KRIMINAL U VLASTI

OBAVIJESTE SVOJE PRIJATELJE O POSTOJANJU OVOG BLOGA I O LINKOVIMA, NA KOJIMA SE NALAZE DOKAZI O KRIMINALU UNUTAR TUŽILAŠTVA. AKO NE ZAUSTAVIMO TU BANDU KRIMINALACA I UBICA, ONI ĆE NASTAVITI SA SVOJIM ZLOČINIMA, A ONDA KO ZNA KO JE NA REDU...


25.09.2019.

VRHOVNOM SUDU O UDRUŽENOM ZLOČINAČKOM PODUHVATU

Pošto veoma dobro poznajem krivični zakon, zakon o krivičnom postupku i detalje o nadležnostima državnih organa, bilo mi je jasno da odgovorni za ovaj kriminal, nemaju namjeru voditi i okončati postupak, nego im je cilj spremiti uslove za moju likvidaciju, tako što će me navesti ili dovesti na teritoriju Istočnog Sarajeva gdje je sjedište najopasnijih narko i auto mafijaških klanova, odgovornih za brojna nerješena ubistva, uključujući i načelnike policijskih stanica...

VRHOVNOM SUDU REPUBLIKE SRPSKE - PREDSJEDNIKU SUDA

VRHOVNOM SUDU O UDRUŽENOM ZLOČINAČKOM PODUHVATU

Dostavljam vam više dokumenata koji dokazuju udruženi zločinački poduhvat više lica iz više organa a s obzirom na nadležnosti, stavljam posebno akcenat na radnje pripadnika sudske policije. U prilogu su i dva zahtjeva za pristup informacijama upućena sudskoj policiji i sudu u Sokocu, vezano za neukazivanje hitne pomoći, koju sam više puta zahtijevao, zbog izuzetnih tegoba uzrokovanih polenom, koje se javljaju svake jeseni i proljeća.
Očekujem da ćete ispitati ko su odgovorni pripadnici sudske policije za ovaj organizovani kriminal te me o tome obavijesti kao i da ćete preduzeti sve potrebne mjere protiv pripadnika suda koji su učestvovali u montiranju nezakonite optužnice pred nenadležnim organima i pokušajima mog ubistva.

Prvi dokument na koji skrećem pažnju je "Izjašnjenje OJTIS od 26.03.2019." koje sadrži 3 prateća dokumenta : "Dopis OJT Bijeljina za RJT po T14 0 KT 0014420 15 od 07.05.2015.", "Rješenje o prigovorima po 89 0 K 058509 17 KPS" i najvažnija odluka "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" sa prijemnom pečatom na osnovu koje su lažirali nadležnost, tvrdeći da su njome dobili predmet za "povredu ugleda suda" protiv mene u rad.
Da to uopšte nije istina, nego je gnusna laž, vidi se iz sadržaja dokumenta republičkog tužilaštva i ne samo da im se ne dodjeljuje predmet protiv mene nego naprotiv šalje im se moja krivična prijava, protiv više lica iz suda, tužilaštva i pravobranilaštva za sačinjavanje falsifikata sudskog rješenja, citiram:
"Broj: T12 0 KTA 0000398 15, Banja Luka, Dana, 01.06.2015. god.
OKRUŽNO TUŽILAŠTVO ISTOČNO SARAJEVO
Predmet: Dostavljanje predmeta na nadležnost
U prilogu, dostavlja se prijava Bajo Zdenka iz Bijeljine, koju je podnio protiv određenih lica Pravobranilaštva RS sa sjedištem u Bijeljini, a u samom podnesku isti je naveo - podnio prijavu protiv tužilaca Okružnog tužilaštva u Bijeljini kao i sudije Osnovnog suda u Bijeljini, pa ne bi bilo svrsishodno da postupanje u ovom predmetu vrši Okružno tužilaštvo u Bijeljini te vam radi objektivnosti u rješavanju ove pravne stvari dostavljamo predmet na donošenje tužilačke odluke.
Glavni republički tužilac : Mahmut Švraka"

Vezano za to krivično djelo, tokom nekoliko godina sam podnio više krivičnih prijava, onako kako sam dolazio do novih dokaza a konkretno te godine sam sačinio dokument pod nazivom "Ko su falsifikatori" i u prilogu dostavljam primjerak predat osnovnom sudu u Bijeljini 16.01.2015. a drugim organima, uključujući i republičko tužilaštvo sam poslao poštom narednih mjeseci te objavio na internetu 25.03.2015.
Iz dokumenta republičkog tužilaštva se naravno vidi da nema osnova za nadležnost organa u Istočnom Sarajevu po bilo kom predmetu protiv mene te je jasno da je u pitanju smišljeni kriminalni plan u kome je učestvovalo više lica od kojih navodim samo neka a to su Rajko Čolović, Jovana Tomaš, Luka Borovčanin, Novak Kovačević, Danko Borovčanin i drugi.
Iako sam više puta pismeno zahtijevao da mi se dostavi rješenje o nadležnosti, to nije urađeno ni od suda u Sokocu ni od tužilaštva u Istočnom Sarajevu, sve do ovog izjašnjenja od 26.03.2019. a s obzirom na sadržaj, nema nikakvih šansi da je u pitanju greška, nego naravno smišljeni kriminalni plan sa ciljem moje likvidacije.
Jednom prilikom me je na ulicama Bijeljine, konkretno 27. septembra 2018. zaustavila patrola sudske policije i pokušala na prevaru ugurati u vozilo, tvrdeći da imaju naredbu za dovođenje koju su mi obavezni predati a što nije bilo istina i poslije više mojih zahtjeva, priznali su da je nemaju uz sebe te sam odbio da krenem sa njima.
S obzirom da su pokušali primijeniti silu, pozvao sam pripadnike policijske stanice kako bi od tome ostao pisani trag što se vidi iz priloga "Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018." koja je dobrim dijelom lažirana ali je najbitnija činjenica da sudska policija nije imala naredbu uz sebe na šta su obavezni zakonom.
Iako sam više puta zahtijevao hitnu pomoć od sudske policije i policijske stanice oni su to poslije dogovora u drugoj prostoriji ignorisali i odbili mi ukazati hitnu pomoć te me transportovali, pošto je prethodno sačinjen dokument "Potvrda o predaji lica od 27.09.2018" na kome su skrivena imena službenika ali se vidi da sam predat Okružnom centru sudske policije u Bijeljini.
Ponovo sam pred zgradom kada su kontaktirali načelnika, zahtijevao da pozovu hitnu pomoć, pošto sam izuzetno teško disao ali to nije učinjeno te su me transportovali i tokom puta sam povraćao nekoliko puta sa izuzetno teškim posljedicama.
Da sam odvezen u Sokolac dokaz je "Zapisnik 89 0 K 058509 18 KPS od 27.09.2018." sačinjen tog dana, te iako sam i od postupajuće sudije, takođe tražio hitnu pomoć to nije učinjeno te se sve odvijalo tako što sam cijelo vrijeme stojao sa kesom u rukama kako ne bih povraćao na pod kancelarije.
I taj zapisnik je dobrim dijelom lažiran ali to je sad sporedna tema, te stavljam akcenat na to da sam u tako teškom stanju tražeći hitnu pomoć izbačen na ulicu i ostavljen u Sokocu te sam morao sam da se snalazim za povratak za šta je dokaz "Autobuska karta Sokolac - Bijeljina od 27.09.2018.".
Pošto veoma dobro poznajem krivični zakon, zakon o krivičnom postupku i detalje o nadležnostima državnih organa, bilo mi je jasno da odgovorni za ovaj kriminal, nemaju namjeru voditi i okončati postupak, nego im je cilj spremiti uslove za moju likvidaciju, tako što će me navesti ili dovesti na teritoriju Istočnog Sarajeva gdje je sjedište najopasnijih narko i auto mafijaških klanova, odgovornih za brojna nerješena ubistva, uključujući i načelnike policijskih stanica.
Ali s obzirom da nije sve išlo po planu jer sam se suprotstavio nezakonitom presretanju u Bijeljini a takođe po izlasku iz sudnice nisam odmah krenuo prema autobuskoj stanici, očigledno se grupa za likvidaciju razišla te je ostala samo jedna muška osoba koja me je presrela na putu prema stanici, predstavivši se kao inspektor i ispitivao o detaljima ko sam, šta imam uz sebe, gdje sam krenuo i slično na što sam mu zatražio da pokaže legitimaciju.
Pošto to nije uradio okrenuo sam se i krenuo prema stanici pažljivo prateći šta radi ali s obzirom da je ostao usamljen, isti se nije usudio da me sam napadne.
To je i dakle prikaz profesionalnosti rada, prije svega sudske policije ali i suda i tužilaštva, kada kidnapuju osobu u gradu izvan svoje nadležnosti, udaljenog nekoliko stotina kilometara i u teškom zdravstenog stanju ga dovlače na udaljenu teritoriju a onda izbacuju na ulicu kao metu plaćenim ubicama.
Kako sam i pomenuo, odmah sam poslao pismene zahtjeve sudskoj policiji i sudu, (Zahtjev za informacije 09.10.2018) vezano za to kriminalno ponašanje i neukazivanje hitne pomoći te sam samo od sudske policije dobio dopis "Sudska policija SU-SP-623-18 od 11.10.2018." u kome se ne odgovara niti na jedno pitanje nego pišu besmislice da samo sud navodno može odobriti uvid u krivični spis.
To je naravno laž, jer ja nisam zahtijevao uvid u spis nego kopije zabilješki pripadnika sudske policije koje su morali sačiniti a one nemaju nikakve veze sa krivičnim spisom i mogu se sudu eventualno samo informativno dostavljati. S obzirom da mi nisu htjeli dostaviti kopije zabilješki, jasno je da načelnik Borovčanin želi prikriti dokaze o svom razbojništvu.
Zahtjev za informacije 26.01.2019. je upućen sudu u Sokocu, odnosno sudiji Luki Borovčaninu sa ciljem da potvrdi vjerodostojnost dopisa republičkog tužilaštva na koje se poziva tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, odnosno da li je uz optužnicu dostavljen taj dokument ili je eventualno podmetnut neki falsifikat.
S obzirom da nikakav odgovor na to nisam dobio a ističem da je mi je sve bilo potrebno zbog parničnog postupka po mojoj tužbi za utvrđenje diskriminacije "80 0 P 097102 18" uz činjenicu da je sudija Borovčanin lažirao zapisnik o izjašnjenju 12.03.2018. jasno je da je smišljeno učestvovao u ovom mafijaškom planu za pripremu moje likvidacije.
Naime sudija Borovčanin Luka je 12.03.2018. kada su me prvi put presreli i odveli na Sokolac, napisao u zapisniku da je bio prisutan tužilac Stanko Nuić i navodno nešto izjavio a da je to gnusna laž vidljivo je iz samog zapisnika, (dokaz u predmetu 80 0 P 097102 18) gdje ne samo da nema potpisa tužioca nego nije ni štampano navedeno njegovo ime.
I na kraju, dostavljam i "Rješenje 80 0 Pr 097548 18 Pžp od 27.02.2019." Okružnog suda u Bijeljini po okončanom prekršajnom postupku, čime je odluka o tome postala pravosnažna.
Naime, Danko Borovčanin je prilikom više pokušaja da me na prevaru odvuče na Sokolac, sačinjavao lažirane zabilješke sa netačnim opisom događaja i tjerao službenike da to potpišu kao i da lažno svjedoče pred sudom.
Uz dozvolu sudije, izveo sam dokaze koji su u potpunosti oborili laži Danka Borovčanina i to kako se vidi na prvoj strani rješenja, transkript razgovora i audio snimak koji je preslušan a i pripadnici sudske policije su saznavši da postoji snimak bili prisiljeni potvrditi autentičnost mog činjeničnog opisa.
Tako je dakle, Danko Borovčanin, pokušavajući da sa ostalim zločincima iz kriminalnog klana pripremi moju likvidaciju, pretvorio kompletnu sudsku policiju u mafijaški servis, tjerajući čak službenike da lažu pred sudom.
Razlog za sve je učešće Danka Borovčanina, Kovačević Novaka, Danice Stjepanović, Gruhonjić Muhameda, Marković Dragoslava i drugih lica iz Bijeljine kao i Borovčanin Luke, Rajka Čolovića i ostalih iz Istočnog Sarajeva u brojnim zločinačkim radnjama, šverca narkotika od Sarajeva do Bijeljine i dalje prema Banjaluci i Evropi kada je prilikom jednog transporta 23.07.2009. ubijena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo za vrijeme istovara u zločinačkoj organizaciji Bobar grupi.
S obzirom da konstantno pišem o tome i iznosim dokaze na internetu koji ugrožavaju ne samo navedene nego i druge pripadnike kojih je na stotine, sačinjen je plan da se otvore nelegalni predmeti i pokrenu "posebne istražne radnje" kao priprema za moje ubistvo na način kako je paralelno sa ovim događajima likvidiran David Dragičević, koji je takođe bio pod stalnim nadzorom policije što se razotkrilo podizanjem optužnice nekoliko dana poslije obdukcije.
Istog dana kada je objavljena optužnica, na više adresa osoba iz pravosuđa upućene su prijetnje ubistvom, očito od strane onih koji su htjeli da nadziranje ubijenog ostane tajna. Sa druge strane, mene je tokom godina kontaktiralo više osoba, prikrivenih informatora, doušnika i čak plaćenih ubica sa zadatkom da prikupljaju podatke a neki su pokušali da me na sve načine odvedu na neku udaljenu lokaciju na nišan ubicama za šta imam i audio snimke kao dokaz...

PRILOZI

Izjašnjenje OJTIS od 26.03.2019.
Dopis OJT Bijeljina za RJT po T14 0 KT 0014420 15 od 07.05.2015.
Rješenje o prigovorima po 89 0 K 058509 17 KPS
RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15
Ko su falsifikatori
Zabilješka 15-01-3-052.7-2045-18 od 27.09.2018.

Potvrda o predaji lica od 27.09.2018
Zapisnik 89 0 K 058509 18 KPS od 27.09.2018.
Autobuska karta Sokolac - Bijeljina od 27.09.2018.
Zahtjev za informacije 09.10.2018.
Zahtjev za informacije 26.01.2019.
Sudska policija SU-SP-623-18 od 11.10.2018.
Rješenje 80 0 Pr 097548 18 Pžp od 27.02.2019.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

20.09.2019.

PRITUŽBA NA GRUHONJIĆ MUHAMEDA PO PREDMETU T14 0 KTA 0023973 18

Dodatni dokaz da se radi o kriminalnoj akciji je prilog "Sokolac sud odgovor od 03.10.2018." iz koga se vidi da sud u Sokocu uopšte nema nikakav dokument o navodnoj nadležnosti koju je lažiralo OJT Istočno Sarajevo a uprkos tome izdaju se nelegalne naredbe za moje dovođenje na teritoriju udaljenu stotinama kilometara, što nije samo obično kršenja prava na pravično suđenje, nego bukvalno primjena gestapovskih metoda najavljenih pred kamerama od strane dodik milorada o formiranju "Crne knjige" i borbi koju njegovi ljudi MORAJU da vode protiv lica koja su upisali u tu fašističku knjigu...

