KRIMINAL U VLASTI

OBAVIJESTE SVOJE PRIJATELJE O POSTOJANJU OVOG BLOGA I O LINKOVIMA, NA KOJIMA SE NALAZE DOKAZI O KRIMINALU UNUTAR TUŽILAŠTVA. AKO NE ZAUSTAVIMO TU BANDU KRIMINALACA I UBICA, ONI ĆE NASTAVITI SA SVOJIM ZLOČINIMA, A ONDA KO ZNA KO JE NA REDU...


21.05.2018.

ZAHTJEV ZA PONAVLJANJE POSTUPKA 80 1 PR 082502 17 PR

DA LI ĆE SUD NEZAKONITO POSTUPANJE SUDSKE POLICIJE I NEOSNOVANU BLOKADU PRISTUPA I OTIMANJE GARANTOVANIH PRAVA SHVATITI KAO "NENAMJERNU GREŠKU" ILI SMIŠLJENI KRIMINAL NIJE BITNO ZA ODLUKU PO ZAHTJEVU A JA ĆU DOKAZATI ŠTA JE U PITANJU U DRUGIM POSTUPCIMA OD KOJIH SU DVA ZAKAZANA ZA 09.04.2018. A SVAKO KO SE USUDI DA MI OPET ONEMOGUĆAVA PREDAVANJE DOKAZA UBISTVA KOJE ĆU PONOVITI BEZ OBZIRA NA SVE METODE TERORA I ZASTRAŠIVANJA KOJE SE POKUŠAVAJU, DOBIĆE ZASLUŽENU ZATVORSKU KAZNU USKORO...


REPUBLICI SRPSKOJ

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL

Predmet : 80 1 Pr 082502 17 Pr

Napomena: 1) Protiv mene je podignuta optužnica za "povredu ugleda suda" T17 0 KT 0006630 15 od strane OJT Istočno Sarajevo te skrećem pažnju da je svako službeno lice dužno dostaviti im podatke vezano za to ili bilo koje drugo krivično djelo koje smatra da sam počinio.
2) U ovom postupku sam predao "Prijedlog za oslobađanje od takse po 80 1 Pr 082502 17 Pr" koji izgleda nije ni primjećen kao ni mnogi drugi podnesci. Prilažem skenirane dokumente o tome u prilogu "Podaci o prijedlogu za oslobađanje od takse" a sam prijedlog je nastao 30.05.2017. (01:43:23). Imam čak 11 potvrda o predaji podnesaka u ovom predmetu ali osim žalbe ne piše šta je konkretno u pitanju te pretpostavljam da sam ovo predao odmah po kreiranju 02.06.2017. te prilažem i dve skenirane potvrde od tog dana...

PREDLAŽEM DA SE MOJ PRIJEDLOG ZA OSLOBAĐANJE OD TAKSE PREDAT U JUNU 2017-TE PRIHVATI KAO I OVAJ ZATJEV ZA PONAVLJANJE POSTUPKA KOJI SLIJEDI SA OBRAZLOŽENJEM:

Na osnovu člana "Razlozi za ponavljanje postupka" stav (1) Prekršajni postupak završen pravosnažnom odlukom može se ponoviti ako: 4) se iznesu nove činjenice ili podnesu novi dokazi koji bi sami za sebe ili u vezi sa ranijim dokazima doveli do drugačije odluke da su bili poznati u ranijem postupku, podnosim :

ZAHTJEV ZA PONAVLJANJE POSTUPKA 80 1 PR 082502 17 PR

Dana 20.02.2018. uručeno mi je od strane službenika suda "Rješenje 80 0 Pr 0082502 17 Pžp" te u zakonskom roku odnosno odmah po prijemu podnosim ovaj zahtjev uz nove dokaze do kojih sam došao po završetku pretresa pred sudom.
U skladu sa navedenom odredbom iz relevantnog člana zakona prilažem pismena izjašnjenja "Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017." te "Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017." i "OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017." iz koji se vidi da niko od njih nije izdao nikakvo rješenje niti naredbu o bilo kakvoj mjeri ograničenja prema meni.
DA LI ĆE SUD NEZAKONITO POSTUPANJE SUDSKE POLICIJE I NEOSNOVANU BLOKADU PRISTUPA I OTIMANJE GARANTOVANIH PRAVA SHVATITI KAO "NENAMJERNU GREŠKU" ILI SMIŠLJENI KRIMINAL NIJE BITNO ZA ODLUKU PO ZAHTJEVU A JA ĆU DOKAZATI ŠTA JE U PITANJU U DRUGIM POSTUPCIMA OD KOJIH SU DVA ZAKAZANA ZA 09.04.2018. A SVAKO KO SE USUDI DA MI OPET ONEMOGUĆAVA PREDAVANJE DOKAZA UBISTVA KOJE ĆU PONOVITI BEZ OBZIRA NA SVE METODE TERORA I ZASTRAŠIVANJA KOJE SE POKUŠAVAJU, DOBIĆE ZASLUŽENU ZATVORSKU KAZNU USKORO...
Stoga se osnovano postavlja pitanje prema čijim naredbama ili rješenjima onda načelnik sudske policije Danko Borovčanin naređuje sudskim policajcima da mi zabrane pristup, da zabrane pristup svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo i čak da se o mojim dolascima i dokazima teškog kriminala koje donosim i javno pokazujem uopšte ne obavještava Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini pa čak da se o mom dolasku ne obavjesti ni Osnovni sud.
ČAK I U RJEŠENJU OKRUŽNOG SUDA 80 0 Pr 0082502 17 Pžp od 30.11.2017. SE NA DRUGOJ STRANI POMINJE "IZVRŠAVANJE SUDSKIH NALOGA" A SADA SE IZ DOKAZA KOJE PRILAŽEM VIDI DA "NALOG, NAREDBA - RJEŠENJE" O ZABRANI I TRETMANU KOJI PRIMJENJUJE SUDSKA POLICIJA NIJE IZDAO NIJEDAN SUD NI TUŽILAŠTVO NITI IMAJU SAZNANJA DA JE TO UČINIO BILO KOJI DRUGI ORGAN.
Dakle posljedica svega a ja tvrdim osnovano i cilj Borovčanina je bio da do OJT Bijeljina ne dođu dokazi ubistva što potvrđuje OJT Bijeljina u dokumentu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." riječima da o materijalnom dokazu ubistva, koji je potvrdio svjedok Sekulić Dušan da je vidio kritičnog događaja, citiram "NEMA SAZNANJA"...
Da takav tretman primjenjuje sudska policija utvrdio je sud u predmetu 80 1 Pr 004323 11 Pr i tada kao i sve ove godine se vjerovalo na riječ Danka Borovčanina odnosno sudskih policajaca koje je on instruisao da izbacuju građane iz zgrade i prikrivaju da su vidjeli dokaze krivičnih djela a sve bez ikakvog pismenog rješenja i obrazloženja zbog čega se to čini. Sud je u ovom postupku morao pozvati svjedoke iz suda i tužilaštva koje sam predložio i utvrditi da li postoji neka mjera zabrane pristupa ili ne ali pošto to nije učinjemo evo sada dostavljam pismena izjašnjenja o tome a sva nastala poslije dokaznog postupka. Osim predmeta 80 1 Pr 004323 11 Pr koji je kao spis suda i više nego dovoljan da pokaže kakve metode naređuje Borovčanin da se primjenjuju to je vidljivo i iz njegovog dopisa u OJT Bijeljina "Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016." u kome se isti usuđuje da odlučuje je li neki postupak okončan ili ne i iznosi nebuloze o mojoj psihičkoj poremećenosti kako bi nekako imao izgovor za kriminalni rad iako svjestan da nema ovlaštenje da uskraćuje prava garantovana zakonom.
SAČINJAVANJEM OVA 3 DOKUMENTA KOJE SADA PRILAŽEM, BOROVČANIN DANKO JE OSTAO SAM NA ČISTINI KAO SERVIS MAFIJE POŠTO SU SE SVI IZJASNILI DA NE STOJE IZA NJEGOVIH POSTUPAKA. NEDAVNO SAM MU U PRIZEMLJU ZGRADE PRED SVJEDOCIMA PREDAO KOPIJE OVIH IZJAŠNJANJA I POSLIJE POČETNE BAHATOSTI I UOBRAŽENOSTI DJELOVAO JE ŠOKIRANO I OSTAO BEZ RIJEČI.
O svemu sam obavjestio i predsjednika Vrhovnog suda kao nadređenog sudskoj policiji pa iako znam da niko neće biti javno sankcionisan, vidljivo je da takvo bahato, bezobrazno i kriminalno ponašanje više neće biti moguće.
Osim ovih pisanih dokaza odnosno dokumenata najrelevantnih i najuglednijih institucija, predlažem da se kao svjedok sasluša sudski policajac Lazić Milan koji je sada dostupan za svjedočenje za razliku od prvog postupka.
Naime, dvojica svjedoka koji su tada svjedočili čak i ako se pretpostavi da su istinito svjedočili nisu znali i nemaju pojma kakvi su bili motivi Lazić Milana, zašto je eventualno izdao neku naredbu i po čijim nalozima, da li po privatnim nezakonitim nalozima načelnika ili mu je podmetnut neki falsifikat, kakve Borovčanin ima običaj da pravi i dijelo naokolo te su takvi falsifikati završavali i u sudskim spisima kao navodni dokaz, čime se pokušavala opravdati fašistička razbojnička diskriminacija koju Borovčanin provodi godinama.
Ovi dokumenti do kojih sam došao poslije okončanja postupka pokazuju da sudska policija nije imala nikakvog zakonskog osnova da mi zabrani pristup i uskraćuje prava garantovana Ustavom na šta sam im kritičnog dana jasno i glasno ukazao i pozvao ih da prekinu se napadima na moja prava, da prekinu sa kršenjem prava iz ustava što je u svom svjedočenju potvrdio i svjedok Čivic Omer.
Da Borovčanin bezočno laže godinama može se vidjeti iz dokumenata Zabilješka 1419/10 od 10.08.2010. u kome se tvrdi da OT Bijeljina nije nadležno za slučaj Ivona Bajo a samo 4 dana ranije "Zabiljeska OJT Bijeljina KTA-596-09 od 06.08.2010." tužilac piše o odluci u tom predmetu za koji po Borovčaninu nije nadležna. Tada je Borovčanin pošto je lagao na opisani način, zarobio majku ubijene djevojčice i mene, držao nas u privatnom zatvoru - bez potvrde o lišenju slobode a kad je postupak okončan rješenjem Okružnog suda i obustavljen onda je Borovčanin uz pomoć saučesnika načinio kopiju prvostepenog rješenja 80 1 Pr 000670 10 Pr, pa su udarili lažni pečat pravosnažnosti te ga godinama koristili i djelili kopije sa ciljem da spriječe dokazivanje ubistva osmogodišnje djevojčice, krijumčarenje i pljačku preko Bobar grupe.
Predlažem da se ovi novi dokazi prihvate i postupak ponovi uz svjedočenje Lazić Milana.

