KRIMINAL U VLASTI

OBAVIJESTE SVOJE PRIJATELJE O POSTOJANJU OVOG BLOGA I O LINKOVIMA, NA KOJIMA SE NALAZE DOKAZI O KRIMINALU UNUTAR TUŽILAŠTVA. AKO NE ZAUSTAVIMO TU BANDU KRIMINALACA I UBICA, ONI ĆE NASTAVITI SA SVOJIM ZLOČINIMA, A ONDA KO ZNA KO JE NA REDU...


30.11.2018.

ZAHTJEV ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK PO 80 0 PR 092159 17 PR

Ovaj zahtjev je podnesen sudu taktički iako nemam zakonska ovlaštenja za to niti prekršajni sud može voditi krivične postupke a sa ciljem da se napravi paralela sa nelegalnim djelovanjem nenadležnih tužilaštva i suda iz Istočnog Sarajeva. Poenta je u tome da sud koji odbije moj nezakonit zahtjev, mora isto tako tretirati i dokumente nenadležnih organa kao NEZAKONITE...

ZAHTJEV ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK PO 80 0 PR 092159 17 PR


REPUBLICI SRPSKOJ

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL

Predmet : 80 0 Pr 092159 17 Pr
Na osnovu ZOP-a, ZOJRIM-u i KZ RS, podnosim Osnovnom sudu u Bijeljini - Prekršajno odjeljenje :

ZAHTJEV ZA PREKRŠAJNI I KRIVIČNI POSTUPAK PO 80 0 Pr 092159 17 Pr

1) Protiv lica : Maksimović Gorana, Đukić Bogdana, Čavić Zorana, Livopoljac Maje, svi pripadnici sudske policije.
Zbog prekršaja iz člana 8 ZJRIM-u "Vrijeđanje" stav, Ko grubim vrijeđanjem drugog lica na političkoj, vjerskoj ili nacionalnoj osnovi ili drugim bezobzirnim ponašanjem izazove osjećanje fizičke ugroženosti ili uznemirenosti građana, kazniće se novčanom kaznom od 200 KM do 800 KM.
ČINJENIČNI OPIS: Dana 13.02.2018. u noćnim satima, (više od sat prije izlaska sunca) lica Maksimović Goran i Đukić Bogdan, su došli na adresu Majke Jevrosime 20 i najmanje 20 minuta čekali da sprat kuće napusti stanar Petrović Mitar, kako ne bi bilo svjedoka te pokušali Zdenka Baju na prevaru odvesti na udaljenu lokaciju u Istočno Sarajevo, odnosno Sokolac bez ikakvog dokumenta o nadležnosti tužilaštva ili suda iz tog kraja, (čime su izazvali osjećaj fizičke ugroženosti) a koji nemaju nadležnost na teritoriji Bijeljine iako je Zdenko Bajo još 26.07.2017. zahtijevao od RS da mu dostavi kopiju odluke na kojoj navodno zasnivaju nadležnost. Isti prekršaj su izvršili Čavić Zoran i Livopoljac Maja, 06.03.2018. takođe bez ikakvog zakonskog rješenja o postupanju organa iz Istočnog Sarajeva iako su pismeno traženi a i usmeno više puta.
TE ISTE OSUDI NA NOVČANU KAZNU OD 500 KM
2) Protiv lica : Borovčanin Danka, (načelnik OCSP u Bijeljini) Jovane Tomaš i Rajka Čalovića, (tužioci iz OJTIS) zbog krivičnih djela: Zloupotreba službenog položaja, Ugrožavanje sigurnosti, Otmica i Ubistvo u pokušaju.
ČINJENIČNI OPIS: Navedena lica su smislila plan da protiv Zdenka Baje montiraju optužnicu pred nenadležnim OJT Istočno Sarajevo i podignu optužnicu sa falsifikovanim ovlaštenjem pred nenadležnim sudom kako bi ga nadzirali posebnim istražnim radnjama i pripremili uslove za obmanu, odvođenje na udaljenu lokaciju i likvidaciju a zbog činjenice da Zdenko Bajo iznosi javno dokaze o povezanosti nekih od njih i saučesnika sa teškim ubistvima, pljačkama, prometom narkotika i prikrivanjima zločina.
TE ISTE OSUDI ZA SVA KRIVIČNA DJELA NA ZBIRNU ZATVORSKU KAZNU OD 10 GODINA ZATVORA.
Dokazi su neki već dostavljeni od strane MUP-a, te : RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.; Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.; Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.; Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018. dopisi, svi priloženi uz dopis "Zahtjev za hitnu obustavu postupka 80 0 Pr 092159 17 Pr"...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

29.11.2018.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PISMENE NAREDBE SUDA

Uobičajena je praksa takozvanih državnih organa da se ismijavaju sa odredbama zakona i brutalno krše prava iz ustava i zakona te godinama odbijaju ne samo uručiti dokumentaciju o građanima garantovano članom 23 Ustava RS, nego ne dozvoljavaju ni pristup predmetima...


OSNOVNOM SUDU U SOKOCU


Predmet:

89 0 K 058509 17 KPS

OJT ISTOČNO SARAJEVO

ZDENKO BAJO


Napomena : Predmeti 89 0 K 058509 17 KPS, T17 0 KT 0006630 15 su potpuno nelegalni i nezakoniti, vode ih nenadležno OJT Istočno Sarajevo i nenadležni Osnovni sud u Sokocu na osnovu svjesno montirane dokumentacije bez ikakvog rješenja o nadležnosti te će svi naredni dokumenti istovremeno biti dostavljani i VSTV-u odnosno UDT-a, kao dopuna za disciplinski postupak o čemu su prijavljeni obavješteni rješenjem 01-07-10-28-121/2018 od 30.07.2018.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PISMENE NAREDBE SUDA

Uobičajena je praksa takozvanih državnih organa, (MUP-a, sudske policije, tužilaštva) da se ismijavaju sa odredbama zakona i brutalno krše prava iz ustava i zakona te godinama odbijaju ne samo uručiti dokumentaciju o građanima garantovano članom 23 Ustava RS, nego ne dozvoljavaju ni pristup predmetima.
Tako mi se ne omogućava kopiranje dokumentacije sačinjene prilikom razbojničkog napada s leđa na mene 27.09.2018. kom prilikom sam lišen slobode i privremeno su mi oduzete lične stvari, sve bez ikakve potvrde i obrazloženja.
Očito pripadnici mafijaškog režima smišljaju šta da slažu u svojim zabilješkama i pokušaju opravdati svoje kriminalno postupanje, (u sadejstvu sa OJT Bijeljina) što nikako neće moći jer za njihove radnje ne postoji uporište u zakonu, odnosno OJT Istočno Sarajevo je falsifikovalo dokumentaciju o nadležnosti i nijedna radnja proizašla po tom osnovu ne može biti zakonita.
S obzirom da mi se onemogućava pristup spisima i dokumentima koji mi mogu ići u prilog zahtijevam da se donese pismena naredba i primjerak mi odmah pošalje skeniran na mejl te poštom sa tekstom:

OSNOVNI SUD U SOKOCU

Predmet 89 0 K 058509 18 KPS
Izdaje MUP-u, sudskoj policiji, svim javnim tužilaštvima i svim državnim organima:

NAREDBU

Da omogući u skladu sa pravima iz ustava i zakona
Zdenku Baji, uvid i kopiranje po potrebi u sve spise i dokumente sačinjene po krivičnim prijavama, tužbama ili bilo kojim drugim postupcima u kojima je Zdenko Bajo stranka u postupku ili su se o njemu prikupljali, odnosno sačinjavali podaci...

Uz potpis i pečat...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

28.11.2018.

OBAVJEST O NEPOŠTOVANJU PRAVA IZ ZAKONA I USTAVA

Ističem da bez obzira kakve falsifikate i prepravke urade, oni nemaju šansi da uklone sve tragove krivičnih dijela, no ja naravno neću sada u ovom trenutku govoriti kakve sve dokaze imam o kriminalnoj zamjeni predmeta i montiranju optužnice u Istočnom Sarajevu čiji je jedini cilj bio da me odvuku na tu lokaciju i likvidiraju njihovi saučesnici iz lokalnih bandi...


OSNOVNOM SUDU U SOKOCU


Predmet:

89 0 K 058509 18 KPS

OJT ISTOČNO SARAJEVO

ZDENKO BAJO


OBAVJEST O NEPOŠTOVANJU PRAVA IZ ZAKONA I USTAVA

Napomena : Predmeti 89 0 K 058509 18 KPS, T17 0 KT 0006630 15 su potpuno nelegalni i nezakoniti, vode ih nenadležno OJT Istočno Sarajevo i nenadležni Osnovni sud u Sokocu na osnovu svjesno montirane dokumentacije bez ikakvog rješenja o nadležnosti te će svi naredni dokumenti istovremeno biti dostavljani i VSTV-u odnosno UDT-a, kao dopuna za disciplinski postupak o čemu su prijavljeni obavješteni rješenjem 01-07-10-28-121/2018 od 30.07.2018.
Ovaj događaj samo dodatno potvrđuje da je neophodno izdavanje sudske naredbe svim javnim organima da su obavezni omogućiti uvid i eventualno kopiranje svih spisa koji su povezani sa mnom odnosno gdje su se prikupljali bilo kakvi podaci o meni.
Predlažem da osim dokaza koje sam ranije pismeno naveo, sud izda naredbu okružnom centru sudske policije u Bijeljini da dostavi snimke video nadzora iz prostorija Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini dana 10.10.2018. u intervalu od 13 do 14 sati.
Naime, toga dana sam zatražio uvid u dva predmeta Okružnog tužilaštva u Bijeljini a koji sam zahtijevao pismeno još u januaru 2017. (predloženo kao dokaz) te još jedan predmet koji je u međuvremenu formiran a pozivajući se na pravo iz zakona po kome kao optuženi imam pravo uvida u sve spise i dokumentaciju koja mi može ići u prilog.
Neobično je već to što su mi uopšte dozvolili da odem do pisarnice ali kada sam zatražio uvid u pomenute spise, prvo je gospodin Vojislav Sekanić iz pisarnice otišao do ureda glavnog tužioca da se konsultuje te se vratio noseći sva 3 spisa.
Umjesto da se meni omogući uvid u te predmete, uvid je izvršio gospodine Vojislav Sekanić, (tražeći zaostale tragove kriminalnih radnji) veoma detaljno u trajanju od oko 20 minuta dok sam ja čekao stojeći u kancelariji.
Poslije detaljnog pregleda sva 3 spisa, gospodin me pokušao odgovoriti od uvida sa obrazloženjem da u spisima nema nikakvih novih dokumenata, što sam ja odbio i zahtjevao da se postupi po pismenom zahtjevu, odnosno da mi se omogući uvid i kopiranje a ako oni to odbijaju da ću izaći odmah i o tome obavijestiti sud.
On je na to odgovorio da odluku mora donijeti tužilac te me pozvao da izađem u hodnik i sjednem na stolicu dok je on otišao prema kancelariji tužioca Medić Mire.
Tu je već, onako kao slučajno, preko puta mene, došao jedan od pripadnika ureda glavnog tužioca gospodin Muhamed Gruhonjić (sa kojim je Sekanić prethodno i razgovarao prije donošenja predmeta) i u društvu sa pripadnikom sudske policije Zoranom Mičićem, očito nadgledao moje ponašanje, radoznao šta ja sad u stvari hoću.
Poslije desetak minuta, gospodin Vojislav Sekanić se vratio iz kancelarije tužioca Medić a onda ga je u hodniku presrela tužilac Danica Stjepanović, (obavještena telefonom od kolegice) osoba direktno odgovorna za prikrivanje ubistva djevojčice Ivone Bajo i pozvala u njenu kancelariju.
Jedan od predmeta u koji sam tražio uvid je nastao upravo po mojoj krivičnoj prijavi protiv nje zbog prikrivanja materijalnih dokaza ubistva a za šta tužilaštvo u Bijeljini nije tražilo svoje izlazeće, nego su u sadejstvu sa kolegama iz OJTIS montirali nelegalnu optužnicu protiv mene.
Drugi predmet je formiran poslije izražene želje Danka Borovčanina da OJT Bijeljina citiram njega "POBUDI NEKO KRIVIČNO DJELO PROTIV MENE" a treći najbitniji predmet je nastao po mojoj krivičnoj prijavi protiv više lica za sačinjavanje falsifikata. To je upravo ona krivična prijava koju je Republičko tužilaštvo, dodijelilo u rad Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu.
Kriminalna grupa više lica iz oba tužilaštva je postupila suprotno toj odluci te su krivičnu prijavu dodijeljenu Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, nezakonito zadržali u tužilaštvu u Bijeljini dok su sa druge strane, pripadnici tužilaštva u Istočnom Sarajevu montirali nelegalnu optužnicu, koristeći pomenutu odluku Republičkog tužilaštva i uz nju spojili predmet koji su sami formirali na šta po zakonu imaju pravo ali ističem da nije protiv mene nikada podnesene nikakva krivična prijava za povredu ugleda suda.
Predmet po mojoj krivičnoj prijavi, koji je nezakonito zadržan u Bijeljini, vođen je do polovine 2016-te, kada mi je u kancelariji tužioca Medić, 29.06.2016. uručena njena odluka sa falsifikovanim datumom od 15 mjeseci ranije, kako bi se prikrila manipulacija sa zamjenom predmeta. Zbog toga mi i nije omogućen uvid u predmete a mogu otvoreno o ovome da pišem jer je protiv Medić već formiran UDT predmet poslije moje prijave na ovu temu pa nebitno kako će se okončati ona je o svemu, prema pravilima već obavještena tako da joj je poznato da sam razotkrio taj dio manipulacija.
Meni je odmah, čim mi je uručena njena odluka 29.06.2016. bilo jasno da se radi o nekoj mahinaciji tužilaštva ali tek poslije uvida u odluku Republičkog tužilaštva o dodjeli moje prijave u OJTIS, postalo mi je do detalja jasno kakav su kriminal izveli.
Iako je prethodno tvrdio da nema nikakvih novih dokumenata, po povratku od tužioca Medić, gospodin Sekanić mi je saopštio da navodno "NEZAVISNI" tužilac mora prvo da se konsultuje sa glavnim tužiocem, jer kako je rekao u spisima postoje dokumenti koje ja "NE BIH TREBALO DA VIDIM".
Očito je kako se kaže "jezik bio brži od pameti" a ja sam samo dodao da: "Znam da ne bih smio da ih vidim, zato i kriju od mene"...
Potom je pokušao da dobije neku dodatnu informaciju, pitajući me šta ja to konkretno hoću, kako bi mi oni kopirali a ja sam odgovorio da naravno ne mogu znati ni koji je broj predmeta ni datum ni naslov dokumenta dok ne izvršim uvid tako da je to osnovna pretpostavka za kopiranje.
Uglavnom, uvid u predmete mi uopšte nije omogućen a potpuno je jasno, da je sve po zakonu i regularno u tim predmetima ne bi ni bilo potrebe da se nešto krije.
Ovako je potpuno jasno da će se sada maksimalno pregledati sva 3 predmeta i falsifikovati svi dokumenti koje budu smatrali opasnim po sebe te stoga i tražim da se obezbijede snimci video nadzora iz kojih se može vidjeti da mi nije dozvoljen uvid u tražene predmete a ako nekad zaživi pravna država, odgovorni će morati objasniti zbog čega, kao i mnoge druge kriminalne radnje koje su izvršavali.
I na kraju, ističem da bez obzira kakve falsifikate i prepravke urade, oni nemaju šansi da uklone sve tragove krivičnih dijela, no ja naravno neću sada u ovom trenutku govoriti kakve sve dokaze imam o kriminalnoj zamjeni predmeta i montiranju optužnice u Istočnom Sarajevu čiji je jedini cilj bio da me odvuku na tu lokaciju i likvidiraju njihovi saučesnici iz lokalnih bandi.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

27.11.2018.

ULTIMATIVNI ZAHTJEV SUDSKOJ POLICIJI

S obzirom da prema zakonu nisu nadležni, niti su na bilo koji način, bilo kojim rješenjem, ostvarili nadležnost, sve radnje i postupci sudske policije, zasnovane na njihovim instrukcijama su nelegalne i nezakonite odnosno u terorističkim napadima na mene prilikom navedenih datuma, sudska policija Republike Srpske ima legitimitet kao i svaka druga razbojnička banda...

OKRUŽNOM CENTRU SUDSKE POLICIJE U BIJELJINI

ULTIMATIVNI ZAHTJEV SUDSKOJ POLICIJI

Na osnovu prava garantovanih Ustavom RS, prava po osnovu zakona o slobodi pristupa informacijama i prava iz zakona o krivičnom postupku, navedeno i podvučeno u prilogu, dokumentu osnovnog suda u Sokocu "89 0 K 058509 18 KPS" zahtjevam :
1) Pismeni odgovor na "Zahtjev SP-i od 26.06.2016." predat OCSP u Bijeljini, čiju kopiju prilažem a na šta ste morali odgovoriti prije više od 2 godine i to na sve 3 tačke tog zahtjeva a ako pismene naredbe ne postoje, zahtijevam da navedete imena onih koji su izdavali naredbe vezano za mene i moja prave te kako te naredbe glase.
2) Kopije svih zabilješki ili drugih dokumenata obavještajne prirode koje je sačinio okružni centar sudske policije u Bijeljini na dane 12.03.2018. i 27.09.2018. kada ste me nezakonito preseli i kidnapovali na osnovu instrukcija nenadležnih Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo i osnovnog suda u Sokocu.
3) Pismeno izjašnjenje da li posjedujete, bilo kakav dokument na osnovu koga nadležnost zasnivaju nenadležni Okružno javno tužilaštvo Istočno Sarajevo i Osnovni sud u Sokocu.

U prilogu dostavljam, odluku republičkog tužilaštva Republike Srpske "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." iz koje se vidi da se moja krivična prijava dodjeljuje njima u radi a ne bilo kakva prijava protiv mene te "Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017." na koji smišljeno nisu htjeli odgovoriti, kako bi prikrili svoj kriminalni plan.
I na kraju prilažem dokument "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." iz koga se vidi, da ne postoji ni jedan krivični predmet u kome sam ja stranka a koji bi eventualno mogao biti dodijeljen u rad bilo kom sudu pa ni sudu u Sokocu.
S obzirom da prema zakonu nisu nadležni, niti su na bilo koji način, bilo kojim rješenjem, ostvarili nadležnost, sve radnje i postupci sudske policije, zasnovane na njihovim instrukcijama su nelegalne i nezakonite odnosno...
U terorističkim napadima na mene prilikom navedenih datuma, sudska policija Republike Srpske ima legitimitet kao i svaka druga razbojnička banda.
U skladu sa iznesenim dokazima, zahtijevam da sudska policija, smjesta prekine sa primjenom gestapovskih i fašističkih metoda koji su izvan zakona a autentičnost priloženih kopija dužni ste provjeriti u Republičkom tužilaštvu i Okružnom tužilaštvu Istočno Sarajevu.
S obzirom da predstoje neradni dani, zahtijevam da pismeno izjašnjenje po ovim zahtjevima bude pripremljeno u ponedjeljak 08.10.2018. a ukoliko se to ne desi, sve posljedice će snositi komanda sudske policije u Bijeljini.
Da je danko borovčanin, kriminalac, fašista i lažljivac, poznato je već odavno a iz njegovog odgovora se to dodatno dokazuje. Naime on tvrdi da se uvid i kopiranje može izvršiti samo uz dozvolu suda :
Naravno da nije tako jer građani imaju pravo na pristup informacijama od svih javnih organa a da gnusno laže jer je sačinio zabilješke zbog svojih privatnih mafijaških interesa vidi se iz dokumenta koji je on namjenio kako kaže za ciljano prekršajno procesuiranje. Pošto nije uspio u svom planu da me odvede kod svojih saučesnika kriminalaca u Istočno Sarajevo i ostavi me njima kao metu za likvidaciju, kriminalac borovčanin danko, pokušava da za svoje i razbojništvo pravosudne mafije iz istočnog sarajeva, dobije pokriće u prekršajnom sudu iako za pokretanje postupka on nema ovlaštenja niti se taj postupak uopšte može voditi kad već postoji krivični postupak...

PRILOZI

89 0 K 058509 17 KPS
Zahtjev SP 26.06.2016.
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.
Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

26.11.2018.

ZAUSTAVITE SAMOVOLJU I BEZAKONJE TUŽILAŠTVA

Od pripremljenog plana za moje ubistvo se po svoj prilici odustalo jer nisam odveden u tišini iz Bijeljine, da niko, ne zna šta se desilo, nego sam glasno pozvao pripadnike policijske stanice Bijeljina II da intervenišu s obzirom da sudska policija nije imala naredbu uz sebe te je sve evidentirano i pismeno zabeleženo te sam se ipak vratio živ...

GLAVNOM REPUBLIČKOM TUŽIOCU REPUBLIKE SRPSKE
PREDSJEDNIKU VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE
UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA - VSTV-U
INSTITUCIJI OMBUDSMENA ZA LJUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE

ZAUSTAVITE SAMOVOLJU I BEZAKONJE TUŽILAŠTVA

Veza : Rješenje VSTV-a, 01-07-10-28-121/2018 od 30.07.2018. - dopuna na UDT predmet.
U prilogu ovog dokumenta je odluka Republičkog tužilaštva "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." kojom se moja krivična prijava protiv više lica, zbog sačinjavanja, puštanja u pravni promet i prikrivanja falsifikata sudskog rješenja, dodjeljuje u rad Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu.
Iako je ta odluka, kratka, jasna i precizna, toliko da bi je razumjeli i osnovci, nekoliko pripadnika kriminalne grupe od kojih su neki odgovorni ne samo za taj falsifikat, nego i za prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, odlučili su da ne poštuju odluku Republičkog tužilaštva, nego da potpuno nezakonito i pravno nemoguće, kao nenadležni organ pokrenu predmet i otvore istražni postupak protiv mene za potpuno drugo navodno krivično djelo.
Prijava koja se pominje je sa druge strane, suprotno nalogu Republičkog tužilaštva, zadržana u OJT Bijeljina i u junu 2016 je donesena odluka o nesprovođenju istrage "T14 0 KTA 0012900 14 2" kada mi je uručena 29.06.2016. sa FALSIFIKOVANIM datumom iz marta 2015-te.
Pa čak i da su zaista dobili nadležnost u OJT Istočno Sarajevo da vode postupak za nešto što se desilo na teritoriji drugog tužilaštva, morali su "T17 0 KT 0006630 15 Optužnicu od 29.11.2017." predati nadležnom sudu jer je to jasno propisano zakonom o krivičnom postupku i ne može tužilaštvo manipulacijama da bira sud pred kojim će se voditi postupak nego se mora poštovati zakon o tužilaštvima, zakon o krivičnom postupku i zakon o sudovima.
Okružni javni tužilac, Jovana Tomaš je dakle uz optužnicu podmetnula falsifikat rješenja kojim je navodno dobila nadležnost ili je kompletna prevara učinjena na neki drugi način uz saradnju više lica.
Ali pošto sam još prije više od 15 mjeseci pismeno zahtjevao, (Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.) da mi se dostavi primjerak odluke o nadležnosti a to mi nikada nije dostavljeno ni prije a ni poslije podizanja optužnice, očito je da se radi o smišljenom kriminalom planu a nikako o nekoj eventualnoj grešci.
Kriminalnim i bahatim insistiranjem da se postupak vodi pred nenadležnim sudom, pojedinci iz tužilaštva, dovode u opasnost ne samo moj život nego i živote sudskih policajaca koji moraju da voze iznad dozvoljene brzine sa uključenom sirenom, rizikujući da svi skupa završimo ispod točkova nekog šlepera.
Očekujem da svi navedeni organi, kao nadležni, zaštite zakon i zaustave ovo kriminalno postupanje a bilo koje tužilaštvo ako želi da vodi postupak neka to čini pred sudom u Bijeljini.
Zakon jednostavno ne dozvoljava ovakvu mogućnost i Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu nije nadležno i ne može voditi postupak, osnovni sud u Sokocu nije nadležan i ne može voditi nikakav postupak u ovom konkretnom predmetu i navodnom krivičnom djelu "povreda ugleda suda" učinjena na teritoriji Bijeljine.
Glavni republički tužilac je prema zakonu, obavezan da kontrolišete rad svih tužilaštava i dovede ih u okvire zakona i prvi je odgovoran da zaustavi ovu bahatost i bezakonje.
Visoko sudsko i tužilačko vijeće, odnosno ured disciplinskog tužioca su već više puta obavještavani o detaljima ovog kriminalnog plana te očekujem od njih da hitno okončaju ovo bezakonje pripadnika tužilaštva.
I na kraju, predsjednik Vrhovnog suda Republike Srpske, koji komanduje sudskom policijom ne smije dozvoliti da se sudska policija zloupotrebljava u bilo čije privatne svrhe te ako bilo koji organ, sud ili tužilaštvo traži postupanje sudske policije izvan nadležnog područja, nije dovoljno da izda samo naredbu, nego i dostavi kopiju dokumenta na osnovu koga je stečena nadležnost.
S obzirom da OJTIS, odlukom Republičkog Tužilaštvo nije dobilo u nadležnosti predmet po ovom eventualnom krivičnom djelu a iz dopisa "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." se vidi da ne postoji nikakav krivični predmet u kome sam ja stranka u postupku, jasno je da ni osnovni sud u Sokocu nije mogao dobiti nadležnost te su ovi postupci pravno nemogući i potpuno nezakoniti.
Postupak se u stvari i ne vodi da bi bio okončan nego je kriminalna grupa, smislila plan da me odvuće na udaljenu lokaciju i tamo likvidira neka lokalna banda pod njihovom kontrolom na šta sam upozoravao više puta pismeno još od prvog obraćanja tužilaštvu "Obavjest po predmetu T17 0 KT 0006630 15 od 05.07.2017.".
Da je to istina mogla se uvjeriti i postupajuća sudija, odnosno prisutni tužilac kada me je sudska policija dovela 27.09.2018. i uprkos teškom zdravstvenom stanju, kada sam tražio hitnu pomoć, (alergija na ambroziju) i povraćao dva puta, ostavili su me takvog na ulici jer su očito ranije dobili takvu naredbu.
Prilikom kretanja ka autobuskoj stanici, presreo me i zaustavio, visok, krupan, mlad čovjek, postavljajući pitanja "ko sam, odakle sam, zbog čega sam došao, šta mi je u kesi, gdje idem" i slično, ponavljajući to više puta a u međuvremenu se predstavivši kao inspektor, što je očito bila laž.
Od pripremljenog plana za moje ubistvo se po svoj prilici odustalo jer nisam odveden u tišini iz Bijeljine, da niko, ne zna šta se desilo, nego sam glasno pozvao pripadnike policijske stanice Bijeljina II da intervenišu s obzirom da sudska policija nije imala naredbu uz sebe te je sve evidentirano i pismeno zabeleženo te sam se ipak vratio živ, (Autobuska karta Sokolac - Bijeljina od 27.09.2018.).
Dodatan dokaz da tužilaštvo niti želi, niti vodi kakav postupak je to što je pripadnik tužilaštva odbio da mi uruči dokaznu dokumentaciju sa izgovorom da on samo mijenja svoju kolegicu, koja je evo skoro godinu dana na trudničkom bolovanju a sa druge strane se uporno insistira da budem doveden tamo i istovremeno bezočno prikriva dokument na osnovu koga zasnivaju svoju navodnu nadležnost, ne samo od mene nego se prikriva i od sudije.
Ali pošto sam već ranije dostavio kopiju koju sam dobio od Republičkog tužilaštva a sada ponovo, predloživši je kao dokaz i sudija ima mogućnost i obavezu da reaguje baš kao u slučaju ubistva Davida Dragičevića kada je nekoliko dana poslije njegovog ubistva, tužilaštvo predalo optužnicu sudu u Banjaluci.
Sudija je reagovao profesionalno i zatražio od tužioca da se povuče "Optužnica T13 0 KT 0037056 17" što je ubrzo i učinjeno.
Ovo naravno nije isti slučaj ali je jasno da tužilaštvo nema nadležnost što se dodatno može vidjeti po tome da optužnica protiv Zdenka Baje uopšte ne postoji na njihovom zvaničnom sajtu, (OJTIS internet stranica).
Dakle, kao što bi bilo besmisleno insistirati da ubijeni David Dragičević, dolazi i dokazuje da nije živ, isto tako je besmisleno da se postupak dalje vodi i da ja dokazujem da tužilaštvo nije nadležno iako se to jasno vidi iz priloženog dokumenta.
Da li bi da je recimo nekom greškom umjesto za mene izdata naredba za dovođenje nekog drugog, na primjer nekog Dodik Milorada iz Bakinaca, da li bi i tada tužilaštvo insistiralo da ga sudska policija dovozi mjesecima, da bi on dokazivao da nije u pitanju Zdenko Bajo, nego da je on Dodik Milorad.
I na kraju, ovdje se više i ne radi o maltretiranju mene i pripadnika sudske policije, nego tužilaštvo omalovažava i postupajuću sudiju, odnosno sud, uporno lažirajući da imaju nadležnost a istovremeno prikrivajući dokument na osnovu koga su montirali optužnicu...

