KRIMINAL U VLASTI

OBAVIJESTE SVOJE PRIJATELJE O POSTOJANJU OVOG BLOGA I O LINKOVIMA, NA KOJIMA SE NALAZE DOKAZI O KRIMINALU UNUTAR TUŽILAŠTVA. AKO NE ZAUSTAVIMO TU BANDU KRIMINALACA I UBICA, ONI ĆE NASTAVITI SA SVOJIM ZLOČINIMA, A ONDA KO ZNA KO JE NA REDU...


18.07.2018.

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA PS BIJELJINA SRĐANA GAJIĆA

Prilog "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." pokazuje da OJT Bijeljina "nema saznanja" o materijalnom dokazu ubistva a za šta je između ostalih odgovoran i Srđan Gajić prikrivanjem činjeničnog opisa iz Zabilješke PS Bijeljina te nečinjenjem jer je bio obavezan da po službenoj dužnosti iz ZKP-u, prijavi krivično djelo i sačuva dokaze o tome. S obzirom da to nije učinio, deklarisao se kao saučesnik u prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, prilikom krijumčarenja u Bobar grupu 23.07.2009. a preko koje je istovremeno vršena pljačka najmanje nekoliko stotina miliona KM, a vjerovatno više milijardi evra što je danas opšte poznata činjenica...

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA PS BIJELJINA SRĐANA GAJIĆA

Na osnovu KZRS, član "Zloupotreba službenog položaja ili ovlašcenja":
" (1) Službeno ili odgovorno lice koje u namjeri da sebi ili drugome pribavi kakvu neimovinsku korist ili da drugom nanese kakvu štetu, iskoristi svoj položaj ili ovlašcenje, prekoraci granice svog ovlašcenja ili ne izvrši službenu dužnost, kaznice se zatvorom od tri mjeseca do tri godine. (2) Ako je djelom iz stava 1. ovog clana nanesena znatna šteta ili je došlo do teže povrede prava drugog, ucinilac ce se kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina. (3) Službeno ili odgovorno lice koje u namjeri da sebi ili drugome pribavi kakvu imovinsku korist, iskoristi svoj položaj ili ovlašcenje, prekoraci granice svog ovlašcenja ili ne izvrši službenu dužnost, kaznice se zatvorom od šest mjeseci do pet godina. (4) Ako je djelom iz stava 3. ovog clana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi 10.000 KM, ucinilac ce se kaznitizatvorom od jedne do osam godina, a ako taj iznos prelazi 50.000 KM, kaznice se zatvorom od dvije do deset godina."

Iz priloga "Zabilješka PS Bijeljina od 15.12.2016." vidi se da je patrola od 3 pripadnika PS Bijeljina u sastavu Trakilović Marinko, Ilić Zoran i Torbica Milo, sačinila zabilješku u kojoj u zadnjem pasusu opisuju veoma površno i minimizirano činjenicu da sam im pokazao materijalni dokaz ubistva i pokušaj da između ostalog isti dostavim nadležnom tužilaštvu u čemu sam spriječen od strane sudske policije a potom sam ih glasno upozorio da prekinu sa kršenjem garantovanih prava iz ustava.
Ja sam navedenima doslovno citirao članove iz ustava 16, 23 i 48, koji su prekršeni što su oni pisali na papiru a izbjegli navesti u zabilješci no ipak postoji opis, podvučeno linijom, citiram: "u vezi uništenih materijalnih dokaza vezanih za tragičnu smrt njegove sestričine" te završni dio : "jer smatra da je neko sklonio meterijalne dokaze vezane za tragičnu smrt njegove sestričine".
Taj opis ionako drastično umanjen ovde prijavljeni Srđan Gajić, potpuno izbacuje iz zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka sa ciljem da mi nanese štetu, predstavi me kao ludaka koji viče bez ikakvog razloga a istovremeno prikriva postojenje materijalnog dokaza ubistva koje je vidjela patrola od 3 policajca i čak opisala dio toga u zabilješci.
Da je to istina i da sam taj materijalni dokaz zločina pokazivao svima u zgradi suda u Bijeljini dokaz je predmet 80 1 Pr 082502 17 Pr, koji sadrži video snimke nadzornih kamera a od čega sada prilažem nekoliko kadrova "Snimci dokaza krivičnih djela".
I na kraju prilog "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." pokazuje da OJT Bijeljina "nema saznanja" o materijalnom dokazu ubistva a za šta je između ostalih odgovoran i Srđan Gajić prikrivanjem činjeničnog opisa iz Zabilješke PS Bijeljina te nečinjenjem jer je bio obavezan da po službenoj dužnosti iz ZKP-u, prijavi krivično djelo i sačuva dokaze o tome. S obzirom da to nije učinio, deklarisao se kao saučesnik u prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, prilikom krijumčarenja u Bobar grupu 23.07.2009. a preko koje je istovremeno vršena pljačka najmanje nekoliko stotina miliona KM, a vjerovatno više milijardi evra što je danas opšte poznata činjenica...

PRILOZI

Zabilješka PS Bijeljina od 15.12.2016.
Zahtjev 15-01-2-211.1-72-17
Snimci dokaza krivičnih djela
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

15.07.2018.

PRITUŽBA NA NAREDBU T12 1 KTK 0000602 18

Upravo je tužilaštvo ovdje najmonstruoznija zločinačka organizacija koja je direktno odgovorna za prikrivanje matrijalnog dokaza koji pominjem, pošto je okružni tužilac Danica Stjepanović saučestvovala u uklanjanju materijalnog dokaza se ubijene djevojčice, pranju istog benzinom i pokušaju prikrivanja tog dokaza.
ALI USKORO ĆE NAROD DA ZBACI MAFIJAŠKI FAŠISTIČKI REŽIM ČIJI STE SASTAVNI DIO I BIĆE VAM SUĐENO PREMA ZASLUGAMA...

REPUBLIČKO JAVNO TUŽILAŠTVO

POSEBNO ODELJENJE ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE ORGANIZOVANOG I NAJTEŽIH OBLIKA PRIVREDNOG KRIMINALA BANJALUKA

PRITUŽBA NA NAREDBU T12 1 KTK 0000602 18

Veza : Naredba po navedenom predmetu RJT od 26.03.2018.
Da li je čula RJ tužilac za ZKP-u, za član "Obaveza prijavljivanja krivičnog djela" koji važi za sva službena lica uključujući i sudije a posebno tužioce. Ako nije neka pročita zakon i postupi prema obavezi po prijemu priloga koje šaljem i to prvo "Snimci dokaza krivičnih djela" načinjeni kamerama video nadzora u zgradi suda koje je imala priliku da gleda prijavljena Sekulić Cvijeta pred više svjedoka u predmetu 80 1 Pr 082502 17 Pr. Na tim snimcima se vidi kako u ruci držim materijalni dokaz ubistva u sudu i svima ga pokazujem. Istina je da se ne vidi dobro jer je sudija podmetnula snimke dalje kamere ali je svjedok sudski policajac potvrdio da je vidio ruksak a isti sam uživo pred više svjedoka pokazao sudiji koja je to tako jasno vidjela još bolje nego na prilogu "Dokaz zločina" koji sadrži i prikladne komentare.
Pošto smo utvrdili da se sve jasno vidi da ustanovimo je li to moja foto montaža ili je stvarno stanje a to se može vidjeti iz priloga "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" gdje je jasno opisano da je materijalni dokaz, (skinut sa smrtno ranjenog djeteta) presječenog kaiša, opran hemijskim sredstvom a dio nedostaje. OJT Stjepanović Danica pismeno tvrdi (LAŽE) u prilogu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." da o tome "nema saznanja" i naziva ih "navodnim".
Da je opis dokaza ubistva stvaran vidi se iz priloga "Snimci policije" načinjenog neposredno poslije zločina a prije nego je dokumentacija došla u ruke tužilaštva. A da zaista laže tužilac, imam obilje dokaza a sada prilažem samo jedan od njih u kojima o tome obavještavam "Zahtjev za informacije 15.01.2014." na kome se vidi slika ovog materijalnog dokaza i nekih drugih koje tužilaštvo prikriva. Sad RJT-o može po službenoj dužnosti pokrenuti istragu, ko su odgovorni za prikrivanje dokaza ubistva a ulogu Sekulić Cvijete u tom kriminalu može utvrditi iz predmeta 80 1 Pr 082502 17 Pr. Tužilaštvo naprotiv nastavlja da bude servis mafije i štiti kriminalce.
Obrazloženja tužilaštva bi bila smiješna da nisu tužna i kriminalna.
Ovdje se recimo tvrdi kako uz prijavu protiv Sekulići Cvijete nisam dostavio dokaze iako se pozivam na zvanični sudski predmet "80 1 Pr 082502 17 Pr" u kome sam bio stranka u postupku i navodim svjedoke kao i to da su sve moje tvrdnje u zapisniku iz tog predmeta a tužilac kaže da nema dokaza.
S druge strane kada sam podnio prijavu protiv kriminalaca koji su sačinili falsifikat sudskog rješenja i dijelili ga okolo, odnosno pustili u pravni promet, Tužilaštvo, (T12 1 KTK 0000296 17) nije djelovalo po tom falsifikatu, nije istraživalo ko ga je točno sačinio nego su zatražili spis iz tog predmeta, pošto su prvo u sadejstvu i dogovoru sa kriminalcima iz Bijeljine omogućili da se taj spis uništi.
Tako u jednom slučaju gdje dostavljam dokaz krivičnog djela, dostavljam kopiju falsifikata, tužilaštvo glumi istražitelja i traži spis koji je uništen, sasvim sigurno po njihovom znanju a u drugom slučaju gdje opisujem krivično djelo i navodim da se dokazi u tome nalaze u spisu koji sadrži stotine stranica, tužilaštvo glumi naivica i ne želi da zatraži taj spis kako bi pomogli kriminalcima i nastavili saučestvovati u zločinima i pljački nad narodom.
Jer upravo je tužilaštvo ovdje najmonstruoznija zločinačka organizacija koja je direktno odgovorna za prikrivanje matrijalnog dokaza koji pominjem, pošto je okružni tužilac Danica Stjepanović saučestvovala u uklanjanju materijalnog dokaza se ubijene djevojčice, pranju istog benzinom i pokušaju prikrivanja tog dokaza.
Umjesto da je zatražila spis koji sam naveo RJ tužilac pominje neke prethodne prijave ne navodeći koliko su optužnica podigli protiv mene zbog "LAŽNOG PRIJAVLJIVANJA". Kako ste podigli optužnicu protiv mene da bi zaštitili sudije kriminalce koje sam razotkrio "T17 0 KT 0006630 15" tako me optužite i za lažno prijavljivanje tih kriminalaca.
S druge strane RJ tužilac ne pominje da su mene upravo ti kriminalci koje nabraja, (Debeljević i Gruhonjić u sadejstvu sa Kovačevićem i Stjepanović te ostalim pripadnicima bande kao što je Borovčanin Danko itd) još u martu 2010-te prije dakle osam godina lažno optužili za "ugrožavanje sigurnosti". To je okončano poslije 3 godine razvlačenja i angaživanja desetina špijuna da me povežu sa bilo kakvim krivičnim djelom odlukom o nesprovođenju istrage T 0 KT 0002365 10. Mafijaška zločinačka organizacija "Tužlaštvo" do danas, odbija uručiti mi materijal o pregledu otetog računara i dokumentaciju o nadzoru nastavljajući da gestapovskim metodama omogućava tajkunsko političkoj mafiji da ubija i pljačka narod.
ALI USKORO ĆE NAROD DA ZBACI MAFIJAŠKI FAŠISTIČKI REŽIM ČIJI STE SASTAVNI DIO I BIĆE VAM SUĐENO PREMA ZASLUGAMA...

PRILOZI

Snimci dokaza krivičnih djela
Dokaz zločina
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Snimci policije
Zahtjev za informacije 15.01.2014.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

12.07.2018.

PRIJAVA PROTIV SUDIJA LUKE BOROVČANINA

OSIM VIŠESTRUKOG KRŠENJA ZAKONA OPISANOG DJELIMIČNO U OVOJ PRIJAVI U MEĐUVREMENU SAM RAZOTKRIO DA SU KRIMINALCI IZ TUŽILAŠTVA U ISTOČNOM SARAJEVU I SUDA NA SOKOCU FALSIFIKOVALI DOKUMENTACIJU I MONTIRALI NELEGALNU OPTUŽNICU IAKO NISU NADLEŽNI ZA TERITORIJU BIJELJINE. CILJ JE BIO DA SE NEZAKONITI PRATI MOJE KRETANJE, NAMAMIM NA UDALJENU LOKACIJU I LIKVIDIRAM NA NAČIN KAKO SU UBILI DAVIDA DRAGIČEVIĆA...