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA - VSTV-U

PRITUŽBA NA GRUHONJIĆ MUHAMEDA PO PREDMETU T14 0 KTA 0023973 18

Napomena : Gruhonjić Muhamed me je izvan dužnosti, kao građanin u društvu Debeljević Milorada 19.03.2010. smišljeno lažno prijavio u CJB Bijeljina za "ugrožavanje sigurnosti" sebe i više drugih lica, neke i bez njihovog znanja i odobrenja. Dokaz za to je "Aco Teodorovic zabiljeska" a poslije 2 i po godine pokušaja da budem, povezan sa tim ili nekim drugim krivičnim djelom, predmet je okončan "Naredbom o nesprovođenju istrage" T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012. Već tada je bilo pokušaja mog ubistva a pošto nije uspjelo, kreće se sa drugim planom, montiranjem predmeta i optužnice protiv mene pred nenadležnim organima u Istočnom Sarajevu te pokušajima da budem doveden "dobrovoljno" ili prisilno na tu teritoriju kao meta njihovim saučesnicima iz narko i auto mafije. Gruhonjić Muhamed je direktno zainteresovan i umješan u prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo te planiranje i pokušaje moje likvidacije pa je shodno tome okončao predmet po mojoj prijavi za samo 2 dana pošto su prijavljeni bili njegovi saučesnici u tome, prije svega Borovčanin Danko. VOĐENJE "ISTRAGE" OD NEPUNA DVA DANA JE ISMIJAVANJE SA ZAKONOM I OČIGLEDAN KRIMINAL ŠTO OD NJEGA I NE ČUDI...
Kako se vidi iz "Obavjesti po T14 0 KTA 0023973 18 od 19.10.2018." uopšte nisam dobio samu "Naredbu" nego običnu obavijest. Jasno je i to da uopšte nije izvršena ni jedna istražna radnja, nego je smišljeno izvršeno prikrivanje počinilaca krivičnih dijela. Pošto sam u međuvremenu dobio dokumentaciju koju sam tražio od MUP-a a među kojom je i ovdje bitna zabilješka policijske stanice Bijeljina II, ovom prilikom je i dostavljam.
Iz zabilješke je vidljivo a to je u ovom slučaju najvažnija činjenica, da patrola sudske policije nije uz sebe imala pismenu naredbu, kada su me pokušali na silu ugurati u svoje vozilo, čime su prekršili zakon o krivičnom postupku član "Naredba za dovođenje", stav "(5) Lice kome je povjereno izvršenje naredbe predaje naredbu osumnjičenom, odnosno optuženom i poziva ga da s njim pođe. Ako osumnjičeni, odnosno optuženi to odbije, dovešće ga prinudno". Odgovornost zbog ovog kršenja zakona je prije svega na načelniku sudske policije Borovčanin Danku, koji je izdao nalog svojim podređenima a nije im uručio kopije naredbe po kojoj su trebali da postupe.
I to je samo jedan segment od više krivičnih dijela a smišljeno neukazivanje hitne pomoći i izlaganje opasnosti po zdravlje i život, te ostavljanje na Sokocu u teškom stanju su naravno činjenice koje tužilac uopšte nije ni pokušavao da ispita. Takođe je bitno da su sve radnje vršene od strane nenadležnih organa, Okružnog tužilaštva i u Istočnom Sarajevu i suda u Sokocu s obzirom da je navedeno tužilaštvo, falsifikovalo dopis o nadležnosti, što se vidi iz kopije koju sam priložio, potekle od Republičkog tužilaštva RS.
Cilj kriminalne grupe i nije bio nikakav postupak, nego da me odvuku na udaljenu lokaciju u Istočno Sarajevo i tamo me likvidiraju njihovi saučesnici iz lokalnih bandi.
S obzirom da ova zabilješka, koju prilažem, dokazuje kršenje zakona o krivičnom postupku, od strane sudske policije jer su pokušali transport bez uručivanja pismene naredbe, jasno je da tužilac nije izveo ni jednu radnju Naime samo 3 dana ranije, odnosno 16.10.2018. pred kraj radnog vremena, poslije 14 sati, predao sam dvije krivične prijave u pisarnici, što znači da nijedna od njih nije mogla uopšte biti obrađivana pa ni pročitana prije narednog jutra odnosno 17.10.2018.
Pošto je obavijest o odluci za sprovođenje istrage sačinjena već 19.10.2018. proizilazi da tužilac nije mogao, (nije htio) izvršiti bukvalno ni jednu radnju u ta dva dana jer za bilo kakvu provjeru, naredbu ili prikupljanje informacija, ne može poštanska pošiljka stići ni do policijske stanice u Bijeljini a kamoli do suda u Sokocu koji je jedna od lokacija pomenutih u krivičnoj prijavi.
Ovdje je dakle poenta u bezočnom kršenju prava na nediskriminaciju i na pravnu zaštitu jer tužilac uopšte nije htio da pokreće nikakve radnje, da provjerava navode iz krivične prijave, nego je pristrasno pomogao odgovornima za više krivičnih dijela izvršenih sa ciljem da mi se nanese šteta.
Ukratko a detalji su navedeni u priloženoj prijavi, radilo se o presretanju na ulici od strane sudske policije koja je pokušala na prevaru da me ugura u vozilo iako uz sebe nisu imali primjerak naredbe kako su pokušali da mi slažu.
Pošto sam tražio da mi se naredba uruči tek tada su priznali da nemaju uz sebe naredbu te sam odbio da pođem s njima i pozvao pripadnike policije da intervenišu.
I onda jer sudska policija nije imala naredbu uz sebe, krenuo sam na drugu stranu te napadnut s leđa od pripadnika sudske policije i potom uhapšen a kada sam tražio hitnu pomoć zbog teških tegoba uzrokovanih polenom ambrozije to su odbili da učine, iako sam ponavljao desetak puta da mi je hitna pomoć potrebna.
Umjesto toga sam sa lisicama na rukama i najlonskom kesom uguran u vozilo i transportovan na Sokolac te sam tokom puta povraćao dva puta sa izuzetno teškim posljedicama.
To sam prijavio i sudiji Branki Malović na Sokocu i pitao hoću li od nje dobiti hitnu pomoć, što se nije desilo ali za nehumano i nesavjesno djelovanje optužujem isključivo Danka Borovčanina, načelnika sudske policije, koji je podređenima naredio da me uprkos tome što sam u teškom zdravstvenom stanju, transportuju na Sokolac a onda im je naredio i da me ostave na ulici da se sam snalazim iako sam imao velike zdravstvene tegobe prilikom disanja.
Dokaz za to je priložena "Autobuska karta Sokolac - Bijeljina od 27.09.2018." a pri odlasku na autobusku stanicu, presretnut sam od strane nepoznate osobe što sam i očekivao jer Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i sud na Sokocu nemaju nadležnost za postupanje na teritoriji Bijeljine niti su je ikada dobili što se vidi iz odluke republičkog tužilaštva "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." koju također prilažem.
Naime pripadnici mafijaškog klana Borovčanin, (Danko i Luka) te tužilačkog, (Novak Kovačević i Rajko Čolović) su smislili plan da iskoristi odluku republičkog tužilaštva prema kojoj se moja krivična prijava daje u rad tužilaštvu Istočnom Sarajevu te da lažiraju nadležnost i podignu optužnicu protiv mene za sasvim drugo fiktivno krivično djelo.
Tu optužnicu protiv mene, iako je znala da nema nadležnost, podigla je okružni javni tužilac Jovana Tomaš i sve do današnjeg dana iako sam više puta pismeno zahtjevao i čak su dobili nalog od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, (Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.) da mi uruče tu odluku, oni to ne čine jer su svjesni kriminala koji su izvršili.
Cilj svega i nije bio da se vodi postupak, jer bi morao biti obustavljen istog trenutka kada bi mi u sudnici bila uručena ta odluka nego su pokušali na prevaru da me navuku, prvo da dobrovoljno dođem na tu teritoriju a onda uz zloupotrebu sudske policije da me dovedu i ostave kao metu lokalnim kriminalcima, koji su nedavno ubili čak i dvojicu saobraćajnih policajaca prilikom pokušaja krađe automobila.
I na kraju, dodatni dokaz da se radi o kriminalnoj akciji je prilog "Sokolac sud odgovor od 03.10.2018." iz koga se vidi da sud u Sokocu uopšte nema nikakav dokument o navodnoj nadležnosti koju je lažiralo OJT Istočno Sarajevo a uprkos tome izdaju se nelegalne naredbe za moje dovođenje na teritoriju udaljenu stotinama kilometara, što nije samo obično kršenja prava na pravično suđenje, nego bukvalno primjena gestapovskih metoda najavljenih pred kamerama od strane dodik milorada o formiranju "Crne knjige" i borbi koju njegovi ljudi MORAJU da vode protiv lica koja su upisali u tu fašističku knjigu...

PRILOZI

Aco Teodorovic zabiljeska
Obavjest po T14 0 KTA 0023973 18 od 19.10.2018.
Prijava za više krivičnih djela protiv Borovčanin Danka i ostalih
Autobuska karta Sokolac - Bijeljina od 27.09.2018.
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.
Sokolac sud odgovor od 03.10.2018.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

15.09.2019.

ZVORNIČKOM SUDU O NADLEŽNOSTI U PREMETU 83 0 P 034544 17 P

GESTAPOVSKE METODE MAFIJE, VEZANO ZA SLUČAJ DRAGIČEVIĆ I PRAKTIČNO DRŽAVNI UDAR KOJI JE IZVRŠEN PREKO VRHA MUP-A SU DOBRO POZNATE SVIM GRAĐANIMA BIH A TAKOĐE I SVIJETA SVE DO SJEDIŠTA UJEDINJENIH NACIJA. MNOGO OPSEŽNIJE AKTIVNOSTI ZLOČINACA SU VRŠENE PREMA MENI A IZBJEGAO SAM LIKIVIDACIJU SAMO ZAHVALJUJUĆI DOBROM POZNAVANJU ZAKONA I METODA KOJE PRIMJENJUJU PARADRŽAVNE MAFIJAŠKE STRUKTURE...

ZVORNIČKOM SUDU O NADLEŽNOSTI U PREMETU 83 0 P 034544 17 P

OSNOVNOM SUDU U ZVORNIKU

Predmet:

83 0 P 034544 17 P

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


Na osnovu ZPP-u, član 50 : "Okružni sud može, na prijedlog stranke ili nadležnog osnovnog suda, odrediti da u pojedinom predmetu postupa drugi stvarno nadležan osnovni sud sa njegovog područja ako je očigledno da će se tako lakše sprovesti postupak ili ako za to postoje drugi opravdani razlozi. Vrhovni sud Republike Srpske može, na prijedlog stranke ili nadležnog suda, odrediti da u pojedinom predmetu postupa stvarno nadležni osnovni sud sa područja drugog okružnog suda ili drugi stvarno nadležni okružni sud, ako je očigledno da će se tako lakše sprovesti postupak ili ako za to postoje drugi opravdani razlozi."

PRIJEDLOG O NADLEŽNOSTI U PREDMETU 83 0 P 034544 17 P

U prilogu ovog dopisa je "Odluka po UDT 16893-17 od 19.02.2019." koja se direktno odnosi na događaje opisane u ovoj tužbi. Vidljivo je da se konstatuje odgovornost službenika tužene, čije ime nije navedeno kao i to da su preduzete određene mjere. Datum koji se pominje u toj odluci i zahtjev od 15.07.2016. su opisani u tužbi, odnosno taj zahtjev je priložen kao dokaz.
Kršenje prava i diskriminacija su direktna posljedica i nastavak toga ali u odluci UDT-a se uopšte ne pominje, (za šta UDT i nije nadležan) kriminalno postupanje načelnika sudske policije, 15.12.2016. odnosno njegovih podređenih kojima je izdao naredbu da mi, ne samo ne dozvoli pristup tužilaštvu i sudu nego da o mom dolasku uopšte nikoga iz uprave ne obaveštavaju iako za to ne postoji nikakvo riješenje ili naredba.
S obzirom da je u sudu u Bijeljini već konstatovana odgovornost službenika tužene, događaj se zbio tamo a tu su i svjedoci, najbolji uslovi za vođenje ovog postupka su upravo na tom mjestu.
Nadalje a što sam već pomenuo, predhodnih nekoliko godina pripadnici mafijaškog klana a navešću samo nekoliko njih na vrhu, (Kovačević Novak, Rajko Čalović, Luka Borovčanin, Danko Borovčanin, Danica Stjepanović, Muhamed Gruhonjić, Jovana Tomaš i više drugih iz mafijaških struktura unutar takozvanih institucija tužene) su više puta pokušali da me preko svojih plaćenika, informatora i doušnika, navuku u zamku na udaljenu lokaciju i likvidiraju a sa druge strane su pokušavali da mi napakuju neko teže krivično djelo.
Između ostalog su pokušali na prevaru da me navedu na "dobrovoljni" dolazak da teritoriju Istočnog Sarajeva lažirajući i nadležnost i montirajući nezakonitu optužnicu, odnosno predmete pred tužilaštvom u Istočnom Sarajevu i sudom u Sokocu. Navodno rješenje o svojoj nadležnosti su skrivali mjesecima pa i godinama, uprkos mojim pismenim zahtjevima i tek nedavno su na zahtjev suda u Bijeljini, (predmet 80 0 P 097102 18) dostavili dokumentaciju i takozvano "Izjašnjenje OJTIS od 26.03.2019." iz koga se vidi da su smišljeno lažirali nadležnost.
Umjesto tužioca koja je napisala "optužnicu" ili glavnog tužioca dat je zadatak osobi M.Đ, koja s tim nije imala nikakve veze da pokuša objasniti i opravdati nadležnost te se lažno tvrdi kako je navodno Republičko tužilaštvo, rješavajući po dopisu tužilaštva u Bijeljini donijelo odluku i dostavilo njima predmet protiv mene u rad.
Da je to obična laž vidi se iz samog dokumenta republičkog tužilaštva "RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15" gdje ne postoji nikakva odluka o predmetu protiv mene, nego naprotiv, dostavlja se moja krivična prijava protiv više lica iz suda tužilaštva i pravobranilaštva.
Prilog pod nazivom "Ko su falsifikatori" sam kako se vidi, predao osnovnom sudu 16.01.2015. a narednih mjeseci sam poštom poslao na više adresa, uključujući Republičko tužilaštvo te objavio na internetu 25. marta 2015. godine.
To je dakle prijava o kojoj je odlučivalo Republičko tužilaštvo a pripadnici mafijaškog klana koji su sačinili falsifikat sudskog rješenja, kada su saznali za to, prije svega Danko Borovčanin načelnik sudske policije, odlučuju da iskoriste dokument republičkog tužilaštva i uz njega spoje sopstvenu prijavu odnosno predmet protiv mene koji su pokrenuli pred tužilaštvom u Bijeljini.
U sklopu toga je bilo više pokušaja mog ubistva i zloupotreba sudske policije gdje je Danko Borovčanin falsifikovao činjenično stanje i instruirao službenike da potpisuju lažirane zabilješke te lažno svjedoči pred sudom što sam dokazao u prekršajnim postupcima, (80 0 Pr 092159 17 Pr i 80 0 Pr 097548 18 Pr) kada su mi sudije dozvolile da izvodim svoje dokaze, uključujući i audio snimak razgovora sa sudskom policijom.
Pošto sam razotkrio njihove laži i falsifikate a takođe i u predmetima koji su formirali protiv mene, uključujući i izvođenje dokaza u predmetu pred osnovnim sudom po mojoj tužbi, gdje sam dokazao da je Luka Borovčanin lažirao zapisnik o izjašnjenju od 12.03.2018. navodeći da je okružni tužilac Stanko Nuić bio prisutan i navodno nešto izjavio, pripadnici mafije Rajko Čalović, Luka Borovčanin i ostali, "zamrzavaju" sve aktivnosti u predmetima čiju su nadležnost lažirali, odbijajući da mi dostave dokument o nadležnosti.
Da je to laž vidi se iz samog zapisnika, (dokaz iz predmeta 80 0 P 097102 18) gdje ne samo da nema potpisa pomenutog tužioca, nego nije štampano navedeno ni njegovo ime. To samo pokazuje kolika je bahatost i bezakonje kod pojedinih pripadnika tužilaštva, suda, policije i sudske policije ali kako se vidi, iako se protiv njih vodi disciplinski postupak a dostavio sam i krivične prijave u SIPA i Tužilaštvo BIH, oni ne žele priznati da su bar "greškom" pokrenuli predmete pred nenadležnim organima.
POŠTO SE TUŽENA RS, JOŠ NIJE DISTANCIRALA OD OVIH RAZBOJNIČKIH AKTIVNOSTI I ČAK U ODGOVORU NA MOJU TUŽBU 80 0 P 097102 18 A NI TOKOM POSTUPKA, NIJE NI OBJASNILA NITI UOPŠTE POMENULA PROBLEM I PITANJE NADLEŽNOSTI, TIME JE KOMPLETNA RS SAUČESNIK U NAPADU NA MENE I POKUŠAJIMA MOG UBISTVA.
To nedvosmisleno znači da se nije odustalo od pokušaja mog ubistva, jer sam im nezgodni svjedok ne samo za ovaj kriminal nego i mnoge druge zločine u koje su umiješani, počev od ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo 23.07.2019., prilikom šverca narkotika iz područja upravo Istočnog Sarajeva do Bobar grupe u Bijeljini.
Danas je poznato da je kompletna Bobar grupa, bila zločinačka organizacija, preko koje se prao prljavi novac i vršila pljačka više stotina miliona maraka.
GESTAPOVSKE METODE MAFIJE, VEZANO ZA SLUČAJ DRAGIČEVIĆ I PRAKTIČNO DRŽAVNI UDAR KOJI JE IZVRŠEN PREKO VRHA MUP-A SU DOBRO POZNATE SVIM GRAĐANIMA BIH A TAKOĐE I SVIJETA SVE DO SJEDIŠTA UJEDINJENIH NACIJA. MNOGO OPSEŽNIJE AKTIVNOSTI ZLOČINACA SU VRŠENE PREMA MENI A IZBJEGAO SAM LIKIVIDACIJU SAMO ZAHVALJUJUĆI DOBROM POZNAVANJU ZAKONA I METODA KOJE PRIMJENJUJU PARADRŽAVNE MAFIJAŠKE STRUKTURE.
Realna je opasnost da pripadnici kriminalnog klana, koji svakodnevno nezakonito primjenjuju posebne istražne radnje i nadziru moje kretanje, sada želi da me likvidiraju u Zvorniku i pripreme tim za doček po mom eventualnom izlasku iz suda sa unaprijed pripremljeni scenarijom o tome "kako sam se sa nekim potukao, opljačkao kuću i skočio u Drinu".
Pri tome ne tvrdim da ovdje postupajuća sudija, ima bilo kakve veze sa tim, niti da je upoznata ali je nesporno da bar pripadnici sudske policije evidentiraju dolaske, ulaske i izlaske, da se zna kada je koja stranka pozvana pred sud te pripadnici mafije u njihovim redovima, mogu bez problema dostaviti informaciju timu za likvidaciju koji je unaprijed pripremljen.
Stoga tražim da sud u Zvorniku ovaj moj prijedlog tretira jednako vrijednim kao i prijedlog suprotne strane te dostavi višem sudu na odlučivanje, posebno imajući u vidu da argumenti koje sam izneo i to samo jedan mali dio postojećih, nisu ranije bili poznati a postupajućoj sudiji odnosno sudu sugerišem da zbog očiglednog kriminala koji sam razotkrio kod pripadnika mafijaškog klana iz Istočnog Sarajeva i komande sudske policije u Bijeljini, koji su htjeli da me likvidiraju, zatraže svoje izuzeće i ne učestvuju u ovim nezakonitim radnjama...

PRILOZI

Odluka po UDT 16893-17 od 19.02.2019.
Izjašnjenje OJTIS od 26.03.2019.
RJT za OTIS iz predmeta T17 0 KT 0006630 15
Ko su falsifikatori

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

10.09.2019.

UDRUGI SPASA&MIRA O PRIKRIVANJU ZLOČINA

Prije svega skrećem pažnju na opšte poznatu činjenicu da svakodnevno izlaze u javnost afere u kojima su akteri nosioci državnih funkcija, pokraden ogroman novaac a praktično bez ijedne osuđujuće presude jer tužioci kojima je posao da gone počinioce krivičnih djela i plaćeni su za to novcem građana, umjesto toga prikrivaju dokaze i štite krivce jer su i sami dio mafije...

UDRUGI SPASA&MIRA O PRIKRIVANJU ZLOČINA

UDRUGI "SPASA&MIRA"

