KRIMINAL U VLASTI

OBAVIJESTE SVOJE PRIJATELJE O POSTOJANJU OVOG BLOGA I O LINKOVIMA, NA KOJIMA SE NALAZE DOKAZI O KRIMINALU UNUTAR TUŽILAŠTVA. AKO NE ZAUSTAVIMO TU BANDU KRIMINALACA I UBICA, ONI ĆE NASTAVITI SA SVOJIM ZLOČINIMA, A ONDA KO ZNA KO JE NA REDU...


10.08.2019.

HRONOLOGIJA VAŽNIJIH DOGAĐAJA PO DATUMIMA

Naveo sam samo dio ubistava a ovaj pokušaj je posebno specifičan jer su uhapšeni i posebno organizator Slaviša Jurošević godinama pod zaštitom policije i Rajka Čolovića. A NAPADAČI SU I SVE NAVEDENE SUDIJE KOJI SU PODRŽAVALI GODINAMA OVAKAV BANDITIZAM KABADAHIJA IZ POLICIJE I NAPADALI NA PRAVA GARANTOVANA USTAVOM A KOJA SU OBAVEZNI DA ŠTITE...

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA - TUŽILAŠTVU BIH - SIPI

HRONOLOGIJA VAŽNIJIH DOGAĐAJA PO DATUMIMA

UVOD : ZOVSITV - "Disciplinski prekršaji sudija", "Disciplinski prekršaji tužilaca". KRIVIČNI ZAKONIK REPUBLIKE SRPSKE - NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE Broj: 02/1-021- 641/17. Datum : 15. jun 2017. godine, Službeni glasnik Republike Srpske broj: 64/17 od 13.07.2017. Članovi "Napad na sudiju i javnog tužioca", "Povreda ugleda suda", "Povreda zakona od strane sudije ili javnog tužioca".
Dana 23.07.2009. prilikom krijumčarenja u Bobar grupu, transportom iz Sarajeva smrtno je ranjena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo a predmet ubistva i materijalni dokaz ubistva, (dječji ruksak, dvostruko presječenog kaiša) uklanjaju pripadnici mafije i u sadejstvu sa saučesnicima iz policije i tužilaštva, peru kaiš hemijskim sredstvom da bi prikrili zločin te uklanjaju dokaz iz istražnih radnji.
Do kraja 2014-te razotkrivam veći broj pripadnika MUP-a, tužilaštva i suda koji su saučestvovali u prikrivanju ubistva i krijumčarenja a pri tome su čak sačinili falsifikat sudskog rješenja. Pošto sam podneo prijavu o tome i te detalje objavio na internetu, pravi se plan da se formira predmet protiv mene u Istočnom Sarajevu, pokrenu posebne istražne radnje, pokuša "napakovati" neko ozbiljnije krivično djelo te se pripremaju timovi za likvidaciju uz obilje, agenata, špijuna, informatora, doušnika... koje u nastavku nazivam zajedničkimj imenom PROVOKATORI.

PRITUŽBA I PRIJAVA PROTIV VIŠE LICA ZA NAPAD NA PRAVA IZ USTAVA I ZAKONA

Protiv Mićić Ljubiše, Marković Jelene, Sekulić Cvijete, Malović Branke, Borovčanin Luke, Tomaš Jovane i Čolović Rajka zbog kršenja prava garantovanim članom 23 Ustava RS, odnosno "povreda načela nepristrasnosti" i više drugih disciplinskih prekršaja, što je za posljedicu imalo prikrivanje dokumentacije vezane direktno za mene i nastavak prijetnji ubistvom i fizičkih napada čak u zgradi MUP-a, od strane policajca u civilu, pred uniformisanim službenicima koji su to posmatrali i prikrili počinioca koji je pošto me nije uspio uplašiti i otjerati, pobjegao na sprat PU Bijeljina.