PRIJAVA PROTIV SUDIJA LUKE BOROVČANINA

Na osnovu KZRS, član "Zloupotreba službenog položaja ili ovlašcenja" a u vezi sa članom "Povreda zakona od strane sudije":
"Sudija Ustavnog suda Republike Srpske ili sudija suda u Republici Srpskoj, u sudskom postupku s ciljem da drugom pribavi kakvu korist ili da mu nanese kakvu štetu, donese nezakonitu odluku ili na drugi nacin prekrši zakon, kaznice se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina."

Ističem zbog istine da je sudija za prethodno saslušanje Borovčanin Luka bio izuzetno ljubazan i korektan u obraćanju prema meni ali nažalost ljubaznost nije bitna za postupak nego to da li se postupa ili ne u skladu sa zakonskim odredbama.
Dana 12.03.2018. u kancelariji predsjednika suda u Sokocu, g. Borovčanin Luke održano je navodno "Izjašnjenje o krivici" pošto se isti potpuno neosnovano dogovorio sa predstavnicima tužilaštva da se on prihvati uloge sudije za prethodno saslušanje i prihvati besmislenu optužnicu iako u njoj piše da je vezana za teritoriju i nadležnost drugog suda.
Osim ovog postoji još obilje nezakonitosti i kriminalnog rada koje neću sada uopšte isticati nego ću o tome svjedočiti kada me pozovu istražni organi a da bi zadatak tužilaštvu bio što JASNIJI I LAKŠI, opisaću samo jedan primjer teškog kršenja zakonskih odredbi i falsifikovanja činjeničnog stanja koje je počinio Borovčanin Luka. prije svega navodim član ZKP-u "Izjašnjenje o krivici", stav:
"(1) Izjavu o krivici optuženi daje sudiji za prethodno saslušanje u prisustvu tužioca i branioca. Prije izjave o krivici optuženi će se upoznati sa svim mogućim posljedicama priznanja krivice u smislu člana 237. stav 1. ovog zakona. U slučaju da optuženi nema branioca‚ sudija za prethodno saslušanje će provjeriti da li optuženi razumije posljedice izjašnjavanja o krivici, kao i da li postoje uslovi za postavljanje branioca u skladu sa članom 53. stav 5, odnosno članom 46. ovog zakona. Izjava o krivici i datim upozorenjima unosi se u zapisnik. Ukoliko se optuženi ne izjasni o krivici, sudija za prethodno saslušanje će po službenoj dužnosti unijeti u zapisnik da optuženi poriče krivicu."
Ja kao optuženi se branim sam i to nije sporno ali zakon predviđa obavezno prisustvo TUŽIOCA. Zbog brojnih nepravilnosti zapisnik nisam ni potpisao a nije mi ni pročitan kako je obavezno te sam brutalno falsifikovanje činjeničnog stana, odnosno lažni prikaz i bezočno kršenje zakona primjetio tek kasnije.
Naime ovom događaju NIJE PRISUSTVOVAO NIJEDAN PREDSTAVNIK TUŽILAŠTVA, za šta su svjedoci:
Tanja Delić - zapisničar, Jovašević Vjekoslav i Goran Maksimović - sudski policajci, Stanko Nuić - okružni tužilac. Svi uključujući i mene su prisustvovali osim g. Nuić Stanka koji nije bio prisutan a navedeno je da jeste te bi on svjedočio o tome da nije prisustvovao događaju, kao i gdje je bio u navedeno vrijeme.
Sad slijede detalji koji su u potpunosti netačni odnosno falsifikuje se činjenično stanje:
- Odmah u prvom pasusu poslije uvodnog dijela nalazi se dio rečenice "A PRISTUPIO JE I TUŽILAC"...
- Na drugoj strani je brutalan falsifikat koji ću u cjelosti citirati: Tužilac : Ostajem u cjelosti kod optužnice podignute pod brojem T17 0 KT 0006630 15 od 29.11.2017. i predlažem da se postupak nastavi u skladu sa zakonom.
NIJEDAN OKRUŽNI TUŽILAC UOPŠTE NIJE BIO PRISUTAN, A OVDE SE BEZOČNO FALSIFUKUJE ZAPISNIK I ČAK IZMIŠLJAJU I RIJEČI KOJE JE NAVODNO IZGOVORIO.
Naravno zbog ovog smišljenog falsifikovanja smišljeno je prekršen i član "Snimanje audio ili audio-vizuelnim sredstvima" ali neće biti problema da se utvrdi gdje je bio predstavnik tužilaštva u vrijeme kada je sačinjavan zapisnik.

DOKUMENT KOJI JE ISKORISTILA MAFIJAŠKA ZLOČINAČKA ORGANIZACIJA DA BI SE MONTIRALA NELEGALNA OPTUŽNICA PROTIV MENE :

PRILOG

Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

09.07.2018.

ŽALBA NA RJEŠENJE 80 0 PR 082502 17 PR OD 26.03.2018.

Zašto su lagali, da li zbog korupcije, straha, otplate za radno mjesto ili i slučajnost da svjedok Dušan ima isto prezime kao i sudija Sekulić Cvijeta, nebitno je za odluku o ponavljanju postupka.


REPUBLICI SRPSKOJ

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL

Predmet : 80 1 Pr 082502 17 Pr

ŽALBA NA RJEŠENJE 80 0 PR 082502 17 PR OD 26.03.2018.

Tokom postupka sam isticao više puta de je moje pravo da se smatram nevinim prekršeno više puta, te se čak i u pozivu tehničaru suda već unaprijed prije ikakve dokazne radnje vidi da me je sudija planirala oglasiti odgovornim bez obzira na bilo kakve dokaze. ali to je samo jedan aspekt koji samo usputno pominjem KAO I ČINJENICU DA NISAM POZVAN PO ČLANU 24 NEGO PO ČLANU 27, no ostaje i ključni osnov a to je pravo garantovano zakonom navedeno u članu "Prava lica okrivljenih za prekršaje", tačka 2) Okrivljeno lice iz stava 1. ovog člana ima pravo da: 5) ispitaju ili da se u njegovo ime ispitaju svjedoci koji ga terete i da se obezbijedi prisustvo i saslušanje svjedoka u njegovu korist pod istim uslovima kao i svjedoka koji ga terete.
Podsjećam da sudski policajac Lazić Milan, nije svjedočio pred sudom a moje je pravo da sud obezbijedi prisustvo i saslušanje svjedoka koji ne samo da je bio prisutan nego je navodno izdao neko neređenje. Tim prije što je bio naveden u zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka a ja nisam dobio nikakvo pismeno obavještenje od suda pred pretres da isti neće pristupiti.
JA TVRDIM DA SU SVJEDOCI ČIVIĆ OMER I DUŠAN SEKULIČ, LAGALI I DA LAZIĆ MILAN NIJE IZDAO NIKAKVU NAREDBU ŠTO SE MOŽE VIDJETI I NA SNIMCIMA.
Zašto su lagali, da li zbog korupcije, straha, otplate za radno mjesto ili i slučajnost da svjedok Dušan ima isto prezime kao i sudija Sekulić Cvijeta, nebitno je za odluku o ponavljanju postupka. Činjenica je da imam zakonom garantovano pravo da se sasluša svjedok koji bi svjedočio u moju korist a to mi sud nije obezbijedio u prvobitnom postupku. Svjedočenje osobe koja je navodno vršila aktivnu radnju ne može se zamjeniti ni sa 1000 drugih koji su samo gledali a nemaju pojma o motivima, namjerama i mislima tog glavnog aktera niti mogu znati da li je isti bio u zabludi da postoji mjera ograničenja ili ne.
NOVI DOKAZI KOJE SAM PRILOŽIO POKAZUJU DA JE NAČELNIK SPROVODIO ZABRANU PRISTUPA SAMOVOLJNO I DAO NAREDBU PODREĐENIMA DA MI ZABRANE PRISTUP I NIKOGA NE OBAVJEŠTAVAJU UVJERAVAJUĆI IH DA IMA ZAKONSKO POKRIĆE.
Podsjećam takođe da je svjedok Čivić Omer u zapisnik izjavio da se moja "VIKA" ogledala u tome da sam :
GLASNO UPOZORIO DA SE KRŠE MOJA PRAVA, MOJA LJUDSKA PRAVA...
Prenosim riječi svjedoka koje su suštinski tačne mada je to upozorenje bilo nešto duže i detaljnije. Nema ništa normalnije nego upozoriti napadača da prestane sa napadima a to je Danko Borovčanin, glavni krivac za prikrivanje dokaza ubistva onda pokušao prikazato kao viku poremećenog psihopate.
Vrijednost novih dokaza se ogleda u činjenici da "svjedoci" Čivić i Sekulić, sve i da je tačna svaka riječ njihovih izjava, nisu bili ti koji su navodno izdali naredbu.
ONI NE ZNAJU KAKVI SU MOTIVI LAZIĆ MILANA, DA LI JE ZNAO DA NE POSTOJI MJERA ZABRANE ILI JE VJEROVAO U LAŽI DANKA BOROVČANINA DA TA NAREDBA POSTOJI A POZNATO JE IZ DRUGIH PREDMATA DA JU JE PRIMJENJIVAO SAD JE JASNO - NEZAKONITO.
Opaska sudije Sekulić o drugim postupcima je neutemeljena jer i ovaj sud ima obavezu koju obrazlažem :
Moja tvrdnje je da su prekršena prava garantovana ustavom i zakonima i prema članu "Slobodna ocjena dokaza i pravno nevaljani dokazi" stav "(2) Sudska odluka se ne može zasnivati na dokazima koji su pribavljeni povredama ljudskih prava i osnovnih sloboda zagarantovanih Međunarodnom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i Ustavom Republike Srpske."
SVE JE POTPUNO JASNO I KO ŽELI DA POŠTUJE ZAKON SASVIM DOVOLJNO, STOGA NEĆU NAVODITI NIKAKVE DRUGE ARGUMENTE KOJIH IMA MNOGO TE SE DRUGOSTEPENU SUD MOŽE JEDNOSTAVNO I LAKO ODREDITI PREMA ODREDBAMA KOJE SU PROPISANE ZAKONOM.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

06.07.2018.

ZAHTJEV SUDU I TUŽENOJ RS U PREDMETU 80 0 MAL 080317 16 MAL

Upozoravam tuženu Republiku Srpsku da prekine sa napadima na mene i na prava garantovana ustavom i zakonima. Prekinite sa kršenjem pravila postupka i sa podrškom kriminalcima o čijim zločinima sam dostavio dokaze. Zahtijevam da se postupak vodi na način propisan zakonom a ne onako kako to dogovore sudija i pravobranilac uz asistenciju onih čiji se kriminal pokušava sakriti.


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:

80 0 Mal 080317 16 Mal

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

300 KM


ZAHTJEV SUDU I TUŽENOJ RS U PREDMETU 80 0 MAL 080317 16 MAL

Tužena RS je podigla i potvrdila optužnicu protiv mene T17 0 KT 0006630 15 i nezakonito pokušava da postupak vodi pred mjesno nenadležnim sudom u predmetu 89 0 K 058509 17 KPS a u dokumentaciji koja mi je do sada dostavljena pominje se i ime ovde postupajuće sudije. Nevezano za to ističem činjenicu da kao okrivljeni imam pravo na svu dokumentaciju i materijale koji mi mogu ići u prilog a što mi ovaj sud, njegove sudije i posebno sudija Marković Jelena godinama uskraćuju, brutalno kršeći ustav i garantovana prava.
Upozoravam tuženu Republiku Srpsku da prekine sa napadima na mene i na prava garantovana ustavom i zakonima. Prekinite sa kršenjem pravila postupka i sa podrškom kriminalcima o čijim zločinima sam dostavio dokaze. Zahtijevam da se postupak vodi na način propisan zakonom a ne onako kako to dogovore sudija i pravobranilac uz asistenciju onih čiji se kriminal pokušava sakriti. S obzirom da je naredno ročište zakazano 09.04.2018. u 11:00 a već u 12:00 imamo ročište u postupku 80 0 P 077873 16 P, jasno je da nema vremena za bilo kakav dokazni postupak tim prije što je u sličnoj situaciji sudija Marković Jelena spriječila da kažem ijednu riječ pod izgovorom da u 12 sati ima drugi postupak. Stoga je potrebno da se otklone svi nedostaci i postupa isključivo po pravilima postupka te :
ZAHTIJEVAM
- Da tužena RS obezbijedi tonsko snimanje kako bi se spriječilo smišljeno falsifikovanje činjeničnog stanja u zapisniku.
- Da mi se omogući predaja dokaznog materijala u skladu sa zakonom a u čemu sam spriječen od strane sudije Marković Jelene na prethodnom pripremnom ročištu...
- Da mi se uruči obrazložen prijedlog tužene vezano za predmete koji je sudija Marković prihvatila a o kojima ja nemam nikakvih podataka te da se izjasnim o njima ili da se konstatuje da taj prijedlog ne postoji.
- Da se poštuje odredbe ZPP-u, posebno iz člana 78 i 81 sa posebnim naglaskom na to da za svaki odbijeni prijedlog dokaza mora biti poštovan stav "(2) Prijedloge koje ne smatra bitnim za donošenje odluke sud će odbiti i u rješenju naznačiti razlog odbijanja".
- Da tužena RS dostavi materijale koje namjeravam koristiti u ovom postupku a tražene u skladu sa pravima garantovanim ustavom te takođe i prema odredbama ZPP-u i to materijal o otvaranju i pregledu računara Compaq“ serijski broj 814DYSZ02R0 i dokumentaciju koju je prikupljala danonoćnim nadzorom poslije lažne prijave za ugrožavanje sigurnosti sve do datuma 07.12.2018 kada je tužena RS potvrdila optužnicu protiv mene za još jednu lažnu prijavu.
- Da tužena RS dostavi na ročište mrežastu metalnu korpu, privatno vlasništvo koju nezakoniti drži u svom posjedu.
- Da dostavi pismeno obrazloženje kako je i zašto uništeno privatno vlasništvo, (dječji ruksak skinut sa smrtno ranjene Ivone Bajo) ili da se konstatuje da tužena RS o tome nema nikakvo objašnjanje.
- Da mi se omogući izlaganje o povredi prava na pravično suđenje o čemu zapisnik namjeravam dostaviti sudu u Strazburu u skladu sa njihovim pravilima ili da se donese rješenje kojim mi se to zabranjuje.
- Da tužena RS uruči pismene naredbe o mjeri ograničenja, zabrani pristupa nekom organu koja se primjenjuje od 2010-te, prema svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo ili da se konstatuje da takva naredba ne postoji.
- Da se donese rješenje o obezbjeđenju tehničke službe koja će reprodukovati video snimke iz usvojenog predmeta 80 1 Pr 082502 17 Pr, što s obzirom na okolnosti vezano za drugi postupak u 12:00 neće biti moguće da se održi tog dana nego u nastavku kada sud odredi.
U SKLADU SA TIM HOĆE LI ILI NE OVI ZAHTJEVI BITI ISPUNJENI BIĆE PRILAGOĐENO I MOJE IZVOĐENJE DOKAZA POŠTO JE SAVRŠENO JASNO DA JE TUŽENA RS GODINAMA KRŠILA PRAVA PORODICE BAJO SA CILJEM DA PRIKRIJE UBISTVO OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE, KRIJUMČARENJE NARKOTIKA I PLJAČKU MILIJARDI MARAKA PREKO BOBAR GRUPE, ŠTITEĆI INTERESE TAJKUNSKO POLITIČKE MAFIJE I SAUČESNIKA IZ POLICIJE I TUŽILAŠTVA KOJI SU MATERIJALNI DOKAZ UKLONILI SA MJESTA ZLOČINA, OPRALI BENZINOM I PRIKRILI...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

03.07.2018.

OD SVETOG LUKE DO SUDIJE LUKE

TUŽILAŠTVA I SUDOVI "NE ZNAJU" KADA SU I ZA ŠTA NADLEŽNI. POSEBNO "NE ZNAJU" KAKVA SU PRAVA GRAĐANA ALI ZATO SAVRŠENO DOBRO ZNAJU, KOME JE KOJA KRSNA SLAVA I KOJE LIKVIDACIJE TREBA PROGLASITI KAO "ZADESNU" SMRT A ZNAJU I PRIPOMOĆI DA SE ZA "ZADES" STVORE SVI POTREBNI USLOVI...

OD SVETOG LUKE DO SUDIJE LUKE

obrazac zahtjeva za pristup informacijama

 

OSNOVNOM SUDU SOKOLAC

 

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama iz nadležnosti Osnovnog suda Sokolac

Veza : 89 0 K 058509 17 KPS

    1. Da li je predsjednik osnovnog suda u Sokolcu gospodin Luka Borovčanin u rodbinskim vezama sa načelnikom Okružnog centra sudske policije u Bijeljini Dankom Borovčaninom ?
    2. Koliko je osoba sa prezimenom Borovčanin zaposleno u osnovnom sudu u Sokolcu računajući sva radna mjesta ?


Obrazloženje


Načelnik Okružnog centra sudske policije Borovčanin Danko, jedan je od članova grupe koja je sačinila falsifikat rješenja prekršajnog suda u Bijeljini i koristila ga za svoje interese u pravnom prometu. Taj falsifikat je jedna od tema odnosno tačaka tužbenog zahtjeva u predmetu koje je Tužilaštvo predložilo kao dokaz u krivičnom postupku u predmetu 89 0 K 058509 17 KPS.
Nadalje, Danko Borovčanin je jedan od glavnih inicijatora lažne prijave protiv mene za ugrožavanje sigurnosti iz 2010. kada je izmanipulisan MUP, potom okružni tužilac u Bijeljini i na kraju okružni sudija u Bijeljini jer se sve završilo poslije 3 godine istražnih radnji naredbom o nesprovođenju istrage s obzirom da nije bilo elemenata ni prijavljenog a ni bilo kog drugog krivičnog djela.
Ista osoba, Danko Borovčanin je pokušao izdejstvovati od Okružnog tužilaštva i sudova u Bijeljini bilo kakvo kažnjavanje za mene i paralelno mjeru zabrane svojim pismenim dopisom SU-SP-3-331-10 što mu poslije prethodnih manipulacija nije uspjelo.
I na kraju, važno je znati da je ista osoba 7 godina sprovodio fašistički razbojnički teror nad svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo, čije Ubistvo pokušava prikriti on i njegovi saučesnici, sprečavajući pristup u tužilaštvo bez ikakve pismene naredbe odnosno rješenja bilo tužilaštva bilo suda.
S obzirom da nije uspio u svojim namjerama u Bijeljini i da mu prijeti velika opasnost od razotkrivanja njegovog višegodišnjeg kriminala isti je uz pomoć saučesnika u zločinačkim aktivnostima pokrenuo radnje da se bilo kakav krivični predmet pokrene protiv mene i prebaci u osnovni sud u Sokolcu gdje ima mnogo veći uticaj te izdejstvuje da se neosnovana i nepropisna optužnica prihvati iako sud nije mjesno nadležan.
Tražene informacije su mi potrebne za odbranu mojih prava koja su napadnuta od pripadnika zločinačke organizacije.

                     Molim Vas da mi u skladu sa članom 14. stav 2. Zakona o slobodi pristupa informacijama ("Službeni glasnik RS", broj 20/01), odobrite pristup informaciji iz nadležnosti Osnovnog suda Sokolac

 

Bijeljina, _____________2018.godine                             Podnosilac zahtjeva

 

SKENIRANI ODGOVOR PREDSJEDNIKA SUDA BOROVČANIN LUKE :

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

30.06.2018.

PRITUŽBA ZA FALSIFIKOVANJE ČINJENIČNOG STANJA PO 89 0 K 058509 17 KPS

AKO SE JOŠ U STARTU LAŽNO PREDSTAVLJA DA JE UČESNIK U POSTUPKU - OKRUŽNI TUŽILAC, PRISTUPIO TE JOŠ NEŠTO I IZGOVORIO, ONDA SE MOŽE ZAKLJUČITI DA NEMA NITI ĆE BITI BILO KAKVOG POŠTOVANJA ZAKONA, PRED OVIM SUDOM KOJI NIJE NI MJESNO NADLEŽAN NEGO SE SILOM POKUŠAVAM NATJERATI DA TAMO ODEM...

VSTV-U / UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

PRITUŽBA ZA FALSIFIKOVANJE ČINJENIČNOG STANJA PO 89 0 K 058509 17 KPS

Ističem zbog istine da je sudija za prethodno saslušanje Borovčanin Luka bio izuzetno ljubazan i korektan u obraćanju prema meni ali nažalost ljubaznost nije bitna za postupak nego to da li se postupa ili ne u skladu sa zakonskim odredbama.
Zapisnik od 12.03.2018. koji prilažem kao dokaz je u cijelosti netačan a istaknuću samo dvije izuzetno važne činjenice:
1. Na spomenutom ročištu nije uopšte pristupio nijedan tužilac, (čime je prekršen član "Izjašnjenje o krivici", stav "(1) Izjavu o krivici optuženi daje sudiji za prethodno saslušanje u prisustvu tužioca i branioca.") a u zapisniku se na dva mjesta pominje i lažno opisuje njegovo prisustvo.
2. Na pretresu o izjašnjenju o krivici doveden sam prisilno poslije zarobljavanja od strane sudske policije koja nije imala uz sebe nikakvo rješenje ili naredbu a ta činjenica se uopšte ne pominje u zapisniku.
OBRAZLOŽENJE
Optužnicu protiv mene u ovom predmetu je podigla okružni javni tužilac Jovana Tomaš koja se 12.03.2018. nije pojavila prilikom izjašnjanja o krivici. To mi nije bilo neobično jer sam nekoliko dana ranije poslije poziva u tužilaštvo obavješten da se ona nalazi na trudničkom bolovanju. Zbog obilja nezakonitosti i netačno prenesenih mojih riječi zapisnik nisam ni potpisao ali sam preuzeo kopiju na kojoj je navedeno ima drugog tužioca - Stanko Nuić.
Sad slijede detalji koji su u potpunosti netačni odnosno falsifikuje se činjenično stanje:
- Odmah u prvom pasusu poslije uvodnog dijela nalazi se dio rečenice "A PRISTUPIO JE I TUŽILAC"...
- Na drugoj strani je brutalan falsifikat koji ću u cjelosti citirati: Tužilac : Ostajem u cjelosti kod optužnice podignute pod brojem T17 0 KT 0006630 15 od 29.11.2017. i predlažem da se postupak nastavi u skladu sa zakonom.
NIJEDAN OKRUŽNI TUŽILAC UOPŠTE NIJE BIO PRISUTAN, A OVDE SE BEZOČNO FALSIFUKUJE ZAPISNIK I ČAK IZMIŠLJAJU I RIJEČI KOJE JE NAVODNO IZGOVORIO.
Naravno zbog ovog smišljenog falsifikovanja smišljeno je prekršen i član "Snimanje audio ili audio-vizuelnim sredstvima" ali neće biti problema da se utvrdi gdje je bio predstavnik tužilaštva u vrijeme kada je sačinjavan zapisnik. Drugi dio na koji sam ukazao i nije tako bitan jer se radi o "sitnici" da me je sudska policija presrela i zarobila u Bijeljini a pismenu naredbu nisu imali uz sebe. Naredba mi je uručena tek u sudu u Sokolcu pošto je jedan od sudskih policajaca ušao sam u kancelariju te poslije oko 5 minuta izneo 2 kopije a jednu od njih mi uručio.
Na toj naredbi se vidi da je izdata za dan 20.03.2018. i ostaje trajna ukoliko ne bude izvršena tada. Na stranu to što sam presretnut i zarobljen 8 dana ranije, (vjerovatno poslije telefonskih dogovora prezimenjaka - Borovčanin Danka kao načelnika sudske policije i Borovčanin Luke kao sudije) u zapisniku je prećutana činjenica da sudska policija nije imala naredbu uz sebe u trenutku zarobljavanja a u desnom gornjem uglu se vidi i datum kada su sačinjene kopije a to je datum sačinjavanja zapisnika 12.03.2018.
Na kraju ponovo ukazujem na tačku 1 ove pritužbe i lažiranje prisustva tužioca a na tačku 2 i falsifikovanje opisa mojih riječi, izostavljanje rečenog, dodavanje neizgovorenog ne treba UDT da troši svoje vrijeme jer AKO SE JOŠ U STARTU LAŽNO PREDSTAVLJA DA JE UČESNIK U POSTUPKU - OKRUŽNI TUŽILAC, PRISTUPIO TE JOŠ NEŠTO I IZGOVORIO, ONDA SE MOŽE ZAKLJUČITI DA NEMA NITI ĆE BITI BILO KAKVOG POŠTOVANJA ZAKONA, PRED OVIM SUDOM KOJI NIJE NI MJESNO NADLEŽAN NEGO SE SILOM POKUŠAVAM NATJERATI DA TAMO ODEM.
NIKADA NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA NEĆU OTIĆI PRED SUD U SOKOLCU I NEĆU DATI SAGLASNOST NI PRIHVATITI BEZAKONJE KOJE POKUŠAVAJU PRIMJENITI TUŽILAŠTVO I ZA SADA SUDIJA BOROVČANIN LUKA. AKO RS ŽELI DA KRŠI ZAKON I PRAVA MORAĆE UVJEK SLATI SVOJE NAORUŽANE PREDSTAVNIKE DA ME ZAROBLJAVAJU, DA ME DRŽI U ZAROBLJENIŠTVU ITD A ONDA ODGOVORNI ZA TO MORAJU BITI SPREMNI DA ZA SVE SNOSE POSLJEDICE U SKLADU SA ZAKONOM...