PRILOZI

Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.
Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.
OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.
Podaci o prijedlogu za oslobađanje od takse

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

18.05.2018.

DOKAZ O MONTIRANJU I NEZAKONITOSTI OPTUŽNICE T17 0 KT 0006630 15 I PREDMETA 89 0 K 058509 17 KPS

Cilj kriminalaca koji su isplanirali ovu mahinaciju i nije da se vodi bilo kakav zakonit postupak nego da me na taj način odvuku na udaljenu lokaciju i u sadejstvu sa svojim saučesnicima likvidiraju pri povratku, na isti način kako su ubili Davida Dragičevića u Banjaluci...

DOKAZ O MONTIRANJU I NEZAKONITOSTI OPTUŽNICE T17 0 KT 0006630 15


OSNOVNOM SUDU U SOKOCU


Predmet:

89 0 K 058509 17 KPS

OJT ISTOČNO SARAJEVO

ZDENKO BAJO


OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U ISTOČNOM SARAJEVU - REPUBLIČKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU REPUBLIKE SRPSKE - VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU - PREDSJEDNIKU VRHOVNOG SUDA RS - KOMANDI SUDSKE POLICIJE RS - MEDIJIMA I GRAĐANIMA

U prilogu ovog dopisa je odluka Republičkog tužilaštva Republike Srpske, (prilog "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015. koji sam nedavno dobio poštanskom pošiljkom PO MOM ZAHTJEVU, od RTRS uz dokument "IT - 7-18 od 04.04.2018.") a u kojoj se jasno može pročitati da se predmet formiran po MOJOJ krivičnoj prijavi, dodijeljuje u rad Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu.
Radi se o krivičnom djelu falsifikovanja, puštanja u pravni promet i pokušaju prikrivanja tog falsifikata u koje su umiješana lica iz suda, tužilaštva, pravobranilaštva i sudske policije.
U pomenutoj odluci Republičkog tužilaštva RS, nema ni pomena da se bilo kakva krivična prijava i predmet formiran po prijavi protiv mene dodijeljuje u rad drugom tužilaštvu.
Nasuprot tome u svojoj montiranoj optužnici Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu se poziva upravo na ovu odluku i pokušava time opravdati svoju nadležnost.
Isti dopis se pominje kao izgovor i u Rješenju o prethodnim prigovorima, sudije Borovčanin Luke na drugoj strani i takođe po tome pokušava nezakonito ostvariti nadležnost iako je zakonom o sudovima jasno predviđeno da je osnovni sud u Sokocu nadležan, odjeljak :
II VRSTE, ORGANIZACIJA I NADLEŽNOST SUDOVA, (1) Osnovni sudovi su: m) Osnovni sud u Sokocu, za područje opština Sokolac, Istočni Stari Grad, Pale, Istočno Novo Sarajevo,Istočna Ilidža i Trnovo.
NEVEZANO ZA NADLEŽNOST, ISTIČEM DA NE PRIZNAJEM NI RS NI BIH U CIJELINI, NITI IJEDAN TAKOZVANI ORGAN MAFIJAŠKOG FAŠISTIČKOG REŽIMA DODIK MILORADA I NJEGOVE TAJKUNSKO POLITIČKE BANDE KOJA JE SILOM NAMETNUTA OD STRANOG OKUPATORA.
Osobe, Borovčanin Danka, Borovčanin Luku, Jovanu Tomaš, osobu koja joj je dodjelila u rad predmet i više drugih lica iz suda, OJT Bijeljina i MUP-a, tretiram kako pripadnike zločinaćke organizacije koja je planirala i pokušala da me ubije.
A da li je neko greškom uz ovu odluku spojio sasvim drugi predmet ili je to učinjeno namjerno, sada je potpuno nevažno jer se jasno vidi da se ta odluka ne odnosi ni na kakvu prijavu protiv mene te zahtijevam da se odmah obustave sve nelegalne i nezakonite radnje po ovom predmetu.
Cilj kriminalaca koji su isplanirali ovu mahinaciju i nije da se vodi bilo kakav zakonit postupak nego da me na taj način odvuku na udaljenu lokaciju i u sadejstvu sa svojim saučesnicima likvidiraju pri povratku, na isti način kako su ubili Davida Dragičevića u Banjaluci.

PRILOZI

RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
IT - 7-18 od 04.04.2018.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

15.05.2018.

ZAHTJEV ZA STRAZBUR PO AP- 4493-17

Kolika je farsa i besmislica u pitanju, vidljivije je kad se uzme u obzir objašnjenje da reviziju može izjaviti i nestručno lice, neki obućar konobar ili taksista recimo, pod uslovom da ga opunomoći stranka koja ima položen pravosudni ispit, što praktično znači da neki advokat može angažovati potpuno nepismenu osobu da umjesto njega izjavi reviziju a bilo koji drugi građanin ne može to učiniti lično čak i ako je doktor nauka, odnosno brutalno mu se otima zakonom garantovano pravo pod izgovorom da je to bolje za njega. U pitanju je naravno bezočna laž jer taj član nije unesen zbog građana i njihovih interesa nego zbog advokatskog lobija kome se na taj način pokušava omogućiti dodatni izvor zarade.

ZAHTJEV ZA STRAZBUR PO AP- 4493-17

ZAHTJEV ZA SUD U STRAZBURU

ZDENKO BAJO PROTIV BOSNE I HERCEGOVINE PO AP-4493/17

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU - Član 292.
(1) Stranka koja je potpuno poslovno sposobna može sama obavljati radnje u postupku (parnična sposobnost). (2) Punoljetna osoba kojoj je djelimično ograničena poslovna sposobnost parnično je sposobna u granicama svoje poslovne sposobnosti. (3) Maloljetnik koji nije stekao potpunu poslovnu sposobnost parnično je sposoban u granicama u kojima mu se priznaje poslovna sposobnost.

U prilogu ove aplikacije je odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kojom se pokušava legalizovati zabrana građanima da se sami zastupaju pred sudom i bore za svoja prava, što je u suprotnosti i sa pravom na pravično suđenje i sa samim zakonom o parničnom postupku.
Prilažu se i rješenja Vrhovnog suda RS, koja su prethodile ovoj odluci te je vidljivo da Bosna i Hercegovina pokušava oteti građanima pravo da lično izjave reviziju Vrhovnom sudu na šta su imali neprikosnoveno pravo do 2013-te od kada se brutalno i nezakonito na mala vrata pokušava potpuno onemogućiti bilo kakvo obraćanje Vrhovnim sudovima a time i pravo na pravično suđenje, na nediskriminaciju i sva druga prava koja su ugrožena a predmet su određenog postupka.
Naime 2013-te, donesen je zakon o izmjenama i dopunama zakona o parničnom postupku i jedan od dodatih članova je 301b, koji čak nije ni sasvim precizan, jer postoje fizička, postoje pravna lica a postoje i organi koji nemaju status pravnog lica.
U tim slučajevima je naravno neophodno da postoji pravni zastupnik ali u slučaju građana - fizičkih lica, sve je definisano članom 292 gdje se navodi da stranka koja je parnično sposobna može samostalno preduzimati sve radnje u postupku.
Za ovo bezočno otimanje prava garantovanog zakonom i bukvalno suspendovanje člana 292 a favorizovanja novo dodatog člana 301b, iznosi se nebuloza da je to kao navodno bolje za stranku jer je u tom slučaju zastupa stručno lice.
Kolika je farsa i besmislica u pitanju, vidljivije je kad se uzme u obzir objašnjenje da reviziju može izjaviti i nestručno lice, neki obućar konobar ili taksista recimo, pod uslovom da ga opunomoći stranka koja ima položen pravosudni ispit, što praktično znači da neki advokat može angažovati potpuno nepismenu osobu da umjesto njega izjavi reviziju a bilo koji drugi građanin ne može to učiniti lično čak i ako je doktor nauka, odnosno brutalno mu se otima zakonom garantovano pravo pod izgovorom da je to bolje za njega.
U pitanju je naravno bezočna laž jer taj član nije unesen zbog građana i njihovih interesa nego zbog advokatskog lobija kome se na taj način pokušava omogućiti dodatni izvor zarade.
S obzirom da je brutalno otimanje prava građanima da se pred sudom zastupaju sami u suprotnosti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i prije svega pravu na pravično suđenje, očekujem od Evropskog suda za ljudska prava da ovu aplikaciju uvaži i hitno naloži Bosni i Hercegovini da poštuje važeći član 292 i omogući građanima da se samostalno zastupaju pred svim sudovima.

PRILOZI

80 0 P 056780 17 Rev 2 od 05.05.2017.
80 0 P 056780 17 Rev 3 od 05.05.2017.
Dopis uz rješenja od 03.10.2017.
Apelacija na 80 0 P 056780 17 Rev
Ustavni sud AP- 4493-17

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

13.05.2018.

APELACIJA NA RJEŠENJE 83 0 P 020 967 17 REV OD 07.11.2017.

Član 301b je unesen i tumači se na ovakav način u Vrhovnom sudu isključivo zbog interesa advokatskog lobija i namjera sudija i advokata koji su saučesnici u zločinima i pljački nad narodom, skupa sa političko tajkunskom mafijom, tužilaštvima i policijom je to, da se građani natjeraju na angažovanje advokata a njima obezbjede honorari koje uglavnom djele sa sudijama i tužiteljima (u krivičnoim postupcima) po sistemu "KO IMA VIŠE NOVCA, KUPIĆE SEBI PRESUDU PO ŽELJI".


USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA RJEŠENJE 83 0 P 020 967 17 REV OD 07.11.2017.

