KRIMINAL U VLASTI

OBAVIJESTE SVOJE PRIJATELJE O POSTOJANJU OVOG BLOGA I O LINKOVIMA, NA KOJIMA SE NALAZE DOKAZI O KRIMINALU UNUTAR TUŽILAŠTVA. AKO NE ZAUSTAVIMO TU BANDU KRIMINALACA I UBICA, ONI ĆE NASTAVITI SA SVOJIM ZLOČINIMA, A ONDA KO ZNA KO JE NA REDU...


31.10.2018.

RAZOTKRIVANJE MONTIRANE OPTUŽNICE

OKRUŽNO TUŽILAŠTVO I ISTOČNOM SARAJEVU, UOPŠTE NIJE ODGOVORILO NA OVAJ ZAHTJEV TE IAKO JE PREKO 3 GODINE OD KAD SU POKRENULI NEZAKONITU ISTRAGU PROTIV MENE I DALJE KRIJU DOKUMENT NA OSNOVU KOGA TVRDE DA SU NADLEŽNI. IZ SUDA U SOKOCU JE ODGOVORENO DA DOĐEM I O SVOM TROŠKU KOPIRAM DOKUMENTE ŠTO JE KRŠENJE PRAVA IZ ZAKONA A POTOM SE PRIZNAJE DA UOPŠTE NEMAJU DOKUMENT O NADLEŽNOSTI NEGO DA GA KAO IMA TUŽILAŠTVO. KAKVA JE MONSTRUOZNA "IGRA" U PITANJU MOŽETE UPOREDITI AKO IMATE U VIDU DA JE ISTI TRETMAN PRIMJENJEN NA DAVIDU DRAGIČEVIĆU KAO PRIPREMA ZA LIKVIDACIJU...

RAZOTKRIVANJE MONTIRANE OPTUŽNICE

(Naziv organa kome se zahtjev podnosi)

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO U ISTOČNOM SARAJEVU


OSNOVNI SUD U SOKOCU


(Sadržaj zahtjeva)1) Veza : Predmeti 89 0 K 058509 18 KPS, T17 0 KT 0006630 15
Na osnovu prava iz ZOSPI-a, ZOKP-u i Ustava RS :

ZAHTJEVAM


- Kopiju odluke kojom se krivična prijava protiv mene za povredu ugleda suda dodjeljuje okružnom javnom tužiocu Jovani Tomaš.
- Kopije svih naredbi, rješenja ili odluka, odnosno kopije svih dokumenata koje je u predmetu T17 0 KT 0006630 15, donijela okružni javni tužilac Jovana Tomaš.
- Kopiju odluke kojom se krivični predmet protiv mene za povredu ugleda suda T17 0 KT 0006630 15, dodjeljuje okružnom javnom tužiocu Stanku Nuiću.
- Kopije svih naredbi, rješenja ili odluka, odnosno kopije svih dokumenata koje je u predmetu T17 0 KT 0006630 15, doneo okružni javni tužilac Stanko Nuić.


- Kopiju odluke, odnosno rješenja kojim se optužnica protiv mene za "povredu ugleda suda" T17 0 KT 0006630 15, dodjeljuje u rad sudiji Borovčanin Luki kao sudiji za prethodno saslušanje.
- Kopiju odluke na osnovu koje, Okružno javno tužilaštvo u istočnom Sarajevu i Osnovni sud u Sokocu kao mjesno nenadležni, zasnivaju svoju nadležnost.
- Kopiju odluke odnosno rješenja kojim se predmet protiv mene za povredu ugleda suda 89 0 K 058509 17 KPS, dodjeljuje u rad sudiji Branki Malović.
- Kopije svih naredbi, rješenja, odluka, odnosno svih dokumenata koje je sačinila i potpisala sudija Branka Malović u predmetu 89 0 K 058509 17 KPS.


Napomena: Sve dokumente mi možete dostaviti i skenirane na mejl zdenkobajo@gmail.com a uspješan prijem bih vam potvrdio telefonski ili na vaš mejl. Ukoliko ne potvrdim prijem to znači da traženi dokumenti nisu ni stigli te ću svoja prava braniti na druge načine uključujući i zahtjeve za prinudna privođenja odgovornih, (svjedoka, koji smišljeno krše moja prava) u postupcima koji su u toku pred Osnovnim sudom u Bijeljini, VSTV-om, tužilaštvima i Ustavnim sudom BIH.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902
zdenkobajo@gmail.com

30.10.2018.

MONTIRANJE OPTUŽNICA PROTIV LICA IZ REŽIMSKE CRNE KNJIGE

S obzirom da se radi o pripadnicima tužilaštva i suda koji smišljeno montiraju postupke na osnovu nelegalne dokumentacije i pripremaju uslove za likvidacije u skladu sa nalozima dodik milorada za vođenje borbe protiv "nepodobnih" lica koju oni "moraju da urade" ovo je izuzetno opasnost za bezbjednost svih građana u zemlji te stoga o svemu obavještavam Ministarstvo sigurnosti BIH...

MINISTARSTVU SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

MONTIRANJE OPTUŽNICA PROTIV LICA IZ REŽIMSKE CRNE KNJIGE

Javno izdate instrukcije tiranina, diktatora i šefa mafijaškog režima, dodik milorada o formiranju crne knjige i borbi koju njihovi ljudi u institucijama treba i MORAJU, da vode, nisu nikakva novost nego obznanjivanje stvarnog stanja koje se vrši godinama od strane pripadnika pravosudne mafije i vrha MUP-a. Istup pred kamerama je bio zbog službenika na nižim pozicijama koji su se premišljali da li da uzvršavaju kriminalne i čak fašističke naredbe i znak da je režim u strahu od pada te je spreman na sve da bi vođe mafije izbjegle zaslužene kazne.
Primjer zločinačkih radnji i gestapovskih metoda je prikrivena višemjesečna istraga zbog banalne optužnice, praćenje, nadzor komunikacija... pa otmica, mučenje i ubistvo Davida Dragičevića, kojeg je vrh mafijaškog režima podmetanjem lažnih dokaza pokušao predstaviti kao kradljivca i narkomana.
U dopisu koji sam vam poslao neposredno pred to ubistvo naveo sam neke od pokušaja plaćenih ubica da me likvidiraju, citiram dio : "Osim toga ta osoba koju su poslali pokušavao je da me više puta odvede na nepoznatu lokaciju odakle se sigurno živ ne bih vratio što se također može čuti iz priloženih snimaka."
Sličnost sa slučajem Dragičević je očigledna jer su ljudi mafije i protiv mene montirali "optužnicu" za "monstruozno" krivično djelo "povreda ugleda suda" pred nenadležnim tužilaštvom i sudom sa falsifikovanom dokumentacijom koju prilažem i obrazlažem...

Uz podsjećanje na dopis koji sam vam poslao sada posebno ističem i vrijeme odnosno datume kada se šta dešavalo. Pomenuto obavještenje, (Mejl za ministarstvo sigurnosti poslat 11:27, dana 05.03.2018.) o sprezi policijske pravosudne i narko mafije ima poseban naglasak na događaj od 23.07.2009. kada je ubijena osmogodišnja djevojčica Ivona Bajo, prilikom šverca narkotika u Bobar grupu a što su smišljeno prikrili inspektori MUP-a, Okružno tužilaštvo a potom i više osoba iz suda i komanda sudske policije su se uključili u zataškavanje tog zločina i izvršili više naknadnih krivičnih dijela koja sam detaljno razotkrio.
Na taj način sam tim kriminalnim licima postao najveći protivnik i neprijatelj te su vremenom pokušavali na sve načine da me zaplaše, da angažuju saradnike iz kriminalnih krugova, da me ubiju a na kraju su odlučili da montiraju optužnicu pred nelegalnim tužilaštvom i sudom koju ću detaljno opisati.
Dakle dana 5. marta 2018. šaljem prvo na vaš mejl skeniranu dokumentaciju i istog dana i poštansku pošiljku sa pratećim diskom koju ste primili 8. marta što se vidi iz odgovora koji ste mi poslali 16.03.2018.
Ali kako mafijaški klan ima razgranatu mrežu informatora već sutradan po slanju mejla, odnosno 06.03.2018. predsjednik osnovnog suda u Sokocu izdaje trajnu naredbu sudskoj policiji za moje dovođenje na Sokolac za izjašnjenje po optužnicu za krivično djelo povreda ugleda suda, (Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 17 KPS). Zbog navođenja dokumenta na kome su montirali nelegalnu optužnicu i nezakonitu nadležnost dostavljam i prilog "T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017. gdje je taj navodni akt podvučen dva puta na drugoj strani.
Mogu samo reći da sam više nego ponosan, pošto za 7 godina konstantnog nadzora nisu uspjeli da mi pronađu ništa drugo nego javna pisanja da su okružni tužioci i sudije u službi mafije i da smisleno čine krivična djela.
No, idemo dalje sa tokom događaja te ističem da su me 12.03.2018. na ulici presreli 3-je sudskih policajaca, bez pismene naredbe i transportovali u Sokolac.
O kriminalnom postupanju tog dana neću uopšte da trošim vrijeme a samo skrećem pažnju da sam i ranije od drugih a i tada od strane sudije Luke Borovčanina bio ubjeđivan da je za mene bolje da se sam odazovem na naredne pozive inače će mi biti određen pritvor a u stvari, cilj je bio da me navuku na taj udaljeni teren i likvidiraju.
U međuvremenu, vi ste materijal dobijen od mene proslijedili vrhu MUP-a Republike Srpske koji je saučesnik i organizator prometa narkotika što ste, nedavno i javno saopštili ali bez podataka da u svemu učestvuju i okružna tužilaštva i sudovi u republici Srpskoj.
O tome ste me pismeno obavijestili 16.03.2018. a samo dva dana kasnije, dolazi do nestanka, odnosno otmice Davida Dragičevića u Banjaluci koji je kako se sada zna, tada otet, mučen i likvidiran a pokušano je sa bezočnim kriminalizovanjem žrtve i podmetanjem dokaza kako bi se ubijeni predstavio kao pljačkaš i narkoman.
To je plan kakav je bio predviđen da se primjeni i na mene, pošto bih bio naveden na udaljenu lokaciju, bilo koju a na kraju i na Sokolac. U povratku bi me presrele neke "patriotske" grupe poput Ravnogorskog pokreta, Srbske časti ili Zavjetnika sa kojima bih se naravno "potukao, opljačkao neku kuću i skočio" u Drinu.
Takav je sistem Dodikovih saučesnika u mafijaškim poslovima, poslije njegove javne naredbe da se formira crna knjiga i njihovi ljudi iz institucija treba da vode borbu protiv tih lica koja su SNSD-u nanijeli štetu a kako vode tu borbu vidi se iz ovog primjera, odnosno likvidacije Davida Dragičevića.
Kakav je kriminalni plan u pitanju, vidi se na osnovu izgovora prema kome Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu i osnovni sud u Sokocu, opravdavaju svoju navodnu nadležnost a to je odluka "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015."
Ta odluka se navodi u optužnici protiv mene i u odluci po mojim prigovorima te nedavnom dopisu sudije Branke Malović, Ministarstu pravde no iz tog dokumenta koji prilažem se vidi da se tu uopšte ne radi o bilo kakvoj krivičnoj prijavi protiv mene nego se moja krivična prijava protiv kriminalne grupe koju čine lica iz pravobranilaštva, Okružnog tužilaštva i sudova u Bijeljini, dodijeljuje na postupanje okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu.
U pitanju je moja krivična prijava, zbog sačinjavanja falsifikata sudskog rješenja datiranog na 22.12.2010. i puštanje u pravni promet, kao kakav takav izgovor za fašističku diskriminaciju prema svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo.
Kriminalna grupa koju sam prijavio je smislila plan da iskoristi odluku republičkog tužilaštva o dodjeljivanju te moje krivične prijave i uz nju spoji neku prijavu protiv mene za "povredu ugleda suda" te tako montira optužnicu protiv mene kako bi pokrenuli posebne istražne radnje, pratili moje kretanje i dostavili o tome podatke plaćenim ubicama a kad nisu uspjeli da me likvidiraju na taj način, onda su montirali predmet, podigli optužnicu sa namjerom da me dovuku na Sokolac, te kada bi se prevara razotkrila po izlasku angažuju svoje plaćene ubice da me presretnu i likvidiraju.
Iz kompletne dokumentacije se vidi da sam prije više od godinu dana, zahtijevao da mi se dostavi ta odluka od tužilaštva u Istočnom Sarajevu, (Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.) što su isti odbili da dostave a potom i sud na Sokocu te iako sam više puta pismeno upozoravao da oni nemaju nadležnost i da se navedena odluka republičkog tužilaštva ne odnosi uopšte na neku prijavu protiv mene, vidljivo je čak iz posljednjeg dokumenta od prije nekoliko dana, (08.020-059-1550-18 branka malović za ministarstvo pravde) da pripadnici kriminalnog klana uporno insistiraju na tome jer drugog izbora više nemaju.
Ovde je naime u pitanju dobro smišljena akcija u kojoj su se istakli ministar pravde RS i njegovi saradnici koji su tako od krivaca dobili pismeno priznanje da se kompletna optužnica protiv mene zasniva na prevari. Naime iz priloga "08.020-059-1550-18 ministarstvo pravde od 21.07.2018." se može pročitati da je 16.07.2018. zaprimljen neki moj dopis od 12.07.2018. a koji ja nikada nisam poslao. Tog dana sam, (12.07.2017.) objavio na portalu prijavu koju sam predao ranije u CJB Bijeljina 20.06.2018. pod naslovom "PRIJAVA PROTIV SUDIJA LUKE BOROVČANINA" a na internetu se može pročitati, (uz uvodni dodatak) na web adresi https://pravda-istina.org/prijava-protiv-sudija-luke-borovcanina/.
Iako se traži izjašnjenje suda, predsjednik Borovčanin je hrabro prepustio sudiji Branki Malović da potpiše opravdanje za njegove kriminalne radnje a vidljivo je na prvoj strani da se i dalje lažno tvrdi kako se akt "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." odnosi na prijavu protiv mene te na njemu zasnivaju nadležnost.
SADRŽAJ TOG AKTA SE NIKADA I NIGDJE NE POMINJE U DOKUMENTIMA TUŽILAŠTVA I SUDA...
Prilog "08.020-059-1550-18 sud u sokocu za ministarstvo pravde" je suštinski bezvrijedan dokument, kojim predsjednik suda Borovčanin Luka potvrđuje da svoje kriminalne radnje pokušava u cjelosti prebaciti na sudiju Branku Malović koja je bila primorana napisati izjašnjenje ne samo za svoj manji dio nelegalnih radnji nego i procentualno veći i značajniji dio koji je izvršio Borovčanin Luka.
SADA KRIVCI NEĆE MOĆI DA SE OPRAVDAVAJU NEKOM "NENAMJERNOM GREŠKOM" JER SU VIŠE PUTA OD MENE PISMENO UPOZORAVANI DA NADLEŽNOST ZASNIVAJU NA DOKUMENTU KOJI NEMA VEZE SA PRIJAVOM PROTIV MENE A EVO SU TO I PISMENO PRIZNALI U DOPISU MINISTARSTVU PRAVDE.
To je monstruozna kriminalna zločinačka organizacija odgovorna za bezbrojne pljačke, ubistva i prikrivanja tih zločina a sada su dotjerani do zida ubistvom Davida Dragičevića i razotkrivanjem njihovih gestapovskih metoda.
Ali eto pokušavajući da mene navuku u zamku i likvidiraju, ostavili su mnogo tragova svojih kriminalnih radnji i evo upali u zamku pismeno potvrđujući u odgovoru Ministarstvo pravde da svoju montiranu optužnicu zasnivaju na aktu republičkog tužilaštva koje nema nikakve veze sa nekom prijavom protiv mene.
Ta pismena izjava će samo potvrditi da nema nikakvih šansi o nekoj grešci okružnih tužilaca i sudija nego se radi o smišljenom planu koji uporno forsiraju uprkos mojim brojnim pismenim upozorenjima.
I na kraju ističem da je o svemu upoznato i VSITV-e koje je naložilo OJT Istočno Sarajevo, (Vstv 01-07-10-28-121-2018 za OJTIS) da se izjasni i odgovori na moj zahtjev što da sada nije učinjeno.
S obzirom da se radi o pripadnicima tužilaštva i suda koji smišljeno montiraju postupke na osnovu nelegalne dokumentacije i pripremaju uslove za likvidacije u skladu sa nalozima dodik milorada za vođenje borbe protiv "nepodobnih" lica koju oni "moraju da urade" ovo je izuzetno opasnost za bezbjednost svih građana u zemlji te stoga o svemu obavještavam Ministarstvo sigurnosti BIH...