PRILOZI

Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 17 KPS
Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

27.06.2018.

ULTIMATUM LOPOVSKOJ FAŠISTIČKOJ BANDI

PREMA FIREROVOJ NAREDBI DA SE FORMIRA CRNA KNJIGA SA IMENIMA ONIH KOJI SU SNSD-U NANIJELI ŠTETU I DA NJIHOVI LJUDI IZ INSTITUCIJA VODE BORBU PROTIV TIH LICA TE DA SUDOVI USKORO TREBA MNOGIMA DA ZAPUŠE USTA, POSTUPILI SU PRIPADNICI MAFIJE SA PLANOM DA ME SA FALSIFIKOVANOM OPTUŽNICOM ODVUKU NA SOKOLAC I LIKVIDIRAJU PRI POVRATKU. POŠTO TO NIJE USPJELO, NAJVJERNIJE SLUGE PRELAZE NA PLAN "B" I PRIJAVLJUJU ME ZA OBJAVLJIVANJE SLIKE NA INTERNETU. 25.06.2018. NA PRETRESU, PRIPADNIKU MUPA URUČEN JE ULTIMATUM ČIJI TEKST MOŽETE PROČITATI U NASTAVKU, KAO I SADRŽAJ OPISA "PREKRŠAJA" UČINJENOG NA INTERNETU...

ULTIMATUM LOPOVSKOJ FAŠISTIČKOJ BANDI

REPUBLICI SRPSKOJ

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

SUDSKOJ POLICIJI RS

MUP-U RS

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

OJT ISTOČNO SARAJEVO

OSNOVNOM SUDU U SOKOCU


Na osnovu prava garantovanog Ustavom RS, član 48,"Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom. Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem.", vezano za garantovana prava iz člana 23, stav "Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama." i člana 16, stav "Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.", te primjenom članova iz KZRS "Nužna odbrana" i "Krajnja nužda" ističem:

ULTIMATUM

LOPOVSKOJ FAŠISTIČKOJ BANDI REPUBLICI SRPSKOJ
Preko gore navedenih zločinačkih organizacija, mafijaškog fašističkog režima, (skraćeno "Zločinačka organizacija" - u daljem tekstu "ZO") upozoravam da će svaki član "ZO" od policajca, preko okružnih tužilaca, sudija, ministara, sve do predsjednika "ZO" biti krivično i parnično odgovoran u skladu sa navedenim članom 48 za svako kršenje mojih garantovanih prava te objavljujem totalni pravni, medijski i verbalni rat, "ZO" RS i BIH u cjelini koji će trajati do ispunjenja sledećeg:
A)1) Do 12:00, dana 03.07.2018. zahtijevam kompletan materijal, garantovano članom 23 Ustava RS i ZOP-a, koji RS namjerava koristiti kao dokaz u predmetu 80 0 Pr 092159 17 Pr.
2) Do 12:00, dana 03.07.2018. zahtijevam kompletan materijal, garantovano članom 23 Ustava RS, prikupljen u predmetu T17 0 KT 0006630 15, odnosno 89 0 K 058509 17 KPS.
3) Do 12:00, dana 03.07.2018. zahtijevam Rješenje - Naredbu - Odluku na osnovu koje NENADLEŽNI OJT Istočno Sarajevo i Osnovni sud u Sokocu, zasnivaju svoju "nadležnost" u predmetima T17 0 KT 0006630 15 i 89 0 K 058509 17 KPS.
B)1) Do 12:00, dana 03.07.2018. zahtijevam kompletan materijal, garantovano članom 23 Ustava RS, sačinjen pregledom računara "COMPAQ" serijskog broja 814DYSZ02R0, koji je "ZO" oduzela naredbom 12 0 K 001162 10 Kpp, 24.03.2010. i držala 9 mjeseci u svom posjedu, do 22.12.2010. lažno me prijavivši za "ugrožavanje sigurnosti" !
2) Do 12:00, dana 03.07.2018. zahtijevam kompletan materijal, garantovano članom 23 Ustava RS, sačinjen, nadzorom, praćenjem i pretresanjem, poslije lažne prijave za "ugrožavanje sigurnosti" navedene u tački 1 i to svaki dokument nastao od 19.03.2010. do "NAREDBE DA SE NEĆE SPROVODITI ISTRAGA" Broj; T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012.!
3) Do 12:00, dana 03.07.2018. zahtijevam da mi se uruče pismene naredbe o tretmanu koji "ZO" primjenjuje prema svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo a koji je član "ZO" Z.M. opisao u predmetu 80 1 Pr 004323 11 Pr od 19.08.2011. te naredbe koja mi je usmeno saopštena od strane člana "ZO", načelnika sudske policije B.D. dana 28.06.2016. te da mi se u skladu sa članom 16 Ustava RS omogući pravo žalbe na te odluke ili da mi se uruči pismeno rješenje da ne postoje nikakve naredbe o suspenziji ili ograničavanju mojih prava.
4) Do 12:00, dana 03.07.2018. zahtijevam odgovore po svim tačkama predatim u zahtjevu MUP-u 29.01.2018. a kakvi zahtjevi su predavani i više puta ranije.
5) Do 12:00, dana 03.07.2018. zahtijevam da mi se omogući usmeno podnošenje krivične prijave dežurnom okružnom tužiocu na zapisnik, gdje ću predočiti više materijalnih dokaza krivičnih djela. Tom prilikom će biti "uočene" nove činjenice i dokazi u predmetu KTA-596/09 i ODMAH sazvati pres konferencija na kojoj će se javnost obavjestiti o novim dokazima. Rad na predmetu će biti dodijeljen drugoj osobi izvan kruga onih koji su me lažno prijavili, (G.M. D.M. K.N. i S.D.) i nedavno naložili sudskoj policiji usmeno da ih više uopšte ne obavještava o mojim dolascima i dokazima krivičnih djela koje donosim. U slučaju odbijanja da se postupi u skladu sa ZOKP-u, ja ću da pravim javne konferencije sa imenima kriminalaca odgovornih za prikrivanje zločina.
6) Alternativno tački 5, do 12:00, dana 03.07.2018. zahtijevam usmeno i pismeno objašnjenje o okolnostima i odgovornima za uništavenje "dječjeg ruksaka" konstatovano u "Zapisniku o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" te imena odgovornih za nesavjestan rad u službi, zloupotrebu položaja zbog uklanjanja sa mjesta zločina, višegodišnje prikrivanja konstatovanih oštećenja te odgovore čime su nanesene unutrašnje povrede Ivoni Bajo i kojim je vještačenjem to utvrđeno u spisu KTA-596/09, kao i odakle potiču krvave mrlje na asvaltu 15 metara prije pada...
7) Do 12:00, dana 03.07.2018. zahtijevam kompletnu dokumentaciju o odgovornim licima za nestanak istorije bolesti mog oca Krunoslava Baje, poslije tretiranja "alternativnim lijekovima" u trovačnici "ZO" UKC Banjaluka, po predmetima T14 0 KTA 0007449 12 i T13-KTN 00 14576 12 nastalim poslije moje usmene prijave dana 18.12.2012.

"ZO" je ubila ćerku moje sestre, Ivonu Bajo prilikom šverca kod svog ortaka u zločinačku Bobar grupu, te potom prikrila materijalni dokaz da bi ubistvo predstavila kao pad sa bicikla, da bi sakrili krijumčarenje i pljačku preko bobar banke.
Ubila je "ZO" i mog oca u trovačnici UKC, eksperimentalnim lijekovima pa potom sakrila istoriju bolesti. Lažno me je prijavila "ZO" i prikupljala podatke te sad neka se takozvano organi "ZO" onako kako su se dogovarali da me lažno optuže a potom da zaštite počinioce (MUP, OT Bijeljina, Okružni sud i Osnovni sud), dogovore šta da rade, neka proslijede kopije ovog ULTIMATUMA, vrhu mafijaškog režima te ko će i kako da mi preda materijal na koji imam pravo ustavom garantovano. Slagala je "ZO" recimo u predmetu 80 0 P 043325 12 P2, da su mi prava omogućena na "druge načine" i evo tek sada ima priliku da demonstrira te DRUGE NAČINE...
DO ISPUNJENJA OVIH ZAHTJEVA NEMA NIKAKVIH PREGOVORA SA PRIPADNICIMA "ZO" A SVE NJENE ORGANE I SLUŽBENA LICA TRETIRAM KAO KRIMINALCE, ČLANOVE BANDE, POREDEĆI IH SA FAŠISTIČKIM TVOREVINAMA ("NDH" = RS = BIH), TE (GESTAPO = TUŽILAŠTVO = SUD = MUP ITD)...

FOTOGRAFIJA KOJA JE UVRIJEDILA SLUGE MAFIJAŠKOG FAŠISTIČKOG REŽIMA:

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

24.06.2018.

ŽALBA NA PRESUDU 80 0 P 080317 18 P

Cilj nije ni bio da se vodi postupak jer bi morao biti okončan čim bih dobio primjerak te odluke i razotkrio nelegalnost optužnice pred mjesno nenadležnim tužilaštvom i sudom, nego je plan bio da me pripadnici kriminalnog klana presretnu po izlasku iz sudnice i likvidiraju na isti način kako je u međuvremenu ubijen David Dragičević a poslije javno izdatog uputstva Dodik Milorada da njihovi ljudi u institucijama moraju voditi borbu protiv lica koja su SNSD-u nanijela štetu...
SUDIJA MARKOVIĆ JELENA JE KRŠENJEM MOJIH PRAVA I PRAVILA POSTUPKA SAUČESTVOVALA U POKUŠAJU PRIKRIVANJA DOKUMENTACIJE OD MENE, MONTIRANJU NEZAKONITE OPTUŽNICE I STVARANJU USLOVA ZA MOJE UBISTVO.

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet:

80 0 P 080317 18 P

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

300 KM


OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

ŽALBA NA PRESUDU 80 0 P 080317 18 P

PREDLAŽEM DA SE OVA ŽALBA UVAŽI, PRVOSTEPENA PRESUDA PREINAČI I USVOJI TUŽBENI ZAHTJEV U CJELINI.
PRESUDA SE OVOM ŽALBOM POBIJA U CJELINI, ZBOG POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA, POGREŠNO I NEPOTPUNO UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA TE POGREŠNE PRIMJENE MATERIJALNOG PRAVA, VEZANO ZA ČLANOVE 208 - 211 ZOPP, ŠTO ĆE BITI OBRAZLOŽENO U TEKSTU ŽALBE!
Član 209. Povreda odredaba parničnog postupka postoji ako sud u toku postupka nije primijenio ili je nepravilno primijenio koju odredbu ovog zakona, a to je bilo od uticaja na donošenje zakonite i pravilne presude. Član 210. (1) Pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenicno stanje postoji kad je sud neku odlučnu činjenicu pogrešno utvrdio, odnosno kad je nije utvrdio. (2) Nepotpuno utvrđeno činjenično stanje postoji i kad na to upućuju nove činjenice ili novi dokazi. Član 211. Pogrešna primjena materijalnog prava postoji kad sud nije primijenio odredbu materijalnog prava koju je trebao primijeniti ili kad takvu odredbu nije pravilno primijenio.

Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2, koje prilažem pokazuje da sudija Marković Jelena smišljeno krši zakon i prikriva teška krivična djela, sučestvujući u zločinima i diskriminaciji jer iako je upozorena ovim rješenjem da se bavila temom smrti bliskog lica za šta nisam ni tražio odštetu niti isticao tužbene zahtijeve, ona to čini i u ovom predmetu, otvoreno priznajući da je sve moje dokaze odbacila iz kako kaže "jednostavnog razloga" što je OJT Bijeljina, proglasilo pogibiju Ivone Bajo za "zadesnu smrt" a ne njeno ubistvo.
Osim toga se smišljeno plasirala u presudi, (prvi pasus poslednje strane) lažna tvrdnja da "postupaci još nisu završeni" protiv mene po prijavi za "ugrožavanja sigurnosti" kada mi je odnesen računar i prikupljani podaci posebnim istražnim radnjama. Sudija Marković ne navodi iz kog spisa potiče ta njena tvrdnja pošto je naravno LAŽNA a dokaz za to je Odluka po laznoj prijavi, odnosno Naredba da se neće sprovoditi istraga T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012. što znači da uz pomoć sudije Marković i njenih saučesnika, pripadnici mafije preko 5 godina krše garantovana prava iz članova 23 i 27, pošto su me smišljeno lažno prijavili a sada se evo sudija Marković usuđuje mješati u rad tužilaštva, (iako u presudi tvrdi da nema tu mogućnost) i to tako da njihovu odluku o nesprovođenju istrage "poništava" i tvrdi da postupak nije završen. Ovo je podjednako i kriminalno i tragično na koji način se jedna osoba ophodi sa zakonom, sudom, i poslom koji obavlja i ona je ta koja navodima u presudi koju je potpisala izlaže sud poruzi a ne ja koji ukazujem na te kriminalne radnje...
TIME SE JASNO VIDI DA SUDIJA MARKOVIĆ NIJE NI NAMJERAVALA UTVRĐIVATI ČINJENICE PO OSNOVU MOJE TUŽBE NEGO JE FORMIRALA SVOJU FIKTIVNU TUŽBU SA OSNOVNIM CILJEM DA DOKAZUJE KAKO JE IVONA BAJO SAMA PALA I SAMA SE "ZADESNO" UBILA, KAKO JE TO POKUŠANO I NEDAVNO POSLIJE UBISTVA DAVIDA DRAGIČEVIĆA. VIŠE PUTA UPORNO ISTICANJE TEME O ZADESNOJ SMRTI IVONE BAJO, POKAZUJE KOLIKI JE STRAH MAFIJAŠKE MREŽE OD NEOBORIVIH DOKAZA KOJE SAM PRIKUPIO O PRIKRIVANJU TOG ZLOČINA ŠTO NIJE UOPŠTE TEMA NIJEDNE TAČKE IZ TUŽBE ALI JE GLAVNI PRIORITET SUDIJE MARKOVIĆ I NJENIH SAUČESNIKA DA UKLANJAJU DOKAZE O PRIKRIVANJU UBISTVA JER IM PRIJETI PRAKTIČNO DOŽIVOTNA ROBIJA NE SAMO ZA UBISTVO, NEGO I ZA KRIJUMČARENJE U BOBAR GRUPU I PLJAČKU MILIJARDI MARAKA PREKO BANAKA POD KONTROLOM VLADE RS...
OBRAZLOŽENJE
Veličina i količina kršenja zakona i odredbi iz članova parničnog postupka je tolika da praktično skoro i ne postoji niti jedna radnja koja nije smišljeno nezakonita što se vidi i iz zapisnika u predmetu a ja ću opisati samo neka kršenja kako ne bih oduzimao suviše vremena drugostepenom sudu.
NELEGALNOST KOMPLETNOG POSTUPKA
Paralelno sa ovom mojom tužbom, druga strana u postupku, Republika Srpska, pokrenula je protiv mene TAJNU istragu poslije prijave Pravobranilaštva RS, (ured u Bijeljini) i otvorila predmet pred OJT Istočno Sarajevo. Taj tajni dio kada su snimane komunikacije, angažovani prikriveni istražitelji itd, trajao je od polovine 2015-te do juna 2016-te a onda sam pozvan u CJB Bijeljina kao osumnjičeni za krivično djelo "povreda ugleda suda". Iz priloga "Zapisnik za povredu ugleda suda 07.07.2017." vidljivo je da je jedna od osoba navedenih kao akteri, svjedoci ili čak direktni podnosioci prijave i ovde postupajuća sudija Marković Jelena.
Podsjećam da sam više puta zahtijevao u ovom postupku zaštitu i primjenu prava iz ustava iz člana 23, te članova 131-136, vezano za dokumentaciju koju su organi RS, prikupljali o meni sa namjerom da je koristim u postupku a tražio sam čak i sudsku mjeru obezbjeđenja a sudija Marković i Radujko Milan su glumili da ne znaju ništa o krivičnom predmetu sve dok nisam priložio dokaze o tome. Pismeno sam prvo još 26.06.2017. zahtjevom tražio od OJT Istočno Sarajevo rješenje o njihovoj nadležnosti a potom i od Suda u Sokocu što je ignorisano kao i moji zahtjevi sudiji Marković.
Iz priloga "T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017." na drugoj strani se vidi da se zasniva i na prijedlogu za određivanje nadležnosti te "Dopisu republičkog tužilaštva RS". To je dokument koji je sakrivan od mene a što je činila i sudija Marković, odbijajući da primjeni navedene članove a sada će se otkriti i zbog čega.
Iz priloga "Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 17 KPS" vidi se da je pokrenut postupak i izdata naredba za prinudno dovođenje na Sokolac što je i učinjeno 12.03.2018. kada sam oko 7 sati proveo zarobljen u zadnjem dijelu transportnog vozila, praktično limenom sanduku izložen opasnosti po zdravlje pa i život.
Da ovaj krivični predmet nema nikakav legitimitet dokaz je upravo odluka "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." iz koje se vidi da se ona ne odnosi na bilo kakvu prijavu protiv mene nego na moju prijavu protiv više lica, (pravobranilaštva, tužilaca i sudija).
U pitanju je prijava za sačinjavanje falsifikata rješenja suda u Bijeljini, puštanje u pravni promet i pokušaj prikrivanja počinilaca u šta su umješani direktno osobe, Đurić Dragoljub, Borovčanin Danko, Vakičić Željka, Radujko Milan, Sekulić Cvijeta i više lica iz tužilaštva i sudske policije koja su koristila taj falsifikat. U prilogu "Rješenja sudova" su skenirana zaglavlja oba rješenja iz čega je jasno da je pečat pravosnažnosti nelegalan a posjedujem kompletna rješenja što nije bitno za ovaj postupak.
DAKLE, OPTUŽNICA PROTIV MENE I KRIVIČNI POSTUPAK SU MONTIRANI SPAJANJEM ODLUKE RJTRS, PO MOJOJ KRIVIČNOJ PRIJAVI SA NEKOM PRIJAVOM PROTIV MENE NA KOJU SE TA ODLUKA UOPŠTE NE ODNOSI.
Cilj nije ni bio da se vodi postupak jer bi morao biti okončan čim bih dobio primjerak te odluke i razotkrio nelegalnost optužnice pred mjesno nenadležnim tužilaštvom i sudom, nego je plan bio da me pripadnici kriminalnog klana presretnu po izlasku iz sudnice i likvidiraju na isti način kako je u međuvremenu ubijen David Dragičević a poslije javno izdatog uputstva Dodik Milorada da njihovi ljudi u institucijama moraju voditi borbu protiv lica koja su SNSD-u nanijela štetu.
Radujko Milan koji je postupao i u predmetu 80 0 P 057426 14 P, za koji se u optužnici tvrdi da je počinjeno krivično djelo, formalno je jedan od podnosilaca prijave protiv mene iz 2015-te a sudija Marković Jelena kao jedna od navedenih aktera su direktno zainteresovani za ishode oba postupka nisu smjeli postupati po mojoj tužbi koju su dobili u rad 2016-te.
SUDIJA MARKOVIĆ JELENA JE KRŠENJEM MOJIH PRAVA I PRAVILA POSTUPKA SAUČESTVOVALA U POKUŠAJU PRIKRIVANJA DOKUMENTACIJE OD MENE, MONTIRANJU NEZAKONITE OPTUŽNICE I STVARANJU USLOVA ZA MOJE UBISTVO.
Da je sudija Marković Jelena poštovala prava iz ustava i postupka te svoju obavezu iz člana 6 ZOS-a, ja bih još 2017-te imao dokument - RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015. na kome se zasnivala montirana optužnica i spriječio sve dalje radnje po tom predmetu i tako ne bi ni došlo do naredbe za dovođenje kada mi je ugroženo zdravlje i život...