PRILOZI

RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.
Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.
Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.

Obavjest po predmetu T17 0 KT 0006630 15 od 05.07.2017.
Optužnica T13 0 KT 0037056 17
Autobuska karta Sokolac - Bijeljina od 27.09.2018.
OJTIS internet stranica

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

25.11.2018.

NAČELNIK SUDSKE POLICIJE LAŽIRA ZABILJEŠKE I PRISILJAVA SLUŽBENIKE DA LAŽNO SVJEDOČE

Pošto su pokušaji plaćenika u civilu ostali bez rezultata, otvoreni su nelegalni predmeti sa falsifikovanim ovlaštenjem o nadležnosti, sa ciljem da se preko pismenog poziva a potom i angažovenjem sudske policije, na prevaru ubjedim u njihovu nadležnost i dođem svojevoljno ili prinudno na teritoriju Istočno Sarajevske mafije, koja bi me tamo likvidirala...

PREDSJEDNIKU VRHOVNOG SUDA RS / PREDSJEDNIKU OSNOVNOG SUDA U BIJELJINI / PREDSJEDNIKU OKRUŽNOG SUDA U BIJELJINI / DIREKTORU SIPA-E, MEDIJIMA I GRAĐANIMA

NAČELNIK SUDSKE POLICIJE LAŽIRA ZABILJEŠKE I PRISILJAVA SLUŽBENIKE DA LAŽNO SVJEDOČE

Predmet 80 0 Pr 097548 18 Pr, zakazan pretres u 08:00, dana 06.12.2018.

CILJ MAFIJAŠKE AKCIJE KOJU ĆU OPISATI NIJE NIKAKVO VOĐENJE POSTUPAKA PRED NENADLEŽNIM ORGANIMA, NEGO NEZAKONITO PRIKUPLJANJE PODATAKA ZLOUPOTREBOM POSEBNIH ISTRAŽNIH RADNJI, KAO PRIPREMA ZA UCJENE I LIKVIDACIJE, KOJE SAM NAGOVJESTIO I OPISIVAO MNOGO RANIJE PRIJE UBISTVA DAVIDA DRAGIČEVIĆA KOJI JE KAKO SA DANAS ZNA, BIO OPTUŽEN ZA KRIVIČNO DJELO SA MINIMALNOM SANKCIJOM, ISTO KAO I JA...
Više puta sam pisao o smišljenom kriminalu i fašističkim metodama koje primjenjuje načalnik OKSP u Bijeljini, Borovčanin Danko a u sklopu aktivnosti mafijaškog klana kome pripada sa ciljem da prikrije ubistvo Ivone Bajo, osmogodišnje djevojčice 23.07.2009. prilikom krijumčarenja narkotika iz Sarajeva u Bobar grupu, kao i brojne druge zločine u kojima je saučestvovao.
Više puta je naređivao sudskim policajcima da lažiraju činjenično stanje u zabilješkama te da lažno svjedoče pred sudom a sada je spreman natjerati troje pristojnih i korektnih službenika da lažu pred sudom i svjedoče po scenariju koji im je on napisao. Pripremio sam materijal koji će dokazati planirane laži ali nije poenta samo dokazati istinu, nije zlo samo u tome što pripadnik mafije Borovčanin Danko, godinama smišljeno napada na prava i živote porodice ubijene djevojčice Ivone Bajo, nego je zločin i prisiljavanje sudskih policajaca da krše zakon, pišu laži, lažno svjedoče a sve za interese mafije.
Materijal koji i vama dostavljam : "Zabilješka sudske policije od 15.05.2018." u kojoj je Borovčanin lažirao događaj, tako što je kopirao tekst iz ranije takođe lažne "Zabilješke SP 516-18 od 06.03.2018.". (VIDLJIVO JE DA JE OPIS UNUTAR PRAVOUGAONIKA, POTPUNO ISTI :
Stvarni opis događaja je u prilogu "Transkript razgovora sudska policija 15.05.2018." koji sadrži i skeniranu potvrdu pošte gdje se vidi da je pošiljka za CJB Bijeljina, (koja sadrži ove dokaze) poslata 01.11.2018.
Na disku u prilogu je audio fajl "Sudska policija 15.05.2018.mp3." koji dokazuje da je moj opis istinit a zabilješke sudske policije lažirane.
Ovaj tekst je pripremljen i za objavu na internetu, odnosno zakazan da se automatski pojavi na web adresi "https://pravda-istina.org/nacelnik-sudske-policije-lazira-zabiljeske-i-prisiljava-sluzbenike-da-lazno-svjedoce/" 25.11.2018. u 03:00 a u članak će biti ugrađen video fajl "Firerova naredba i Sudska policija 15.05.2018." koji osim razgovora sudske policije sa mnom sadrži i javni nalog dodik milorada za formiranje "Crne knjige" i naredbu da se njegovi ljudi MORAJU boriti protiv lica koja su kako on smatra nanijela štetu, njemu i pripadnicima tajkunsko političke mafije.
Taj zadatak izvršava Borovčanin Danko i u ovom primjeru pripadnici klana iz Istočnog Sarajeva koji su u sadejstvu sa pomenutim načelnikom i saučesnicima iz Bijeljine, falsifikovali nadležnost te pokrenuli predmet u OJT Istočno Sarajevo "T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017." iz koje se vidi na drugoj strani da navodnu nadležnost temelje na dokumentu navedenom kao "Dopis Republičkog tužilaštva od 01.06.2015."
Ova montirana optužnica je navedena i u dokumentu "Naredba za dovođenje za 15.05.2018." na osnovu koje su poslati sudski policajci da me transportuju na Sokolac. Dokaz o nadležnosti OJT Istočno Sarajevo sam tražio odmah po saznanju da postoji predmet još prije godinu i po, što se vidi iz priloga "Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017." pod tačkom 2.
Odmah sam poslao i "Obavjest po predmetu T17 0 KT 0006630 15 od 05.07.2017." u kome navodim aktivnosti plaćenih ubica a jedan od informatora koji je angažovan da me odvede na udaljenu lokaciju u klopku je snimljen tonski što se može čuti u fajlu Agent.mp3.
Iako sam nebrojeno puta tražio do danas dokument o nadležnosti, nisu htjeli da ga dostave čak ni poslije naloga "Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.".
U pitanju je smišljeni kriminal pripadnika mafijaškog klana jer se iz kopije o navodnoj nadležnosti koju sam dobio od Glavnog republičkog tužioca "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." vidi da se ne dodjeljuje nikakva prijava protiv mene, nego naprotiv moja krivična prijava protiv više lica, među kojima su i Borovčanin Danko i pripadnici suda, tužilaštva i pravobranilaštva a zbog sačinjavanja i distribucije falsifikata sudskog rješenja te pokušaja prikrivanja dokaza i počinilaca. Time je potpuno jasno i zbog čega je pokrenuta ova mafijaška akcija iz crne knjige.
Iz priloga "OJTIS IT - 14-18 od 19.10.2018." se vidi da ni po nalogu VSITV-a, krivci neće da dostave dokument te se lažno tvrdi da je za informacije nadležan sud, dok u dokazu "Sokolac sud odgovor od 03.10.2018." osim što se upućujem na pravu adresu u OJT Istočno Sarajevo, vidljiva je činjenica da :
OSNOVNI SUD U SOKOCU NEMA DOKUMENT ZA NADLEŽNOST, OJT ISTOČNO SARAJEVO, PO KRIVIČNOM PREDMETU PROTIV MENE ZA "POVREDU UGLEDA SUDA) TIME NI ZA SVOJU A UPRKOS TOME SE TRAŽI MOJE DOVOĐENJE I IZDAJU NAREDBE SUDSKOJ POLICIJI OD STRANE NENADLEŽNIH ORGANA...

Vezano za događaj koji je tema pretresa a uzrokovan je montiranom optužnicom i predmetima nenadležnih OJT Istočno Sarajevo i Osnovnog suda u Sokocu, ističem da im je odlukom Republičkog tužilaštva RS, dodjeljena u rad moja krivična prijava protiv više lica zbog sačinjavanje falsifikata rješenja 80 1 Pr 000670 10 Pr a ne prijava protiv mene za "povredu ugleda suda.
Odgovornih za falsifikovanje, puštanje u pravni promet i pomoć počiniocima ima više a nesporno su umješani Dragoljub Đurić, Borovčanin Danko, Vakičić Željka, Radujko Milan, Sekulić Cvijeta i više drugih lica koji su rasturali falsifikat.
Krivci za to i prikrivanje ubistva Ivone Bajo prilikom krijumčarenja narkotika u Bobar grupu su smislili plan da u sadejstvu sa saučesnicima Borovčanin Danka iz Istočno Sarajevske, narko i auto mafije, zamjene predmete i pokrenu posebne istražne radnje protiv mene pred nenadležnim organom sa ciljem da pripreme uslove za moju likvidaciju.
Pošto su pokušaji plaćenika u civilu ostali bez rezultata, otvoreni su nelegalni predmeti sa falsifikovanim ovlaštenjem o nadležnosti, sa ciljem da se preko pismenog poziva a potom i angažovenjem sudske policije, na prevaru ubjedim u njihovu nadležnost i dođem svojevoljno ili prinudno na teritoriju Istočno Sarajevske mafije, koja bi me tamo likvidirala.
U sklopu toga je glavninu kriminalnih radnji izvršavao Borovčanin Danko, tjerajući čak i sudske policajce da potpisuju zabilješke koje je on lažno sačinjavao. Dokaz za to ću predati na pretresu 06.12.2018. sa početkom u 08:00 a radi se o transkriptu razgovora između sudske policije i mene na dan 15.05.2018. te diska sa audio snimkom, koji dostavljam sada i vama a već je poslat poštanskom pošiljkom MUP-u RS 01.11.2018. što se vidi i na skeniranoj potvrdi u lijevom donjem uglu transkripta. Kako sam i predvidio, informacije o tome su već došle do Borovčanina i njegovih najvjernijih pomagača u kriminalu s obzirom da je u skladu sa izrekom da je "jezik brži od pameti", osoba Livopoljac Maja, umjesto da svjedoči na pretresu "80 0 Pr 092159 17 Pr" 15.11.2018. uz dozvolu sudije Despenić Aleksandra, pričala gomile gluposti i u nepažnji "izletjela" kako oni već znaju da sam ih snimao. Uskoro će svi da znaju, kako pojedini kriminalci smišljeno lažu pred sudom...
POZIVAM PREDSJEDNIKA SUDA I ISTRAŽIOCE SIPA, DA PRISUSTVUJU PRETRESU I DOKAZIVANJU ORGANIZOVANOG KRIMINALA MAFIJAŠKOG KLANA ILI DA POŠALJU SVOJE PREDSTAVNIKE, JER ZLOČINCE POPUT BOROVČANINA JE NEOPHODNO ŠTO PRIJE UKLONITI IZ SLUŽBE I PROTIV NJIH POKRENUTI ZAKONOM PREDVIĐENE RADNJE...
Ne očekujem reakciju ni od koga, niti poštovanje zakona nego naprotiv sam spreman na to da će se pružiti podrška pripremljenom planu za lažno svjedočenje, s obzirom da već desetu godinu kompletan državni aparat organizovano učestvuje u prikrivanju ubistva Ivone Bajo i mnogim drugim zločinima ali je bitno zbog javnosti i časnih pojedinaca da dokazi o kriminalu budu objavljeni.

PRILOZI

Zabilješka sudske policije od 15.05.2018.
Zabilješke SP 516-18 od 06.03.2018.
Transkript razgovora sudska policija 15.05.2018.
T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.
Naredba za dovođenje za 15.05.2018.
Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.

Obavjest po predmetu T17 0 KT 0006630 15 od 05.07.2017.
Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
OJTIS IT - 14-18 od 19.10.2018.
Sokolac sud odgovor od 03.10.2018.
Disk sa dokazima

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
zdenkobajo@gmail.com

24.11.2018.

KAD SUDIJA SMIŠLJENO ČINI KRIVIČNA DJELA ONDA TO POKUŠAVA SAKRITI

Sudija Marković Jelena je u prethodne 2 godine dok je pravosudna mafija iz Istočnog Sarajeva, montirala nelegalnu optužnicu protiv mene lažirajući i falsifikujući nadležnost, grubo prekršila pravo garantovano ustavom iz člana 23 prema kome građani treba da dobiju sve podatke koji su prikupljani o njima čime je omogućila mafiji da nastavi sa svojim planom za pripremu moje likvidacije i tako postala njihov saučesnik.

KAD SUDIJA SMIŠLJENO ČINI KRIVIČNA DJELA ONDA TO POKUŠAVA SAKRITI

obrazac zahtjeva za pristup informacijama

 

OSNOVNOM SUDU BIJELJIN


PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama iz

                       nadležnosti Osnovnog suda Bijeljina

 

Veza : Rješenje  80 0 P 077873 16 P od 05.09.2018.

                     Molim Vas da mi u skladu sa članom 14. stav 2. Zakona o slobodi pristupa informacijama ("Službeni glasnik RS", broj 20/01), odobrite pristup informaciji iz nadležnosti Osnovnog suda Bijeljina.

 

- Zahtijevam kopiju izjašnjenja sudije Marković Jelene po mom zahtjevu za njeno isključenje u predmetu 80 0 P 077873 16 P

U svom zahtjevu sam obrazložio argumente, zbog čega tražim izručenje Marković Jelene i priložio dokaz, odluku OJT Doboj, koja je u suprotnosti sa tvrdnjama sudije Marković.
Nadalje sam u tekstu zahtjeva tražio da mi se uz odluku suda po tom zahtjevu dostavi i pismeno izjašnjenje sudije Marković iz koga bi se vidjelo, kako je onautvrdila”, odnosno iz kog dokumenta je zasnovala svoju tvrdnju da navodno postupak protiv mene za lažnu prijavu o “ugrožavanju sigurnostinije okončan.
S obzirom da to nije učinjeno i izjašnjenje mi nije dostavljeno, prisiljen sam da zbog zaštite svojih prava zahtijevam taj dokument ovim putem.
Unaprijed sam siguran da sudija Marković uopšte nije odgovorila, zbog čega je upotrijebila tu laž koja je iskorištena da se meni nanese šteta.
Zaista je neviđena sramota i kriminal da se sudija koristi lažima i falsifikatima umjesto da utvrđuje istinu i činjenice a rezultat toga je vidljivi kriminal i korupcija koji vladaju zemljom.

 

 

Bijeljina, _____________2018.godine                             Podnosilac zahtjeva

 

                                                                          ___________________________

                                                                                    (svojeručni potpis sa punim    

                                                                                        imenom i prezimenom)

 

Pošto sam ipak preživio dosadašnje pokušaje ubistva i uhvatio je u lažima i kriminalu, sprečava se čak i pristup njenom objašnjenju, gdje je i kako došla do laži koje je pisala...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
zdenkobajo@gmail.com

23.11.2018.

PONOVNO PREDLAGANJE DOKAZA U PREDMETU 89 0 K 058509 18 KPS

Predmeti 89 0 K 058509 17 KPS, T17 0 KT 0006630 15 su potpuno nelegalni i nezakoniti, vode ih nenadležno OJT Istočno Sarajevo i nenadležni Osnovni sud u Sokocu na osnovu svjesno montirane dokumentacije bez ikakvog rješenja o nadležnosti te će svi naredni dokumenti istovremeno biti dostavljani i VSTV-u odnosno UDT-a, kao dopuna za disciplinski postupak o čemu su prijavljeni obavješteni rješenjem 01-07-10-28-121/2018 od 30.07.2018.


OSNOVNOM SUDU U SOKOCU


Predmet:

89 0 K 058509 17 KPS

OJT ISTOČNO SARAJEVO

ZDENKO BAJO


Napomena : Predmeti 89 0 K 058509 17 KPS, T17 0 KT 0006630 15 su potpuno nelegalni i nezakoniti, vode ih nenadležno OJT Istočno Sarajevo i nenadležni Osnovni sud u Sokocu na osnovu svjesno montirane dokumentacije bez ikakvog rješenja o nadležnosti te će svi naredni dokumenti istovremeno biti dostavljani i VSTV-u odnosno UDT-a, kao dopuna za disciplinski postupak o čemu su prijavljeni obavješteni rješenjem 01-07-10-28-121/2018 od 30.07.2018.
Podsjećam da sam još u decembru 2017-te, dostavio dva dokumenta vezano za prijedlog dokaza i to "Zahtjev za sudsku naredbu u predmetu 89 0 K 058509 17 KPS" te "Prijedlog dokaza u predmetu 89 0 K 058509 17 KPS" sa napomenom da ću ih dopuniti odnosno urediti po potrebi nakon što mi se uruče dokazi tužilaštva i tako sagledam detaljno šta mi je sve potrebno, citiram kako sam to naveo u prvom prijedlogu: "9) DODATNE DOKAZE I SVJEDOKE PREDLOŽIĆU PO UVIDU U MATERIJAL IZ OPTUŽNICE I MATERIJAL KOJI JE RS PO BILO KOM OSNOVU PRIKUPLJALA O MENI." Naprotiv, sve do danas skoro godinu dana kasnije tužilaštvo ne samo da krije navodne dokaze nego prikrivaju i dokument na osnovu koga su smišljeno falsifikovali i lažirali nadležnost i poslije dva upozorena sudije dana 27.09.2018. da se dokumenti kopiraju i uruče mi - tužilaštvo je to odbilo učiniti.

PONOVNO PREDLAGANJE DOKAZA U PREDMETU 89 0 K 058509 18 KPS

1) DOKAZI O LAŽIRANJU, MONTIRANJU, NEZAKONITOSTI - NEPOSTOJANJU NADLEŽNOSTI I PREDMETA T17 0 KT 0006630 15 :
IT - 7-18 od 04.04.2018.; RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.; Dopis OJT Bijeljina za RJT po T14 0 KT 0014420 15 od 07.05.2015.; Pravobranilaštvo RS P-94-14 od 29.04.2015.; Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.; Optužnice, sajt - OJTIS; OJTIS IT-10-18 od 17.09.2018.; Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018. Rješenje VSTV-a 01-07-10-28-121/2018 od 30.07.2018.; T14 0 KTA 0012900 14 2; ZOTRS, ZOSRS, ZKP; Zakon - relevantni članovi.
2) DOKAZI O NEPOSTOJANJU KRIVIČNOG DJELA :
Predmet 80 0 P 057426 14 P; Poruga - objašnjenje riječi i popis sinonima iz izvora "dictionares24.com" i "LZ Miroslav Krleža"; Uvreda - objašnjenje riječi i popis sinonima iz izvora "dictionares24.com" i "LZ Miroslav Krleža"; Djelo Petra Kočića "Jazavac pred sudom"; Zločinac pred sudom" - primjer poruge.
3) DIO DOKAZA O ZLOUPOTREBI POSEBNIH ISTRAŽNIH RADNJI :
01 Prijemni list pošte; 02 Izvještaj Pošta Srpske 01; 03 Cirih pošta; 04 Rješenje pošte od 12.04.2017. 01; 04 Rješenje pošte od 12.04.2017. 02; 05 Falsifikat obavjest od 15.09.2016.; 06 Falsifikat obavjest od 16.03.2017.; 07 Uporedba potpisa falsifikata; Replika na kriminal u vlasti II dio od 07.08.2015. (http://replikanakriminaluvlasti2.blogger.ba/arhiva/2015/08/07/3919720); Agent.mp3 (audio zapis).
4) DOKAZI O KONTINUITETU KRIMINALA, LAŽI I FALSIFIKOVANJA OD STRANE REPUBLIKE SRPSKE :
Predmet T14 0 KTA 0012900 14 2, (predmet formiran u OJT Bijeljina po mojoj prijavi opisanoj u dokazu RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15); Zahtjev tužiocu Medić po predmetu T14 0 KTA 0012900 14 2; Prijava za falsifikat od 20.10.2014.; Predmet 80 0 P 043325 13 P2, (u kome se pojavio falsifikat a tema i spornog predmeta 80 0 P 057426 14 P); 080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015. (Akt Osnovnog suda u Bijeljini u kome je opisano sačinjavanje i prikrivanje falsifikata); Falsifikat 80 1 Pr 000670 10 Pr; Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp; Naredba T15 0 KT 0002365 10, (po lažnoj prijavi tužilaštva protiv mene za ugrožavanje sigurnosti).
5) DOKAZI O KRIMINALU I MOTIVIMA TUŽILAŠTVA, (SAMO MALI DIO)
Predmet KTA-596/09; Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128); Dječji ruksak, (stavka br. 4 iz prethodnog zapisnika); Zahtjevi za OT i CJB; Zahtjev tuziocu 30.04.2010.; Zahtjev za informacije od 15.01.2014.; Izjave aktera sverca i ubistva, (kompletne su na priloženom disku i u predmetu KTA-596/09); Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
6) DOKAZI O TERORISTIČKO FAŠISTIČKOJ PRIRODI TUŽILAŠTVA I RS, (SAMO MALI DIO)
Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr; Predmet 80 1 Pr 004323 11 Pr; Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.; Borovcanin Danko.mp3, (načelnik SP u Bijeljini); Kolegij po T14 0 KTP 0017872 18 od 06.09.2018.; Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.; Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.; OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.:
7) DOKAZI O NELEGALNOSTI I ZLOČINAČKOM USTROJSTVU REPUBLIKE SRPSKE, (SAMO MALI DIO)
Smjena Nikole Poplašena; Potrebna politička volja; Slavisa Bobar hapšenje; Vukelic ubistvo; Sa IP adrese VSTV-a prebacivani milioni KM; Pljačka decenije; Crna knjiga; Dodiku se nije svidjela presuda suda, pa je najavio njegovo ukidanje; David učestvovao na protestima za stradale momke Jovana i Nikolu; Previše je nelogičnosti u priči policije; Previše je nelogičnosti u priči policije; Novinar bn tv brutalno pretučen.
8) DOKAZI KOJI SE TREBAJU PRIBAVITI NAREDBOM SUDA :
Kompletnu dokumentaciju, garantovano članom 23 Ustava RS, o skladištenju, pregledima, otvaranjima, vještačenjima i svim drugim radnjama o računaru Compaq“ serijski broj 814DYSZ02R0, koji je Republika Srpska oduzela od Zdenka Baje, naredbom 12 0 K 001162 10 Kpp, 24.03.2010.; Kompletnu dokumentaciju, garantovano članom 23 Ustava RS, sačinjenu nadzorom, praćenjem i pretresanjem, poslije lažne prijave za "ugrožavanje sigurnosti" i naredbe 12 0 K 001162 10 Kpp i to svaki dokument nastao od 19.03.2010. do "NAREDBE DA SE NEĆE SPROVODITI ISTRAGA" Broj; T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012.; Kompletnu dokumentaciju, sačinjenu nadzorom, praćenjem itd, nastalu od 14.12.2012. do 07.12.2017. u predmetu T17 0 KT 0006630 15 i bilo kom drugom postupku.
9) SVJEDOCI :
Vlakčić Željka, (sudija navedena u optužnici); Radujko Milan, (zastupao RS u predmetu 80 0 P 057426 14 P i dostavio dopis Pravobranilaštvo RS P-94-14 od 29.04.2015.); Željka Vakičić, (sudija Osnovnog suda u Bijeljini).
10) DVD SA DOKAZNIM MATERIJALOM - 2 KOPIJE

Kompletan predloženi materijal, (koji je u mom posjedu) je na priloženom disku u folderu "Dokazi) a veći dio prilažem i odštampan. Svi tekstovi predati do sada su u folderu "89 0 K 058509 17 KPS za povredu ugleda suda" a ostali dokazi u folderu "Dokumenti".
DODATNE DOKAZE I SVJEDOKE PREDLOŽIĆU PO UVIDU U MATERIJAL IZ OPTUŽNICE I MATERIJAL KOJI JE RS PO BILO KOM OSNOVU PRIKUPLJALA O MENI.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

22.11.2018.

PRAVOBRANILAC POKUŠAVA OBMANUTI SUD

Poznato je da je Istočno Sarajevo sinonim za kriminalne klanove, mafijaške obračune i nerješena ubistva a sve pod "budnim okom" tamošnjeg tužilaštva, koje evo ni poslije 14 mjeseci od kad sam im poslao zahtjev da mi dostave odluku na kojoj zasnivaju nadležnost, to neće da učine, čak i poslije naloga iz VSTV-a, koji sam priložio kao dokaz. Između ostalog se radilo o pljačkama banaka, reketiranjem, likvidacijama i naravno transportom narkotika a prilikom jedne takve pošiljke je ubijena Ivona Bajo ispred ulaza u firmu Univerzal iz Bobar grupe...


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:

80 0 P 097102 18

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


PRAVOBRANILAC POKUŠAVA OBMANUTI SUD

U PODNESKU OD 10.08.2018. SA 19 PRILOGA, TUŽENA RS NIJE DOSTAVILA NIJEDAN DOKUMENT, KOJIM NENADLEŽNI OJT ISTOČNO SARAJEVO I OSNOVNI SUD U SOKOCU, ZASNIVAJU SVOJU NADLEŽNOST... NARAVNO JER TAJ DOKUMENT NE POSTOJI...
To se samo pominje u "rješenju o prethodnim prigovorima" od 11.01.2018. kao "akt" T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015. S obzirom da sam samo ja dostavio kopiju tog dokaza ovom sudu iz koje se vidi da su OJTIS i sud u Sokocu, smišljeno lažirali nadležnost, jasno je da nijedan od tih organa nikada nije dobio nadležnost te su sve radnje koje su preduzimane, NEZAKONITE, kao i svi predloženi dokazi od strane g. Radujko Milana i mogu poslužiti samo u krivičnom postupku kada bude suđeno onima koji su ih izvršavali izvan sudske nadležnosti, za privatne potrebe mafije a po javnoj naredbi mafijaškog bosa dodik milorada o crnoj knjizi i borbi koju njegovi ljudi moraju da vode sa NEPODOBNIMA.
Sud je na pripremnom ročištu 28.08.2018. PRAVILNO konstatovao da moj tužbeni zahtjev za zatvorsku kaznu nekim licima, nije zakonit jer sud u parničnom postupku NEMA NADLEŽNOST, za krivično sankcionisanje i sada mogu objasniti zašto sam ga onda podneo ako to i sam znam.
ZBOG TOGA ŠTO NI OJT ISTOČNO SARAJEVO NI SUD U SOKOCU NISU NADLEŽNI ZA TERITORIJU BJELJINE I SUD TO MORA KONSTATOVATI I TRETIRATI SVE RADNJE AKTERA IZ TIH ORGANA KAO NEZAKONITE, ŠTO NIJE SAMO DISKRIMINACIJA PREMA MENI NEGO I VIŠE SMIŠLJENIH KRIVIČNIH DJELA IZVRŠENIM SA CILJEM DA SE STVORE USLOVI ZA MOJU LIKVIDACIJU.
Poznato je da je Istočno Sarajevo sinonim za kriminalne klanove, mafijaške obračune i nerješena ubistva a sve pod "budnim okom" tamošnjeg tužilaštva, koje evo ni poslije 14 mjeseci od kad sam im poslao zahtjev da mi dostave odluku na kojoj zasnivaju nadležnost, to neće da učine, čak i poslije naloga iz VSTV-a, koji sam priložio kao dokaz.
Najpoznatije mafijaške vođe iz tog područja su Darko Elez i Đorđe Ždrale a između ostalog se bavilo pljačkama banaka, reketiranjem, likvidacijama i naravno transportom narkotika a prilikom jedne takve pošiljke je ubijena Ivona Bajo ispred ulaza u firmu Univerzal iz Bobar grupe.
Pripadnici klanova iz tužilaštva i suda sa područja Istočnog Sarajeva i njihovi saučesnici iz Bijeljine koji su prikrili materijalni dokaz ubistva su tako smislili plan da me dovedu na nišan njihovim plaćenim ubicama. U prilogu je samo jedan od brojnih tekstova o mafiji iz tog područja, "PODZEMLJE ISTOČNE BOSNE" a koji sam odabrao jer sadrži popis najpoznatijih likvidacija.
Dakle, ja sam predvidio da će pravobranilaštvo RS, mahati sa bezvrijednim dokazima kako bi skrenuli pažnju sa činjenice da OJTIS i Sud u Sokocu nemaju nadležnost, pa sam predao isti bezvrijedan zahtjev po kome sud ne može postupati i dužan je da taj prijedlog odbaci ali isto tako i sve dokumente NENADLEŽNIH organa tretira isto tako, kao BEZVRIJEDNI PAPIR. I da se priložilo 100 odluka sudije Borovčanin Luke pod tim brojem, sve bi bile bezvrijedne s obzirom da sud u Sokocu nema nadležnost.