PRILOZI

Mejl za ministarstvo sigurnosti
Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 17 KPS
T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.
08.020-059-1550-18 ministarstvo pravde od 21.07.2018.
08.020-059-1550-18 sud u sokocu za ministarstvo pravde
08.020-059-1550-18 branka malović za ministarstvo pravde
Vstv 01-07-10-28-121-2018 za OJTIS

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

29.10.2018.

APELACIJA NA 13 0 P 004885 18 GVL

Mafijaške metode, Republike Srpske sve više se razotkrivaju a poslednji aktuelni primjer je ubistvo Davida Dragičevića koje su pokušali predstaviti kao zadesnu smrt, (kao i u slučaju ubistva Ivone Bajo) lažući na konferenciji, skrivajući dokaze i podmećući lažne. MNOGO SU VEĆI ZLOČINCI INSPEKTORI, OKRUŽNI TUŽIOCI I SUDIJE KOJI PRIKRIVAJU ZLOČINE OD SAMIH UBICA...


USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

APELACIJA NA 13 0 P 004885 18 GVL

Očekujem da Ustavni sud BIH, odmah reaguje, obavjesti nadležne istražne organe o novim dokazima ubistva a ovaj predmet uputi na novo postupanje. Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine se podnosi Apelacija na rješenje 004885 18 Gvl od 06.06.2018. u skladu sa uputama iz obrasca apelacije da se ista podnese i ako nisu iscrpljeni svi pravni lijekovi a s obzirom da je očigledno da Republika Srpska smišljeno prikriva ubistvo Ivone Bajo i nastavlja sa bezočnim lažima odnosno nema svrhe tražiti dalje prava od zlikovaca i ubica koji prikrivaju zločine. Osim smišljenog kršenja zakona, sve sudije u ovom postupku su saučesnici u prikrivanju ubistva jer nisu poštovali zakonsku obavezu o prijavljivanju krivičnog djela i dokaza o tome a s obzirom na pismenu tvrdnju tužilaštva da o tome navodno nema saznanja. Izgled tog dokaza se može vidjeti u prilozima, (Snimci dječjeg ruksaka) a obavezuje i Ustavni sud da o tome obavjesti istražne organe, ovaj put Tužilaštvo BIH i SIPA-u jer je RS u cjelini, zločinačka mafijaška organizacija...
OBRAZLOŽENJE
Koliko je u pitanju bezočna manipulacija vidljivo je na drugoj polovini treće strane rješenja, (uokvireno pravougaonikom a najbitniji dio je i podvučen), citiram :
"Što se tiče ostalih činjenica i dokaza koje je tužiteljica dostavila uz prijedlog za ponavljanje postupka, a odnose se na Obavijest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017. godine i Izjašnjenje po obavijesti 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017. godine, ovaj sud nalazi da to nisu novi dokazi ni činjenice. Naime. radi se o izjašnjenju Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini broj KTA-596/09 od 16.01.2017. godine Osnovnom sudu u Bijeljini i saglasnosti da se svi predmeti koji se nalaze u sudskom depozitu vrate porodici Budimke Bajo iz Bijeljine, te da se nema saznanja o navodnom oštećenju ruksaka. O navedenom izjašnjenju Osnovni sud u Bijeljini je dopisom broj 80 0 K 065167 17 Kpp 3 od 19.01.2017. godine obavijestio punomoćnika tužiteljice. Shodno navedenom, ovaj sud nalazi da sve činjenice i dokaze koje je tužiteljica navela u prijedlogu od 06.02.2017.godine i dostavila uz isti ne čine vjerovatnim da bi za istu bila donesena povoljnija odluka da su ranije upotrijebljeni, obzirom na činjenični i pravni osnov tužbenih zahtjeva u prethodno vođenom, a pravosnažno okončanom parničnom postupku. Naime. tužbeni zahtjevi tužiteljice odnose se na naknadu nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova radi smrti mldb. kćerke, a u vezi sa postupcima ili propustima tužene. Obzirom na iznesene činjenice i dokaze u prijedlogu ne može se pouzdano zaključiti da postoji uzročno-posljedična veza između nematerijalne štete koju tužiteljica potražuje po osnovu duševnih bolova a zbog smrti mldb. kćerke, te propusta ili postupaka organa tužene a koji su od značaja za nesporno pretrpljeni duševni bol tužiteljice zbog smrti njene kćerke."

1) OJT Bijeljina odnosno republika Srpska u NOVOM dokazu, dokumentu prvi put poslije 7 godina jasno navodi - PRIZNAJE, da "NEMA SAZNANJA NAVODNOM OŠTEĆENJU RUKSAKA". Dakle čak ih naziva navodnim, sumja da zaista i postoje iako su jasno navedena u zapisniku suda. RADI SE O MATERIJALNOM DOKAZU SKINUTOG SA SMRTNO RANJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO I SAD REPUBLIKA SRPSKA TVRDI DA O STANJU U KOME SE NALAZI NIJE IMALA POJMA TOKOM NAVODNE ISTRAGE ???
2) U završnom djelu citata je dio koji potenciram: "ne može se pouzdano zaključiti da postoji uzročno-posljedična veza između nematerijalne štete koju tužiteljica potražuje po osnovu duševnih bolova a zbog smrti mldb. kćerke, te propusta ili postupaka organa tužene".
Više je nego jasno da je uklanjanje iz istražnih radnji, predmeta, (DJEČJI RUKSAK) koji je nastradala djevojčica Ivona Bajo, ćerka tužilje imala na sebi prilikom zadobijanja smrtonosnih povreda u najmanju ruku "PROPUST" a potpuno je jasno da je u pitanju smišljeno sakrivanje dokaza ubistva za šta su odgovorni MUP i TUŽILAŠTVO.
3) PRILIKOM DOKAZNOG POSTUPKA U OVOM PREDMETU SUD NIJE DOZVOLIO SASLUŠAVANJE INSPEKTORA I OKRUŽNOG TUŽIOCA, (TAKOĐE SMIŠLJENO) TE NIJE USTANOVLJAVAO TAKOZVANE PROPUSTE ODNOSNO PROGLASIO JE "POSTUPANJE" ORGANA RS - "SAVRŠENSTVOM".
4) IZ PISMENOH PRIZNANJA OJT BIJELJINA VIDLJIVO JE KOLIKO SU SAVRŠENI - NEMAJU POJMA O TOME DA JE MATERIJALNI DOKAZ DVOSTRUKO PRESJEČENOG KAIŠA, DIO NEDOSTAJE A OSTATAK JE OPRAN BENZINOM.
5) Da je sud postupao odgovorno i ustanovio činjenicu da RS, kako sada kaže "NEMA SAZNANJA" o materijalnom dokazu skinutog sa nastradale ćerke tužilje, to bi i presuda time bila povoljnija za tužilju, pri čemu je sporedan nematerijalni iznos nadoknade u odnosu na obavezu tužene RS da pokrene novi istražni postupak na osnovu ključnog materijalnog dokaza ubistva...

Mafijaške metode, Republike Srpske sve više se razotkrivaju a poslednji aktuelni primjer je ubistvo Davida Dragičevića koje su pokušali predstaviti kao zadesnu smrt, (kao i u slučaju ubistva Ivone Bajo) lažući na konferenciji, skrivajući dokaze i podmećući lažne. MNOGO SU VEĆI ZLOČINCI INSPEKTORI, OKRUŽNI TUŽIOCI I SUDIJE KOJI PRIKRIVAJU ZLOČINE OD SAMIH UBICA...

PRILOZI

Prijedlog 2 za ponavljanje postupka 80 0 P 043324 13 P2
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Snimci dječjeg ruksaka
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Obavjest po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017.
Rješenje 13 0 P 004885 18 Gvl

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

28.10.2018.

UBIJENA SU DVA POLICAJCA, MOŽETE BITI PONOSNI KAO DA STE VI LIČNO ISPALILI RAFAL

Iako su akteri i iz tužilaštva i iz suda potpuno svjesni da nemaju nadležnost i da vrši smišljene kriminalne radnje, evo još uvijek nisu uspjeli da me ubiju u sadejstvu sa pripadnicima narko ili auto mafije ali uspjeli su ubiti dva policajca u Sarajevskom kantonu, sve zbog toga što nećete da radite posao za koji ste plaćeni, nećete da gonite kriminalne klanove nego smišljeno prikrivate astronomski kriminal i umjesto toga pokušavate uplašiti i ubiti časne građane. Mene možda i uspijete ubiti jer ima i suviše kriminalaca u vašem kraju koji su spremni da izvrše taj zadatak ali me niste i nikada me nećete uplašiti a što se tiče ubijenih policajaca njihova krv je i na vašim rukama. KAO DA STA IH VI LIČNO LIKVIDIRALI...


UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA - MINISTARSTVU BEZBJEDNOSTI BIH - TUŽILAŠTVU BIH - SIPI - MUPU FEDERACIJE BIH - MEDIJIMA I GRAĐANIMA

OSNOVNOM SUDU U SOKOCU


Predmet:

89 0 K 058509 18 KPS

TUŽILAČKA MAFIJA

ZDENKO BAJO

UBIJENA SU DVA POLICAJCA, MOŽETE BITI PONOSNI KAO DA STE VI LIČNO ISPALILI RAFAL

Napomena : Predmeti 89 0 K 058509 18 KPS, T17 0 KT 0006630 15 su potpuno nelegalni i nezakoniti, vode ih nenadležno OJT Istočno Sarajevo i nenadležni Osnovni sud u Sokocu na osnovu svjesno montirane dokumentacije bez ikakvog rješenja o nadležnosti te će svi naredni dokumenti istovremeno biti dostavljani i VSTV-u odnosno UDT-a, kao dopuna za disciplinski postupak o čemu su prijavljeni obavješteni rješenjem 01-07-10-28-121/2018 od 30.07.2018.
Naslov se odnosi na pripadnike prije svega OJT Istočno Sarajevo, koje na svojoj teritoriji ima najjače kriminalne klanove u BIH, gdje se nesmetano trguje i transportuje narkoticima i automobilima, nabavljenim ili ukradenim u obližnjoj Federaciji BIH a po obavljenim "poslićima" kriminalci bježe u zagrljaj i zaštitu saučesnika iz policije i tužilaštva na području djelovanja OJTIS.
VEZU SA "INSTITUCIJAMA" U REPUBLIKE SRPSKE ISTIČU I U POLICIJI KANTONA SARAJEVO : Komesar policije KS Mevludin Halilović obraćajući se vijećnicima rekao je da je trenutna sigurnosna situacija u KS narušena, (https://www.klix.ba/vijesti/bih/ubistvo-dva-sarajevska-policajca-ov-nazvalo-teroristickim-aktom-pretresi-na-sest-lokacija/181027040).
"Pretposljednji slučaj se također desio na području Općine Novi Grad gdje je jedna patrola napadnuta vatrenim oružjem. Osobe su se uputile na području RS, tamo je pronađeno vozilo, ali nije bilo drugih rezutlata. Tužilaštvo KS nakon jučerašnjeg događaja formiralo je tužilački tim, uključene su sve policijske agencije, obradili smo više osoba. U toku su pretresi na području Pala i Istočnog Sarajevao na šest lokacija. Angažovani su pripadnici MUP-a RS i SIPA-e, a MUP KS je pripravnost podigao na najviši nivo. Nastojimo doći do podataka o osobama i izvršiocima, rekao je Halilović."