ARGUMENTI, DOKAZI I ČINJENICE ŽALBE
I svojom presudom, sudija Marković Jelena nastoji da sakrije dokumentaciju koja se prikuplja nelegalnim nadzorom, montiranim optužnicama, angažovanjem špijuna, plaćenih ubica i slično sa ciljem da se prikupljeni podaci upotrijebe za ucjene svih koji se planski ili "SLUČAJNO" snime a ako to nije moguće onda da se časni, pošteni, nepotkupljivi, likvidiraju pošto su "skenirane" njihove navike, kretanje i praktično zbog korištenja mobilnih telefona, poznate su lokacije skoro svih osoba 24 sata dnevno, osim kada recimo, telefone ostavim na nekoj lokaciji i idem bez njih...
Da bi stvorila osnov za presudu koju je u startu zamislila, sudija Marković je brutalno pogazila temelj ZPP-u, Član 2. stav (1) U parničnom postupku sud odlučuje u granicama zahtjeva koji su stavljeni u postupku. Umjesta da se bavi tim zahtjevima u navedenih 6 tačaka, sudija Marković je ponovo iznosila neosnovane teze o zadesnoj smrti Ivone Bajo i odluci tužilaštva o tome iako to nije pomenuto u tužbenom zahtjevu, niti je spis OJT Bijeljina KTA-596/09 bio dio dokaznog materijala, nije predložen ni od Pravobranilaštva RS, niti od same sudije da bi iz njega unosila bilo kakve zaključke.
Sudija Marković je odbila sve moje dokaze - BEZ OBRAZLOŽENJA, što je bila obavezna zakonom a onda tek u presudi to obrazlaže nedviđeno besmislenim "obrazloženjem" kako je navodno OJT Bijeljina utvrdilo da je Ivona Bajo stradala bez ičije krivice iako njena pogibija nije tema nijedne tačke, nije vršen uvid u taj predmet a tužbe se tiče privatnog vlasništva koje drži RS u svom posjedu, te mojih prava proizašlih iz SMIŠLJENO LAŽNE prijave za ugrožavanje sigurnosti.
Sudija Marković je grubo prekršila odredbe zakona i vezano za dokazni postupak, jer nije dozvolila da obrazložim tužbu i obrazlažem dokaze prema članu 99 nego je odmah prešla na završnu riječ. Taj kriminalni plan je zamislila još mnogo ranije zakazavši za 11 sati glavnu raspravu u ovom postupku a već u 12 sati pripremno ročište u predmetu 80 0 P 077873 16 P u kome smo opet svi isti sudionici. I tako minimiziranje rasprave na 1 sat je dodatno skratila zadržavajući početak više od 15 minuta jer pozvan sam da uđem poslije 11:15 dana 10.05.2018, a lažno je zaveden početak u 11 sati i zbog brutalnog falsifikovanja činjeničnog stanja zapisnike i ne potpisujem. Sudija Marković Jelena je brutalno i smišljeno kršila zakon kao što je to činila i ranije a da je to istina dokaz je odluka Okružnog suda u Bijeljini Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2 u kome na drugoj strani stoji da se ista bavila istraživanjem prava na naknadu zbog pogibije djevojčice Ivone Bajo, što ja kako potvrđuje drugostepeni sud nisam ni tražio.
Nisam to tražio ni u ovoj tužbi i niti u jednoj od 6 tačaka se ne pominje Ivona Bajo, niti moja neka prava zasnovana eventualno zbog njenog ubistva ili posljedica toga.
Uprkos svemu, sudija Marković nastavlja sa činjenjem istih kriminalnih radnji i više puta svoje odluke obrazlaže nekim navodnim odlukama o slučajnoj smrti Ivone Bajo, zadesnoj smrti i ko zna odakle i na osnovu kog predmeta unosi neki stav, kako ja nemam prava da pokrećem bilo kakve radnje vezano za Ivonu Bajo ni u krivičnom postupku a niti ostvarujem prava kao njen nasljednik nego je to njena majka Budimka Bollin Bajo.
Sudija Marković smišljeno prikriva činjenicu da je u više predmeta i tužilaštvu i sudovima dostavljena Punomoć, kojom sam ovlašten da preduzimam sve potrebne radnje pred svim državnim organima vezanim za njene pravne interese a posebno po pogibiji Ivone Bajo. Tu punomoć prilažem i sada iako je kažem sastavni dio više spisa a čak sam zastupao gospođu Bollin i u sudskom postupku pred ovim sudom 80 0 P 043324 13 P 2.
KAKO I ZAŠTO MI JE OVAJ SUD PREDAO VIŠE PREDMETA PA I SPORNI RUKSAK DVOSTRUKO PRESJEČENOG KAIŠA, OPRAN HEMIJSKIM SREDSTVOM AKO JA NISAM BIO OVLAŠTEN DA IH PREUZMEM ???
Naredba 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017. pokazuje da je upravo Osnovni sud u Bijeljini doneo odluku da se jedan od predmeta koje pominjem u tužbenom zahtjevu, vrati porodici Bajo i to imenom i prezimenom meni, Zdenku Baji. Opet se sudija Marković Jelena usuđuje mješati u rad drugog organa tvrdeći da ne mogu preduzimati nikakve radnje iako je Osnovni sud u Bijeljini izdao naredbu u kojoj se navodi da ih preduzmem. U toj naredbi SUD, pominje "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." poteklo od OJT Bijeljina u kome se osim saglasnosti za povrat metalne korpe, navodi i da TUŽILAŠTVO NEMA SAZNANJA O OŠTEĆENJIMA DJEČJEG RUKSAKA.
POŠTO JE UPRAVO TAJ PREDMET "DJEČJI RUKSAK" JEDNA OD TAČAKA IZ TUŽBENOG ZAHTIJEVA U OVOM POSTUPKU, SUDIJA MARKOVIĆ SE MORALA BAVITI NJIME I ISTRAŽIVATI ŠTA JE TUŽILAŠTVO UTVRDILO ILI NIJE UTVRDILO VEZANO ZA TAJ PREDMET A NE DA PIŠE O IVONI BAJO TRUDEĆI SE IZ PETNIH ŽILA DA PRIKRIJE SVE DOKUMENTE KOJI DOKAZUJU DA JE TO SMIŠLJENO PRIKRIVENI ZLOČIN. TRENUTNO STANJE JE OVAKO : OJT BIJELJINA PISMENO NAVODI DA NEMA SAZNANJA O PREDMETU KOJI JE DOKAZ VIŠE KRIVIČNIH DJELA A OSOBE DANKO BOROVČANIN I MARKOVIĆ JELENA ZNAJU ZA TAJ PREDMET I VIDJELI SU GA LIČNO. U OVOM POSTUPKU U ZAPISNIKU STOJI DA SAM GA POKAZAO SUDIJI I UPOZORIO JE NA OBAVEZU PRIJAVLJIVANJA A ONA I BOROVČANIN SPREČAVAJU DA SE O TOME OBAVJESTI TUŽILAŠTVO - DOVOLJNO DA OBOJE ZAVRŠE NA DOŽIVOTNOJ ROBIJI...
Sudija Marković Jelena je u presudu unijela mnoštvo nepotrebnih, besmislenih pa i lažnih tvrdnji koje nisu zasnovane na dokaznom postupku, ne zna se čak ni iz kog predmeta neke tvrdnje potiču. Nijednom riječju nije demantovala ništa od onoga što sam ja mogao reći u ionako malo vremena što mi je dozvoljeno ali je spremila savršen dokazni materijal za krivični predmet protiv sebe za povredu zakona od strane sudije, saučesništvo u više krivičnih djela a najteže prikrivanje teškog ubistva Ivone Bajo. Jer u zapisniku stoji da sam joj pokazao materijalni dokaz ubistva, DJEČJI RUKSAK, upozorio na obavezu prijavljivanja krivičnog djela i posljedice a pošto se OJT Bijeljina pismeno izjašnjava da o tome NEMA SAZNANJA, time je osoba Marković Jelena saučesnik sa Borovčanin Dankom koji sprečava dostavu dokaza krivičnog djela tužilaštvu.
Takođe se plasira još jedna besmislena i lažna tvrdnja da, (opet iz nepoznatog izvora) ja navodno hoću nasilno da dolazim i pregledam spise "PO SVOM NAHOĐENJU".
Ova obrazloženja ja sad prvi put vidim i siguran sam da ni u jednom predmetu niti dokumentu koji sam imao prilike vidjeti ne postoje nego je to prepričavanje usmenih uputstava nekoga ko je naložio sudiji Marković šta da napiše, (vjerovatno Kovačević ili Borovčanin). Čak i da su ova objašnjenja zavedena u nekom dokumentu moralo je biti doneseno pismeno rješenje o zabrani pristupa u kome bi bila navedena takva argumentacija, da mi se preda i omogući pravo žalbe prema odredbama člana 16 Ustava RS a ne da ih sada sudija Marković u ovom postupku izmišlja bez navođenja izvora, pokušavajući opravdati fašističke metode kriminalaca iz tužilaštva i Borovčanin Danka.
Napominjem da sam priložio više dokumenata u kojima se pozivam na ZOSPI-a i prava garantovana Ustavom RS, članom 23. Sama sudija Marković tvrdi da čak i postupak po prijavi za ugrožavanje sigurnosti nije okončan što je kako sam dokazao LAŽ a sada postoji i predmet po prijavi za "povredu ugleda suda" iz koga prilažem "Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS za 03.04.2018." u kome se u poslednjem redu navodi da Zdenko Bajo, citiram :
"IMA PRAVO DA RAZMATRA SPISE I PREDMETE KOJI MU IDU U KORIST"
Osim što je izmislila izraze o nasilnim i "po svom nahođenju" pregledanjima spisa, ovo je još jedan primjer u kome se sudija Marković brutalno miješa u rad drugih organa sa ciljem da mi otme garantovana prava i pokuša legalizovati RAZBOJNIČKI FAŠISTIČKI SISTEM, koji je uspostavila političko tajkunska mafija Dodik Milorada uz njenu pomoć i saučesnika poput Borovčanina, Kovačevića, Stjepanović itd...
O spisima koje je predložila sudija i navodno izvodila dokaze i obrazloženja ne vrijedi ni trošiti riječi jer je pravobranilaštvo u svom odgovoru zaboravilo da navede i činjenice i dokaze te je ovo nezakonito izvršila sudija Marković. Iz popisa tih spisa u zapisniku, vidljivo je da se 80 0 P 057510 14 P2, navodi dva puta a 80 0 P 057426 14 P iako je prvi na popisu, sudija Marković Jelena ga uopšte nije analizirala u presudi. To je zbog toga što je u njemu sudija Vakičić Željka ili da se tako izrazim, SUD JE UTVRDIO da je sačinjen falsifikat sudskog rješenja na moju štetu.
Odšteta od 100 KM mi nije dosuđena jer kako je obrazložila sudija Vakičić, nisam dokazivao da sam psihički poremećen povodom toga, (kao što je to recimo pred sudom dokazao predsjednik tužene RS, Dodik Milorad). Akteri sačinjavanja tog falsifikata, rasturanja kopija i pokušaja prikrivanja počinilaca su Đurić Dragoljub, Borovčanin Danko, Vakičić Željka, Radujko Milan, Sekulić Cvijeta, te više lica iz OJT Bijeljina i sudske policije.
Prekršajne predmete sam ja predložio i obrazložio koja im je svrha a to je da u istima postoje podaci, dokumentacija pa čak i fotografije materijalnog dokaza ubistva za koji danas tužilaštvo kaže da nema nikakvih saznanja a čak postoje i snimci video nadzora gdje svima pokazujem taj predmet i tražim da se obavijesti tužilaštvo o njemu te da mi se uruči metalna korpa. Sudija Marković nije pomenula ni jednu jedinu riječ nego je prepisivala uglavnom laži koje je načelnik Borovčanin Danko naredio svojim podređenima da pišu u zabilješkama istovremena prećutkujući da svjedok Čivić Omer izjavio pred sudom da sam jasno i glasno upozoravao sve prisutne da prekinu sa kršenjem garantovanih prava i prikrivanjem krivičnih dijela.
Takođe je prećutana činjenica da je u rješenju taj sud naveo kako se nije bavio kršenjem mojih prava te da bi to moglo biti predmet nekog drugog postupka što evo sudija Marković NEĆE da razmatra jer je zakon i prava ne zanimaju nego izvršava naloge mafijaškog režima koji ubija i pljačka građane.
Sudija Marković Jelena "izvršila je čak uvid" u predmet tužilaštva T14 0 KTA 0010617 14, koji ni ona nije navela na pripremnom ročištu u onom popisu spisa te je dakle dodatno i dvostruko prekršila zakon. Dobro da nije izvršen uvid i u telefonski imenik, red vožnje i slične dokaze po ličnom nahođenju sudije Marković Jelene, koji kao i ostali nemaju nikakve veze sa tužbenim zahtjevom i jedina im je svrha da popune "obrazloženje" presude da se ne svede samo na onih nekoliko lažnih teza koje sam dokazao da nemaju nikakve veze sa istinom.
I tvrdnje kako ja neosnovano želim vršiti uvide u neke spise bez pravnog osnova se sada prvi put pojavljuju u ovom "obrazloženju" presude sudije Marković, opet bez navođenja, koji je tačno spis "izvor" tih tvrdnji.
Svrha ovog novo izmišljenog "objašnjenja" je da se opravdava RAZBOJNIČKA FAŠISTIČKA DISKRIMINACIJA, da se OTME pravo garantovano članom 16 i sudija Marković aktivno saučestvuje u napadu na ustavni poredak, jer umjesto da se u nekom postupku izrekne sankcija, poslije zakonske procedure, da se i meni omogući iznošenje argumenata, sprovodi se bezočna diskriminacija prema svim srodnicima djevojčice Ivone Bajo, bez pismene naredbe ili rješenja, kako ne bi ostali tragovi tog razbojništva a sad kad sam uprkos svemu razotkrio te mafijaške metode, sudija Marković u svojoj "presudi" iznosi opravdanja za postupke tužilaštva i načelnika sudske policije iako niko od njih nije saslušan po tom osnovu niti je izvršen uvid u bilo koji predmet iz koga se to navodno utvrdilo.
Jedini dokumenti koji postoje o tome su izjašnjenja koja prilažem "Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017." te "Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017." i "OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017." a u njima se navodi da nijedan organ nije izdao pismeno rješenje o zabrani pristupa čak ni meni a pogotovo ne svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo, a kakvu je FAŠISTIČKU RAZBOJNIČKU DISKRIMINACIJU primjenjivao Borovčanin Danko godinama i kakvu sada pokušava da legalizuje i proglasi vrhuncem demokratije i poštovanja prava, osoba Marković Jelena.
Te dokaze je sudija odbila jer kao i ostali kvare njen plan i pripremljenu presudu a istovremeno razotkrivaju i dokazuju teške kriminalne radnje više lica uključujući i nju.
OVDE JE SVE SAVRŠENO JASNO : TUŽILAŠTVO NEMA SAZNANJA O OŠTEĆENJU TUĐE STVARI, DJEČJEG RUKSAKA, ŠTO JE SAMO PO SEBI KRIVIČNO DJELO, NEVEZANO ZA TO DA LI JE TO ISTOVREMENO I DOKAZ SPREČAVANJA DOKAZIVANJA, DOKAZ UBISTVA ITD I SUDIJA JE BILA OBAVEZNA OMOGUČITI DA SE TAJ DOKAZ DOSTAVI TUŽILAŠTVU A NE DA IZVODI IMPRESIJE O NAČINU POGIBIJE IVONE BAJO KOJA NIJE BILA NITI U JEDNOJ TAČKI TUŽBE. JASNO JE DA I SUDIJA MARKOVIĆ I OJT STJEPANOVIĆ DANICA SMIŠLJENO SAUČESTVUJU U TEŠKIM KRIVIČNIM DJELIMA KAKO BI PRIKRILE UBISTVO, KRIJUMČARENJA I PLJAČKU MILIJARDI MARAKA.
Iz tog takozvanog uvida u spise koje je kao vršila sudija Marković, vidljivo je da je bio potpuno bespotreban i beskoristan jer su svi spisi koje je sudija predložila, počeli i okončani prije 15.04.2015. kada sam preuzeo jedan dio stvari, "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" privatnog vlasništva a posebno prije nastanka priloga "Zahtjev od 15.07.2016." kada sam zahtijevao da se poštuju prava, da mi se omogući uvid u dokumentaciju prikupljanu o meni, podnošenje prijave u skladu sa zakonom, uručivanje predmeta koji je i dan danas nelegalno i nezakonito u sudskom depou.
Pitanje je, šta će Republici Srpskoj mrežasta metalna korpa koja je privatno vlasništvo, šta će ta korpa sudiji Marković Jeleni, da li zbog toga ubacuje bespotrebne tvrdnje, kako ja nisam nasljednik Ivone Bajo.
Važno je opet ponoviti da sam ja više puta dostavio kupije punomoći vezano za prava gospođe Budimke Bollin i čak je to navedeno u zapisniku o predaji predmeta i u dokumentima Tužilaštva.
Još jedna, potpuno lažna i lažno kriminalna tvrdnja je da postupak po prijavi za "ugrožavanje sigurnosti" protiv mene nije završen te sam stoga i prilažio odluku tužilaštva u Doboju iz koje se vidi da je okončana a priložio sam je i u predmetu u koji je sudija Marković navodno vršila uvid 80 0 P 039976 12 P, gdje su bili tuženi upravo Kovačević Novak i Borovčanin Danko a kada je ista sudija Marković, donijela odluku da ih oslobađa odgovornosti, uprkos članu 48 Ustava RS te navela da sam trebao tužiti Republiku Srpsku.
Sada kada sam tužio Republiku Srpsku po sasvim drugim osnovama, sudija Marković, naprasno zaboravlja da je prijava protiv mene za "ugrožavanje sigurnosti" davno okončana i da dokaz o tome postoji i u predmetu u kome je postupala i u koji je sad navodno vršila uvid te lažno smišljeno iznosi tvrdnju kako taj postupak i dalje traje.
Ističem da nije navedeno, kako je sudija Marković, navodno saznala da taj postupak nije okončan, iz kog sudskog spisa od kog državnog organa ili nekog fizičkog lica je dobila taj podatak, pošto ta informacija nije iznesena tokom dokaznog postupka niti je pravobranilaštvo to tvrdilo, nego se sada odjednom niotkuda pojavljuje u presudi.
Što se tiče opisa dodatnog tužbenog zahtjeva koji je odbačen pod izgovorom da se ne može podnositi na glavnoj raspravi to je još jedan primjer kršanja zakonskih odredbi jer je propisano : "član 57. (1) Tužilac može preinačiti tužbu najkasnije do zaključenja pripremnog ročišta ili do početka glavne rasprave, ako pripremno ročište nije održano. (2) Nakon održavanja pripremnog ročišta, a najkasnije do zaključenja glavne rasprave, sud može dopustiti preinaku tužbe samo ako ocijeni da preinaka nije usmjerena na odugovlačenje postupka i ako tuženi pristaje na preinaku."
Osim što je prema zakonu moguće i u ovoj fazi preinačiti tužbu, ističem da je na ročištu 10.05.2018. bila druga preinaka vezana za nazakonito zarobljavanje 12.03.2018. i transportovanje na Sokolac, koju je sudija odbila i kako je u zapisniku navedeno istu SUD VRAĆA. Odakle onda u spisu ta preinaka ???
U predmetu je u stvari druga preinaka sa naslovom "DOPUNA TUŽBE 80 0 Mal 080317 16 Mal" sa odštetnim zahtjevom zbog troškova od 1700 KM vezano za dan 15.12.2016. i predmet 80 0 Pr 082502 17, poslata poštom ranije a koju sudija Marković Jelena nije ni pogledala, niti je bila svjesna da postoji sve dok nije pisala presudu i pošto joj nije bilo jasno o čemu se radi pomješala je te dvije preinake odnosno dopune. Kako je u zapisniku od 10.05.2018. navedeno, ta druga dopune KOJA MI JE VRAĆENA, se odnosila, (dno prve strane zapisnika) NA OKOLNOSTI KRŠENJA PRAVA - uzrokovanih montiranjem nelegalne optužnice i zarobljavanjem dana 12.03.2018. sa naslovom "DOPUNA ZBOG POVREDE PRAVA LIČNOSTI, TUŽBE 80 0 Mal 080317 16 Mal.
TO JE SAMO JOŠ JEDAN DODATNI DOKAZ DA SUDIJA MARKOVIĆ NIJE NI ČITALA PODNESKE NITI ANALIZIRALA DOKAZE POŠTO JE OD POČETKA BILA NA ZADATKU KOJI JE DOBILA A TO JE ZAŠTITA MAFIJAŠKOG FAŠISTIČKOG REŽIMA DODIK MILORADA PO SVAKU CIJENU.