Rješenjem 83 0 P 020 967 17 Rev od 07.11.2017. se praktično i formalno otimaju prava građanima da se pred sudom zastupaju sami bez angažovanja advokata, što je u suprotnosti sa pravima iz ustava i zakona te Evropske konvencije o ljudskim pravima. Pozivam se i na presudu Suda u Strazburu u predmetu poznatom kao "DAMJANOVIĆ - MAKTOUF" gdje je presuđeno da sud mora primjenjivati odredbe zakona koji su povoljniji za učesnike u postupku a ovde je sud primjenio samo član 301b ZPP-u iz poglavlja o punomoćnicima dok je potpuno ignorisan i izbačen iz zakona član 292 koji precizno definiše pravo učesnika u postupku, citiram:
"(1) Stranka koja je potpuno poslovno sposobna može sama obavljati radnje u postupku (parnična sposobnost). (2) Punoljetna osoba kojoj je djelimično ograničena poslovna sposobnost parnično je sposobna u granicama svoje poslovne sposobnosti. (3) Maloljetnik koji nije stekao potpunu poslovnu sposobnost parnično je sposoban u granicama u kojima mu se priznaje poslovna sposobnost."

Svrha ove apelacije je isključivo u tome da se učesnicima u postupku omogući pravo da se sami zastupaju pred svim sudovima u BIH. Naime tumačenjem člana 301b potpuno se onemogućava strankama u postupku bilo kakvo obraćanje Vrhovnim sudovima u BIH za razliku od nižih sudova, pa čak i Ustavnog suda te suda za ljudska prava gdje građani - fizička lica mogu sami da se obrate lično i traže pravnu zaštitu.
Kako obrazlože Ustavni sud BIH u svojim odlukama, član 301b je inkopaktibilan sa ustavom jer je u suprotnosti sa članom 292 koji reguliše prava stranke u postupku. Vremenski gledano član 292 je od ranije u zakonu dok je član 301b, kako se vidi iz dobatka "b" dodat na već postojeće odredbe i u suprotnosti je sa stavovima člana 292.
Član 301b je unesen i tumači se na ovakav način u Vrhovnom sudu isključivo zbog interesa advokatskog lobija i namjera sudija i advokata koji su saučesnici u zločinima i pljački nad narodom, skupa sa političko tajkunskom mafijom, tužilaštvima i policijom je to, da se građani natjeraju na angažovanje advokata a njima obezbjede honorari koje uglavnom djele sa sudijama i tužiteljima (u krivičnoim postupcima) po sistemu "KO IMA VIŠE NOVCA, KUPIĆE SEBI PRESUDU PO ŽELJI".
Prava na koja ukazujem da su povrijeđena, član 6. "Pravo na pravično suđenje", član 13. "Pravo na delotvorni pravni lek", član 14. "Zabrana diskriminacije", član 17. "Zabrana zloupotrebe prava", su iz Evropske konvencije o ljudskim pravima a povrijeđena su i prava iz ustava i zakona u BIH.
Od Ustavnog suda BIH, očekujem da usvoji apelaciju i naloži sudovima u BIH da poštuju član 292 ZPP-u i pravo građana da se sami zastupaju pred svim sudovima u BIH...

PRILOZI

Vrhovni sud 83 0 P 020 967 17 Rev od 07.11.2017.
SPIS 83 0 P 020 967 (u posjedu suda)

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

09.05.2018.

ZAHTJEV OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU PO DOPISU OD REPUBLIČKOG TUŽILAŠTVA

IZ SADRŽAJA DOKUMENTA KOJI SAM KONAČNO DOBIO OD RTRS-E, VIDLJIVO JE DA JE OPTUŽNICA PROTIV MENE PRED SUDOM U SOKOCU MONTIRANA JER SE ODLUKA GLAVNOG REPUBLIČKOG TUŽIOCA, UOPŠTE NE ODNOSI NA PRIJAVU PROTIV MENE, NEGO NA MOJU PRIJAVU PROTIV KRIMINALNE GRUPE. S OBZIROM NA SVE OKOLNOSTI, JEDINI CILJ SVEGA JE BIO DA ME MAFIJA ODVUČE OVOM MONTIRANOM OPTUŽNICOM NA UDALJENU LOKACIJU I PO IZLASKU IZ SUDA, PRESRETNE I LIKVIDIRA, ODNOSNO, POSLIJE TUČE SA NEKIM "HUMANITARCIMA", OPLJAČKAO BIH JEDNU KUĆU, PA SKOČIO U DRINU...

ZAHTJEV OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU PO DOPISU OD REPUBLIČKOG TUŽILAŠTVA

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)
OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO U ISTOČNOM SARAJEVU


(Sadržaj zahtjeva)1) Veza : Predmet T17 0 KT 0006630 15, IT - 7-18 od 04.04.2018. i RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Na osnovu prava iz ZOSPI-a, ZOKP-u i Ustava RS :

ZAHTIJEVAM


1) IZJAŠNJENJE OJT ISTOČNO SARAJEVO, DA LI JE POVUČENA MONTIRANA I NELEGALNA OPTUŽNICA T17 0 KT 0006630 15 PROTIV MENE

Rješenje o prenosu predmeta u vašu nadležnost sam tražio još krajem juna 2017-te a na šta mi niste odgovorili.
S obzirom da sam dopisom IT - 7/18 od 04.04.2018. dobio poštanskom pošiljkom, dokument RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015. a koji je vaše tužilaštvo predložilo kao jedan od dokaza u optužnici protiv mene T17 0 KT 0006630 15, obavještavam vas i da sam u potpunosti razotkrio mahinacije sa montiranjem nelegalne optužnice s obzirom da se odluka - dopis RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015. uopšte ne odnosi na prijavu protiv mene nego na moju prijavu protiv više lica pripadnika kriminalne grupe.
Prema tome, vaše tužilaštvo na osnovu tog dopisa ne može postupati ni pred Osnovnim sudom u Bijeljini a kamoli pred sudom u Sokocu. Preostaje vam da postupite profesionalno i podignete optužnicu po mojoj prijavi protiv grupe kriminalaca za falsifikovanje sudskog rješenja, njegovo uklanjanje iz tužbe te uništenja spisa kako bi se prikrilo ko je vršio uvid i kopirao rješenja da bi sačinio falsifikat.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

06.05.2018.

ZAHTJEV MUP-U PO PRAVIMA IZ USTAVA

Da li je MUP zatekao dječji ruksak skinut sa ubijene Ivone Bajo presječenog kaiša opranog hemijskim sredstvom da se uklone tragovi ubistva, (Zahtjev za deponovanje 10-02/3.2-230-662/09 od 01.09.2009.) ili su pripadnici MUP-a oprali kaiš te o tome nisu htjeli izvijestiti tužilaštvo i ko je osoba koja je potpisala taj zatjev a isti je na dokumentu nečitak.


MUP-U REPUBLIKE SRPSKE / CJB-U BIJELJINA


Veza predmeti : KTA 246/10, 12 0 K 001162 10 Kpp, T15 0 KT 0002365 10... T17 0 KT 0006630 15 i 89 0 K 058509 17 KPS

Na osnovu člana "Jednakost u postupanju" ZKP-u : "(1) Sud je dužan stranke i branioca tretirati na jednak način i svakoj od strana pružiti iste mogućnosti u pogledu pristupa dokazima i njihovom izvođenju na glavnom pretresu. (2) Sud, tužilac i drugi organi koji učestvuju u postupku dužni su sa jednakom pažnjom ispitati i utvrditi činjenice koje terete osumnjičenoga, odnosno optuženoga, ali i one koje mu idu u korist." i prava garantovanih ustavom RS, članovi 23 "Zajamčena je zaštita tajnosti podataka o ličnosti. Prikupljanje, obrada i svrha korištenja ličnih podataka, uređuje se zakonom. Zabranjeno je korištenje podataka o ličnosti koje je suprotno utvrđenoj svrsi njihovog prikupljanja. Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama." 27 "Naučno, kulturno i umjetničko stvaranje je slobodno. Zajamčena je zaštita moralnih i imovinskih prava po osnovu naučnog, kulturnog, umjetničkog i drugog intelektualnog stvaralaštva.
U skladu sa navedenim članovima i pravima iz zakona i ustava tražim od MUP-a RS da mi uruči sve informacije i kopije dokumentacije i materijala koji je prikupljan o meni po bilo kom osnovu te podnosim :

ZAHTJEV MUP-U PO PRAVIMA IZ USTAVA

1) Zahtijevam kopiju kompletne dokumentacije koju je MUP prikupljao o meni po bilo kom osnovu počev od lažne prijave za ugrožavanje sigurnosti,(KTA 246/10, 12 0 K 001162 10 Kpp) pa sve do istražnih radnji zbog navodne povrede ugleda suda po kojoj je podignuta optužnica i potvrđena 07.07.2017. sve do danas.
2) Tražim da mi dostavite kopiju naredbe o nadzoru moga kretanja neposredno poslije lažne prijave za ugrožavanje sigurnosti, (KTA 246/10, 12 0 K 001162 10 Kpp) do pretresa prostorija i poslije pretresa prostorija.
3) Ko je, (imenom i prezimenom) izdao naredbu da budem praćen 24 sata dnevno poslije lažne prijave za ugrožavanje sigurnosti.
4) Da li su me osobe Gruhonjić Muhamed i Debeljević Milorad, (Službena zabilješka 10-02/3-230-8/10) lažno prijavili kao pripadnici OT Bijeljina ili su nastupili u svojstvu građana.
5) Da li je za moje praćenje bio angažovan policajac Torbica Milo s obzirom da je u Prekršajnom predmetu 80 1 Pr 082502 17 Pr izjavio kako me zna tek iz tog predmeta.
6) Ko je tokom mog nadziranja koristio vozilo registarskih tablica "729-M-117" i da li je u pitanju službeno ili privatno vozilo.
7) Gdje je tokom 5 dana od oduzimanja do predaje u sudski depo bio smješten računar Compaq“ serijski broj 814DYSZ02R0, koji mi je odnesen po naredbi 12 0 K 001162 10 Kpp i koje su osobe iz MUP-a imale pristup računaru.
8) Da li je MUP zatekao dječji ruksak skinut sa ubijene Ivone Bajo presječenog kaiša opranog hemijskim sredstvom da se uklone tragovi ubistva, (Zahtjev za deponovanje 10-02/3.2-230-662/09 od 01.09.2009.) ili su pripadnici MUP-a oprali kaiš te o tome nisu htjeli izvijestiti tužilaštvo i ko je osoba koja je potpisala taj zatjev a isti je na dokumentu nečitak.

