beats by dre cheap

PRIJAVA PROTIV SUDSKE POLICIJE


OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI 

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV PRAVNOG LICA
(SUDSKE POLICIJE)

Pozivajući se na član 125 KZ "Odgovornost pravnog lica", stav 1, koji ću citirati.
(1) Odredbama ove glave propisuje se odgovornost pravnog lica, izuzimajući Bosnu i Hercegovinu, Republiku Srpsku, Federaciju Bosne i Hercegovine, Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, kanton, grad, opštinu i mjesnu zajednicu, za krivično djelo koje je učinilac učinio u ime, za račun ili u korist pravnog lica..
podnosim prijavu protiv Sudske policije u Bijeljini.
Očito je dakle da navedena institucija nije izuzeta iz popisa koji sam predočio, te je shodno tome svako krivično djelo koje učini pripadnik Sudske policije, istovremeno i krivično djelo te institucije.
U narednim redovima obrazložiću argumente krivične prijave, ali želim prije svega da istaknem da su svi pripadnici Sudske policije uključujući i komandire, pokazivali izuzetnu korektnost, ljubaznost i profesionalizam.
Nikada nije bilo primjene fizičke sile, niti prijetnje njome, što posebno ističem jer sam čuo neke priče o tome i sam ih demantovao, ali to hoću i ovdje da ponovim....
S druge strane iako sam u prethodnim mjesecima više puta isticao da Sudska policija, izvršava nezakonite naloge Ureda Glavnog okružnog tužioca, i sprečava me da ostvarim neka od prava predviđenih zakonom, (Podnošenje krivične prijave, predavanje dokaznog meterijala, razgovor sa tužiocem), a poslije svega su mi saopštili da su dobili nalog da mi ne dozvole pristup čak ni pisarnici.
Iako sam doneo primjerak Krivičnog zakona i predočio Clan 177 - Povreda prava na podnosenje pravnog sredstva, koji ovom prilikom takođe navodim :
(1) Ko sprijeci drugog da koristi pravo na podnosenje tuzbe, zalbe, prigovora ili nekog drugog pravnog sredstva ili podneska, kaznice se novcanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.
(2) Ako djelo iz stava 1. ovog clana ucini sluzbeno lice zloupotrebom sluzbenog polozaja ili ovlascenja, kaznice se zatvorom do tri godine.
te istakao da niko ne može da me sprečava u ostvarenju, ne samo tog nego bilo kog prava predviđenog zakonom, i da samo pravosnažnim sudskim rješenjem može da mi se zabrani pristup nekoj osobi ili lokaciji, dobio sam sugestiju da dokumente šaljem poštom.
To je naravno moguće, ali istakao sam da u tom slučaju ja imam samo potvrdu da sam "nešto"poslao, ali ne i kakav je sadržaj pošiljke.
S obzirom da sam još u decembru predao pritužbu na rad jednog od tužilaca, na šta je imao obavezu da mi odgovori Kolegij, (koji je zasjedao po mom saznanju sigurno u februaru, a vjerovatno i kasnije),
a početkom drugog mjeseca ove godine sam predao prvu dokumentaciju, kao novi dokazni materijal u slučaju ubistva Ivone Bajo, a na sve to nisam dobio nikakav stav Tužilaštva, osnovano sumnjam da je kriminalac Kovačević Novak, koji je saučestvovao u prikrivanju tragova tog krivičnog djela i podsticao druge tužioce da ne primaju materijal i krivične prijave od mene, zloupotrebio svoj službeni položaj i izuzeo te materijale iz rada Tužilaštva...
Tako je vrlo lako moguće da će on u svojim očajničkim pokušajima da izbjegne zasluženu zatvorsku kaznu, svo što stigne od mene baciti u korpu za otpatke, a mene optužiti da sam mu poslao prijeteće pismo, što je već činio u martu ove godine.