OBAVJEST O KRŠENJU LJUDSKIH PRAVA I KRIMINALU U DRŽAVNIM ORGANIMA

Obavještavam vas o neregularnostima i nezakonitostima prilikom obraćanja državnim institucijama i organima te prilažem materijal koji to dokazuje s napomenom da se ne radi o "greškama" nego o organizovanom kriminalu ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE čiji su pripadnici na pozicijama sudija, državnih tužilaca, inspektora, poslanika, ministara, pa do predsjednika. Sve sa ciljem da se vrši i nastavi sistematska pljačka naroda i državne imovine a pritom se bezočno gazi zakon, ljudska prava garantovana Ustavom i pri tome koriste fašističke metode na kojima bi im i nacisti pozavidjeli.
UVOD: Prije svega skrećem pažnju na opšte poznatu činjenicu da svakodnevno izlaze u javnost afere u kojima su akteri nosioci državnih funkcija, pokraden ogroman novaac a praktično bez ijedne osuđujuće presude jer tužioci kojima je posao da gone počinioce krivičnih djela i plaćeni su za to novcem građana, umjesto toga prikrivaju dokaze i štite krivce jer su i sami dio mafije. Javno je poznato i priznato od strane vlasti pritisnute dokazima iz EU, da je samo preko 3 banke koje je kontrolisala Vlada RS, (BIB, BOBAR i BANKA SRPSKE), opljačkano oko 2 milijarde maraka, sve uz znanje i logistiku predsjednika, agencije za bankarstvo, vlade i okružnih tužilaštava.
ORGANIZOVANI KRIMINAL: Danas je takođe opšte poznato da je Bobar grupa klasična zločinačka organizacija, preko koje se pljačkao novac a 25.02.2012. je otkriveno preko 4 miliona maraka transakcija narko mafije kroz Bobar banku, na šta nije bilo nikakve reakcije, nego je vjest brzo zataškana i postala tabu tema. Ali ono što se još krije fašističkim metodama je to da se preko firmi režimskih tajkuna vršilo krijumčarenje, (vjerovatno narkotika) a sada dostavljam dokaz o švercu iz Federacije BIH, firme Asa auto, prevoznikom Haak trans, (vlasnik Nijaz Hastor, najbogatiji bošnjak) do firme AD Univerzal, (vlasništvo sada zvanično preminulog Bobar Gavrila, tada najbogatiji srbin).
U pitanju je dan 23.07.2009. kada je prilikom krijumčarenja tehnički neispravnim kamionom na ulazu u AD Univetzal usmrćena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo, kamion je pobjegao a tužilaštvo i policija sakrili dokaze kako bi sve predstavili kao pad sa bicikla i prikrili režimski šverc. Prvo dokaz koji prilažem je "Izjave aktera sverca i ubistva" iz koga se vidi da su vozači ostavili 4 PAKETA, magacioner ujutru zatekao samo PAKET, što znači da su 3 PAKETA, neke "robe" nestala preko noći.
Pripadnici mafije u policiji i tužilaštvu sa smislili plan da ubistvo predstave kao pad sa bicikla, na žicu od korpe i stoga je uklonjen materijalni dokaz zločina "Dokazni predmeti". Radi se o ruksaku koji je ubijana djevojčica imala a vidljivo je da je kaiš dvostruko presječen, dio nedostaje a ostatak zamrljan ili opran jakim hemijskim sredstvom.
Očito je isti predmet koji je ubio djevojčicu, presjekao i kaiš, te je zato ovaj dokaz i sakriven kako bi se prikrilo ubistvo, šverc i nastavilo sa krađom milijardi maraka. O ovom predmetu i o unutrašnjim povredama konstatovanih obdukcijom, pripadnici mafije iz tužilaštva nisu obavjestili ni javnost niti vještaka trasologa, dr. Busarčevića, koji o tome NEMA POJMA. Razgovor sa njim i svi dokazi se nalaze na priloženom disku, a štampano dostavljam dokument "Falsifikati" na kome se vide slike koje dokazuju moje tvrdnje.
DISKRIMINACIJA I KRŠENJE PRAVA: Ali sve ovo ma koliko monstruozno bilo nije razlog mog obraćanja iako očekujem da o ovim zločinima državnih službenika upoznate javnost, nego stavljam akcenat na fašističku diskriminaciju koja se vrši godinama sa ciljem da se zaštite krivci, počinioci i milijarderi koji stoje iza svega. Dakle, iako se htjelo sasvim sakriti postojanje dokaza, još početkom 2010-te, po obustavi istrage a 6 mjeseci od ubistva, uspio sam poslije dozvole sudije da fotografišem sporni "dječji ruksak" i odmah o tome pismeno postavio pitanje "Zahtjevi 11.02. i 17.03.2010." na šta nije bilo nikakvog odgovora jer je OT Bijeljina smišljeno sakrila materijalne dokaze i ne može odgovoriti jer nisu ni evidentirali presjecanje kaiša a ako to priznaju pismeno onda se radi o NOVOM DOKAZU, te bi bili prisiljeni ponovo otvoriti istragu. Zbog toga je izdata TAJNA USMENA FAŠISTIČKA NAREDBA, da se svim srodnicima ubijene djevojčice zabrani pristup u OT Bijeljina, što je prema planu trebalo i da ostane tajno i skriveno ali sam naredne godine da bih došao do dokaza o tome odbio fašističku naredbu te na prekršajnom sudu, (Zapisnik 19.08.2011.) dobio dokaze za nju, izjavu pripadnika sudske policije koji jasno u zapisnik kaže da citiram "ZDENKO BAJO, NJEGOVA SESTRA I DRUGI SRODNICI, (IVONE BAJO) NE MOGU LIČNO PRISTUPITI U OT BIJELJINA".
Time su htjeli osigurati nastavak MIRNOG KRIMINALNOG NERADA, tužilaštva jer uhvaćeni u monstruoznom kriminalu nisu imali rješenje i odgovor na to, pa su se posakrivali po kancelarijama i naložili sudskoj policiji da nikom ne dozvoli pristup i postavljanje nezgodnih pitanja.
U to vrijeme još nisam imao nikakve dokaze u krijumčarenju nego sam samo pismeno izneo pretpostavku da bi to mogao biti jedan od razloga za prikrivanje ubistva ali ne znajući da dokaze o tome još nemam, dva pripadnika OT Bijeljina su kao građanska lica otišli do CJB Bijeljina, (iako imaju dežurnog tužioca u svojoj zgradi, nadležnog za krivične prijave) te me lažno optužili za "Ugrožavanje sigurnosti". Cilj je bio da to ne izglada kao osveta prema meni i da se potom prilikom pretresa kuće koju su izdejstvovali, otme računar sa dokazima kriminala i isti unište.
Računar je zadržan oko 9 mjeseci i iako sam pismeno više puta upozoravao sudiju na postojanje neprocjenjivo vrijednog programskog koda i opasnost da ga kriminalci unište sa dokazima, isti se oglušivao, nije poštovao ZKP-u da me obavjesti o otvaranju i pregledu računara a takođe je ignorisan moj pismeni zahtjev da se izvrši kontrola ispravnosti računara prilikom preuzimanja.
Načelniku kriminalističke policije u CJB, Bijeljina koji je zaprimio lažnu prijavu protiv mene, odneo sam sa sestrom Budimkom, dokaze o kriminalu Stjepanović Danice a on je obećao da će pokrenuti istražne radnje. Šta se desilo da materijalom ne znam sigurno jer je gospodin Teodorović, preminuo samo 5 dana kasnije, navodno od srčanog udara. Autopsije nije bilo a ja osnovano sumnjam da se radi o ubistvu trovanjem što su pokušali i na meni.
Moguće je da je materijal proslijedio Specijalnom tužilaštvu RS, jer sam početkom godine dobio odluku "Naredba KTA-ST-122-10" u kojoj se kaže "kako nema dokaza da je torba oštećena na opisani način niti da su unutrašnje povrede sakrivene". Očito je da je zabrana pristupa imala za cilj da spriječi prikupljanje dokaza o kriminalu OT Bijeljina. Tek 15.04.2015. godine vraćene su stvari Ivone Bajo, (Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)) u kome je konstatovano, sa potpisom i pečatom, oštećenje ruksaka koje sam opisivao godinama.
Imajući taj dokaz nastavio sam sa zahtjevima po ZOSPI-a i tek tada krajem 2015-te, šest godina od ubistva djevojčice, policija i tužilaštvo priznaju da "NEMAJU POJMA" o oštećenju predmeta, (prilog "Odgovori OT i CJB Bijeljina") te svaljuju krivicu jedni na druge. S druge strane skoro istovremeno se priznaju istražne radnje na odnesenom računaru "Odgovor OT Bijeljina IT-4915 08.12.2015." što je ranije bezočnim lažima prikrivano čak i u sudskoj presudi.
U prilogu "Okruzni sud 80 0 P 039222 15 Gž" na drugoj strani tvrdi se da nije bilo nikakvog vještačenja iako to tužena strana nije tvrdila niti je sud izvodio dokaze o tome. Ali kada sam dobio dokaz iz OT Bijeljina da su vršene istražne radnje i predložio ponavljanje postupka, to se odbija ali sada u prilogu "Rješenje 80 0 P 039222 16 Gvlž" se kaže kako je LOGIČNO da su vršene istražne radnje, i da je moguće pritom mi nanesena šteta ali se prijedlog za ponavljanje svejedno odbija. No čak ni nanesena šteta uništavanjem programskog koda nije osnov za moje obraćanje vama nego kršenje sledećih prava garantovanih ustavom RS, te navodim stavove iz relevantnih članova:
Član 23. Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama.
Član 16. Svakome je zajamčeno pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se rješava o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.
Član 48. Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom.

Dakle član 48 kaže da se prava iz Ustava RS NE MOGU ODUZETI NITI OGRANIČITI, a s obzirom da se ne samo prema meni nego prema svim srodnicima primjenjuje USMENA FAŠISTIČKA NAREDBA, bez suda i presude, bez pismenog rješenja i prava na žalbu, time je prekršeno pravo zajamčeno članom 16, dok odbijanjem da mi uruče podatke koje su prikupljali pregledom računara i dananoćnim nadzorom nada mnom, krše garantovano pravo iz člana 23.
Dakle sugerišem da obratite pažnju i zatražite objašnjenje od OT Bijeljina, sudske policije i sudova u Bijeljini o kršenju ovih prava iz članova 16 i 23 a prilažem i dokument "Članovi iz Ustava RS" u kome je navedeno više članova i prava koja se krše. Sudovi se čak ismijavaju sa pravima iz Ustava pišući kako nisam diskriminisam time što je naredba IZDATA, JER KAKO KAŽU MOGU SLOBODNO OTIĆI U POŠTU U ČEMU ME NIKO NE BI SPRIJEČIO, iako je suština prava i tužbe bila u tome da sam diskriminisan zbog toga što mi rješenje o zabrani nije pismeno uručeno niti omogućeno pravo žalbe.
I na kraju još jedan dokaz toga da se takozvani državni organi izruguju sa građanima je jedan od poslednjih zahtjeva predat u OT Bijeljina, Osnovnom i Okružnom Sudu, te u CJB Bijeljina a prilažem primjerak predat Okružnom sudu u Bijeljini "Zahtjev za informacije 87 b". Iz tog zahtjeva skrećem pažnju sada samo na prvu tačku u kojoj tražim dokumentaciju o otvaranju i pregledu računara. U takozvanom "odgovoru" mi se uopšte ne dostavljaju podaci koje sam tražio što se vidi iz priloga "Okružni sud odgovor 07.09.2016." nego se nudi uvid u neki predmet, gdje naravno nema ničeg od traženog.

PREDLAŽEM DA UDRUGA POŠALJE NEKOG OD SVOJIH ČLANOVA DA LIČNO PRISUSTVUJE NEKOM OD MOJIH POKUŠAJA DA OSTVARIM PRAVA GARANTOVANA USTAVOM I O SVEMU INFORMIŠE JAVNOST...

PRILOZI

Izjave aktera sverca i ubistva
Dokazni predmeti
Falsifikati
Zahtjevi 11.02. i 17.03.2010.
Zapisnik 19.08.2011.
Naredba KTA-ST-122-10
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)

Odgovori OT i CJB Bijeljina
Odgovor OT Bijeljina IT-4915 08.12.2015.
Okruzni sud 80 0 P 039222 15 Gž
Članovi iz Ustava RS
Zahtjev za informacije 87 b
Okružni sud odgovor 07.09.2016.
DVD sa dokazima

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

05.09.2019.

KRIVIČNA PRIJAVA ZA PRODUŽENO KRIVIČNO DJELO

Pripadnici kriminalnog klana koji su prikrili ubistvo osmogodišnje djevojčice i krijumčarenje u Bobar grupu, nisu me uplašili i ja ću ponovo otići i zahtijevati da saopšte zbog čega su oprali materijalni dokaz benzinom i sakrili o tome podatke od tužilaštva te ako tom prilikom budem ubijen na način kakav je recimo sudski policajaca Deurić, ubio građanina pred sudom u Vlasenici ili na bilo koji drugi način, ukazujem ovim dopisom na osobe koje su smišljeno prikrile ubistvo djevojčice i imaju motiv da ubiju i mene. TO SU PRIPADNICI MUP-A : MARKOVIĆ DRAGOSLAV, STANIŠIĆ STANKO I VRUĆINIĆ SINIŠA...

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI
UREDU GLAVNOG OKRUŽNOG TUŽIOCA I OJT STJEPANOVIĆ DANICI

KRIVIČNA PRIJAVA ZA PRODUŽENO KRIVIČNO DJELO

Veza : Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017. i predmet KTA-596/09
U dokumentu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, upućenog osnovnom sudu u Bijeljini, pismeno se iznosi stav da tužilaštvo nema saznanja o oštećenjima "Dječjeg ruksaka" jer nisu evidentirana u zahtjevu policije za deponovanje predmeta.
Da MUP zaista nije opisao pomenuta oštećenja, vidljivo je u prilogu "Zahtjev za deponovanje 01.09.2009." koji je potpisan od strane službenog lica čiji je potpis nečitak a ne postoji štampano ime.
Ali da je taj predmet, odnosno dječji ruksak zaista ostećen, odnosno dvostruko presječenog kaiša, čiji dio nedostaje a ostatak je tretiran hemijskim sredstvom, vidljivo je iz priloga "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)".
Važno je istaći da je taj predmet, (Dječji ruksak) nosila preko ramena, osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo, prilikom zadobijanja smrtonosne povrede a više lica je uklonilo taj dokazni predmet ubistva sa smrtno ranjene djevojčice, tretirali ga hemijskim sredstvom i podatke o tome svjesno prikrili iz dokumentacije.
Da je to istina vidi se iz fotografija "Dječji ruksak - snimak MUP-a" odnosno vidljivo je da je kaiš bio dvostruko presječen i prije deponovanja i autor foto dokumentacije Siniša Vrućinić, koji se potpisao je to morao vidjeti ali ispod fotografije nije napisao ništa o tome. Potpis Vrućinića je vidljiv na prilogu "Foto dokumentacija K.U. 433-9 od 17.08.2009.".
S obzirom da oštećenja na predmetu, ukazuju da je djevojčicu Ivonu Bajo, ubio isti predmet, koji je presjekao kaiš a ne žica kako je lažno pokušala predstaviti kriminalna grupa iz MUP-a, predao sam pismeni "Zahtjev za informacije 29.01.2018." gdje pod tačkom 8, na drugoj strani postavljam konkretno pitanje "da li je MUP zatekao dječji ruksak skinut sa ubijene Ivone Bajo presječenog kaiša, opranog hemijskim stredstvom da se uklone tragovi ubistva ili su pripadnici MUP-a oprali kaiš te o tome nisu htjeli izvijestiti tužilaštvo i ko je osoba koja je potpisala taj zahtjev za deponovanje".
Na taj zahtjev mi nikada nije odgovoreno a prilikom pokušaja da lično dođem do odgovora dana 22.05.2019. umjesto da postupe profesionalno, pripadnici MUP-a su poslali NN "batinaša" u civilu, da me napadne, prijateći mi prebijanjem i ubistvom, koji je to i učinio koristeći fizičku silu u zgradi PU Bijeljina dok su to nepomično gledali uniformisani službenici.
O tom događaju sam podnio krivičnu prijavu a u narednom periodu, pretražujući dokumentaciju, ustanovio sam ko je inspektor koji je potpisao zahtjev za deponovanje prikrivajući podatke o materijalnom dokazu ubistva.
Radi se o Stanišić Stanku što se može vidjeti iz zapisnika "Svjedočenje Ljiljane Smiljić 11.08.2009." gdje je na kraju odštampano njegovo ime i potpis koji je identičan potpisu na zahtjevu za deponovanje.
U samom uvodu se vidi da je gospodin Stanišić, krajnje neprofesionalno i kriminalno, prije bilo kakve istrage dao smjernice i sugestije da je ubijena djevojčica Ivona Bajo stradala nesretnim slučajem, tako što je navodno "sama pala sa bicikla i zadobila smrtonosnu povredu".
Treća osoba koja je smišljeno saučestvovala u prikrivanju materijalnih dokaza ubistva je inspektor Marković Dragoslav a posebno je bitno da je on lično ispitivao portira AD Univerzal, "Sofrenić izjava MUP-u 28.07.2009." poslije čega ni on niti bilo koji inspektor MUP-a "NEMA" i ne iznosi podatke o činjenici da je istovremeno sa smrtonosnim ranjavanjem Ivone Bajo, u krug firme ušao kamion, koji je dovezao "NEKU" robu a ispostavilo se da su 3 od 4 paketa tada istovarana, nestala preko noći.
Dakle u zapisniku o saslušavanju Sofrenić Blagiše koje je obavio inspektor Marković Dragoslav, ne pominje se nikakav kamion a u izjavi datoj tužiocu 10.08.2009. na dnu predzadnje strane, Sofrenić kaže da je o tome obavjestio policiju prilikom prve izjave, dodajući da ga "isti nisu pitali kada je vozilo otišlo" što znači da su inspektori smišljeno prikrili i kamion i dovezeni tovar i materijalni dokaz skinut sa ubijene djevojčice koji je uz to po uklanjanju opran hemijskim sredstvom.
Inspektor Marković je lično, majci ubijene djevojčice i meni, tvrdio kako nije zadovoljan radom patologa, da je on siguran da je žica ubila djevojčicu i da je vrh te žice oštar poput noža.
Da je to gnusna laž, može se vidjeti iz fotografija korpe a taj materijalni dokaz se još uvijek nalazi u depou suda u Bijeljini.
Iz ovih činjenica, proizilazi da su pomenuta 3 pripadnika MUP-a uz sigurno još neke, koji su za sada prikriveni, svjesno uklonili materijalni dokaz ubistva "Dječji ruksak" oprali ga hemijskim sredstvom a istovremeno plasirali porodici i javnosti i svim svjedocima, svoju sugestiju kako se radi o nesretnom slučaju te "logično" tu nema šta da se istražuje.
Podsjećam da je važno to što su pomenuti inspektori, pokušali prikriti prisustvo kamiona, koji je prilikom smrtonosnog ranjavanja djevojčice dovezao nelegalni, odnosno krijumčareni tovar u Bobar grupu.
Danas je opšte poznato da se preko Bobar banke opljačkalo više stotina miliona maraka a preko cijele Bobar grupe, sasvim sigurno više milijardi.
Iako nije uopšte potrebno da ulazim u njihove motive, nego samo da dokažem smišljeno prikrivanje materijalnog dokaza ubistva, ukazujem da je u pozadini njihov interes, prikrivanja krijumčarenja u Bobar grupu a da li su to narkotici ili nešto drugo, sasvim je sporedno.
Tokom prethodnih godina, imao sam više prijetnji ubistvom i ovaj napad u zgradi MUP-a, pred policijskim službenicima nije ništa novo ali je specifičan s obzirom na navedene okolnosti.
Ukazujem i na to da sam nedavno u sudskom postupku 80 0 P 097102 18, saopštio sudiji Ljubiši Mičiću da je mafijaški klan spreman ubiti ne samo mene, nego i svakog sudiju i okružnog tužioca, koji bi im mogao kvariti poslove.
To prije svega jer se pomenuti sudija, nije usuđivao izdati naredbu MUP-u, vezano za više mojih zahtjeva tokom prethodnog perioda.
Ali pripadnici kriminalnog klana koji su prikrili ubistvo osmogodišnje djevojčice i krijumčarenje u Bobar grupu, nisu me uplašili i ja ću ponovo otići i zahtijevati da saopšte zbog čega su oprali materijalni dokaz benzinom i sakrili o tome podatke od tužilaštva te ako tom prilikom budem ubijen na način kakav je recimo sudski policajaca Deurić, ubio građanina pred sudom u Vlasenici ili na bilo koji drugi način, ukazujem ovim dopisom na osobe koje su smišljeno prikrile ubistvo djevojčice i imaju motiv da ubiju i mene.
TO SU PRIPADNICI MUP-A : MARKOVIĆ DRAGOSLAV, STANIŠIĆ STANKO I VRUĆINIĆ SINIŠA.
Oni će naravno imati priliku da objasne svoje "propuste" i višegodišnje ćutanje na moje stalne dopise i pitanja vezana za krunski materijalni dokaz ubistva i prikrivanja zločina. Ukoliko preživim naredne pokušaje mafijaškog klana za likvidaciju te dođem do novih dokaza odmah ću ih dostaviti tužilaštvu...

PRILOZI

Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zahtjev za deponovanje 01.09.2009.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Dječji ruksak - snimak MUP-a

Foto dokumentacija K.U. 433-9 od 17.08.2009.
Zahtjev za informacije 29.01.2018.
Svjedočenje Ljiljane Smiljić 11.08.2009.
Sofrenić izjava MUP-u 28.07.2009.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

30.08.2019.

PRITUŽBA PROTIV SEKULIĆ CVIJETE ZBOG NEMARA I PRISTRASNOG POSTUPANJA

Prethodnih godina su pripadnici klana izvršili ili saučestvovali u više likvidacija a samo ove godine su ubijeni Miloš Ostojić i Slaviša Krunić dok je Slobodan Vasiljević srećom preživio napad. Ubijali su jer nisu pohapšeni odgovorni za ubistvo Ivone Bajo i umjesto da budu na izdržavanju kazne, ostali su na slobodi i nastavili sa pljačkom i ubistvima...