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU, Glava VIII, PODNESCI I ZAPISNICI: Član 59. Podnošenje i ispravljanje podnesaka, Član 60. Dostavljanje podnesaka suprotnoj stranci, Član 61. Kažnjavanje lica koja vrijeđaju sud, Član 62. Obaveza sastavljanja zapisnika, Član 63. Sadržaj zapisnika, Član 64. Vođenje zapisnika, Član 65. Čitanje i potpisivanje zapisnika, Član 66. Snimanje audio ili audio-vizuelnim sredstvima : (1) Sve preduzete radnje u toku krivičnog postupka, u pravilu, snimaju se uređajem za audio ili audio-vizuelno snimanje. Tužilac ili ovlašćeno službeno lice ce o tome prethodno obavijestiti lice koje se ispituje, odnosno saslušava i poučiti ga da ima pravo da zatraži reprodukovanje snimka kako bi provjerilo svoju izjavu. Član 67. Shodna primjena drugih odredbi ovog zakona, Član 68. Zapisnik o vijećanju i glasanju.
U popisu dokaza koje sam predložio navedeni su i predmeti T17 0 KT 0006630 iz OJTIS i 89 0 K 058509 17 KPS, suda u Sokocu. Već sam u tužbi naveo da je zapisnik o izjašnjenju o krivnji lažiran a kako to Pravobranilaštvo demantuje neophodno je priklopiti kompletan spis pa preslušati audio snimak, koji je morao biti sačinjen u skladu sa odredbama zakona.
Ali i bez snimka dokazaću da je tužena RS prekršila zakon i LAŽIRALA ZAPISNIK između ostalog. Naime ja sam tvrdio da prilikom izjašnjenja uopšte nije bilo tužioca Stanka Nuića a u zapisniku od 12.03.2018. se LAŽNO navodi da je prisutan, kao i da je navodno nešto izjavio. Iz kompletne dokumentacije do sada predate sudu, vidljivo je da su postupala čak 4 predstavnika tužilaštva i to : Jovana Tomaš, Mugdim Pašić, Stefan Kovačević i Stanko Nuić.
OJT Jovana Tomaš je podigla optužnicu 29.11.2017., POTPISALA SE, predala je sudu i tako izvršila naredbu koju je dobila pa pobjegla na bolovanje. Manje od mjesec dana kasnije, 26.12.2017. kada je NEZAKONITO, zakazano izjašnjenje, prije odlučivanja o prigovorima a kada su svi očekivali da ću se pojaviti, pristupio je drugi tužilac Mugdim Pašić, koji je naveden na dnu zapisnika te se POTPISAO, kao i zapisničar i sudija a mog potpisa naravno nema jer nisam ni došao.
NA DNU ZAPISNIKA SPORNOG 12.03.2018. SU POTPISI PRISUTNIH I ZAPISNIČARA I SUDIJE, KOD MOG IMENA NEMA POTPISA A NEMA NE SAMO POTPISA TUŽIOCA, NEGO NIJE NI NAVEDEN, ŠTO JE JASAN DOKAZ DA NIJE UOPŠTE PRISUSTVOVAO...

Isti je slučaj sa svim zapisnicima kada je navodno bio prisutan tužilac Stefan Kovačević jer nema ni njegovog potpisa ni imena na dnu zapisnika. To je naravno zbog toga što su telefonski obavješteni od sudske policije da me neće privesti, ali dana 12.03.2018. su imali više sati da svi budu prisutni a što smišljno nisu učinili nego su odlučili lažirati zapisnik.
Kako se vidi, previdjeli su SITNICU, pa nedostaje i odštampano ime tužioca i njegov potpis a sve ostale kriminalne radnje ću razotkriti tokom dokaznog postupka...
Što se tiče g. Radujko Milana, jasno sam pismeno obrazložio da on ne može postupati jer je lično zainteresovan s obzirom da je moja krivična prijava prijava protiv njega i ostalih, odlukom RJTRS dodjeljena u rad u OJTIS a oni su da bi mu pomogli umjesto te prijave spojili sa pomenutom odlukom, prijavu protiv mene koju je iniciralo pravobranilaštvo, ured u Bijeljini kojim upravlja upravo isti Radujko Milan.
Besmislice o ostajanju kod svih navoda nema potrebe komentarisati jer u odgovoru nije navedena nijedna činjenica, što je obavezno zakonom a predložen je samo jedan dokaz, bez obrazloženja koje činjenice dokazuje.

PRILOG : Podzemlje istočne Bosne

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

21.11.2018.

PRITUŽBA PROTIV RAJKA ČALOVIĆA I OSTALIH

S obzirom da vrlo dobro znaju da nisu nadležni onda je potpuno jasno da im nikada nije ni bio cilj vođenje postupka nego isključivo žele da me ubiju, pošto sam opasnost za njih i njihove saučesnike koji su godinama u kriminalnim poslovima počev od mnogih nerazriješenih likvidacija, upravo na području Istočnog Sarajeva te uhodanog transporta narkoticima iz Sarajeva preko Bijeljenje do Banjaluke te dalje prema Evropi...


VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

PRITUŽBA PROTIV RAJKA ČALOVIĆA I OSTALIH

Veza : Rješenje VSTV-a, 01-07-10-28-121/2018 od 30.07.2018.
Prošlo je već 5 mjeseci od kada sam javno razotkrio kriminalni plan grupe od više lica, koji su zloupotrijebili svoj položaj i montirali nelegalnu optužnicu protiv mene, pred nenadležnim sudom, odnosno tužilaštvom ali uprkos tome, nastavlja se sa pokušajima provođenja zamišljenog plana da me se natjera na udaljenu lokaciju, gdje bi me likvidirali njihovi saučesnici iz narko mafijaških grupa.
U najkraćem, radi se o manipulaciji pripadnika Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini i Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu uz saučesništvo načelnika sudske policije te više lica iz suda i pravobranilaštva Republike Srpske.
Vidljivo je da na zvaničnoj internet stranici OJTIS, ne postoji optužnica protiv mene, koja je podignuta 29.11.2017. a formalno potvrđena 07.12.2017.
Iz svega proizilazi da su odgovorni u tužilaštvu, pošto sam razotkrio njihov kriminalni plan, uklonili tu optužnicu sa sajta, (prilog "OJTIS internet stranica - OPTUŽNICE") ali je ne povlače iz nenadležnog suda u Sokocu, kako bi održavali privid legalnosti i imali osnova da nastave sa nezakonitim nadzorom i pokušajima da me "uslužno" prevezu do Sokoca uz asistenciju sudske policije, koja bi se vratila nazad a ja ostao na nišanu mafijaškim klanovima iz tog područja.
(PISANO 07.09.2018. A PREDVIĐANJE SE OBISTINILO 27.09.2018.)
Pošto sam ih ranije uhvatio u kriminalu kada su falsifikovali sudsko rješenje i dijeli ga godinama okolo na štetu moje porodice i mene sa ciljem da se nastavi prikrivanje ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, te podnio krivičnu prijavu povodom toga protiv više lica, sa druge strane su pripadnici te grupe uzvratili prijavom za "povredu ugleda suda" te je zatraženo od republičkog tužilaštva da se za postupanje odredi drugo tužilaštvo.
Potom je donesena odluka, (RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.) da se MOJA krivična prijava protiv više lica, dodijeli tužilaštvu u Istočnom Sarajevu a onda su pripadnici kriminalne grupe, odlučili da tu odluku zloupotrijebe i izvrše manipulaciju na taj način što su umjesto moje krivične prijave protiv njih uz odluku republičkog tužilaštva spojili krivičnu prijavu protiv mene i pokrenuli tajne istražne radnje koje su trajale oko dvije godine.
Moja krivična prijava je uprkos odluci republičkog tužilaštva da se dodijeli drugom tužilaštvu, zadržana u OJT Bijeljina, te mi je uručena odluka o tome 29.06.2016. sa lažnim datumom, (T14 0 KTA 0012900 14 2 od 27.03.2015.) od preko godinu dana ranije.
Ali to je drugi krak mafijaške hobotnice a sada ću se fokusirati na nezakonito montiranu optužnicu T17 0 KT 0006630 15, protiv mene. Naime, da bi da mahinacija bila izvedena morali su dokazi i dokumenti, proći kroz ruke najmanje 4-ro, visoko stručnih lica iz tužilaštva i suda.
Prvo je kompletan predmet morao pregledati glavni okružni tužilac u Istočnom Sarajevu, gospodin Rajko Čalović te provjeriti je li sve u skladu sa zakonom a onda uručiti predmet, odnosno dodijeliti ga nekom od tužilaca što je u ovom slučaju Jovana Tomaš. Iako bi i djeca iz osnovne škole uočila nelogičnosti zbog odluke republičkog tužilaštva da se moja krivična prijava dodijeli u rad u OJTIS a uz nju je priložena sasvim druga krivična prijava, oni su otvorili predmet i nadzirali me nezakonito dvije godine, tokom čega je više lica uspostavijalo kontakt sa mnom i pokušavali me odvesti da neke lokacije izvan Bijeljine sa različitim izgovorima.
Kada sve to nije uspjelo, poslali su mi poziv iz tužilaštva u Istočnom Sarajevu na koji sam odmah reagovao, (Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.) da mi dostave rješenje o svojoj nadležnosti i uprkos tome što je od tada prošlo više od godinu dana i što sam slao i druge zahtjeve nikada mi nije odgovoreno.
Potom je predata i optužnica te ju je obrađivao lično predsjednik suda u Sokocu, Borovčanin Luka i "potvrdio" a onda predmet dodijelio u rad sudiji Branki Malović što je još dvoje stručnih lica koji su morali uočiti manipulaciju a nisu reagovali. To je najbolji dokaz da nije u pitanju slučajna greška nego dobro razrađeni kriminalni plan.
U sklopu toga se uporno krše moja prava i zakon o slobodi pristupa informacijama te se odbija dostava materijala koji sam tražio a kako se vidi iz zahtjeva predatog prije više od mjesec dana, (Zahtjev za informacije za OTIS od 19.07.2018.) tražim podatke o bitnim odlukama iz kojih se lako može zaključiti ko je sve imao pristup predmetu i smišljeno vršio kriminalne radnje.
Ali s obzirom da sam podatke tražio od tužilaštva kojim rukovodi glavni okružni tužilac to i odgovornost za prekršaje, stavljam gospodinu Rajku Čaloviću koji je odgovoran zbog bezakonja i kršenja mojih prava koje se nastavlja i pored dopisa "Vstv 01-07-10-28-121-2018 za OJTIS" od 31.07.2018.
Ovdje čak nisam više u pitanju samo ja nego se maltretira i sudska policija koju šalju smišljeno, nezakonito sa nalozima da me dovode pred nadležno tužilaštvo i sud a s obzirom da vrlo dobro znaju da nisu nadležni onda je potpuno jasno da im nikada nije ni bio cilj vođenje postupka nego isključivo žele da me ubiju, pošto sam opasnost za njih i njihove saučesnike koji su godinama u kriminalnim poslovima počev od mnogih nerazriješenih likvidacija, upravo na području Istočnog Sarajeva te uhodanog transporta narkoticima iz Sarajeva preko Bijeljenje do Banjaluke te dalje prema Evropi.

PRILOZI

OJTIS internet stranica - OPTUŽNICE
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
T14 0 KTA 0012900 14 2 od 27.03.2015.
Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.
Zahtjev za informacije za OTIS od 19.07.2018.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

20.11.2018.

KAKO JE TUŽILAČKA MAFIJA MONTIRALA NELEGALNU OPTUŽNICU

UMJESTO DA ISTRAŽUJU KO JE ODGOVORAN ZA FALSIFIKOVANJE, KRIMINALCI IZ TUŽILAŠTVA SU POKRENULI NEZAKONITU ISTRAGU PROTIV MENE UZ DODATNO FALSIFIKOVANJE NADLEŽNOSTI A SVE PO NALOZIMA IZ "CRNE KNJIGE" MAFIJAŠKOG FAŠISTIČKOG REŽIMA...

KAKO JE TUŽILAČKA MAFIJA MONTIRALA NELEGALNU OPTUŽNICU

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Ime i prezime : ZDENKO BAJO

Adresa : MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)

PRAVOBRANILAŠTVO REPUBLIKE SRPSKE

(Sadržaj zahtjeva)

Veza : Izjašnjenje Radujko Milan JP-18-17., Predmeti 80 0 P 097102 18 P, T17 0 KT 0006630 15, 89 0 K 058509 17 KPS, RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Na osnovu ZOSPI-a, ZAHTJEVAM :
1) KOPIJU AKTA PRAVOBRANILAŠTVA RS, P-97/14 OD 29.04.2015.
OBRAZLOŽENJE :
Pred osnovnim sudom u Bijeljini u toku je postupak 80 0 P 097102 18 P, za utvrđivanje diskriminacije, po mojoj tužbi protiv Republike Srpske te iako sam pismeno upozorio da gospodin Radujko Milan ne može učestvovati u tom predmetu, on je ipak potpisao i predao dva podneska do sada sa više priloga.
Naime prema dostupnim dokumentima iz tog spisa ured pravobranilaštva u Bijeljini kojim rukovodi gospodin Radujko, podneo je tužilaštvu prijavu protiv mene, (akt P-97/14 od 29.04.2015.) za "povredu ugleda suda" vezano za predmet 80 0 P 057426 14 P, u kome je takođe gospodin Radujko zastupao Republiku Srpsku.
(NAPOMENA : DOKUMENT SAM DOBIO POSLIJE OVOG PODNESENOG ZAHTJEVA)
U istom predmetu osnovni sud u Bijeljini je konstatovao postojanje falsifikata sudskog rješenja a koji je baš gospodin Radujko dostavio ranije u jedan drugi sudski predmet 80 0 P 043325 13 P 2 a onda ga u sadejstvu sa sudijom Vakičić Željkom, uklonio iz postupka, čime je zaštitio počinioce krivičnog djela falsifikovanja službene isprave.
Iako sam više puta čak usmeno a naravno i pismeno, zahtjevao da gospodin Radujko Milan, otkrije od kojih je osoba, imenom i prezimenom, dobio taj falsifikat, on to nije htio da uradi, što se može vidjeti i u zvaničnom dopisu "Izjašnjenje Radujko Milan JP-18/17." što dodatno pokazuje da želi zaštiti kriminalce koji su izvršili to krivično djelo.
Krivičnu prijavu protiv falsifikatora sam podneo još krajem 2014. a onda gospodin Radujko, podnosi prijavu protiv mene naredne godine u maju te potom 01.06.2015. Republičko tužilaštvo, (T12 0 KTA 0000398 15) dodijeljuje moju krivičnu prijavu u rad okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu. Grupa više lica potom manipuliše sa dokumentacijom te se na osnovu te odluke, otvara predmet protiv mene T17 0 KT 0006630 15 za "povredu ugleda suda" a po prijavi potekloj od gospodina Radujka ili je nekome drugome dao da potpiše.
Sve ovo pokazuje da je gospodin Radujko Milan, višestruko umiješan i zainteresovan za ishod postupka, jer je prvo učestvovao u krivičnom djelu falsifikovanja i prikrivanja počinilaca a potom i radnjama za montiranje nelegalne optužnice protiv mene i na kraju, predmet sudskog postupka 80 0 P 097102 18 P su upravo nezakonite radnje izvedene poslije te mahinacije.
(SKENIRANI ODGOVOR PRAVOBRANILAŠTVA UZ KOJI JE DOSTAVLJEN TRAŽENI AKT P-97/14 od 29.04.2015. A IZ KOGA SE VIDI DA SE NE RADI O PRIJAVI PROTIV MENE, NEGO SE SAMO DOSTAVLJA ŽALBA U KOJOJ OPISUJEM SAČINJAVANJE FALSIFIKATA. UMJESTO DA ISTRAŽUJU KO JE ODGOVORAN ZA FALSIFIKOVANJE, KRIMINALCI IZ TUŽILAŠTVA SU POKRENULI NEZAKONITU ISTRAGU PROTIV MENE UZ DODATNO FALSIFIKOVANJE NADLEŽNOSTI A SVE PO NALOZIMA IZ "CRNE KNJIGE" MAFIJAŠKOG FAŠISTIČKOG REŽIMA...)

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

19.11.2018.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE SUDSKE NAREDBE PO 80 0 PR 092159 17 PR

Iz kopije koju sam dobio od republičkog tužilaštva se vidi da nikad nisu dobili nadležnost za bilo kakav predmet protiv mene, nego su smišljeno lažirali radnje i otvorili fiktivni postupak samo da bi me nadzirali i stvorili uslove za moju likvidaciju koju su trebale izvršiti kriminalne grupe pod zaštitom tužilaštva u Istočnom Sarajevu...

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA - OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet : 80 0 Pr 092159 17 Pr

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE SUDSKE NAREDBE PO 80 0 PR 092159 17 PR

Osnovnom sudu u Sokocu i OJT Istočno Sarajevo, kao po zakonu nenadležnim organima, da Osnovnom sudu u Bijeljini i Zdenku Baji, kao stranki u postupku, dostave kopiju odluke na osnovu koje zasnivaju svoju nadležnost u predmetima 89 0 K 058509 18 KPS i T17 0 KT 0006630 15 za "povredu ugleda suda" protiv optuženog Zdenka Baje.
Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu me je krajem juna 2017-te, obavijestilo da vodi predmet protiv mene za povredu ugleda suda "T17 0 KT 0006630 15" i uputilo poziv za izjašnjenje na šta sam odmah 27.06.2017. reagovao prema pravu iz zakona i poslao zahtjev da mi dostave kopiju rješenja na kome zasnivaju svoju nadležnost te ih upozorio da nisu nadležni a ako kojim slučajem dobiju nadležnost i odluče se podići optužnicu da su to obavezni učiniti u skladu sa zakonom o krivičnom postupku pred mjesno nadležnim osnovnim sudom u Bijeljini.
Iz tog tužilaštva ne samo da tada nisu htjeli da pošalju dokument na kome zasnivaju navodnu nadležnost, nego i poslije više pismenih upozorenja pa čak i dva puta naloga od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018.) glavni okružni tužilac OJTIS, odbija da mi dostavi taj dokument.
Jasno je i zbog čega jer iz kopije koju sam dobio od republičkog tužilaštva se vidi da nikad nisu dobili nadležnost za bilo kakav predmet protiv mene, nego su smišljeno lažirali radnje i otvorili fiktivni postupak samo da bi me nadzirali i stvorili uslove za moju likvidaciju koju su trebale izvršiti kriminalne grupe pod zaštitom tužilaštva u Istočnom Sarajevu.
Pripadnici te grupe, odnosno auto mafije sa Sokoca i Istočnog Sarajeva su nedavno 26.10.2018. ubili dvojicu policajaca prilikom obavljanja službe i za usluge tužilaca koji ih štite spremni su likvidirati svakoga. Kada nisu uspjeli da me preko njihovih ljudi uvuku u zamku onda su prešli na drugu fazu, odnosno zloupotrebu sudske policije sa namjerom da se njihove radnje kasnije predstave kao greška a mene dovedu tamo i ostave kao metu njihovim saučesnicima iz pomenutih kriminalnih krugova.
Na nedavnom pretresu 29.10.2018. sudija Đurić Dragoljub, koji je prema zakonu bio dužan odbaciti, nepotpuni zahtjev policijske stanice, je umjesto toga upotrijebio sud kao uslužni servis policije i kopirao priloge koji su nedostajali, kako bi pružio podršku ne samo toj nezakonitoj aktivnosti, nego pruža podršku i ubicama koji su htjeli da izvedu moju likvidaciju.
Ne čudi me, jer sudija Đurić Dragoljub je odavno saučesnik u prikrivanje ubistva Ivone Bajo, saučesnik u sačinjavanju falsifikata sopstvenog rješenja koje je i dijelio okolo sa Borovčanin Dankom a kada sam zahtijevao podatke o licima koja su pristupala spisu da bi došao do imena krivaca, to nije kopirao i poslao mi, nego je sa kolegicom Sekulić Cvijetom izveo radnje da se taj spis što prije uništi.
Posebno je zanimljiva činjenica da se odlukom republičkog tužilaštva, (vezano upravo za dolaske sudske policije po mene što je tema prekršajnog postupka) okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu dostavlja moja krivična prijava protiv falsifikatora pomenutog rješenja sudije Đurić Dragoljuba.
Ali kako sam i izjavio, meni je potpuno svejedno koja je osoba na mjestu sudije jer Republiku Srpsku tretiran kao kriminalni klan, koji mi je pobio porodicu i želi ubiti i mene i sve radnje su smišljeno kriminalne, usmerene protiv mojih prava i mog života ali to krivci neće izvesti baš tako lako.
S obzirom da su radnje osoba koje su došle da mi lupaju na vrata i nasilno me odvedu na udaljenu lokaciju, inicirane od strane nenadležnih tužilaštva u Istočnom Sarajevu i nenadležnog osnovnog suda u Sokocu a uz prijedlog za pokretanje postupka nije dostavljen nikakav dokument o njihovoj nadležnosti, zahtjevam od suda da mi u skladu sa garantovanim pravima, obezbijedi dokument, odnosno naredi okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu i sudu u Sokocu da dostave osnovnom sudu u Bijeljini kopiju dokumenta na kome zasnivaju nadležnost u predmetu protiv mene i istu takvu kopiju pošalju na moju adresu ODMAH a ukoliko to ne učine da će se o svemu obavijestiti Visoko sudsko i tužilačko vijeće i podnijeti prijava Tužilaštvu BIH, za više krivičnih djela.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

18.11.2018.

SMIŠLJENE LAŽI KRIMINALCA DANKA BOROVČANINA

Plan mafijaške grupe je bio da montiraju predmet protiv mene za šta su iskoristili odluku republičkog tužilaštva "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." koja je u prilogu a kojom se u stvari, moja krivična prijava protiv više lica za sačinjavanje falsifikata sudskog rješenja i njegovo puštanje u pravni promet, dodijeljuje tom tužilaštvu a bitno je istaći da je jedan od onih koji su rasturali taj falsifikat upravo Borovčanin Danko...


MUPU RS - CJB BIJELJINA

Predmet : 80 0 Pr 097548 18 Pr

SMIŠLJENE LAŽI KRIMINALCA DANKA BOROVČANINA

Napomena : Ovaj dopis nije osnov samo za djelovanje policijske stanice u prekršajnom postupku koji ste pokrenuli protiv mene nago i za ozbiljnu akciju kriminalističke policije zbog lažiranja zabilješki i priprema za laganje pred sudom...
Tekst službene zabilješke koju su potpisali 3 sudskih policajaca na dan 15.05.2018. po ovom predmetu, veoma je daleko od stvarnog stanja koje se desilo toga dana. Jedini istinit dio je onaj u kome se pominje David Dragičević a sve ostalo je izmišljeno.
Ali stvarna krivica nije do njih, nego do njihovog komandira, odnosno načelnika sudske policije danka borovčanina, koji je i napisao kompletan lažni tekst i natjerao podređene da potpišu te laži.
Pravo stanje, kako se sve odigralo je navedeno u prilogu "Transkript razgovora sudska policija 15.05.2018." i sad se postavlja pitanje zašto bi moj dokument bio istinit a lažan dokument odnosno zabilješka koju su potpisali 3 sudska policajaca.
Da je istinit upravo moj tekst, dokaz je snimak razgovora "Sudska policija 15.05.2018." koji je vođen između sudske policije i mene tog dana a nalazi se na priloženom disku a osim dokumenata vezanim za ovak dopis na njemu se nalaze i svi fajlovi vezani za postupak "80 0 Pr 097548 18 Pr" uključujući i dokaze koje sam pripremio.
Osim što je potpuno lažirano stanje u zabilješci, po naredbi danka borovčanina i sam dolazak pred moju kuću i lupanje na vrata je potpuno nezakonito, jer se iz naredbe koju su donijeli vidi da je izdata od osnovnog suda u Sokocu a inicirano zahtjevom Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu.
Prema zakonu o sudovima, zakonu o tužilaštvima i zakonu o krivičnom postupku ni Okružno tužilaštvo iz Istočnog Sarajeva ni osnovni sud u Sokocu nemaju nadležnost na teritoriji Bijeljine a niko nije priložio nikakav dokument kojim su eventualno stekli nadležnost na neki način.
U pitanju je u stvari monstruozni kriminalni plan, pripadnika mafijaškog klana među kojima je i Borovčanin Danko te pojedini tužioci prije svega iz Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, odnosno iz rodnog kraja Borovčanina.
Plan mafijaške grupe je bio da montiraju predmet protiv mene za šta su iskoristili odluku republičkog tužilaštva "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." koja je u prilogu a kojom se u stvari, moja krivična prijava protiv više lica za sačinjavanje falsifikata sudskog rješenja i njegovo puštanje u pravni promet, dodijeljuje tom tužilaštvu a bitno je istaći da je jedan od onih koji su rasturali taj falsifikat upravo Borovčanin Danko.
Koristeći svoje veze, Borovčanin Danko je izdejstvovao pokretanje istrage protiv mene i angažovanje više kriminalnih lica sa zadatkom da me na prevaru odvuku na udaljenu lokaciju i likvidiraju za šta je dokaz jedan od snimaka koji sam načinio a ovdje je priložen pod nazivom "Agent.mp3".
Pošto to nije uspjelo, Borovčanin Danko je nastavio sa povlačenjem svojih veza u tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, te je izdejstvovao da podignu privremenu fiktivnu optužnicu "T17 0 KT 0006630 15" kako bi me na taj način odvukli prvo "dobrovoljno" na tu lokaciju a kada ni to nije uspjelo onda je plan bio da me on sa pripadnicima sudske policije transportuje do Sokoca i tamo ostavi kao metu lokalnim kriminalcima svojim saučesnicima koji su trebali da me likvidiraju a da se sve predstavi kao, "zadesna" smrt. Napominjem da postoji i predmet "80 0 Pr 092159 17 Pr" gdje su potpuno iste okolnosti ali vezano za datume prije likvidacije Davida Dragičevića, što dodatno dokazuje da sam osnovano ukazivao na plan mafije za pripremu ubistva.
Ti kriminalci sa Sokoca i Istočnog Sarajeva spremni su da ubiju svakoga u zamjenu za prikrivanje dokaza protiv njih odnosno opraštanje kazne koju su odavno zaslužili.
Poznate su likvidacije u tom kraju čak i komandira policijskih stanica kao što je Srđan Knežević, pa likvidacija direktora "Jahorina osiguranja" Riste Jugovića a kriminalni klan iz tog kraja je izvršio likvidaciju i u Bijeljini Ljubiše Savića Mauzera i na kraju poslije mnogo neriješenih zločina izvršili su nedavno likvidaciju dvojice saobraćajnih policajaca u Federaciji BIH, prilikom krađe automobila na Alipašinom polju.
TI ZLOČINCI SPREMNI SU PO NALOGU BOROVČANINA ILI DRUGIH ŠEFOVA MAFIJE UBITI I SVAKOGA OD VAS...
To su dakle saučesnici borovčanin danka i njegovih prijatelja, kojima je on htio da me odvuče kao metu. Ali u ovom slučaju najvažnija je činjenica koju sam istakao da ni Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu ni osnovni sud na Sokocu nemaju nikakvu nadležnost u konkretnom događaju, što se jasno vidi iz priloženog dopisa republičkog tužilaštva Republike Srpske.
Predlažem da u interesu pravde, pozovete troje sudskih policajaca da daju izjavu, vezanu za taj događaj i to naravno odvojeno te im pustite snimak razgovora koji su obavili sa mnom i zatražite objašnjenje: "Ko im je i zašto naredio da lažiraju zabilješku".
Ja naravno znam da je to učinio Danko Borovčanin, što je lako i zaključiti pošto im je on komandir ali će njihova izjava biti dodatni dokaz protiv tog zločinca kada mu bude suđeno...

PRILOZI

Transkript razgovora sudska policija 15.05.2018.
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Disk sa dokazima

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

17.11.2018.