Napomena : U nastavku je samo manji dio materijala koji posjedujem.
16.01.2015. - Predajem dopis "Ko su falsifikatori" sa krivičnom prijavom.
07.05.2015. - Dopis OJT Bijeljina za RJT po T14 0 KT 0014420 15.
13.05.2015. - Provokator H.P.G. (komšinica OJTIS) me kontaktira putem interneta.
01.06.2015. - RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15.
04.06.2015. - Odluka RJT, T12 0 KTA 0000398 15 stiže u OJTIS i uprkos tome što se njome dodjeljuje moja krivična prijava njima u rad, Rajko Čolović formira nezakonit predmet protiv mene za sasvim drugo krivično djelo i njime zadužuje NN tužioca. U narednom periodu se angažuju provokatori i pokreću nezakonite "posebne istražne radnje sa ciljem da mi se "napakuje" mnogo ozbiljnije krivično djelo.
07.08.2015. - Provokator N.V, objavljuje tekst "REPRIKA NA KRIMINAL U VLASTI" na web adresi "http://replikanakriminaluvlasti2.blogger.ba/arhiva/2015/08/07/3919720" u kome opisuje praćenje i nadzor nada mnom te mi upućuje upozorenja i prijetnje.
24.04.2016. - U 23:06, me kontaktira provokator S.K. riječima "Jeli ovo sve moguce da se desava u Bijeljini?". Specifičnost je bila da se u narednom periodu, više desetina puta u audio razgovorima izgovarala ista rečenica ; "Šta misle te sudije, dal će se desiti i njima nešto i njihovoj djeci", sa očitom namjerom da izgovorim neku prijetnju koja bi se iskoristila protiv mene preko člana "Napad na sudiju i javnog tužioca".
15.07.2016. - Predajem pismene zahtjeve u OJT Bijeljina, PU Bijeljina, Okružni sud u Bijeljini i Osnovni sud u Bijeljini, vezano za pravo iz člana 23 ustava RS i prikrivanjem dokaza ubistva Ivone Bajo na šta NIKAD nisam dobio odgovore.
26.08.2016. - Danko Borovčanin, načelnik OCSP u Bijeljini, (kao reakciju na zahtjev od 15.07.2016. i moje traženje da nadležni reaguju) sačinjava dopis "SU-SP-3-331-10" kojim traži da se "pobudi" NEKO krivično djelo protiv mene. Isti je godinama nezakonito sprečavao pristup svim srodnicima ubijene djevojčice i kreirao falsifikat sudskog rješenja 80 1 Pr 000670 10, za šta sam podneo prijavu. Iako je potegao sve veze i spriječio sva svjedočenje njegovo autorstvo se može dokazati dokumentom A-326/12 koji je Novak Kovačević poslao VSTV-u, gdje na kraju navodi da prilozi koje šalje potiču od sudske policije.
11.01.2017. - U 01:15 me kontaktira provokator A.D. sa šifrovanim porukama koje su me trebale zainteresovati.
27. i 28.01.2017. - Provokator A.D. traži da se sastanemo sa izgovorom da ima dokaze o kriminalu koje bi objavio. Nalazimo se u kafe kladionici "Admiral" kod autobuske stanice. Dokaze mi ne daje a po rastanku ga pratim i vidim njegov susret sa instuktorom.
09.03.2017. - VSTV-e, imenuje Jovanu Tomaš za okružnog tužioca u OJTIS.
01.04.2017. - Jovana Tomaš, stupa na dužnost i daje joj se u rad "LAKI" predmet T17 0 KT 0006630 15, protiv mene, koji je do tad vodio za mene još uvjek NN tužilac, bez zakonskog osnova i bez rješenja o nadležnosti.
12.04.2017. - Sačinjavam i potom predajem "Zahtjev i obavještenje po predmetu 80 1 Pr 082502 17" kojim od sudije Cvijete Sekulić tražim materijal po pravu garantovanim članom 23 Ustava RS. Umjesto da mi omogući to pravo, sudija Sekulić dodatno napada na moja prava i uz više drugih krivičnih djela je saučestvovala u uništavanju spisa 80 1 Pr 000670 10, u kome je načinjen falsifikat sudskog rješenja.
08.06.2017. - Provokator J.S. poslije više prethodnih kontaktiranja, pokušava preko 3 sata da me ubjedi i odvede od kuće u pravcu Ugljevika i Tuzle, kod NN osobe sa stvarnim ciljem da me likvidira tim koji je čekao. Dio razgovora s njim u trajanju 04:40, sam više puta dostavljao sudu, tužilaštvu i policiji pod nazivom Agent.mp3.
15.06.2017. - NSRS, izglasava novi "KRIVIČNI ZAKONIK REPUBLIKE SRPSKE" sa novim članom "Napad na sudiju i javnog tužioca" pripremljenog specijalno za mene i po potrebi druge protivnike mafijaškog klana.
22.06.2017. - OJT, Jovana Tomaš mi upućuje PRVI "Poziv na saslušanje T17 0 KT 0006630 15" za već 29.06.2017. što je samo 7 dana po sačinjavanju poziva.
27.06.2017. - Odmah po prijemu sačinjavam i šaljem pismeni "Zahtjev za informacije za OTIS" kojim upozoravam na nenadležnost i tražim kopiju rješenja o nadležnosti, koje ni tad a ni kasnije nisu iz OJTIS, htjeli da mi dostave.
28.06.2017. - Provokator H.P.G se raspituje da li ću ići sutradan u Istočno Sarajevo.
05.07.2017. - Šaljem "Obavjest po predmetu T17 0 KT 0006630 15" prije svega Tomaš Jovani, (upozoravam da mi se priprema ubistvo) koja je uz prethodni zahtjev morala shvatiti da je obmanuta i da nije nadležna ali ona ili neko drugi uprkos tome nastavlja rad na nezakonitom predmetu.
13.07.2017. - Novi "KRIVIČNI ZAKONIK REPUBLIKE SRPSKE" se objavljuje u Službenom glasniku RS.
12.08.2017. - Provokator B.R. objavljuje tekst "Od koga policija štiti Ružicu Jukić" kojim brani i opravdava neposredno ranije iznesene prijetnje vješanjem provokatora H.P.G. upućene pripadnicima pravosuđa i praktično podstiče druge građane da čine isto. Paralelno je konstantno više provokatora angaživano da snimi audio ili u poruci neku slučnu prijetnju na kakvu pokušavaju da me nagovore. Isti provokator koji "brani" prijetnje vješanjem je nedavno podneo krivičnu prijavu protiv predsjednika vijeća kao dio plana za diskreditaciju kompletnog VSTV-a.
14.08.2017. - VSTV, izdaje saopštenje kojim osuđuje uvrede i prijetnje vješanjem, te poziva nadležne institucije da otkriju i sankcionišu ovakvo nedopustivo djelovanje.
14.08.2017. - Provokator H.P.G. odmah po okončanju sjednice VSTV biva informisana o zaključcima i to od onih koji su je angažovali a u 15:26, me kontaktira te potom u audio razgovoru traži "savjete" sa opaskom da joj je NEKO, sugerisao da se u narednom periodu primiri.
14.08.2017. - Avaz i više drugih medija u 18:10 objavljuje tekst "Ružici Jukić zbog prijetnji ubistvom dodijeljena policijska zaštita" i sa navedenim punim imenom provokatora, što pokazuje da je provokator H.P.G. znala sve detalje, prije njih a odmah po okončanju sjednice VSITV-a.
15.08.2017. - Udruženje sudija u Federaciji BiH, saopštenjem osuđuje uvrede i prijetnje vješanjem.