Neke od ovih podataka već sam tražio ranije a MUP nije htio da ispuni zakonsku i obavezu iz ustava te ukoliko se to nastavi obaviještavam vas da ću zahtijevati sudsku naredbu u krivičnom predmetu po ovim temama i svjedočenje odgovornih osoba a u parničnom predmetu po mojoj tužbi već sam zahtijevao svjedočenje više lica iz CJB -i Bijeljina te ako nastavite sa kršenjem zakona i napadima na mene i moja prava tražiću u skladu sa odredbama ZOO da materijalnu nadoknadu isplate odgovorna lica iz MUP-a .

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

03.05.2018.

MAFIJA JE NAPRAVILA SEBI DRŽAVU TO JE JASNO SVIMA, A ZNATE LI KO JE NA ČELU MAFIJE

I NEMA OVDE POLITIKE ZAISTA... POSTOJI SAMO KRIMINAL MONSTRUOZNIH RAZMJERA A ZLOČINCI SE SLUŽE GESTAPOVSKIM METODAMA KAKO BI SAČUVALI MILIJARDE KOJE SU OPLJAČKALI OD NARODA. SPREMNI SU UBITI SVAKOG "KO IM JE NANIO ŠTETU"...

MAFIJA JE NAPRAVILA SEBI DRŽAVU TO JE JASNO SVIMA, A ZNATE LI KO JE NA ČELU MAFIJE

Dok narod sve glasnije zahtijeva razotkrivanje počinilaca brojnih zločina i pljački koje su se nagomilale u proteklim godinama, jedina reakcija režima i njegovih sluga je papagajsko ponavljanje:
"NE MJEŠAJTE POLITIKU U RAD INSTITUCIJA, NE POLITIZUJTE NEČIJI SMRT" i slično.
A da li bi uopšte bila moguća onakva ekspresna konferencija za medije policije, poslije obdukcije Davida Dragičevića da tu politika nije umješala svoje krvave prste.
Sjetimo se izjave glavnog republičkog tužioca koji je javno u kamere, u lice građanima rekao da je za procesuiranje krupnih riba potrebna i politička volja.
TO NEDVOSMISLENO ZNAČI DA POLITIČARI SPREČAVAJU ISTRAGE PROTIV TIH KRUPNIH RIBA - ZAŠTO ???
Zato što su skupa sa njima u kriminalu, zato što su jedno isto.
Sjetimo se najmonstruoznije likvidacije u ovoj zemlji. Milan Vukelić je raznesen eksplozivom pošto je godinama ukazivao na kriminal "KRUPNIH RIBA" nije htio potpisati dokument koji bi im omogućio da opljačkaju još više.
Onda su ga prijavili za "ugrožavanje sigurnosti", pretresali, prijetili mu u policiji, nadzirali kretanje, skenirani navike, snimali svaki detalj i.
DIGNUT JE U VAZDUH.
Policija je saopštila da je slučaj riješila, da je sad sve do tužilaštva a onda se umješala politika.
Dodik Milorad je javno saopštio da SNSD, niko iz SNSD-a nema nikakve veze sa tim ubistvom.
Poruka je jasna. Do danas, nikog nisu povezali sa tim ubistvom, ni policija ni tužilaštvo.
I DAVIDA DRAGIČEVIĆA SU PRIJAVILI I PRATILI I ISTRAŽIVALI A I ON SE BORIO ZA PRAVDU, BIO SMETNJA REŽIMU I SAD JE I ON MRTAV POŠTO JE SKENIRANO NJEGOVO KRETANJE I NAVIKE - SLUČAJNOST ???
Sjećate li se protesta radnika koji nisu dobili zaostale plate iako postoje pravosnažne presude.
A onda izađe opet Dodik i kaže da niko koga on vidi da protestvuje na televiziji neće biti isplaćen, pa neka se žali kome god hoće.
ZAŠTO SE POLITIKA TADA MJEŠALA U RAD SUDOVA ???
Pa onda slučaj kada je stotinak specijalaca poslato da napadne porodicu Vulić na njihovom imanju i predaju dio u posjed kumu Radišiću a onda izađe opet Dodik i kaže da je policija postupila po zakonu.
Pa uhvate drugog kuma Stanković Slobodana sa kešom od oko milion KM u torbi na granici gdje je dozvoljeno samo 10 hiljada. I opet izađe Dodik pred kamere pa kaže da je to njegova "POŠTENO STEČENA DIVIDENDA".
Uhapse Slobodana Pavlovića zbog muljaže sa Dodikovim kreditom od oko milion i po i onda Dodik napravi skup podrške uhapšenom !!!???
SJEĆATE LI SE TOGA ???
Sada opet najnoviji biser je da će ukinuti sud u Zvorniku ako se donese odluka koju on smatra lošom.
DA LI SE TU MJEŠA POLITIKA U RAD INSTITUCIJA ???
I to je samo mali dio od bezbroj primjera a detalje o Bobar i ostalim propalim bankama nećemo ni pominjati jer bi to odnijelo na desetine stranica o organizovanoj sprezi politike i mafije.
Zašto se Dodik i režim mješaju u svaku istragu, svaku aferu, gdje god su velike pare pokradene ili ih treba ukrasti a kad obični ljudi traže da se provede zakon i procesuiraju zločinci onda se to proglašava politikom.
KAŽU IZ TUŽILAŠTVA DA SU DEMONSTRACIJE NA ULICI, PRITISAK NA NJIHOV RAD.
Navikli da ne rade svoj posao nego saučestvuju u pljački i prikrivanjima zločina.
Sjećate li se uputstva - NAREDBE, Dodik Milorada pred kamerama da se mora napraviti, CRNA KNJIGA, gdje će biti zapisana imena svih onih koji su SNSD-u načinili štetu. Ne, Republici Srpskoj, ne nekoj ustanovi, ne nekom građaninu nego baš SNSD-u.
Pa se pojašnjava odnosno daju zadaci da NJIHOVI ljudi u institucijama treba da se bore protiv tih imena i završava riječima "TO MORAMO DA URADIMO"...
Poslije je vrlo brzo preminula Danijela Novaković, bivši pravobranilac, neposredno pošto je objelodanila da joj se prijeti.
Preminuo je Čedomir Knežević, vođa štrajka željezničara na dan kada je imao zakazano ročište protiv RS.
SLUČAJNOSTI !!!???
Revizor Duško Šnjegota iznese podatke o manjku u budžetu. Jednom dijelu od onoga što je sakriveno i...
Izađe Dodik Milorad i kaže mu da podnese ostavku.
I BI TAKO.
Neko je zaista umislio da je bog, da može raditi šta god mu padne na pamet.
Može jer ga služe ljudi bez časti i morala, tačnije mogli su tako neko vrijeme ali ne vječno, naravno.
A sluge ko sluge, kad im se kaže da se bore protiv onih koji su im nanijeli štetu onda se ne biraju sredstva.
I tako dolazimo do herojskog podviga policije koja je slučaj u kome je osoba pronađena pretučena, sa hematomoma, modricama, ranama, utopljena i kažu da je to samoubistvo, pa još ministar kaže pred kamerama da NEMA KRIVIČNOG DJELA ???
Tužilaštvo vodi istragu protiv preminulog godinu dana, dok istraga o ovoj smrti - ubistvu, nije ni počela a ministar već ima rezultate. Ima a krije da je mjesecima pratio ubijenog.
IMA LI TU POLITIKE MAFIJAŠKI MINISTRE, IMA LI KRIMINALNA POLICIJO, IMA LI PREDSJEDNIČE MAFIJE ???
A kako se politika umješala u prikrivanje ubistva i gdje su zločinci sami sebe razotkrili?
Policija je još polovinom prošle godine predala tužilaštvu dokumentaciju protiv Davida Dragičevića po prijavi nekoga momka sa kojim se potukao i iako se radilo o banalnom sukobu očito su zahtijevali da se pokrene istraga što je tužilac kako se sada zna i uradio.
U tom periodu policija je po nalogu tužilaštva prikupljala dokaze i pratila Davida a poznato je da se prije podizanja optužnice od osumnjičenog mora uzeti izjava.
Kada je David Dragičević pronađen u kanalu i policija objavila sve ono na konferenciji bez ijednog podatka o tome da je David bio pod istragom, nadležni tužilac i vjerovatno ostali su shvatili da je policija umiješana a očito su im tada a i ranije, neki moćnici preko pripadnika policije sugerisali, da ne kažem prijetili šta da urade i kako da urade.
Očito su se pojavile dvije struje unutar državnih organa i pošto je klan odgovoran za ubistvo htio da se zataškaju sve činjenice o istrazi, neko je sa druge strane odlučio da uprkos odredbama zakona, koje kažu da se poslije smrti osumnjičenog prekidaju sve istražne radnje, optužnica pošalje na potvrđivanje u sud sa ciljem da se istina otkrije.
To su saznali oni koji su direktno umiješani u ubistvo i shvatili da će to otkrivanje istražnih radnji biti trag koji će ukazati na njih.
Time se objašnjavaju i prijetnje koje su na mejlove dobili, više osoba iz tog tužilaštva i visokog sudskog i tužilačkog vijeća.
I NEMA OVDE POLITIKE ZAISTA... POSTOJI SAMO KRIMINAL MONSTRUOZNIH RAZMJERA A ZLOČINCI SE SLUŽE GESTAPOVSKIM METODAMA KAKO BI SAČUVALI MILIJARDE KOJE SU OPLJAČKALI OD NARODA. SPREMNI SU UBITI SVAKOG "KO IM JE NANIO ŠTETU"...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

30.04.2018.

ZAŠTO JE OPTUŽNICA PROTIV UBIJENOG OSUMNJIČENOG TOLIKO ZNAČAJNA I GRAĐANIMA I ZLOČINCIMA

Neće biti teško ustanoviti ko su policijski službenici koji su nadzirali Davida Dragičevića danima i koji su konkretno bili na zadatku onog dana kada je ubijen.
Tako će se stići i do onih koji su ga mučili i ubili a onda i do nalogodavaca ovog monstruoznog zločina i zločinačkog pokušaja prikrivanja ubistva.

