beats by dre cheap

SUZBIJANJE KRIMINALA NIJE U INTERESU RS

SUZBIJANJE KRIMINALA NIJE U INTERESU REPUBLIKE SRPSKE !???

Početkom 2012. godine, poslao sam dokazni materijal o više krivičnih djela, uz prateći tekstualni dokument, krivičnu prijavu, protiv organizovane kriminalne grupe, na adresu Specijalnog tužilaštva u Banjaluku!
Na linku: KRIVICNA PRIJAVA PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE, može se pročitati kompletan tekst!
Ovom prilikom iznosim suštinu, a radi se o tome da je organizovana kriminalna grupa, ubila Ivonu Bajo, prilikom šverca neregularne robe u firmu tajkuna Bobar Gavrila!
Da li se radilo o narkoticima, oružju ili tovaru prljavog novca, koji treba oprati u njegovoj banci, sasvim je nebitno sada. Činjenica je da je CJB Bijeljina umjesto da zaustavi kamion, koji je pobjegao sa lica mjesta, prikrila podatak o tome i omogućili im da nestanu i saniraju kvar, koji je vjerovatno i usmrtio djevojčicu!
No to nije sve od kriminalaca iz vlasti, jer inspektori i tužilaštvo, sakrivaju materijalni dokaz ubistva i peru ga benzinom da bi uklonili tragove zločina! Radi se o torbi presječenog kaiša, sa dijelom koji nedostaje a veći dio ostatka je izmjenjene boje.
TORBA
Osim toga, ne prihvata se mišljenje patologa i traži nalaz drugog vještaka od koga se kriju svi podaci o unutrašnjim povredama, što se dokazuje audio zapisom izjave vještaka:

IZJAVA VJESTAKA

Opstrukcija istrage ubistva, finalizira se 28.02.2011. kada lično Milorad Dodik, prijeti ukidanjem Specijalnom tužilaštvu, koje je samo 3 dana ranije evidentiralo prispjeće dokaznog materijala, o tom zločinu!
Time je definitivno postalo jasno, odakle je stigao nalog kriminalcima iz OT Bijeljina da zataškaju zločin!
Na sve to iz Specijalnog tužilaštva nedavno stiže odgovor, koji se može vidjeti na narednoj slici!

OBAVJEST
Za pohvalu je to, da sam dobio obavještenje, jer je stav državnih organa uglavnom bio ĆUTANJE, IGNORISANJE, SAKRIVANJE!
No skrećem pažnju na izneseno obrazloženje, pojašnjavam:
Prema članu 3 (ZAKONA O SUZBIJANJU ORGANIZOVANOG I NAJTEŽIH OBLIKA PRIVREDNOG KRIMINALA), dostavljeni materijal nije u nadležnosti Specijalnog tužilaštva!

A sada slijedi doslovce tekst pomenutog člana:
Ovaj zakon, primjenjuje se u cilju otkrivanja i krivičnog gonjenja za sljedeća krivična djela :
a) krivičnog djela organizovanog kriminala iz člana 383a. Krivičnog zakona Republike Srpske, te krivičnih djela sa elementima organizovanosti, kao i krivičnih djela povezanih sa takvim djelima ili učiniocima takvih djela, a u slučajevima kada za postupanje nije nadležno Tužilaštvo i Sud Bosne i Hercegovine;
b) najtežih oblika krivičnih djela protiv privrede i platnog prometa, i protiv službene dužnosti kada je zbog okolnosti izvršenja djela ili posljedica djela krivično gonjenje od posebnog značaja za Republiku Srpsku, te krivičnih djela povezanih sa takvim djelima ili učiniocima takvih djela;
v) drugih krivičnih djela predviđenih krivičnim zakonodavstvom Republike Srpske, kod kojih je kao najmanja zaprećena kazna zatvora u trajanju od pet godina, a kada je zbog okolnosti izvršenja djela ili posljedica djela krivično gonjenje od posebnog značaja za Republiku Srpsku, te krivičnih djela povezanih s takvim djelima ili učiniocima takvih djela.