18.08.2017. - VSTV objavljuje "In memoriam" za preminulu Biljanu Petrović. Radi se o okružnom tužiocu iz OJTIS, koje je angažovalo provokatore a njena smrt je kako je navedeno IZNENADNA, svega 4 dana po pozivu VSTV-a da se otkriju i sankcionišu osobe koje stoje iza prijetnji vješanjem. Preminula osoba je bez ikakve sumnje znala detalje o angaživanju provokatora i upute kako da djeluju te je njena smrt svakako sumnjiva, posebno ako je ona prije Jovane Tomaš, bila obmanuta o "dodjeljenoj" nadležnosti i vodila predmet T17 0 KT 0006630 15.
13.11.2017. - Objavljen članak "Darko Elez izašao iz zatvora" poslije čega njegovi saučesnici iz tužilaštva i policije umješani u šverc narkotika intenziviraju pripreme za moju likvidaciju s obzirom da Elez kontroliše veliku broj pripadnika klanova u Istočnom Sarajevu. Donosi se odluka o podizanju lažirane optužnice sa ciljem da me dovedu na nišan timu za likvidaciju.
29. i 30.11.2017. - Provokator B.R. mi u mejl porukama prijeti "pravnim" posljedicama i kaznama.
29.11.2017. - Na moj rođendan, Tomaš Jovana podiže i predaje optužnicu protiv mene, nenadležnom sudu sa samo inicijalima u potpisu za razliku od poziva u kome je prezime kompletno.
07.12.2017. - Luka Borovčanin potvrđuje "optužnicu" i šalje odmah poziv za izjašnjenje, iako je zakonom predviđena procedura dostave optužnice i prethodnih prigovora. Naravno da mafiju ne zanima zakon nego želi što prije da me dovede na nišan plaćenim ubicama.
14.12.2017. - Provokator S.K. poziva preko fejsbuk mesindžera u 17:04, citiram iz fejsbuk arhive "Duljina: 129 min", sve pokušavajući da uz konstantno ponavljanje rečenice o sudijama i njihovim porodicama, izgovorim bilo šta, što bi moglo koristiti za neku pravu optužnicu umjesto lažirane za koju mi je par dana ranije poslat poziv.
15. do 22.12.017. - Kontaktira me ponovo provokator A.D. i traži sastanak. Cilj je bio da me snime plaćene ubice kako bi me lakše uočili po dolasku na Sokolac koji se očekivao 26.12.2017. A.D, je u prijateljskim vezama sa sudskim policajcem Deurićem, (ubio stranku pred sudom u Vlasenici) i sa nekima iz ekipe za pokušaj likvidacije Slobodana Vasiljevića, kao i sa samim Vasiljevićem.
20.12.2017. - Kreiram i šaljem uz prethodne prigovore, sudiji Luki Borovčaninu "Zahtjev za sudsku naredbu u predmetu 89 0 K 058509 17 KPS". Sve je dakle prije odluke o prigovorima a moje pravo iz člana 23 ustava se krši i krije dokumentacija koja bi dokazala falsifikovanje nadležnosti čime sam izlagan više puta životnoj opasnosti.
23.12.2017. - Provokator S.K. poslije više kraćih razgovora prethodnih dana, poziva preko fejsbuk mesindžera u 01:35. Za 97 minuta trajanja audio poziva, samo 3 dana pred moj očekivani dolazak na Sokolac, opet se pokušava standardnim "mamcem" isprovocirati neka prijetnja od mene bio kome.
11.01.2018. - Sudija Borovčanin Luka, odbacuje moje prigovore "rješenjem" i navodno prema podacima iz predmeta 80 0 P 097102 18, šalje poštom uz poziv. Dostava neuredna ali Pravobranilaštvo RS nije dostavilo kopiju tog poziva iako u podnesku navodi da je prilaže, što sam ukazao tokom rasprave. Narednih mjeseci, sudska policija, (pod komandom kriminalca Borovčanin Danka koji je sačinio falsifikat sudskog rješenja) nekoliko puta pokušava da me transportuje za Sokolac za koje vrijeme NIKO NIJE DOSTAVIO NIKAKAV DOKAZ O NADLEŽNOSTI.
29.01.2018. - Predajem u PU Bijeljina "Zahtjev za informacije" vezano za pravo iz člana 23 ustava RS i za predmete 89 0 K 058509 17 KPS i T17 0 KT 0006630 15 na koji NIKAD DO DANAS, nisam dobio odgovor.
12.03.2018. - Odlazim na ranije dogovoreni sastanak u PU Bijeljina, (vezano za zahtjev od 29.01.2018) prethodno više puta upozorivši sestru da organi iz Istočnog Sarajeva nisu nadležni što dobro znaju te je jedini logičan cilj svega, moj "dobrovoljni" dolazak ili prisilno odvođenje i ostavljanje kao mete pripremljenim timovima za likvidaciju. Tim upozorenjima koja su ostala zabeležena sam pokušao odvratiti mafijaški klan od toga. Previđanje se ostvaruje te me sudska policija presreće pri povratku sa lažima da imaju naredbu. Naredba je sačinjena tek po dolasku na Sokolac a sudija Borovčanin je LAŽIRAO u zapisniku prisustvo OJT, Stanka Nuića i navodne njegove riječi. Ni njegov potpis a čak ni štampano navedeno ime ne postoji u tom zapisniku. Srećom prijatelji objavljuju na mrežama moje hapšenje te mafija odustaje od plana ubistva uz ubjeđivanja da je za mene najbolje da na sledeći poziv dođem dobrovoljno da ne bi NAREDILI PRITVOR.
18.03.2018. - Mafijaški klan vrši otmicu a potom likvidaciju Davida Dragičevića, koju GESTAPOVSKIM METODAMA, pokušavaju prikriti svi organi RS.
03.04.2018. - Sudija Malović Branka sačinjava "Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS" u kome navodi da IMAM PRAVO RAZMATRATI SVE SPISE I PREDMETE KOJI MI IDU U KORIST. Ovo pravo naravno nije poštovano nego svi sudovi, sva tužilaštva, MUP i sudska policija GESTAPOVSKIM metodama pod uticajem kriminalaca poput Čolovića, Kovačevića, Borovčanina, Markovića, Stjepanović itd... krše sva garantovana prava i rade za interese tajkunsko političke mafije sa kojom u sadejstvu pljačkaju narod i likvidiraju nepodobne.
04.04.2018. - Pošto mi je 12.03.2018. sudija Borovčanin uručio "rješenje" o odbijanju prigovora na kome je naveden broj odluke Republičkog tužilaštva na osnovu koje trvdi da je nadležan, zatražio sam kopiju direktno od RJT, što se i desilo, odlukom glavnog republičkog tužioca "IT-7/18". Uz nju mi je poslata i odluka "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." iz čijeg sadržaja se i definitivno vidi da je Rajko Čolović lažirao nadležnost za predmet protiv mene i obmanuo bar neke svoje kolege dok su mu neki drugi bili saučesnici.
03.09.2018. - Sačinjavam i potom predajem sudiji Marković Jeleni "Zahtjev za primjenu člana 23 Ustava RS i 131 - 135 ZPP u predmetu 80 0 P 077873 16 P" uz upozorenje da mi je zbog uskraćivanja navedenih prava i djelovanjem plaćenih ubica ugrožen život. Sudija Marković je saučesnik u pokušajima mog ubistva i prikrivanju ubistva Ivone Bajo, (što je suštinski konstatovao Okružni sud "Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2" od 13.04.2017.) te je samo nastavila sa falsifikatima i kriminalom napadajući ponovo na pravo iz člana 23 ustava RS. Ubrzo po donošenju navedenog rješenja 80 0 P 039221 16 Gvl 2, od 13.04.2017. je Rajko Čolović, koji je od ranije štitio kriminalne radnje sudije Marković, natjerao je Tomaš Jovanu da me pozove na nišan njegovim saučesnicima iz narko i auto mafije.