ZAŠTO JE OPTUŽNICA PROTIV UBIJENOG OSUMNJIČENOG TOLIKO ZNAČAJNA I GRAĐANIMA I ZLOČINCIMA

Nedavno je Okružno tužilaštvo u Banjaluci, podiglo optužnicu protiv preminule osobe i dostavilo je sudu na potvrdu.
Ništa neobično u zemlji gdje se zakoni i prava brutalno gaze a kriminal i korupcija su duboko ukorijenjeni u svim sferama vlasti.
Ja sam prvi, već odavno okarakterisao tužilaštvo kao mafijaški servis a potom i kao zločinačku fašističku organizaciju i to sve argumentovano a poslije toliko vremena i organizovanog prikrivanja zločinag danas su i mnogi drugi progledali.
Ali za ovako relativno banalan propust, reakcije su izuzetno oštre - recimo opis najpoznatijeg blogera na Balkanu, Slobodana Vasković a koji je upotrijebio izraz "monstrumi iz tužilaštva".
Gospodin Vasković, godinama ima veoma velik broj izvora informacija i nesumljivo je razotkrio najviše afera i mnoge argumentovano obrazložio ali u ovom slučaju je napravio ozbiljan previd.
Na dijelu optužnice koji se vidi može se uočiti datum 28.02.2018. i prema važećem zakonu poslije smrti osumnjičenog sve radnje se moraju obustaviti pa tako zaista ova optužnica nije trebala ni da se šalje u osnovni sud.
Pošto je ipak poslata, to se sada karakteriše kao monstruozni čin, ravan skoro ratnom zločinu, dok se opravdava postupanje sudije koji je gle čuda, sačinio neku zabilješku i tražio od tužioca da povuče optužnicu.
Ali zakon o krivičnom postupku obavezuje i sudije a ne samo okružne tužioce pa u ovom slučaju sudija nije imao šta da se dopisuje sa tužiocem, nego je morao primijeniti zakon i vrati optužnicu bez odlaganja, citiram član "Odlučivanje o optužnici":
(1) Odmah po prijemu optužnice sudija za prethodno saslušanje će ispitati da li je sud nadležan, da li postoje okolnosti iz člana 224. stav 1. tačka g) ovog zakona, te da li je optužnica propisno sastavljena u skladu sa članom 234. ovog zakona. Ukoliko sud nađe da optužnica nije propisno sastavljena, postupit će u skladu sa članom 79. st. 3. i 4. ovog zakona.
(2) Sudija za prethodno saslušanje može potvrditi ili odbiti sve ili pojedine tačke optužnice u roku od osam dana, a u složenim predmetima u roku od 15 dana od dana prijema optužnice. Ukoliko odbije sve ili pojedine tačke optužnice, sudija za prethodno saslušanje donosi rješenje koje se dostavlja tužiocu. Protiv ovog rješenja žalba se podnosi u roku od 24 časa. O žalbi odlučuje vijeće iz člana 24. stav 5. ovog zakona u roku od 72 časa.
(3) Prilikom potvrđivanja optužnice, sudija za prethodno saslušanje proučava svaku tačku optužnice i dokaze koje mu jedostavio tužilac da bi utvrdio postojanje osnovane sumnje.
(4) Pošto se potvrde pojedine ili sve tačke optužnice, osumnjičeni dobija status optuženog. Sudija za prethodno saslušanje dostavlja optužnicu optuženom i njegovom braniocu.
(5) Sudija za prethodno saslušanje dostaviće optužnicu optuženom koji je na slobodi bez odgađanja, a ako se nalazi u pritvoru u roku od 24 časa nakon potvrđivanja optužnice. Sudija za prethodno saslušanje obavijestiće optuženog da u roku od 15 dana od dana dostavljanja optužnice ima pravo na podnošenje prethodnih prigovora, da će ročište o izjašnjenju o krivici biti zakazano odmah nakon donošenja odluke o prethodnim prigovorima, odnosno po isteku roka za ulaganje prethodnih prigovora, te da može navesti prijedloge dokaza koje namjerava izvesti na glavnom pretresu.
(6) Nakon odbijanja svih ili pojedinih tačaka u optužnici, tužilac može podnijeti novu ili izmijenjenu optužnicu koja će biti zasnovana na novim dokazima. Nova, odnosno izmijenjena optužnica podnosi se na potvrđivanje.

Na prvi pogled, kako je to predstavljeno, postupak tužioca je monstruozan, dok sudija, kao pokazuje neku humanost ali postoje činjenice u pozadini o kojima se nije vodilo računa.
Podsjetit ću sada na konferenciju za štampu koju je organizovala policija i preskočiti sve one laži koje su izrekli te samo skrenuti pažnju da uopšte nisu pomenuli činjenicu da je David Dragičević bio pod istragom.
Tužilaštvo je poslije objelodanjivanja činjenice o postojanju optužnice otkrilo i to da su sprovođene istražne radnje i to vrlo vjerovatno "posebne istražne radnje" koje obuhvataju praćenje, nadzor i tehničko snimanje prostorija i komunikacija, prekrivene istražitelje, informatore i slično.
Čak i da nisu korištene sve opcije vezano za "posebne istražne radnje" sada je nesumnjivo da je David Dragičević praćen od strane policije.
Jedino što ostaje nejasno je to da li je u ovom predmetu, osumnjičeni David Dragičević ikada pozvan na saslušanje pred tužioca ili bar da se izjasni pred MUP-om.
Čak i da jeste saslušavan, policija će nastaviti da nadzire osumnjičenog, prati ga i moguće pretresa prilikom presretanja a posebno ako uopšte nije saslušavan, obavezno je prema zakonu to učiniti, prije podizanja optužnice.
Kako god, jasno je da su policajci u civilu pratili Davida Dragičevića i moguće dobili nalog da ga privedu na izjašnjenje o krivici ili je neko odlučio samovoljno da dobije dodatno priznanje ili izvuče informacije koje ga zanimaju.
Prema svim podacima dostupnim javnosti, David Dragičević je presretnut, pretučen te utopljen a sve to je pokušala da prikrije policija ili zato što su lično umiješani ili štite nekoga bliskog režimu.
Policija dakle nije htjela saopštiti javnosti da je preminuli bio pod istragom i praćen i to je trebalo ostati tajna.
Da Tužilaštvo nije poslalo optužnicu u sud tako bi i bilo i niko u ovoj zemlji, pri tome mislim na građane, ne bi znao za istražne radnje, ni činjenicu da je policija smišljeno nadzirala osumnjičenog.
Slanjem optužnice, postupajući tužilac jeste prekršio zakon ali je učinio nešto mnogo važnije - obavijestio je javnost o prijavi, o istrazi i o činjenici da je osumnjičeni prije ubistva, danima, mjesecima i u vrijeme ubistva te noći bio praćen od strane policije.
Oni koji su ga pratili, oni koji su ga presreli, koji su ga mučili i na kraju ubili, ne žele da se te činjenice razotkriju.
Podsjetit ću sada na još jedan bitan detalj koji jeste privukao pažnju ali ga niko još nije povezao sa ovom optužnicom.
U svim medijima je objavljeno da je više osoba iz tužilaštva odnosno visokog sudskog i tužilačkog vijeća dobilo prijeteće poruke na službeni mejl sa identičnom porukom citiran "BIĆEŠ UBIJEN".
Poruke su poslate 30.03.2018. odnosno istog dana kada je optužnica stigla u osnovni sud.
Detalji o podizanju optužnica i dostavljanju u sud, jesu tajna za 99% stanovnika ali nisu za mrežu kriminalne organizacije koja je instalirana unutar sistema.
Onima koji su učestvovali u istražnim radnjama i koji su željeli to prikriti bilo je jasno kakvu opasnost po njih bi izazvalo objavljivanje optužnice, šta bi značilo kada bi građani bili obaviješteni da su neki pripadnici policije mjesecima pratili Davida Dragičevića.
Oni su to naravno htjeli spriječiti a i sudija koji je primio optužnicu je prekršio zakon sačinjavajući zabilješku umjesto da optužnicu vrati.
U ovom trenutku ne može se sa sigurnošću tvrditi zašto sudija to nije učinio, da li je htio prikriti postojanje istražnih radnji prema ubijenom ili je pomogao da se to razotkrije.
U svakom slučaju potpuno je jasno da je policija pokušala sakriti činjenice o istražnim radnjama i slučaj na brzinu proglasiti za samoubistvo a podizanjem optužnice i slanjem u sud, okružni tužilac je to spriječio i sada cijela nacija zna istinu.
Neće biti teško ustanoviti ko su policijski službenici koji su nadzirali Davida Dragičevića danima i koji su konkretno bili na zadatku onog dana kada je ubijen.
Tako će se stići i do onih koji su ga mučili i ubili a onda i do nalogodavaca ovog monstruoznog zločina i zločinačkog pokušaja prikrivanja ubistva.
NARAVNO, SA OVIM MINISTROM, OVOM VLADOM, OVIM PREDSJEDNIKOM, OVIM MAFIJAŠKIM REŽIMOM, TO NEĆE BITI MOGUĆE JER SU UMJEŠANI I U MNOGE DRUGE ZLOČINE I PLJAČKE, KOJE PRIKRIVAJU GODINAMA, GESTAPOVSKIM METODAMA...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

27.04.2018.

MAFIJAŠKE METODE TUŽILAŠTVA I POLICIJE

PROTIV MRTVE OSOBE SE NE PODIŽE OPTUŽNICA !!!???
To oni dobro znaju i nema šansi da su pogriješili u tome.


MAFIJAŠKE METODE TUŽILAŠTVA I POLICIJE

S obzirom da su mi dobro poznate gestapovske metode tužilaštva i policije, pomislio sam na jednu mogućnost prije par dana kada je objavljen snimak o presretanju Davida Dragičevića na trgu u Banjaluci a to je.
DA JE TUŽILAŠTVO IZDALO NAREDBU ZA PRIVOĐENJE, (SASLUŠAVANJA) DAVIDA I DA JE TO TADA IZVRŠENO KAD SU GA PRESRELI.
Nije isključeno ni to da je neki moćnik iz MUP-a samovoljno naredio saslušavanje kako bi "dopunio" izvještaj protiv osumnjičenog koji je očito bio bazvrijedan i bez osnova za podizanje optužnice.
Pošto su ga pretukli, vjerovatno mučili da progovori, moguće gurali glavu u kofu s vodom i tako ubili, onda se krenulo u operaciju zataškavanja.

PROTIV MRTVE OSOBE SE NE PODIŽE OPTUŽNICA !!!???