PRIJEDLOZI I ZAHTJEVI U PREDMETU 89 0 K 058509 18 KPS

Primjerak odluke republičkog tužilaštva "T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." sam dobio po pismenom zahtjevu od Glavnog republičkog tužioca RS i tom odlukom se u OJT Istočno Sarajevo, dodjeljuje u rad moja krivična prijava a ne prijava protiv mene te postoji osnovana sumnja da je uz optužnicu sudu na potvrdu smišljeno priložen falsifikat ili je u pitanju greška u spajanju dokumenata što je malo vjerovatno s obzirom da OJT Istočno Sarajevo, uporno poslije više zahtjeva krije taj dokument...


OSNOVNOM SUDU U SOKOCU


Predmet:

89 0 K 058509 17 KPS

OJT ISTOČNO SARAJEVO

ZDENKO BAJO


PRIJEDLOZI I ZAHTJEVI U PREDMETU 89 0 K 058509 18 KPS

Napomena : Predmeti 89 0 K 058509 17 KPS, T17 0 KT 0006630 15 su potpuno nelegalni i nezakoniti, vode ih nenadležno OJT Istočno Sarajevo i nenadležni Osnovni sud u Sokocu na osnovu svjesno montirane dokumentacije bez ikakvog rješenja o nadležnosti te će svi naredni dokumenti istovremeno biti dostavljani i VSTV-u odnosno UDT-a, kao dopuna za disciplinski postupak o čemu su prijavljeni obavješteni rješenjem 01-07-10-28-121/2018 od 30.07.2018.
- Zahtijevam da Osnovni sud u Sokocu, naredi Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu da mi kao stranki u postupku i po osnovu prava iz ZOSPI-a, što sam tražio više puta od 27.06.2017. i pravima iz ustava RS i zakona, dostavi kopiju odluke, rješenja, akta, dopisa ili kako ga već nazivaju na kome tvrde da zasnivaju svoju nadležnost u predmetu T17 0 KT 0006630 15 i koji smišljeno prikrivaju više od 15 mjeseci pokušavajući prikriti da su nezakonito montirali nadležnost, odnosno optužnicu.
- Zahtijevam da Osnovni sud u Sokocu, naredi Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu da Osnovnom sudu u Sokocu dostavi dokument na kome tvrde da zasnivaju svoju nadležnost u predmetu T17 0 KT 0006630 15 te da mi i sud pošalje kopiju tog dokumenta kako bi se uvjerili da je identičan.
- Zahtijevam da Osnovni sud u Sokocu, naredi Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu da mi kao stranki u postupku uruči dokaze koje su predložili u postupku.
- Zahtijevam da se sve radnje u predmetu 89 0 K 058509 18 KPS obustave sve dok OJT Istočno Sarajevo ne uruči sudu dokaz da su Zdenku Baji, dostavili dokument o svojoj nadležnosti u predmetu T17 0 KT 0006630 15, zbog očigledne činjenice da OJT Istočno Sarajevo nema nadležnost a što sam dokazao dostavljanjem kopije potekle od Glavnog republičkog tužioca.
- Predlažem da se sve radnje u predmetu 89 0 K 058509 18 KPS odgode za najmanje 30 dana, zbog izuzetno teških zdravstvenih tegoba, prije svega sa disanjem uzrokovanih alergijom na ambroziju koja se javlje svake godine u periodu od polovine avgusta do polovine novembra a u šta se i sud mogao uvjeriti.
- Predlažem da sud odredi mjeru pritvora za mene po zakonom propisanoj proceduri, jer osim navedenih problema od alergije, dolazi i do mučnine i povraćanja prilikom transporta, što se desilo oba puta za vrijeme dovođenja u vozilu sudske policije a autobus sam 27.09.2018. morao napustiti u Milićima i snalaziti se kako mogu za povratak u Bijeljinu.

PRIMJERAK ODLUKE REPUBLIČKOG TUŽILAŠTVA "T12 0 KTA 0000398 15 OD 01.06.2015." SAM DOBIO PO PISMENOM ZAHTJEVU OD GLAVNOG REPUBLIČKOG TUŽIOCA RS I TOM ODLUKOM SE U OJT ISTOČNO SARAJEVO DODJELJUJE U RAD MOJA KRIVIČNA PRIJAVA A NE PRIJAVA PROTIV MENE TE POSTOJI OSNOVANA SUMNJA DA JE UZ OPTUŽNICU SUDU NA POTVRDU SMIŠLJENO PRILOŽEN FALSIFIKAT ILI JE U PITANJU GREŠKA U SPAJANJU DOKUMENATA ŠTO JE MALO VJEROVATNO S OBZIROM DA OJT ISTOČNO SARAJEVO UPORNO POSLIJE VIŠE ZAHTJEVA KRIJE TAJ DOKUMENT.

PRILOG

RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

16.11.2018.

DOPUNA PRITUŽBE PROTIV BOROVČANIN LUKE I OSTALIH

Ovo je samo još jedan dokaz da pojedine osobe iz tužilaštva i suda, nemaju nikakve veze sa zakonima nego su u direktnoj službi mafije koja je planirala da me likvidira. Napominjem da na zvaničnoj internet stranici Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, ne postoji optužnica protiv mene što sam provjeravao krajem avgusta 2018. a isti uporno više od godinu dana odbijaju da mi dostave kopiju dokumenta na kojoj zasnivaju navodnu nadležnost, iako su dobili upute i iz visokog sudskog i tužilačkog vijeća o tome što dodatno pokazuje da je u pitanju smišljeni, organizovani kriminal...

VSTV-U / UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

DOPUNA PRITUŽBE PROTIV BOROVČANIN LUKE I OSTALIH

Veza : Rješenje VSTV-a, 01-07-10-28-121/2018 od 30.07.2018.
Već sam dostavljao podatke o učešću gospodina Luke Borovčanina u kriminalnim radnjama vezano za montiranje nezakonite optužnice i krivičnog predmeta protiv mene za povredu ugleda suda što se nastavilo i prilikom takozvanog izjašnjenja o krivici kada je brutalno falsifikovano činjenično stanje i lažiran zapisnik.
Podsjetiću da moje riječi uopšte nisu unošene u zapisnik a upozorio sam, da sud nije nadležan i da se neću izjašnjavati uopšte sve dok mi ne bude omogućeno da imam iste uslove kao suprotna strana, odnosno da dobijem kompletnu dokumentaciju koju sam zahtijevao, ne samo mjesecima nego godinama a koju je Republika Srpska prikupljala o meni.
Takođe je bitno da sam tražio da mi se optužnica pročita što je lažirano i to isključivo zbog pogrešno navedenog imena sudije Vakičić Željke te umjesto ispravnog piše Vlakčić Željka a što je gospodin Borovčanin smisleno izostavio u zapisniku.
Takođe se lažno tvrdi da nisam htio, odnosno nisam ulagao prethodne prigovore iako sam te prigovore dostavio pismeno i čak je doneseno rješenje o njima.
Ali vjerovatno i najveći kriminal je izvršen time što se lažno predstavilo kako je navodno bio prisutan gospodin okružni javni tužilac Stanko Nuić te je kao nešto i izjavljivao.
Da je to gnusna laž dokaz je i primjerak zapisnika koji sam dobio od pravobranilaštva Republike Srpske u postupku po mojoj tužbi protiv iste za utvrđenje diskriminacije, (Pravobranilaštvo po 80 0 P 097102 18 P od 10.08.2018.) a koji se razlikuje od onoga koji sam imao.
Naime u ovom primjerku, (Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS od 12.03.2018.) postoji i dodatno objašnjenje o tome da nisam htio potpisati zapisnik što je istina te su tu i potpisi zapisničara kao i sudije.
Ali kako se može vidjeti ne samo da ne postoji potpis okružnog tužioca Stanka Nuića nego njegovo ime nije ni kucanjem navedeno što je jasan dokaz da isti nije ni bio prisutan.
Primjer sačinjen na propisani način je "Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS od 26.12.2017." kada su upisana imena i zapisničara i sudije i okružnog tužioca koji su se svi i potpisali.
Ovo je samo još jedan dokaz da pojedine osobe iz tužilaštva i suda, nemaju nikakve veze sa zakonima nego su u direktnoj službi mafije koja je planirala da me likvidira.
Napominjem da na zvaničnoj internet stranici Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, ne postoji optužnica protiv mene što sam provjeravao krajem avgusta 2018. a isti uporno više od godinu dana odbijaju da mi dostave kopiju dokumenta na kojoj zasnivaju navodnu nadležnost, iako su dobili upute i iz visokog sudskog i tužilačkog vijeća o tome što dodatno pokazuje da je u pitanju smišljeni, organizovani kriminal.

PRILOZI

Pravobranilaštvo po 80 0 P 097102 18 P od 10.08.2018.
Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS od 12.03.2018.
Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS od 26.12.2017.
OJTIS internet stranica

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

15.11.2018.

UHVAĆENI U KRIMINALNOM MONTIRANJU OPTUŽNICE

Iako su u međuvremenu dobili pismeni nalog i od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća da postupe po mom zahtjevu i dostave mi dokument na osnovu koga tvrde da imaju nadležnodt, pripadnici kriminalne grupe to odbijaju jer im nije ni bila namjera voditi postupak nego me dovesti kao metu svojim saučesnicima, onim istima koji su nedavno ubili dvojicu policajaca prilikom pokušaja krađe automobila...

UHVAĆENI U KRIMINALNOM MONTIRANJU OPTUŽNICE

(Ime i prezime - naziv podnositelja zahtjeva) : Zdenko Bajo

(Adresa, sjedište podnositelja zahtjeva) : Majke Jevrosime 20 / 76300 Bijeljina

(Kontakt telefon, mobitel, fax ili e-mail) : 065831902 / zdenkobajo@gmail.com

 

OKRUŽNO TUŽILAŠTVO U ISTOČNOM SARAJEVU

Ul. Karađorđeva br.5, Istočno Sarajevo

 

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama

Napomena: Identičan zahtjev sam poslao još 20.07.2018. na koji nije odgovoreno kao ni na zahtjev od prije 14 mjeseci, poslat 27.06.2017…

 

Na temelju Zakona o slobodi pristupa informacijama u Republici Srpskoj, tražim da mi omogućite pristup slijedećim informacijama:

 

1) Veza : Predmet T17 0 KT 0006630 15.
Na osnovu prava iz ZOSPI-a, ZOKP-u i Ustava RS :

ZAHTJEVAM

- Kopiju odluke kojom se krivična prijava protiv mene za povredu ugleda suda dodjeljuje okružnom javnom tužiocu Jovani Tomaš.
- Kopije svih naredbi, rješenja ili odluka, odnosno kopije svih dokumenata koje je u predmetu T17 0 KT 0006630 15, donijela okružni javni tužilac Jovana Tomaš.
- Kopiju odluke kojom se krivični predmet protiv mene za povredu ugleda suda T17 0 KT 0006630 15, dodjeljuje okružnom javnom tužiocu Stanku Nuiću.
- Kopije svih naredbi, rješenja ili odluka, odnosno kopije svih dokumenata koje je u predmetu T17 0 KT 0006630 15, doneo okružni javni tužilac Stanko Nuić.

- ODGOVOR NA PITANJE : Da li je povučena optužnica T17 0 KT 0006630 15, koja ne postoji na internet adresi OJT Istočno Sarajevo.

Napomena: Sve dokumente mi možete dostaviti skenirane na mejl zdenkobajo@gmail.com a uspješan prijem bih vam potvrdio telefonski ili na vaš mejl.

 

(Navesti što tačnije koju informaciju tražite i opisati je što je moguće preciznije)

 

Zaokružite način na koji želite pristupiti informacijama:

a) neposredan uvid

b) umnožavanje informacije

c) slanje informacije e-mailom, (ili eventualno poštom)

(obavezno navesti način slanja informacije)

 

POTPIS PODNOSITELJA ZAHTJEVA

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
zdenkobajo@gmail.com

 

14.11.2018.

TUŽBENI OPTUŽNI ZAHTJEV U PREDMETU 80 0 P 097102 18

S obzirom da na sva upozorenja o tome da tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i sud na Sokocu prema zakonima o sudovima, krivičnom postupku i tužilaštvima, nisu nadležni na teritoriji Bjeljine, niko nije reagovao, nego se bazakonje nastavlja, napisao sam u tužbi za utvrđenje diskriminacije, dopunski tužbeni zahtjev koji nije dozvoljen zakonom, znajući da mora biti odbačen a sa ciljem da napravim paralelu sa dokumentima tih nenadležnih organa, koje sud mora tretirati na isti način... kao BEZVRIJEDAN PAPIR...

TUŽBENI OPTUŽNI ZAHTJEV U PREDMETU 80 0 P 097102 18


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:

80 0 P 097102 18

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


DUŽNOST OSNOVNOG SUDA U BIJELJINI JE DA NAREDBI NENADLEŽNOG SUDA U SOKOCU, DA ISTU KVALIFIKACIJU KAO I OVOM PODNESKU TE DA OBA DOKUMENTA TRETIRA NA ISTI NAČIN...

DOPUNSKI TUŽBENI ZAHTIJEV U PREDMETU 80 0 P 097102 18

- OSNOVNI SUD U BIJELJINI O S U Đ U J E NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 3 (TRI) GODINE
Zbog svijesno izvršenog krivičnog djela "Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja" član 347 KZRS, sa namjerom da drugome nanesu štetu, Luku Borovčanina, Danka Borovčanina, Jovanu Tomaš, Branku Malović i Rajka Čalovića.
- OSNOVNI SUD U BIJELJINI O S U Đ U J E NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 2 (DVIJE) GODINE
Zbog krivičnog djela "Falsifikovanje ili uništavanje službene isprave" član 379 KZRS, sa namjerom da drugome nanesu štetu, Djurić Dragoljuba, Borovčanin Danka, Radujko Milana, Vakičić Željku i Cvijetu Sekulić.

U svom odgovoru, sačinjenom u ime Republike Srpske, po predmetu 80 0 P 097102 18, Radujko Milan ne prilaže ni jedan dokaz o nadležnosti suda u Sokocu a istovremeno se poziva na naredbu koju je izdao nenadležni sud.
Ta besmislica je trebala biti odbačena, odnosno vraćena nazad a posebno što isti uopšte nije mogao ni trebao postupati službeno u ovom predmetu pošto je duboko umiješan u uzroke.
S obzirom da se godinama dopuštaju besmislice i smišljena kršenja zakona Pravobranilaštvu RS, kao kontra argument je nastao i ovaj podnesak sa ciljem da pokaže svu apsurdnost postupanja Pravobranilaštva i da dokaže da je i koliko je pomenuta "Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 17 KPS" Osnovnog suda u Sokocu bezvrijedna, odnosno nelegalna i nezakonita isto toliko koliko i falsifikovano rješenje Prekršajnog suda u Bijeljini 80 1 Pr 000670 10 Pr, koju su sačinili navedeni akteri a da je u pitanju falsifikat, konstatovao je Osnovni sud u Bijeljini, (sudija Vakičić Željka) u predmetu 80 0 P 057426 14 P.
Grupa od više lica navedenih u prvoj tački je znajući da nije nadležno, Okružno tužilaštvo u istočnom Sarajevu i Osnovni sud u Sokocu montirala predmete sa ciljem da Zdenku Baji nanese štetu te da ga nadzire, prati i prisluškuje paradržavna špijunska mreža i da ga u konačnici likvidiraju.
Dokaz za to su akt republičkog tužilaštva Republike Srpske i obrazloženje lica koja su izvršila krivično djelo koja se pozivaju upravo na taj akt i lažno opravdavaju svoju nadležnost.
I dokaz od Vrhovnog suda Republike Srpske također pokazuje da Osnovni sud u Sokocu nije dobio nikakav predmet u kome je stranka Zdenko Bajo na postupanje.
Grupa od više lica, kreirala je falsifikat sudskog rješenja 80 1 Pr 000670 10 Pr, sa namjerom da Zdenku Baji i Budimki Bollin Bajo nanese štetu te time koliko toliko, opravda, fašističku diskriminaciju, zabrane pristupa svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo.
Pomenuti dokument je kao izgovor koristio Borovčanin Danko i naređivao pripadnicima sudske policije onemogućavanje pristupa svim srodnicima Ivone Bajo a Radujko Milan je isti dokument predložio kao dokaz u sudski spis u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2.
Kada je Zdenko Bajo razotkrio taj kriminal onda su Radujko Milan i Vakičić Željka, smislili prizemni i providan plan da taj falsifikat uklone iz spisa i tako prikriju tragove kriminala.
Đurić Dragoljub, kao sudija u čijem je predmetu sačinjen falsifikat a koji je to omogućio počiniocima, potom je odbio da odgovori ko je taj falsifikat načinio, ko je pristupao spisu pa takođe i Radujko Milan je prikrio informaciju o tome od koga je dobio falsifikat kako bi sakrio imena direktno odgovornih osoba.
I na kraju Sekulić Cvijeta, iako je u njenom predmetu 80 1 Pr 082502 17 Pr, zahtijevano da se izvrši uvid u taj spis to izbjegava kako bi u međuvremenu došlo do uništavanja kompletnog predmeta a sve sa ciljem da se sakriju tragovi koji je izvršio uvid u spis i sačinio falsifikate.

PRILOZI

Predmet 80 0 P 057426 14 P
Predmet T17 0 KT 0006630 15
Predmet 89 0 K 058509 17 KPS
Predmet 80 1 Pr 082502 17 Pr

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

13.11.2018.

APELACIJA NA RJEŠENJE 80 0 P 043325 18 GVL2

SMIŠLJENI TEROR I KRIMINAL DODIKOVOG REŽIMA, ŠEF MAFIJE JE LIČNO OBZNANIO JAVNOSTI OTKRIVANJEM "CRNE KNJIGE" SA IMENIMA LICA PROTIV KOJIH NJIHOVI LJUDI U INSTITUCIJAMA, (NE DAKLE DA POSTUPAJU INSTITUCIJE U SKLADU SA ZAKONOM) TREBA DA VODE BORBU, DODAJUĆI NAREDBU - "MI TO MORAMO DA URADIMO". MNOGO SU VEĆI ZLOČINCI INSPEKTORI, OKRUŽNI TUŽIOCI I SUDIJE KOJI PRIKRIVAJU ZLOČINE OD SAMIH UBICA...


USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA RJEŠENJE 80 0 P 043325 18 GVL2

Bez ikakve održane rasprave i donesenog rješenja ne samo da se onemogućava pristup porodici nego sudska policija ne obavještava uopšte nadležne o mojim dolascima jer "ih to uznemiraca" o čemu imam i audio snimak kao dokaz. Iz priloga "Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016." se vidi dio gestapovskih metoda koje primjenjuje načelnik Borovčanin Danko, sam priznajući da nije nadležan donositi mjere zabrane pristupa a koje se primjenjuju prema svim srodnicima ubijene djevojčice. Dakle u gestapovskom mafijaškom režimu dodik milorada ne postoji zakon niti pravna država nego samo usmene naredbe šefova bande.
Očekujem da Ustavni sud BIH, odmah reaguje, obavjesti nadležne istražne organe o novim dokazima ubistva a ovaj predmet uputi na novo postupanje. Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine se podnosi Apelacija na rješenje 80 0 P 043325 18 Gvl2 od 15.06.2018. u skladu sa uputama iz obrasca apelacije da se ista podnese i ako nisu iscrpljeni svi pravni lijekovi a s obzirom da je očigledno da Republika Srpska smišljeno prikriva ubistvo Ivone Bajo i nastavlja sa bezočnim lažima odnosno nema svrhe tražiti dalje prava od zlikovaca i ubica koji prikrivaju zločine.
Osim smišljenog kršenja zakona, sve sudije u ovom postupku su saučesnici u prikrivanju ubistva jer nisu poštovali zakonsku obavezu o prijavljivanju krivičnog djela i dokaza o tome a s obzirom na pismenu tvrdnju tužilaštva da o tome navodno nema saznanja. Izgled tog dokaza se može vidjeti u prilozima, (Snimci dječjeg ruksaka) a obavezuje i Ustavni sud da o tome obavjesti istražne organe, ovaj put Tužilaštvo BIH i SIPA-u jer je RS u cjelini, zločinačka mafijaška organizacija...

OBRAZLOŽENJE
U donesenom rješenju izneseno je više netačnih podataka, kršene su zakonske odredbe odnosno pogrešno primijenjeno materijalno pravo. Prije svega ovdje se insinuira da sam mogao i ranije tražiti pismena izjašnjenja koja sam sada priložio a smišljeno se prećutkuje činjenica da je upravo jedna od tačaka, broj 4 tužbenog zahtjeva bila diskriminacija, (prava garantovana članovima 4 i 13 ZOSPI) i po tom pitanju odnosno odbijanje Republike Srpske da mi odgovori na više zahtjeva koje sam pismeno predavao među kojima su i teme o zabrani pristupa.
I umjesto da mi preda pismeno ta izjašnjenje ili odgovore, tužena Republika Srpska mi je onemogućila pristup i sva druga prava te me uhapsila. Nadalje, važno je istaći da se u postupku, sud uopšte nije bavio, uručivanjem ili neuručivanjem pismene naredbe ili nekog izjašnjenja nego se u presudi koristi termin da nisam diskriminisan time što je naredba izdata što je sasvim drugi pravni problem.
Ja sam u postupku i priložio neke od pismenih zahtjeva na koje nikada nije odgovoreno a sud je odbio saslušavanje svjedoka iz tužilaštva i MUP-a čime je postao saučesnik u prikrivanju ubistva. Od više takvih zahtijeva ističem samo "Zahtjev za informacije 25.02.2011." i "Zahtjev za informacije 11.02.2010." u kojima postavljam pitanje o presječenom kaišu na materijalnom dokazu ubistva na koje nikada nije odgovoreno a ZLOČINAC, Danica Stjepanović tek u januaru 2017-te se "izjašnjava" da o tome "NEMA SAZNANJA". Vakičić Željka i sve sudije koje su imale snimke tog dokaza, (u ovom postupku priložena odštampana slika pod nazivom "TORBA") u svojim postupcima su SAUČESNICI u zločinu i prikrivanju ubica.
Osim toga, potpuno se zanemaruje i činjenica da je ovdje u pitanju tužba za utvrđenje diskriminacije, gdje je na diskriminatoru, teret dokazivanja, što znači da je tužena Republika Srpska, bila dužna dokazati da ja nisam predao te zahtjeve, da su možda neki falsifikat ili ko zna šta a umjesto toga se u dokaznom postupku uopšte nije pojavio zastupnik Republike Srpske, nego je brutalno prekršen zakon o zabrani diskriminacije.
Još veća greška ili preciznije, sramota suda, sramota sudije Vakičić Željke je što se nije bavila danom 5. septembar 2012. koji je tema tužbenog zahtjeva, nego sasvim pogrešnim datum od 8 mjeseci kasnije odnosno 13. maj 2013. godine.
To praktično i suštinski znači, da donesena presuda u ovom predmetu nema nikakve veze ni sa navedenim datumom ni sa činjeničnim stanjem ni sa dokazima a posebno nema nikakve veze sa zakonom o zabrani diskriminacije.
Sudija Vakičic Željka je dobila naredbu za tužbu odbaci kako zna i umije, brutalno kršeći zakon a to je izvršila tako što je samo prepisala presudu kolege Matković Aleksandra ne vodeći računa da ispravi detalje koji nemaju nikakve veze sa ovim predmetom. Time i smišljenim kršenjima zakona u drugim postupcima je "otplatila" stambeni kredit koji je "dobila" od pljačkaške Hypo banke iz 2009-te i imenovanje za sudiju Osnovnog suda u Bijeljini 03.05.2011. neposredno prije nego su joj dodijeljeni predmeti u kojima sam stranka
SMIŠLJENI TEROR I KRIMINAL DODIKOVOG REŽIMA, ŠEF MAFIJE JE LIČNO OBZNANIO JAVNOSTI OTKRIVANJEM "CRNE KNJIGE" SA IMENIMA LICA PROTIV KOJIH NJIHOVI LJUDI U INSTITUCIJAMA, (NE DAKLE DA POSTUPAJU INSTITUCIJE U SKLADU SA ZAKONOM) TREBA DA VODE BORBU, DODAJUĆI NAREDBU - "MI TO MORAMO DA URADIMO".
Kako to rade danas njihovi ljudi vidljivo je na primjeru likvidacije Davida Dragičevića a isti plan za moje ubistvo, sačinili su kriminalni klan Borovčanin Danko&Luka, u sadejstvu sa Jovanom Tomaš, Rajkom Čalovićem i Jelenom Marković koji su direktno umješani u planiranje mog ubistva na Sokocu a kakva je uloga Vakičić Željke, Radujko Milana, (koji su u ovom predmetu smišljeno uklonili falsifikat sudskog rješenja), te više osoba iz OJT Bijeljina i suda, od Dragoljuba Đurića koji je odgovoran za sačinjavanje falsifikata pa nadalje, pokazaće se uskoro.
Što se same osnove za ponavljanje postupka tiče i u tom segmentu se smišljeno pogrešno prezentuje član iz zakona jer je predviđeno da su osnov za ponavljanje nove činjenice "ILI" dokazi a ne kumulativno činjenice "I" dokazi kako se ovdje smišljeno pogrešno predstavlja te citiram relevantni stav : "6) ako stranka sazna za nove činjenice ili nade ili stekne mogućnost da upotrijebi nove dokaze na osnovu kojih je za stranku mogla biti donesena povoljnija odluka da su te činjenice ili dokazi bili upotrijebljeni u prijašnjem postupku".
I NARAVNO DA NEMA NIKAKVE MOJE KRIVICE ŠTO SAM OVA IZJAŠNJENJA DOBIO POSLIJE 7 GODINA RAZBOJNIČKE DISKRIMINACIJE, LOPOVSKE FAŠISTIČKE BANDE REPUBLIKE SRPSKE, KOJA JE UBILA ĆERKU MOJE SESTRE, OSMOGODIŠNJU DJEVOJČICU PRILIKOM ŠVERCA NARKOTIKA U BOBAR GRUPU PA SAKRILA MATERIJALNI DOKAZ UBISTVA, ŠTO JE PRAVI RAZLOG ZA GESTAPOVSKE METODE BOROVČANIN DANKA I KRIMINALACA IZ OJT BIJELJINA.
Čak i da je tako ovde postoji i nova činjenica, (da ne postoji nikakvo rješenje o zabrani pristupa što sudija Vačičić nije ni pokušala da utvrdi) a i novi dokazi vezani za tu činjenicu a to su navedena pismena izjašnjenja sudova i tužilaštva.
I samo objašnjenje vezano za izdavanje ili neizdavanje neke pismene naredbe u odnosu na usmenu je sramotno.
Sud na taj način smišljeno napada na Ustavom garantovana prava da građanin ima pravo žalbe na odluku koja mu je saopštena da ima pravo dobiti pismeno rješenje a favorizuje se fašistička diskriminacija po usmenoj naredbi neke bahate bitange iz tužilaštva kojoj su ruke krvave do ramena.
I sve to uz nespornu činjenicu da nikada nije utvrđeno niti se dokazivalo da je takva usmena naredba uopšte izdata a posebno ne kako ona tačno glasi, na stranu to što takva naredba ne može biti izdata ni prema pojedincu a kamoli prema svim srodnicima osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo čije ubistvo udruženim snagama prikrivaju, policija, tužilaštvo i sudovi Republike Srpske a sve po naredbi njihovog vrhovnog mafijaškog bosa dodik milorada.
I na kraju, za razliku od vremena kada je vođen postupak, kada je u punoj snazi i moći bila Bobar grupa danas se zna da je tužena RS, pljačkala građane i budžet preko Bobar banke te takođe i preko Balkan investment banke i Banke Srpske, za što se zna u iznosu od najmanje 2 milijarde maraka i to najvećim dijelom preko osnovnog suda Republike Srpske što praktično i suštinski znači da su milorad dodik, ministri u vladi, okružni tužioci, sudije, poslanici i inspektori policije, (ne svi) saučesnici u pljački i ubistvima građana, odnosno saučesnici u prikrivanjima tih zločina, saučesnici u napadu na ljudska prava u napadu na ustavni poredak i za to će uskoro dobiti zaslužene kazne.
MNOGO SU VEĆI ZLOČINCI INSPEKTORI, OKRUŽNI TUŽIOCI I SUDIJE KOJI PRIKRIVAJU ZLOČINE OD SAMIH UBICA...

PRILOZI

Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.
Prijedlog 2 za ponavljanje postupka 80 0 P 043325 13 P2
Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.
Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.
OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.
Zahtjev za informacije od 03.11.2017.
Snimci dječjeg ruksaka
Rješenje 80 0 P 043325 18 Gvl2 od 15.06.2018.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

12.11.2018.