05.09.2018. - Kreiram i šaljem "Zahtjev za informacije" u OJTIS, kojim tražim kopije svih rješenja, odluka i naredbi vezanih za predmet T17 0 KT 0006630 15 u kome sam kao stranka optužen pred nenadležnim organom. Na zahtjeve nije bilo odgovora što je imalo za posljedicu da od mene bude sakrivena uloga NN tužioca, koji je vodio predmet prije Jovane Tomaš.
27.09.2018. - Presretnut sam od strane sudske policije, uz asistenciju provokatora koje sam bio svjestan (nisu imali naredbu uz sebe) te transpotovan u Sokolac i ostavljen na ulici kao meta ubicama iako sam zbog tegoba uzrokovanih polenom ambrozije tražio hitnu pomoć te više puta povraćao sa teškim posljedicama.
04.10.2018. - Predsjednik VSTV-a, Milan Tegeltija poslije mog zahtjeva za pristup informacijama, sačinjava akt "Vstv 014-07-10-28-181-2018" koji se šalje "na ruke" gospode Čolović Rajka i Borovčanin Luke te meni. U dokumentu se traži da postupe BLAGOVREMENO po mom zahtjevu kojim tražim dokument o njihovoj nadležnosti i da ga informišu a obavještavaju se i da ću ja biti informisan o ovom dokumentu. S OBZIROM DA NISU IMALI NIKADA RJEŠENJE O NADLEŽNOSTI, NISU GA NI DOSTAVILI NEGO SE UMJESTO TOGA PRAVI PLAN ZA DISKREDITACIJU PREDSJEDNIKA I KOMPLETNOG VSTV-A.
23.11.2018. - Realizuje se plan pokušaja diskreditacije sačinjavanjem video snimka uz asistenciju inspektora Pandže. Cilj je bio satanizacija kompletnog VSTV-a sa predsjednikom na čelu, koja je vršena konstantnom medijskom hajkom suštinski banalnog događaja u kome predsjednik VSTV-a niti čini neku kriminalnu radnju niti nagovještava da će učiniti. Radnje i riječi inspektora se pokušavaju pripisati predsjedniku VSTV-e sa ciljem da se skrene pažnja na taj snimak, po mogućnosti ukloni predsjednik ili čak uruši kompletno VSTV-e, kako bi kriminal pripadnika mafije koje sam razotkrio poslije lažiranja nadležnosti i njihove ranije veze sa klanovima i timovima za likvidacije ostale sakrivene.
08.10.2018. - Kreiram i šaljem sudiji Branki Malović "Zahtjev za izdavanje pismene naredbe suda" prema pravu iz člana 23 ustava i ZKP-u na koje imam i kao stranka pravo. Tražena naredba nije naravno izdata.
09.10.2018. - Kreiram i šaljem "Zahtjev za SP i sud u Sokocu" načelniku Borovčanin Danku i sudiji Branki Malović u kome tražim odgovorne za neukazivanje hitne pomoći dana 27.09.2018. OBJAŠNJENJE NARAVNO NISAM DOBIO.
26.10.2018. - Mafijaški klan i saučesnici Čolovića i ostalih iz pravosudno policijske mafije, likvidiraju dvojicu policajaca u Federaciji BIH na šta sam više puta upozoravao ranije pismenim dopisima da će se desiti.
01.01.2019. - Mafijaški klan i saučesnici Čolovića i ostalih iz pravosudno policijske mafije, likvidiraju Miloša Ostojića u Istočnom Sarajevu na šta sam više puta upozoravao ranije pismenim dopisima da će se desiti.
18.03.2019. - Kreiram i šaljem sudiji Mićić Ljubiši u predmetu 80 0 P 097102 18, "Treći zahtjev za primjenu člana 23 Ustava RS i 131 - 135 ZPP-u" vezano za moju tužbu za utvrđenje diskriminacije uzrokovane radnjama u lažiranom predmetu "T17 0 KT 0006630 15" tražeći prije svega kompletan spis ili kopiju spisa iz OJTIS. Sam naslov pokazuje da su postojala još 2 prethodna zahtjeva po tom osnovu na koje sudija Ljubiša Mićić nije reagovao, nego je moja prava kršio a pomogao i tuženoj RS i pripadnicima mafijaškog klana jer je umjesto tog spisa i drugih dokumenata i svjedoka koje sam zahtjevao da obezbjedi, suprotno mom zahtjevu, tražio i uneo u predmet BEZVRIJEDNO "izjašnjenje od 26.03.2019." potpisano ne od Jovane Tomaš niti od Rajka Čolovića, nego od OJT Mirze Đozo. Time je sudija Mićić uz kršenje mojih prava u tom postupku, postao i saučesnik pokušaja mog ubistva, prikrivanja ubistva Ivone Bajo i praktično direktan uzročnik i podstrekač napada NN lica na mene i prijetnji ubistvom 22.05.2019.
22.04.2019. - Mafijaški klan i saučesnici Čolovića i ostalih iz pravosudno policijske mafije, likvidiraju Slavišu Krunića u Trnu kod Banjaluke, na šta sam više puta upozoravao ranije pismenim dopisima da će se desiti.
22.05.2019. - Prilikom pokušaja da ostvarim prava garantovana ustavom RS uz dokaze prikrivanja ubistva Ivone Bajo koje sam doneo i zahtijevao da MUP, preduzme zakonom obavezujuće radnje, poslije oko sat čekanja, komanda MUP-a u PU Bijeljina je poslala NN batinaša da me verbalno i fizički napadne i prijeti ubistvom ako se ikada više pojavim. Poslije moje naknadne pismene krivične prijave, telefonski sam obavješten da se u OJT Bijeljina vodi predmet KTA - 25395. ZA OVO RAZBOJNIŠTVO, DIREKTNO SU ODGOVORNE SVE SUDIJE OD KOJIH SAM PRETHODNIH GODINA TRAŽIO ZAŠTITU PRAVA IZ ČLANA 23 USTAVA RS, A PRIJE SVEGA : SEKULIĆ CVIJETA, MARKOVIĆ JELENA, BOROVČANIN LUKA, MALOVIĆ BRANKA I MIĆIĆ LJUBIŠA, OD KOJIH SAM ZAHTIJEVAO ZAŠTITU PRAVA POSLIJE OTVARANJU PREDMETA T17 0 KT 0006630 15.
01.06.2019. - Mafijaški klan i saučesnici Čolovića i ostalih iz pravosudno policijske mafije, pokušavaju likvidaciju Slobodana Vasiljavića u Istočnom Sarajevu na šta sam više puta upozoravao ranije pismenim dopisima da će se desiti. Naveo sam samo dio ubistava a ovaj pokušaj je posebno specifičan jer su uhapšeni i posebno organizator Slaviša Jurošević godinama pod zaštitom policije i Rajka Čolovića a dio napadača je u vezama sa provokatorom A.D. koji je pokušao da me namami u klopku decembra 2017-te.
11.06.2019. - Nastalo je "Pismo Mitra Stankovića" koga sam naveo u prijavi kao najvjerovatnijeg napadača. U tom pismu on negira svoje učešće tvrdeći da sam ga zamjenio sa nekim od inspektora. To suštinski nije ni važno jer je napadač na mene kompletan MUP, ne samo NN lice nego i službenici koji su sve to mirno gledali, odbili sačiniti zabilješku i otkriti mi ime napadača. A NAPADAČI SU I SVE NAVEDENE SUDIJE KOJI SU PODRŽAVALI GODINAMA OVAKAV BANDITIZAM KABADAHIJA IZ POLICIJE I NAPADALI NA PRAVA GARANTOVANA USTAVOM A KOJA SU OBAVEZNI DA ŠTITE...