26.10.2018. na Alipašinom polju, području Sarajevskog kantona, prilikom pokušaja da spriječe krađu automobila, na policijsku patrolu je otvorena vatra iz automatskog oružja a kao posljedica toga je da su oba policajca smrtno stradala.
U svojim ranijim dopisima sam pominjao snagu narko mafije i auto mafije, na području Istočnog Sarajeva te pokušaje pojedinaca iz njihovih redova da me likvidiraju, kao i mogućnost da me presretnu prilikom nekog od "dobrovoljnih" dolazaka na Sokolac, što se i desilo prilikom posljednjeg nasilnog dovođenja.
Iako sam više puta istakao da imam velikih problema sa disanjem zbog alergije na ambroziju i tražio hitnu pomoć i od sudske policije i od sudije, nisam je dobio nego sam ostavljen na ulici u Sokocu, kao meta lokalnim kriminalcima.
Srećom nisam odveden u tišini iz Bijeljine, kako je planirano, te je izgleda grupa povučena sa zadatka, pa me samo presreo samo jedan od njih, radoznao da vidi ko sam i vjerovatno, zbog čega je akcija otkazana.
Ali to je sad sporedna tema u odnosu na razrađeni mafijaški biznis auto mafije sa Romanije, odnosno teritorije Istočnog Sarajeva kao i narko mafije koje u velikom gradu kradu vozila i započinju transporte narkotika pa zahvaljujući entitetskoj granici bježe brzo iz zone djelovanja federalne policije i dolaze u zaštitu kod saučesnika iz tužilaštva i policije RS.
Ne smatram naravno da su svi umiješani ali je potpuno jasno da je odgovornost za razvijeni mafijaški biznis, isključivo na okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu a da i ne pominjem mnoga nerješena ubistva stara i po 15 ili 20 godina.
Takve kriminalne grupe su u dilu sa pojedinim tužiocima i policajcima koji im pružaju zaštitu u zamjenu za novac i naravno ne preduzimaju protiv njih - nikakve istrage a oni su spremni da im uzvrate i na takav način kao što je likvidacija pojedinih osoba kao što je u prošlosti bio Srđan Knežević ili Risto Jugović, pa čak i Ljubiša Savić Mauzer, (ubijen i Bijeljini od pripadnika klana iz Istočnog Sarajeva) a sada su isplanirali da mene likvidiraju, sve uz pomoć montirane optužnice tužilaštva u Istočnom Sarajevu i suda u Sokocu koji je zadužen da me dovede kao metu ubicama iz tog kraja.
Da je Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, uložilo barem trećinu truda na istrage protiv "auto mafije" u tom kraju, kao što se trudili da montiraju optužnicu protiv mene, iako nisu nadležni, da mjesecima i evo godinu i po, prikrivaju dokument kojim su falsifikovali nadležnost, do ova dva ubistva sigurno ne bi došlo.
Na sajtu OJTIS, ne postoji optužnica protiv mene a uporno traže moje dovođenje, dok sa druge strane u ovoj godini potvrđeno je svega 6 optužnica, što na broj od 10 tužilaca, iznosi nešto više od pola optužnice po tužiocu za cijelu godinu. Što se tiče suda u Sokocu, možda je optužnica koju su montirali protiv mene jedina ili imaju još jednu ili dve od onih 6 iz OJTIS-a i zato se svojski trude da održavaju taj predmet protiv mene kako bi stvorili privid bar nekog "rada" na polju krivičnih postupaka.
Ovo suštinski znači da tužioci u Istočnom Sarajevu ne rade apsolutno ništa, odnosno angažuju se samo ako je u pitanju neko toliko očigledno krivično djelo i osobe koje nemaju moć, pa samo u tim slučajevima podižu optužnice, dok su u sadejstvu sa političko tajkunskom mafijom i skupa učestvuju u krivičnim djelima odnosno u njihovom prikrivanju.
Da li je jedan od ubica policajaca, bio upravo momak koji me je presreo, kada sam išao od suda do autobuske stanice 27.09.2018. ili su ubice bile u grupi sa kojom je on sjedio i čekao da izađem iz sudnice ???
Možda se u Sarajevu ne zna ko je izvršio ubistva ali na području Istočnog Sarajeva koje kontrolišete tamošnje tužilaštvo, mnogima je poznato ko je tog dana bio u akciji a mnogo njih zna i ko se time bavi uključujući i policajce.
Ako su do sada i žmurili na takav kriminal, možete biti sigurni da im sada neće biti svejedno, kada znaju da su pripadnici auto mafije bez razmišljanja otvorili vatru na njihove kolege iz drugog entiteta, znajući da su spremni pucati i na njih u nekoj drugoj situaciji.
Time se vraćamo na početak ovog teksta i odgovornost prije svega okružnih tužilaca i sigurno pojedinih sudija za razvijanje ovog kriminala jer neće da gone počinioce tih krivičnih dijela i da bi koliko toliko pokazali da nešto rade, onda montiraju nepostojeće optužnice i fiktivne predmete protiv osoba sa drugih područja kao što sam ja.
Iako su akteri i iz tužilaštva i iz suda potpuno svjesni da nemaju nadležnost i da vrši smišljene kriminalne radnje, evo još uvijek nisu uspjeli da me ubiju u sadejstvu sa pripadnicima narko ili auto mafije ali uspjeli su ubiti dva policajca u Sarajevskom kantonu, sve zbog toga što nećete da radite posao za koji ste plaćeni, nećete da gonite kriminalne klanove nego smišljeno prikrivate astronomski kriminal i umjesto toga pokušavate uplašiti i ubiti časne građane.
Mene možda i uspijete ubiti jer ima i suviše kriminalaca u vašem kraju koji su spremni da izvrše taj zadatak ali me niste i nikada me nećete uplašiti a što se tiče ubijenih policajaca njihova krv je i na vašim rukama.
KAO DA STA IH VI LIČNO LIKVIDIRALI...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

27.10.2018.

PRIVATNI SERVISI MAFIJE

IAKO JE VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE NALOŽILO PISMENIM DOPISOM DA OJT ISTOČNO SARAJEVO I SUD U SOKOCU DOSTAVE DOKUMENT NA KOME ZASNIVAJU NADLEŽNOST, PROTIV MENE ZA TEŠKO KRIVIČNO DJELO "POVREDA UGLEDA SUDA" ONI TO NISU UČINILI JER JE TUŽILAŠTVO SMIŠLJENO FALSIFIKOVALO NADLEŽNOST A PO UPUTAMA IZ "CRNE KNJIGE" MAFIJAŠKOG BOSA MILA RONHILA...


VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

PRIVATNI SERVISI MAFIJE

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

NA RUKE PREDSJEDNIKU VSTV

Na osnovu ZOSPI-a, Ustava RS i prava iz ZOKP-u, podnosim :

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

1) DA LI SU OBUSTAVLJENE SVE RADNJE U KRIVIČNOM PREDMETU OJT ISTOČNO SARAJEVO, T17 0 KT 0006630 15, PROTIV MENE POKRENUTOM UZ KORIŠTENJE FALSIFIKOVANE DOKUMENTACIJE ?
2) DA LI SU OBUSTAVLJENE SVE RADNJE U KRIVIČNOM PREDMETU OSNOVNOG SUDA U SOKOCU, 89 0 K 058509 17 KPS, PROTIV MENE POKRENUTOM UZ KORIŠTENJE FALSIFIKOVANE DOKUMENTACIJE ?
3) DA LI SU EVIDENTIRANE MOJE ELEKTRONSKE PRITUŽBE PROTIV TUŽILACA I SUDIJA VEZANO ZA NJIHOVE KRIMINALNE RANJE I DISCIPLINSKE PREKRŠAJE U PREDMETIMA T17 0 KT 0006630 15 I 89 0 K 058509 17 KPS, PODNESENE:
- Pritužba protiv sudije i tužioca - 09. mart 2018. 02:54
- Pritužba za falsifikovanje činjeničnog stanja po 89 0 K 058509 17 KPS - 20. mart 2018. 18:00
- Pritužba protiv Borovčanin Luke i ostalih - 05. maj 2018. 02:21
- Pritužba protiv sudije Branke Malović - 27. maj 2018. 15:57
- Pritužba zbog zloupotrebe položaja za pripremanje ubistva - 05. jun 2018. 18:45

Poslao sam više pritužbi vezano za prekršaje oko nelegalnih - montiranih predmeta T17 0 KT 0006630 15 i 89 0 K 058509 17 KPS o kojima nisam dobio nikakvo obavještenje. Ali zato sam lično obavješten usmeno od g. Luke Borovčanina 12.03.2018. na Sokocu, da je on u komisiji UDT-a i da nijedna pritužba protiv njega "nije bila osnovana" te da ih sve drži u ladici. Očito je aludirao na moju pritužbu podnesenu 3 dana ranije 09.03.2018. 02:54. Iz svega se lako izvodi zaključak da g. Borovčanin Luka ne samo da sabotira pritužbe protiv sebe nego ih i prikriva s obzirom da niti o jednoj od 5 navedenih nemam nikakvih podataka a jasno je da se radi o kriminalnoj mreži koja je otvorila privremene predmete "GREŠKOM" kao pripremu za moju likvidaciju.
Osnovni sud u Sokocu formirao je krivični predmet 89 0 K 058509 17 KPS, protiv mene na osnovu montirane optužnice Okružnog tužilaštva u istočnom Sarajevu.
U toj optužnici za navodnu povredu ugleda suda, svoju nadležnost za postupanje opravdavaju odlukom Republičkog tužilaštva, (RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.) a u toj odluci nema ni pomena o dodjeljivanju neke krivične prijave protiv mene, nego naprotiv, glavni republički tužilac, dodjeljuje moju krivičnu prijavu protiv grupe kriminalaca za kreiranje falsifikata, njegovo puštanje u pravni promet i pokušaj prikrivanja tog krivičnog djela.
Dokument o nadležnosti sam tražio više puta počev od juna 2017. pa nadalje i od Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu i od osnovnog suda u Sokocu a isti su odbijali da mi dostave bilo kakvu dokumentaciju.
Nedavno sam u sudski spis, poslao kopiju odluke Republičkog tužilaštva iz koje se vidi da se radi o brutalnoj zloupotrebi položaja i montiranju optužnice sa ciljem da budem odvučen na udaljenu lokaciju i likvidiran.
Ponovo sam pismeno poslao zahtjeve vezano za taj predmet a iz osnovnog suda u Sokocu odbijaju i dalje da mi dostave dokumentaciju, te stoga tražim od VSTV, da mi dostavi tražene podatke i dovede u red privatne servise mafije u Sokocu i Istočnom Sarajevu...

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

26.10.2018.

DOKAZI ZA PRETRES 80 0 PR 092159 17 PR

Svi predloženi dokazi su relevantni za član 7 ZOJRIM-u, zahtjev podnesen po tom osnovu, prava iz člana 32 Ustava RS i polazni stav da je RS, okupatorska, teroristička, lopovska, lažljiva, zločinačka organizacija. U nastavku će biti podjeljeni na grupe ali neki dokazi iz jedne grupe biće korišteni i za dokazivanje drugih argumenata...


REPUBLICI SRPSKOJ

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL

DOKAZI ZA PRETRES 80 0 PR 092159 17 PR

Predmet : 80 0 Pr 092159 17 Pr
Napomena: Svi predloženi dokazi su relevantni za član 7 ZOJRIM-u, zahtjev podnesen po tom osnovu, prava iz člana 32 Ustava RS i polazni stav da je RS, okupatorska, teroristička, lopovska, lažljiva, zločinačka organizacija. U nastavku će biti podjeljeni na grupe ali neki dokazi iz jedne grupe biće korišteni i za dokazivanje drugih argumenata.
DOKAZI I SPISI U POSJEDU REPUBLIKE SRPSKE KOJE TREBA PRIBAVITI SUDSKOM NAREDBOM
Osim navedenog u podnesku "ZAHTJEV PREKRŠAJNOM SUDU" predlažem da se izvrši uvid u predmete : 80 1 Pr 000670 10, 80 1 Pr 004323 11 Pr, 80 1 Pr 004601 11 Pr, 80 1 Pr 007070 12 Pr, 80 1 Pr 082502 17 Pr te 80 0 P 057426 14 P. Zakon o sudovima RS, Zakon o krivičnom postupku RS, Ustav RS. Svi dokazi se nalaze na priloženom disku u audio - video fajlovima ili skeniranim dokumentima a dio je i odštampan.
DOKAZI O KRIMINALNOM RADU REPUBLIKE SRPSKE VEZANO ZA ČINJENIČNI OPIS
Izlazak sunca Bijeljina, T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017. Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017. Obavjest po predmetu T17 0 KT 0006630 15, Zahtjev za informacije 29.01.2018. Zahtjev za sudsku naredbu u predmetu 89 0 K 058509 17 KPS, RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015. Krivična prijava protiv Vakičić, Đurića i ostalih, PRS JP 18-17 od 07.04.2017. Zahtjev sudiji Đurić Dragoljubu, Zahtjev sudu za izvinjenje, Zahtjev i obavještenje po predmetu 80 1 Pr 082502 17, Crna knjiga, Četnici i treći rajh, Konstitutivni fašizam, Firerova naredba i Sudska policija (video), Dragičević se potukao, opljačkao kuću i skočio u rijeku, Ne mogu odgovoriti na pitanje da li je David bio u kući, Okružno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv mrtvog Davida Dragičevića.
DOKAZNI MATERIJAL O KREDIBILITETU SVJEDOKA, KONSTANTNIM LAŽIMA I FALSIFIKATIMA REPUBLIKE SRPSKE
Krivična prijava protiv Danka Borovčanina 01.09.2017. Zapisnik 80 1 Pr 004323 11 Pr, Rjesenje 80 1 Pr 000670 10 Pr, Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp, Pritužba na SP 28.08.2017. Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016. Zabilješka 1292-12, Protestni plakat, Odluka po laznoj prijavi, (Naredba T15 0 KT 0002365 10).
DOKUMENTACIJA O NELEGALNOSTI, ZLOČINAČKOJ I FAŠISTIČKOJ PRIRODI REPUBLIKE SRPSKE
Smjena Nikole Poplašena, Dodiku se nije svidjela presuda suda, pa je najavio njegovo ukidanje, Pljačka decenije, Sa IP adrese VSTV-a prebacivani milioni KM, Slavisa Bobar hapšenje, Vukelic ubistvo, Agent (audio), Borovčanin (audio).
DIO DOKAZA O SMIŠLJANOM PRIKRIVANJU ZLOČINA
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128), Dječji ruksak, Snimci dokaza krivičnih djela, Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017. Zahtjev za informacije MUP-u 04.03.2011. Zahtjev za deponovanje 01.09.2009. Zahtjev za informacije MUP-u 04.03.2011. Zabilješka 1419-10, Zabiljeska 06.08.2010. Zahtjev za OJT Bijeljina 15.01.2014. Izjave aktera sverca i ubistva, Otpust iz bolnice 17.12.2012.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

25.10.2018.