PRILOZI

Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2
Naredba T15 0 KT 0002365 10
Zapisnik za povredu ugleda suda 07.07.2017.
T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.
Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 17 KPS
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Rješenja sudova

Punomoć
Naredba 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS za 03.04.2018.
Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.
Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

21.06.2018.

RAZOTKRIVANJE REŽIMSKE MAFIJAŠKE BANDE

DOKUMENT KOJI SAM TRAŽIO I KONAČNO DOBIO POKAZUJE DA SU KRIMINALCI IZ SUDSKE POLICIJE, TUŽILAŠTVA, MUPA I SUDA, MONTIRALI NEZAKONITU OPTUŽNICU PROTIV MENE KORISTEĆI ODLUKU REPUBLIČKOG TUŽILAŠTVA O MOJOJ PRIJAVI PROTIV NJIH, TAKO ŠTO SU JE SPOJILI SA NJIHOVOM PRIJAVOM PROTIV MENE. ISTRAŽNE RADNJE SU OBAVLJANE PARALELNO KAD I NAD DAVIDOM DRAGIČEVIĆEM I DA SAM IGRAO PO NIHOVIM TAKTOVIMA, BIO BIH NAĐEN U NEKOM KANALU, POŠTO BIH PRETHODNO "OPLJAČKAO" NEKU KUĆU...

RAZOTKRIVANJE REŽIMSKE MAFIJAŠKE BANDE

 

 

OBRAZAC

ZAHTJEVA ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

 

  

ZAHTJEV ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

 

Na osnovu člana 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama (Službeni glasnik RS 20/01), od Republičkog tužilaštva Republike Srpske tražim:*

 

? obavještenje da li posjeduje traženu informaciju;

? uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju;

? kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju;

? dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju.**

 

                     ? poštom

                     ? elektronskom poštom

                     ? faksom

                     ? na drugi način:*** ________________________________________

 

 

Ovaj zahtjev se odnosi na sljedeće informacije:

Prema podacima iz “optužnice” T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017. Vi ste, (RTRS) dodjelili OJT-u Istočno Sarajevo u rad predmet po prijavi protiv mene za “povredu ugleda suda” a po “prijedlogu” od 07.05.2015. Ne ulazeći u motive bilo koga I ishod postupka, podsjećam das am već ranije 2010-te lažno prijavljen za “ugrožavanje sigurnosti” te sada namjeravam koristiti sve raspoložive dokaze u svoju korist. Stoga za sada tražim da mi dostavite na mejl skenirane dokumente i odgovore:

 

1) Prijedlog za određivanje nadležnosti drugog tužilaštva od 07.05.2015.

2) Dopis Republičkog tužilaštva od 01.06.2015.

3) Izjašnjenje RTRS da li su me osobe Gruhonjić Muhamed i Debeljević Milorad u predmetu T15 0 KT 0002365 10, lažno prijavili kao pripadnici Tužilaštva - službeno ili su to učinili kao privatna fizička lica, neslužbeno.

4) Da li je RTRS, zaprimilo material koji dakazuje da je Danica Stjepanović iz OJT Bijeljina smišljeno prikrila dokaze ubistva djevojčice Ivone Bajo.

5) Da li je RTRS, uvažilo moj zahtjev i naložilo novu istragu sa novim tužiocem uz nove dokaze u predmetu pogibije Ivone Bajo KTA-596/09

 

Zavisno od okolnosti zahtijevaću svjedočenje određenih osoba, zavisno od toga koje su radnje vršili privatno a koje u ime tužilaštva…

 

(Navesti što precizniji opis informacije koja se traži, kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje informacije.)

 

                                                                           __________BAJO ZDENKO____________

                                                                             Podnosilac zahtjeva/Ime i prezime

 

U __Bijeljini___,                                     _____­­­___Majke Jevrosime 20__________

                                                                                                    Adresa

dana _20.03.2018.__ godine.                        

                                                                          ________zdenkobajo@gmail.com__________

                                                                                       Drugi podaci za kontakt

 

                                                                           __________Zdenko Bajo____________

                                                                                                    Potpis

ODLUKA NA KOJU SE POZIVA REŽIMSKA BANDA NEMA NIKAKVE VEZE SA PRIJAVOM PROTIV MENE NEGO SE ODNOSI NA NJIHOVE MAFIJAŠKE AKTIVNOSTI…


Noviji postovi | Stariji postovi

KRIMINAL U VLASTI
<< 08/2018 >>
nedponutosricetpetsub
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031

LINKOVI

JANUAR 2012:

TUZILASTVU BOSNE I HERCEGOVINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056214

PRIJAVA PROTIV GRUPE LJUDI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056673

GLAVNOM OKRUZNOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/02/3057046

OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/03/3058844

TUZBA PROTIV REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061194

GLAS ISTINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061723

KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/09/3077275

ZAGUBLJENI DOKAZI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/10/3079717

ISTINA - STA JE TO ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3083076

OTVORENO PISMO SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3085244

OBAVJESTENJE I ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/13/3086014

ZAHTIJEV ZA PONAVLJANJE PREKRSAJNOG POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/15/3087389

OSNOVNOM SUDU U BANJALUCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/16/3087893

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/17/3089151

SAOPSTENJE ZA JAVNOST I MEDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094018

PO PREDMETU : 80 1 PR 004601 11 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094481

PRITUZBA NA RAD SUDA (SUDIJA)

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/25/3097790

ZAHTIJEV ZA IZUZECE SUDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/29/3106395
FEBRUAR 2012:

JAVNO PISMO OKRUZNOM TUZILASTVU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/07/3116813

KRIVICNA PRIJAVA PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/10/3119518

GLAVNOM REPUBLICKOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/11/3122527

KO JE POSLAO PRITUZBU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/12/3128674

OBAVIJESTENJE OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/15/3138008

OPRANI NOVAC OD KOKAINA NADJEN U BOBAR BANCI U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/27/3159613

ZONA SUMRAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/28/3160608
MART 2012:

SUZBIJANJE KRIMINALA NIJE U INTERESU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3227258

ZAHTIJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3233473

DODATNI DOKAZI ZA SPECIJALNO TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/09/3240768

KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089

VIJECU O SPECIJALNOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/22/3268301

KOME I ZBOG CEGA TREBA ODLAGANJE IZBORA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/27/3278508
APRIL 2012:

MAFIJA U BLATU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/02/3281211

HVATAJTE LOPOVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/07/3284179

ZALBA PO ZAHTJEVU ZA PONAVLJANJE POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/13/3287149

OBAVJEST O KRIMINALU SUDIJE DEVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/17/3289463

DEKLARATIVNA TUZBA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/27/3296464

PRIJEDLOG

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/30/3298185
MAJ 2012:

TUZBA PROTIV RS DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/01/3298971

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZLATNE MARTINOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/03/3299669

SUDOVIMA U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/04/3300214

USTAVNOM SUDU O PRESUDAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/06/3301826

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OKRUZNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303153

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OSNOVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303282

TUZBA PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/13/3305730

TUZBA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/16/3307002

SEKRETAR NIJE DALA DOZVOLU ZA LAZNU PRIJAVU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/22/3311092

TUZBA ZA UNISTAVANJE PODATAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/24/3312060JUN 2012:

PO TUZBI ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3319464

RASKRINKAVANJE TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3320018

VIJECU I SIPI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/08/3320608

CJB-U PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/11/3322944

KOMANDIRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/15/3324701

TUZENOJ RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/17/3325884

PODNESAK PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/22/3328645

ZALBA PO TUZBI PROTIV BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/23/3329278

TUZBA PROTIV UNIVERZALA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/24/3329804

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/25/3330401

PRIJAVA ZA NEZAKONITI NADZOR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/26/3331113

MAJKA PROTIV MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/27/3331896JUL 2012:

PO TUZBI 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/07/3338636

IMA LI PRAVA IZVAN SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/12/3341926

KRIMINALCI U IME TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/22/3348621

PREINACENJE TUZBE PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/25/3350920

TEROR TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/29/3353772

VIJECU O LAZOVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/30/3354407AVGUST 2012:

PRITUZBA ZA OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/01/3355917

KO JE PREVARIO SUD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/05/3357993

TUZBA ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/08/3360541

KRIMINALNI REZIM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/12/3363250

MAFIJA UPRAVLJA POLICIJOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/16/3365431

ULTIMATUM MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/21/3368970

PRITUZBA SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/23/3370023

ISTINA O MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371636

ZALBA PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371903

NEKAZNJENI ZLOCIN

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/27/3372348SEPTEMBAR 2012:

GORI OD GESTAPOA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/05/3377936

KOGA STITI TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/06/3378842

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/16/3384594

DOPUNA TUZBE ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/19/3387066

SLIKA SVE GOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/23/3389251

TUZILASTVU O ZAHTJEVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/25/3391246

OBAVJEST ZA KT TUZLA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/26/3391285OKTOBAR 2012:

BALKANSKI AL KAPONE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/01/3394341

ZALBA PO TUZBI ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/03/3396053

DOBOJSKOM TUZILASTVU O DOKUMENTACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/08/3398851

ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821

DOPUNA TUZBE PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/17/3405226

SUDSKOJ POLICIJI PO PRITUZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/27/3410895

POJASNJENJE TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/29/3412287NOVEMBAR 2012:

ZA PRETRES 3 DECEMBAR 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/14/3422554

TUZBA PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/15/3423217

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/19/3426179

ZAHTJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/21/3427460

ZABRANJENI INTERVJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/22/3427805