KRŠENJA ZAKONA I NELEGALNOST PREDMETA T17 0 KT 0006630 15 I 89 0 K 058509 18 KPS

Razlog prevare, odnosno pokušaja prevare je to što Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i osnovni sud u Sokocu nisu prema zakonu nadležni da postupanju na teritoriji Bijeljine, niti su ikada bilo kojim rješenjem, dobili tu nadležnost a lažno pokušavaju djelovati, uprkos jasnim odredbama iz zakona...


OSNOVNOM SUDU U SOKOCU


Predmet:

89 0 K 058509 17 KPS

OJT ISTOČNO SARAJEVO

ZDENKO BAJO

KRŠENJA ZAKONA I NELEGALNOST PREDMETA T17 0 KT 0006630 15 I 89 0 K 058509 18 KPS

Napomena : Predmeti 89 0 K 058509 17 KPS, T17 0 KT 0006630 15 su potpuno nelegalni i nezakoniti, vode ih nenadležno OJT Istočno Sarajevo i nenadležni Osnovni sud u Sokocu na osnovu svjesno montirane dokumentacije bez ikakvog rješenja o nadležnosti te će svi naredni dokumenti istovremeno biti dostavljani i VSTV-u odnosno UDT-a, kao dopuna za disciplinski postupak o čemu su prijavljeni obavješteni rješenjem 01-07-10-28-121/2018 od 30.07.2018.
- 27.09.2018. presretnut sam u Bijeljini od strane sudske policije i napadnut sa lažnom tvrdnjom da me žele odvesti u osnovni sud u Bijeljini.
- Pošto sam zatražio da mi uruče naredbu, saopštili su da se radi o naredbi osnovnog suda u Sokocu ali mi je nisu uručili pošto je nisu imali uz sebe.
- Razlog prevare, odnosno pokušaja prevare je to što Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i osnovni sud u Sokocu nisu prema zakonu nadležni da postupanju na teritoriji Bijeljine, niti su ikada bilo kojim rješenjem, dobili tu nadležnost a lažno pokušavaju djelovati, uprkos jasnim odredbama iz zakona.
- Kako sudska policija nije imala uz sebe niti mi je uručila naredbu na šta je obavezna zakonom o krivičnom postupku, poslije desetak pokušaja da dobijem tu naredbu a oni su uporno pokušavali da me uguraju u vozilo, pozvao sam pripadnike policijske stanice "Bijeljina II" da priđu i sačine zapisnik o nezakonitom djelovanju sudske policije.
- Pošto policajci to nisu htjeli da učine a naredba mi nije uručena, rekao sam da odlazim i krenuo te sam napadnut s leđa od strane 4 policijska službenika.
- Gurnuli se me na zid te iznenada pokušali dvojica istovremeno da mi zavrnu ruke na leđa, čemu sam se trenutno suprostavio i sa dva brza trzaja stisnuo ruke te uhvatio jednu ruku šakom druge ruke i spriječio da me savladaju.
- Odmah sam ponudio, ako žele da mi stave lisice da ću to dobrovoljno dozvoliti što su oni i prihvatili i učinili.
- U policijskoj stanici sam zatražio čašu vode i hitnu pomoć zbog tegoba od polena ambrozije koji su u ovo doba godine naročito izraženi a traju oko 3 mjeseca.
- Čašu vode sam dobio a oko hitne pomoći su se ismijavali i policajci i pripadnici sudske policije, lažno govoreći da će me ovi drugi odvesti u hitnu pomoć.
- Iako sam tražio i od policajaca i sudskih policajaca da o tome obavijeste svoje komandire, koji bi mi obezbijedili hitnu pomoć, to nije učinjeno.
- Iz naredbe za dovođenje po 89 0 K 058509 18 KPS od 06.09.2018. koja je donesena tek kasnije u policijsku stanicu, vidi se da su bili obavezni, obavijestiti telefonom postupajući sudiju što praktično znači da su izvjestili o događaju, što je ista ignorisala i naredila im da me dovezu uprkos izraženim tegobama.
- Pripadnik sudske policije mi je o svom trošku kupio flaširanu vodu kako bi bar malo umanjio tegobe na čemu mu zahvaljujem.
- Tokom transportovanja do Sokoca u zadnjem, zaključanom dijelu vozila, sam povraćao dva puta uz izuzetno izražene probleme sa disanjem.
- Od zatražene hitne pomoći, dobio sam samo najlonske kese a sudski policajci su se oba puta zaustavili te mi pomogli da se umijem i udahnem malo svježeg vazduha.
- Prilikom prvog kontakta sa sudijom Brankom Malović, odmah sam saopštio da sam tražio hitnu pomoć, koja mi nije pružena te pitao hoće li mi ona obezbjediti hitnu pomoć što se naravno nije desilo.
- Kompletan pretres je održan tako što sam držao najlonsku kesu u rukama za slučaj eventualnog ponovnog napada mučnine a kako bih izbjegao povaćanje na pod sudijine kancelarije.
- Prisutni predstavnik tužilaštva je na moj zahtjev da mi uruči predložene dokaze uz dva puta ponovljeno od strane sudije da sam u pravu i da mi dokaze trebaju uručiti, odbio to učiniti sa izgovorom da je njegova kolegica nadležna a on je samo mijenja.
- Time tužilaštvo smišljeno prikriva dokumentaciju a posebno dokument na kome su zasnovali svoju fantomsku lažnu optužnicu.
- Taj dokument, odluku republičkog tužilaštva sam dobio poslije pismenog zahtjeva, od Glavnog republičkog tužioca Republike Srpske a u njemu jasno stoji da se moja krivična prijava protiv više lica iz pravobranilaštva, suda i tužilaštva, dodjeljuje u OJT Istočno Sarajevo a ne bilo kakva prijava protiv mene.
- Kopiju te odluke sam već dostavio osnovnom sudu u Sokocu pa iako sudija nema nikakav drugi dokument koji bi bio protivrječan tom dokumentu, uporno se pokušava sa nastavljanjem bezakonja i radom na teritoriji i predmetu za koji niti su po zakonu nadležni niti su ikada dobili nadležnost.
- Većina izgovorenih riječi uopšte nije zavedena u zapisnik, niti je vršeno audio snimanje, što sam saznao pitajući sudiju te s obzirom da je prethodno, predsjednik suda Luka Borovčanin, lažirao zapisnik o izjašnjenju od 12.03.2018. (od čega sada ističem samo da tužilac uopšte nije bio prisutan), zatražio sam da dobijem i ovaj na šta je sudija odgovorila da će mi ga poslati poštom.
- 3 dana kasnije sam telefonom pozvao sudiju i zatražio zapisnik na šta mi je odgovoreno da se to ne praktikuje te da bi to eventualno učinili na moj zahtjev.
- Podsjećam da sam zahtijevao zapisnik odmah po okončanju pretresa 27.09.2018. što nije učinjeno.
- Iako sam tražio hitnu pomoć i od policije i od sudije nisam je dobio nego sam umjesto toga izbačen na ulicu sa riječima sudskih policajaca da sam što se njih tiče slobodan.
- Ostavljen sam tako u teškom zdravstvenom stanju, kako sam više puta pismeno ranije ukazivao da će se desiti, kao meta grupama lokalnih kriminalaca, koji su u pripremi očekivali da izađem na ulicu i da me likvidiraju.
- Od smišljenog plana se očito odustalo jer odvođenje u tajnosti iz Bjeljine nije uspjelo a osim toga sam uspostavio internet vezu sa sestrom i prijateljima u jednom kafeu i obavijestio ih o dešavanjima.
- Tamo sam saznao i gdje se nalazi autobuska stanica i krenuo prema njoj te nekih 50 metara ispred, iz jednog lokala je izašao visok, krupan, mlad čovjek i mahao mi da mu priđem.
- Odmah me je pitao ko sam, kako mi je ime i prezime, gdje sam krenuo, šta imam u kesi a ja sam samo odgovorio da idem na autobusku stanicu i pitao koliko još ima do nje.
- Na to je isti rekao da je on inspektor i dodao da mu moram odgovoriti na sva postavljena pitanja, koja je i ponovio a ja sam zatražio da mi pokaže iskaznicu i samo dodao da u kesi imam vodu za piće.
- Pošto ni na drugi moj zahtjev da mi pokaže legitimaciju to nije učinio a očito je u pitanju laž, pošto se radilo o veoma mladom čovjeku, pozdravio sam ga i otišao na autobusku stanicu.
- Na osnovu svega, zaključujem da je grupa pripremljena za likvidaciju, zbog vanrednih okolnosti obaviještena da se plan otkazuje te su poslali jednog člana da provjeri da li sam ja taj i eventualno saznaju zbog čega je sve otkazano.
- I tužilaštvo i sud su apsolutno svjesni da ovaj predmet ne može uopšte biti vođen i kada se razotkrije da je njihova nadležnost lažirana te objelodani dokument na kome su pokušali lažirati nadležnost, sve radnje će očito biti nezakonite te je sasvim jasno da je jedini cilj bio da se odvedem na udaljenu lokaciju i likvidiram.
- Uporno prikrivanje tog navodnog dopisa na kome zasnivaju nadležnost od strane tužilaštva, pokazuje da se i dalje nastavlja sa planom, odnosno želi sakriti kojim su kriminalnim metodama pokrenuli predmet te posebne istražne radnje i stvorili preduslove za ubistvo kakvo je izvršeno i u Banjaluci nad Davidom Dragičevićem.
OVO JE SAMO DIO KRŠENJA ZAKONA I PRAVA A NAJBITNIJE U SUDNICI I NE MOGU TAČNO NAVESTI I POTKRIJEPITI MATERIJALNIM DOKAZOM JER VEĆINA IZGOVORENOG NIJE UŠLA U ZAPISNIK A ŠTO SE NASTOJI PRIKRITI NEURUČIVANJEM TOG ZAPISNIKA...

PRILOZI

Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 18 KPS od 06.09.2018.
Autobuska karta Sokolac - Bijeljina od 27.09.2018.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

11.11.2018.

OMBUDSMENU O MONTIRANJU NEZAKONITE OPTUŽNICE

Ukratko ću opisati uz dokaze, na koji način je protiv mene nezakonito podignuta "T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017." za "povredu ugleda suda" pred nenadležnim tužilaštvom a potom i pokrenut postupak pred nenadležnim sudom. Razlog za to su brojna, teška krivična djela koji prikrivaju kriminalci iz policije, tužilaštva i suda u Bijeljini koje ja razotkrivam. A SVE PO JAVNO IZREČENOM NALOGU MAFIJAŠKOG BOSA DODIK MILORADA O BORBI KOJU NJIHOVI LJUDI U INSTITUCIJAMA MORAJU DA VODE SA LICIMA KOJA SU SNSD-U NANIJELI ŠTETU...

INSTITUCIJI OMBUDSMENA ZA LJUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJEST O MONTIRANJU NEZAKONITE OPTUŽNICE

Odgovorni : KRIMINALCI IZ OJT BIJELJINA, OJT ISTOČNO SARAJEVO I SUDA U SOKOLCU...
OPIS POVRIJEĐENIH PRAVA GARANTOVANIH USTAVIMA RS I BIH
Član 12 Ustava RS: "Sloboda i lična bezbjednost čovjeka su nepovrijedivi. Nikome se ne može oduzeti ili ograničiti sloboda, osim u slučajevima i po postupku koji su utvrđeni zakonom.", član 15. Ustava RS: "Nezakonito lišavanje slobode je kažnjivo." član 16. Ustava RS: "Svako ima pravo na jednaku zaštitu svojih prava u postupku pred sudom i drugim državnim organom i organizacijom.", član 18. Ustava RS: "Licu optuženom za krivično djelo jamči se pravedno suđenje.", član 21. Ustava RS: "Gradjani se mogu slobodno kretati, nastanjivati i boraviti na teritoriji Republike, slobodno napuštati tu teritoriju i na nju se slobodno vraćati., član 48. Ustava RS: "Prava i slobode zajamačeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti."
Ustav BIH, Član 2. Ljudska prava i temeljne slobode, stav 3, tačke (d) Prava na slobodu i sigurnost licnosti, (e) Pravo na posteno sudjenje u gradjanskim i krivicnim predmetima, te druga prava u svezi s krivicnim postupcima, i tačke (4) Nediskriminacija. Uzivanje prava i sloboda iz ovoga clanka ili medjunarodnih sporazuma popisanih u Dodatku I ovoga Ustava osigurava se svim osobama u Bosni i Hercegovini, bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi poput spola, rase, boje koze, jezika, vjere, politickog ili drugog misljenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rodjenja ili drugog statusa.

OMBUDSMENU O MONTIRANJU NEZAKONITE OPTUŽNICE

Ukratko ću opisati uz dokaze, na koji način je protiv mene nezakonito podignuta "T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017." za "povredu ugleda suda" pred nenadležnim tužilaštvom a potom i pokrenut postupak pred nenadležnim sudom.
Razlog za to su brojna, teška krivična djela koji prikrivaju kriminalci iz policije, tužilaštva i suda u Bijeljini koje ja razotkrivam.
Formalni povod je moja krivična "Prijava za falsifikat" protiv više lica iz pravobranilaštva, suda i tužilaštva za sačinjavanje falsifikata sudskog rješenja, koje je potom pušteno u pravni promet i koristilo se kao izgovor za fašističku diskriminaciju zabrane pristupa prema svim srodnicima ubijene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo sa ciljem da taj zločin i krijumčarenje narkotika u bobar grupu, prilikom ubistva ostanu skriveni.
Kako se vidi u optužnici koju prilažem, Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu se na drugoj strani poziva na odluku republičkog tužilaštva, (RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.) i tom odlukom "opravdavaju" svoju nadležnost.
Iako sam više puta zahtijevao da mi dostave kopiju te odluke za šta je dokaz i prilog "Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017. oni to nikada nisu htjeli da učine pa ni na više puta ponovljene zahtjeve i iz ove godine kao što je Zahtjev za informacije za OTIS od 19.07.2018.
Čak je izdata "Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 17 KPS" na izjašnjenje o krivnji pred nenadležni sud u Sokocu, kada uopšte nije bio prisutan tužilac iako se to LAŽE u zapisniku. Dokaz za to je činjenica da ne postoji ne samo potpis tužioca nego nije ni naveden na dnu dokumenta, (Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS od 12.03.2018.).
Samo 6 dana kasnije u Banjaluci je presretnut, pa ubijen David Dragičević koji je kao i ja bio pod posebnim nadzorom te je čak i poslije njegove likvidacije podignuta optužnica protiv njega a vrh režima je pokušao satanizovati žrtvu i prikriti ubistvo.
Danas na internet stranici "OJTIS internet stranica - OPTUŽNICE" ne postoji optužnica protiv mene a i dalje uporno pokušavaju da me odvuku na Sokolac dok na moje pismene zahtjeve konstantno ne odgovaraju, iako su dobili i nalog "Vstv 01-07-10-28-121-2018 za OJTIS".
Ali da se u stvari radi o smišljenom zločinačkom planu dokaz je upravo ta odluka republičkog tužilaštva koju sam i dobio od glavnog republičkog tužioca.
Iz nje se vidi da republičko tužilaštvo svojom odlukom dostavlja tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, upravo moju krivičnu prijavu, protiv više lica a ne prijavu protiv mene.
Manipulacija je izvedena tako što je uz tu odluku, spojena prijava lica koji su i odgovorni za taj falsifikat protiv mene a moja krivična prijava je uprkos toj odluci, nezakonito zadržana u okružnom tužilaštvu u Bijeljini te mi uručena 29.06.2016. sa lažnim datumom iz prethodne godine, (T14 0 KTA 0012900 14 2 od 27.03.2015.).
Dokaz za to je moja "Pritužba na T14 0 KTA 0012900 14 2 od 07.07.2016." na tu odluku koju je kolegiji regularno uzeo u rad što se vidi u prilogu "OT Bijeljina kolegij na T14 0 KTP 0012900 16".
Zakonski rok za pritužbu je svega 8 dana, što znači da ga nisam prekoračio a kada mi se ta odluka uručivala, nekoliko dana ranije, saopštili su mi neke besmislice i nebuloze oko "poteškoća" prilikom pokušaja uručivanja. Pismeno sam predao "Zahtjev tužiocu Medić 20.01.2017." za uvid u spis što mi nije omogućeno jer bih već tada razotkrio monstruozni plan mafijaške mreže.
Tek kada sam došao kasnije do svih ovih drugih dokumenata, postaje jasno da je je u pitanju obična kriminalna manipulacija i da je datum da toj odluci lažan a sve sa ciljem da se montira nelegalna optužnica na teritoriji Istočnog Sarajeva i navedem na odlazak tamo gdje bi me likvidirali njihovi saučesnici iz narko mafijaških krugova po čemu je ta teritorija i poznata.
A SVE PO JAVNO IZREČENOM NALOGU MAFIJAŠKOG BOSA DODIK MILORADA O BORBI KOJU NJIHOVI LJUDI U INSTITUCIJAMA MORAJU DA VODE SA LICIMA KOJA SU SNSD-U NANIJELI ŠTETU.

PRILOZI

T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.
Prijava za falsifikat
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.
Zahtjev za informacije za OTIS od 19.07.2018.
Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 17 KPS
Vstv 01-07-10-28-121-2018 za OJTIS

Zapisnik o izjašnjenju po 89 0 K 058509 17 KPS od 12.03.2018.
OJTIS internet stranica - OPTUŽNICE
T14 0 KTA 0012900 14 2 od 27.03.2015.
Pritužba na T14 0 KTA 0012900 14 2 od 07.07.2016.
OT Bijeljina kolegij na T14 0 KTP 0012900 16
Zahtjev tužiocu Medić 20.01.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

10.11.2018.

PRITUŽBA NA NAREDBU T14 0 KTA 0017872 16

S OBZIROM DA PLAN ZA MOJE UBISTVO KAO "PRIMJER" I UPOZORENJE DRUGIMA, NIJE USPIO, FAŠISTIČKI MAFIJAŠKI REŽIM DODIK MILORADA JE IZVRŠAVAJUĆI JAVNU NAREDBU O FORMIRANJU "CRNE KNJIGE" I DJELOVANJU NJIHOVIH LJUDI, IZVRŠIO LIKVIDACIJU DAVIDA DRAGIČEVIĆA U BANJALUCI...


OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U BIJELJINI

PRITUŽBA NA NAREDBU T14 0 KTA 0017872 16

Predlažem da se ova pritužba uvaži, donesena naredba poništi, da se prijave koje su u sklopu predmeta razdvoje i otvori novi predmet odnosno pokrene novi postupak po mojoj krivičnoj prijavi od 01.09.2017. a meni omogući uvid u kompletan spis.
OBRAZLOŽENJE
Vidljivo je iz opisa obavještenja da okružni tužilac Mira Medić nije donijela odluku samostalno kako bi trebalo, nego se navodi "...DA SMO SVOJOM NAREDBOM T14 0 KTA 0017872 16 OD 18.07.2017. GODINE, ODLUČILI DA SE NEĆE SPROVODITI ISTRAGA ...
Ko su "ostali" koji su "odlučili" da se ne sprovodi istraga nije navedeno ali je jasno da OJT Mira Medić nema slobodu odlučivanja nego mora izvršavati naredbe dodikovog mafijaškog fašističkog režima.
Nadalje iz samog broja predmeta je vidljivo da je otvoren 2016-te godine dok se navodi da je moja prijava od 01.09.2017. te nikako prijava iz te godine nije mogla inicirati postupanje godinu dana ranije a ni po čemu se ne može iz obavještenja zaključiti o kakovoj se prijavi radi što je bitno s obzirom da sam podneo veći broj prijava.
Prema mojoj dokumentaciji navedeni datum se nalazi na dokumentu "KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV DANKA BOROVČANINA" sa podnaslovom "ZA ZLOUPOTREBU SLUŽBENOG POLOŽAJA, SPREČAVANJE DOKAZIVANJA, ITD" a sam predmet T14 0 KTA 0017872 16 je formiran poslije dopisa Borovčanin Danka "SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016." koji je on nazvao "Inicijalni akt" u kome piše niz budalaština tražeči da se protiv mene "POBUDI" krivično djelo a sve bez ijednog priloženog dokaza.
U samom svom dopisu g. Borovčanin Danko potvrđuje da nema ovlaštenje za ograničavanje pristupa koje traži da se uvede a koje on sprovodi godinama što sam ja dokazao u prilozima svoje prijave protiv njega.
POTPUNO JE APSURDNO DA SE SPAJAJU DVE KRIVIČNE PRIJAVE OD DVIJE OSOBE PODNESENE PROTIV ONE DRUGE.
Iz svega se može zaključiti da je ovom naredbom donesena odluka i koja se tiče mene, da se neće ili možda da se sprovodi istraga protiv mene a što se u obavještenju krije.
Takođe ističem da g. Borovčanin Danko nastavlja sa svojim bezobrazlukom i fašističkim metodama odbijajući da uopšte obavjesti OJT Bijeljina o mojim dolascima sprečavajući me tako da ostvarim uvid ne samo u ovaj predmet nego i u bilo koji spis.
Istovremeno je Borovčanin Danko u sadejstvu sa grupom drugih kriminalaca pokušao realizovati plan za moju likvidaciju, koristeći se sa licima iz van institucionalnog kriminalnog kruga a vrhunac razbojništva je formiranje fiktivnih, nelegalnih , montiranih predmeta protiv mene u nenadležnim OJT Istočno Sarajevo i sudu na Sokocu, za šta su kriminalci, Borovčanin Luka, Jovana Tomaš, (NN lice koje joj je dodjelilo u rad prijavu te više drugih osoba) koristili odluku RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015. Tom odlukom se MOJA krivična prijava protiv više kriminalaca dodjeljuje u rad u OJT Istočno Sarajevo a navedeni kriminalci su falsifikovali dokumentaciju i spojili tu odluku sa nekom prijavom protiv mene, da bi imali osnov za nezakonit nadzor što je finalizovano pokušajima da me mafija navede na udaljenu lokaciji i likvidira.
POŠTO SAM RAZOTKRIO NJIHOV PODMUKLI PLAN, O SVEMU SAM OBAVJESTIO USTAVNI SUD, VSTV, MINISTARSTVO BEZBJEDNOSTI I JAVNOST U VIŠE DOPISA OD ČEGA IZDVAJAM "DOKAZ O MONTIRANJU I NEZAKONITOSTI OPTUŽNICE T17 0 KT 0006630 15 I PREDMETA 89 0 K 058509 17 KPS" OBJAVLJEN I NA WEB ADRESI http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2018/05/18/4099299.
Osim toga podsjećam da je nedavno ministar bezbjednosti objavio da vrh MUP-a kontroliše promet narkotika a dokaze o tome je dobio od mene dopisom OBAVJEST O SPREZI PRAVOSUDNE, POLICIJSKE I NARKO MAFIJE, (http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2018/05/30/4100467) u kome je što se vidi iz naslova opisana i uloga pripadnika tužilaštva i suda a i samog g. Borovčanin Danka.
S OBZIROM DA PLAN ZA MOJE UBISTVO KAO "PRIMJER" I UPOZORENJE DRUGIMA, NIJE USPIO, FAŠISTIČKI MAFIJAŠKI REŽIM DODIK MILORADA JE IZVRŠAVAJUĆI JAVNU NAREDBU O FORMIRANJU "CRNE KNJIGE" I DJELOVANJU NJIHOVIH LJUDI, IZVRŠIO LIKVIDACIJU DAVIDA DRAGIČEVIĆA U BANJALUCI...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

09.11.2018.

AKTERI U PREDMETU 80 0 P 097102 18

Stotine ubistava, prikrivaju kriminalni, korumpirani, takozvani istražni organi Republike Srpske za slučajne ili smišljene zlocine od kojih su najpoznatiji likvidacija Milana Vukelića koji je raznesen eksplozivom i poslednji slučaj monstruozne likvidacije Davora Dragičevića, kada su odmah pripadnici monstruoznog vrha policije, gestapovskim metodama, pokušali ubijenu žrtvu predstaviti isto kao i mene, kao narkomana pa čak i provalnika, podmećući mu kompromitujuće predmete, poslije egzekucije...


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:

80 0 P 097102 18

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


U samom obrazloženju tužbe, istakao sam da gospodin Radujko Milan ne može zastupati Republiku Srpsku u ovom postupku s obzirom da je višestruko umiješan u uzroke i posljedice dogadjaja. Poznato mi je da gospodin uopšte nema predstavu o tužbama protiv Republike Srpske jer ih i ne čita, nego samo daje instrukcije sudijama kako da presude a sav angažman Pravobranilaštva RS je jedino u predmetima kada treba nezakonito dosuditi režimskim tajkunima milionske iznose te stoga isključivo zbog javnosti pojašnjavam ko su :