PRITUŽBA PROTIV VIŠE LICA ZA DISCIPLINSKE PREKRŠAJE

Intenzivniji pokušaj da budem odveden na udaljenu lokaciju gdje bih bio ubijen, dešavaju se od marta 2017. a već od juna te godine u takve aktivnosti se uključuju i takozvane zvanične institucije, odnosno prvo tužilaštvo koje pokušava da me dovede na udaljenu lokaciju a sve na osnovu nelegalne istrage. U međuvremenu je kao što se zna došlo do ubistva Davida Dragičevića i više od 100 dana se to pokušavalo prikriti i predstaviti kao nesretan slučaj ali zbog pritiska građana morala se na kraju pokrenuti istraga i zločin okvalifikovati kao ubistvo...


VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA

PRITUŽBA PROTIV VIŠE LICA ZA DISCIPLINSKE PREKRŠAJE

Na osnovu ZOVSITV-u, Član 56. Disciplinski prekršaji sudija, stavovi :
1. povreda načela nepristrasnosti; 2. postupanje s pristrasnošću i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke; 3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema strankama u postupku, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama; 6. korištenje dužnosti sudije kako bi se pribavile neopravdane koristi za sebe ili druge osobe; 8. nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti; 22. ponašanje u sudu i izvan suda koje šteti ugledu sudijske dužnosti; 23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudstva.
Veza : T17 0 KT 0006630 15 i 89 0 K 058509 17 KPS, (Luka Borovčanin, Rajko Čalović, Stanko Nuić, Branka Malović, te sekretari tužilaštva i suda)
OBRAZLOŽENJE
Već sam obavjestio javnost i vas da je grupa kriminalaca iz MUP-a, tužilaštva i suda zloupotrijebila svoj položaj i sačinila plan da na osnovu falsifikovane dokumentacije, odnosno pozivajući se na nepostojeću odluku, montira nelegalnu optužnicu protiv mene, (T17 0 KT 0006630 15) sa ciljem da me tajno nadziru u okviru nezakonitih istražnih radnji te koristeći se tim podacima i svojim ovlaštenjima navedu na udaljenu lokaciju i likvidiraju na način kako je ubijan David Dragičevići u Banjaluci.
Iako sam više puta zahtijevao, pismeno od Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu a potom i osnovnog suda u Sokocu da mi dostave odluku na kojoj zasnivaju svoju nadležnost oni to nisu učinili jer bi tako propao i bio razotkriven njihovu podmukli plan.
Nema nikakvih šansi da se tu radilo o nekoj grešci jer su uključene najmanje 4 osobe iz tužilaštva i suda a pogotovo zbog toga što sam više puta pismeno upozoravao da oni nisu nadležni za područje Bijeljine.
Intenzivniji pokušaj da budem odveden na udaljenu lokaciju gdje bih bio ubijen, dešavaju se od marta 2017. a već od juna te godine u takve aktivnosti se uključuju i takozvane zvanične institucije, odnosno prvo tužilaštvo koje pokušava da me dovede na udaljenu lokaciju a sve na osnovu nelegalne istrage.
U međuvremenu je kao što se zna došlo do ubistva Davida Dragičevića i više od 100 dana se to pokušavalo prikriti i predstaviti kao nesretan slučaj ali zbog pritiska građana morala se na kraju pokrenuti istraga i zločin okvalifikovati kao ubistvo.
Sve ovo je posljedica javno izrečene naredbe vrhovnog mafijaškog bosa, Dodik Milorada da se formira "CRNA KNJIGA" i njegovi ljudi u institucijama bore, (lažno ih optužuju i likvidiraju) protiv imena koja su njegovoj mafijaškoj mreži nanijeli štetu a takvi smo Dragičević i ja i naravno mnogi drugi koji su likvidirani ranije počev od Milana Vukelića koga je mafijaška organizacija raznijela eksplozivom i već preko 10 godina prikriva počinioce tog zločina.
Uprkos opstrukcijama kriminalaca iz tužilaštva i suda uspio sam dobiti dopis na kome su falsifikovali svoju nadležnost i razotkrio njihovu mahinacija odnosno odlukom republičkog tužilaštva, (RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.) dodjeljuje se moja krivična prijava protiv više lica u rad okružnom tužilaštvu Istočno Sarajevo a ne bilo kakva prijava protiv mene.
A onda kada sam uz prilog "Dokaz o montiranju i nezakonitosti optužnice T17 0 KT 0006630 15" taj dopis dostavio okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu i osnovnom sudu u Sokocu, pismeno sam zatražio, (Zahtjev za OJT Istočno Sarajevo od 05.05.2018. i Zahtjev za Osnovni sud u Sokocu od 05.05.2018.) odgovore da li su nelegalni predmeti koje su otvorili protiv mene obustavljeni na šta opet nisam dobio nikakvu pismeno obavještenje.
Više puta sam telefonom pozivao osnovni sud u Sokocu i Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu sa zahtjevom da dobijem pismeni odgovor kako bih dalje štitio svoje pravne interese i sve što sam uspio je da budem obaviješten kako su moji pismeni zahtjevi uloženi u spis a postupajući tužilac Stanko Nuić i sudija Branka Malović su se sakrili i ne reaguju pokušavajući prikriti svoj i kriminal saučesnika u radnjama koje su trebale rezultirati mojim ubistvom.
U prilogu ove pritužbe su odluka republičkog tužilaštva iz koje se vidi da su sve radnje protiv mene nelegalne te zahtjevi koje sam uputio tužilaštvu i sudu a prema strukturi i organizaciji osim već navedenih za ovo razbojništvo su odgovorni predsjednik osnovnog suda u Sokocu Luka Borovčanin te glavni okružni tužilac u Istočnom Sarajevu Rajko Čalović i sekretari tužilaštva i suda.
Na kraju, pošto su krivci iz OJT Istočno Sarajevo i Osnovnog suda u Sokucu, odbijali dostaviti podatke iako sam formalno strana u postupku, poslao sam i Zahtjev za Vrhovni sud RS od 12.06.2018. sa pitanjem da li je eventualno od njih dostavljemn neki predmet u rad sudu u Sokocu, na koji sam dobio odgovor sačinjen već nakon 2 dana "Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018." u kome stoji da ne postoji krivični predmet protiv mene. Očito da su pojedine osobe shvatile sud i tužilaštvo kao privatne firme u kojima mogu da rade šta god im padne na pamet bez ikakve veze sa važećim zakonskim propisima...
Koje su konkretno osobe u pitanju neće vam biti teško da ustanovite pa ponavljam i ističem da se ovdje ne radi samo o banalnom prikrivanju dokumentacije i neodgovaranju na pismene zahtjeve iako sam formalno stranka u postupku nego o pokušaju zataškavanja priprema za likvidaciju i planiranja mog ubistva.

PRILOZI

RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Dokaz o montiranju i nezakonitosti optužnice T17 0 KT 0006630 15
Zahtjev za OJT Istočno Sarajevo od 05.05.2018.
Zahtjev za Osnovni sud u Sokocu od 05.05.2018.
Zahtjev za Vrhovni sud RS od 12.06.2018.
Vrhovni sud RS 118-0 SuI-18-000 176 od 14.06.2018.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

24.10.2018.

ZAHTJEV ZA ISKLJUČENJE SUDIJE ZBOG SMIŠLJENOG OTIMANJA GARANTOVANIH PRAVA

Sudija Marković Jelena, planski i uporno radi za mafiju, ne samo brutalno kršeći sve zakonske odredbe nego i piše laži u presudama da bi prikrila ubistva i pljačke. I onda kada je uhvaćena u kriminalu, prikriva se njena izjava o tome. Umjesto da takve sudije završe na robiji, omogućava im se da i dalje saučestvuju u teroru nad građanima...


OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREDSJEDNIKU SUDA


Predmet: 80 0 P 077873 16 P

ZDENKO BAJO - REPUBLIKA SRPSKA

ZAHTJEV ZA ISKLJUČENJE SUDIJE ZBOG SMIŠLJENOG OTIMANJA GARANTOVANIH PRAVA

Na osnovu ZPP-u član 358 i 357, stav "Sudija može da bude izuzet ili isključen ako postoje okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristrasnost, kao što je bliski odnos sa nekom od stranaka ili postoje bilo koji drugi razlozi koji mogu dovesti u pitanje njegovu nepristrasnost...
Osoba Marković Jelena je u presudi 80 0 P 080317 18 P, napisala SMIŠLJENU LAŽ, da "postupaci još nisu završeni" protiv mene po prijavi za "ugrožavanja sigurnosti", sa ciljem da mi OTME, pravo garantovano članom 23 Ustava RS a koje se prema članu 48 istog Ustava NE MOŽE NI ODUZETI NI OGRANIČITI. Marković Jelena je više puta upozoravana i pismeno i usmeno na svoje kriminalne i razbojničke postupke te nema nikakvih šansi da je nenamjerno pogriješila a što je uostalom konstatovao i Okružni sud u Rješenju 80 0 P 039221 16 Gvl 2, utvrdivši da se ista bavi nepotrebnim stvarima koje nisu teme postupka. Marković Jelena nema nikakve veze ni sa pravom ni sa zakonom ni sa osnovnim sudom u Bijeljini ni sa Republikom Srpskom, nego nastupa isključivo kao zaštitnik interesa mafije.
OBRAZLOŽENJE
1) U drugom pasusu poslednje strane presude 80 0 P 080317 18 P, navedeno je citiram : Ovaj sud, kao parnični nema mogućnosti da se miješa u rad okružnog javnog tužilaštva u predkrivičnom postupku i u krivičnom postupku...
2) U prvom pasusu iste - poslednje strane presude 80 0 P 080317 18 P, navedeno je citiram : ...da je okružno tužilaštvo oduzelo tužiocu računar i druge stvari zbog sumnje na postojanje krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti i da postupci u vezi s tim nisu još završeni.
3) Osoba Marković Jelena je po svom nahođenju priklopila više spisa i bespotrebno ih prema sopstvenom priznanju analizirala ali ne pominje odakle, iz kog spisa potiče tvrdnja da postupci u vezi "ugrožavanja sigurnosti nisu završeni - ne pominje jer LAŽE.
4) Dokaz da je postupak po prijavi za ugrožavanje sigurnosti okončan je u prilogu "Naredba T15 0 KT 0002365 10" gdje je navedeno da nema elemenata ni tog niti bilo kog krivičnog djela a sada se osoba Marković Jelena usuđuje mješati u rad tužilaštva, NEGIRATI I PREINAČAVATI odluku tužilaštva, kako bi opravdala prikrivanje dokumentacije koja je prikupljana u tom postupku.
5) Podatke o mom kretanju, mojoj porodici i sav materijal koji je prikupljan po osnovu te LAŽNE PRIJAVE, imaju saučesnici Marković Jelene iz mafijaške zločinačke organizacije, koji ih koriste pri pokušajima da me ubiju. Dio dokaza o tome sam ranije predao presjednku suda a može se pročitati na web adresi "http://replikanakriminaluvlasti2.blogger.ba/arhiva/2015/08/07/391972". To je suštinski nebitno za pravo iz člana 23 i ovaj zahtjev jer je više nego dovoljan dokaz da sudija Marković LAŽE i negira odluku tužilaštva "Naredba T15 0 KT 0002365 10".
6) U ovom predmetu, jedna od tačaka je pravo garantovano članom 23 Ustava RS te sam pismenim zahtjevom "PRIJEDLOG ZA PRIMJENU ČLANA 23 USTAVA RS I 131 -135 ZPP U PREDMETU 80 0 P 077873 16 P" tražio da se taj materijal obezbijedi u postupku na šta nije bilo nikakve reakcije sudije Marković Jelene. S obzirom da je pišući laži u drugom postupku izvršila udar na ne samo moja nego i prava svih građana, udar na ustavni poredak, očito je da osoba Marković Jelena nastavlja sa svojim razbojništvom i dalje i da nama namjeru poštovati zakon i prava. Ukoliko RS, ostavi tu kriminalku u postupku, s obzirom da je sama u dogovoru sa Radujko Milanom predložila kao dokaz i spis 80 0 P 080317 18 P, ja ću detaljno obrazložiti njene zločinačke radnje a koje sam samo manji dio opisao u žalbi na presudu...

