beats by dre cheap

GLAVNOM OKRUZNOM TUZIOCU

(Tekst je pisan u februaru 2010 godine, neposredno po otkricu materijalnog dokaza, TORBE, koje su kriminalci iz Tuzilastva oprali benzinom da bi uklonili tragove ubistva. Nikada nije doslo do razgovora ni sa kim po tom pitanju, nego je izdata FASISTICKA NAREDBA, da se svim srodnicima ubijene djevojcice, ne dozvoli pristup u OT Bijeljina, (citaj GESTAPO)

 

NA RUKE
GLAVNOM OKRUŽNOM TUŽIOCU

S obzirom da sam u nedavnom razgovoru sa službenikom tužilaštva, dobio uvjeravanja, da je glavni tužilac, odgovorna osoba, koja svoj posao obavlja savjesno i po zakonu, da ima porodicu i djecu koju voli i prema kojima je pažljiv, te da je jedini razlog potpunog izbjegavanja kontakta predstavnika tužilaštva sa porodicom ubijene djevojčice Ivone Bajo, to što se u mojim tekstovima koriste „neprikladni“ izrazi, odlučio sam da ozbiljno shvatim podatke koje sam dobio.

Ja sam tokom proteklih mjeseci imao više susreta sa pripadnicima istražnih organa i moj odnos prema njima se zasniva na vrlo jednostavnom principu.

Svako ko izgovori ijednu laž vezano za ubistvo djevojčice, biće sa moje strane tretiran kao saučesnik u tom ubistvu. Na to se odnose i falsifikovanja, odnosno pogrešno prezentovanje rezultata vještačenja, koja su sva osporila tezu tužioca, te prikrivanje dokaznog materijala i činjenica, koje ne odgovaraju pomenutoj teoriji.

S tim u vezi, je i moje dostavljanje „novih dokaza“ ovom tužilaštvu, a radi se o fotografijama predmeta koji su bili uz djevojčicu u trenutku ubistva.

Sem već isticanog kaiša na torbi, postoje još neke fotografije koje idu u prilog tome, da se ne radi o samopovređivanju, a moram istaći da sam te snimke prosledio stručnjacima iz raznih oblasti, te nekim medijima, što ću i ubuduće činiti.

Jedna od osoba koja je imala prilike da vidi snimke i moj komentar u tekstu „Zagubljeni dokazi“, a pripadnik je državnih organa, je nedavno u jednom listu, potpuno podržala moj stav o tome, čak smatrajući da su snimci torbe koje sam načinio i kaiš na torbi ključ istine.

Ja ću da nastavim sa svojom borbom za istinu na više kolosjeka, a ovo je poslednja prilika de se ovo tužilaštvo uključi u tu borbu.

Postoje samo dve mogućnosti koje „amnestiraju“ glavnog tužioca i kolegij, a to su:

  1. Povjerenje u postupajućeg tužioca, koja je falsifikovala podatke.
  2. Nalog za opstrukciju istrage sa „višeg“ nivoa.

Ukoliko tužilaštvo želi da ozbiljno razmotri, argumente i dokaze koje sam dostavio, očekujem da me predstavnik tužilaštva pozove na razgovor o tome, zaključno sa sredom 17.02.2010. Ako se to desi, sa moje strane neće biti nikakvih „neprikladnih“ izraza, sve dok se osoba koja bude razgovarala sa mnom bude pridržavala istine.

Posle prve laži, ja ću da prekinem razgovor i nastavim dalje sam kao i do sada.

Ukoliko dođe do tog razgovora, od mene nikome neće pretiti nikakva opasnost, ali mi ne smeta da tome prisustvuju pripadnici sudske policije, koliko god smatrate za potrebno...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina

065831902

KRIMINAL U VLASTI
http://kriminaluvlasti.blogger.ba
04/12/2011 20:44