AKTERI U PREDMETU 80 0 P 097102 18

- Zdenko Bajo kao tužilac je "psihički poremećeni narkoman" prema pisanju tužene RS što se može vidjeti u više dokumenata od kojih ističem priloženi dokaz, Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016. Isti opis Republika Srpska je koristila recimo i 2012-te, takođe u dokumentu sudske policije "Zabilješka 1292/12 od 05.09.2012." opet "poremećeni narkoman" i to naravno bez ikakvog medicinskog vještačenja.
U međuvremenu je utvrđeno jedino to da je predsjednik tužene Republike Srpske Dodik Milorad osoba sa psihičkim poremećajima koji su i sudski konstatovani.
Zdenka Baju je Republika Srpska još 2010. (Zabilješka 401/10, sudske policije) opisivala kao labilnu i psihički rastresenu ličnost čije se ponašanje ne može predvidjeti i to takođe bez ikakvih dokaza jer naravno radi se o ustaljenom šablonu da se zločinačko, razbojničko postupanje bahatih službenika Republike Srpske, kome se časni građani suprostave, prikriva tako što se građani opisuju kao ludaci i psihopate.
S obzirom da me Republika Srpska opisuje kao narkomana i psihopatu da bi me spriječila u dokazivanju ubistva članova moje porodice i istovremeno štiti ubice i saučesnike ja ću istu opisivat kao lopovsku fašističku bandu sve dok ne dobijem izvinjenje Republike Srpske i to pismeno za sva razbojništva koja je izvršila prema mojoj porodici.
- Republika Srpska je kao što je opšte poznato, zločinačka fašistička teroristička organizacija, koja besomučno pljačka milijarde maraka svake godine, ubijajući usput koga stigne ne samo slučajno nego i planski sve one koji smetaju mafijašima iz njenog vrha.
Poznato je da je Republika Srpska opljačkala od svojih građana samo preko banaka koje su pod kontrolom vlade najmanje 2 milijarde maraka a većina transakcija je izvršena preko računara iz Osnovnog suda Republike srpske.
Ono što ne stigne da pokrade u sefovima, Republika Srpska, angažujući pripadnike specijalne policije sa vatrenim naoružanjem opljačka na autoputu.
Stotine ubistava, prikrivaju kriminalni, korumpirani, takozvani istražni organi Republike Srpske za slučajne ili smišljene zlocine od kojih su najpoznatiji likvidacija Milana Vukelića koji je raznesen eksplozivom i poslednji slučaj monstruozne likvidacije Davora Dragičevića, kada su odmah pripadnici monstruoznog vrha policije, gestapovskim metodama, pokušali ubijenu žrtvu predstaviti isto kao i mene, kao narkomana pa čak i provalnika, podmećući mu kompromitujuće predmete, poslije egzekucije.
Ono što su zločinci prikrili na toj konferenciji a što su jedino nesporno znali je to da je ubijeni bio pod istragom, odnosno pod stalnim nadzorom policije što se i razotkrilo nekoliko dana kasnije podizanjem optužnice protiv ubijenog. Ta bitna činjenica, povezuje ovaj slučaj sa time jer je i mene tužena Republika Srpska nadzirala i tajno istraživala više godina a konkretno u ovom slučaju je montirala predmete pred nenadležnim tužilaštvom i nenadležnim sudom sa ciljem da prikuplja informacije i angažuje saradnike iz narko mafijaških krugova koji bi me likvidirali.
O razbojničkim i fašističkim metodama Republike Srpske, mogli bi se napisati tomovi knjiga te na kraju dodajem samo da je ta zločinačka organizacija, ubila osmogodišnju djevojčicu Ivonu Bajo, kćerku moje sestre, prilikom šverca narkotika u zločinačku organizaciju Bobar grupu a onda su zlikovci iz policije i tužilaštva sakrili materijalni dokaz ubistva, kako bi njihovi mafijaški poslovi ostali prikriveni, ne samo šverc nego i pljačka preko Bobar banke.
- Gospodin Radujko Milan je višestruko umiješan u uzroke dogadjaja opisane u ovoj tužbi. Prije svega, nesporna je činjenica da je gospodin zastupao Republiku Srpsku u predmetu 80 0 P 057426 14 P po kome sam i prijavljen za povredu ugleda suda.
To je jasno navedeno u priloženom dokazu Dopis OJT Bijeljina za RJT po T14 0 KT 0014420 15 od 07.05.2015. Sa druge strane nije im palo na pamet da po službenoj dužnosti prijave krivična djela na osnovu mnogobrojnih dokaza koje sam ja iznosio u svim postupcima a što je najbitnije u istom predmetu za koji sam prijavljen jedna od tema tužbenog zahtjeva bilo je sačinjavanje falsifikata Rjesenja 80 1 Pr 000670 10 Pr, na taj način što je udaren pečat pravosnažnosti, uprkos tome što je drugostepeni sud tu presudu preinačio i postupak obustavio.
Zanemariću sada sve zločince koji su taj falsifikat sačinili, koristili i puštali u pravni promet te ću istaći samo to da je taj falsifikat gospodin Radujko Milan, priložio kao dokaz u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2, gdje sam takođe tužio Republiku Srpsku za diskriminaciju.
Kada sam pismeno razotkrio da se radi o falsifikatu umjesto da sačuvaju dokaze i podnesu prijavu, vezano za to, gospodin Radujko Milan je sa sudijom Vakičićić Željkom, na providan način uklonio kompromitujući dokaz krivičnog djela što je precizno opisano u prilogu "Osnovni sud 29.10.2015." koji sam poslije zahtjeva po ZOSPI-a, dobio od predsjednika i sekretara suda.
Suštinski, na jednu takvu "sitnicu" kao što je sačinjavanje falsifikata, u moru monstruoznih zločina, tužene Republike Srpske ja ne bih ni obratio pažnju ali poslije tog pokvarenog i podmuklog poteza podnio sam krivičnu prijavu protiv više lica među kojima je i Radujko Milan. Bilo je više prijava i dopuna vezano za taj falsifikat a ovde prilažem prvu od njih predatu u CJB Bijeljina "Prijava za falsifikat od 20.10.2014." i to je očito prijava koju je RTRS, dodijelilo u rad OTIS-o.
Iz priloženog dokaza, akta republičkog tužilaštva Republike Srpske od 1. juna 2015. se i vidi da je moja prijava protiv više lica iz pravobranilaštva, tužilaštva i suda dodijeljena u rad Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu. U toj odluci, nema ni pomena o bilo kakvoj prijavi protiv mene ni po "povredi ugleda suda" niti bilo kakva druga krivična prijava protiv mene nije dodijeljena u rad Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu.
Pripadnici kriminalnog klana, koji su sačinili taj falsifikat i što je mnogo bitnije godinama prikrivaju ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo i mnoge druge zločine, odlučili su da pozovu saučesnike iz Okružnog tužilaštva Istočno Sarajevo i prije svega Borovčanin Luku, predsjenika suda u Sokocu, koji je u bliskim odnosima sa prezimenjakom Borovčanin Dankom, načelnikom Okružnog centra sudske policije u Bijeljini.
Kriminalna grupa je odlučila da iskoristi odluku republičkog tužilaštva, kojim se dodjeljuje moja prijava protiv njih da bi uz tu odluku spojili krivičnu prijavu protiv mene i otvorili tajni predmet odnosno više od godinu dana su me formalno tajno nadzirali, istraživali i slali svoje plaćene ubice da me navedu na neku udaljenu lokaciju i likvidiraju. Pošto to nije uspjelo, odlučili su da iako nemaju nikakav dokument o nadležnosti, pokrenu i formalno predmete, koje bi kasnije proglasili za "grešku" a cilj svega je bilo da "svojevoljno" dođem na teritoriju Istočnog Sarajeva i Sokoca, gdje bi me njihove ubice dočekale i likvidirale sa već spremnim scenarijem o psihički poremećenom narkomanu, koji se s nekim potukao, opljačkao neku kuću pa skočio u Drinu ili pod kamion.
A kada sam razotkrio njihov monstruozni plan i dokazao da Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu nikada nije dobilo nadležnost i da su svi postupci kriminalaca iz Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu i suda na Sokocu potpuno nezakoniti i ništavni, onda sada Radujko Milan, kao predstavnik pravobranilaštva, prihvata u "zagrljaj" te razbojničke radnje i pokušava ih predstaviti kao legalne i zakonite radnje Republike Srpske iako nije priložio nijedan dokaz o dodjeljivanju nadležnosti.
Važno je istaći da gospodin Radujko smišljeno godinama prikriva osobu ili osobe od kojih je dobio sporni falsifikat što se jasno vidi i u priloženom dokazu "Izjašnjenje Radujko Milan JP-18-17". Poslednji pasus je bio nebitan sve do ovog slučaja ali sada je veoma važan jer prvo se LAŽE, da im nije poznato ko je podneo prijavu, (oni su je podneli) te su dostavili spis tužilaštvu 17.12.2014. a vraćen je 24.03.2015., (greškom je upisana 2014-ta). Odmah poslije toga se pravi plan da se montira optužnica protiv mene i tako nastaju dopisi iz OT Bijeljina u maju, te RTRS-e, u junu 2015-te. Gospodin Radujko Milan je dakle duboko umiješan sa više strana u ovaj slučaj i ne zanima ga ni Republika Srpska ni zakon, nego mu je namjera, isključivo prikriti sve kriminalne radnje u kojima je i sam učestvovao.
- Sudija Destanović Senad je takođe akter postupka i to je posebno važno istaći, nije nikakav nepristrasan arbitar, nego je pripadnik, službenik, ili kako već želi da se nazove, ovdje tužene Republike Srpske i radi isključivo za njene interese. Tačnije radi za interese lica, koja su smišljeno činila krivična djela, uperena protiv moje porodice i mene lično a što ću obrazložiti u nastavku i to ne nekom naknadnom pameću nego citiram zapisnik iz predmeta "80 0P 056780 14 P od 10.02.2015. i to djelove u kojima opisujem postupanje upravo sudije Destanović Senada:
"Odluka odnosno Rješenje Osnovnog suda u Bijeljini u predmetu br. 80 0 P 039227 12 P od 13.11.2012. godine. Radi se o mojoj tužbi protiv g. Kovačević Novaka i g-đe Stjepanović Danice, koji su saučestovali u grupi lica koja su napravili plan da mi nanesu štetu i otmu dokaze o sopstvenim krivičnim djelima, tako što su me dvojica od njih lažno prijavili za ugrožavanje sigurnosti, te potom zatražili pretres kuće i odnošenje računara na kome su se nalazili pomenuti dokazi. U ovoj parnici tužena RS putem svog suda, smišljeno pokušava da me prevari i nanese štetu tražeći da se izjasnim o kakvoj se vrsti nematerijalne štete radi. Osnovni sud od mene traži citiram da se opredjelim "da li su uzrokovane protivpravnom radnjom vršioca tužilačke funkcije u Okružnom tužilaštvu u Bijeljini prilikom preduzimania službenih radnji u rasvjetljavanju slučaja ubistva maloljetne Ivone Bajo ili zbog preduzimanja službenih radnji prema ovdje tužitelju od strane ovlaštenih lica Okružnog tužilaštva u Bijeljini". Iako sam u tužbi jasno naveo da je nematerijalna šteta nastala zbog učešća pomenutih u lažnom prijavljivanju krivičnog djela, ovdje sud, pokušava da me prevari i navede da ja sam te radnje okarakterišem kao službene, posle čega bi se mogla donijeti odluka o grešci u pasivnoj legtimaciji. Radi se o brutalnoj zlupotrebi službenog položaja, osobe pravno stručne, koja vjeruje da ja ne znam ništa o pravu i odgovomosti, odnosno o osnovima odgovomosti. Ja naravno nisam htio da te radnje okarakterišem kao službene ali je sud svejedno odbacio tužbu."
Ovda je dakle sudija Destanović pokušao da me napravi budalom i prevari što pokazuje kakva prava i kakvu zaštitu mogu građani očekivati od njega, odnosno ne mogu očekivati nikakva prava nego pristrasnost prema korumpiranim i bahatim službenicima RS. A da pomenute osobe nisu službeno postupale dokaz je prilog "RTRS IT-44-15 12.01.2016." u kome se navodi samo jedna osoba koja je službeno postupala po lažnoj prijavi protiv mene za "ugrožavanje sigurnosti" a to je g. Muris Šabić.
G DESTANOVIĆ SENAD JE TIME SAUČESNIK U LAŽNOJ PRIJAVI PROTIV MENE JER JE ZAŠTITIO I PRIKRIO POČINIOCE I PLANERE KRIVIČNOG DJELA UPERENOG DIREKTNO PROTIV MENE...
I naredni pasus je iz istog zapisnika, citiram :
"Radi se o tužbi pod naslovom tužba za utvrdenje prava od 22.07.2013. godine u kojoj od suda tražim da se utvrdi samo postojanje ili nepostojanje nekog prava što je moguće prema Zakonu o parničnom postupku. Isti sudija koji je pokušao da me prevari u predhodnom predmetu odbacuje tužbu sa obrazloženjem da ovakav zahtjev moguć samo ako postoji neki drugi spor za koji bi se vezao pomenuti zahtjev za utvrđenje. Dokument pod naslovom dopuna tužbe za utvrđenje prava u kome ukazujem sudu na greške iz predhodnog rješenja pozivajući se na relevantne članove iz zakona. No to nije spriječilo postupajućeg sudiju da odbaci tužbu i zasniva sve na nepostojećim argumentima. U žalbi na rješenje Osnovnog suda ukazao sam drugostepenom sudu na kršenja zakona od strane Osnovnog suda te izrazio stav da postupajući sudija ima svoje lične razloge zbog kojih krši moja prava, povezujući to sa predhodnom parnicom gdje je pokušao da me prevari i navede da sam okarakterišem neke radnje kao službene. Takođe sam iznio stav da je naredba „Zdenko Bajo, Budimka Bollim Bajo i svi drugi srodnici ne mogu lično pristupiti u OT Bijeljina" - fašistička. To je pogrešno tumačeno da sam državni organ opisao navedenim atributom što nije istina, jer sam to mišljenje iznio o samoj naredbi. Predpostavimo da sam ja počinilac najtežih krivičnih djela, pravno je nemoguće da se bilo kakva sankcija primjenjuje prema bilo kome od mojih srodnika što je međutim u ovoj zemlji postalo moguće. Rješenje Okružnog suda u Bijeljini 80 0 P 050285 14 Gž je nastalo po mojoj žalbi na predhodno opisanu tužbu. U ovom rješenju drugostepeni sud potvrdjuje da su ispravni moji argumenti citiram "tačno je da tužilac može tužbom tražiti utvrđenje postojanja odnosno nepostojanja konkretnog prava ili pravnog odnosa". Time postaja jasno da je prvostepeni sud nastavio sa kršenjem zakona smišljeno i posle mog upozorenja u dopuni tužbe. No u ovoj parnici ja ne tražim od ovog suda da preinačava već donesene presude i rješenja niti da ocjenjuje njihovu zakonitost. Osnovna svrha ovih nekoliko posljednjih dokaza je da pokažem da osim već ranije opisanih kršenja mojih prava tužena RS mi ovdje prijeti i putem svoga suda, citiram "u žalbi se iznose razna vrijeđanja ovog sudije što je neprihvatljivo a u smislu toga da je isti sudija iz ličnih interesa tužbu odbacio te da je naredba o zabrani pristupanja tužioca i drugih srodnika u Okružnom tužilaštvu Bijeljina fašistička, što u najmanju ruku razlog za kažnjavanje tužioca zbog vrijeđanja državnih organa". Maloprije sam objasnio da se ovdje ne iznosi moj stav ni o jednom državnom organu nego o samoj naredbi koja je bila tajna, usmena i nije djelo nijednog organa nego pojedinca koji je zloupotrebio svoj položaj izdajući takvu naredbu. Još važnije ovom navodu je izraz "u najmanju ruku razlog za kažnjavanje tužioca". Postavlja se pitanje: ako je moje kažnjavanje nešto što bi trebalo da se učini u najmanju ruku, šta bi po mišljenju suda bila prava kazna za mene. Smatram da je ovo još jedno jasno upozorenje da prekinem sa svojim pokušajima u dokazivanju krivičnih djela ili mogu da se suočim sa još težim posljedicama, nekom novom lažnom prijavom ili možda da citiram sud nekom "pravom" kaznom."
OVDE MI SUDSKO VIJEĆE, (MILENKO MARKOVIĆ, IVICA SEKULIĆ I VEDRANA STOJANOVIĆ) I SUDIJA DESTANOVIĆ SENAD OTVORENO PRIJETE NEKOM "PRAVOM" KAZNOM, KAKVA SE POKUŠALA REALIZOVATI OVOM MONTIRANOM OPTUŽNICOM I POKUŠAJEM LIKVIDACIJE...
I na kraju ističem ulogu sudije Destanović Senada u predmetu 80 0 P 043324 13 P 2, (Bollin protiv RS) u kome sam ja bio zastupnik tužilje. Jedan od dokaza u tom spisu je bila skenirana fotografija materijalnog dokaza ubistva "Torba, (dječji ruksak)" koju prilažem i sada. Sudija Destanović Senad i Radujko Milan nisu naravno podnijeli prijavu ni protiv koga po službenoj dužnosti a sudija Destanović je odbio saslušavanje OJT Stjepanović Danice i inspektora MUP-a.
U prilogu "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." osoba Stjepanović Danica piše da nema pojma o oštećenjima koja je sudija Destanović vidio 5 godina ranije a da se radi o stvarnim prikrivanjima dokaza vidi se u prilogu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)". U njemu je navedeno da je kaiš dvostruko presječen, dio nedostaje a ostatak je opran hemijskim sredstvom. Taj materijalni dokaz ubistva su uklonili kriminalci iz Bobar grupe, (Sofrenić Blagiša) u sadejstvu sa kriminalcima iz RS, (Marković Dragoslav, Danica Stjepanović i drugi).
Motiv za to je prikrivanje šverca narkotika kamionom u Bobar grupu u vrijeme ubistva djevojčice što se može vidjeti iz priloga "Izjave aktera sverca i ubistva" pošto su vozači dovezli 4 paketa a direktor sa magacionerom sledećeg jutra je zatekao samo PAKET, što znači da su 3 PAKETA, nestala tokom noći dok ih je "čuvao" portir koji je uklonio dokaz ubistva i pomogao kamionu da pobjegne prije dolaska policije.
SUDIJA DESTANOVIĆ SENAD JE ODBIJAJUĆI SVJEDOČENJE STJEPANOVIĆ DANICE I SVIH OSTALIH PREDLOŽENIH LICA, POSTAO SAUČESNIK ISTIH U PRIKRIVANJU UBISTVA OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICE IVONE BAJO I DRUGIH KRIVIČNIH DJELA KOJA SU U POZADINI, A TO SU PRIJE SVEGA KRIJUMČARENJE I PLJAČKA MILIJARDI MARAKA PREKO BOBAR GRUPE I BANAKA POD KONTROLOM VLADE TUŽENE RS.

PRILOZI

Osnovni sud 29.10.2015.
Prijava za falsifikat od 20.10.2014.
Izjašnjenje Radujko Milan JP-18-17
RTRS IT-44-15 12.01.2016.
Torba, (dječji ruksak)
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Izjave aktera sverca i ubistva

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

08.11.2018.

JESU LI TUŽILAŠTVA POSTALA PRIVATNE BANDE

UMJESTO DA SE PREMA ODLUCI REPUBLIČKOG TUŽILAŠTVA, MOJA PRIJAVA DOSTAVI U OJTIS, ONA JE ZADRŽANA U OJT BIJELJINA A OJTIS JE MONTIRALO PREDMET PROTIV MENE, NE PREMA ZAKONU NEGO PREMA NALOZIMA MAFIJAŠKOG BOSA DODIK MILORADA IZ FAŠISTIČKE CRNE KNJIGE…

JESU LI TUŽILAŠTVA POSTALA PRIVATNE BANDE

ZAHTJEV ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

 

Na osnovu člana 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama (Službeni glasnik RS 20/01), od Republičkog tužilaštva Republike Srpske tražim:*

 

□ obavještenje da li posjeduje traženu informaciju;

□ uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju;

□ kopiju dokumenta koji sadrži traženu informaciju;

□ dostavljanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju.**

 

                     □ poštom

                     □ elektronskom poštom

                     □ faksom

                     □ na drugi način:*** ________________________________________

 

 

Ovaj zahtjev se odnosi na sljedeće informacije:

A) Kopiju prijedloga za određivanje nadležnosti drugog tužilaštva na osnovu koga ste vi donijeli odluku T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.

B) Veza : Predmet T17 0 KT 0006630 15. – OJTIS, neće da odgovara još od juna 2017-te.

- Kopiju odluke kojom se krivična prijava protiv mene za povredu ugleda suda dodjeljuje okružnom javnom tužiocu Jovani Tomaš.

- Kopije svih naredbi, rješenja ili odluka, odnosno kopije svih dokumenata koje je u predmetu T17 0 KT 0006630 15, donijela okružni javni tužilac Jovana Tomaš.

- Kopiju odluke kojom se krivični predmet protiv mene za povredu ugleda suda T17 0 KT 0006630 15, dodjeljuje okružnom javnom tužiocu Stanku Nuiću.

- Kopije svih naredbi, rješenja ili odluka, odnosno kopije svih dokumenata koje je u predmetu T17 0 KT 0006630 15, doneo okružni javni tužilac Stanko Nuić.

 

OBRAZLOŽENJE

Prije oko 3 godine sredinom 2015. izvedena je mahinacija na taj način što je uz vašu odluku “T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.” da se moja krivična prijava protiv više lica za sačinjavanje, puštanje u pravni promet i prikrivanje falsifikata dodijeli u rad okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, pripojena prijava lica odgovornih za falsifikat protiv mene te pokrenuta tajna istraga sa ciljem da se nezakonito prikupljaju podaci i u konačnici spreme uslovi za moju likvidaciju.

Moju krivičnu prijavu protiv više lica je uprkos vašoj odluci nezakonito zadržalo Okružno tužilaštvo u Bijeljini ne radeći ništa naravno, više od godinu dana te mi je odluka “T14 0 KTA 0012900 14 2 od 27.03.2015.” uručena lično od strane tuzioca u njenom uredu 29.06.2016.

UMJESTO DA SE PREMA VAŠOJ ODLUCI MOJA PRIJAVA DOSTAVI U OJTIS, ONA JE ZADRŽANA U OJT BIJELJINA A OJTIS JE MONTIRALO PREDMET PROTIV MENE…

Datum da toj navodnoj odluci je lažan a sa ciljem da budem obmanut te da se prikrije opisana mahinacija o montiranju optužnice T17 0 KT 0006630 15, protiv mene u Istočnom Sarajevu.
Ta optužnica je podignuta krajem novembra 2017. ali danas ne postoji na zvaničnoj internet stranici tog tužilaštva i na moje zahtjeve za dostavu dokumentacije oni uopšte ne odgovaraju, izlažući me svakodnevno životnoj opasnosti te su mi ovi podaci potrebni kako bih zaštitio svoje pravne interese.

 

(Navesti što precizniji opis informacije koja se traži, kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje informacije.)

 

                                                                           __________BAJO ZDENKO____________

                                                                             Podnosilac zahtjeva/Ime i prezime

 

U __Bijeljini___,                                     _____­­­___Majke Jevrosime 20__________

                                                                                                    Adresa

dana _03.09.2018.__ godine.                        

                                                                          ________zdenkobajomail.com__________

                                                                                       Drugi podaci za kontakt

 

                                                                           __________Zdenko Bajo____________

                                                                                                    Potpis

 

* U kućici označiti koja zakonska prava na pristup informacijama želite sa ostvarite.

** U kućici označiti način dostavljanja kopije dokumenta.

***Kada zahtijevate drugi način dostavljanja tražene informacije obavezno navesti koji način dostavljanja zahtijevate.

 

07.11.2018.

OBAVJEST O NESTANKU OPTUŽNICE T17 0 KT 0006630 15

Cilj nikada ni nije ni bio da se vodi postupak, nego da se pomoću te manipulacije, navedem na područje Istočnog Sarajeva gdje su smješteni najveći mafijaški klanovi, odgovorni za veliki broj neriješenih ubistava, koji bi me tako izloženog kako su vjerovali, lako likvidirali iz razloga što sam im velika opasnost, zbog razotkrivanja njihove uloge u švercu narkoticima od Sarajeva preko Bijeljenje do Banjaluke, kada je prilikom jednog transporta došlo do ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo a koje smišljeno zataškavaju kriminalci iz policije i tužilaštva u Bijeljini...


OSNOVNOM SUDU U SOKOCU


Predmet:

89 0 K 058509 17 KPS

OJT ISTOČNO SARAJEVO

ZDENKO BAJO


OBAVJEST O NESTANKU OPTUŽNICE T17 0 KT 0006630 15

U prilogu ovog dopisa dostavljam vam stranicu sa optužnicama na zvaničnoj Internet adresi Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu.
Vidljivo je da ne postoji optužnica protiv mene za "povredu ugleda suda" koja je podignuta 29.11.2017. i formalno potvrđena 07.12.2017.
Na tom prilogu je posljednjih 6 optužnica i to dve iz prošle godine, oktobra 2017. i novembra 2017. a kako se vidi, iako su potom podignute i potvrđene još 4 optužnice u 2018-toj, ne nalazi se među njima optužnica protiv mene što je i logično jer kako sam od početka tvrdio, Okružno Tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, niti je nadležno, niti je ikada dobilo nadležnost za postupanje na teritoriji Bijeljine u predmetu koji su nezakonito pokrenuli protiv mene.
Naravno, cilj nikada ni nije ni bio da se vodi postupak, nego da se pomoću te manipulacije, navedem na područje Istočnog Sarajeva gdje su smješteni najveći mafijaški klanovi, odgovorni za veliki broj neriješenih ubistava, koji bi me tako izloženog kako su vjerovali, lako likvidirali iz razloga što sam im velika opasnost, zbog razotkrivanja njihove uloge u švercu narkoticima od Sarajeva preko Bijeljenje do Banjaluke, kada je prilikom jednog transporta došlo do ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo a koje smišljeno zataškavaju kriminalci iz policije i tužilaštva u Bijeljini.
Vjerujem da neke osobe uopšte nisu bile svjesne kakav je stvarni plan ali su svi a posebno sada, svi vrlo dobro znaju da se radi o montiranom predmetu i sve preduzete radnje lica iz tužilaštva u Istočnom Sarajevu su nezakonite i kako vjerovatno znate pod višestrukom istragom.
S OBZIROM DA IZ OJTIS, ODBIJAJU SVAKU KOMUNIKACIJU I POČEV JOŠ OD 27.06.2017. NEĆE DA MI DOSTAVE DOKUMENTACIJU KOJU SAM TRAŽIO U SKLADU SA PRAVIMA IZ ZAKONA, (JER BI SE TAKO ODAVNO RAZOTKRIO NJIHOV PODMUKLI PLAN), NI JA NJIMA NEĆU VIŠE SLATI NIJEDAN DOKUMENT, TE OVAJ DOPIS ŠALJEM SAMO U JEDNOM PRIMJERKU... ŠTO JE SUŠTINSKI NEBITNO JER PREDMET I NE POSTOJI...

PRILOG

OJT u Istočnom Sarajevu - OPTUŽNICE

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

06.11.2018.

ZAHTJEV ZA PRIMJENU ČLANA 23 USTAVA RS I 131 - 135 ZPP U PREDMETU 80 0 P 077873 16 P

Napominjem da je tužena RS, izvršila nezakoniti napad na moja prava sa ciljem da me ubije na udaljenoj lokaciji i to predstavi kao "zadesnu smrt" narkomana i psihopate, kako me je opisivala u svojim dokumentima, te svakoga ko u budućnosti pokuša bilo kakav napad na moja prava tretiram kao saučesnika u pokušaju ubistva...


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:

80 0 P 077873 16 P

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


PREDLAŽEM DA SUD IZDA NAREDBU TUŽENOJ DA MI PREDA MATERIJAL GARANTOVAN PRAVOM IZ USTAVA RS, U ROKU KOJI SUD ODREDI, TE DA OSTAVI NAJMANJE 7 DANA ZA ANALIZU DOKUMENTACIJE, KAKO BIH ODLUČIO KOJE DOKAZE ĆU KORISTITI U POSTUPKU A DO TADA DA SE PRIPREMNO ROČIŠTE I SVE DRUGE RADNJE ODLOŽE. NEKI OD DOKUMENATA KOJI SE POMINJU SU VEĆ DOSTAVLJENI RANIJE A ONI KOJI SE PRILAĆU SADA SU NAVEDENI NA DNU.
Napominjem da je tužena RS, izvršila nezakoniti napad na moja prava sa ciljem da me ubije na udaljenoj lokaciji i to predstavi kao "zadesnu smrt" narkomana i psihopate, kako me je opisivala u svojim dokumentima, te svakoga ko u budućnosti pokuša bilo kakav napad na moja prava tretiram kao saučesnika u pokušaju ubistva. Osmogodišnju ćerku moje sestre Ivonu Bajo, tužena RS je ubila prilikom šverca u ortačku Bobar grupu pa sakrila materijalni dokaz ubistva - DJEČJI RUKSAK a danas tvrdi da o tom dokazu "NEMA POJMA".
Ubila mi je oca, Krunoslava Baju u trovačnici UKC Banjaluka pa sakrila kompletnu istoriju bolesti, novac i stvari koje je imao uz sebe.
SAD ŽELI DA UBIJE I MENE KAKO BI TI ZLOČINI I POČINIOCI OSTALI NEKAŽNJENI...
Po osnovu člana 6 ZOS-a, vezano prije svega za pravo garantovano Ustavom RS, član 23, koje se prema članu 48 Ustava NE MOŽE NI ODUZETI NITI OGRANIČITI te članova 131 - 136 ZOPP-u, podnosim:

ZAHTJEV ZA PRIMJENU ČLANA 23 USTAVA RS I 131 - 135 ZPP U PREDMETU 80 0 P 077873 16 P

Član 6 ZOS-a: "Sudovi štite prava i slobode zagarantovane Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom Republike Srpske i zakonom, te obezbjeđuju ustavnost i zakonitost i osiguravaju jedinstvenu primjenu zakona, ravnopravnost i jednakost svih pred zakonom".
Ustav RS, član 23: "Zajamčena je zaštita tajnosti podataka o ličnosti. Prikupljanje, obrada i svrha korištenja ličnih podataka, uređuje se zakonom. Zabranjeno je korištenje podataka o ličnosti koje je suprotno utvrđenoj svrsi njihovog prikupljanja. Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama."
Ustav RS, član 48: Prava i slobode zajamačeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom. Ko se ogriješio o ljudska prava i osnovne slobode zajamčene ovim ustavom, lično je odgovoran za to i ne može se pravdati ničijim naređenjem.
Što se tiče odredbi relevantnih članoava 131 - 136 ZPP-u, ističem naročito član 135. stav (2) Stranka ne može uskratiti podnošenje isprave ako se ona sama u parnici pozvala na tu ispravu za dokaz svojih navoda, ili ako je riječ o ispravi koju je po zakonu dužna predati ili pokazati, ili ako se isprava s obzirom na njen sadržaj smatra zajedničkom za obje strane. Kako se radi o materijalu koji je tužena dužna da mi preda jer je na to obavezuje pravo garantovano članom 23, a koje se prema članu 48, NE MOŽE ODUZETI NITI OGRANIČITI, to je jasno da tužena taj materijal NE MOŽE USKRATITI, (podebljani tekst) te stoga:

ZAHTIJEVAM

DA SUD IZDA NALOG - NAREDBU, REPUBLICI SRPSKOJ, (MUPU, OJT BIJELJINA, OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI, OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U ISTOČNOM SARAJEVU, OSNOVNOM SUDU U SOKOCU) DA MI ODMAH BEZ ODLAGANJA URUČE MATERIJAL KOJI SU PRIKUPLJALI O MENI, TRAŽEN VIŠE PUTA PO OSNOVU PRAVA GARANTOVANOG USTAVOM RS, ČLAN 23, JER ĆU GA KORISTITI KAO DOKAZ A NAVEDENO U ZAHTJEVIMA 29.01.2018. VEĆ PREDAT UZ TUŽBU TE OD 15.07.2017. U PRILOGU POD TAČKAMA 1 I 2, KONKRETNO :
A) 1) Kopiju odluke od Okružnog tužilaštva Istočno Sarajevo na osnovu koje zasnivaju svoju nadležnost u predmetu T17 0 KT 0006630 15.
2) Kopiju odluke od Osnovnog suda u Sokocu na osnovu koje zasnivaju svoju nadležnost u predmetu 89 0 K 058509 17 KPS.
B) 1) Kompletnu dokumentaciju o otvaranju, pregledu i vještačenju računara Compaq“ serijski broj 814DYSZ02R0, koji je Republika Srpska oduzela naredbom 12 0 K 001162 10 Kpp, 24.03.2010. i držala 9 mjeseci u svom posjedu, do 22.12.2010. lažno me prijavivši za "ugrožavanje sigurnosti".
2) Cjelokupan materijal, garantovano članom 23 Ustava RS, sačinjen, nadzorom, praćenjem i pretresanjem, poslije lažne prijave za "ugrožavanje sigurnosti" navedene u tački 1 i to svaki dokument nastao od 19.03.2010. do "NAREDBE DA SE NEĆE SPROVODITI ISTRAGA" Broj; T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012.
C) 1) Kopiju kompletne dokumentacije koju je MUP, (Republika Srpska) prikupljao o meni po bilo kom osnovu počev od lažne prijave za ugrožavanje sigurnosti,(KTA 246/10, 12 0 K 001162 10 Kpp) pa sve do istražnih radnji zbog navodne povrede ugleda suda po kojoj je podignuta optužnica i potvrđena 07.07.2017. u predmetu 89 0 K 058509 17 KPS, sve do danas.