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

PRITUŽBA PROTIV SEKULIĆ CVIJETE ZBOG NEMARA I PRISTRASNOG POSTUPANJA

Član 56. Disciplinski prekršaji sudija (ZOVSITV)
1. povreda načela nepristrasnosti
2. postupanje s pristrasnošću i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke
3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema strankama u postupku, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama
8. nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti
9. donošenje odluka kojim se očigledno krši zakon ili uporno i neopravdano kršenje pravila postupka
22. ponašanje u sudu i izvan suda koje šteti ugledu sudijske dužnosti
23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudstva.

OBRAZLOŽENJE
Kao prvi prilog i dokaz ove pritužbe prilažem dokument ureda disciplinskog tužioca "Odluka po UDT 16893/17 od 19.02.2019.".
Ta pritužba je kako se i navodi u obaveštenju, bila vezana za moj zahtjev za pristup informacijama i predmete koji su privatno vlasništvo od 15.07.2016. po kojem nije postupljeno.
Ured disciplinskog tužioca me dalje obavještava da je prema izvršenim provjerama ustanovljeno da je počinjen propust referenta te zahtjev nije ni dostavljen sudskoj upravi a da je predsjednik suda protiv odgovornog referenta preduzeo potrebne mjere.
Time je suštinski, ured disciplinskog tužioca ustanovio da za kršenja mojih prava nije odgovoran niko iz sudske uprave s obzirom da o svemu nisu imali nikakvih saznanja zbog propusta nekog drugog službenika.
Ali sa druge strane, to da li je na moja prava izvršen napad, krivicom nekog sudije, okružnog tužioca, sudskog policajca ili službenika suda, suštinski je nebitno, jer svi oni nastupaju u ime Republike Srpske.
Predmet 80 1 Pr 082502 17 Pr, koji je vodila sudija Sekulić Cvijeta se odnosi na dan 15.12.2016. kada sam lično došao da ostvarim svoja prava, tražena navedenim zahtjevom a kojom prilikom su pripadnici sudske policije krajnje drsko i bezobrazno bacili dokumentaciju na pod i odbili o mom dolasku obavijestiti osnovni sud i tužilaštvo.
Moja upozorenja pripadnicima sudske policije da prekinu sa napadima na garantovana prava i prikrivanjem dokaza ubistva osmogodišnje djevojčice, koje sam donio sa namjerom da predam tužiocu i pokazao svim prisutnima, (Snimci dokaza krivičnih djela) su po naredbi kriminalca Borovčanin Danka, predstavljana kao kršenje javnog reda i mira a potom je u tom napadu na moja prava saučestvovala i sudija Sekulić Cvijeta, odbivši da ustanovi sve činjenice, uključujući i ovu do koje je došao ured disciplinskog tužioca.
Detaljniji i pregledniji snimci materijalnog dokaza ubistva se mogu vidjeti na prilogu "Snimci dječjeg ruksaka" gdje je u vrhu snimak MUP-a, neposredno poslije ubistva osmogodišnje djevojčice a ispod su snimci načinjeni poslije preuzimanja iz sudskog depoa 2015-te. Dakle od 2009. do 2015. je ovaj predmet skinut sa ubijene djevojčice skrivan a porodica proglašavana ludacima sve sa ciljem da se zataška šverc i pljačka preko Bobar grupe u čemu udio imaju mnogi kriminalci instalirani u državnim organima.
To je dakle `ručni rad` mafijaškog klana iz istražnih organa a kakvi su monstrumi u pitanju može se vidjeti na slici "Ručni rad policije". Vidljiva je rana na grudima djevojčice koja je nanesena istim predmetom, koji je presjekao i kaiš ruksaka koji je nosila preko ramena.
Zlikovci su dakle taj ruksak sklonili, oprali benzinom i sakrili da bi ubistvo predstavili kao samopovređivanje. I sada je u tom zločinu saučesnik i Sekulić Cvijeta, sve zbog milijardi opljačkanih preko Bobar grupe.
Postoji više dokumenata koji dokazuju prekršaje i čak krivična djela sudije Sekulić Cvijete a ovom prilikom, zbog jednostavnosti priložiću samo jedan i to dokument pod nazivom "Zahtjev i obavještenje po predmetu 80 1 Pr 082502 17".
U popisu mojih zahtjeva, vezano za dokumentaciju i svjedoke, izdvajam materijal koji sam tražio upravo pomenutim zahtjevom od 15.07.2016. a koji je obrađivao i ured disciplinskog tužioca, ustanovivši odgovornost službenika Republike Srpske.
Što se tiče svjedoka koje sam predložio, od navedenih izdvajam gospodina Aida Hanušića, predsjednika osnovnog suda i Dijanu Savić Božić, sekretara osnovnog suda u Bijeljini.
Sudija Sekulić Cvijeta je odbila sve moje prijedloge vezano za dokumentaciju i svjedoke, iako je bila dužna utvrditi sve činjenice, odnosno da li postoji bilo čija odgovornost, zbog napada na moja prava garantovana ustavom i zakonima a ona to nije učinila.
Da je pozvala bilo koga iz sudske uprave da svjedoči, isti su mogli na pretresu posvjedočiti da moj zahtjev od 15.07.2016. čiju sam kopiju priložio u postupku, nikada nije došao do njih zbog greške službenika suda, odnosno da ne postoji nikakva moja odgovornost nego brutalni napad sudske policije na prava garantovana ustavom.
Odgovornost sudije Sekulić Cvijete je utoliko veća, pošto se radi i o prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice a za šta su odgovorni inspektori, Marković Dragoslav, Siniša Vrućinić, Stanko Stanišić i drugi koji su uklonili materijalni dokaz ubistva sa ubijene djevojčice, oprali ga benzinom i sakrili iz istražnih radnji, da bi prikrili krijumčarenje u Bobar grupu.
Taj materijalni dokaz sam i doneo kritičnog dana, pokazivao ga svim prisutnim službenicima a takođe sam ga doneo i na pretres tražeći od sudije Sekulić da postupi prema zakonu i o materijalnom dokazu krivičnog djela, obavijesti nadležne organe na šta je obavezna zakonom o krivičnom postupku, što ona nije učinila iako je taj moj zahtjev unijela u zapisnik.
Cijelim tim postupkom je dirigovao i manipulisao, kriminalac Danko Borovčanin, načelnik sudske policije koji je godinama nezakonito primjenjivao fašističke metode i zabranjivao pristup pripadnicima porodice ubijene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, kako bi nas spriječio da dostavimo dokaze o ubistvu i pokrenemo istragi a sve sa ciljem da prikrije šverc narkotika iz Istočnog Sarajeva, preko Bijeljine, te dalje do Banjaluke i Evropske unije u koji je umiješan on i njegovi saučesnici iz narko mafije sa područja Istočnog Sarajeva.
Prethodnih godina su pripadnici tog klana izvršili ili saučestvovali u više likvidacija a samo ove godine su ubijeni Miloš Ostojić i Slaviša Krunić dok je Slobodan Vasiljević srećom preživio napad. Ubijali su jer nisu pohapšeni odgovorni za ubistvo Ivone Bajo i umjesto da budu na izdržavanju kazne, ostali su na slobodi i nastavili sa pljačkom i ubistvima.
TI ZLOČINI I DESETINE UBISTAVA IZ RANIJEG PERIODA ZAKLJUČNO SA LIKVIDACIJOM DVOJICE POLICAJACA U SARAJEVU SU DIREKTNO NA SAVJESTI I SUDIJI SEKULIĆ I SVIM DRUGIM SUDIJAMA I OKRUŽNIM TUŽIOCIMA, SVIM PRIPADNICIMA PRAVOSUĐA I POLICIJE, KOJIMA SAM GODINAMA DOSTAVLJAO DOKAZE O PRIKRIVANJU UBISTVA IVONE BAJO...

PRILOZI

Odluka po UDT 16893-17 od 19.02.2019.
Snimci dokaza krivičnih djela
Snimci dječjeg ruksaka
Ručni rad policije
Zahtjev i obavještenje po predmetu 80 1 Pr 082502 17

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

25.08.2019.

DOPUNA KRIVIČNE PRIJAVE PROTIV VIŠE LICA ZA VIŠE KRIVIČNIH DJELA

Napadač na mene je mogao biti obavješten samo od drugih lica iz MUP-a, pošto sam tražio da se o mom dolasku i materijalu koji sam doneo obavjeste, načelnici PU Bijeljina i kriminalističke policije te komandir PS Bijeljina. Umjesto da postupi prema zakonu i uzme u obradu dokaze krivičnih djela koje sam doneo, MUP je poslao NN batinaša da me UPLAŠI, IZBACI, OTJERA, PSUJE I ZAPRIJETI UBISTVOM ako se ikada više vratim...

OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

DOPUNA KRIVIČNE PRIJAVE PROTIV VIŠE LICA ZA VIŠE KRIVIČNIH DJELA

PREDMET : KTA - 25395
ČINJENICE :
Ističem da fizički napad na mene 22.05.2019. koji sam opisao u krivičnoj prijavi, nije izvršilo samo NN lice, nego je kompletan MUP RS, napadač i počinilac direktnog krivičnog djela. Zatim saučestvuje, nečinjenjem - propuštanjem da se napadač prvo upozori, pa propuštanje da se spriječi u fizičkom napadu i prijetnjama. Još gore od toga je odbijanje MUP-a da sačini zabilješku o kompletnom događaju i pokrene postupak za sankcionisanje počinioca a bilo je osnovano i njegovo momentalno lišenje slobode. I na kraju MUP RS je aktivno učestvovao u prikrivanju počinioca jer ne samo da nisu službeno reagovali ni uradili ništa od prethodno navedenog nego su i na više mojih ponovljenih pitanja da mi kažu ime napadača, službenici u portirnici i dežurnoj službi prikrili počinioca, samo mi saopštivši da je u pitanju službenik MUP-a. I NAPADAČ I PRISUTNI SLUŽBENICI SU BILI UČESNICI U TIM RADNJAMA KAO SLUŽBENICI MUPA U IME I ZA INTERESE MUP-A...

Na sve to dodajem da je napadač na mene mogao biti obavješten samo od drugih lica iz MUP-a, pošto sam tražio da se o mom dolasku i materijalu koji sam doneo obavjeste, načelnici PU Bijeljina i kriminalističke policije te komandir PS Bijeljina. Umjesto da postupi prema zakonu i uzme u obradu dokaze krivičnih djela koje sam doneo, MUP je poslao NN batinaša da me UPLAŠI, IZBACI, OTJERA, PSUJE I ZAPRIJETI UBISTVOM ako se ikada više vratim.
Vratio sam se 21.06.2019. da pitam komandu PS Bijeljina da li će i dalje stajati kao "ležeći policajci" ako me neko napadne te da li će sarađivati u razotkrivanju napadača i nalogodavaca. Poslije oko sat i po čekanja, (konsultacija i priprema unutar MUP-a, pozvan sam u kancelarije komandira i zamjenika, koji su tom prilikom bili IZUZETNO LJUBAZNI I KOREKTNI, te mi saopštili da ONI ne mogu, da nije kolegijalno da prave pritisak na službenike kako bi uticali na njih da otkriju ime napadača ali da će imena onih koji su tog dana bili na portirnici i dežurnoj službi dostaviti tužilaštvu ukoliko se to zatraži, kako bi isti mogli dati izjave inspektorima kriminalističke policije.
I to je nešto što smatram da se obavezno mora spriječiti. Svjedoci, pripadnici MUP-a nikako ne bi trebalo da se ispituju od strane pripadnika MUP-a vezano za napadača kojeg je MUP, poslao na mene. Ispitivanje bi zbog nepristrasnosti trebalo obaviti okružni tužilac, posebno jer su i svjedoci iz policije u opasnosti, tolikoj da bi bili ugroženi i njihovi životi u zavisnosti od toga kako bi svjedočili pred nekim od inspektora koji je moguće lično poslao batinaša da mi prijeti ubistvom.
Tada mi je saopšteno i da u zgradi PU Bijeljina nema video nadzora, odnosno ne postoje snimci koje sam pismenim zahtjevom prethodno tražio. U vrijeme kada bukvalno svaki kiosk ima kamere za nadzor, situacija da ih nema MUP, samo potvrđuje da je kriminal i nasilje u prostorijama MUP-a, redovna pojava te se kao takva a nezakonita prikriva i "nepostojanjem" potrebe za video nadzor. Sa druge strane postavljaju se kamere i angažuju snimatelji za praćenje građana na trgovima, parkovima, klupama oko crkve a mene lično je pratilo više agenata u civilu dok se komunukacije snimaju neprekidno.
Uz sve to napominjem da je suštinski u pitanju "produženo krivično djelo" jer se radi o prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, koje su izvršili, inspektor Marković Dragoslav, NN lice čiji potpis se vidi na dokumentu "Zahtjev za deponovanje 01.09.2009." koji prilažem te više drugih lica iz MUP-a na način da su uklonili materijalni dokaz ubistva sa smrtno ranjene djevojčice, dječji ruksak, čiji je kaiš dvostruko presječen predmetom koji je ubio djevojčicu. Veći dio kaiša nedostaje a ostatak je opran hemijskim sredstvom da se uklone tragovi koji ukazuju na ubistvo i uzrok presjecanja te o tom dokazu nisu obavjestili tužilaštvo, (Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.) iako su fotografisali taj materijalni dokaz.
Sve ovo se može vidjeti iz priloga "Snimci dječjeg ruksaka" gdje su na vrhu snimci policije a ispod slike koje sam načinio lično poslije preuzimanja a stanje u kome se nalazio materijalni dokaza je konstatovano u prilogu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)".
Da postoji frakcija u MUP-u, koja smišljeno prikriva zločine, pljačke i ubistva ima nebrojeno primjera i dokaza a sada navodim samo 3, kao argument da saslušavanje svjedoka ako se želi koliko toliko nepristrasna istraga, mora obaviti tužilac a nikako inspektori kriminalističke policije koji su i prikrili kako ubistvo Ivone Bajo tako i mnoge druge zločine.
1 : Skrećem pažnju da je u Banjaluci sličan slučaj, vezan za istragu oko nestanka i ubistva Bojana Koprene, gdje je trenutno obustavljena istraga protiv dvojice osumnjičenih a otvoren predmet protiv policijskih inspektora, koji su prema svjedočenjima iznudili iskaze od jednog svjedoka a osumnjičenog su mučili satima udarcima nogama rukama i kocem. Iako je tužilaštvo izdalo naredbu za provođenje istražnih radnji, ministar unutrašnjih poslova, odbija da postupi po naredbi što nedvosmisleno znači - Da se pokušava sakriti izvršeni kriminal i počinioci. Zvanično su objavljeni sukobljeni stavovi iz policije i tužilaštva a nezvanično pripadnici tužilaštva su fizički ugroženi od vrha MUP-a i čak strahuju za svoje živote.
2 : Neposredno po pronalaženju tijela Davida Dragičevića, MUP je samo 2 dana kasnije, 26.03.2018. organizovao konferenciju za štampu na kojoj je nezakonito i neovlašteno iznosio podatke iako tada predmet bukvalno nije ni otvoren u nadležnom tužilaštvu. Ispostavilo se da su tada iznesene gomile laži zasnovane na navodnim podacima koje su prikupljali građani a MUP je uništio materijalni dokaz - dio odjeće ubijenog. S tim u vezi osim istrage o ubistvu, otvoreni su i postupci protiv službenika MUP-a za "sprečavanje dokazivanja" te građanina za brisanje snimaka video nadzora.
3 : Milan Vukelić, (poput mene podnosio prijave i pisao o kriminalu pripadnika mafije) je dao izjavu pred kamerama, prije nego što je ubijen (video zapis "Banjaluka - Milan Vukelic 11 godina od ubistva" na web adresi "https://www.youtube.com/watch?v=Jh79dJ8aKAk" u kojoj ističe od 2:15 do 2:45 da mu je prijećeno u prostorijama MUP-a, između ostalog riječima "PREKINI, PREKINI DA PIŠEŠ, IMAŠ ŽENU I DVOJE DJECE". Neposredno poslije toga je dignut u vazuh eksplozivom, daljinskom komandom i to upravo kod zgrade MUP-a, koji praktično jedini ima ljudstvo i tehniku za takve likvidacije. Unutrašnja kontrola je prema komentaru novinarke iznela stav da je službenik D.M. postupao u skladu sa ovlašćenjima, ne precizirajući da li ubijenog proglašavaju lažljivcem ili smatraju da je normalno i zakonito prijetiti nekoj osobi i njegovoj porodici. ISTRAGA O OVOJ MONSTRUOZNOJ LIKVIDACIJI KOJA JE IMALA ZA UVOD PRIJETNJE MUP-A ŽRTVI JE I POSLIJE 12 GODINA "U TOKU" A POČINIOCI I NALOGODAVCI "NEPOZNATI"...
Ovo je samo mali dio od obilja primjera kriminala pripadnika MUP-a, koji se kreće od pljački transporta novca na autoputu preko dilanja narkotika do ubistava ali je primjer 3 skoro identičan situaciji koju sam ja doživio te neću dalje navoditi detalje o takvim slučajevima. U najboljem slučaju MUP, koji je na moja pitanja prisutnim službenicima, krio ime napadača će se izjasniti da niko nije dobro vidio lice te osobe a ako bi me ubili u međuvremenu onda me još mogu optužiti da sam sve izmislio. Iako godinama ne vozim automobil da bih smanjio mogućnost likvidacije eksplozivom to nije ni blizu sigurnosti a posebno ne od rafala iz automatskog oružja.
Samo nekoliko dana poslije napada na mene, došlo je do pokušaja likvidacije Slobodana Vasiljevića u Šekovićima od strane lica čije je prijetnje prijavljivao prethodnih godina a isti su imali podršku i zaštitu policije.
Osoba koja je u prijateljskim vezama sa nekim od napadača, angažovana je da me kontaktira i dogovori sastanak od 15. do 22. decembra 2017-te. Takvih primjera je bilo mnogo a ističem samo još pokušaj osobe da me odvede u pravcu Ugljevika i Tuzle, (što odgovara mjestu stanovanja M.S.) na sastanak sa NN licem o kome nije htio da kaže nikakve podatke. Audio snimak razgovora o tome je u fajlu Agent.mp3" ranije dostavljen na diskovima sudu u Bijeljini u predmetu 80 0 Pr 097548 18 Pr i predat inspektoru Maksimović Bojanu.
PRIJEDLOZI :
Kao podnosilac krivične prijave kome su kršena prava garantovana Ustavom i zakonima a na sve to sam fizički napadnut i prijećeno mi je ubistvom, predlažem da tužilaštvo izvrši sljedeće radnje :
- Da se od Policijske uprave Bijeljina, odnosno MUP-a, zatraži ime službenika koji je od 11 do 13 sati, 22.05.2019. bio na portirnici zgrade.
- Da se od Policijske uprave Bijeljina zatraže imena službenika koji su bili u dežurnoj službi od 11 do 13 sati 22.05.2019.
- Da se od Policijske uprave Bijeljina, zatraži necenzurisan dokument, (koji sam predao uz prijavu sa sakrivenim imenima) o primopredaji lica lišenog slobode na dan 27.09.2018. na kome će se vidjeti imena službenika sudske policije koja su me pruzeli.
- Da se od MUP-a, zatraži ime službenika koji se potpisao na drugoj strani priloga "Zahtjev za deponovanje 01.09.2009." s obzirom da sam poslije zahtjeva MUP-u da otkriju njegovo ime, umjesto toga napadnut uz prijetnje ubistvom.
- Da se od sudske policije, zatraže imena službenika koja su me 27.09.2018. prevozili u osnovni sud na Sokocu.
- Da se od sudske policije zatraže zabilješke policijskih službenika od 27.09.2018. kako bi se vidjelo jesu li zabilježili da sam zahtijevao hitnu medicinsku pomoć, zbog teških problema sa polenom ambrozije i višestrukog povraćanja tokom transporta.
- Da se uputi pismeni poziv u OJT Bijeljina, pripadniku MUP-a, Panić Srećku koji je sačinjavao dokumentaciju 27.09.2018. i da se izjasni o mom zahtjevu za medicinsku pomoć, odnosno o činjenici da je upisao kako nisam tražio pomoć a nije se potpisao ni on, ni dva svjedoka, niti rukovodilac što je predviđeno u obrascu.
- Da se uputi pismeni poziv u OJT Bijeljina za sva 3 pripadnika sudske policije koji su me transportovali za Sokolac i da im se postave pitanja vezano za moje zahtjeve za hitnu pomoć, te šta se dešavalo tokom transporta, odnosno da li sam više puta povraćao i da li su me u takvom stanju ostavili na ulicama Sokoca i po čijoj naredbi je sve to izvršavano.
- Da se uputi pismeni poziv u OJT Bijeljina za policijskog službenika sa ulaza u policijsku stanicu na dan 22.05.2019. a kako smo nesporno ustanovili u prisustvu komandira to je Z.M. te da se ispita o svojim aktivnostima po mom dolasku, koga je sve obavjestio o tome i naravno ko je osoba koja me napala u njegovom prisustvu.
- Da se pozovu u OJT Bijeljina, službenici iz policijske stanice Bijeljina koji su bili u dežurnoj službi dana 22.05.2019 i da se ispitaju o događaju i imenu osobe koja me je napala u zgradi kao i zbog čega nisu službeno reagovali.