Zahtijevam da predsjednik osnovnog suda u Bijeljini ustanovi odakle potiče LAŽ, Marković Jelene da postupci protiv mene za "ugrožavanje sigurnosti" kada je odnesen i računar, "nisu završeni" i da njenu pismenu izjavu dobijem uz odluku po ovom mom zahtjevu.
Neću trošiti vrijeme da opisujem mnogobrojne smišljene kriminalne radnje osobe Marković Jelene, nego ću istaći samo jedan brutalni napad na prava garantovana Ustavom na ne samo moje pravo nego pravo garantovano svim građanima.
To je suštinski napad na ustavni poredak jer pripadnici mafije bezočno otimaju građanima prava garantovana Ustavom iako se ta prava prema članu 48 istog Ustava ne mogu ni oduzeti ni ograničiti.
Ovdje je konkretno sudija Marković Jelena u presudi izmislila, odnosno slagala da istražne radnje po krivičnoj prijavi protiv mene za ugrožavanje sigurnosti nisu završene samo da bi otela pravo garantovano članom 23 Ustava Republike Srpske i spriječila da dobijem dokumentaciju na koju imam pravo o otvaranju i pregledu računala te nadzoru nada mnom.
Pripadnici mafije nikada nisu ni poštovali ovo pravo nego ga smišljeno otimaju kako bi imali sredstvo ucjenjivanja i došli do podataka o svakom građaninu.
Ti podaci se po potrebi dostavljaju plaćenim ubicama odnosno saučesnicima iz kriminalnih krugova koji potom likvidiraju žrtvu na način kako je to nedavno izvršeno u Banjaluci nad Davidom Dragičevićem koji je isto kao i ja bio pod nadzorom fašističkog mafijaškog režima dodik milorada čiji je član i Marković Jelena. S obzirom da je to pokušano i prema meni tretiran osobu Marković Jelenu kao pripadnika mafije i saučesnika u otimanju mojih prava i pokušaju ubistva.

PRILOG

Naredba T15 0 KT 0002365 10

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

23.10.2018.

DOPIS PREKRŠAJNOM SUDU PO 80 0 PR 092159 17 PR

Ovo nije prva nego samo jedna od obilja laži službenika RS, te s obzirom da i MUP i ostali organi odbijaju da mi uruče dokumentaciju a nije mi dostavljen ni dokazni materijal koji je naveden u zahtjevim MUP-a, predlažem da sud u roku od 8 dana obustavi ovaj postupak jer je u suprotnosti sa zakonom i članovima 32 Ustava RS i 7 ZJRM-u, te ZOP-a i da me o tome pismeno obavjesti...

DOPIS PREKRŠAJNOM SUDU PO 80 0 PR 092159 17 PR


REPUBLICI SRPSKOJ

OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI - PREKRŠAJNI ODJEL

ZAHTJEV PREKRŠAJNOM SUDU

Predmet : 80 0 Pr 092159 17 Pr
Na osnovu Ustava RS, član 23, ZKP-u te ZOP, član 164 - Obezbjeđenje prisustva svjedoka na pretresu i pribavljanje dokaza, stav "(5) Ako isprava nije dostupna stranci koja želi da je podnese kao dokaz, ta stranka može zahtijevati od suda da izda sudski nalog radi pribavljanja tog dokaza.:
Obavještavam da sam tražio od sudske policije njihove zabilješke vezano za teme ovog postupka na šta mi je saopštio sudski policajac Mićić Zoran po izlasku iz kancelarije načelnika Borovčanin Danka da "SUDSKA POLICIJA NIJE SAČINJAVALA NIKAKVE ZABILJEŠKE". Ovo nije prva nego samo jedna od obilja laži službenika RS, te s obzirom da i MUP i ostali organi odbijaju da mi uruče dokumentaciju a nije mi dostavljen ni dokazni materijal koji je naveden u zahtjevim MUP-a, predlažem da sud u roku od 8 dana obustavi ovaj postupak jer je u suprotnosti sa zakonom i članovima 32 Ustava RS i 7 ZJRM-u, te ZOP-a i da me o tome pismeno obavjesti.
Ukoliko se to ne desi u nastavku postupka ću detaljno obrazložiti ova kršenja prava i zakona a s tim u vezi:

ZAHTIJEVAM

1) Da sud izda naredbu sudskoj policiji RS, da mi poštanskom pošiljkom, dostavi kopije svih zabilješki koje su sačinjavali o meni od 01.01.2017. do 01.06.2018.
2) Da sud izda naredbu MUP-RS da mi dostavi poštanskom pošiljkom, kopije svih dokaza - dokumenata koji su navedeni u zahtjevima za pokretanje postupka u ovom predmetu
3) DA SUD IZDA NALOG - NAREDBU, REPUBLICI SRPSKOJ, MUPU, OJT BIJELJINA, OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI, OJT ISTOČNO SARAJEVO, OSNOVNOM SUDU U SOKOCU DA MI ODMAH BEZ ODLAGANJA URUČE MATERIJAL KOJI SU PRIKUPLJALI O MENI, TRAŽEN VIŠE PUTA PO OSNOVU PRAVA GARANTOVANOG USTAVOM RS, ČLAN 23, JER ĆU GA KORISTITI KAO DOKAZ:
A) Kompletnu dokumentaciju o otvaranju, pregledu i vještačenju računara Compaq“ serijski broj 814DYSZ02R0, koji je Republika Srpska oduzela naredbom 12 0 K 001162 10 Kpp, 24.03.2010. i držala 9 mjeseci u svom posjedu, do 22.12.2010. lažno me prijavivši za "ugrožavanje sigurnosti".
B) Cjelokupan materijal, garantovano članom 23 Ustava RS, sačinjen, nadzorom, praćenjem i pretresanjem, poslije lažne prijave za "ugrožavanje sigurnosti" navedene u tački 1 i to svaki dokument nastao od 19.03.2010. do "NAREDBE DA SE NEĆE SPROVODITI ISTRAGA" Broj; T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012.
C) Cjelokupan materijal, garantovano članom 23 Ustava RS, ZKP-u i navedenom članu ZOP po predmetima T17 0 KT 0006630 15 i 89 0 K 058509 17 KPS prikupljan od 01.01.2013. do 01.06.2018.
4) Da sud izda naredbu OJT Istočno Sarajevo i Osnovnom sudu u Sokocu da dostave dokument - Naredbu ili Rješenje, na osnovu koga oni kao mjesno nenadležni i u suprotnosti sa ZOSRS, ZKP-u, zasnivaju svoju nadležnost.
5) S obzirom da ne mogu obezbijediti prisustvo svjedoka tražim da sud osigura dobrovoljno ili prisilno svjedočenje slijedećih osoba čije privatne adrese ne znam :
Mićić Zoran - OCSP u Bijeljini, Jovana Tomaš - OJT Istočno Sarajevo, Luka Borovčanin - Osnovni sud u Sokocu, Milan Nešković - PS Bijeljina II.
Ukoliko do 15.06.2018. ovaj nezakoniti postupak ne bude obustavljen i o tome ne dobijem pismeno obavještenje o drugim zahtjevima ću za nastavak postupka detaljno poslati dopis, po isteku tog roka...
OVO NIJE PITANJE DOBRE VOLJE BILO KOGA I PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE. OVO JE PRAVO GARANTOVANO USTAVOM KOJE NIKO, OD POLICIJE, TUŽILAŠTVA, SUDA, DO PREDSJEDNIKA I VLADE NE MOŽE I NE SMIJE ODUZIMATI NITI OGRANIČAVATI, ŠTO JE JASNO DEFINISANO ČLANOM 48, USTAVA REPUBLIKE SRPSKE.

PRILOG

Ultimatum

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

22.10.2018.

VRHOVNI SUD O MONTIRANOJ OPTUŽNICI

VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE PISMENO SE IZJASNIO DA NE POSTOJI NIKAKAV KRIVIČNI PREDMET U KOME SAM JA STRANKA U POSTUPKU ŠTO JE DODATNI DOKAZ DA JE U PITANJU SMIŠLJENI KRIMINALNI PLAN ZA MONTIRANJE FIKTIVNE OPTUŽNICE KAO POMOĆNOG SREDSTVA ZA PRIPREMU LIKVIDACIJE...

VRHOVNI SUD O MONTIRANOJ OPTUŽNICI


VRHOVNOM SUDU REPUBLIKE SRPSKE


Na osnovu ZOSPI-a, Ustava RS i prava iz ZOKP-u, podnosim :

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

1) DA LI JE VRHOVNI SUD RS, DONEO RJEŠENJE O DODJELJIVANJU OSNOVNOM SUDU U SOKOCU NA POSTUPANJE BILO KAKVOG PREDMETA U KOME SAM JA STRANA U POSTUPKU ?
2) UKOLIKO POSTOJI TAKVA ODLUKA, ZAHTIJEVAM DA MI SE DOSTAVI KOPIJA POŠTANSKOM POŠILJKOM.
Osnovni sud u Sokocu formirao je krivični predmet 89 0 K 058509 17 KPS, protiv mene na osnovu montirane optužnice Okružnog tužilaštva u istočnom Sarajevu.
U toj optužnici za navodnu povredu ugleda suda, svoju nadležnost za postupanje opravdavaju odlukom Republičkog tužilaštva, (RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.) a u toj odluci nema ni pomena o dodjeljivanju neke krivične prijave protiv mene, nego naprotiv, glavni republički tužilac, dodjeljuje moju krivičnu prijavu protiv grupe kriminalaca za kreiranje falsifikata, njegovo puštanje u pravni promet i pokušaj prikrivanja tog krivičnog djela.
Dokument o nadležnosti sam tražio više puta počev od juna 2017. pa nadalje i od Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu i od osnovnog suda u Sokocu a isti su odbijali da mi dostave bilo kakvu dokumentaciju.
Nedavno sam u sudski spis, poslao kopiju odluke Republičkog tužilaštva iz koje se vidi da se radi o brutalnoj zloupotrebi položaja i montiranju optužnice sa ciljem da budem odvučen na udaljenu lokaciju i likvidiran.
Ponovo sam pismeno poslao zahtjeve vezano za taj predmet a iz osnovnog suda u Sokocu odbijaju i dalje da mi dostave dokumentaciju, te stoga tražim od Vrhovnog suda RS da me obavijesti, postoji li bilo kakva odluka Vrhovnog suda RS, kojom se bilo kakav krivični predmet protiv mene, dodjeljuje u rad osnovnom sudu u Sokocu ?

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

21.10.2018.

PRIJAVA ZA VIŠE KRIVIČNIH DJELA PROTIV BOROVČANIN DANKA I OSTALIH

ZA SAMO 2 RADNA DANA TUŽILAŠTVO JE ZATVORILO ISTRAGU PROTIV MAFIJAŠKE GRUPE IZ REŽIMA. ZA TO VRIJEME NE MOŽE STIĆI NI JEDNA NAREDBA U POLICIJU A KAMOLI DA SE VRATI REZULTAT. OVO NEDVOSMISLENO ZNAČI DA NIJE VRŠENA NIKAKVA PROVJERA NITI ISTRAŽNE RADNJE A TO ŠTO SE SE RADILO OVAKO BRZO, NAJVJEROVATNIJE ZNAČI DA SPREMAJU NOVE MAHINACIJE I ZLOČINE...

PRIJAVA ZA VIŠE KRIVIČNIH DJELA PROTIV BOROVČANIN DANKA I OSTALIH

PRIJAVA JE KAKO SE VIDI I NA SLICI PREDATA 16.10.2018. (PRED KRAJ RADNOG VREMENA) A ISTRAGA JE OKONČANA POSLIJE SAMO 2, (DVA) RADNA DANA, VEĆ 19.10.2018. ŠTO ZNAČI DA SE NA NJOJ RADILO SAMO 17 I 18. NEKOME SE OČITO ZBOG JAKOG RAZLOGA ŽURILO DA ZATVORI RADNJE O OVIM GESTAPOVSKIM METODAMA:
- Slanje patrola sudske policije 12.03.2018. i 27.09.2018. za dovođenje bez primjerka i uručenja pismene naredbe.
- Vožnja službenim vozilom 12.03.2018. uz korištenje preko sat vremena mobilnog telefona.
- Neukazivanje hitne pomoći u Bijeljini 27.09.2018. poslije više mojih zahtjeva.
- Ostavljanje na ulici u Sokocu u teškom zdravstvenom stanju bez ukazane hitne pomoći.
- Izlaganje opasnosti zdravlja i života smišljenim bahatim i nehumanim postupkom.
- Ostavljenje mene kao mete, grupi koja je angažovana za moju likvidaciju.