To oni dobro znaju i nema šansi da su pogriješili u tome.

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU REPUBLIKE SRPSKE : Član "Obustava postupka u slučaju smrti osumnjičenog, odnosno optuženog"

Kada se u toku krivičnog postupka utvrdi da je osumnjičeni, odnosno optuženi umro, postupak će se obustaviti.

Jedina mogućnost i objašnjenje je to da su ga prijavili ranije, pokrenuli tajne istražne radnje:

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU REPUBLIKE SRPSKE :
POSEBNE ISTRAŽNE RADNJE
Član "Vrste posebnih istražnih radnji i uslovi za njihovu primjenu"


(1) Protiv lica za koje postoje osnovi sumnje da je samo ili zajedno s drugim licima učestvovalo ili učestvuje u izvršenju krivičnog djela iz člana 227. ovog zakona mogu se odrediti posebne istražne radnje, ako se na drugi način ne mogu pribaviti dokazi ili bi njihovo pribavljanje bilo povezano s nesrazmjernim teškoćama.
(2) Istražne radnje iz stava 1. ovog člana su:
a) nadzor i tehničko snimanje telekomunikacija,
b) pristup kompjuterskim sistemima i kompjutersko sravnjenje podataka,
v) nadzor i tehničko snimanje prostorija,
g) tajno praćenje i tehničko snimanje lica, transportnih sredstava i predmeta koji su u vezi sa njima,
d) prikriveni istražitelj,
đ) simulovani i kontrolirani otkup predmeta i simulovano davanje potkupnine,
e) korištenje prikrivenih istražitelja i korištenje informatora.
(3) Istražne radnje iz stava 2. ovog člana mogu se odrediti i prema licu za koje postoje osnovi sumnje da učiniocu, odnosno od učinioca krivičnog djela iz člana 227. ovog zakona prenosi informacije u vezi s krivičnim djelom, odnosno da učinilac koristi njegovo sredstvo telekomunikacije.
(4) Na razgovore lica iz stava 1. ovog člana i njegovog branioca shodno se primjenjuju odredbe o komunikaciji osumnjičenog i branioca.
(5) Pri izvršavanju mjera iz tač. d) i đ) stav 2. ovog člana policijski organi ili druga lica ne smiju preduzimati aktivnosti koje predstavljaju podstrekavanje na izvršenje krivičnog djela. Ako su preuzete takve aktivnosti, to je okolnost koja isključuje krivično gonjenje podstrekavanog lica za krivično djelo učinjeno u vezi s ovim radnjama.
(6) Prikriveni istražitelj je posebno obučeno ovlašteno službeno lice koje istražuje pod izmijenjenim identitetom.
Prikriveni istražitelj smije pod svojim izmijenjenim identitetom učestvovati u pravnom prometu. Ukoliko je to neophodno za formiranje i održavanje tog identiteta, mogu se izraditi, izmijeniti ili koristiti odgovarajuća dokumenta.

OVAJ ODJELJAK IZ KZRS "POSEBNE ISTRAŽNE RADNJE" SADRŽI JOŠ DESETAK ČLANOVA KOJI SU POSEBNO ZANIMLJIVI ZA SVE GRAĐANE JER SE KORISTE ZA PRAĆENJE I PRISLUŠKIVANJE BUKVALNO SVAKOG POJEDINCA KOJI SE NAĐE NA METI MAFIJAŠKOG REŽIMA.

Dakle, ne postoji nikakva mogućnost da se protiv preminule osobe podigne optužnica ali je sada savršeno jasno da je postojala prijava protiv Davida Dragičevića i da su primjenjivane posebne istražne radnje jer materijal za optužnicu ne bi ni postojao da nije bilo istražnih radnji.
Kriminalci iz policije i tužilaštva su poslije istrage, praćenja i ubistva "osumnjičenog" ko god da je to izvršio, pokušali predstaviti sve kao samoubistvo bezočno blateći preminulog tvrdnjama o izazivanju tuče, pljački i na kraju nevjerovatna tvdrnja da je "SKOČIO U KANAL".

Kao da je lično ministar tome prisustvovao, direktor policije i kompletno tužilaštvo.
Potrebno je izvršiti uvid i detaljno pregledati sve spise jer je jedino moguće da je optužnica podignuta ranije i postoji šansa da se to može pronači u dokumentima osim ako i to ne pokušaju lažirati, pa sad falsifikuju datume da prikriju istražne radnje prije smrti i praćenje Davida Dragičevića od strane agenata u civilu.
PREMA INFORMACIJAMA KOJE SAM ČUO POSLIJE PISANJA PRETHODNIH REDOVA U OBRAĆANJU DRAGANA ČAVIĆA NA BNTV, OPTUŽNICA JE PODIGNUTA 28.02.2018. ŠTO NEDVOSMISLENO POTVRĐUJE OPCIJU DA JE ŽRTVA PRAĆENA I PRISLUŠKIVANA KAKO DANIMA PRIJE TAKO I NA DAN UBISTVA...Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
24.04.2018.

ŽALBA NA RJEŠENJE 01-07-10-18-128-2017

Obavještavam vas da je lopovska fašistička banda - Republika Srpska, protiv mene podigla optužnicu "T17 0 KT 0006630 15" za navodno krivično djelo "povreda ugleda suda". To je banda koja je opljačkala milijarde maraka novca građana i budžeta preko banaka pod kontrolom mafijaške Vlade, banda koja je ubila ćerku moje sestre, osmogodišnju djevojčicu prilikom šverca narkotika u ortačku mafijašku zločinačku organizaciju Bobar grupu...

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU BIH

ŽALBA NA RJEŠENJE 01-07-10-18-128-2017

Veza predmeti : KTA 246/10, 12 0 K 001162 10 Kpp, T15 0 KT 0002365 10... T17 0 KT 0006630 15 i 89 0 K 058509 17 KPS

Na osnovu člana "Jednakost u postupanju" ZKP-u : "(1) Sud je dužan stranke i branioca tretirati na jednak način i svakoj od strana pružiti iste mogućnosti u pogledu pristupa dokazima i njihovom izvođenju na glavnom pretresu. (2) Sud, tužilac i drugi organi koji učestvuju u postupku dužni su sa jednakom pažnjom ispitati i utvrditi činjenice koje terete osumnjičenoga, odnosno optuženoga, ali i one koje mu idu u korist." i prava garantovanih ustavom RS, članovi 23 "Zajamčena je zaštita tajnosti podataka o ličnosti. Prikupljanje, obrada i svrha korištenja ličnih podataka, uređuje se zakonom. Zabranjeno je korištenje podataka o ličnosti koje je suprotno utvrđenoj svrsi njihovog prikupljanja. Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama." 27 "Naučno, kulturno i umjetničko stvaranje je slobodno. Zajamčena je zaštita moralnih i imovinskih prava po osnovu naučnog, kulturnog, umjetničkog i drugog intelektualnog stvaralaštva.
U skladu sa navedenim članovima i pravima iz zakona i ustava tražim od VSITV BIH da mi uruči sve informacije i kopije dokumentacije i materijala koji je prikupljan po mojoj pritužbi.

Obavještavam vas da je lopovska fašistička banda - Republika Srpska, protiv mene podigla optužnicu "T17 0 KT 0006630 15" za navodno krivično djelo "povreda ugleda suda".
To je banda koja je opljačkala milijarde maraka novca građana i budžeta preko banaka pod kontrolom mafijaške Vlade, banda koja je ubila ćerku moje sestre, osmogodišnju djevojčicu prilikom šverca narkotika u ortačku mafijašku zločinačku organizaciju Bobar grupu i banda koja je ubila mog oca prilikom testova u trovačnici UKC Banjaluka.
Potom su u slučaju prvog zločina sa ubijene djevojčice uklonili materijalni dokaz ubistva i oprali ga benzinom da bi prikrili i ubistvo i krijumčarenje i pljačku a istoriju bolesti mog oca su sakrili skupa sa novcem i stvarima tek toliko da se zna o kakvim se fašistima i zlikovcima radi.
I to što su podigli optužnicu protiv mene nije uopšte problem jer već su me lažno optuživali za planiranje ubistva kriminalaca iz tužilaštva pa su priznali da je u pitanju neosnovana prijava ali sad, kako mi je saopšteno u policiji, jedno od imena koje se pominje u toj optužnici je upravo ime osobe Vakičić Željke a prema zakonu mora mi se omogućiti da dobijem sve podatke koji mogu da mi idu u prilog.
U to spada i dokumentacija koja se odnosi na pljačkašku aktivnost osobe Vakičić koja je privatno, izvan ročišta pokušala uz asistenciju drugog kriminalca Borovčanin Danka da mi otme laptop bez osnova, nezakonito a onda to pokušala prikriti i negirati.
No svejedno, možete vi toj osobi da date i medalju za hrabrost i časno obavljanje dužnosti, baš me briga ali u postupku koji lopovska mafijaška banda vodi protiv mene, prema zakonu i pravima iz Ustava, mora mi se predati sav materijal koji su takozvani državni organi prikupljali o meni.
To je sasvim dovoljno kao pravni osnov ali ću se dotaći i takozvanog testa javnog interesa koji je kao sproveden.
Naime, ovdje nije u pitanju javnost, niti se radi o nekoj medijskoj kući, radoznalim novinarima i slično, nego se radi o stranki u postupku, radi se o meni i tražim podatke o predmetu gdje sam ja stranka a sve povezano sa osobom koja je glavni akter optužnice podignute protiv mene.
Ne tražim podatke o kreditu recimo, koji je osoba Vakičić dobila kao uslov uz posao i obećanje da će postupati po nalozima mafije, (Vakičić kredit i pitanje je da li je podigla ijednu marku ili je time plaćen reket mafiji) a korisno je znati i kakva je osoba Borovčanin Danko, kriminalac koji je sa Vakičić Željkom dogovorio otimanje laptopa a sad laže u zabilješkama da bi prikrio zločine u koje je umješan i on i većina tužilaca i sudija. Prilog "Borovčaninovi kvaliteti" je samo mali i to blaži dio opisa od strane člana njegove porodice.
Tako da javnost zna kakvi se zločinci nalaze u sudskim zgradama. Ured disciplinskog tužioca je formalno okončao istragu i kako kažu nisu pronašli ništa nezakonito što znači da ne bi trebalo da se ti dokumenti kriju ali naravno to nije istina jer ti predmeti obiluju kriminalom, razbojništvima sudija i tužilaca i savršeno su sredstvo za ucjenjivanje istih.
Dakle Visoko sudsko i tužilačko vijeće je obavezno da mi preda taj materijal uz eventualnu mogućnost da neke dijelove zatamni gdje su recimo navedena imena osoba istražilaca.
Dalje, ističem da nisam tražio samo kopiju kompletnog spisa nego sam postavio jasno pitanje šta je ured utvrdio da li je osoba Vakičić izdala naredbu o oduzimanju laptopa ili je nije izdala.
O tome u donesenom rješenju ne postoji ni jedna jedina napisana riječ te ukazujem da je potrebno na to pitanje da se da jasan odgovor.
Tim prije što je osoba Vakičić, lagala i glumila da s oduzimanjem laptopa nema nikakve veze i nije to evidentirala u zapisnik a sudska policija se pismeno izjasnila da je laptop oduzet po njenoj naredbi no kako sam obaviješten, kasnije je kriminalac Borovčanin lično ili naredio nekom drugom da sastavi novu izjavu gdje su slagali kako svima oduzimaju laptope sa ciljem da se taj dokument dostavi uredu po mojoj pritužbi i osoba Vakičić oslobodi odgovornosti.
Dakle lažu svi i Vakičić Željka i načelnik sudske policije a sada laže i ured disciplinskog tužioca jer prikriva ime osobe koja je odgovorna za to razbojništvo a da bi zaštitio svoje pravne interese moram imati podatak ko je kriminalac koji je zloupotrijebio svoj položaj i zamišlja da je faraon u Egiptu koji može da radi šta god mu padne napamet a što se tiče vaše sugestije i savjeta za ombusmena to je takođe servis mafijaškog fašističkog režima no obratit ću mu se forme radi, poslije vaše odluke na moju žalbu a takođe ću zahtijevati i u krivičnom postupku da mi se dostavi taj materijal lažirane istrage UDT-a.
Uz ovu žalbu šaljem i krivičnu prijavu protiv jedne od kriminalaca iz zločinačke organizacije, (Prijava za nečinjenje i prikrivanje ubistva) pošto mi je, (uz vaše saučesništvo) zabranjen ulaz u mafijaški servis OJT Bijeljina sa ciljem da ne mogu dostavljati dokaze o kriminalu tajkunsko političke mafije čiji su sastavni dio, te očekujem da je proslijedite nadležnim organima u skladu sa odredbama ZKP-u. Iz nje se vidi da zbog nesankcionisanja kriminalaca, tužilaca i sudija od strane UDT-a nastaju nova krivična djela i uvlačenje sve više lica u prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo.


