beats by dre cheap

KO JE POSLAO PRITUZBU ???

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU
UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA
KO JE POSLAO PRITUŽBU ???

U novembru 2010, godine dostavio sam pritužbu VSITV-u, pod nazivom: "OBAVIJEST O NEZAKONITOM RADU TUŽILAŠTVA" sa prilozima! Iz teksta pritužbe izdvajam dio iz koga se vidi suština, navodim svoj tekst:

Naime krivična prijava o kojoj je riječ, proslijeđana je u OT Doboj i iako sam je predao u februaru, ona je spojena sa prijavom druge osobe za jedinstvenu obradu. Iako su mogući takvi postupci, u ovom slučaju za takvo nešto nije bilo ni minimuma osnove. Prijava te druge osobe se odnosi na jedan izolovani događaj od nekih 5 minuta, koji se dogodio više od dva mjeseca nakon što sam ja predao svoju prijavu, a u njoj se naprotiv radi o događajima u prethodnih 6 mjeseci sa više aktera i sasvim različitom tematikom.
U prilogu je prva od 18 strana moje prijave u kojoj su navedene 4 osobe, dok ju u drugoj prijavi, (takođe priložena) akter tužilac Debeljević Milorad, koga ja ne samo da nisam pomenuo, nego gospodina uopšte ne poznajem i nikada u životu nisam sa njim imao nikakav kontakt.
To neosnovano i nezakonito povezivanje je prvi prekršaj. Na stranu to što je za dva mjeseca koliko je prošlo do podnošenja druge prijave, moja morala već biti dodeljena u obradu.
Jedina veza između tih prijava je to što su obe morale biti odbačene....

Dakle poenta je u tome da je moja prijava neosnovano spojena sa prijavom druge osobe, iako nemaju nikakvih dodirnih tačaka niti u vremenu niti su akteri isti! Nadalje ističem da je u prilogu 1. strana moje prijave, te prijava druge osobe!
No, dana 23.11.2010. formira se predmet UDT: 9183/10 i o tome ne obaviještavam ja, kao podnosilac, nego osoba čiji sam dokument koristio u prilogu, a vidljivo je da se radi o ženskoj osobi, (POŠTOVANA)???
Kako je pozadina svega ubistvo Ivone Bajo i prikrivanje tog zločina od strane korumpiranih tužilaca, moglo bi se pomisliti da se i ovde radi o sabotaži i opstrukciji, no ta opcija nije održiva!
Naime, da je neko htio namjerno sabotirati moju prijavu i pružiti podršku ubicama i kriminalcima, mogao je predmet evidentirati pod mojim imenom i obavjestiti me o "nepostojanju" disciplinskog prekršaja!
Naprotiv o tome se obavještava ista POGREŠNA OSOBA ???
To što je predmet zaveden pod imenom pogrešne osobe, čiji je potpis u dokumentu na poslednjoj strani priloga, logično se objašnjava samo time da je iz naslova zaključeno kako se radi o pritužbi na rad tužioca, a ime je prepisano sa poslednje strane!
NIKO NIJE PROČITAO NIJEDNO SLOVO PRITUŽBE, TE NE ZNAJUĆI NE SAMO O ČEMU SE RADI, NEGO NITI KO JE PODNOSILAC, DONOSI SE ODLUKA DA NEMA OSNOVA ZA POKRETANJE DISCIPLINSKOG POSTUPKA!
S tim u vezi poslao sam zahtijev VSITV-u, da ustanovi, kako je došlo do ove "greške" i da me o tome obavijesti!
Slijedi tekst zahtijeva upućenog tom organu:


ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Ime i prezime : ZDENKO BAJO

Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)


VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE


(Sadržaj zahtjeva)


Tokom 2010 godine poslao sam pritužbu vašem organu, koja je prema mojim saznanjima, pogrešno evidentirana i o tome je obavještena osoba, čiji sam dokument koristio u prilogu, kao argument za dokazivanje svojih tvrdnji!
Radi se o predmetu 9183/10, koji je zvanično okončan 27.12.2010. obavještenjem da "postupci tužioca, koji su bili predmet moga pisma, ne predstavljaju osnov za pokretanje disciplinskog postupka"...
U prilogu ovog zahtijeva prilažem kopiju tog obavještenja!
Kako je ističem o tome obaviještena druga osoba, a ne ja, očekujem od vas da ustanovite:
Da li vam je predmet, pod navedenim brojem dostavljen od mene ili od neke druge osobe i da me o tome obavjestite!
S poštovanjem:


Pošto sam imao priliku da se uvjerim kako je glavni disciplinski tužilac, temeljito istražio jedan drugi slučaj, čije aktere neću pominjati, a u koji sam imao uvid nedavno, očekujem da će UDT i VSITV-e, profesionalno odgovoriti na ovaj nesvakidašnji incident!
Nažalost, ovaj slučaj ne ukazuje samo na to da je kod moje pritužbe, došlo do nekorektnog, neprofesionalnog i nezakonitog rada, nego da je to pravilo za postupanje po svim pritužbama građana:
DOPISI "OBIČNIH LJUDI" SE UOPŠTE NE ČITAJU I PO ŠABLONU I AUTOMATIZMU SE ODBACUJU! SUSPENDUJU SE I SANKCIONIŠU, SAMO TUŽIOCI I SUDIJE ZA KOJE STIGNE NALOG IZ VRHA MAFIJEŠKIH VLASTI ENTITETA POD ČIJIM TEROROM ŽIVIMO...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
12/02/2012 21:55