OBRAZLOŽENJE

Pošto se radi o pravu garantovanom Ustavom RS, suštinski ne bi ni trebalo obrazlagati zahtjev ali kako je Republika Srpska, javnim istupom takozvanog njenog predsjednika dodik milorada i nalogom za formiranje crne knjige te borbom protiv lica koja su mafiji nanijela štetu srozana na novo lopovske fašističke bande, jasno je da prava i zakon ne postoje.
Sve radnje preduzete u nezakonitim, nelegalnim i bezvrijednim predmetima T17 0 KT 0006630 15 i 89 0 K 058509 17 KPS su izvan pravnog sistema i zakona RS i izvršili su ih pripadnici mafijaškog klana izvršavajući naloge svog bosa a od kojih su neki indirektno a sledeća lica direktno učestvovali i odgovorni su za ovo razbojništvo i planiranje mog ubistva: (Borovčanin Danko, Rajko Čalović, Jovana Tomaš, Borovčanin Luka, Marković Jelena, Stanko Nuić i Branka Malović). Indirektno su u svemu učestvovali i više drugih lica iz MUP-a, Okružnog tužilaštva u Bijeljini i sudova u Bijeljini.
Svi osim sudije Marković Jelene su djelovali potpuno nelegalno i njihovu ulogu sada neću opisivati nego samo kriminal Jelene Marković u čijim sam predmetima tražio podatke koje je tužena RS prikupljala a ista je u predmetu 80 0 P 080317 18 P, lažno navela da predmet po prijavi protiv mene za ugrožavanje sigurnosti još nije okončan. Time je direktno odgovorna za izlaganje moga zdravlja i života opasnosti jer da je poštovala prava iz ustava i zakona, naredila bi tuženoj da dostavi akt RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015. te bi se spriječili svi naredni događaji.
Dokaz toga je presuda u predmetu 80 0 P 080317 18 P, a ovde prilažem poslednju stranu gdje se to i vidi. Da to nije izolovan slučaj nego kap u moru smišljenog kriminala pokazuje i "Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2" u kome Okružni sud u Bijeljini potvrđuje da se Marković Jelena kao sudija bavi svim drugim osim temama tužbenog zahtjeva iako sam je više puta upozoravao. Krivičnu prijavu protiv nje je obrađivao upravo Čalović Rajko, koji je na poziciji glavnog tužioca u OJTIS-o, koje mi je montiralo nezakonitu optužnicu. Istragu protiv Marković Jelene nije vodio pod izgovorom da je žalbeni postupak u toku.
Dokaz da sudija Marković smišljano LAŽE, da bi mi nanijela štetu je "Odluka po laznoj prijavi T15 0 KT 0002365 10" a dodatni dokaz da ne postoje razlozi za prikrivanje dokumentacije ni u predmetu za "povredu ugleda suda" je prilog "Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS za 03.04.2018." u kom je navedeno da imam pravo razmatrati spise koji mi idu u korist.
To je naravno samo formalno i fiktivno jer zločinačka, teroristička fašistička organizacija RS, bezočno pljačka i ubija građane a istovremeno brutalno gazi i krši sva garantovana prava. Dokaz da RS ne dozvoljava pristup svim srodnicima ubijene djevojčice je "Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr" a za to nema nikakvog pravnog osnova što se priznaje i u prilogu "Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016." od strane pripadnika mafijaške mreže Borovčanin Danka.
Prilog "08.020-059-1550-18 ministarstvo pravde od 21.07.2018." pokazuje da je ta mafijaška grupa pod istragom jer ja NISAM, dostavio nikakav materijal ministarstvu, nego na druge adrese a Ministarstvo pravda je uspjelo pribaviti dokaz da pripadnici mafije nisu "slučajno" pogriješili pošto se u prilogu "08.020-059-1550-18 branka malović za ministarstvo pravde" iznosi LAŽ da je RJTRS-e, dodijelilo u rad OJTIS-o, prijavu protiv mene.
Ista laž se pominje i o dokazu "Odgovor Branke Malović od 26.07.2018." na zahtjev koji sam UPUTIO SUDU a što je takođe bitno ne opisuje se ni tekst navodne odluke niti mi se šalje kopija nego me po svaku cijenu žele namamiti da "svojevoljno" dođem na nišan njihovim saučesnicima koji bi me likvidirali. Kada se uzme u obzir da sam kopiju te odluke tražio, još uz tužbu predatim prilogom, "Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017." na koji nije uopšte bilo odgovora, jasno je da organi tužene RS, nikako neće da poštuju zakon i prava i predaju mi dokumentaciju, (ovde u Bijeljini mi se potpuno zabranjuje pristup) TE JE NEOPHODNO DA SUD IZDA NAREDBU ZA TO.
Postoji još mnogo dokaza i mojih zahtjeva vezano za dokument o nadležnosti na koji OJTIS uopšte nikako ne odgovara čak ni poslije pismenog naloga "Vstv 01-07-10-28-121-2018 za OJTIS".
U tom aktu je vidljivo da im je dostavljeno kao prilog 2 i rješenje VSTV-a po mom zahtjevu u kome se pominje predmet po mojim pritužbama protiv mafijaške grupe ali bez broja pod kojim se vodi i na koji način, tako da su ZLOČINCI, sami poslali dokaz ministarstvu pravde o svom smišljenom kriminalu koji će se koristiti kad im bude suđeno.
Na zvaničnoj internet stranici OJT Istočno Sarajevo, trenutno NE POSTOJI OPTUŽNICA PROTIV MENE, što se vidi i na prilogu "Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu - optužnice".
Prilozi uz ovaj podnesak su sastavni dio MOG dokaznog materijala u ovom postupku. Ovaj materijal, (koji zahtijevam sudskom naredbom) sam tražio, pismeno više puta u poslednjih 5 godina a sada to dokazujem dokumentom "Zahtjev organima tužene 15.07.2016." na šta se tužena oglušila, brutalno gazi ustav i garantovana prava a informacije o mom kretanju posjeduju razne psihopate. Više osoba u uniformi i civilu je angažovano da me prati i o tome se podnosio izvještaj poslije lažne prijave za ugrožavanje sigurnosti o čemu je istraga okončana 14.12.2012. Tužena RS podatke o tome ODBIJA da mi uruči kao i o pregledu računara, dok sa druge strane neki od onih koji su me pratili nastavljaju to pa čak prate i sudiju što se vidi iz priloga "Replika na kriminal u vlasti" nastao neposredno pošto je OJTIS-o pokrenulo svoju nelegalnu tajnu istragu protiv mene.
To što su meni lično upućene prijetnje zanemarujem ali takve psihopate mogu ugroziti sigurnost i sudije koju navodno želi zaštititi. stoga naravno želim i sve izvještaje svih lica koja su me pratila i prikupljala podatke poslije lažne prijave jer ne samo da mi je sigurnost ugrožena od onih koji imaju te podatke i sada me prate privatno, nego je to pravo koje mi je garantovano Ustavom...

PRILOZI

Predmet, (presuda) 80 0 P 080317 18 P
Odluka po laznoj prijavi T15 0 KT 0002365 10
Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS za 03.04.2018.
Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu

08.020-059-1550-18 ministarstvo pravde od 21.07.2018.
08.020-059-1550-18 branka malović za ministarstvo pravde
Odgovor Branke Malović od 26.07.2018.
Vstv 01-07-10-28-121-2018 za OJTIS

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

05.11.2018.

ŽALBA NA RJEŠENJE 80 0 P 058903 17 GVL

RS je pljačkala građane i budžet preko Bobar banke te takođe i preko Balkan investment banke i Banke Srpske, za što se zna u iznosu od najmanje 2 milijarde maraka i to najvećim dijelom preko osnovnog suda Republike Srpske, što praktično i suštinski znači da su milorad dodik, ministri u vladi, okružni tužioci, sudije, poslanici i inspektori policije, saučesnici u pljački i ubistvima građana, odnosno saučesnici u prikrivanjima tih zločina, saučesnici u napadu na ljudska prava u napadu na ustavni poredak i za to će uskoro dobiti zaslužene kazne...

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

Predmet: 80 0 P 058903

TUŽBA

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM

OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

ŽALBA NA RJEŠENJE 80 0 P 058903 17 GVL

ZBOG POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA, POGREŠNO I NEPOTPUNO UTVRĐENOG ČINJENIČNOG STANJA TE POGREŠNE PRIMJENE MATERIJALNOG PRAVA...
U donesenom rješenju, nesporno je tačna samo jedna činjenica koju je istakao sud a to je da ja nisam ni u kakvom nepovoljnijem položaju u odnosu na druge građane nego, (dodajem i pojašnjavam) se kriminalci iz tužilaštva, bahato i razbojnički odnose prema svim časnim i poštenim osobama.
Što se tiče stavova o predloženim dokazima to je naravno smišljeno pogrešno prezentovano od strane suda jer sam diskriminisan u to vrijeme a i tada je tužilaštvo vrlo dobro znalo da nije vještačilo privatno vlasništvo "dječiji ruksak" koji je i materijalni dokaz ubistva, samo što su to kriminalci iz te gestapovske institucije smišljeno prikrivali.
SMIŠLJENI TEROR I KRIMINAL DODIKOVOG REŽIMA, ŠEF MAFIJE JE LIČNO OBZNANIO JAVNOSTI OTKRIVANJEM "CRNE KNJIGE" SA IMENIMA LICA PROTIV KOJIH NJIHOVI LJUDI U INSTITUCIJAMA, (NE DAKLE DA POSTUPAJU INSTITUCIJE U SKLADU SA ZAKONOM) TREBA DA VODE BORBU, DODAJUĆI NAREDBU - "MI TO MORAMO DA URADIMO".
Ovde je dakle veoma bitna ta ključna činjenica a to je da nikada od 2009. do danas dječji ruksak nije vještačen a sud je u vrijeme vođenja postupka "vjerovao" i naveo sasvim pogrešan podatak - da je taj materijalni dokaz vještačen.
To nije dakle neka nova činjenica koja se pojavila iznenada po okončanju postupka nego je nepobitna činjenica konstantno od 2009 do 2018 a to što sud nije htio da sasluša predstavnike tužilaštva kao svjedoke i utvrdi tu činjenicu niti je tužena RS na kojoj je teret dokazivanja iznela biko kakav podatak o tome je smišljeno saučesnistvo suda u prikrivanju zločina.
Ovde uopšte nije ključni dokaz "Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017." koji se takođe smišljeno sam navodi u rješenju nego je ključni dokaz "Izjašnjenje OJT Bijeljina po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." pa se iz ta 2 dokumenta postavlja pitanje : KAKO JE SUD U PRESUDI MOGAO UOPŠTE NAVESTI DA JE DJEČJI RUKSAK VJEŠTAČEN, KADA TO NIKO TADA NIJE TVRDIO A DANAS EVO POSTOJE I PISMENA IZJAŠNJENJA O TOME DA NIJE BILO VJEŠTAČENJA. Znači da je sudija izneo taj lažni prikaz i predstavio ga kao činjenicu a sada ja donosim i novu činjenicu i nove dokaze koji to potkrepljuju.
I NARAVNO DA NEMA NIKAKVE MOJE KRIVICE ŠTO SAM OVA IZJAŠNJENJA DOBIO POSLIJE 7 GODINA RAZBOJNIČKE DISKRIMINACIJE, LOPOVSKE FAŠISTIČKE BANDE REPUBLIKE SRPSKE, KOJA JE UBILA ĆERKU MOJE SESTRE, OSMOGODIŠNJU DJEVOJČICU PRILIKOM ŠVERCA NARKOTIKA U BOBAR GRUPU PA SAKRILA MATERIJALNI DOKAZ UBISTVA, ŠTO JE PRAVI RAZLOG ZA GESTAPOVSKE METODE BOROVČANIN DANKA I KRIMINALACA IZ OJT BIJELJINA.
I na kraju, za razliku od vremena kada je vođen postupak, kada je u punoj snazi i moći bila Bobar grupa danas se zna da je tužena RS, pljačkala građane i budžet preko Bobar banke te takođe i preko Balkan investment banke i Banke Srpske, za što se zna u iznosu od najmanje 2 milijarde maraka i to najvećim dijelom preko osnovnog suda Republike Srpske što praktično i suštinski znači da su milorad dodik, ministri u vladi, okružni tužioci, sudije, poslanici i inspektori policije, (ne svi) saučesnici u pljački i ubistvima građana, odnosno saučesnici u prikrivanjima tih zločina, saučesnici u napadu na ljudska prava u napadu na ustavni poredak i za to će uskoro dobiti zaslužene kazne.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

04.11.2018.

PRITUŽBA PROTIV VIŠE LICA ZA MONTIRANJE PREDMETA

S obzirom da na sajtu OJTIS nema optužnice protiv mene, očito je da su akteri kriminalnih radnji shvatili da nema više šansi da me prevare ali i dalje odbijaju da mi pošalju bilo kakav odgovor jer bi bio korišten protiv njih za dokazivanje više krivičnih djela a zašto su pokretali predmete i forsirali ih uprkos mojim višemjesečnim upozorenjima, čak i poslije razotkrivanja akta RTRS, nema drugog objašnjenja nego da je sve činjeno kao priprema za moju likvidaciju...


VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

PRITUŽBA PROTIV VIŠE LICA ZA MONTIRANJE PREDMETA

Veza : Rješenje VSTV-a, 01-07-10-28-121/2018 od 30.07.2018.
Već sam dostavljao više dokumenata vezano za montiranje nelegalnih predmeta u okružnom tužilaštvu Istočnom Sarajevu i osnovnom sudu u Sokocu, protiv mene za "povredu ugleda suda".
Manipulacija je izvedena na taj način što je uz odluku Republičkog tužilaštva "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." da se moja krivična prijava protiv grupe od više lica za sačinjavanje falsifikata, njegovo puštanje u pravni promet i pokušaj prikrivanja, dodijeli u rad okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu a onda je uz tu odluku spojena prijava protiv mene za povredu ugleda suda.
Zanimljivo je da 29.08.2018. nema optužnice protiv mene, (prilog OJTIS internet stranica) koja je podignuta 29.11.2017. a potvrđena 07.12.2017.
Pošto ovdje postoje, dvije krivične prijave, morale su logično biti i dvije odluke republičkog tužilaštva vezano za njih ali ja imam samo odluku kojom se moja "Prijava za falsifikat od 20.10.2014." dodjeljuje u rad tužilaštvu u Istočnom Sarajevu a sad da vidimo šta se desilo sa tom prijavom pošto nije proslijeđena u Istočno Sarajevo.
Prvi dokument na koji ću ukazati je odluka Okružnog tužilaštva u Bijeljini u predmetu "T14 0 KTA 0012900 14 2 od 27.03.2015." na koju je uložena "Pritužba na T14 0 KTA 0012900 14 2 od 07.07.2016." koju također prilažem.
I na kraju je odluka "OT Bijeljina kolegij na T14 0 KTP 0012900 16" od 06.09.2016. kojom se odbacuje moja pritužba.
Ali ako se pažljivije pogledaju ti dokumenti, vidi se da je odluka Mire Medić, T14 0 KTA 0012900 14 2 od 27.03.2015. a moja pritužba je čitavih 16 mjeseci kasnije, 07.07.2016. dok je rok svega 8 dana.
Zašto je onda moja pritužba uopšte obrađivana i zašto nije navedeno da sam eventualno prekoračio zakonski rok ???
Jednostavno zbog toga što je odluka Mire Medić takođe obična manipulacija i nije donesena 27.03.2015. nego mnogo kasnije, (s obzirom da je po tom predmetu i donesena ključna odluka RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015. Odluka Mire Medić po T14 0 KTA 0012900 14 2, uručena mi je 29.06.2016. kada sam zatražio da mi se omogući podnošenje krivične prijave - zapisnik "Prijava za zloupotrebu položaja 29.06.2016." koji prilažem.
Poznato je da mi je pristup u Okružno tužilaštvo u Bijeljini godinama zabranjen i bilo je više nego čudno, kada su mi tog dana omogućili da dođem u kancelariju Mire Medić i dam usmenu krivičnu prijavu na zapisnik - kratku, pošto sam upozoren na zauzetost zbog slučaja samoubistva u neposrednoj blizini.
Ali odmah po ulasku, okružni tužilac Medić mi je uručila svoju odluku koja je navodno donesena još prošle godine i sada je jasno da su mi dozvoli ulazak isključivo zbog te odluke kako bi dovršili manipulaciju.
Naime u Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu su već godinu dana vodili predmet protiv mene a lažno zasnivajući nadležnost na aktu koji se tiče upravo prijave koju je zadržala Mira Medić i OJT Bijeljina, pa su odlučili da ga zatvore sa lažnim datumom iz prethodne godine, dok je OJTIS nastavilo i dalje, ukupno pune dvije godine sa tajnom istragom, prikrivenim istražiteljima, informatorima, snimanjem komunikacija... i sve im je bilo uzalud, nisu uspjeli snimiti nijednu prijetnju nekom sudiji ili tužiocu, niti bilo šta drugo za šta bi me dodatno optužili.
Dakle okružni tužilac, Mira Medić, nije svoju odluku donijela u martu 2015. nego neposredno prije nego što mi je uručena 29.06.2016. možda tog dana ili dan, dva ranije.
Da je sve smišljano izvršeno i da se po svaku cijenu htjelo onemogućiti da razotkrijem kriminalne mahinacije, dokaz je i "Zahtjev tužiocu Medić" od 20.01.2017. poslije čega mi nije omogućen uvid u taj predmet, nego su pojačano nastavljene aktivnosti da me neko od angažovanih špijuna odvede na lokaciju izvan Bijeljine a kada to nije uspjelo onda su pripadnici mafije iz OJT Istočno Sarajevo pa potom i Suda u Sokocu, znajući da nisu nadležni, slali pozive i sudsku policiju kako bi me prisilili da ubuduće "svojevoljno" dođem, prijeteći troškovima i pritvorom.
A da su njihove radnje smišljeno kriminalne dodatni dokaz je i "08.020-059-1550-18 branka malović za ministarstvo pravde" u kojoj se tvrdi da nadležnost zasnivaju na aktu "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." koji kako sam dokazao nema nikakve veze sa nekom prijavom protiv mene...
I iz priloga "Odgovor Branke Malović od 26.07.2018." se vidi da NEĆE da pošalje kopiju tog dokumenta, nego me poziva da lično dođem ... da dođem i više se živ ne vratim. Vstv 01-07-10-28-121-2018 za OJTIS pokazuje da je isto bezakonje i još veće u OJTIS pošto mi nisu ni poslije toga dostavili nikakav odgovor niti dokument a tražio sam rješenje o njihovoj nadležnosti još prije više od godinu dana što se vidi iz priloga "Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.". S obzirom da na sajtu OJTIS nema optužnice protiv mene, očito je da su akteri kriminalnih radnji shvatili da nema više šansi da me prevare ali i dalje odbijaju da mi pošalju bilo kakav odgovor jer bi bio korišten protiv njih za dokazivanje više krivičnih djela a zašto su pokretali predmete i forsirali ih uprkos mojim višemjesečnim upozorenjima, čak i poslije razotkrivanja akta RTRS, nema drugog objašnjenja nego da je sve činjeno kao priprema za moju likvidaciju a za šta nije nužno da su bili upoznati svi akteri umješani o ovu podlu manipulaciju...

PRILOZI

OJTIS internet stranica
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Prijava za falsifikat od 20.10.2014.
T14 0 KTA 0012900 14 2 od 27.03.2015.
Pritužba na T14 0 KTA 0012900 14 2 od 07.07.2016.
OT Bijeljina kolegij na T14 0 KTP 0012900 16

Prijava za zloupotrebu položaja 29.06.2016.
Zahtjev tužiocu Medić
Odgovor Branke Malović od 26.07.2018.
Vstv 01-07-10-28-121-2018 za OJTIS
Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

03.11.2018.

APELACIJA NA RJEŠENJE 80 0 P 058903 17 GVL

U gestapovskom mafijaškom režimu dodik milorada ne postoji zakon niti pravna država nego samo usmene naredbe šefova bande. SMIŠLJENI TEROR I KRIMINAL DODIKOVOG REŽIMA, ŠEF MAFIJE JE LIČNO OBZNANIO JAVNOSTI OTKRIVANJEM "CRNE KNJIGE" SA IMENIMA LICA PROTIV KOJIH NJIHOVI LJUDI U INSTITUCIJAMA, (NE DAKLE DA POSTUPAJU INSTITUCIJE U SKLADU SA ZAKONOM) TREBA DA VODE BORBU, DODAJUĆI NAREDBU - "MI TO MORAMO DA URADIMO"...


USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA RJEŠENJE 80 0 P 058903 17 GVL

Iz priloga "Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016." se vidi dio gestapovskih metoda koje primjenjuje načelnik Borovčanin Danko, sam priznajući da nije nadležan donositi mjere zabrane pristupa a koje se primjenjuju prema svim srodnicima ubijene djevojčice. Bez ikakve održane rasprave i donesenog rješenja ne samo da se onemogućava pristup porodici nego sudska policija ne obavještava uopšte nadležne o mojim dolascima jer "ih to uznemirava" o čemu imam i audio snimak kao dokaz. Dakle u gestapovskom mafijaškom režimu dodik milorada ne postoji zakon niti pravna država nego samo usmene naredbe šefova bande.
Očekujem da Ustavni sud BIH, odmah reaguje, obavjesti nadležne istražne organe o novim dokazima ubistva a ovaj predmet uputi na novo postupanje. Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine se podnosi Apelacija na rješenje 80 0 P 058903 1 Gvl od 18.06.2018. u skladu sa uputama iz obrasca apelacije da se ista podnese i ako nisu iscrpljeni svi pravni lijekovi a s obzirom da je očigledno da Republika Srpska smišljeno prikriva ubistvo Ivone Bajo i nastavlja sa bezočnim lažima odnosno nema svrhe tražiti dalje prava od zlikovaca i ubica koji prikrivaju zločine.
Osim smišljenog kršenja zakona, sve sudije u ovom postupku su saučesnici u prikrivanju ubistva jer nisu poštovali zakonsku obavezu o prijavljivanju krivičnog djela i dokaza o tome a s obzirom na pismenu tvrdnju tužilaštva da o tome navodno nema saznanja. Izgled tog dokaza se može vidjeti u prilozima, (Snimci dječjeg ruksaka) a obavezuje i Ustavni sud da o tome obavjesti istražne organe, ovaj put Tužilaštvo BIH i SIPA-u jer je RS u cjelini, zločinačka mafijaška organizacija...

OBRAZLOŽENJE
U donesenom rješenju, nesporno je tačna samo jedna činjenica koju je istakao sud a to je da ja nisam ni u kakvom nepovoljnijem položaju u odnosu na druge građane nego, (dodajem i pojašnjavam) se kriminalci iz tužilaštva, bahato i razbojnički odnose prema svim časnim i poštenim osobama.
Što se tiče stavova o predloženim dokazima to je naravno smišljeno pogrešno prezentovano od strane suda jer sam diskriminisan u to vrijeme a i tada je tužilaštvo vrlo dobro znalo da nije vještačilo privatno vlasništvo "dječiji ruksak" koji je i materijalni dokaz ubistva, samo što su to kriminalci iz te gestapovske institucije smišljeno prikrivali.
SMIŠLJENI TEROR I KRIMINAL DODIKOVOG REŽIMA, ŠEF MAFIJE JE LIČNO OBZNANIO JAVNOSTI OTKRIVANJEM "CRNE KNJIGE" SA IMENIMA LICA PROTIV KOJIH NJIHOVI LJUDI U INSTITUCIJAMA, (NE DAKLE DA POSTUPAJU INSTITUCIJE U SKLADU SA ZAKONOM) TREBA DA VODE BORBU, DODAJUĆI NAREDBU - "MI TO MORAMO DA URADIMO".
Ovde je dakle veoma bitna ta ključna činjenica a to je da nikada od 2009. do danas dječji ruksak nije vještačen a sud je u vrijeme vođenja postupka "vjerovao" i naveo sasvim pogrešan podatak - da je taj materijalni dokaz vještačen.
To nije dakle neka nova činjenica koja se pojavila iznenada po okončanju postupka nego je nepobitna činjenica konstantno od 2009 do 2018 a to što sud nije htio da sasluša predstavnike tužilaštva kao svjedoke i utvrdi tu činjenicu niti je tužena RS na kojoj je teret dokazivanja iznela biko kakav podatak o tome je smišljeno saučesnistvo suda u prikrivanju zločina.
Ovde uopšte nije ključni dokaz "Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017." koji se takođe smišljeno sam navodi u rješenju nego je ključni dokaz "Izjašnjenje OJT Bijeljina po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." pa se iz ta 2 dokumenta postavlja pitanje : KAKO JE SUD U PRESUDI MOGAO UOPŠTE NAVESTI DA JE DJEČJI RUKSAK VJEŠTAČEN, KADA TO NIKO TADA NIJE TVRDIO A DANAS EVO POSTOJE I PISMENA IZJAŠNJENJA O TOME DA NIJE BILO VJEŠTAČENJA. Znači da je sudija izneo taj lažni prikaz i predstavio ga kao činjenicu a sada ja donosim i novu činjenicu i nove dokaze koji to potkrepljuju.
I NARAVNO DA NEMA NIKAKVE MOJE KRIVICE ŠTO SAM OVA IZJAŠNJENJA DOBIO POSLIJE 7 GODINA RAZBOJNIČKE DISKRIMINACIJE, LOPOVSKE FAŠISTIČKE BANDE REPUBLIKE SRPSKE, KOJA JE UBILA ĆERKU MOJE SESTRE, OSMOGODIŠNJU DJEVOJČICU PRILIKOM ŠVERCA NARKOTIKA U BOBAR GRUPU PA SAKRILA MATERIJALNI DOKAZ UBISTVA, ŠTO JE PRAVI RAZLOG ZA GESTAPOVSKE METODE BOROVČANIN DANKA I KRIMINALACA IZ OJT BIJELJINA.
I na kraju, za razliku od vremena kada je vođen postupak, kada je u punoj snazi i moći bila Bobar grupa danas se zna da je tužena RS, pljačkala građane i budžet preko Bobar banke te takođe i preko Balkan investment banke i Banke Srpske, za što se zna u iznosu od najmanje 2 milijarde maraka i to najvećim dijelom preko osnovnog suda Republike Srpske što praktično i suštinski znači da su milorad dodik, ministri u vladi, okružni tužioci, sudije, poslanici i inspektori policije, (ne svi) saučesnici u pljački i ubistvima građana, odnosno saučesnici u prikrivanjima tih zločina, saučesnici u napadu na ljudska prava u napadu na ustavni poredak i za to će uskoro dobiti zaslužene kazne.
MNOGO SU VEĆI ZLOČINCI INSPEKTORI, OKRUŽNI TUŽIOCI I SUDIJE KOJI PRIKRIVAJU ZLOČINE OD SAMIH UBICA...