VSTV rješenje 01-07-10-18-128-2017.PRILOZI


Vakičić kredit
Borovčaninovi kvaliteti
Prijava za nečinjenje i prikrivanje ubistva

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902


Noviji postovi | Stariji postovi

KRIMINAL U VLASTI
<< 06/2018 >>
nedponutosricetpetsub
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930

LINKOVI

JANUAR 2012:

TUZILASTVU BOSNE I HERCEGOVINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056214

PRIJAVA PROTIV GRUPE LJUDI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056673

GLAVNOM OKRUZNOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/02/3057046

OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/03/3058844

TUZBA PROTIV REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061194

GLAS ISTINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061723

KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/09/3077275

ZAGUBLJENI DOKAZI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/10/3079717

ISTINA - STA JE TO ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3083076

OTVORENO PISMO SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3085244

OBAVJESTENJE I ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/13/3086014

ZAHTIJEV ZA PONAVLJANJE PREKRSAJNOG POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/15/3087389

OSNOVNOM SUDU U BANJALUCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/16/3087893

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/17/3089151

SAOPSTENJE ZA JAVNOST I MEDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094018

PO PREDMETU : 80 1 PR 004601 11 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094481

PRITUZBA NA RAD SUDA (SUDIJA)

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/25/3097790

ZAHTIJEV ZA IZUZECE SUDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/29/3106395
FEBRUAR 2012:

JAVNO PISMO OKRUZNOM TUZILASTVU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/07/3116813

KRIVICNA PRIJAVA PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/10/3119518

GLAVNOM REPUBLICKOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/11/3122527

KO JE POSLAO PRITUZBU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/12/3128674

OBAVIJESTENJE OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/15/3138008

OPRANI NOVAC OD KOKAINA NADJEN U BOBAR BANCI U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/27/3159613

ZONA SUMRAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/28/3160608
MART 2012:

SUZBIJANJE KRIMINALA NIJE U INTERESU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3227258

ZAHTIJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3233473

DODATNI DOKAZI ZA SPECIJALNO TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/09/3240768

KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089

VIJECU O SPECIJALNOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/22/3268301

KOME I ZBOG CEGA TREBA ODLAGANJE IZBORA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/27/3278508
APRIL 2012:

MAFIJA U BLATU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/02/3281211

HVATAJTE LOPOVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/07/3284179

ZALBA PO ZAHTJEVU ZA PONAVLJANJE POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/13/3287149

OBAVJEST O KRIMINALU SUDIJE DEVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/17/3289463

DEKLARATIVNA TUZBA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/27/3296464

PRIJEDLOG

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/30/3298185
MAJ 2012:

TUZBA PROTIV RS DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/01/3298971

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZLATNE MARTINOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/03/3299669

SUDOVIMA U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/04/3300214

USTAVNOM SUDU O PRESUDAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/06/3301826

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OKRUZNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303153

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OSNOVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303282

TUZBA PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/13/3305730

TUZBA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/16/3307002

SEKRETAR NIJE DALA DOZVOLU ZA LAZNU PRIJAVU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/22/3311092

TUZBA ZA UNISTAVANJE PODATAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/24/3312060JUN 2012:

PO TUZBI ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3319464

RASKRINKAVANJE TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3320018

VIJECU I SIPI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/08/3320608

CJB-U PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/11/3322944

KOMANDIRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/15/3324701

TUZENOJ RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/17/3325884

PODNESAK PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/22/3328645

ZALBA PO TUZBI PROTIV BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/23/3329278

TUZBA PROTIV UNIVERZALA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/24/3329804

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/25/3330401

PRIJAVA ZA NEZAKONITI NADZOR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/26/3331113

MAJKA PROTIV MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/27/3331896JUL 2012:

PO TUZBI 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/07/3338636

IMA LI PRAVA IZVAN SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/12/3341926

KRIMINALCI U IME TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/22/3348621

PREINACENJE TUZBE PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/25/3350920

TEROR TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/29/3353772

VIJECU O LAZOVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/30/3354407AVGUST 2012:

PRITUZBA ZA OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/01/3355917

KO JE PREVARIO SUD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/05/3357993

TUZBA ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/08/3360541

KRIMINALNI REZIM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/12/3363250

MAFIJA UPRAVLJA POLICIJOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/16/3365431

ULTIMATUM MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/21/3368970

PRITUZBA SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/23/3370023

ISTINA O MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371636

ZALBA PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371903

NEKAZNJENI ZLOCIN

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/27/3372348SEPTEMBAR 2012:

GORI OD GESTAPOA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/05/3377936

KOGA STITI TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/06/3378842

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/16/3384594

DOPUNA TUZBE ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/19/3387066

SLIKA SVE GOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/23/3389251

TUZILASTVU O ZAHTJEVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/25/3391246

OBAVJEST ZA KT TUZLA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/26/3391285OKTOBAR 2012:

BALKANSKI AL KAPONE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/01/3394341

ZALBA PO TUZBI ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/03/3396053

DOBOJSKOM TUZILASTVU O DOKUMENTACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/08/3398851

ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821

DOPUNA TUZBE PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/17/3405226

SUDSKOJ POLICIJI PO PRITUZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/27/3410895

POJASNJENJE TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/29/3412287NOVEMBAR 2012:

ZA PRETRES 3 DECEMBAR 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/14/3422554

TUZBA PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/15/3423217

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/19/3426179

ZAHTJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/21/3427460

ZABRANJENI INTERVJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/22/3427805

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/23/3428518

ZALBA NA RJESENJE O ODBACIVANJU TUZBE PRITIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/24/3429747

TUZBA ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/25/3430334DECEMBAR 2012:

POLITICKA VOLJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/01/3434183

SAMOVOLJA REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/02/3434923

POZITIVNI PRIMJERI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/04/3435734

PITANJA SVJEDOCIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/05/3436336

RELEVANTNI CLANOVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/06/3436921

DOPUNA TUZBE PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/09/3438877

ZAHTJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/10/3439507

DOKAZI O KRIMINALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/11/3440291

PREINAKA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/13/3441353

PRIJEDLOG PO CLANU 134 ZPP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/14/3442241

ZALBA PO PRETRESU OD 3. DECEMBRA 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/16/3443755

REVIZIJA ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/23/3448041

KO SKRIVA UBICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/28/3451126JANUAR 2013:

PRIJAVA PROTIV SUDIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/05/3456603

DOSTA JE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/11/3461397

PRIJAVA PROTIV ZLOCINACKE ORGANIZACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/17/3465912

OBAVJEST SP UZ PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/19/3467374

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZELJKE VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/25/3471579

GLAVNOM TUZIOCU OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/27/3472655FEBRUAR 2012:

TUZILASTVU I POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/10/3481870

ZAHTJEV ZA NOVU ISTRAGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/20/3488655

PONUDA TUZENIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/28/3494159MART 2013:

ZAHTJEV POLICIJSKOJ STANICI BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/05/3496974

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE NA SUDJENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/07/3499030

INSPEKTORATU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/11/3501635

PRIJAVA PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/18/3506344

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/26/3511796

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/28/3513181

PRIJEDLOG PO CLANU 81

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/29/3513781

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/30/3514647

PRITUZBA BIH TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/31/3515288APRIL 2013:

ZAHTJEV ZA PONAVLJANJE 80 1 PR 007070 12 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/02/3516573

ZAHTIJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/04/3517724

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043325 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/06/3519030

PRITUZBA U OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/08/3520589

PRIJAVA PROTIV BIROA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/10/3522237

KOGA SU KORIMPIRALI KRIMINALCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/12/3523484

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/14/3524855

UREDJENJE TUZBE ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/16/3526184

SPREGA MAFIJE I DRZAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/18/3527633

PRIJAVA PROTIV ZORANA MICICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/20/3528964