ZA BOLJE SAGLEDAVANJE KRIMINALA DANKA BOROVČANINA, POTREBNO JE ZNATI NJEGOVU ULOGU I POSTUPKE PRETHODNIH GODINA, KAKO OVO ŠTO SE NEDAVNO DESILO NE BI DJELOVALO KAO GREŠKA ILI SLUČAJAN PREVID...
12.03.2018. kao načelnik sudske policije u Bijeljini, Danko Borovčanin je poslao patrolu od 3-je sudskih policajaca da me presretnu na ulici i transportuju za sud u Sokocu, bez pismene naredbe uz sebe, iako je to obavezno zakonom o krivičnom postupku. Sudski policajci su mi saopštili da imaju naredbu i ja sam to prihvatio te ušao u vozilo, očekujući da će mi je uručiti ali to nije urađeno jer je uopšte nisu imali uz sebe a kopija te naredbe mi je predata tek po dolasku na Sokolac, pošto je sudski policajac oko desetak minuta boravio u kancelariji predsjednika suda gdje je ista sačinjavanja. O svemu sam prije više mjeseci izvjestio VSTV i UDT po čemu se vodi postupak protiv odgovornih iz OJTIS i suda.
Tokom vožnje prema Sokocu pripadnik sudske policije je najmanje sat vremena jednom rukom držao volan a drugom mobilni telefon, koristeći ga kako sam čuo za svoje privatne poslove, čime je ugrožavao ne samo svoj život nego i svog kolege kao i mene što ga naravno nije uopšte zanimalo. To se može vidjeti na slici u prilogu.
Ovdje je bitno istaći da je kompletan postupak potpuno neregularan i smišljeno kriminalan s obzirom da je Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu pokrenulo predmet za "povredu ugleda suda" protiv mene iako za to nikada nisu dobili ovlaštenje, odnosno nisu taj predmet dobili u nadležnost.
Iz odluke Republičkog tužilaštva koju sam dobio direktno od glavnog republičkog tužioca, vidi se da se njima u rad, dodjeljuje moja krivična prijava protiv više lica, među kojima je i Borovčanin Danko, kao osoba koja je koristila i rasturala falsifikat sudskog rješenja načinjenog na moju štetu te je direktno zainteresovan da se to prikrije i ja ućutkam na bilo koje način a ova montirana optužnica je dio plana više lica na tu temu.
Naime, Borovčanin Danko već godinama smišljeno onemogućava pristup svim srodnicima ubijene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo tužilaštvu, kako bi ih spriječio da dostave dokaze o prikrivanju ubistva, iako za zabranu pristupa ne postoji nikakva naredba, nikakvo sudsko rješenje.
On je pokušao i pred tužilaštvom u Bijeljini da inicira bilo kakav krivični postupak protiv mene što mu nije uspjelo ali je to isto učinio, sa grupom lica i u svom rodnom kraju, odnosno pred Okružim tužilaštvom u Istočnom Sarajevu te je tako i došlo do ovih nelegalnih postupaka pred nenadležnim organima.
Da je u pitanju smišljeni kriminalni plan, dokaz je to što iz Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu već 16 mjeseci odbijaju da odgovori na moje pismene zahtjeve, da mi dostave kopiju odluke o nadležnosti, te čak ignorišu i dopise Visokog sudskog i tužilačkog vijeća a u posljednjem se jasno vidi da im se nalaže da dostave upravo kopiju o svojoj nadležnosti, što isti izbjegavaju.
Cilj toga je da se omogući Borovčanin Danku da me transportuje do Sokoca i tamo ostavi kao metu lokalnim bandama, svojim saučesnicima koji bi me likvidirali.
Nastavak tog plana se desio 27.09.2018. kada me je opet presrela patrola sudske policije sa lažnim saopštenjem da hoće da me odvedu do Osnovnog suda u Bijeljini i da imaju naredbu za to.
Ja sam to objašnjenje odmah prihvatio i krenuo prema vozilu, zatraživši usput da mi pokažu naredbu na šta su oni panično uzvratili da ima naredba koju sam ponovo zatražio. Oko desetak do 15 puta sam tražio da mi uruče naredbu, na šta su obavezni zakonom ali kako je oni nisu imali samo su panično ponavljali da "ima naredba, ima naredba" i naravno ne uručujući je.
Tako su u razgovoru uvjeravajući me da postoji naredba, pomenuli da je to u stvari naredba suda u Sokocu, čime se razotkrilo da u stvari žele tamo da me odvedu a na prevaru su htjeli da me ubace u vozilo, lažima o odvođenju u sud u Bijeljini.
Pošto je zakonom o krivičnom postupku, jasno propisano da pripadnik sudske policije uručuje naredbu pozvanom i poziva lice da pođe sa njim, ja sam odbio da uđem u vozilo i pozvao pripadnike policijske stanice Bijeljina II, koja se nalazila preko puta ulice.
Poslije oko pola minuta mog dozivanja, ulicu su prešla dvojica policajaca te sam im objasnio da pripadnici sudske policije želi da me odvedu bez pismene naredbe koju nisu pokazali, te zahtijevao da odmah sačine zapisnik o tome, kako bi ostao pisani trag mog odvođenja, odnosno to bi mi bila garancija, kakva takva da preživim, jer me ne bi mogli ubiti u tajnosti.
Pripadnici sudske policije bi morali znati da je njihova obaveza uručenje naredbe ali ovdje je glavna odgovornost na njihovom komandiru, načelniku Borovčanin Danku, koji ih je poslao na zadatak bez pismene naredbe.
U pitanju je u najmanju ruku nesavjestan rad u službi a iz narednih događaja se može vidjeti da su u pitanju i teža krivična djela.
Pošto sudska policija nije imala naredbu a pripadnici policijske stanice Bijeljina II, nisu htjeli da sačine zabilješku o tome, ja sam rekao da ću odmah da se udaljim, s obzirom da ne postoji nikakvo rješenje i krenuo, te sam napadnut sa leđa od 4 policijska službenika.
Odmah sam im ponudio da ću dobrovoljno prihvatiti da mi stave lisice jer je moj cilj i bio da se sve evidentira, što su oni i prihvatili te me sa lisicama na leđima odveli u prostorije njihove stanice.
Tamo sam odmah zatražio hitnu pomoć, zbog tegoba od polena ambrozije, odnosno otežanog disanja koje se javlja u ovom jesenjem periodu u trajanju od dva do 3 mjeseca svake godine a što je dobro poznato praktično ne samo svim sudskim policajcima nego i mnogim okružnim tužiocima i sudijama u Bijeljini.
Jedan od sudskih policajaca je u međuvremenu doneo naredbu i bili su u kontaktu sa komandom ali uprkos mojih desetak puta ponovljenih zahtjeva da se pozove hitna pomoć to nije učinjeno, nego su me transportovali na Sokolac i to dobrim dijelom iznad dozvoljene brzine što sam zaključio po tome što je uključena sirena u vozilu.
Zahvaljujući jednom humanom pripadniku sudske policije koji mi je kupio flaširanu vodu, koliko-toliko su mi bile olakšane tegobe ali sam tokom vožnje dva puta povraćao sa izuzetno teškim posljedicama, što očekujem da će posvjedočiti i sudski policajci.
Probleme zdravstvene prirode i zahtjeve za hitnu pomoć sam saopštio i po dolasku na Sokolac, sudiji Branki Malović te sam cijelo vrijeme stajao u kancelariji sa kesom u rukama, kako ne bih slučajno povraćao na pod i tepih u njenoj kancelariji. Poslije svega, pripadnici sudske policije, pod komandom Borovčanin Danka su, iako sam zahtijevao da mi se ukaže hitna pomoć ostavili me na ulici u Sokocu, da se sam snalazim u veoma teškom stanju.
Kako su me u prethodne dvije godine više puta kontaktirale nepoznate osobe sa različitim povodima, pokušavajući da me odvedu na neku udaljenu lokaciju, bio sam spreman i na ovu mogućnost, te sam prvo ušao u jedan ugostiteljski objekat i uspostavio internet vezu sa sestrom i prijateljima, obavijestivši ih o svemu.
Istovremeno sam se informisao o lokaciji autobuske stanice i nekih pola sata potom krenuo, te me je oko 50 m ispred, presreo visok, krupan, mlad čovjek, ispitujući za detalje: "Ko sam, odakle sam, kako mi je ime, zašto sam tu, šta imam u kesi i slično, čak se predstavivši kao inspektor.
Očito je u pitanju jedan pripadnik grupe, koja je angažovana da me dočeka i likvidira ali su povučeni sa zadatog plana s obzirom da nisam odveden u tajnosti iz Bijeljine nego je više prolaznika vidjelo o čemu se radi kao i pripadnici policijske stanice Bijeljina II.
Dokaz da sam ostavljen na ulicama u Sokocu je autobuska karta "Sokolac - Bijeljina" koja pokazuje podmuklost i bezobrazluk načelnika Borovčanina, koji je službenicima sudske policije naredio da osobu u teškom zdravstvenom stanju koja traži hitnu pomoć izbace na ulicu po unapred pripremljenom planu da je presretnu plaćene ubice.
Povodom ovih događaja sam zahtijevao pismene zabilješke od sudske policije što nije učinjeno sa besmislenim izgovorom, (Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 09.10.2018.) da to tražim od suda iako sam im u prilogu dostavio upravo dokument suda u kome je navedeno da imam pravo uvida u sve predmete i dokumente koji mi mogu ići u prilog. Načelnik Borovčanin je nesporno naredio podređenima šta da napišu ali sasvim sigurno je i sam sačinio zabilješku sa obiljem laži u svom maniru te želi prikriti svoje kriminalne aktivnosti i uticati na svjedoke i iz policijske stanice da lažno predstave događaj.
PODSJEĆAM DA JE BOROVČANIN DANKO GODINAMA NAREĐIVAO PODREĐENIMA FAŠISTIČKI TRETMAN ZABRANE PRISTUPA SVIM SRODNICIMA UBIJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO IAKO ZA TO NIJE IMAO NIKAKVO RJEŠENJE NITI NAREDBU SUDA...
Nesporni saučesnici u pripremama za moju likvidaciju su Jovana Tomaš i Rajko Čalović iz OJTIS, koji su odgovorni za montiranje optužnice protiv mene bez posebnog odobrenja Republičkog tužilaštva što je neophodan preduslov da uopšte mogu djelovati izvan zakonske nadležnosti a uporno odbijanje preko 16 mjeseci da mi dostave kopiju odluke na koju su se pozvali je dokaz da nije u pitanju nikakva greška nego smišljeni i organizovani kriminal...

PRILOZI

Sudski policajac telefonira tokom vožnje
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018. dopisi
Autobuska karta Sokolac - Bijeljina od 27.09.2018.
Sudska policija SU-SP-3-331--10 od 09.10.2018.
Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS za 03.04.2018.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

20.10.2018.

PRITUŽBA ZA UPORNO KRŠENJE PRAVILA POSTUPKA I PRIKRIVANJE ZLOČINA

U PITANJU SU PRIPADNICI RAZBOJNIČKE FAŠISTIČKE BANDE KOJA JE OPLJAČKALA BANKE POD KONTROLOM VLADE RS I IZVRŠILA VELIKI BROJ "USPUTNIH" ZLOČINA, UBISTAVA, KRIJUMČARENJA ITD, TE SU SVJESNI DA JE DJEČJI RUKSAK SKINUT SA SMRTNO RANJENE IVONE BAJO, KRAJ KLUPKA KOJE AKO SE RASPLETE VODI KOMPLETNU BANDU NA PRAKTIČNO DOŽIVOTNU ROBIJU...

PRITUŽBA ZA UPORNO KRŠENJE PRAVILA POSTUPKA I PRIKRIVANJE ZLOČINA

Na osnovu člana 56 ZOVSITV-u, stavovi:
9. donošenje odluka kojim se očigledno krši zakon ili uporno i neopravdano kršenje pravila postupka; te
1. povreda načela nepristrasnosti; 2. postupanje s pristrasnošću i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke; 3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema strankama u postupku, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama; 6. korištenje dužnosti sudije kako bi se pribavile neopravdane koristi za sebe ili druge osobe; 23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudstva.


UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA - (VSTV-U)

PRITUŽBA PROTIV SUDIJE MARKOVIĆ JELENE ZBOG UPORNOG I NEOPRAVDANOG KRŠENJA PRAVILA POSTUPKA I SMIŠLJENOG PRIKRIVANJA ZLOČINA