PRILOZI

Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.
Prijedlog za ponavljanje postupka 80 0 P 058903 14 P
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Snimci dječjeg ruksaka
Rješenje 80 0 P 058903 17 Gvl od 18.06.2018.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

02.11.2018.

TUŽBENI ZAHTJEV ZA UTVRĐENJE U PREDMETU 80 0 P 097102 18

Iz dokumenata koje sam priložio se vidi da OJT Istočno Sarajevo i Osnovni sud u Sokocu nisu imali a nisu ni dobili nadležnost te da su akteri vršili nezakonite i nelegalne radnje u suprotnosti sa zakonima a u skladu sa JAVNOM USMENOM NAREDBOM, svog mafijaškog bosa, dodik milorada o formiranju CRNE KNJIGE i borbi sa licima iz nje...


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI


Predmet:

80 0 P 097102 18

Tužilac:

ZDENKO BAJO
MAJKE JEVROSIME 20 / 76300 BIJELJINA

Tuženi:

REPUBLIKA SRPSKA
Pravobranilaštvo RS, Vuka Karadžića broj 4, 78000 Banja Luka

Vrijednost spora:

0 KM


Prema odredbama ZPP-u, član 54, stav 1 "Tužilac može u tužbi tražiti da sud samo utvrdi postojanje, odnosno nepostojanje nekog prava ili pravnog odnosa, povredu prava ličnosti ili istinitost, odnosno neistinitost neke isprave", podnosim:

TUŽBENI ZAHTJEV ZA UTVRĐENJE U PREDMETU 80 0 P 097102 18

I predlažem da poslije uvida u priložene dokaze Sud donese RJEŠENJE :
1) Osnovni sud u Bijeljini, utvrdio je da je Republičko tužilaštvo Republike Srpske, svojom odlukom T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015. dodijelilo Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, krivičnu prijavu protiv više lica iz Pravobranilaštva, Tužilaštva i Suda a koju je podneo Zdenko Bajo.
2) Osnovni sud u Bijeljini, utvrdio je da svojom odlukom, T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015. Republičko tužilaštvo Republike Srpske ne dodijeljuje Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu, krivičnu prijavu za "povredu ugleda suda" niti bilo kakvu drugu prijavu protiv Zdenka Baje.
3) Osnovni sud u Bijeljini utvrdio je na osnovu zahtjeva za informacije tužitelja i odgovora, Vrhovni sud RS, 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018. da ne postoji ni jedan krivični predmet u kome je osumnjičeni Zdenko Bajo.
4) Osnovni sud u Bijeljini utvrdio je da Vrhovni sud Republike Srpske nije dodijelio u rad Osnovnom sudu u Sokocu nijedan predmet u kome je stranka Zdenko Bajo.


S obzirom da prema ZKP-u i ZOS-a, Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i Osnovni sud u Sokocu, nisu nadležni za postupanje na teritoriji Bijeljine a u svom odgovoru pravni zastupnik tužene osporava navode tužbe bez dostavljaja ijednog dokumenta kojim se dodjeljuje nadležnost navedenim organima to će od pomoći u ovom sporu biti da se utvrdi imaju li ti organi pravni osnov za svoje postupanje. Iako je na tuženoj da dokazuje nadležnost i ako je ne dokaže sud je u obavezi da prema članu 126, utvrdi diskriminaciju, ja ću da bih olakšao rad suda, priložiti uz već predati dokument RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015. i akt "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." a u kome je navedeno :
"U vezi vašeg zahtjeva za pristup informacijama, obavještavamo vas da provjerom kroz upisnik ovog suda u ovom sudu se ne nalazi krivični predmet u kojem ste vi jedna od strana u postupku."
A u odluci RJTRS "T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." citiram :
"Broj: T12 0 KTA 0000398 15, Banja Luka, Dana, 01.06.2015. god.
OKRUŽNO TUŽILAŠTVO ISTOČNO SARAJEVO
Predmet: Dostavljanje predmeta na nadležnost
U prilogu, dostavlja se prijava Bajo Zdenka iz Bijeljine, koju je podnio protiv određenih lica Pravobranilaštva RS sa sjedištem u Bijeljini, a u samom podnesku isti je naveo - podnio prijavu protiv tužilaca Okružnog tužilaštva u Bijeljini kao i sudije Osnovnog suda u Bijeljini, pa ne bi bilo svrsishodno da postupanje u ovom predmetu vrši Okružno tužilaštvo u Bijeljini te vam radi objektivnosti u rješavanju ove pravne stvari dostavljamo predmet na donošenje tužilačke odluke.
Glavni republički tužilac : Mahmut Švraka"

U prilogu "T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017." naveden je kao poslednji dokaz upravo akt T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." bez pojašnjenja koja mu je funkcija iako je logično jasno da na njemu izvode nadležnost ali u prilogu "08.020-059-1550-18 branka malović za ministarstvo pravde" se to i definitivno tvrdi, na polovini prve strane, podvučeno linijom da je navodno RJTRS svojim aktom T12 0 KTA 0000398 15, dodijelilo na postupanje predmet protiv mene za "povredu ugleda suda". Iz dokumenata koje sam priložio se vidi da OJT Istočno Sarajevo i Osnovni sud u Sokocu nisu imali a nisu ni dobili nadležnost te da su akteri vršili nezakonite i nelegalne radnje u suprotnosti sa zakonima a u skladu sa JAVNOM USMENOM NAREDBOM, svog mafijaškog bosa, dodik milorada o formiranju CRNE KNJIGE i borbi sa licima iz nje.
Svi akteri ove razbojničke akcije vrlo dobro znaju da nisu nadležni i GNUSNO LAŽU, jer nemaju drugu opciju a za informaciju sudu i zastupništvu tužene svi su pod istragom na više nivoa bez njihovog znanja pod kojim se brojem vodi o čemu ću dio dokaza priložiti uz druge podneske ili na pripremnom ročištu...
SVE PRILOŽENE DOKUMENTE PREDLAŽEM I KAO DOKAZE U OVOM POSTUPKU...

PRILOZI

Zahtjev za informacije Vrhovnom sudu RS
Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.
T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.
08.020-059-1550-18 branka malović za ministarstvo pravde

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

01.11.2018.

DOSTAVA PODATAKA U PREDMETU 80 0 PR 092159 17 PR

OJT Istočno Sarajevo i Osnovni sud u Sokocu već cjelih godinu dana uprkos mojim pismenim zahtijevima NEĆE da dostave ni "Rješenje" o njihovoj nadležnosti što je razumljivo pošto ga i nemaju. Motiv za to je kao i prikupljanje materijala u drugom montiranom postupku, da se dođe do podataka kojim bi se mogli ucjenjivati građani i prisiljavati na pokornost tajkunsko političkoj mafiji a ko nema kompromitujućih materijala i odbija poslušnost, postaje meta plaćenih ubica kojima se predaju podaci o kretanju žrtve...


REPUBLICI SRPSKOJ

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL

Predmet : 80 0 Pr 092159 17 Pr

DOSTAVA PODATAKA U PREDMETU 80 0 PR 092159 17 PR

Nesporno je da pojedinim dokumentima posebno u krivičnom postupku može biti ograničen pristup ali to ne sprečava sud da zatraži dostavu takve dokumentacije pa ukoliko postoji ograničenje, organ od koga je materijal zatražen će se o tome izjasniti i obavijestiti da li je neki materijal trenutno nedostupan.
S druge strane dostavljam dokaze koji potvrđuje da ne postoji nikakvo ograničenje jer u istom, poteklom od osnovnog suda u Sokocu piše da optuženi Zdenko Bajo:
"Ima pravo da razmatra spise i predmete koji mi idu u korist."
Takođe je u drugom krivičnom postupku - "T15 0 KT 0002365 10" kada sam lažno optužen za ugrožavanje sigurnosti, odavno donesena naredba o nesprovođenju istrage jer ne postoje elementi nijednog krivičnog djela.
U prilogu su skenirani dokumenti iz kojih se to može vidjeti. Uprkos tome CJB Bijeljina i OT Bijeljina koje su prikupljali materijal u istražnom postupku, danima me nadzirali, pratili, snimali komunikacije, oduzeli računar, pregledali ga i držali 9 mjeseci u svom posjedu, uporno odbijaju da dostave dokumentaciju o tome. Takođe i OJT Istočno Sarajevo i Osnovni sud u Sokocu već cjelih godinu dana uprkos mojim pismenim zahtijevima NEĆE da dostave ni "Rješenje" o njihovoj nadležnosti što je razumljivo pošto ga i nemaju. Motiv za to je kao i prikupljanje materijala u drugom montiranom postupku, da se dođe do podataka kojim bi se mogli ucjenjivati građani i prisiljavati na pokornost tajkunsko političkoj mafiji a ko nema kompromitujućih materijala i odbija poslušnost, postaje meta plaćenih ubica kojima se predaju podaci o kretanju žrtve.
Primjer toga je tekst jednog od plaćenika koji su me pratili u civilu, objavljen pod naslovom "REPRIKA NA KRIMINAL U VLASTI II DIO" 07.08.2015. što je oko 2 mjeseca po otvaranju "TAJNE ISTRAGE" protiv mene. Sadržaj koji sam ranije predao predsjedniku ovog suda se može pročitati na web adresi "http://replikanakriminaluvlasti2.blogger.ba/arhiva/2015/08/07/3919720" i pokazuje da je plaćenik pratio i najmanje jednog od sudija a završni dio teksta je posebno zanimljiv jer pokazuje stepen i količinu prikupljanih podataka kao i način rada paradržavne mafijaške mreže.
Osim toga ističem da su aktivnosti sudske policije koje su tema dva zahtjeva, potpuno nezakonite i nelegalne, odnosno zasnovane na falsifikovanoj dokumentaciji i montiranim predmetima.
Naime, grupa od više lica koje sam ja prijavio za kreiranje falsifikata, njegovo puštanje u pravni promet, pokušaj prikrivanja dokaza i počinilaca te uništavanje spisa, (Đurić Dragoljub, Borovčanin Danko, Radujko Milan, Vakičić Željka, te više lica iz OJT Bjeljina i na kraju opet Đurić i Sekulić Cvijeta) su iskoristili odluku Republičkog tužilaštva da se ta prijava dostavi u rad okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu i spojili tu odluku sa svojom prijavom protiv mene kako bi privremeno formirali krivične predmete i naveli me da "dobrovoljno" odem u Istočno Sarajevo, odnosno Sokolac.
Nije bilo uopšte želje da se vodi krivični postupak nego bi me po razotkrivanju falsifikata na povratku kući preseli njihovi saučesnici - plaćene ubice i likvidirali a pošto to nije uspjelo pripadnik kriminalnog klana Borovčanin Danko je pokrenuo aktivnosti za ovaj prekršajni postupak kako bi koliko toliko stvorili sebi legitimitet za svoju razbojničku akciju.
STOGA TRAŽIM DA U SKLADU SA PRAVIMA IZ ZAKONA, SUD OBEZBIJEDI SVE DOKUMENTE KOJI BI MI MOGLI IĆI U PRILOG A KOJE SAM NAVEO U ZAHTJEVU PREDATOM NA PRETRESU 25.06.2018.

PRILOG

Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS za 03.04.2018.
Obavjest po T15 0 KT 0002365 10

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

KRIMINAL U VLASTI

LINKOVI

JANUAR 2012:

TUZILASTVU BOSNE I HERCEGOVINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056214

PRIJAVA PROTIV GRUPE LJUDI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056673

GLAVNOM OKRUZNOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/02/3057046

OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/03/3058844

TUZBA PROTIV REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061194

GLAS ISTINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061723

KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/09/3077275

ZAGUBLJENI DOKAZI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/10/3079717

ISTINA - STA JE TO ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3083076

OTVORENO PISMO SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3085244

OBAVJESTENJE I ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/13/3086014

ZAHTIJEV ZA PONAVLJANJE PREKRSAJNOG POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/15/3087389

OSNOVNOM SUDU U BANJALUCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/16/3087893

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/17/3089151

SAOPSTENJE ZA JAVNOST I MEDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094018

PO PREDMETU : 80 1 PR 004601 11 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094481

PRITUZBA NA RAD SUDA (SUDIJA)

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/25/3097790

ZAHTIJEV ZA IZUZECE SUDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/29/3106395
FEBRUAR 2012:

JAVNO PISMO OKRUZNOM TUZILASTVU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/07/3116813

KRIVICNA PRIJAVA PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/10/3119518

GLAVNOM REPUBLICKOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/11/3122527

KO JE POSLAO PRITUZBU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/12/3128674

OBAVIJESTENJE OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/15/3138008

OPRANI NOVAC OD KOKAINA NADJEN U BOBAR BANCI U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/27/3159613

ZONA SUMRAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/28/3160608
MART 2012:

SUZBIJANJE KRIMINALA NIJE U INTERESU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3227258

ZAHTIJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3233473

DODATNI DOKAZI ZA SPECIJALNO TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/09/3240768

KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089

VIJECU O SPECIJALNOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/22/3268301

KOME I ZBOG CEGA TREBA ODLAGANJE IZBORA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/27/3278508
APRIL 2012:

MAFIJA U BLATU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/02/3281211

HVATAJTE LOPOVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/07/3284179

ZALBA PO ZAHTJEVU ZA PONAVLJANJE POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/13/3287149

OBAVJEST O KRIMINALU SUDIJE DEVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/17/3289463

DEKLARATIVNA TUZBA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/27/3296464

PRIJEDLOG

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/30/3298185
MAJ 2012:

TUZBA PROTIV RS DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/01/3298971

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZLATNE MARTINOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/03/3299669

SUDOVIMA U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/04/3300214

USTAVNOM SUDU O PRESUDAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/06/3301826

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OKRUZNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303153

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OSNOVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303282

TUZBA PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/13/3305730

TUZBA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/16/3307002

SEKRETAR NIJE DALA DOZVOLU ZA LAZNU PRIJAVU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/22/3311092

TUZBA ZA UNISTAVANJE PODATAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/24/3312060JUN 2012:

PO TUZBI ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3319464

RASKRINKAVANJE TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3320018

VIJECU I SIPI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/08/3320608

CJB-U PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/11/3322944

KOMANDIRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/15/3324701

TUZENOJ RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/17/3325884

PODNESAK PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/22/3328645

ZALBA PO TUZBI PROTIV BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/23/3329278

TUZBA PROTIV UNIVERZALA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/24/3329804

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/25/3330401

PRIJAVA ZA NEZAKONITI NADZOR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/26/3331113

MAJKA PROTIV MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/27/3331896JUL 2012:

PO TUZBI 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/07/3338636

IMA LI PRAVA IZVAN SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/12/3341926

KRIMINALCI U IME TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/22/3348621

PREINACENJE TUZBE PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/25/3350920

TEROR TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/29/3353772

VIJECU O LAZOVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/30/3354407AVGUST 2012:

PRITUZBA ZA OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/01/3355917

KO JE PREVARIO SUD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/05/3357993

TUZBA ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/08/3360541

KRIMINALNI REZIM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/12/3363250

MAFIJA UPRAVLJA POLICIJOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/16/3365431

ULTIMATUM MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/21/3368970

PRITUZBA SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/23/3370023

ISTINA O MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371636

ZALBA PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371903

NEKAZNJENI ZLOCIN

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/27/3372348SEPTEMBAR 2012:

GORI OD GESTAPOA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/05/3377936

KOGA STITI TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/06/3378842

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/16/3384594

DOPUNA TUZBE ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/19/3387066

SLIKA SVE GOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/23/3389251

TUZILASTVU O ZAHTJEVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/25/3391246

OBAVJEST ZA KT TUZLA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/26/3391285OKTOBAR 2012:

BALKANSKI AL KAPONE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/01/3394341

ZALBA PO TUZBI ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/03/3396053

DOBOJSKOM TUZILASTVU O DOKUMENTACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/08/3398851

ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821

DOPUNA TUZBE PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/17/3405226

SUDSKOJ POLICIJI PO PRITUZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/27/3410895

POJASNJENJE TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/29/3412287NOVEMBAR 2012:

ZA PRETRES 3 DECEMBAR 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/14/3422554

TUZBA PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/15/3423217

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/19/3426179

ZAHTJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/21/3427460

ZABRANJENI INTERVJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/22/3427805

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/23/3428518

ZALBA NA RJESENJE O ODBACIVANJU TUZBE PRITIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/24/3429747

TUZBA ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/25/3430334DECEMBAR 2012:

POLITICKA VOLJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/01/3434183

SAMOVOLJA REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/02/3434923

POZITIVNI PRIMJERI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/04/3435734

PITANJA SVJEDOCIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/05/3436336

RELEVANTNI CLANOVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/06/3436921

DOPUNA TUZBE PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/09/3438877

ZAHTJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/10/3439507

DOKAZI O KRIMINALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/11/3440291

PREINAKA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/13/3441353

PRIJEDLOG PO CLANU 134 ZPP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/14/3442241

ZALBA PO PRETRESU OD 3. DECEMBRA 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/16/3443755

REVIZIJA ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/23/3448041

KO SKRIVA UBICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/28/3451126JANUAR 2013:

PRIJAVA PROTIV SUDIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/05/3456603

DOSTA JE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/11/3461397

PRIJAVA PROTIV ZLOCINACKE ORGANIZACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/17/3465912

OBAVJEST SP UZ PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/19/3467374

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZELJKE VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/25/3471579

GLAVNOM TUZIOCU OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/27/3472655FEBRUAR 2012:

TUZILASTVU I POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/10/3481870

ZAHTJEV ZA NOVU ISTRAGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/20/3488655

PONUDA TUZENIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/28/3494159MART 2013:

ZAHTJEV POLICIJSKOJ STANICI BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/05/3496974

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE NA SUDJENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/07/3499030

INSPEKTORATU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/11/3501635

PRIJAVA PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/18/3506344

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/26/3511796

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/28/3513181

PRIJEDLOG PO CLANU 81

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/29/3513781

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/30/3514647

PRITUZBA BIH TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/31/3515288APRIL 2013:

ZAHTJEV ZA PONAVLJANJE 80 1 PR 007070 12 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/02/3516573

ZAHTIJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/04/3517724

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043325 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/06/3519030

PRITUZBA U OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/08/3520589

PRIJAVA PROTIV BIROA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/10/3522237

KOGA SU KORIMPIRALI KRIMINALCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/12/3523484

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/14/3524855

UREDJENJE TUZBE ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/16/3526184

SPREGA MAFIJE I DRZAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/18/3527633

PRIJAVA PROTIV ZORANA MICICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/20/3528964

DOKAZI TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/22/3530376

PREINAKA TUZBE PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/24/3531754

PRIJAVA PROTIV DEVIC I DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/26/3533277

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA MUP-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/28/3534648

LOGISTIKA ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/30/3535790MAJ 2013:

PRIJAVA PROTIV DJURICA I ZORIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/02/3537065

KOME PRIPADAJU LJUDSKA PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/08/3541839

OKRUZNOM CENTRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/10/3542826

ZASTITNICI ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543131

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543189

ZALBA NA 80 1 PR 007070 13 PVLP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543272

TUZBA PROTIV NOVAKA I DANICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543321

PRITUZBA NA KOMANDIRE SP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/31/3544280JUN 2013:

PRIJAVA PROTIV GLAVNOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/04/3545756

PRITUZBA BIH TUZILASTVU PO T 20 0 KTA 0007047 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/08/3547916

ZAHTJEV USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/13/3549853

UTVRDJENJE ZA PREDAVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/18/3551860

SUDSKOJ POLICIJI PO RJESENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/24/3554133JUL 2013:

TUZIOCU KEROVICU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/06/3559121

OBAVJEST USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/12/3561416

UTVRDJENJE ZA PARNICU S UNIVERZALOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/15/3563093

PRITUZBA NA ODLUKU T14 0 KTA 0008936 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/18/3564528

PRITUZBA NA KEROVIC RANKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/20/3565114

TUZBA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/22/3566244

IN MEMORIAM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/23/3566396

PRITUZBA NA RAD SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/24/3567006

BANDA PLACENIH UBICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/26/3567953

DOPUNA NA UDT 12326-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/30/3569796AVGUST 2013:


ZALBA NA PRVOSTEPENU PRESUDU PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/03/3571388

FALSIFIKATI SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/05/3572018

ZAHTJEVI ZA INFORMACIJE SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/09/3573357

PRITUZBA PROTIV VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/11/3574158

OSNOVNOM SUDU O BLOGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/13/3574923

JAVNO PISMO MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/15/3575636

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE VIJECU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/17/3576693

TUZBA ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/19/3577411

PRESUDE PO NARUDZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/21/3578076

UTVRDJENJE ZA MUP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/23/3578956

PRITUZBA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/25/3579775

PRIJAVA PROTIV SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/27/3580595

UTVRDJENJE ZA 80 1 PR 007070 13 PZP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/29/3581519

DA SE ZNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/31/3582426SEPTEMBAR 2013:


ZAHTJEV PS BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/01/3582837

PRITUZBA PROTIV DJONLICA I DJURICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/03/3583533

TUZILASTVU BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/05/3584301

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/07/3584926

(NE)POSTUPANJE SUDIJE DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/09/3585683

DOPUNA TUZBE ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/11/3586917

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE UBISTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/13/3587701

APELACIJA USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/15/3588733

LIJEPA RIJEC GVOZDENA VRATA OTVARA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/20/3590610

MONTIRANI PRETRES

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/25/3592464

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/30/3594231OKTOBAR 2013:


ODLUKA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/05/3595696

ISTINA O LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/10/3597359

ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU PO 80 0 P 039221 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/15/3599158

DOPUNA NA T09 0 KTA 0034144 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/20/3601037

PRAVOBRANILASTVU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/25/3602992

PO PRENOSU NADLEZNOSTI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/30/3604820NOVEMBAR 2013:


NEDOSTATAK POLITICKE VOLJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/01/3605656

OBAVJEST O KRIMINALU U OT BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/04/3606807

NIJE BILO NAMJERNO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/07/3608140

PRIJEDLOG PO 71 0 P 162681 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/10/3609358

POVEZ PREKO OCIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/13/3610347

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004186 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/16/3611640

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/19/3612681

PRITUZBA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/22/3614043

NACELNICIMA CJB BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/25/3615098DECEMBAR 2013:


DOPUNA NA 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/01/3617361

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0004187 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/05/3618670

OBAVJEST PO CLANU 182 ZA 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/10/3620749

PRIJEDLOG SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/15/3622460

BN TELEVIZIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/20/3624282

PREINAKA TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/25/3625577JANUAR 2014:


OBAVJEST O ADMINISTRATIVNOJ GRESCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/01/3627816

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/04/3628644

FALSIFIKATI, LAZI I MANIPULACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/07/3629574

POPIS DOKAZA 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/10/3630683

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/13/3631477

ZAHTJEV SUDU ZA SNIMKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/16/3632418

ADVOKATI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/19/3633337

DOPUNA NA AP-3701-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/22/3634141

TUZILASTVU O PRIJAVAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/25/3635019

DOKAZI ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/28/3635740

ZAHTJEV VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/31/3636364FEBRUAR 2014:


OBAVJEST REPUBLICKOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/03/3636930

PRIJAVA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/06/3637536

PRITUZBA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/09/3638205

PONAVLJANJE POSTUPKA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/12/3638930

NEKOLIKO NEUGODNIH PITANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/15/3639748

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/18/3640264

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/21/3641050

ISTINA SE RAZOTKRIVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/24/3641658

OBAVJEST SUDU I TUZENOJ 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/27/3642436MART 2014:


APELACIJA ZA UNIVERZAL

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/03/3643305

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/06/3644161

PRITUZBA ZA LAZNE INFORMACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/09/3644906

PREINAKA 2 TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/12/3645617

ZALBA NA RJESENJE 01-50-151-2-2014

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/15/3646441

PRIJAVA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/18/3647053

ZAHTIJEVI USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/21/3647879

REVIZIJA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/24/3648573

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004353 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/27/3649405APRIL 2014:


POJASNJENJE TUZBE 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/05/3651575

PRIJAVA ZA NESAVJESTAN RAD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/10/3652741

APELACIJA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/15/3653886

DOPUNA PRIJAVE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/20/3655435

PRIJEDLOG TUZENOJ PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/25/3657032

PRIJEDLOG SUDU ZA SNIMANJE RASPRAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/30/3658580
MAJ 2014:


DODATAK TUZBE 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/03/3659402

PRITUZBA NA T14 0 KTA 0010468 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/06/3660550

PRIJEDLOG ZA PARNICU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/09/3661725

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/12/3662739

DOPUNA TUZBE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/15/3664192

DOPUNA ZA 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/18/3665251


PRIJEDLOG ZA SNIMANJE 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/21/3666158

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/24/3667270

DOPUNA PRIJAVE PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/27/3668181

SUDU PO ZOZD-E

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/30/3669528
JUN 2014:


PRIJEDLOG RS U PARNICI 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/05/3671296

ZASTO TUZILASTVO PRIKRIVA UBISTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/10/3672883

PRITUZBA PROTIV STJEPANOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/15/3674697

PRIJEDLOG TUZENIMA U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/20/3676425

PRIVATNE SUDNICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/25/3677970

DEMONTIRANJE MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/30/3679613JUL 2014:


FALSIFIKATI TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/05/3681701

APELACIJA PO TUZBI ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/10/3683580

O (NE)RADU TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/13/3684785

REVIZIJA TUZBE 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/16/3685937

TUZBA ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/19/3687204

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/22/3688315

KO JE U SLUZBI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/25/3689949

UTVRDJENJE ZA NEZAKONITE ODLUKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/28/3690918

TERET DOKAZIVANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/31/3692299
AVGUST 2014:


GLUVI TELEFONI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/03/3693726

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/06/3694867

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/09/3696111

DOKAZI KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/12/3697101

PRIJEDLOG VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/15/3698404

PRIKRIVANJE ZLOČINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/18/3699424

PRIKRIVANJE KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/21/3700873

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/24/3702214

ODGOVOR VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/27/3703401

KO STITI KRIJUMCARE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/30/3704851SEPTEMBAR 2014:


DOKAZI KRIMINALA I KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/03/3706410

KO JE PODNEO LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/06/3708154

OBAVJEST TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/09/3708976

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/12/3710792

ZAKON, STA JE TO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/15/3712036

UTVRDJENJE ZBOG PRIKRIVANJA INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/18/3713824

PITANJA I ODGOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/21/3715557

POSTUPANJE TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/24/3717336

I SVE PO ZAKONU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/27/3718811

DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 1 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/30/3720441OKTOBAR 2014:


DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 2 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/05/3721936

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/10/3725248

SAUCESNISTVO U ZLOCINIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/15/3728110

KRSENJE PRAVILA POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/20/3730921

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/25/3734381

SVERCERI I TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/30/3737127
NOVEMBAR 2014:


PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/03/3739922

DODATNI PRILOZI U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/06/3741419

PRIJEDLOG PO TUZBI ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/09/3743147

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/12/3744667

OBAVJEST PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/15/3746539

DOPIS PREDSJEDNIKU SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/18/3747807

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0005048 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/21/3750116

IMUNITET NA LICITACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/24/3750856

INTERVJU BUDIMKE BAJO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/27/3752672

PREINAKA I DOPUNA 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/30/3754387DECEMBAR 2014:


APELACIJA ZA 80 0 P 053922 14 GZ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/05/3756978

GRAĐANSKO NOVINARSTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/10/3759489

TUZILASTVU TUZLANSKOG KANTONA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/15/3762005

PRITUZBA ZBOG PRIKRIVANJA ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/20/3765073

BISERI MILA RONHILA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/25/3767418

PRAVOBRANILASTVU RS PO 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/30/3770256


MOJI BLOGOVI

BZ SOFT
KRIMINAL U VLASTI
PROGRAMI ZA SVAKOGA


DOKAZI O KRIMINALU U VLASTI
KRIMINAL U VLASTI
BESPLATNI PROGRAMI


PROGRAMI ZA ZABAVU, RAZONODU, KREATIVNOST I SVE STO ZELITE. IZABERITE PROGRAM KOJI ZELITE I KLIKOM NA ODGOVARAJUCI LINK, ZAPOCINJETE PROCES PREUZIMANJA. KOD ZA SVE PROGRAME JE ISTI "29111965"! U KREIRANJU PROGRAMA SLOVARICA, UCESTVOVALA JE UBIJENA DJEVOJCICA IVONA BAJO, SVOJIM GLASOM I IZBOROM SLIKA...
Racunaljka

Pripovetke

Problemi

Jednacine

Matematika

Romani

Vezbanka

Pjesme

Slovarica

Bajke

Biblija
HVALA NA POVERENJUMOJI FAVORITI
-