REZIME :
S obzirom da sam napadnut u zgradi policijske uprave Bijeljine, to nije više napad jednog pojedinca, nego praktično napad ministarstva unutrašnjih poslova, čiji pripadnici su osim direktnog napada, koji je izvelo NN lice, (za mene nepoznato ali ne i za MUP) saučestovali u tome i nečinjenjem ne preduzevši ništa, ni da upozore napadača, ni da pismeno evidentiraju zabilješkom taj događaj, niti poslije mojih zahtijeva da to učine a nisu mi htjeli saopštiti ni njegovo ime što sam više puta zahtijevao poslije napada.
Tu je i dodatno krivično djelo, "pomoć učiniocu poslije izvršenja" a vezano za materijal koji sam tražio tog dana u pitanju je i "produženo krivično djelo" s obzirom da MUP prikriva počinioca koji je uklonio materijalni dokaz ubistva sa ubijene djevojčice Ivone Bajo koji je opran hemijskim sredstvom, kaiš je dvostruko presječen i dio nedostaje, te je taj materijalni dokaz uklonjen iz istražnih radnji i o tome nije obaviješten nadležni tužilac odnosno tužilaštvo, iako je MUP načinio snimke tog predmeta što se vidi iz priloženog dokaza.
Sugerišem da se o ovome obavijesti postupajući tužilac iz tog predmeta KTA-596/09 i poručujem da ću u narednim danima ponovo zahtjevati od kriminalističke policije da saopšti ime osobe koja je potpisala zahtjev za deponovanje a nije navela u kakvom je stanju materijalni dokaz ubistva, kao i da odmah preduzmu sve radnje u vezi toga na koje su obavezni zakonom, te ako tom prilikom budem ubijen, na bilo koji način, ovim putem ukazujem da su odgovorni za to oni isti, koji su naredili napad na mene i prikrivanje materijalnog dokaza ubistva djevojčice Ivone Bajo a ime osobe od koje može početi istraga je navedeno na dokumentu. Potom inspektor Marković Dragoslav, te bivši i trenutni načelnici u PU Bijeljina, koje sam godinama pismeno obavještavao o prikrivanju dokaza ubistva i unjesto da postupe kao profesionalci, cjelo vrijeme štite zločince a na kraju šalju batinaša da me napadne i prijeti ubistvom...

PRILOZI

Zahtjev za deponovanje 01.09.2009.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Snimci dječjeg ruksaka
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

20.08.2019.

PLG DOPIS INSTITUCIJAMA

O hiljadama slučajeva kriminala i diskriminacije nad pojedinim građanima ne vrijedi ni trošiti riječi. Stoga je neophodno da se za svoja prava građani sami izbore jer od državnih organe nemaju i neće dobiti ne samo zaštitu nego ni podršku s obzirom da isti štite interese organizovanog kriminala...

___________________________________________
___________________________________________

OBAVJEŠTENJE UDRUŽENJA "POD LUPOM GRAĐANA"


PLG DOPIS INSTITUCIJAMA

Udruženje "POD LUPOM GRAĐANA" je formirano sa željom da se građani uključe u procese i borbu za uspostavljanje pravnog poretka, te vladavinu zakona i poštovanje ljudskih prava na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Nažalost, trenutno ne funkcioniše pravna država a unutar državnih organa caruju kriminal i korupcija.
Svakodnevno se objavljuju nove afere sa podacima o pokradenim milionima, pa i milijardama maraka.
Dovoljno je podsjetiti samo na primjere krađe novca preko Poreske uprave i bankarskog sektora u koje su umješani ljudi iz političkog vrha i državni službenici.
O hiljadama slučajeva kriminala i diskriminacije nad pojedinim građanima sada i ovde ne vrijedi ni trošiti riječi.
Stoga je neophodno da se za svoja prava građani sami izbore jer od državnih organe nemaju i neće dobiti ne samo zaštitu nego ni podršku s obzirom da isti štite interese organizovanog kriminala.
Ali naravno uvjek postoje časni ljudi i profesionalci te im ovom prilikom upućujemo poziv za saradnju.
Predlažemo da u najskorije vrijeme primite predstavnike našeg udruženja kako bismo vam iznijeli neke primjedbe građana, čuli vaša objašnjenja i odgovore, te po mogućnosti dogovorili saradnju u narednom periodu.
Očekujemo da nam pismeno odgovorite o mogućnosti sastanka i razgovora sa vašim predstavnikom, službom za kontakte sa javnošću, portparolom, sekretarom ili drugim ovlaštenim licima.
Nadamo se da ćemo za ljudska prava i poštovanje zakona moći da se borimo zajedno.
U suprotnom to bi značilo da ne želite uspostavu pravne države i poštovanje ljudskih prava, te biste nam onda u tom slučaju bili protivnik na koga ćemo morati uprijeti prstom, kako na organ u cjelini tako i na pojedince, jer...
BEZ PODRŠKE SAUČESNIKA U INSTITUCIJAMA, PLJAČKA NARODNOG NOVCA NE BI BILA MOGUĆA...

Ovaj moj tekst, napisan prije 2 godine, kao pomoć i sugestija udruženju građana - kako bi trebalo da se radi... nikada nije korišten. Posljedica toga je da za obespravljene građane nije bilo nikakve pomoći ni koristi a radovati se mogu samo režim i njegove sluge...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

15.08.2019.

ZAHTJEV ZA STRAZBUR PO 80 0 P 097102 18 P

NE POSTOJE NIKAKVE INSTITUCIJE NITI ZAKONI NEGO TEROR I DIKTATURA MAFIJE KOJA JE I JAVNO OBJELODANJENA OD STRANE JEDNOG OD POLITIČKIH LIDERA TUŽENE BOSNE I HERCEGOVINE, MILORADA DODIKA. PRED KAMERAMA JE OTKRIO FORMIRANJE "CRNE KNJIGE" SA IMENIMA LICA PROTIV KOJIH ĆE KAKO KAŽE NJIHOVI LJUDI U INSTITUCIJAMA DA VODE BORBU - ŠTO JE JAVNI NALOG ZA LIKVIDACIJE...

ZAHTJEV ZA SUD U STRAZBURU

ZDENKO BAJO PROTIV BOSNE I HERCEGOVINE
PO PREDMETU 80 0 P 097102 18 P

ZAHTJEV ZA STRAZBUR PO 80 0 P 097102 18 P

Od Suda se očekuje da ustanovi da su u konkretnom slučaju prekršena navedena prava Zdenka Baje i da odluči na koji način će oštećeni dobiti zadovoljenje, te da ukaže državi Bosni i Hercegovini koja su zakonska rješenja u njenom zakonodavstvu nesaglasna sa Konvencijom i da joj naloži u kom dijelu i kako treba da izmijeni praksu rada državnih organa...
Skrećem pažnju na predmet "Damjanović - Maktouf", (Aplikacije br. 2312/08 i 34179/08) gdje je konstatovana nezakonita primjena pogrešnog zakona te povlačim paralelu sa ovim postupkom u kome se višestruko primjenjuje pogrešan zakon. Konkretno, nije primjenjen "Zakon o zabrani diskriminacije" i obaveza diskriminatora da dokazuje "nediskriminaciju". Prethodno nije poštovan "Zakon o krivičnom postupku", "Zakon o sudovima" i "Zakon o tužilaštvima" te je suprotno odredbama tih zakona protiv Zdenka Baje, pokrenut krivični postupak pred nenadležnim organima.
Do obraćanja sudu u Strazburu dolazi prije okončanja mogućih pravnih lijekova u domaćoj zemlji te ću s obzirom na propise, pojasniti zašto bilo kakva pravna borba, ovdje nema nikakvoga smisla niti je uopšte moguća. NE POSTOJE NIKAKVE INSTITUCIJE NITI ZAKONI NEGO TEROR I DIKTATURA MAFIJE KOJA JE I JAVNO OBJELODANJENA OD STRANE JEDNOG OD POLITIČKIH LIDERA TUŽENE BOSNE I HERCEGOVINE, MILORADA DODIKA. PRED KAMERAMA JE OTKRIO FORMIRANJE "CRNE KNJIGE" SA IMENIMA LICA PROTIV KOJIH ĆE KAKO KAŽE NJIHOVI LJUDI U INSTITUCIJAMA DA VODE BORBU - ŠTO JE JAVNI NALOG ZA LIKVIDACIJE...
Naime, 22.05.2019. prilikom pokušaja da dođem do nekih dokumenata, potrebnih i za ovaj postupak te da ostvarim prava garantovana Ustavom i prijavim više lica za više krivičnih dijela, uključujući pokušaj mog ubistva, fizički sam napadnut u zgradi policijske uprave u Bijeljini, od strane službenika u civilu, prijećeno mi je prebijanjem i ubistvom ako se ikada više pojavim.
Dva dana kasnije sam predao pismenu prijavu, (prilog "09 Krivična prijava po napadu od 22.05.2019. sa prilozima) na kojoj je vidljiv prijemni pečat od 24.05.2019. a u prilozima su i fotografije nekih od aktera te snimak poziva policiji na broj 122 u 11:38, 22.05.2019. na koji nisu htjeli da reaguju jer su odgovorni za prethodna krivična djela i napad na mene uz prijetnju ubistvom, službenici MUP-a, odnosno službenici Bosne i Hercegovine, koja smišljeno krši ustav i ljudska prava.
Iako je napadač, upotrijebio aktivnu fizičku silu, vukao me i gurao prema izlazu, konstantno prijeteći ubistvom, niko od prisutnih uniformisanih službenika nije reagovao, niti sačinio zabilješku a nisu mi htjeli reći ni njegove ime, te sam potom lično prijavio toj događaj dežurnom tužiocu i naknadno saznao ime napadača a u pitanju je Stanković Mitar, pripadnik MUP-a Republike Srpske.
Ali, da se ne radi samo o izolovanom događaju, dokaz je i ovaj kompletan postupak u kome sam više puta usmeno i čak 3 puta pismeno zahtjevao da sud izda naredbu Republici Srpskoj odnosno njenim organima da mi uruči podatke na koje imam pravo garantovano Ustavom, članom 23, što sud nije htio da učini.
Veoma bitna činjenica je i to da Republika Srpska, odnosno Bosna i Hercegovine, krade poštanske pošiljke, upućene za Strazbur što se vidi iz priloženog dokaza lažno tvrdeći da su izgubljene a potom šalje nepoznate osobe u civilu sa falsifikovanim pismom, navodno iz Strazbura gdje se tvrdi kako su te "nestale i izgubljene" pošiljke odbačene.
OVDE ILI JE U PITANJU KRAĐA I FALSIFIKOVANJE DOKUMENTA SUDA U STRAZBURU ILI JE POŠILJKA PRESRETNUTA, OTVORENA I NJEN SADRŽAJ IZMENJEN NA TAJ NAČIN DA BI BIO ODBAČEN. KAKO GOD, APSOLUTNO JE NEMOGUĆE DA O POŠILJCI KOJA JE IZGUBLJENA BILO KOJI SUD MOŽE DONOSITI BIO KAKVU ODLUKU...
Kompletan postupak je bio potpuno nezakonit i prekršena je ključna odredba o teretu dokazivanja pa predstavnik tužene ne samo da ništa nije dokazivao nego se nije ni pojavio na ročištu a meni sud nije dozvolio izvođenja dokaza nego samo završnu riječ. Povod za sve, odnosno razlog tužbe za diskriminaciju je potpuno nezakonito i nelegalno montiranje optužnice protiv mene, pred nenadležnim organima, tužilaštvo i sudom u Istočnom Sarajevu, koji su falsifikovali nadležnost sa ciljem da me odvuku na udaljenu teritoriju, kao metu plaćenim ubicama, što su i pokušali, istovremeno krijući dokument na osnovu koga navodno imaju nadležnost.
Čak ni u ovom postupku, nisu htjeli da dostave kompletan spis, nego samo neko "izjašnjenje" koji nisam ni tražio ali iz njega se vidi da su lažirali nadležnost, jer se pozivaju na dokument Republičkog tužilaštva, kojim se u stvari moja krivična prijava dostavlja njima u rad a ne nikakva prijava protiv mene.
Na dnu pomenutog "Izjašnjenja od 26.03.2019." se tvrdi kako se krivični postupak protiv mene neprestano "odlaže" jer ne želim pristupiti a sudska policija "ne može realizovati naredbe za dovođenje". U pitanju je naravno potpuna besmislica jer sam kako je očigledno dostupan i pojavljujem se čak u drugim postupcima pred sudom a pripadnici mafijaške grupe koja je montirala optužnicu se ne usuđuju zatražiti pritvor koji je uobičajen u zakonu o krivičnom postupku u ovakvim slučajevima. Ne smiju zatražiti pritvor jar ga moraju obrazložiti i pri tom dostaviti dokaz o nadležnosti a ako bi takav prijedlog sud i odobrio uprkos falsifikovanju nadležnosti u roku od 24 sata mi se mora omogućiti žalba a po njoj postupa viši sud u roku od 48 sati. Taj viši sud nije bio planiran kao ni bilo kakav postupak nego je cilj bio da me dovuku na udaljenu teritoriju kojom haraju narko i auto mafija sa ciljem da me tamo likvidiraju. TAJ PLAN BI TRAŽENJEM PRITVORA, VIŠI SUD OKONČAO ZA 3 DANA, TE PRITVOR NIJE NIKAD NI ZATRAŽEN, NEGO SE VIŠE OD GODINU DANA POKUŠAVALO NEZAKONITO PRESRETANJE I NASILNO ODVOĐENJE SLANJEM PATROLA BEZ PISMENE NAREDBE.
S obzirom da su mojom krivičnom prijavom, bili prijavljeni pripadnici suda, tužilaštva, i komanda sudske policije, umiješani u prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, šverc narkotika i pljačku stotina miliona, preko Bobar banke, odlučili su da montiraju optužnicu protiv mene, pokrenu "posebne istražne radnje" kradu poštu itd. i prikupljaju podatke, koje su dostavljali plaćenim ubicama.
Opšte je poznato da je u Bosni i Hercegovini, veliki broj neriješenih ubistava i sve više ima likvidacija vatrenim oružjem, eksplozivom, metalnim palicama i slično.
Građanima se od strane sudova, smišljeno otimaju, Ustavom garantovana prava, kako ne bi došli do dokumentacije potrebne za pravnu borbu a vrhunac svega je otvorena prijetnja ubistvom od strane državnog službenika, što je u suštini isto ono što rade sudije, otimajući građanima njihova prava u sudnici.