SUDIJA MARKOVIĆ JELENA, KAKO JE UTVRDIO OKRUŽNI SUD U BIJELJINI U PREDMETU 80 0 P 039221, KRŠILA JE PRAVILA POSTUPKA I BAVILA SE TEMOM IZVAN TUŽBENOG ZAHTJEVA A ISTO JE TO UČINILA I SADA U PREDMETU 80 0 P 080317 18 P, NA ISTI NAČIN SA ISTIM CILJEM, DA ZAŠTITI POČINIOCE TEŠKIH KRIVIČNIH DJELE I DISKRIMINACIJE I OMOGUĆI IM DA NASTAVE SA ZLOČINIMA NESMETANO...
Kao uvod i dokaz za konstantno kriminalno i uporno kršenje pravila postupka ističem da je u prilogu "Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2" na drugoj strani, Okružni sud istakao - utvrdio da se u postupku nepotrebno bavilo "PRAVOM NA NAKNADU ŠTETE ZBOG SMRTI BLISKOG LICA, JER JA TO NISAM NI TRAŽIO". Sudija koja je postupala je Marković Jelena a više puta sam je pismeno i usmeno upozoravao da tema tužbenog zahtijeva nije UBISTVO IVONE BAJO, nego nematerijalna šteta koju je prouzrokovao AD Univerzal, (Bobar grupa) zbog uklanjanja materijalnog dokaza, privatnog vlasništva sa smrtno ranjene djevojčice. U pitanju je DJEČJI RUKSAK, koji je u vrijeme tog postupka, (2012 - 2013) bio u sudskom depou a moje tvrdnje da je kaiš dvostruko presječen i opran benzinom da se uklone tragovi masti i ulja sa kamiona koji je dovezao krijumčarenu robu su tretirane kao lupetanja poremećenog psihopate.
Ali da je sve to istina, potvrđeno je konačno u dokazu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" 15.04.2015. i konstatovano u kakvom je stanju taj predmet. Vizuelno se to može pogledati na prilogu "Snimci dječjeg ruksaka" a na snimcima načinjenim poslije preuzimanja, vidljivo je da je jak udarac oštrog predmeta osim što je dvostruko presjekao kaiš istovremeno i pokidao metalnu vođicu rajfešlusa.
Taj predmet je poslije povrata postao i jedna od tema tužbe protiv RS, iz koje prilažem prilog "Presuda 80 0 P 080317 18 P" a u kome se vidi da sudija Marković Jelena iako upozorena od strane drugostepenog suda, nastavlja na isti način da krši pravila postupka i praktično saučestvuje u više krivičnih djela pokušavajući da ih prikrije. Na poslednjoj strani presude, sudija Marković "objašnjava" zbog čega je odbacila SVE moje dokaze, (što je morala navesti na ročištu) i otkriva da je to "JEDNOSTAVNO IZ RAZLOGA ŠTO JE TUŽILAŠTVO OBUSTAVILO ISTRAGU O SMRTI IVONE BAJO IZ RAZLOGA ŠTO SE RADI O ZADESNOJ SMRTI A NE O NJENOM UBISTVU..."
Iz tužbenog zatjeva koji je citiran na početku presude, vidi se da NI U JEDNOJ TAČKI NEMA NI POMENA O NEKIM EVENTUALNIM PRAVIMA NA ODŠTETU ZBOG POGIBJE IVONE BAJO. Sudija Marković Jelena ne samo da ne navodi nigdje da li je i kaiš Dječjeg ruksaka "ZADESNO POGINUO" niti utvrđuje šta tužilaštvo kaže ili ne kaže, kako je došao u takvo stanje, nego taj predmet ne pominje nijednom riječju.
To bi bilo sasvim dovoljno za disciplinski postupak i zatvorsku kaznu za sudiju Marković u krivičnom postupku ali ću dadati još samo neke od obilja smišljenih prekršaja i krivičnih djela. Tako na početku zadnje strane sudija Marković piše GNUSNU LAŽ, da navodno "POSTUPCI PROTIV MENE ZA UGROŽAVANJE SIGURNOSTI JOŠ NISU ZAVRŠENI".
Po tom osnovu sam zahtijevao u dve tačke tužbenog zahtijeva da mi se uruče podaci o pregledu računara i nadzoru nada mnom po pravima garantovanih članovima 23 i 27 Ustava RS. Dokaz da osoba Marković Jelena bezočno laže, (ne navodi odakle joj je taj "izvor" laži) je prilog - odluka po laznoj prijavi "Naredba T15 0 KT 0002365 10" iz koje se vidi da je tužilaštvo donijelo naredbu o nesprovođenju istrage jer nisu našli za skoro 3 godine moju vezu sa bilo kakvim kriminalom a ne samo za to krivično djelo.
Iako u presudi sudija Marković piše da "NEMA MOGUĆNOSTI DA SE MJEŠA U RAD TUŽILAŠTVA U KRIVIČNOM POSTUPKU" te više puta pominje odluku o "ZADESNOJ SMRTI IVONE BAJO" ne navodeći iz kog spisa je to unela iako pogibija Ivone Bajo nije tema tužbenog zahtjeva, s druge strane se ista usuđuje negirati i poništavati odluku tužilaštva o nesprovođenju istrage protiv mene jer nije bilo krivičnog djela. DAKLE SUDIJA MARKOVIĆ TU ODLIKU NE PRIZNAJE I TVRDI DA ISTRAGA PO TOME JOŠ TRAJE SAMO DA BI MI OTELA PRAVO NA MATERIJAL GARANTOVAN ČLANOM 23 USTAVA RS...
Još jedna GNUSNA LAŽ, osobe Marković za koju opet ne navodi izvor je tvrdnja da "NASILNO, PO SVOM NAHOĐENJU, HOĆU DA PREGLEDAM SPISE IAKO NISAM ZAKONSKI NASLJEDNIK IVONE BAJO. Ovde su dakle dva osnova i to prvo, spisi po osnovu pogibije Ivone Bajo za šta sam u više predmeta priložio "Punomoć" a privatni predmeti porodice Bajo su mi predati naredbom suda u kojoj se konstatuje da sam PUNOMOĆNIK PORODICE BAJO.
Još jedan prilog "Naredba 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017." pokazuje da me sud opisuje i legitimiše kao PUNOMOĆNIKA OŠTEĆENIH te naređuje da se vrati i MREŽASTA METALNA KORPA, koja je tema jedne od tačaka u postupku 80 0 P 080317 18 P i opet sudija Marković, omalovažava Naredbe i odluke suda, tvrdeći da nisam legitimisan da preduzimam bilo kakve radnje ČAK I PODNOŠENJE KRIVIČNIH PRIJAVA, po osnovu pogibije Ivone Bajo, oštećenog ruksaka i slično.
Još jedan izuzetno bitan dokument je "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." u kome se prvo daje saglasnost OJT Bijeljina za povrat mrežaste korpe a onda još važnije navodi da "TUŽILAŠTVO NEMA SAZNANJA O OŠTEĆENJU DJEČJEG RUKSAKA". Taj ruksak je dakle tema tačke iz tužbenog zahtjeva i umjesto da utvrđuje činjenice o njemu, sudija Marković piše o Ivoni Bajo, čime smišljeno prikriva krivično djelo "oštećenje tuđe stvari" a onda i "sprečavanje dokazivanja" sve u strahu da taj predmet, MATERIJALNI DOKAZ, sa lica mjesta ne dobije status novog dokaza, kojim bi se utvrdilo više krivičnih djela kao što su krijumčarenje i ubistvo.
IZ OVIH DOKUMENATA PROIZILAZI DA OJT BIJELJINA NE ZNA NIŠTA O OŠTEĆENJU RUKSAKA NITI JE O TOME DONESENA BILO KAKVA ODLUKA, DA LI IMA VEZE SA POVREDAMA IVONE BAJO A SUDIJA MARKOVIĆ I NAČELNIK SUDSKE POLICIJE SU UPOZNATI SA TIM I SMIŠLJENO ME SPREČAVAJU DA TAJ DOKAZ I DOKUMENTACIJU PREDAM TUŽILAŠTVU...
Drugi osnov za pregledanje spisa je naravno lažna prijava protiv mene koja je okončana odlukom o nesprovođenju istrage a to je prizvelo pravo garantovano članom 23 ustava RS, no osim toga postoji i postupak protiv mene za "povredu ugleda suda" a dokaz za to je "Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS za 03.04.2018. u kome jasno stoji da okrivljeni Zdenko Bajo, citiram "IMA PRAVO DA RAZMATRA SPISE I PREDMETE KOJI MU IDU U KORIST". I opet se sudija Marković usuđuje MJEŠATI U RAD DRUGOG SUDA I TUŽILAŠTVA, usuđuje se OTIMATI MOJE PRAVO te piše da HOĆU PO SVOM NAHOĐENJU PREGLEDATI SPISE.
Ovde je očito samo to da se ja pozivam na garantovana prava i zahtijevam njihovo poštovanje a sudija Marković Jelena, izmišlja pravila, PO SVOM NAHOĐENJU, LAŽE BEZ KONTROLE I MJERE, SMIŠLJENO SAUČESTVUJE U PRIKRIVANJU TEŠKIH ZLOČINA I BRUTALNOM NAPADU NA GARANTOVANA PRAVA I USTAVNI POREDAK.
Te gluposti o nasilnim ulascima i bezrazložnim zahtjevima "po svom nahođenju" sudija Marković naravno ne pojašnjava ko joj je izvor nego opravdava FAŠISTIČKU RAZBOJNIČKU DISKRIMINACIJU o zabrani pristupa svim srodnicima Ivone Bajo koju vrši Borovčanin Danko, načelnik sudske policije. Naredbe o zabrani koje sam tražio i teme su tužbe, mi nikada nisu uručene niti omogućeno pravo žalbe, garantovano članom 16 Ustava RS, koje tako sudija Marković pokušava da OTME a da ne postoji nikakva naredba dokaz su prilozi "Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017." te "Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017." i "OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.". PONOVO SUDIJA MARKOVIĆ NEGIRA DRUGE DRŽAVNE ORGANE I IZMIŠLJA NEPOSTOJEĆE RAZLOGE ZA ZABRANU PRISTUPA.
Naredba, razlozi i osnov za FAŠISTIČKU DISKRIMINACIJU i zabranu pristupa ne postoje ali postoje razlozi zbog čega osoba Marković Jelena, Borovčanin Danko i njihovi saučesnici, pokušavaju brutalno da otimaju garantovana prava i na tome uporno istrajavaju.
U PITANJU SU PRIPADNICI RAZBOJNIČKE FAŠISTIČKE BANDE KOJA JE OPLJAČKALA BANKE POD KONTROLOM VLADE RS I IZVRŠILA VELIKI BROJ "USPUTNIH" ZLOČINA, UBISTAVA, KRIJUMČARENJA ITD, TE SU SVJESNI DA JE DJEČJI RUKSAK SKINUT SA SMRTNO RANJENE IVONE BAJO, KRAJ KLUPKA KOJE AKO SE RASPLETE VODI KOMPLETNU BANDU NA PRAKTIČNO DOŽIVOTNU ROBIJU...

PRILOZI

Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2
Presuda 80 0 P 080317 18 P
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Snimci dječjeg ruksaka
Naredba T15 0 KT 0002365 10
Punomoć

Naredba 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017. Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS za 03.04.2018.
Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017.
Osnovni sud 080-0-Su-17-000025 (-26) od 13.11.2017.
OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

18.10.2018.

DOPUNA 2 NA AP-1282-18

Teško da bi i djeca u osnovnoj školi, mogla napisati ovakvu besmislicu ali eto to je metod na koji se postupa u sudovima jer se na svaki način pokušava i dalje zataškati ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, izvršeno prilikom jedne od mafijaških radnji u zločinačkoj Bobar grupi, preko koje je opljačkano više milijardi maraka za šta odgovornost snose i pripadnici sudova, tužilaštva, te policije u Bijeljini, pa je sasvim jasno zbog čega nastavljaju sa brutalnim kršenjem zakona i otimanjem prava.


USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

DOPUNA 2 NA AP-1282-18

U skladu sa vašim obavještenjem i odredbama iz zakona odnosno pravilima ustavnog suda dostavljam vam dokumentaciju nastalu poslije podnošenja apelacije a predhodno sam u prvoj dopuni već dostavio materijal vezan za "Zahtjev za ponavljanje postupka 80 1 Pr 082502 17 Pr".
Tako sam u skladu sa odredbama zakona o prekršajima podnio taj zahtjev za ponavljanje postupka i priložio dokaze odnosno dokumente nastale po okončanju postupka iz kojih se vidi da nijedan sud niti tužilaštvo nisu donijeli rješenje o bilo kakvoj mjeri zabrani a koju je naredio načelnik sudske policije Danko Borovčanin da se provodi što je i dovelo do spornog događaja.
Dokazi su navedeni u popisu priloga, priloženi i uz Apelaciju a radi se o izjašnjenjima : "Okružni sud 012-0-SU-17-000 696 od 06.11.2017. Osnovni sud 080-0-Su-17-000025(-26) od 13.11.2017. i OT Bijeljina IT-24-17 od 17.11.2017.".
Taj prijedlog je odbijen rješenjem drugostepenog suda "Rješenje 80 0 Pr 082502 18 Pžp 2" gdje je na drugoj strani obrazloženo, citiram završni pasus:
"Shodno navedenom da zahtjev u suštini ne nudi niti nove činjenice niti nove dokaze već zahtjeva ponovnu ocjenu iznijetih navoda i činjenica koji su bili predmet ocjene tokom prvostepenog i drugostepenog postupka..."
Ovaj stav suda je bezočna manipulacija i grubo kršenje prava s obzirom da je prvostepeni dokazni postupak bio 28.07.2017. kada je i okončan a svega desetak dana kasnije u augustu je izjavljena žalba dok su sva 3 dokumenta koje sam dostavio kao nove činjenice, (navedena i ovde u uvodu) nastala u novembru 2011. što je 3-4 mjeseca kasnije.
Dakle, apsolutno je nemoguće da su se neki dokumenti iz novembra mjeseca mogli koristiti u dokaznom postupku održana 28.07.2011. 4 mjeseca ranije.
Teško da bi i djeca u osnovnoj školi, mogla napisati ovakvu besmislicu ali eto to je metod na koji se postupa u sudovima jer se na svaki način pokušava i dalje zataškati ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, izvršeno prilikom jedne od mafijaških radnji u zločinačkoj Bobar grupi, preko koje je opljačkano više milijardi maraka za šta odgovornost snose i pripadnici sudova, tužilaštva, te policije u Bijeljini, pa je sasvim jasno zbog čega nastavljaju sa brutalnim kršenjem zakona i otimanjem prava.
PODSJEĆAM DA JE REPUBLIKA SRPSKA ONEMOGUĆILA DA ISPITAM GLAVNOG SVJEDOKA LAZIĆ MILANA, ZA KOGA JE TVRDILA DA JE IZDAVAO NEKE NAREDBE, ŠTO JE U SUPROTNOSTI SA PRAVIMA KOJA SE GARANTUJU ZAKONOM A UMJESTO TOGA ME JE SUDIJA SEKULUĆ U DOKUMENTIMA, UNAPRIJED OPISIVALA KAO POČINIOCA PREKRŠAJA PRIJE BILO KAKVOG DOKAZNOG POSTUPKA.

PRILOG

Rješenje 80 0 Pr 082502 18 Pžp 2

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

16.10.2018.

SUDSKI POLICAJAC TELEFONIRAO PREKO SAT VREMENA PRILIKOM VOŽNJE

Fotografija je snimljena 12.03.2018. tokom transporta pred nenadležno tužilaštvo i sud. Kriminalna grupa i dalje pokušava da me odvuče tamo "dobrovoljno" ili prisilno i likvidira "zadesno". Podsjećam sve građane da je samo 6 dana kasnije nestao pa potom mučen i ubijen David Dragičević sa unaprijed podmetnutim lažnim dokazima i lažnom optužbom. Kriminalni klan će uskoro ponovo pokušati da me ubije. Ako se ne vratim, odgovorni su: DANKO BOROVČANIN, JOVANA TOMAŠ, RAJKO ČALOVIĆ, LUKA BOROVČANIN, DANICA STJEPANOVIĆ, NOVAK KOVAČEVIĆ, ĐURIĆ DRAGOLJUB, GRUHONJIĆ MUHAMED, DEBELJEVIĆ MILORAD, ŽELJKA VAKIČIĆ, MARKOVIĆ DRAGOSLAV, DARKO KOVRLIJA, CVIJETA SEKULIĆ, JELENA MARKOVIĆ, BRANKA MALOVIĆ, MIRA MEDIĆ, AID HANUŠIĆ I DRUGI, SVI UMJEŠANI U PRIKRIVANJE UBISTVA IVONE BAJO, SAČINJAVANJE FALSIFIKATA SUDSKOG RJEŠENJA, MONTIRANJE OPTUŽNICE PRED NENADLEŽNIM ORGANIMA I STVARANJE USLOVA ZA LIKVIDACIJU...