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/23/3428518

ZALBA NA RJESENJE O ODBACIVANJU TUZBE PRITIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/24/3429747

TUZBA ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/25/3430334DECEMBAR 2012:

POLITICKA VOLJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/01/3434183

SAMOVOLJA REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/02/3434923

POZITIVNI PRIMJERI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/04/3435734

PITANJA SVJEDOCIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/05/3436336

RELEVANTNI CLANOVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/06/3436921

DOPUNA TUZBE PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/09/3438877

ZAHTJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/10/3439507

DOKAZI O KRIMINALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/11/3440291

PREINAKA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/13/3441353

PRIJEDLOG PO CLANU 134 ZPP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/14/3442241

ZALBA PO PRETRESU OD 3. DECEMBRA 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/16/3443755

REVIZIJA ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/23/3448041

KO SKRIVA UBICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/28/3451126JANUAR 2013:

PRIJAVA PROTIV SUDIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/05/3456603

DOSTA JE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/11/3461397

PRIJAVA PROTIV ZLOCINACKE ORGANIZACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/17/3465912

OBAVJEST SP UZ PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/19/3467374

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZELJKE VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/25/3471579

GLAVNOM TUZIOCU OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/27/3472655FEBRUAR 2012:

TUZILASTVU I POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/10/3481870

ZAHTJEV ZA NOVU ISTRAGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/20/3488655

PONUDA TUZENIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/28/3494159MART 2013:

ZAHTJEV POLICIJSKOJ STANICI BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/05/3496974

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE NA SUDJENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/07/3499030

INSPEKTORATU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/11/3501635

PRIJAVA PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/18/3506344

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/26/3511796

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/28/3513181

PRIJEDLOG PO CLANU 81

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/29/3513781

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/30/3514647

PRITUZBA BIH TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/31/3515288APRIL 2013:

ZAHTJEV ZA PONAVLJANJE 80 1 PR 007070 12 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/02/3516573

ZAHTIJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/04/3517724

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043325 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/06/3519030

PRITUZBA U OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/08/3520589

PRIJAVA PROTIV BIROA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/10/3522237

KOGA SU KORIMPIRALI KRIMINALCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/12/3523484

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/14/3524855

UREDJENJE TUZBE ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/16/3526184

SPREGA MAFIJE I DRZAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/18/3527633

PRIJAVA PROTIV ZORANA MICICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/20/3528964

DOKAZI TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/22/3530376

PREINAKA TUZBE PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/24/3531754

PRIJAVA PROTIV DEVIC I DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/26/3533277

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA MUP-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/28/3534648

LOGISTIKA ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/30/3535790MAJ 2013:

PRIJAVA PROTIV DJURICA I ZORIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/02/3537065

KOME PRIPADAJU LJUDSKA PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/08/3541839

OKRUZNOM CENTRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/10/3542826

ZASTITNICI ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543131

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543189

ZALBA NA 80 1 PR 007070 13 PVLP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543272

TUZBA PROTIV NOVAKA I DANICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543321

PRITUZBA NA KOMANDIRE SP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/31/3544280JUN 2013:

PRIJAVA PROTIV GLAVNOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/04/3545756

PRITUZBA BIH TUZILASTVU PO T 20 0 KTA 0007047 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/08/3547916

ZAHTJEV USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/13/3549853

UTVRDJENJE ZA PREDAVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/18/3551860

SUDSKOJ POLICIJI PO RJESENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/24/3554133JUL 2013:

TUZIOCU KEROVICU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/06/3559121

OBAVJEST USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/12/3561416

UTVRDJENJE ZA PARNICU S UNIVERZALOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/15/3563093

PRITUZBA NA ODLUKU T14 0 KTA 0008936 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/18/3564528

PRITUZBA NA KEROVIC RANKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/20/3565114

TUZBA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/22/3566244

IN MEMORIAM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/23/3566396

PRITUZBA NA RAD SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/24/3567006

BANDA PLACENIH UBICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/26/3567953

DOPUNA NA UDT 12326-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/30/3569796AVGUST 2013:


ZALBA NA PRVOSTEPENU PRESUDU PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/03/3571388

FALSIFIKATI SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/05/3572018

ZAHTJEVI ZA INFORMACIJE SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/09/3573357

PRITUZBA PROTIV VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/11/3574158

OSNOVNOM SUDU O BLOGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/13/3574923

JAVNO PISMO MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/15/3575636

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE VIJECU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/17/3576693

TUZBA ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/19/3577411

PRESUDE PO NARUDZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/21/3578076

UTVRDJENJE ZA MUP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/23/3578956

PRITUZBA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/25/3579775

PRIJAVA PROTIV SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/27/3580595

UTVRDJENJE ZA 80 1 PR 007070 13 PZP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/29/3581519

DA SE ZNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/31/3582426SEPTEMBAR 2013:


ZAHTJEV PS BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/01/3582837

PRITUZBA PROTIV DJONLICA I DJURICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/03/3583533

TUZILASTVU BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/05/3584301

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/07/3584926

(NE)POSTUPANJE SUDIJE DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/09/3585683

DOPUNA TUZBE ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/11/3586917

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE UBISTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/13/3587701

APELACIJA USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/15/3588733

LIJEPA RIJEC GVOZDENA VRATA OTVARA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/20/3590610

MONTIRANI PRETRES

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/25/3592464

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/30/3594231OKTOBAR 2013:


ODLUKA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/05/3595696

ISTINA O LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/10/3597359

ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU PO 80 0 P 039221 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/15/3599158

DOPUNA NA T09 0 KTA 0034144 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/20/3601037

PRAVOBRANILASTVU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/25/3602992

PO PRENOSU NADLEZNOSTI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/30/3604820NOVEMBAR 2013:


NEDOSTATAK POLITICKE VOLJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/01/3605656

OBAVJEST O KRIMINALU U OT BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/04/3606807

NIJE BILO NAMJERNO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/07/3608140

PRIJEDLOG PO 71 0 P 162681 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/10/3609358

POVEZ PREKO OCIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/13/3610347

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004186 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/16/3611640

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/19/3612681

PRITUZBA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/22/3614043

NACELNICIMA CJB BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/25/3615098DECEMBAR 2013:


DOPUNA NA 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/01/3617361

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0004187 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/05/3618670

OBAVJEST PO CLANU 182 ZA 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/10/3620749

PRIJEDLOG SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/15/3622460

BN TELEVIZIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/20/3624282

PREINAKA TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/25/3625577JANUAR 2014:


OBAVJEST O ADMINISTRATIVNOJ GRESCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/01/3627816

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/04/3628644

FALSIFIKATI, LAZI I MANIPULACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/07/3629574

POPIS DOKAZA 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/10/3630683

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/13/3631477

ZAHTJEV SUDU ZA SNIMKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/16/3632418

ADVOKATI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/19/3633337

DOPUNA NA AP-3701-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/22/3634141

TUZILASTVU O PRIJAVAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/25/3635019

DOKAZI ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/28/3635740

ZAHTJEV VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/31/3636364FEBRUAR 2014:


OBAVJEST REPUBLICKOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/03/3636930

PRIJAVA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/06/3637536

PRITUZBA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/09/3638205

PONAVLJANJE POSTUPKA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/12/3638930

NEKOLIKO NEUGODNIH PITANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/15/3639748

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/18/3640264

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/21/3641050

ISTINA SE RAZOTKRIVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/24/3641658

OBAVJEST SUDU I TUZENOJ 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/27/3642436MART 2014:


APELACIJA ZA UNIVERZAL

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/03/3643305

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/06/3644161

PRITUZBA ZA LAZNE INFORMACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/09/3644906

PREINAKA 2 TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/12/3645617

ZALBA NA RJESENJE 01-50-151-2-2014

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/15/3646441

PRIJAVA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/18/3647053

ZAHTIJEVI USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/21/3647879

REVIZIJA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/24/3648573

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004353 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/27/3649405APRIL 2014:


POJASNJENJE TUZBE 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/05/3651575

PRIJAVA ZA NESAVJESTAN RAD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/10/3652741

APELACIJA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/15/3653886

DOPUNA PRIJAVE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/20/3655435

PRIJEDLOG TUZENOJ PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/25/3657032

PRIJEDLOG SUDU ZA SNIMANJE RASPRAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/30/3658580
MAJ 2014:


DODATAK TUZBE 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/03/3659402

PRITUZBA NA T14 0 KTA 0010468 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/06/3660550

PRIJEDLOG ZA PARNICU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/09/3661725

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/12/3662739

DOPUNA TUZBE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/15/3664192

DOPUNA ZA 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/18/3665251


PRIJEDLOG ZA SNIMANJE 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/21/3666158

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/24/3667270

DOPUNA PRIJAVE PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/27/3668181

SUDU PO ZOZD-E

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/30/3669528
JUN 2014:


PRIJEDLOG RS U PARNICI 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/05/3671296

ZASTO TUZILASTVO PRIKRIVA UBISTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/10/3672883

PRITUZBA PROTIV STJEPANOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/15/3674697

PRIJEDLOG TUZENIMA U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/20/3676425

PRIVATNE SUDNICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/25/3677970

DEMONTIRANJE MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/30/3679613JUL 2014:


FALSIFIKATI TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/05/3681701

APELACIJA PO TUZBI ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/10/3683580

O (NE)RADU TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/13/3684785

REVIZIJA TUZBE 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/16/3685937

TUZBA ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/19/3687204

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/22/3688315

KO JE U SLUZBI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/25/3689949

UTVRDJENJE ZA NEZAKONITE ODLUKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/28/3690918

TERET DOKAZIVANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/31/3692299
AVGUST 2014:


GLUVI TELEFONI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/03/3693726

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/06/3694867

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/09/3696111

DOKAZI KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/12/3697101

PRIJEDLOG VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/15/3698404

PRIKRIVANJE ZLOČINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/18/3699424

PRIKRIVANJE KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/21/3700873

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/24/3702214

ODGOVOR VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/27/3703401

KO STITI KRIJUMCARE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/30/3704851SEPTEMBAR 2014:


DOKAZI KRIMINALA I KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/03/3706410

KO JE PODNEO LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/06/3708154

OBAVJEST TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/09/3708976

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/12/3710792

ZAKON, STA JE TO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/15/3712036

UTVRDJENJE ZBOG PRIKRIVANJA INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/18/3713824

PITANJA I ODGOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/21/3715557

POSTUPANJE TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/24/3717336

I SVE PO ZAKONU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/27/3718811

DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 1 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/30/3720441OKTOBAR 2014:


DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 2 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/05/3721936

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/10/3725248

SAUCESNISTVO U ZLOCINIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/15/3728110

KRSENJE PRAVILA POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/20/3730921

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/25/3734381

SVERCERI I TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/30/3737127
NOVEMBAR 2014:


PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/03/3739922

DODATNI PRILOZI U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/06/3741419

PRIJEDLOG PO TUZBI ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/09/3743147

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/12/3744667

OBAVJEST PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/15/3746539

DOPIS PREDSJEDNIKU SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/18/3747807

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0005048 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/21/3750116

IMUNITET NA LICITACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/24/3750856

INTERVJU BUDIMKE BAJO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/27/3752672

PREINAKA I DOPUNA 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/30/3754387DECEMBAR 2014:


APELACIJA ZA 80 0 P 053922 14 GZ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/05/3756978

GRAĐANSKO NOVINARSTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/10/3759489

TUZILASTVU TUZLANSKOG KANTONA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/15/3762005

PRITUZBA ZBOG PRIKRIVANJA ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/20/3765073

BISERI MILA RONHILA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/25/3767418

PRAVOBRANILASTVU RS PO 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/30/3770256


MOJI BLOGOVI

BZ SOFT
KRIMINAL U VLASTI
PROGRAMI ZA SVAKOGA


DOKAZI O KRIMINALU U VLASTI
KRIMINAL U VLASTI
BESPLATNI PROGRAMI


PROGRAMI ZA ZABAVU, RAZONODU, KREATIVNOST I SVE STO ZELITE. IZABERITE PROGRAM KOJI ZELITE I KLIKOM NA ODGOVARAJUCI LINK, ZAPOCINJETE PROCES PREUZIMANJA. KOD ZA SVE PROGRAME JE ISTI "29111965"! U KREIRANJU PROGRAMA SLOVARICA, UCESTVOVALA JE UBIJENA DJEVOJCICA IVONA BAJO, SVOJIM GLASOM I IZBOROM SLIKA...
Racunaljka

Pripovetke

Problemi

Jednacine

Matematika

Romani

Vezbanka

Pjesme

Slovarica

Bajke

Biblija
HVALA NA POVERENJUMOJI FAVORITI
-