PRAVA PREKRŠENA TOKOM POSTUPKA ODNOSNO TOKOM DISKRIMINACIJE
Pravo na pravicno sudjenje čl, 6 Evropske Konvencije o ljudskim pravima; Pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom, po čl 16 Ustava RS; Pravo da traži i dobije sve podatke o sebi; Pravo na pravično saslušanje u građanskim i krivičnim stvarima i druga prava u vezi sa krivičnim postupkom; Pravo lica da ne bude podvrgnuto mučenju niti nečovječnom ili ponižavajućem tretmanu ili kazni; Pravo na ličnu slobodu i sigurnost; Pravo na slobodu kretanja i prebivališta.
O kršenju prava tokom postupka dovoljno govori samo to da sam predao 3, (TRI) pismena "Zahtjeva za primjenu člana 23 Ustava RS i 131 - 135 ZPP-u" čije kopije prilažem i umjesto da sud postupi po njima i zaštiti prava garantovana ustavom i zakonima na šta je obavezan, (Zakonom o sudovima) to nije učinjeno nego sam umjesto toga 22.05.2019. kada sam lično tražio dokumente, fizički napadnut u PU Bijeljina, prijećeno mi je prebijanjem i ubistvom ako ponovo dođem.
KAKO SE RADI O POVREDAMA ZOZD-E, SMATRAM DA JE PO APLIKACIJI, (ZAHTJEVU) POTREBNO POSTUPATI HITNO, KONSTATOVATI POVREDE GARANTOVANIH LJUDSKIH PRAVA I PROGLASITI OSPORENU PRESUDU NEVAŽEĆOM...
U ovom predmetu se diskriminacija i kriminal ogleda u tome da je nenadležno tužilaštvo iz Istočnog Sarajevo, pokušalo lažirati nadležnost i tako otvoriti predmet protiv mene, konstantno krijući dokumentaciju i prije svega navodno rješenje o nadležnosti. To se nastavilo i po mojoj tužbi kada sud i poslije više mojih zahtijeva, UKLJUČUJUĆI TRI PISMENA, nije obezbijedio ni spis iz OJTIS niti ijedan dokument od materijala koji sam tražio a ni svjedoke. Pribavljeno je samo "IZJAŠNJENJE" tužilaštva, KOJE UOPŠTE NISAM TRAŽIO i uz njega što je ipak više nego dovoljno da dokaže kriminal i diskriminaciju, dostavljen je dokument republičkog tužilaštva "T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." iz koga se jasno vidi brutalni i kriminalni pokušaj falsifikovanja nadležnosti.
Pošto sud nije htio da mu omogući ravnopravne uslove i pravo na pravično suđenje prisiljen sam bio da izlažem život opasnosti da bih dobio dio materijala koji je sud bio obavezan da mi obezbijedi te sam čak fizički napadnut 22.05.2019. u zgradi PU Bijeljina od strane nepoznate osobe u civilnom odjelu. Taj događaj sam prijavio dežurnom tužiocu sat kasnije i naknadno utvrdio da se najvjerovatnije radi o Stanković Mitru, nekadašnjem članu komande posebne ratne jedinice iz policijske stanice Bijeljina, dakle sa područja gdje postoje brojni ratni zločini nad civilima a krivci su i danas zaposleni u javnim organima, uključujući, MUP, tužilaštva i sudove.
DIO PREKRŠENIH ODREDBI IZ ZAKONA
- Član 5, "Svaka stranka ima pravo da se izjasni o prijedlozima i zahtjevima protivne stranke" TEK POSLIJE MOJIH USMENIH ZAHTJEVA I POKUŠAJA TUŽENE DA TO SPRIJEČI, SUD MI JE DOZVOLIO DA UKRATKO UKAŽEM NA BRUTALNE LAŽI I KRIMINAL U DOKUMENTIMA KOJE JE PREDLOŽILA TUŽENA A ISTA IH UOPŠTE NIJE OBRAZLAGALA.
- Član 7, "Stranke su dužne iznijeti sve činjenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i izvoditi dokaze kojima se utvrđuju te činjenice". - TUŽENA NIJE UOPŠTE IZVODILA DOKAZE A MENI TO NIJE DOZVOLJENO.
- Član 10, "Stranka ima pravo da sud odluči o njenim zahtjevima i prijedlozima u razumnom roku" - SUD UOPŠTE NIJE ODLUČIVAO O MOJIM ZAHTJEVIMA VEZANO ZA ČlANOVE 23 USTAVA RS I 131 - 136 ZPP.
- Član 71, "Ako tuženi osporava tužbeni zahtjev, odgovor na tužbu mora sadržati i razloge iz kojih se tužbeni zahtjev osporava, činjenice na kojima tuženi zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvrduju te činjenice" - OVA OBAVEZA NIJE POŠTOVANA OD STRANE TUŽENE A SUD TO NIJE SANKCIONISAO.
- Član 88, "Sud će, na način koji ne ugrožava njegovu nepristrasnost, na pripremnom ročištu, kao i u toku cijelog postupka, nastojati da stranke zaključe sudsku nagodbu" NIJE NI POMENUTO, OSIM AKO JE NAVEDENO ŠABLONSKI PRIJE ROČIŠTA A NIJE NIKADA SAOPŠTENO.
- Član 99, "Tužilac ukratko izlaže sva bitna pitanja iz tužbe, uključujući izvođenje dokaza čitanjem isprava" - KLJUČNO PRAVO DA DOKAZUJEM SVOJE TVRDNJE OBRAZLAGANJEM DOKUMENTACIJE MI NIJE DOZVOLJENO UPRKOS STALNOM INSISTIRANJU.
- Član 101, "Postupak na glavnoj raspravi odvija se usmeno, a dokazi se izvode neposredno pred sudom" - ANALOGNO ČLANU 99, POSTUPAK DOKAZIVANJA MI JE KAO STRANKI ONEMOGUĆEN
- Član 102, "Svaka stranka treba u svojim izlaganjima iznijeti sve činjenice potrebne za obrazloženje svojih prijedloga, ponuditi dokaze potrebne za utvrđivanje svojih navoda, te se izjasniti o navodima i ponuđenim dokazima protivne stranke." - TUŽENA NIJE UOPŠTE IZVODILA DOKAZE, NITI SE IZJAŠNJAVALA O MOJIM DOKAZIMA A MENI DOKAZIVANJE NIJE DOZVOLJENO.
- Član 123, "Svaka stranka dužna je dokazati činjenice na kojima zasniva svoj zahtjev" - TUŽENA NIJE UOPŠTE DOKAZIVALA SVOJE "ČINJENICE" A MENI TO NIJE DOZVOLJENO.
- Član 128, "Dokazi se izvode na glavnoj raspravi" - GLAVNA RASPRAVA UOPŠTE NIJE POSTOJALA NEGO SAMO PRAVO NA ZAVRŠNU RIJEČ
- NIJE MI OMOGUĆENO DA ISPITAM SVJEDOKE IZ TUŽILAŠTVA PA I SUDA KOJI SU SADA U OVOM POSTUPKU TREBALI OBJASNITI SVOJU NAVODNU NADLEŽNOST I LAŽI I BESMISLICE PISANE POPUT ONOG "IZJAŠNJENJA" TUŽILAŠTVA OD 26.03.2019.
- NIJE UOPŠTE POŠTOVANO PRAVILO O OBRTANJU TERETA DOKAZIVANJA.
- SUD PRAKTIČNI NIJE IZNOSIO NIKAKAV STAV O MOJIM TVRDNJAMA VEZANO ZA DOKAZE TUŽENE I NAVODIMA U ZAVRŠNOJ RIJEČI NEGO JE UMJESTO TUŽENE KOJA JE ĆUTALA OBRAZLAGAO NEBITNE TEME UKLJUČUJUĆI I NAVODNE PREKRŠAJE...
OBRAZLOŽENJE
S obzirom da se radi o tužbi za utvrđenje diskriminacije, teret dokazivanje je na potencijalnom diskriminatoru o tužena je bila dužna prisustvovati i dokazivati nediskriminaciju, dokazivati tvrdnje iz podnesaka a ne da to čini sud u presudi i meni prebacuje da nisam u potpunosti dokazao da je odluka RJTRS vezana baš za konkretnu moju krivičnu prijavu.
Sadržaj odluke RJTRS bi razumio i osnovac te je jasno zašto tužena i sud nisu ni pokušali da se njome bave nego se smišljeno skreće pažnja ne dokumente koji nemaju veze sa nadležnošču, U tu svrhu je očito "uklonjen" prethodni sudija Destanović Senad, (bošnjak) a predmet predan u rad drugom, (nacionalno podobnom) sudiji koji je na isti način ranije kriminalne radnje pripadnika tužilaštva izvršene izvan radnih obaveza, proglašavao "SLUŽBENIM", sa tom razlikom da su ovaj put u pitanju pripadnici mafije zaposleni u nenadležnim organima a koji su pokušali lažirati nadležnost sa ciljem da me navedu, dovedu ili dovuku na svoju teritoriju i na nišan svojim saučesnicima iz narko i auto mafije.
Ključni dokaz u ovom predmetu je dakle akt "T12 0 KTA 0000398 15" i kada se pročita taj dokument Republičkog tužilaštva vidljivo je da se njime nikakva krivična prijava niti predmet protiv mene za "povredu ugleda suda" a ni neko drugo krivično djelo ne dostavljaju njima u rad, nego naprotiv, dostavlja se moja krivična prijava protiv više lica, iz suda, tužilaštva i sudske policije, citiram:

"Broj: T12 0 KTA 0000398 15, Banja Luka, Dana, 01.06.2015. god.
OKRUŽNO TUŽILAŠTVO ISTOČNO SARAJEVO
Predmet: Dostavljanje predmeta na nadležnost
U prilogu, dostavlja se prijava Bajo Zdenka iz Bijeljine, koju je podnio protiv određenih lica Pravobranilaštva RS sa sjedištem u Bijeljini, a u samom podnesku isti je naveo - podnio prijavu protiv tužilaca Okružnog tužilaštva u Bijeljini kao i sudije Osnovnog suda u Bijeljini, pa ne bi bilo svrsishodno da postupanje u ovom predmetu vrši Okružno tužilaštvo u Bijeljini te vam radi objektivnosti u rješavanju ove pravne stvari dostavljamo predmet na donošenje tužilačke odluke.
Glavni republički tužilac : Mahmut Švraka"

TIME SAM JA DOKAZAO DA OJTIS NIJE DOBIO U RAD NADLEŽNOST U PREDMETU KOJI SU NEZAKONITI OTVORILI PROTIV MENE.
Tužena nije dokazala niti uopšte dokazivala ništa niti je bila prisutna osim na jednom ročištu kada je jedino pokušavala mene spriječiti da govorim uopšte a svoj posao i obavezu prepustila po običaju nezakonito sudiji.
U dokumentu "Izjašnjenje OJTIS za predmet 80 0 P 097102 18 od 26.03.2019." koje ja uopšte nisam ni tražio nego kompletan spis i priliku da ispitujem svjedoke se i ne pominje šta piše u odluci RJTRS nego se pokušava insinuirati da se njome dodjeljuje nadležnost upravo za montirani predmet.
TO JE SAVRŠEN PRIMJER BAHATOSTI, BEZOBRAZLUKA I KRIMINALA TUŽILAŠTVA KOJE JE NA ISTI NAČIN FALSIFIKOVALO DOKAZE U SLUČAJU UBISTVA IVONE BAJO TE SAKRILO MATERIJALNI DOKAZ ZLOČINA PRETVARAJUĆI SE DA O TOME "NEMA SAZNANJA" A TEK 2017-TE PISMENO TO I PRIZNALO POŠTO JE VIŠE SUDIJA PRETHODNO PRUŽALO ZAŠTITU ZA NJIHOVE MAFIJAŠKE I FAŠISTIČKE METODE...
Podsjećam da je tužena MORALA dokazati kako je nenadležni organ stekao nadležnost i to učiniti još u odgovoru što nije učinjeno i ne postoje nikakve činjenice i dokazi. Naknadno predati dokumenti nemaju nikakve veze sa dokazivanjem nadležnosti i bave se čak lažima o navodnim prekršajima. Iako sam priložio dokaz, pravosnažno "Rješenje 80 0 Pr 097548 18 Pžp od 27.02.2019." nadležnog suda u kom postupku ne samo da sam dokazao da nema prakršaja nego i da su načelnik Borovčanin i njegovi službenici smišljeno falsifikovali zabilješke i lagali pred sudom, u svojoj presudi 80 0 P 097102 18 P, ovaj sud me više puta "optužuje" za kršenje javnog reda i mira, što je suštinski vrijeđanje stranke.
Osim priloga "06 Zahtjevi za primjenu članova iz ustava i zakona" koji sadrži 4 pismena zahtjeva i upozoranja sudu da poštuje i primjeni zakon i prava garantovana ustavom, prilažem i "07 Zahtjev predsjedniku suda i odgovor" u kome sam jasno i precizno naveo dio najvažnijih odredbi koje se krše i u odgovoru dobio stav predsjednika suda da sud primjenjuje sve odredbe koje sam naveo uključujući i onu o obrtanju tereta dokazivanja a što ipak nije zaustavilo sudiju da nastavi sa planskim kršenjam zakona. Zašto je to tako pokazala je nedavna afera nazvana "potkivanje" gdje se na video snimku moglo vidjeti da predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, ovde tužene Bosne i Hercegovine i inspektor policijske agencije SIPA, u kafani iznuđuju od stranaka novac a onda se utiče na sudske postupke. U ovom slučaju se radilo o kriminalu više sudija i državnih tužitelja te je sistemom "spojenih posuda" pružena zaštita pripadnicima kriminalne grupe i na taj način što su meni oteta sva zakonom predviđena prava pa čak mi nije omogućen uvid u spis u kome sam krivično optužen. NEVJEROVATNO...
Generalno ni tužena ni sud u presudi nije se uopšte bavio ključnom temom o nadležnosti, te se čak i ne navodi da je navodno stečena dokumentom republičkog tužilaštva, nego se samo pominje da ta NEKA odluka postoji i da je uz nju dostavljen i neki drugi materijal u OJTIS, što niko nije dokazivao a sud nije obezbjedio taj spis uprkos mojim mnogobrojnim zahtjevima. Tvrdnja suda da sam "odustao" od prava garantovanog Članom 23 Ustava nije tačna jer sam pradao 3 (TRI) zahtjeva na tu temu na koje sud NIKADA nije reagovao a nisam predao nijedan podnesak u kome odustajem od bilo čega a pozvao sam se i na članove 131 - 135 ZPP što takođe nije poštovano. Uz sve to i OJTIS je odbijao 2 godine da mi uruči taj dokumet, OJT Bijeljina uvid u predmete, sudska policija odbija uručiti kopije zabilješki kao i MUP dokumentaciju koju sam tražio što je uz pomoć suda imalo za cilj da mi maksimalno oteža uslove u postupku i favorizuje tuženu i prije svega da prikrije organizovani kriminal i gestapovske metode u dokumentima policije, tužilaštva i sudske policije.

PRILOZI

01 Krađa pošiljki za sud u Strazburu
02 Tužba za utvrđenje diskriminacije sa prilozima
03 Odgovor tužene na tužbu 80 0 P 097102 18
04 Izjašnjenje tužilaštva sa prilozima
05 Prijava za falsifikovanje sa prilozima od 16.01.2015
06 Zahtjevi za primjenu članova iz ustava i zakona
07 Zahtjev predsjedniku suda i odgovor
08 Presuda 80 0 P0 097102 18 P od 30.04.2019.
09 Krivična prijava po napadu od 22.05.2019.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

10.08.2019.

HRONOLOGIJA VAŽNIJIH DOGAĐAJA PO DATUMIMA

Naveo sam samo dio ubistava a ovaj pokušaj je posebno specifičan jer su uhapšeni i posebno organizator Slaviša Jurošević godinama pod zaštitom policije i Rajka Čolovića. A NAPADAČI SU I SVE NAVEDENE SUDIJE KOJI SU PODRŽAVALI GODINAMA OVAKAV BANDITIZAM KABADAHIJA IZ POLICIJE I NAPADALI NA PRAVA GARANTOVANA USTAVOM A KOJA SU OBAVEZNI DA ŠTITE...

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA - TUŽILAŠTVU BIH - SIPI

HRONOLOGIJA VAŽNIJIH DOGAĐAJA PO DATUMIMA

UVOD : ZOVSITV - "Disciplinski prekršaji sudija", "Disciplinski prekršaji tužilaca". KRIVIČNI ZAKONIK REPUBLIKE SRPSKE - NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE Broj: 02/1-021- 641/17. Datum : 15. jun 2017. godine, Službeni glasnik Republike Srpske broj: 64/17 od 13.07.2017. Članovi "Napad na sudiju i javnog tužioca", "Povreda ugleda suda", "Povreda zakona od strane sudije ili javnog tužioca".
Dana 23.07.2009. prilikom krijumčarenja u Bobar grupu, transportom iz Sarajeva smrtno je ranjena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo a predmet ubistva i materijalni dokaz ubistva, (dječji ruksak, dvostruko presječenog kaiša) uklanjaju pripadnici mafije i u sadejstvu sa saučesnicima iz policije i tužilaštva, peru kaiš hemijskim sredstvom da bi prikrili zločin te uklanjaju dokaz iz istražnih radnji.
Do kraja 2014-te razotkrivam veći broj pripadnika MUP-a, tužilaštva i suda koji su saučestvovali u prikrivanju ubistva i krijumčarenja a pri tome su čak sačinili falsifikat sudskog rješenja. Pošto sam podneo prijavu o tome i te detalje objavio na internetu, pravi se plan da se formira predmet protiv mene u Istočnom Sarajevu, pokrenu posebne istražne radnje, pokuša "napakovati" neko ozbiljnije krivično djelo te se pripremaju timovi za likvidaciju uz obilje, agenata, špijuna, informatora, doušnika... koje u nastavku nazivam zajedničkimj imenom PROVOKATORI.

PRITUŽBA I PRIJAVA PROTIV VIŠE LICA ZA NAPAD NA PRAVA IZ USTAVA I ZAKONA

Protiv Mićić Ljubiše, Marković Jelene, Sekulić Cvijete, Malović Branke, Borovčanin Luke, Tomaš Jovane i Čolović Rajka zbog kršenja prava garantovanim članom 23 Ustava RS, odnosno "povreda načela nepristrasnosti" i više drugih disciplinskih prekršaja, što je za posljedicu imalo prikrivanje dokumentacije vezane direktno za mene i nastavak prijetnji ubistvom i fizičkih napada čak u zgradi MUP-a, od strane policajca u civilu, pred uniformisanim službenicima koji su to posmatrali i prikrili počinioca koji je pošto me nije uspio uplašiti i otjerati, pobjegao na sprat PU Bijeljina.