Tada je moje tvrdnje da će svi koji su saučestvovali u prikrivanju ubistva, završiti iz rešetaka, na robiji, u zatvoru, predstavio kao "Ugrožavanje sigurnosti" i pokrenuo akciju neviđenu na ovom području, za vrijeme koje su sem pretresanja prostorija i oduzimanja računara, na kome je mislio da se nalaze svi podaci o njegovim kriminalnim aktivnostima, pokrenute i "POSEBNE ISTRAŽNE RADNJE", koje su obuhvatale i kontrolu i pretres osoba sa kojima sam viđen, prisluškivanje telekomunikacija, praćenje ukorak po celom gradu, kako od strane policajaca u civilu, tako i od strane patrolnih kola.
Ako sve to izgleda malo, dodajem da je nekih 15 dana pred mojom kućom bilo ustanovljeno radno mjesto u tri smjene, (policajac koji me je danonoćno nadzirao).
Da bih izbjegao sve te neprijatnosti ja insistiram na ostvarenju prava da lično predam sve dokumente u dva primjerka, od kojih ću jedan da zadržim sa potvrdom prijema. No iako sam i ranije predavao pripadnicima sudske policije, dokumentaciju u kojoj sam navodio, da postoje tačno propisane zakonske odredbe i pravila kojih tužioci moraju da se pridržavaju, (4-satni rad sa strankama recimo), stav sudske policije je da oni znaju da tužilaštvo ima obavezu da primi krivičnu prijavu, da svaki građanin, (pa čak i ja) ima pravo da prijavi krivično djelo, da su obavezni da gone počinioce krivičnih djela, da imaju obavezu da analiziraju nove dokaze, koje dostavljam, i da poštuju radno vrijeme i vrijeme za rad sa strankama, ali da su to ipak tužioci, veliki i moćni, a oni rade tu i ne žele da im se zamjeraju, te im je lakše da se mene riješe na bilo koji način, a čak što je u svemu ovome i nebitno, nijedan pripadnik sudske policije nije imao hrabrosti da u prilogu prijave protiv Kovačević Novaka potpiše (potvrdi) da su dobili usmeni nalog da mi onemoguće pristup tužilaštvu.
Naravno da je ovo moja malo satirična predodžba stava koji sam dobio od sudske policije, ali izuzetno realno odslikava stvarno stanje.
Njima je dakle jasno da imam dokaze o ubistvu, i dokaze o saučesništvu nekih pripadnika tužilaštva u prikrivanju tog ubistva, da tužioci krše, brutalno zakon i pravilnik, te da i njih podstiču da čine krivično djelo, ali ipak pokušavaju da me onemoguće, ne samo da razgovaram sa nekim tužiocem, bilo u svoje ime ili kao zastupnik Budimke Bajo, čija je ćerka ubijena, (primjerak Punomoći sam dostavio i tužilaštvu i sudskoj policiji), nego i da predam bilo kakav materijal u pisarnici.
Svako ko pokuša da me spriječi da predam dokaze o krivičnom djelu i da ostvarim bilo koje pravo predviđeno zakonom čini krivično djelo.
Ovu krivičnu prijavu ću prvo pročitati predstavniku sudske policije, i potom zatražiti od službenika na ulazu propusnicu za pristup tužilaštvu, kako bih tu prijavu predao u pisarnici.
Uvjeren sam da će mi poslije nedavno obavljenih razgovora, prilikom kojih sam ukazao da bi svako sprečavanje u mojim nastojanjima da dostavom podatke o kriminalnim djelima, praktično, preraslo u saučestvovanje u prikrivanju ubistva jednog djeteta, to biti omogućeno.
Ako se to ipak ne desi i pripadnici sudske policije nastave da budu tjelesna garda, kriminalca Kovačević Novaka i izvršavaju njegova usmena naređenja, ja ću i bez propusnice krenuti na poslednji sprat da predam ovu prijavu i neću izaći iz zgrade dok to ne učinim ili dok ne budem uhapšen prilikom pokušaja da ostvarim pravo zagarantovano zakonom.
Sve dosadašnje nezakonite radnje koje je naložio pomenuti kriminalac ostajale su "nevidljive", ali ako se sa time nastavi, odluku o tome ko je i kako kršio zakon donijeće Sud.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
12/12/2011 22:16