I da sve bude sasvim jasno, navodim prvi stav člana 383 iz krivičnog zakona na koji se poziva tužilac:
(1) Ko organizuje udruzenje koje ima za cilj vrsenje krivicnih djela za koja se moze izreci kazna zatvora od tri godine ili teza kazna, kaznice se zatvorom od sest mjeseci do pet godina.
Uvažavajući mogućnost, da sve ono što sam naveo može biti netačno ili čak izmišljeno, (što je na tužiocu da provjeri), ostaje činjenica da sam istakao:
KAKO JE PRILIKOM ŠVERCA "NEKE ROBE" OD STRANE FIRMI IZ FEDERACIJE U REPUBLIKU SRPSKU, U FIRMU TAJKUNA BOBAR GAVRILA, SMRTNO STRADALA IVONA BAJO, NA MJESTU GDJE SE NJENA PUTANJA UKRŠTA SA PUTANJOM KAMIONA, KOJI JE BIO TEHNIČKI NEISPRAVAN. REZERVOAR JE VEZAN ŠPANEROM - TRAKAMA, A POVREDE KONSTATOVANE OD STRANE PATOLOGA, (25*1 MM) IMAJU OBLIK TRAKE, A NE ŽICE, KOJU SU PODMETNULI KAO UZROK! TORBU, KOJA SE KRILA POLA GODINE JE UKLONIO PORTIR SOFRENIĆ BLAGIŠA, SA MJESTA ZLOČINA, A KASNIJE SU JE UZELI IZ BOLNICE I IZUZELI IZ ISTRAŽNIH RADNJI INSPEKTOR MARKOVIĆ DRAGOSLAV, TE TUŽILAC DANICA STJEPANOVIĆ, (NADLEŽNI U OVOM SLUČAJU). PRETHODNO SU TRAGOVI NEKOG MATERIJALA, (MAST ILI ULJE) OPRANI BENZINOM! SVE TO I STAV PATOLOGA DA RANA NIJE NANESENA ŽICOM SE PO NAREDBI KOVAČEVIĆ NOVAKA NE SAOPŠTAVA, SA OBRAZLOŽENJEM, (CITIRAM SEKRETARA DANKU PRODANOVIĆ) "DA SE NE BI UZNEMIRAVALA JAVNOST". ISTOVREMENO SE TRAŽI POTVRDA ZA ZLOČINAČKI PLAN OD DRUGIH VJEŠTAKA, BIOLOGA I TRASOLOGA, ALI IM SE DOSTAVLJA SLIKA SAMO POVRŠINSKE RANE, DOK O KANALU KROZ GRUDNU ŽLIJEZDU, PROBODU PRSNE KOSTI, RAZDERINAMA DESNE PLUĆNE ARTERIJE I DUŠNICE, CITIRAM DR. MIROSLAVA BUSARČEVIĆA ONI NEMAJU POJMA...
Nikada u medijima nisam čuo ni blizu ovakav opis, gdje su u organizaciji kriminalnog djela učestvovali firme iz 2 entiteta, na čelu sa tajkunima režima, a tragove ubistva ukljanjaju, portir, inspektor, tužilac i glavni tužilac, dok je sve začinjeno prijetnjom predsjednika zemlje da će ukinuti Specijalno tužilaštvo, čim sam im dostavio dokazni materijal.
Toliko što se tiče stava 1, člana 3 zakona, što je više nego dovoljno za akciju tužioca!
Naredna dva člana su takođe aktuelna, jer je šverc robe bez prateće dokumentacije, (ne postoji takav dokument u kome se nalazi popis robe), udar na platni promet, odnosno budžet, no izgleda da to nije u interesu Republike Srpske, jer se upravo time obrazlaže odbijanje rada na ovom predmetu!
To naravno nije tačno, jer je svakoj republici u interesu suzbijanje kriminala!
Istina je da to nije u interesu kriminalcima iz mafijaškog režima, jer bi istragom, padali redom, portir, inspektor, tužilac, glavni tužilac, vlasnici firme, te nalogodavci iz vlade!
Pretpostavljam da treba imati neviđenu hrabrost, pa kao tužilac krenuti na te monstrume...
No proslijeđivanje predmeta u OT Bijeljina je više nego besmisleno!
Jasno je navadeno da su pripadnici ogranizovane kriminalne grupe i neki pripadnici tog tužilaštva, uključujući i glavnog tužioca, kome će u ruke stići taj materijal! Šta će uraditi kriminalac, koji je već uklanjao dokaze o ubistvu jednog djeteta sa predmetom, koji ga vodi na robiju, nije teško zamisliti...
Ovo slanje predmeta u mafijašku organizaciju OT Bijeljina, je kao davanje u nadležnost, Geringu da sudi Ajhmanu, Himleru, i sebi ???
Da li je i ubistvo Ivone Bajo bio dio dogovora, entitetskih mafije, prilikom postizanja sporazuma krajem 2011? Već sutradan je obustavljena istraga protiv "Dodika i ostalih" a nešto kasnije za "Dobrovoljačku"!
Očito su mafijaši, postigli dogovor o postavljanu svojih ljudi na relevantna mjesta za blokiranje bilo kakve istrage o njihovom kriminalu, no ja sam takav dogovor i očekivao tako da me nije iznenadio ni stav Specijalnog tužilaštva, te sam već planirao naredni korak:
Specijalno tužilaštvo je već obrađivalo ovaj slučaj i nije sprovelo istragu sa obrazloženjem, da nisam dostavio dokaze, a kada je mafijaški bos zaprijetio im ukidanjem poslije dostave, tvrdi se da ništa nisam poslao!
Sada ću poslati na adresu Specijalnog tužilaštva samo nove dokaze, shodno članu "Obustava istrage" stav 3:
(3) Tužilac, u slučajevima iz stava 1. tačka b) ovog člana može ponovo otvoriti istragu ako se dobiju dodatne informacije koje pružaju dovoljno razloga za vjerovanje da je osumnjičeni počinio krivično djelo.
Ovaj član jasno obavezuje Specijalno tužilaštvo! Taj predmet ste već obrađivali i ne možete se nikako oglašavati nenadležnim!
ILI MOŽDA MAFIJAŠKI BOS, OPET ZAPRIJETI UKIDANJEM ???

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
07/03/2012 01:23