Napomena : U nastavku je samo manji dio materijala koji posjedujem.
16.01.2015. - Predajem dopis "Ko su falsifikatori" sa krivičnom prijavom.
07.05.2015. - Dopis OJT Bijeljina za RJT po T14 0 KT 0014420 15.
13.05.2015. - Provokator H.P.G. (komšinica OJTIS) me kontaktira putem interneta.
01.06.2015. - RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15.
04.06.2015. - Odluka RJT, T12 0 KTA 0000398 15 stiže u OJTIS i uprkos tome što se njome dodjeljuje moja krivična prijava njima u rad, Rajko Čolović formira nezakonit predmet protiv mene za sasvim drugo krivično djelo i njime zadužuje NN tužioca. U narednom periodu se angažuju provokatori i pokreću nezakonite "posebne istražne radnje sa ciljem da mi se "napakuje" mnogo ozbiljnije krivično djelo.
07.08.2015. - Provokator N.V, objavljuje tekst "REPRIKA NA KRIMINAL U VLASTI" na web adresi "http://replikanakriminaluvlasti2.blogger.ba/arhiva/2015/08/07/3919720" u kome opisuje praćenje i nadzor nada mnom te mi upućuje upozorenja i prijetnje.
24.04.2016. - U 23:06, me kontaktira provokator S.K. riječima "Jeli ovo sve moguce da se desava u Bijeljini?". Specifičnost je bila da se u narednom periodu, više desetina puta u audio razgovorima izgovarala ista rečenica ; "Šta misle te sudije, dal će se desiti i njima nešto i njihovoj djeci", sa očitom namjerom da izgovorim neku prijetnju koja bi se iskoristila protiv mene preko člana "Napad na sudiju i javnog tužioca".
15.07.2016. - Predajem pismene zahtjeve u OJT Bijeljina, PU Bijeljina, Okružni sud u Bijeljini i Osnovni sud u Bijeljini, vezano za pravo iz člana 23 ustava RS i prikrivanjem dokaza ubistva Ivone Bajo na šta NIKAD nisam dobio odgovore.
26.08.2016. - Danko Borovčanin, načelnik OCSP u Bijeljini, (kao reakciju na zahtjev od 15.07.2016. i moje traženje da nadležni reaguju) sačinjava dopis "SU-SP-3-331-10" kojim traži da se "pobudi" NEKO krivično djelo protiv mene. Isti je godinama nezakonito sprečavao pristup svim srodnicima ubijene djevojčice i kreirao falsifikat sudskog rješenja 80 1 Pr 000670 10, za šta sam podneo prijavu. Iako je potegao sve veze i spriječio sva svjedočenje njegovo autorstvo se može dokazati dokumentom A-326/12 koji je Novak Kovačević poslao VSTV-u, gdje na kraju navodi da prilozi koje šalje potiču od sudske policije.
11.01.2017. - U 01:15 me kontaktira provokator A.D. sa šifrovanim porukama koje su me trebale zainteresovati.
27. i 28.01.2017. - Provokator A.D. traži da se sastanemo sa izgovorom da ima dokaze o kriminalu koje bi objavio. Nalazimo se u kafe kladionici "Admiral" kod autobuske stanice. Dokaze mi ne daje a po rastanku ga pratim i vidim njegov susret sa instuktorom.
09.03.2017. - VSTV-e, imenuje Jovanu Tomaš za okružnog tužioca u OJTIS.
01.04.2017. - Jovana Tomaš, stupa na dužnost i daje joj se u rad "LAKI" predmet T17 0 KT 0006630 15, protiv mene, koji je do tad vodio za mene još uvjek NN tužilac, bez zakonskog osnova i bez rješenja o nadležnosti.
12.04.2017. - Sačinjavam i potom predajem "Zahtjev i obavještenje po predmetu 80 1 Pr 082502 17" kojim od sudije Cvijete Sekulić tražim materijal po pravu garantovanim članom 23 Ustava RS. Umjesto da mi omogući to pravo, sudija Sekulić dodatno napada na moja prava i uz više drugih krivičnih djela je saučestvovala u uništavanju spisa 80 1 Pr 000670 10, u kome je načinjen falsifikat sudskog rješenja.
08.06.2017. - Provokator J.S. poslije više prethodnih kontaktiranja, pokušava preko 3 sata da me ubjedi i odvede od kuće u pravcu Ugljevika i Tuzle, kod NN osobe sa stvarnim ciljem da me likvidira tim koji je čekao. Dio razgovora s njim u trajanju 04:40, sam više puta dostavljao sudu, tužilaštvu i policiji pod nazivom Agent.mp3.
15.06.2017. - NSRS, izglasava novi "KRIVIČNI ZAKONIK REPUBLIKE SRPSKE" sa novim članom "Napad na sudiju i javnog tužioca" pripremljenog specijalno za mene i po potrebi druge protivnike mafijaškog klana.
22.06.2017. - OJT, Jovana Tomaš mi upućuje PRVI "Poziv na saslušanje T17 0 KT 0006630 15" za već 29.06.2017. što je samo 7 dana po sačinjavanju poziva.
27.06.2017. - Odmah po prijemu sačinjavam i šaljem pismeni "Zahtjev za informacije za OTIS" kojim upozoravam na nenadležnost i tražim kopiju rješenja o nadležnosti, koje ni tad a ni kasnije nisu iz OJTIS, htjeli da mi dostave.
28.06.2017. - Provokator H.P.G se raspituje da li ću ići sutradan u Istočno Sarajevo.
05.07.2017. - Šaljem "Obavjest po predmetu T17 0 KT 0006630 15" prije svega Tomaš Jovani, (upozoravam da mi se priprema ubistvo) koja je uz prethodni zahtjev morala shvatiti da je obmanuta i da nije nadležna ali ona ili neko drugi uprkos tome nastavlja rad na nezakonitom predmetu.
13.07.2017. - Novi "KRIVIČNI ZAKONIK REPUBLIKE SRPSKE" se objavljuje u Službenom glasniku RS.
12.08.2017. - Provokator B.R. objavljuje tekst "Od koga policija štiti Ružicu Jukić" kojim brani i opravdava neposredno ranije iznesene prijetnje vješanjem provokatora H.P.G. upućene pripadnicima pravosuđa i praktično podstiče druge građane da čine isto. Paralelno je konstantno više provokatora angaživano da snimi audio ili u poruci neku slučnu prijetnju na kakvu pokušavaju da me nagovore. Isti provokator koji "brani" prijetnje vješanjem je nedavno podneo krivičnu prijavu protiv predsjednika vijeća kao dio plana za diskreditaciju kompletnog VSTV-a.
14.08.2017. - VSTV, izdaje saopštenje kojim osuđuje uvrede i prijetnje vješanjem, te poziva nadležne institucije da otkriju i sankcionišu ovakvo nedopustivo djelovanje.
14.08.2017. - Provokator H.P.G. odmah po okončanju sjednice VSTV biva informisana o zaključcima i to od onih koji su je angažovali a u 15:26, me kontaktira te potom u audio razgovoru traži "savjete" sa opaskom da joj je NEKO, sugerisao da se u narednom periodu primiri.
14.08.2017. - Avaz i više drugih medija u 18:10 objavljuje tekst "Ružici Jukić zbog prijetnji ubistvom dodijeljena policijska zaštita" i sa navedenim punim imenom provokatora, što pokazuje da je provokator H.P.G. znala sve detalje, prije njih a odmah po okončanju sjednice VSITV-a.
15.08.2017. - Udruženje sudija u Federaciji BiH, saopštenjem osuđuje uvrede i prijetnje vješanjem.
18.08.2017. - VSTV objavljuje "In memoriam" za preminulu Biljanu Petrović. Radi se o okružnom tužiocu iz OJTIS, koje je angažovalo provokatore a njena smrt je kako je navedeno IZNENADNA, svega 4 dana po pozivu VSTV-a da se otkriju i sankcionišu osobe koje stoje iza prijetnji vješanjem. Preminula osoba je bez ikakve sumnje znala detalje o angaživanju provokatora i upute kako da djeluju te je njena smrt svakako sumnjiva, posebno ako je ona prije Jovane Tomaš, bila obmanuta o "dodjeljenoj" nadležnosti i vodila predmet T17 0 KT 0006630 15.
13.11.2017. - Objavljen članak "Darko Elez izašao iz zatvora" poslije čega njegovi saučesnici iz tužilaštva i policije umješani u šverc narkotika intenziviraju pripreme za moju likvidaciju s obzirom da Elez kontroliše veliku broj pripadnika klanova u Istočnom Sarajevu. Donosi se odluka o podizanju lažirane optužnice sa ciljem da me dovedu na nišan timu za likvidaciju.
29. i 30.11.2017. - Provokator B.R. mi u mejl porukama prijeti "pravnim" posljedicama i kaznama.
29.11.2017. - Na moj rođendan, Tomaš Jovana podiže i predaje optužnicu protiv mene, nenadležnom sudu sa samo inicijalima u potpisu za razliku od poziva u kome je prezime kompletno.
07.12.2017. - Luka Borovčanin potvrđuje "optužnicu" i šalje odmah poziv za izjašnjenje, iako je zakonom predviđena procedura dostave optužnice i prethodnih prigovora. Naravno da mafiju ne zanima zakon nego želi što prije da me dovede na nišan plaćenim ubicama.
14.12.2017. - Provokator S.K. poziva preko fejsbuk mesindžera u 17:04, citiram iz fejsbuk arhive "Duljina: 129 min", sve pokušavajući da uz konstantno ponavljanje rečenice o sudijama i njihovim porodicama, izgovorim bilo šta, što bi moglo koristiti za neku pravu optužnicu umjesto lažirane za koju mi je par dana ranije poslat poziv.
15. do 22.12.017. - Kontaktira me ponovo provokator A.D. i traži sastanak. Cilj je bio da me snime plaćene ubice kako bi me lakše uočili po dolasku na Sokolac koji se očekivao 26.12.2017. A.D, je u prijateljskim vezama sa sudskim policajcem Deurićem, (ubio stranku pred sudom u Vlasenici) i sa nekima iz ekipe za pokušaj likvidacije Slobodana Vasiljevića, kao i sa samim Vasiljevićem.
20.12.2017. - Kreiram i šaljem uz prethodne prigovore, sudiji Luki Borovčaninu "Zahtjev za sudsku naredbu u predmetu 89 0 K 058509 17 KPS". Sve je dakle prije odluke o prigovorima a moje pravo iz člana 23 ustava se krši i krije dokumentacija koja bi dokazala falsifikovanje nadležnosti čime sam izlagan više puta životnoj opasnosti.
23.12.2017. - Provokator S.K. poslije više kraćih razgovora prethodnih dana, poziva preko fejsbuk mesindžera u 01:35. Za 97 minuta trajanja audio poziva, samo 3 dana pred moj očekivani dolazak na Sokolac, opet se pokušava standardnim "mamcem" isprovocirati neka prijetnja od mene bio kome.
11.01.2018. - Sudija Borovčanin Luka, odbacuje moje prigovore "rješenjem" i navodno prema podacima iz predmeta 80 0 P 097102 18, šalje poštom uz poziv. Dostava neuredna ali Pravobranilaštvo RS nije dostavilo kopiju tog poziva iako u podnesku navodi da je prilaže, što sam ukazao tokom rasprave. Narednih mjeseci, sudska policija, (pod komandom kriminalca Borovčanin Danka koji je sačinio falsifikat sudskog rješenja) nekoliko puta pokušava da me transportuje za Sokolac za koje vrijeme NIKO NIJE DOSTAVIO NIKAKAV DOKAZ O NADLEŽNOSTI.
29.01.2018. - Predajem u PU Bijeljina "Zahtjev za informacije" vezano za pravo iz člana 23 ustava RS i za predmete 89 0 K 058509 17 KPS i T17 0 KT 0006630 15 na koji NIKAD DO DANAS, nisam dobio odgovor.
12.03.2018. - Odlazim na ranije dogovoreni sastanak u PU Bijeljina, (vezano za zahtjev od 29.01.2018) prethodno više puta upozorivši sestru da organi iz Istočnog Sarajeva nisu nadležni što dobro znaju te je jedini logičan cilj svega, moj "dobrovoljni" dolazak ili prisilno odvođenje i ostavljanje kao mete pripremljenim timovima za likvidaciju. Tim upozorenjima koja su ostala zabeležena sam pokušao odvratiti mafijaški klan od toga. Previđanje se ostvaruje te me sudska policija presreće pri povratku sa lažima da imaju naredbu. Naredba je sačinjena tek po dolasku na Sokolac a sudija Borovčanin je LAŽIRAO u zapisniku prisustvo OJT, Stanka Nuića i navodne njegove riječi. Ni njegov potpis a čak ni štampano navedeno ime ne postoji u tom zapisniku. Srećom prijatelji objavljuju na mrežama moje hapšenje te mafija odustaje od plana ubistva uz ubjeđivanja da je za mene najbolje da na sledeći poziv dođem dobrovoljno da ne bi NAREDILI PRITVOR.
18.03.2018. - Mafijaški klan vrši otmicu a potom likvidaciju Davida Dragičevića, koju GESTAPOVSKIM METODAMA, pokušavaju prikriti svi organi RS.
03.04.2018. - Sudija Malović Branka sačinjava "Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS" u kome navodi da IMAM PRAVO RAZMATRATI SVE SPISE I PREDMETE KOJI MI IDU U KORIST. Ovo pravo naravno nije poštovano nego svi sudovi, sva tužilaštva, MUP i sudska policija GESTAPOVSKIM metodama pod uticajem kriminalaca poput Čolovića, Kovačevića, Borovčanina, Markovića, Stjepanović itd... krše sva garantovana prava i rade za interese tajkunsko političke mafije sa kojom u sadejstvu pljačkaju narod i likvidiraju nepodobne.
04.04.2018. - Pošto mi je 12.03.2018. sudija Borovčanin uručio "rješenje" o odbijanju prigovora na kome je naveden broj odluke Republičkog tužilaštva na osnovu koje trvdi da je nadležan, zatražio sam kopiju direktno od RJT, što se i desilo, odlukom glavnog republičkog tužioca "IT-7/18". Uz nju mi je poslata i odluka "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." iz čijeg sadržaja se i definitivno vidi da je Rajko Čolović lažirao nadležnost za predmet protiv mene i obmanuo bar neke svoje kolege dok su mu neki drugi bili saučesnici.
03.09.2018. - Sačinjavam i potom predajem sudiji Marković Jeleni "Zahtjev za primjenu člana 23 Ustava RS i 131 - 135 ZPP u predmetu 80 0 P 077873 16 P" uz upozorenje da mi je zbog uskraćivanja navedenih prava i djelovanjem plaćenih ubica ugrožen život. Sudija Marković je saučesnik u pokušajima mog ubistva i prikrivanju ubistva Ivone Bajo, (što je suštinski konstatovao Okružni sud "Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2" od 13.04.2017.) te je samo nastavila sa falsifikatima i kriminalom napadajući ponovo na pravo iz člana 23 ustava RS. Ubrzo po donošenju navedenog rješenja 80 0 P 039221 16 Gvl 2, od 13.04.2017. je Rajko Čolović, koji je od ranije štitio kriminalne radnje sudije Marković, natjerao je Tomaš Jovanu da me pozove na nišan njegovim saučesnicima iz narko i auto mafije.
05.09.2018. - Kreiram i šaljem "Zahtjev za informacije" u OJTIS, kojim tražim kopije svih rješenja, odluka i naredbi vezanih za predmet T17 0 KT 0006630 15 u kome sam kao stranka optužen pred nenadležnim organom. Na zahtjeve nije bilo odgovora što je imalo za posljedicu da od mene bude sakrivena uloga NN tužioca, koji je vodio predmet prije Jovane Tomaš.
27.09.2018. - Presretnut sam od strane sudske policije, uz asistenciju provokatora koje sam bio svjestan (nisu imali naredbu uz sebe) te transpotovan u Sokolac i ostavljen na ulici kao meta ubicama iako sam zbog tegoba uzrokovanih polenom ambrozije tražio hitnu pomoć te više puta povraćao sa teškim posljedicama.
04.10.2018. - Predsjednik VSTV-a, Milan Tegeltija poslije mog zahtjeva za pristup informacijama, sačinjava akt "Vstv 014-07-10-28-181-2018" koji se šalje "na ruke" gospode Čolović Rajka i Borovčanin Luke te meni. U dokumentu se traži da postupe BLAGOVREMENO po mom zahtjevu kojim tražim dokument o njihovoj nadležnosti i da ga informišu a obavještavaju se i da ću ja biti informisan o ovom dokumentu. S OBZIROM DA NISU IMALI NIKADA RJEŠENJE O NADLEŽNOSTI, NISU GA NI DOSTAVILI NEGO SE UMJESTO TOGA PRAVI PLAN ZA DISKREDITACIJU PREDSJEDNIKA I KOMPLETNOG VSTV-A.
23.11.2018. - Realizuje se plan pokušaja diskreditacije sačinjavanjem video snimka uz asistenciju inspektora Pandže. Cilj je bio satanizacija kompletnog VSTV-a sa predsjednikom na čelu, koja je vršena konstantnom medijskom hajkom suštinski banalnog događaja u kome predsjednik VSTV-a niti čini neku kriminalnu radnju niti nagovještava da će učiniti. Radnje i riječi inspektora se pokušavaju pripisati predsjedniku VSTV-e sa ciljem da se skrene pažnja na taj snimak, po mogućnosti ukloni predsjednik ili čak uruši kompletno VSTV-e, kako bi kriminal pripadnika mafije koje sam razotkrio poslije lažiranja nadležnosti i njihove ranije veze sa klanovima i timovima za likvidacije ostale sakrivene.
08.10.2018. - Kreiram i šaljem sudiji Branki Malović "Zahtjev za izdavanje pismene naredbe suda" prema pravu iz člana 23 ustava i ZKP-u na koje imam i kao stranka pravo. Tražena naredba nije naravno izdata.
09.10.2018. - Kreiram i šaljem "Zahtjev za SP i sud u Sokocu" načelniku Borovčanin Danku i sudiji Branki Malović u kome tražim odgovorne za neukazivanje hitne pomoći dana 27.09.2018. OBJAŠNJENJE NARAVNO NISAM DOBIO.
26.10.2018. - Mafijaški klan i saučesnici Čolovića i ostalih iz pravosudno policijske mafije, likvidiraju dvojicu policajaca u Federaciji BIH na šta sam više puta upozoravao ranije pismenim dopisima da će se desiti.
01.01.2019. - Mafijaški klan i saučesnici Čolovića i ostalih iz pravosudno policijske mafije, likvidiraju Miloša Ostojića u Istočnom Sarajevu na šta sam više puta upozoravao ranije pismenim dopisima da će se desiti.
18.03.2019. - Kreiram i šaljem sudiji Mićić Ljubiši u predmetu 80 0 P 097102 18, "Treći zahtjev za primjenu člana 23 Ustava RS i 131 - 135 ZPP-u" vezano za moju tužbu za utvrđenje diskriminacije uzrokovane radnjama u lažiranom predmetu "T17 0 KT 0006630 15" tražeći prije svega kompletan spis ili kopiju spisa iz OJTIS. Sam naslov pokazuje da su postojala još 2 prethodna zahtjeva po tom osnovu na koje sudija Ljubiša Mićić nije reagovao, nego je moja prava kršio a pomogao i tuženoj RS i pripadnicima mafijaškog klana jer je umjesto tog spisa i drugih dokumenata i svjedoka koje sam zahtjevao da obezbjedi, suprotno mom zahtjevu, tražio i uneo u predmet BEZVRIJEDNO "izjašnjenje od 26.03.2019." potpisano ne od Jovane Tomaš niti od Rajka Čolovića, nego od OJT Mirze Đozo. Time je sudija Mićić uz kršenje mojih prava u tom postupku, postao i saučesnik pokušaja mog ubistva, prikrivanja ubistva Ivone Bajo i praktično direktan uzročnik i podstrekač napada NN lica na mene i prijetnji ubistvom 22.05.2019.
22.04.2019. - Mafijaški klan i saučesnici Čolovića i ostalih iz pravosudno policijske mafije, likvidiraju Slavišu Krunića u Trnu kod Banjaluke, na šta sam više puta upozoravao ranije pismenim dopisima da će se desiti.
22.05.2019. - Prilikom pokušaja da ostvarim prava garantovana ustavom RS uz dokaze prikrivanja ubistva Ivone Bajo koje sam doneo i zahtijevao da MUP, preduzme zakonom obavezujuće radnje, poslije oko sat čekanja, komanda MUP-a u PU Bijeljina je poslala NN batinaša da me verbalno i fizički napadne i prijeti ubistvom ako se ikada više pojavim. Poslije moje naknadne pismene krivične prijave, telefonski sam obavješten da se u OJT Bijeljina vodi predmet KTA - 25395. ZA OVO RAZBOJNIŠTVO, DIREKTNO SU ODGOVORNE SVE SUDIJE OD KOJIH SAM PRETHODNIH GODINA TRAŽIO ZAŠTITU PRAVA IZ ČLANA 23 USTAVA RS, A PRIJE SVEGA : SEKULIĆ CVIJETA, MARKOVIĆ JELENA, BOROVČANIN LUKA, MALOVIĆ BRANKA I MIĆIĆ LJUBIŠA, OD KOJIH SAM ZAHTIJEVAO ZAŠTITU PRAVA POSLIJE OTVARANJU PREDMETA T17 0 KT 0006630 15.
01.06.2019. - Mafijaški klan i saučesnici Čolovića i ostalih iz pravosudno policijske mafije, pokušavaju likvidaciju Slobodana Vasiljavića u Istočnom Sarajevu na šta sam više puta upozoravao ranije pismenim dopisima da će se desiti. Naveo sam samo dio ubistava a ovaj pokušaj je posebno specifičan jer su uhapšeni i posebno organizator Slaviša Jurošević godinama pod zaštitom policije i Rajka Čolovića a dio napadača je u vezama sa provokatorom A.D. koji je pokušao da me namami u klopku decembra 2017-te.
11.06.2019. - Nastalo je "Pismo Mitra Stankovića" koga sam naveo u prijavi kao najvjerovatnijeg napadača. U tom pismu on negira svoje učešće tvrdeći da sam ga zamjenio sa nekim od inspektora. To suštinski nije ni važno jer je napadač na mene kompletan MUP, ne samo NN lice nego i službenici koji su sve to mirno gledali, odbili sačiniti zabilješku i otkriti mi ime napadača. A NAPADAČI SU I SVE NAVEDENE SUDIJE KOJI SU PODRŽAVALI GODINAMA OVAKAV BANDITIZAM KABADAHIJA IZ POLICIJE I NAPADALI NA PRAVA GARANTOVANA USTAVOM A KOJA SU OBAVEZNI DA ŠTITE...