PRILOZI

Jovana Tomaš - imenovanje 09.03.2017.
HPG provokator - start
Od koga policija štiti Ružicu Jukić 12.08.2017.
VSTV - saopštenje 14.08.2017.
Ružici Jukić zbog prijetnji ubistvom dodijeljena policijska zaštita
Udruženje sudija u Federaciji BiH - saopštenje 15.08.2017.
Biljana Petrović - in memoriam 18.08.2017.
HPG provokator - djelovi prepiske
Zahtjev i obavještenje po predmetu 80 1 Pr 082502 17

Darko Elez izašao iz zatvora 13.11.2017.
Zahtjev za sudsku naredbu u predmetu 89 0 K 058509 17 KPS
Zahtjev za primjenu člana 23 Ustava RS i 131 - 135 ZPP u predmetu 80 0 P 077873 16 P
Zahtjev za informacije 05.09.2018.
Zahtjev za izdavanje pismene naredbe suda
Zahtjev za SP i sud u Sokocu
Treći zahtjev za primjenu člana 23 Ustava RS i 131 - 135 ZPP-u
Pismo Mitra Stankovića od 11.06.2019.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

KRIMINAL U VLASTI
<< 08/2019 >>
nedponutosricetpetsub
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

LINKOVI

JANUAR 2012:

TUZILASTVU BOSNE I HERCEGOVINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056214

PRIJAVA PROTIV GRUPE LJUDI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056673

GLAVNOM OKRUZNOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/02/3057046

OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/03/3058844

TUZBA PROTIV REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061194

GLAS ISTINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061723

KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/09/3077275

ZAGUBLJENI DOKAZI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/10/3079717

ISTINA - STA JE TO ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3083076

OTVORENO PISMO SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3085244

OBAVJESTENJE I ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/13/3086014

ZAHTIJEV ZA PONAVLJANJE PREKRSAJNOG POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/15/3087389