DOKAZI TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/22/3530376

PREINAKA TUZBE PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/24/3531754

PRIJAVA PROTIV DEVIC I DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/26/3533277

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA MUP-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/28/3534648

LOGISTIKA ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/30/3535790MAJ 2013:

PRIJAVA PROTIV DJURICA I ZORIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/02/3537065

KOME PRIPADAJU LJUDSKA PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/08/3541839

OKRUZNOM CENTRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/10/3542826

ZASTITNICI ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543131

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543189

ZALBA NA 80 1 PR 007070 13 PVLP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543272

TUZBA PROTIV NOVAKA I DANICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543321

PRITUZBA NA KOMANDIRE SP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/31/3544280JUN 2013:

PRIJAVA PROTIV GLAVNOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/04/3545756

PRITUZBA BIH TUZILASTVU PO T 20 0 KTA 0007047 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/08/3547916

ZAHTJEV USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/13/3549853

UTVRDJENJE ZA PREDAVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/18/3551860

SUDSKOJ POLICIJI PO RJESENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/24/3554133JUL 2013:

TUZIOCU KEROVICU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/06/3559121

OBAVJEST USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/12/3561416

UTVRDJENJE ZA PARNICU S UNIVERZALOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/15/3563093

PRITUZBA NA ODLUKU T14 0 KTA 0008936 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/18/3564528

PRITUZBA NA KEROVIC RANKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/20/3565114

TUZBA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/22/3566244

IN MEMORIAM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/23/3566396

PRITUZBA NA RAD SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/24/3567006

BANDA PLACENIH UBICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/26/3567953

DOPUNA NA UDT 12326-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/30/3569796AVGUST 2013:


ZALBA NA PRVOSTEPENU PRESUDU PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/03/3571388

FALSIFIKATI SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/05/3572018

ZAHTJEVI ZA INFORMACIJE SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/09/3573357

PRITUZBA PROTIV VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/11/3574158

OSNOVNOM SUDU O BLOGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/13/3574923

JAVNO PISMO MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/15/3575636

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE VIJECU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/17/3576693

TUZBA ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/19/3577411

PRESUDE PO NARUDZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/21/3578076

UTVRDJENJE ZA MUP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/23/3578956

PRITUZBA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/25/3579775

PRIJAVA PROTIV SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/27/3580595

UTVRDJENJE ZA 80 1 PR 007070 13 PZP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/29/3581519

DA SE ZNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/31/3582426SEPTEMBAR 2013:


ZAHTJEV PS BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/01/3582837

PRITUZBA PROTIV DJONLICA I DJURICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/03/3583533

TUZILASTVU BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/05/3584301

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/07/3584926

(NE)POSTUPANJE SUDIJE DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/09/3585683

DOPUNA TUZBE ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/11/3586917

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE UBISTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/13/3587701

APELACIJA USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/15/3588733

LIJEPA RIJEC GVOZDENA VRATA OTVARA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/20/3590610

MONTIRANI PRETRES

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/25/3592464

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/30/3594231OKTOBAR 2013:


ODLUKA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/05/3595696

ISTINA O LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/10/3597359

ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU PO 80 0 P 039221 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/15/3599158

DOPUNA NA T09 0 KTA 0034144 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/20/3601037

PRAVOBRANILASTVU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/25/3602992

PO PRENOSU NADLEZNOSTI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/30/3604820NOVEMBAR 2013:


NEDOSTATAK POLITICKE VOLJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/01/3605656

OBAVJEST O KRIMINALU U OT BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/04/3606807

NIJE BILO NAMJERNO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/07/3608140

PRIJEDLOG PO 71 0 P 162681 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/10/3609358

POVEZ PREKO OCIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/13/3610347

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004186 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/16/3611640

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/19/3612681

PRITUZBA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/22/3614043

NACELNICIMA CJB BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/25/3615098DECEMBAR 2013:


DOPUNA NA 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/01/3617361

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0004187 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/05/3618670

OBAVJEST PO CLANU 182 ZA 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/10/3620749

PRIJEDLOG SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/15/3622460

BN TELEVIZIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/20/3624282

PREINAKA TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/25/3625577JANUAR 2014:


OBAVJEST O ADMINISTRATIVNOJ GRESCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/01/3627816

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/04/3628644

FALSIFIKATI, LAZI I MANIPULACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/07/3629574

POPIS DOKAZA 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/10/3630683

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/13/3631477

ZAHTJEV SUDU ZA SNIMKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/16/3632418

ADVOKATI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/19/3633337

DOPUNA NA AP-3701-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/22/3634141

TUZILASTVU O PRIJAVAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/25/3635019

DOKAZI ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/28/3635740

ZAHTJEV VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/31/3636364FEBRUAR 2014:


OBAVJEST REPUBLICKOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/03/3636930

PRIJAVA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/06/3637536

PRITUZBA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/09/3638205

PONAVLJANJE POSTUPKA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/12/3638930

NEKOLIKO NEUGODNIH PITANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/15/3639748

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/18/3640264

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/21/3641050

ISTINA SE RAZOTKRIVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/24/3641658

OBAVJEST SUDU I TUZENOJ 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/27/3642436MART 2014:


APELACIJA ZA UNIVERZAL

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/03/3643305

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/06/3644161

PRITUZBA ZA LAZNE INFORMACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/09/3644906

PREINAKA 2 TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/12/3645617

ZALBA NA RJESENJE 01-50-151-2-2014

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/15/3646441

PRIJAVA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/18/3647053

ZAHTIJEVI USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/21/3647879

REVIZIJA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/24/3648573

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004353 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/27/3649405APRIL 2014:


POJASNJENJE TUZBE 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/05/3651575

PRIJAVA ZA NESAVJESTAN RAD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/10/3652741

APELACIJA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/15/3653886

DOPUNA PRIJAVE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/20/3655435

PRIJEDLOG TUZENOJ PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/25/3657032

PRIJEDLOG SUDU ZA SNIMANJE RASPRAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/30/3658580
MAJ 2014:


DODATAK TUZBE 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/03/3659402

PRITUZBA NA T14 0 KTA 0010468 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/06/3660550

PRIJEDLOG ZA PARNICU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/09/3661725

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/12/3662739

DOPUNA TUZBE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/15/3664192

DOPUNA ZA 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/18/3665251


PRIJEDLOG ZA SNIMANJE 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/21/3666158

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/24/3667270

DOPUNA PRIJAVE PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/27/3668181

SUDU PO ZOZD-E

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/30/3669528
JUN 2014:


PRIJEDLOG RS U PARNICI 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/05/3671296

ZASTO TUZILASTVO PRIKRIVA UBISTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/10/3672883

PRITUZBA PROTIV STJEPANOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/15/3674697

PRIJEDLOG TUZENIMA U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/20/3676425

PRIVATNE SUDNICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/25/3677970

DEMONTIRANJE MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/30/3679613JUL 2014:


FALSIFIKATI TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/05/3681701

APELACIJA PO TUZBI ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/10/3683580

O (NE)RADU TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/13/3684785

REVIZIJA TUZBE 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/16/3685937

TUZBA ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/19/3687204

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/22/3688315

KO JE U SLUZBI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/25/3689949

UTVRDJENJE ZA NEZAKONITE ODLUKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/28/3690918

TERET DOKAZIVANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/31/3692299
AVGUST 2014:


GLUVI TELEFONI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/03/3693726

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/06/3694867

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/09/3696111

DOKAZI KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/12/3697101

PRIJEDLOG VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/15/3698404

PRIKRIVANJE ZLOČINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/18/3699424

PRIKRIVANJE KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/21/3700873

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/24/3702214

ODGOVOR VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/27/3703401

KO STITI KRIJUMCARE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/30/3704851SEPTEMBAR 2014:


DOKAZI KRIMINALA I KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/03/3706410

KO JE PODNEO LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/06/3708154

OBAVJEST TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/09/3708976

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/12/3710792

ZAKON, STA JE TO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/15/3712036

UTVRDJENJE ZBOG PRIKRIVANJA INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/18/3713824

PITANJA I ODGOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/21/3715557

POSTUPANJE TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/24/3717336

I SVE PO ZAKONU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/27/3718811

DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 1 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/30/3720441OKTOBAR 2014:


DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 2 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/05/3721936

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/10/3725248

SAUCESNISTVO U ZLOCINIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/15/3728110

KRSENJE PRAVILA POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/20/3730921

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/25/3734381

SVERCERI I TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/30/3737127
NOVEMBAR 2014:


PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/03/3739922

DODATNI PRILOZI U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/06/3741419

PRIJEDLOG PO TUZBI ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/09/3743147

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/12/3744667

OBAVJEST PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/15/3746539

DOPIS PREDSJEDNIKU SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/18/3747807

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0005048 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/21/3750116

IMUNITET NA LICITACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/24/3750856

INTERVJU BUDIMKE BAJO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/27/3752672

PREINAKA I DOPUNA 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/30/3754387DECEMBAR 2014:


APELACIJA ZA 80 0 P 053922 14 GZ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/05/3756978

GRAĐANSKO NOVINARSTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/10/3759489

TUZILASTVU TUZLANSKOG KANTONA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/15/3762005

PRITUZBA ZBOG PRIKRIVANJA ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/20/3765073

BISERI MILA RONHILA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/25/3767418

PRAVOBRANILASTVU RS PO 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/30/3770256


MOJI BLOGOVI

BZ SOFT
KRIMINAL U VLASTI
PROGRAMI ZA SVAKOGA


DOKAZI O KRIMINALU U VLASTI
KRIMINAL U VLASTI
BESPLATNI PROGRAMI


PROGRAMI ZA ZABAVU, RAZONODU, KREATIVNOST I SVE STO ZELITE. IZABERITE PROGRAM KOJI ZELITE I KLIKOM NA ODGOVARAJUCI LINK, ZAPOCINJETE PROCES PREUZIMANJA. KOD ZA SVE PROGRAME JE ISTI "29111965"! U KREIRANJU PROGRAMA SLOVARICA, UCESTVOVALA JE UBIJENA DJEVOJCICA IVONA BAJO, SVOJIM GLASOM I IZBOROM SLIKA...
Racunaljka

Pripovetke

Problemi

Jednacine

Matematika

Romani

Vezbanka

Pjesme

Slovarica

Bajke

Biblija
HVALA NA POVERENJUMOJI FAVORITI
-