PRILOZI

Jovana Tomaš - imenovanje 09.03.2017.
HPG provokator - start
Od koga policija štiti Ružicu Jukić 12.08.2017.
VSTV - saopštenje 14.08.2017.
Ružici Jukić zbog prijetnji ubistvom dodijeljena policijska zaštita
Udruženje sudija u Federaciji BiH - saopštenje 15.08.2017.
Biljana Petrović - in memoriam 18.08.2017.
HPG provokator - djelovi prepiske
Zahtjev i obavještenje po predmetu 80 1 Pr 082502 17

Darko Elez izašao iz zatvora 13.11.2017.
Zahtjev za sudsku naredbu u predmetu 89 0 K 058509 17 KPS
Zahtjev za primjenu člana 23 Ustava RS i 131 - 135 ZPP u predmetu 80 0 P 077873 16 P
Zahtjev za informacije 05.09.2018.
Zahtjev za izdavanje pismene naredbe suda
Zahtjev za SP i sud u Sokocu
Treći zahtjev za primjenu člana 23 Ustava RS i 131 - 135 ZPP-u
Pismo Mitra Stankovića od 11.06.2019.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902


Noviji postovi | Stariji postovi

KRIMINAL U VLASTI
<< 11/2019 >>
nedponutosricetpetsub
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930

LINKOVI

JANUAR 2012:

TUZILASTVU BOSNE I HERCEGOVINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056214

PRIJAVA PROTIV GRUPE LJUDI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056673

GLAVNOM OKRUZNOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/02/3057046

OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/03/3058844

TUZBA PROTIV REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061194

GLAS ISTINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061723

KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/09/3077275

ZAGUBLJENI DOKAZI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/10/3079717

ISTINA - STA JE TO ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3083076

OTVORENO PISMO SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3085244

OBAVJESTENJE I ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/13/3086014

ZAHTIJEV ZA PONAVLJANJE PREKRSAJNOG POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/15/3087389

OSNOVNOM SUDU U BANJALUCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/16/3087893

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/17/3089151

SAOPSTENJE ZA JAVNOST I MEDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094018

PO PREDMETU : 80 1 PR 004601 11 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094481

PRITUZBA NA RAD SUDA (SUDIJA)

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/25/3097790

ZAHTIJEV ZA IZUZECE SUDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/29/3106395
FEBRUAR 2012:

JAVNO PISMO OKRUZNOM TUZILASTVU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/07/3116813

KRIVICNA PRIJAVA PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/10/3119518

GLAVNOM REPUBLICKOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/11/3122527

KO JE POSLAO PRITUZBU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/12/3128674

OBAVIJESTENJE OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/15/3138008

OPRANI NOVAC OD KOKAINA NADJEN U BOBAR BANCI U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/27/3159613

ZONA SUMRAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/28/3160608
MART 2012:

SUZBIJANJE KRIMINALA NIJE U INTERESU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3227258

ZAHTIJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3233473

DODATNI DOKAZI ZA SPECIJALNO TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/09/3240768

KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089

VIJECU O SPECIJALNOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/22/3268301

KOME I ZBOG CEGA TREBA ODLAGANJE IZBORA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/27/3278508
APRIL 2012:

MAFIJA U BLATU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/02/3281211

HVATAJTE LOPOVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/07/3284179

ZALBA PO ZAHTJEVU ZA PONAVLJANJE POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/13/3287149

OBAVJEST O KRIMINALU SUDIJE DEVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/17/3289463

DEKLARATIVNA TUZBA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/27/3296464

PRIJEDLOG

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/30/3298185
MAJ 2012:

TUZBA PROTIV RS DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/01/3298971

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZLATNE MARTINOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/03/3299669

SUDOVIMA U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/04/3300214

USTAVNOM SUDU O PRESUDAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/06/3301826

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OKRUZNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303153

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OSNOVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303282

TUZBA PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/13/3305730

TUZBA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/16/3307002

SEKRETAR NIJE DALA DOZVOLU ZA LAZNU PRIJAVU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/22/3311092

TUZBA ZA UNISTAVANJE PODATAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/24/3312060JUN 2012:

PO TUZBI ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3319464

RASKRINKAVANJE TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3320018

VIJECU I SIPI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/08/3320608

CJB-U PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/11/3322944

KOMANDIRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/15/3324701

TUZENOJ RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/17/3325884

PODNESAK PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/22/3328645

ZALBA PO TUZBI PROTIV BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/23/3329278

TUZBA PROTIV UNIVERZALA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/24/3329804

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/25/3330401

PRIJAVA ZA NEZAKONITI NADZOR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/26/3331113

MAJKA PROTIV MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/27/3331896JUL 2012:

PO TUZBI 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/07/3338636

IMA LI PRAVA IZVAN SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/12/3341926

KRIMINALCI U IME TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/22/3348621

PREINACENJE TUZBE PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/25/3350920

TEROR TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/29/3353772

VIJECU O LAZOVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/30/3354407AVGUST 2012:

PRITUZBA ZA OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/01/3355917

KO JE PREVARIO SUD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/05/3357993

TUZBA ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/08/3360541

KRIMINALNI REZIM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/12/3363250

MAFIJA UPRAVLJA POLICIJOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/16/3365431

ULTIMATUM MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/21/3368970

PRITUZBA SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/23/3370023

ISTINA O MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371636

ZALBA PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371903

NEKAZNJENI ZLOCIN

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/27/3372348SEPTEMBAR 2012:

GORI OD GESTAPOA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/05/3377936

KOGA STITI TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/06/3378842

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/16/3384594

DOPUNA TUZBE ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/19/3387066

SLIKA SVE GOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/23/3389251

TUZILASTVU O ZAHTJEVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/25/3391246

OBAVJEST ZA KT TUZLA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/26/3391285OKTOBAR 2012:

BALKANSKI AL KAPONE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/01/3394341

ZALBA PO TUZBI ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/03/3396053

DOBOJSKOM TUZILASTVU O DOKUMENTACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/08/3398851

ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821

DOPUNA TUZBE PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/17/3405226

SUDSKOJ POLICIJI PO PRITUZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/27/3410895

POJASNJENJE TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/29/3412287NOVEMBAR 2012:

ZA PRETRES 3 DECEMBAR 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/14/3422554

TUZBA PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/15/3423217

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/19/3426179

ZAHTJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/21/3427460

ZABRANJENI INTERVJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/22/3427805

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/23/3428518

ZALBA NA RJESENJE O ODBACIVANJU TUZBE PRITIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/24/3429747

TUZBA ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/25/3430334DECEMBAR 2012:

POLITICKA VOLJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/01/3434183

SAMOVOLJA REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/02/3434923

POZITIVNI PRIMJERI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/04/3435734

PITANJA SVJEDOCIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/05/3436336

RELEVANTNI CLANOVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/06/3436921

DOPUNA TUZBE PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/09/3438877

ZAHTJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/10/3439507

DOKAZI O KRIMINALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/11/3440291

PREINAKA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/13/3441353

PRIJEDLOG PO CLANU 134 ZPP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/14/3442241

ZALBA PO PRETRESU OD 3. DECEMBRA 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/16/3443755

REVIZIJA ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/23/3448041

KO SKRIVA UBICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/28/3451126JANUAR 2013:

PRIJAVA PROTIV SUDIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/05/3456603

DOSTA JE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/11/3461397

PRIJAVA PROTIV ZLOCINACKE ORGANIZACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/17/3465912

OBAVJEST SP UZ PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/19/3467374

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZELJKE VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/25/3471579

GLAVNOM TUZIOCU OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/27/3472655FEBRUAR 2012:

TUZILASTVU I POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/10/3481870

ZAHTJEV ZA NOVU ISTRAGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/20/3488655

PONUDA TUZENIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/28/3494159MART 2013:

ZAHTJEV POLICIJSKOJ STANICI BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/05/3496974

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE NA SUDJENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/07/3499030

INSPEKTORATU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/11/3501635

PRIJAVA PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/18/3506344

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/26/3511796

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/28/3513181

PRIJEDLOG PO CLANU 81

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/29/3513781

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/30/3514647

PRITUZBA BIH TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/31/3515288APRIL 2013:

ZAHTJEV ZA PONAVLJANJE 80 1 PR 007070 12 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/02/3516573

ZAHTIJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/04/3517724

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043325 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/06/3519030

PRITUZBA U OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/08/3520589

PRIJAVA PROTIV BIROA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/10/3522237

KOGA SU KORIMPIRALI KRIMINALCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/12/3523484

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/14/3524855

UREDJENJE TUZBE ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/16/3526184

SPREGA MAFIJE I DRZAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/18/3527633

PRIJAVA PROTIV ZORANA MICICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/20/3528964

DOKAZI TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/22/3530376

PREINAKA TUZBE PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/24/3531754

PRIJAVA PROTIV DEVIC I DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/26/3533277

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA MUP-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/28/3534648

LOGISTIKA ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/30/3535790MAJ 2013:

PRIJAVA PROTIV DJURICA I ZORIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/02/3537065

KOME PRIPADAJU LJUDSKA PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/08/3541839

OKRUZNOM CENTRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/10/3542826

ZASTITNICI ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543131

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543189

ZALBA NA 80 1 PR 007070 13 PVLP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543272

TUZBA PROTIV NOVAKA I DANICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543321

PRITUZBA NA KOMANDIRE SP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/31/3544280JUN 2013:

PRIJAVA PROTIV GLAVNOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/04/3545756

PRITUZBA BIH TUZILASTVU PO T 20 0 KTA 0007047 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/08/3547916

ZAHTJEV USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/13/3549853

UTVRDJENJE ZA PREDAVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/18/3551860

SUDSKOJ POLICIJI PO RJESENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/24/3554133JUL 2013:

TUZIOCU KEROVICU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/06/3559121

OBAVJEST USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/12/3561416

UTVRDJENJE ZA PARNICU S UNIVERZALOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/15/3563093

PRITUZBA NA ODLUKU T14 0 KTA 0008936 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/18/3564528

PRITUZBA NA KEROVIC RANKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/20/3565114

TUZBA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/22/3566244

IN MEMORIAM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/23/3566396

PRITUZBA NA RAD SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/24/3567006

BANDA PLACENIH UBICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/26/3567953

DOPUNA NA UDT 12326-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/30/3569796AVGUST 2013:


ZALBA NA PRVOSTEPENU PRESUDU PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/03/3571388

FALSIFIKATI SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/05/3572018

ZAHTJEVI ZA INFORMACIJE SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/09/3573357

PRITUZBA PROTIV VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/11/3574158

OSNOVNOM SUDU O BLOGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/13/3574923

JAVNO PISMO MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/15/3575636

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE VIJECU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/17/3576693

TUZBA ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/19/3577411

PRESUDE PO NARUDZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/21/3578076

UTVRDJENJE ZA MUP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/23/3578956

PRITUZBA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/25/3579775

PRIJAVA PROTIV SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/27/3580595

UTVRDJENJE ZA 80 1 PR 007070 13 PZP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/29/3581519

DA SE ZNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/31/3582426SEPTEMBAR 2013:


ZAHTJEV PS BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/01/3582837

PRITUZBA PROTIV DJONLICA I DJURICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/03/3583533

TUZILASTVU BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/05/3584301

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/07/3584926

(NE)POSTUPANJE SUDIJE DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/09/3585683

DOPUNA TUZBE ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/11/3586917

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE UBISTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/13/3587701

APELACIJA USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/15/3588733

LIJEPA RIJEC GVOZDENA VRATA OTVARA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/20/3590610

MONTIRANI PRETRES

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/25/3592464

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/30/3594231OKTOBAR 2013:


ODLUKA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/05/3595696

ISTINA O LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/10/3597359

ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU PO 80 0 P 039221 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/15/3599158

DOPUNA NA T09 0 KTA 0034144 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/20/3601037

PRAVOBRANILASTVU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/25/3602992

PO PRENOSU NADLEZNOSTI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/30/3604820NOVEMBAR 2013:


NEDOSTATAK POLITICKE VOLJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/01/3605656

OBAVJEST O KRIMINALU U OT BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/04/3606807

NIJE BILO NAMJERNO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/07/3608140

PRIJEDLOG PO 71 0 P 162681 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/10/3609358

POVEZ PREKO OCIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/13/3610347

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004186 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/16/3611640

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/19/3612681

PRITUZBA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/22/3614043

NACELNICIMA CJB BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/25/3615098DECEMBAR 2013:


DOPUNA NA 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/01/3617361

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0004187 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/05/3618670

OBAVJEST PO CLANU 182 ZA 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/10/3620749

PRIJEDLOG SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/15/3622460

BN TELEVIZIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/20/3624282

PREINAKA TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/25/3625577JANUAR 2014:


OBAVJEST O ADMINISTRATIVNOJ GRESCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/01/3627816

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/04/3628644

FALSIFIKATI, LAZI I MANIPULACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/07/3629574

POPIS DOKAZA 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/10/3630683

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/13/3631477

ZAHTJEV SUDU ZA SNIMKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/16/3632418

ADVOKATI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/19/3633337

DOPUNA NA AP-3701-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/22/3634141

TUZILASTVU O PRIJAVAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/25/3635019

DOKAZI ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/28/3635740

ZAHTJEV VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/31/3636364FEBRUAR 2014:


OBAVJEST REPUBLICKOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/03/3636930

PRIJAVA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/06/3637536

PRITUZBA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/09/3638205

PONAVLJANJE POSTUPKA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/12/3638930

NEKOLIKO NEUGODNIH PITANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/15/3639748

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/18/3640264

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/21/3641050

ISTINA SE RAZOTKRIVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/24/3641658

OBAVJEST SUDU I TUZENOJ 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/27/3642436MART 2014:


APELACIJA ZA UNIVERZAL

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/03/3643305

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/06/3644161

PRITUZBA ZA LAZNE INFORMACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/09/3644906

PREINAKA 2 TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/12/3645617

ZALBA NA RJESENJE 01-50-151-2-2014

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/15/3646441

PRIJAVA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/18/3647053

ZAHTIJEVI USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/21/3647879

REVIZIJA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/24/3648573

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004353 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/27/3649405APRIL 2014:


POJASNJENJE TUZBE 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/05/3651575

PRIJAVA ZA NESAVJESTAN RAD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/10/3652741

APELACIJA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/15/3653886

DOPUNA PRIJAVE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/20/3655435

PRIJEDLOG TUZENOJ PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/25/3657032

PRIJEDLOG SUDU ZA SNIMANJE RASPRAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/30/3658580
MAJ 2014:


DODATAK TUZBE 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/03/3659402

PRITUZBA NA T14 0 KTA 0010468 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/06/3660550

PRIJEDLOG ZA PARNICU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/09/3661725

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/12/3662739

DOPUNA TUZBE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/15/3664192

DOPUNA ZA 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/18/3665251


PRIJEDLOG ZA SNIMANJE 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/21/3666158

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/24/3667270

DOPUNA PRIJAVE PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/27/3668181

SUDU PO ZOZD-E

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/30/3669528
JUN 2014:


PRIJEDLOG RS U PARNICI 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/05/3671296

ZASTO TUZILASTVO PRIKRIVA UBISTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/10/3672883

PRITUZBA PROTIV STJEPANOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/15/3674697

PRIJEDLOG TUZENIMA U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/20/3676425

PRIVATNE SUDNICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/25/3677970

DEMONTIRANJE MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/30/3679613JUL 2014:


FALSIFIKATI TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/05/3681701

APELACIJA PO TUZBI ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/10/3683580

O (NE)RADU TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/13/3684785

REVIZIJA TUZBE 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/16/3685937

TUZBA ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/19/3687204

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/22/3688315

KO JE U SLUZBI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/25/3689949

UTVRDJENJE ZA NEZAKONITE ODLUKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/28/3690918

TERET DOKAZIVANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/31/3692299
AVGUST 2014:


GLUVI TELEFONI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/03/3693726

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/06/3694867

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/09/3696111

DOKAZI KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/12/3697101

PRIJEDLOG VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/15/3698404

PRIKRIVANJE ZLOČINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/18/3699424

PRIKRIVANJE KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/21/3700873

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/24/3702214

ODGOVOR VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/27/3703401

KO STITI KRIJUMCARE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/30/3704851SEPTEMBAR 2014:


DOKAZI KRIMINALA I KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/03/3706410

KO JE PODNEO LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/06/3708154

OBAVJEST TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/09/3708976

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/12/3710792

ZAKON, STA JE TO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/15/3712036

UTVRDJENJE ZBOG PRIKRIVANJA INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/18/3713824

PITANJA I ODGOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/21/3715557

POSTUPANJE TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/24/3717336

I SVE PO ZAKONU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/27/3718811

DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 1 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/30/3720441OKTOBAR 2014:


DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 2 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/05/3721936

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/10/3725248

SAUCESNISTVO U ZLOCINIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/15/3728110

KRSENJE PRAVILA POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/20/3730921

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/25/3734381

SVERCERI I TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/30/3737127
NOVEMBAR 2014:


PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/03/3739922

DODATNI PRILOZI U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/06/3741419

PRIJEDLOG PO TUZBI ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/09/3743147

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/12/3744667

OBAVJEST PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/15/3746539

DOPIS PREDSJEDNIKU SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/18/3747807

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0005048 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/21/3750116

IMUNITET NA LICITACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/24/3750856

INTERVJU BUDIMKE BAJO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/27/3752672

PREINAKA I DOPUNA 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/30/3754387DECEMBAR 2014:


APELACIJA ZA 80 0 P 053922 14 GZ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/05/3756978

GRAĐANSKO NOVINARSTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/10/3759489

TUZILASTVU TUZLANSKOG KANTONA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/15/3762005

PRITUZBA ZBOG PRIKRIVANJA ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/20/3765073

BISERI MILA RONHILA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/25/3767418

PRAVOBRANILASTVU RS PO 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/30/3770256


MOJI BLOGOVI

BZ SOFT
KRIMINAL U VLASTI
PROGRAMI ZA SVAKOGA


DOKAZI O KRIMINALU U VLASTI
KRIMINAL U VLASTI
BESPLATNI PROGRAMI


PROGRAMI ZA ZABAVU, RAZONODU, KREATIVNOST I SVE STO ZELITE. IZABERITE PROGRAM KOJI ZELITE I KLIKOM NA ODGOVARAJUCI LINK, ZAPOCINJETE PROCES PREUZIMANJA. KOD ZA SVE PROGRAME JE ISTI "29111965"! U KREIRANJU PROGRAMA SLOVARICA, UCESTVOVALA JE UBIJENA DJEVOJCICA IVONA BAJO, SVOJIM GLASOM I IZBOROM SLIKA...
Racunaljka

Pripovetke

Problemi

Jednacine

Matematika

Romani

Vezbanka

Pjesme

Slovarica

Bajke

Biblija
HVALA NA POVERENJUMOJI FAVORITI
-