OSNOVNOM SUDU U BANJALUCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/16/3087893

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/17/3089151

SAOPSTENJE ZA JAVNOST I MEDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094018

PO PREDMETU : 80 1 PR 004601 11 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094481

PRITUZBA NA RAD SUDA (SUDIJA)

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/25/3097790

ZAHTIJEV ZA IZUZECE SUDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/29/3106395
FEBRUAR 2012:

JAVNO PISMO OKRUZNOM TUZILASTVU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/07/3116813

KRIVICNA PRIJAVA PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/10/3119518

GLAVNOM REPUBLICKOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/11/3122527

KO JE POSLAO PRITUZBU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/12/3128674

OBAVIJESTENJE OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/15/3138008

OPRANI NOVAC OD KOKAINA NADJEN U BOBAR BANCI U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/27/3159613

ZONA SUMRAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/28/3160608
MART 2012:

SUZBIJANJE KRIMINALA NIJE U INTERESU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3227258

ZAHTIJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3233473

DODATNI DOKAZI ZA SPECIJALNO TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/09/3240768

KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089

VIJECU O SPECIJALNOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/22/3268301

KOME I ZBOG CEGA TREBA ODLAGANJE IZBORA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/27/3278508
APRIL 2012:

MAFIJA U BLATU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/02/3281211

HVATAJTE LOPOVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/07/3284179

ZALBA PO ZAHTJEVU ZA PONAVLJANJE POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/13/3287149

OBAVJEST O KRIMINALU SUDIJE DEVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/17/3289463

DEKLARATIVNA TUZBA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/27/3296464

PRIJEDLOG

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/30/3298185
MAJ 2012:

TUZBA PROTIV RS DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/01/3298971

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZLATNE MARTINOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/03/3299669

SUDOVIMA U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/04/3300214

USTAVNOM SUDU O PRESUDAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/06/3301826

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OKRUZNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303153

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OSNOVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303282

TUZBA PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/13/3305730

TUZBA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/16/3307002

SEKRETAR NIJE DALA DOZVOLU ZA LAZNU PRIJAVU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/22/3311092

TUZBA ZA UNISTAVANJE PODATAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/24/3312060JUN 2012:

PO TUZBI ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3319464

RASKRINKAVANJE TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3320018

VIJECU I SIPI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/08/3320608

CJB-U PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/11/3322944

KOMANDIRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/15/3324701

TUZENOJ RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/17/3325884

PODNESAK PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/22/3328645

ZALBA PO TUZBI PROTIV BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/23/3329278

TUZBA PROTIV UNIVERZALA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/24/3329804

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/25/3330401

PRIJAVA ZA NEZAKONITI NADZOR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/26/3331113

MAJKA PROTIV MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/27/3331896JUL 2012:

PO TUZBI 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/07/3338636

IMA LI PRAVA IZVAN SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/12/3341926

KRIMINALCI U IME TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/22/3348621

PREINACENJE TUZBE PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/25/3350920

TEROR TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/29/3353772

VIJECU O LAZOVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/30/3354407AVGUST 2012:

PRITUZBA ZA OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/01/3355917

KO JE PREVARIO SUD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/05/3357993

TUZBA ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/08/3360541

KRIMINALNI REZIM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/12/3363250

MAFIJA UPRAVLJA POLICIJOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/16/3365431

ULTIMATUM MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/21/3368970

PRITUZBA SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/23/3370023

ISTINA O MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371636

ZALBA PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371903

NEKAZNJENI ZLOCIN

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/27/3372348SEPTEMBAR 2012:

GORI OD GESTAPOA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/05/3377936

KOGA STITI TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/06/3378842

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/16/3384594

DOPUNA TUZBE ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/19/3387066

SLIKA SVE GOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/23/3389251

TUZILASTVU O ZAHTJEVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/25/3391246

OBAVJEST ZA KT TUZLA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/26/3391285OKTOBAR 2012:

BALKANSKI AL KAPONE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/01/3394341

ZALBA PO TUZBI ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/03/3396053

DOBOJSKOM TUZILASTVU O DOKUMENTACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/08/3398851

ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821

DOPUNA TUZBE PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/17/3405226

SUDSKOJ POLICIJI PO PRITUZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/27/3410895

POJASNJENJE TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/29/3412287NOVEMBAR 2012:

ZA PRETRES 3 DECEMBAR 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/14/3422554

TUZBA PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/15/3423217

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/19/3426179

ZAHTJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/21/3427460

ZABRANJENI INTERVJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/22/3427805

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/23/3428518

ZALBA NA RJESENJE O ODBACIVANJU TUZBE PRITIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/24/3429747

TUZBA ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/25/3430334DECEMBAR 2012:

POLITICKA VOLJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/01/3434183

SAMOVOLJA REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/02/3434923

POZITIVNI PRIMJERI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/04/3435734

PITANJA SVJEDOCIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/05/3436336

RELEVANTNI CLANOVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/06/3436921

DOPUNA TUZBE PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/09/3438877

ZAHTJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/10/3439507

DOKAZI O KRIMINALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/11/3440291

PREINAKA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/13/3441353

PRIJEDLOG PO CLANU 134 ZPP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/14/3442241

ZALBA PO PRETRESU OD 3. DECEMBRA 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/16/3443755

REVIZIJA ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/23/3448041

KO SKRIVA UBICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/28/3451126JANUAR 2013:

PRIJAVA PROTIV SUDIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/05/3456603

DOSTA JE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/11/3461397

PRIJAVA PROTIV ZLOCINACKE ORGANIZACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/17/3465912

OBAVJEST SP UZ PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/19/3467374

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZELJKE VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/25/3471579

GLAVNOM TUZIOCU OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/27/3472655FEBRUAR 2012:

TUZILASTVU I POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/10/3481870

ZAHTJEV ZA NOVU ISTRAGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/20/3488655

PONUDA TUZENIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/28/3494159MART 2013:

ZAHTJEV POLICIJSKOJ STANICI BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/05/3496974

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE NA SUDJENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/07/3499030

INSPEKTORATU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/11/3501635

PRIJAVA PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/18/3506344

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/26/3511796

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/28/3513181

PRIJEDLOG PO CLANU 81

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/29/3513781

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/30/3514647

PRITUZBA BIH TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/31/3515288APRIL 2013:

ZAHTJEV ZA PONAVLJANJE 80 1 PR 007070 12 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/02/3516573

ZAHTIJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/04/3517724

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043325 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/06/3519030

PRITUZBA U OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/08/3520589

PRIJAVA PROTIV BIROA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/10/3522237

KOGA SU KORIMPIRALI KRIMINALCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/12/3523484

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/14/3524855

UREDJENJE TUZBE ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/16/3526184

SPREGA MAFIJE I DRZAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/18/3527633

PRIJAVA PROTIV ZORANA MICICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/20/3528964

DOKAZI TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/22/3530376

PREINAKA TUZBE PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/24/3531754

PRIJAVA PROTIV DEVIC I DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/26/3533277

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA MUP-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/28/3534648

LOGISTIKA ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/30/3535790MAJ 2013:

PRIJAVA PROTIV DJURICA I ZORIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/02/3537065

KOME PRIPADAJU LJUDSKA PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/08/3541839

OKRUZNOM CENTRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/10/3542826

ZASTITNICI ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543131

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543189

ZALBA NA 80 1 PR 007070 13 PVLP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543272

TUZBA PROTIV NOVAKA I DANICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543321

PRITUZBA NA KOMANDIRE SP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/31/3544280JUN 2013:

PRIJAVA PROTIV GLAVNOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/04/3545756

PRITUZBA BIH TUZILASTVU PO T 20 0 KTA 0007047 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/08/3547916

ZAHTJEV USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/13/3549853

UTVRDJENJE ZA PREDAVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/18/3551860

SUDSKOJ POLICIJI PO RJESENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/24/3554133JUL 2013:

TUZIOCU KEROVICU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/06/3559121

OBAVJEST USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/12/3561416

UTVRDJENJE ZA PARNICU S UNIVERZALOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/15/3563093

PRITUZBA NA ODLUKU T14 0 KTA 0008936 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/18/3564528

PRITUZBA NA KEROVIC RANKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/20/3565114

TUZBA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/22/3566244

IN MEMORIAM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/23/3566396

PRITUZBA NA RAD SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/24/3567006

BANDA PLACENIH UBICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/26/3567953

DOPUNA NA UDT 12326-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/30/3569796AVGUST 2013:


ZALBA NA PRVOSTEPENU PRESUDU PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/03/3571388

FALSIFIKATI SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/05/3572018

ZAHTJEVI ZA INFORMACIJE SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/09/3573357

PRITUZBA PROTIV VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/11/3574158

OSNOVNOM SUDU O BLOGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/13/3574923

JAVNO PISMO MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/15/3575636

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE VIJECU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/17/3576693

TUZBA ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/19/3577411

PRESUDE PO NARUDZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/21/3578076

UTVRDJENJE ZA MUP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/23/3578956

PRITUZBA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/25/3579775

PRIJAVA PROTIV SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/27/3580595

UTVRDJENJE ZA 80 1 PR 007070 13 PZP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/29/3581519

DA SE ZNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/31/3582426SEPTEMBAR 2013:


ZAHTJEV PS BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/01/3582837

PRITUZBA PROTIV DJONLICA I DJURICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/03/3583533

TUZILASTVU BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/05/3584301

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/07/3584926

(NE)POSTUPANJE SUDIJE DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/09/3585683

DOPUNA TUZBE ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/11/3586917

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE UBISTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/13/3587701

APELACIJA USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/15/3588733

LIJEPA RIJEC GVOZDENA VRATA OTVARA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/20/3590610

MONTIRANI PRETRES

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/25/3592464

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/30/3594231OKTOBAR 2013:


ODLUKA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/05/3595696

ISTINA O LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/10/3597359

ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU PO 80 0 P 039221 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/15/3599158

DOPUNA NA T09 0 KTA 0034144 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/20/3601037

PRAVOBRANILASTVU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/25/3602992

PO PRENOSU NADLEZNOSTI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/30/3604820NOVEMBAR 2013:


NEDOSTATAK POLITICKE VOLJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/01/3605656

OBAVJEST O KRIMINALU U OT BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/04/3606807

NIJE BILO NAMJERNO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/07/3608140

PRIJEDLOG PO 71 0 P 162681 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/10/3609358

POVEZ PREKO OCIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/13/3610347

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004186 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/16/3611640

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/19/3612681

PRITUZBA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/22/3614043

NACELNICIMA CJB BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/25/3615098DECEMBAR 2013:


DOPUNA NA 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/01/3617361

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0004187 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/05/3618670

OBAVJEST PO CLANU 182 ZA 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/10/3620749

PRIJEDLOG SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/15/3622460

BN TELEVIZIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/20/3624282

PREINAKA TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/25/3625577JANUAR 2014:


OBAVJEST O ADMINISTRATIVNOJ GRESCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/01/3627816

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/04/3628644

FALSIFIKATI, LAZI I MANIPULACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/07/3629574

POPIS DOKAZA 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/10/3630683

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/13/3631477

ZAHTJEV SUDU ZA SNIMKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/16/3632418

ADVOKATI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/19/3633337

DOPUNA NA AP-3701-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/22/3634141

TUZILASTVU O PRIJAVAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/25/3635019

DOKAZI ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/28/3635740

ZAHTJEV VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/31/3636364FEBRUAR 2014:


OBAVJEST REPUBLICKOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/03/3636930

PRIJAVA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/06/3637536

PRITUZBA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/09/3638205

PONAVLJANJE POSTUPKA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/12/3638930

NEKOLIKO NEUGODNIH PITANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/15/3639748

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/18/3640264

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/21/3641050

ISTINA SE RAZOTKRIVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/24/3641658

OBAVJEST SUDU I TUZENOJ 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/27/3642436MART 2014:


APELACIJA ZA UNIVERZAL

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/03/3643305

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/06/3644161

PRITUZBA ZA LAZNE INFORMACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/09/3644906

PREINAKA 2 TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/12/3645617

ZALBA NA RJESENJE 01-50-151-2-2014

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/15/3646441

PRIJAVA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/18/3647053

ZAHTIJEVI USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/21/3647879

REVIZIJA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/24/3648573

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004353 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/27/3649405APRIL 2014:


POJASNJENJE TUZBE 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/05/3651575

PRIJAVA ZA NESAVJESTAN RAD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/10/3652741

APELACIJA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/15/3653886

DOPUNA PRIJAVE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/20/3655435

PRIJEDLOG TUZENOJ PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/25/3657032

PRIJEDLOG SUDU ZA SNIMANJE RASPRAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/30/3658580
MAJ 2014:


DODATAK TUZBE 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/03/3659402

PRITUZBA NA T14 0 KTA 0010468 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/06/3660550

PRIJEDLOG ZA PARNICU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/09/3661725

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/12/3662739

DOPUNA TUZBE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/15/3664192

DOPUNA ZA 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/18/3665251


PRIJEDLOG ZA SNIMANJE 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/21/3666158

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/24/3667270

DOPUNA PRIJAVE PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/27/3668181

SUDU PO ZOZD-E

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/30/3669528
JUN 2014:


PRIJEDLOG RS U PARNICI 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/05/3671296

ZASTO TUZILASTVO PRIKRIVA UBISTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/10/3672883

PRITUZBA PROTIV STJEPANOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/15/3674697

PRIJEDLOG TUZENIMA U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/20/3676425

PRIVATNE SUDNICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/25/3677970

DEMONTIRANJE MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/30/3679613JUL 2014:


FALSIFIKATI TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/05/3681701

APELACIJA PO TUZBI ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/10/3683580

O (NE)RADU TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/13/3684785

REVIZIJA TUZBE 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/16/3685937

TUZBA ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/19/3687204

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/22/3688315

KO JE U SLUZBI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/25/3689949

UTVRDJENJE ZA NEZAKONITE ODLUKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/28/3690918

TERET DOKAZIVANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/31/3692299
AVGUST 2014:


GLUVI TELEFONI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/03/3693726

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/06/3694867

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/09/3696111

DOKAZI KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/12/3697101

PRIJEDLOG VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/15/3698404

PRIKRIVANJE ZLOČINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/18/3699424

PRIKRIVANJE KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/21/3700873

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/24/3702214

ODGOVOR VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/27/3703401

KO STITI KRIJUMCARE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/30/3704851SEPTEMBAR 2014:


DOKAZI KRIMINALA I KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/03/3706410

KO JE PODNEO LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/06/3708154

OBAVJEST TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/09/3708976

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/12/3710792

ZAKON, STA JE TO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/15/3712036

UTVRDJENJE ZBOG PRIKRIVANJA INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/18/3713824

PITANJA I ODGOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/21/3715557

POSTUPANJE TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/24/3717336

I SVE PO ZAKONU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/27/3718811

DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 1 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/30/3720441OKTOBAR 2014:


DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 2 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/05/3721936

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/10/3725248

SAUCESNISTVO U ZLOCINIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/15/3728110

KRSENJE PRAVILA POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/20/3730921

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/25/3734381

SVERCERI I TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/30/3737127
NOVEMBAR 2014:


PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/03/3739922

DODATNI PRILOZI U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/06/3741419

PRIJEDLOG PO TUZBI ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/09/3743147

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/12/3744667

OBAVJEST PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/15/3746539

DOPIS PREDSJEDNIKU SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/18/3747807

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0005048 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/21/3750116

IMUNITET NA LICITACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/24/3750856

INTERVJU BUDIMKE BAJO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/27/3752672

PREINAKA I DOPUNA 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/30/3754387DECEMBAR 2014:


APELACIJA ZA 80 0 P 053922 14 GZ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/05/3756978

GRAĐANSKO NOVINARSTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/10/3759489

TUZILASTVU TUZLANSKOG KANTONA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/15/3762005

PRITUZBA ZBOG PRIKRIVANJA ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/20/3765073

BISERI MILA RONHILA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/25/3767418

PRAVOBRANILASTVU RS PO 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/30/3770256


MOJI BLOGOVI

BZ SOFT
KRIMINAL U VLASTI
PROGRAMI ZA SVAKOGA


DOKAZI O KRIMINALU U VLASTI
KRIMINAL U VLASTI
BESPLATNI PROGRAMI


PROGRAMI ZA ZABAVU, RAZONODU, KREATIVNOST I SVE STO ZELITE. IZABERITE PROGRAM KOJI ZELITE I KLIKOM NA ODGOVARAJUCI LINK, ZAPOCINJETE PROCES PREUZIMANJA. KOD ZA SVE PROGRAME JE ISTI "29111965"! U KREIRANJU PROGRAMA SLOVARICA, UCESTVOVALA JE UBIJENA DJEVOJCICA IVONA BAJO, SVOJIM GLASOM I IZBOROM SLIKA...
Racunaljka

Pripovetke

Problemi

Jednacine

Matematika

Romani

Vezbanka

Pjesme

Slovarica

Bajke

Biblija
HVALA NA POVERENJUMOJI FAVORITI
-