOM KRIJUMČARENJA U KOME SU UČESTVOVALI TAJKUNI IZ MAFIJAŠKOG REŽIMA, NE ODUSTANE OD TUŽBE, TUŽENA RS ĆE PRINUDNO NAPLATITI 15000 KM!
VJEROVATNO OD PREOSTALE OBUĆE, ODJEĆE I IGRAČAKA, IVONE BAJO, KOJU SU UBILI I U PRIKRIVANJU TOG ZLOČINA UČESTVOVALI ORGANI TUŽENE!

Dužnost gospođe Martinović, pri obavljanju odgovornog posla sudije je da primjeni zakon!
Ona je naprotiv, "u hodu" stvarala nove zakone, dodavala nove rokove, ponavljala radnje nezakonito, sa ciljem da odugovlači postupak, koji je samo pomoćno sredstvo u cilju raskrinkavanja organizovanog kriminala, u kome su i pojedini, političari, službenici pravosuđa i policije, a o tajkunima nema potrebe niti govoriti!
I na kraju, brutalnim pravnim nasiljem sudija Martinović, OTIMA zakonsko pravo tužilji, da bude oslobođena plaćanja takse! Naravno bez pisanog traga o tome, što je samo nastavak diskriminacije porodice djeteta, koje su ubili pripadnici organizovane kriminalne grupe, uvezane sa državnim institucijama!
DRŽAVNI TERORIZAM, koji se primjenjuje od tog ubistva izdavanjem FAŠISTIČKE NAREDBE o zabrani pristupa svim srodnicima ubijenog djeteta u OT Bijeljina, kako bi nas spriječili u dostavi dokaza o krivičnim djelima režimskih tajkuna, logično se nastavlja radnjama sudije Martinović, koja OTIMA pravo garantovano zakonom, bez rješenja, bez ikakvog pisanog traga, potpuno ignorišući zakon i dokaze, te blokirajući mogućnost žalbe drugostepenom sudu, na rješenje o odbijanju prijedloga, time što ga NIJE NITI DONIJELA !!!
Od postupajuće sudije, očekujem da zatraži svoje izuzeće i time rastereti predsjednika suda, neprijatne nužnosti!

PRILOZI ZAHTJEVA


RJEŠENJE OD 09.02.2012.
DOSTAVA PODATAKA OD 09.02.2012.
DOMOVNICA

PRIJEDLOG ZA OSLOBAĐANJE
RJEŠENJE OD 18.04.2012.
DOKUMENTI OD 20.04.2012.


BUDIMKA BOLLIN BAJO
(adresa 1) KIRCHENFELD 65
8052 ZURICH
(adresa 2) Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

po punomoći OPU-559/2010 : ZDENKO BAJO
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
03/05/2012 02:22