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU
INSPEKTORATU SUDSKE POLICIJE REPUBLIKE SRPSKE


OSNOVNOM SUDU U SOKOCU


Predmet:

89 0 K 058509 18 KPS

OJT ISTOČNO SARAJEVO

ZDENKO BAJO


SUDSKI POLICAJAC TELEFONIRAO PREKO SAT VREMENA PRILIKOM VOŽNJE

Napomena : Predmeti 89 0 K 058509 18 KPS, T17 0 KT 0006630 15 su potpuno nelegalni i nezakoniti, vode ih nenadležno OJT Istočno Sarajevo i nenadležni Osnovni sud u Sokocu na osnovu svjesno montirane dokumentacije bez ikakvog rješenja o nadležnosti te će svi naredni dokumenti istovremeno biti dostavljani i VSTV-u odnosno UDT-a, kao dopuna za disciplinski postupak o čemu su prijavljeni obavješteni rješenjem 01-07-10-28-121/2018 od 30.07.2018.
Fotografija koja je u prilogu, načinjena je 12.03.2018. tokom vožnje službenim automobilom sudske policije od Bijeljine do Sokoca.
Naime tog dana me je na ulici u Bijeljini presrela patrola sudske policije te su slagali da imaju naredbu za dovođenje u šta sam se uvjerio mnogo kasnije je mi je ta naredba predata tek na Sokocu kada je istu sudski policajac doneo iz kancelarije predsjednika suda.
Ovdje je bitno istaći da su prema zakonu o krivičnom postupku, službenici sudske policije dužni, odmah na licu mjesta, uručiti naredbu osobi i pozvati je da krene s njima što su oni dakle prekršili i svjesno slagali.
Ali ovdje je sada mnogo bitnija druga činjenica a to je da je tokom više od polovine puta sudski policajac konstantno koristio mobilni telefon u svoje privatne svrhe, ignorišući opasnost jer se radilo dobrim dijelom o planinskom putu kojim se kreću šlepere natovareni trupcima i drugi teški kamioni.
Opšte je poznata činjenica da je korištenje telefona tokom vožnje izuzetno opasno za svakog vozača a ovdje posebno u ovom slučaju jer je bio prisutan i njegov kolega, te ja u zadnjem dijelu službenog vozila, gdje sam bio zarobljen praktično u limenom sanduku bez mogućnosti da izađem u slučaju bilo kakve opasnosti.
Fotografija je načinjena kroz mali otvor pri krovu vozila i jasno se vidi kako uniformisani sudski policajac koristi telefon desnom rukom dok lijevom drži volan a u retrovizoru se čak vidi i odraz njegovog lica.
Neću se uopšte truditi da opisujem o kome se tačno radi niti ću navoditi njegovo ime jer taj neodgovorni službenik predstavlja kompletnu sudsku policiju a nadležni iz komande sudske policije u Banjaluci i osnovnog suda na Sokocu koji su naredili moje dovođenje pred nenadležni sud, znaju vrlo dobro ko je izvršavao taj zadatak.
Zbog istine, želim istaći da drugi sudski policajac ni jedne sekunde ni u odlasku ni u povratku nije koristio telefon, dok naprotiv kako sam istakao, ovaj gospodin koji se vidi na slici je najmanje sat vremena obavljao privatne razgovore.
Na sve ovo dodajem činjenicu da se radi o potpuno nezakonitim aktivnostima s obzirom da je Okružno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, nelegalno montiralo optužnicu praktično falsifikujući odluku Republičkog tužilaštva, kojom se moja krivična prijava protiv kriminalne grupe dodjeljuje njima u rad.
Umjesto toga, suprotno odluci Republičkog tužilaštva, oni su tu odluku iskoristili i uz nju montirali predmet po svom nahođenju, kako bi mogli dvije godine koristiti se posebnim istražnim radnjama i prikupljati podatke koji bi se koristili u sklopu priprema za moju likvidaciju.
Pošto njihovi saučesnici koji su angažovani tokom prethodne dvije godine nisu uspjeli u svojoj namjeri, prešlo se na drugi dio plana, da se navedem "samovoljno" na dolazak u Istočno Sarajevo ili evo da me prisilno dovede sudska policija, da mi se prijeti pritvorom, kako bih bar jednom "svojevoljno" došao, te bi me njihovi saučesnici iz lokalnih bandi tamo likvidirali "zadesno" po ustaljenoj šemi mafijaškog režima.
Već je 16 mjeseci prošlo od kada sam prvi put pismeno zahtjevao od Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu da mi dostave kopiju rješenja na osnovu koga tvrde da imaju nadležnost, što oni uporno odbijaju a to je jasan znak da se ne radi ni o kakvoj grešci nego o svjesnom kriminalom planu.
Stoga sam o svemu obavijestio i Visoko sudsko i tužilačko vijeće te podnio pritužbe protiv odgovornih na šta se nedavno reagovalo iz najviše pravosudne institucije te su dali nalog Okružnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu da postupi po mom zahtjevu i o tome ih obavijeste.
Istovremeno se i od suda u Sokocu tražilo da mi dostavi kopiju zapisnika što su i učinili a kako od tužilaštva nema nikakvog odgovora jasno je da oni ne poštuju čak ni Visoko sudsko i tužilačko vijeće, nego rade isključivo za interese političko tajkunske mafije, koja želi da likvidira sve one upisane u CRNU KNJIGU a koji je javno objavio i razotkrio Dodik Milorad.

PRILOZI

Fotografija telefoniranja tokom vožnje
Vstv 014-07-10-28-181-2018 od 04.10.2018. dopis

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

14.10.2018.

PRIKLJUČITE SE BORBI ZA PRAVDU NARODE

Vjerovatno mnogi i ne znaju koliki je obim prikrivanja zločina te ovom prilikom pozivamo sve građane da izađu na ulice i priključe se ovoj borbi jer ako ne zaustavimo ovaj mafijaški režim danas, sutra ćete i vi ili vaše dijete doći na njihov udar a tada će biti kasno...

PRIKLJUČITE SE BORBI ZA PRAVDU NARODE

Poslije konstantnog višedecenijskog organizovanog prikrivanja zločina i pljački od strane policije i tužilaštva, ove godine je narod konačno pokazao odlučnost u zahtjevima za istinom i počeli su masovni protesti u Banjaluci povodom ubistva Davida Dragičevića a također i u Sarajevu se organizuju protesti povodom prikrivanja ubistva Dženana Memića.
Ali nažalost, nisu to jedini zločini koji se organizovano prikrivaju jer postoji mnogo više zataškanih ubistava a među njima su i prikrivanje zločina nad Danijelom Aranđelović te Akifom Pirićem.

Članovi njihovih porodica su prije više godina, došli do novih dokaza, koji su smišljena prikrivani te ih prema zakonu o krivičnom postupku i predali uz krivičnu prijavu.
Iako nemaju nikakve odgovore ni objašnjenja za iznijete argumente, pripadnici tužilaštva i policije odbijaju da rade na slučajevima ubistava koje su prikrili i izbjegavaju razgovore sa podnosiocima prijava.
Takođe ni na pismene zahtjeve po pravu o slobodi pristupa informacijama se ne odgovara ili se u odgovorima pišu raznorazne gluposti koje nemaju nikakve veze sa postavljenim pitanjima.
S obzirom da je nastavljeno sa brutalnim napadima na njihova prava i prikrivanjima zločina, članovi porodice Pirić i Aranđelović su otpočeli miran protest na mjestu napada na njihova prava ali na žalost još niko od stanovnika Tuzle im se nije pridružio u toj borbi.
Vjerovatno mnogi i ne znaju koliki je obim prikrivanja zločina te ovom prilikom pozivamo sve građane da izađu na ulice i priključe se ovoj borbi jer ako ne zaustavimo ovaj mafijaški režim danas, sutra ćete i vi ili vaše dijete doći na njihov udar a tada će biti kasno...

UDRUGA "SPASA&MIRA"

12.10.2018.

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV MARKOVIĆ JELENE

Ovo je samo jedan dio monstruoznih zločinačkih radnji koje u kontinuitetu čine pripadnici OJT Bijeljina, sudova u Bijeljini a sada i udruženi zločinački poduhvat sa pripadnicima suda u Sokocu i OJT Istočno Sarajevo koji su montirali nelegalnu optužnicu i predmet sa ciljem da me prilikom povratka sa Sokoca ubiju i bace u Drinu odnosno likvidiraju na sličan način kako je to izvršeno u Banjaluci a sve poslije JAVNE NAREDBE DODIK MILORADA DA SE FORMIRA CRNA KNJIGA I NJIHOVI LJUDI IZ INSTITUCIJA, DA VODE BORBU PROTIV TIH IMENA...


Na osnovu članova 376 KZRS "Povreda zakona od strane sudije" i 347 "Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja":

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV MARKOVIĆ JELENE

Osoba Marković Jelena je i ranije smišljeno činila krivična djela a najbolji dokaz da je to tako je "Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2" u kome Okružni sud u Bijeljini potvrđuje moje više puta isticane stavove da sudija Marković, neće da se bavi tužbenim zahtjevom nego temama koje nemaju veze sa tužbom što je na drugoj strani tog rješenja.
Sudija Marković je nastavila sa svojim kriminalnim radom i otimanjem garantovanih prava što je ovog puta direktno ugrozilo moje zdravlje i život, te je dakle MARKOVIĆ JELENA KAO SUDIJA AKTIVNO SAUČESTVOVALA U RADNJAMA KOJE SU IZVRŠENE KAKO BI SE PROTIV MENE PODIGLA NEREGULARNA OPTUŽNICA PRED NENADLEŽNIM SUDOM NA TERITORIJI OPŠTINE SOKOLAC TE PRIPREMILO MOJE UBISTVO.
Sudija Jelena Marković je dakle i ranije smišljeno kršila odredbe zakona sa ciljem da meni nanesi štetu i prije svega pomogne drugim stranama u postupku a koje su bile direktno iz režima ili povezane sa režimom kao što su načelnik sudske policije, glavni okružni tužilac i Bobar grupa.
Ovom prilikom izvršila je više teških krivičnih djela pa prije svega ističem bezočno gaženje obaveze da štiti prava garantovana ustavom i zakonima, čime je direktno dovela u opasnost moje zdravlje i život.
Naime zahtijevao sam pismeno, VIŠE PUTA da sud, (Marković Jelena kao sudija) naredi dostavu materijala koji je prikupljan o meni po osnovu prava garantovanog Ustavom Republike Srpske, član 23, a koje se pravo prema članu 48 Ustava RS, ne može ni oduzeti ni ograničiti. Takođe sam se pozvao i na odredbe zakona o parničnom postupku članove 131 do 136 na istu dokumentaciju koju druga stranka nema pravo uskratiti ukoliko je prema zakonu obavezna da je preda. Od više takvih dokumenata prilažem dokaz "Preinaka tužbe 80 0 Mal 080317 16 Mal" koji je prema mojoj elektronskoj evidenciji sačinjen 26.05.2017. i potom predat sudu iz čega sa druge strane citiram dio uokviren pravougaonikom:
U skladu sa odredbama ZPP-u članovi 131 -136, i pravu garantovanim članom 23 Ustava RS, koje se prema članu 48 istog ustava ne može oduzeti niti ograničiti te članu 6 ZOS-a, ZAHTIJEVAM da sud izda naredbu tuženoj RS da mi ODMAH a najkasnije za 7 dana od prijema naredbe preda materijal o otvaranju i pregledu računara Compaq“ serijski broj 814DYSZ02R0 i dokumentaciju koju je prikupljala danonoćnim nadzorom poslije lažne prijave za ugrožavanje sigurnosti.
Potom sam saznao da je protiv mene pokrenuta istraga pa podignuta optužnica te otvoren krivični predmet 89 0 K 058509 17 KPS za "povredu ugleda suda" i više sam puta čak i prijedlogom za sudsku mjeru obezbeđenja zahtijevao da sud naredi organima RS da mi predaju kompletan materijal koji su prikupljali o meni sad već i prema pravu koje pripada osumnjičenom.
Sudija Marković Jelena je bezočno pogazila to pravo i svoju obavezu kao i mnoge druge obaveze što je prekršila no iz ovoga je direktno proizašlo ugrožavanje mojih prava, zdravlja i života.
Naime 12. marta 2018. na ulici me je presrela naoružana patrola od troje sudskih policajaca i pod prijetnjom sa izgovorom da imaju naredbu, transportovala me za Sokolac u službenom vozilu u zadnjem dijelu bez prozora, zaključanog kao u limenom sanduku, bez mogućnosti izlaska u slučaju opasnosti.
Pripadnici sudske policije tada uz sebe nisu imali naredbu koju su prema zakonu bili obavezni da mi uruče ODMAH, (Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 17 KPS je sačinjena tek po dolasku na Sokolac) no u tome nema odgovornosti sudije Marković, nego zbog činjenice da je cijeli predmet prema kome sam optužen za povredu ugleda suda, montiran i zasnovan na dokumentu koji nema nikakve veze sa krivičnom prijavom protiv mene.
Vidi se da u prilogu "Rješenje o prigovorima po 89 0 K 058509 17 KPS" sudija Borovčanin Luka zasniva nadležnost OJT Istočno Sarajevo i SVOG suda u Sokocu na dopisu RJT od 01.06.2015. što se navodi na drugoj strani tog rješenja.
Sudija Borovčanin Luka je kriminalac koji je skupa sa prezimenjakom Borovčanin Dankom i drugim licima među kojima je Radujko Milan, sudija Marković Jelena te više pripadnika OJT Istočno Sarajevo, OJT Bjeljina i suda u Bijeljini, svjesno izvršio više kriminalnih radnji sa ciljem da me odvuče na nepoznatu teritoriju gdje bi me presreli njihovi saučesnici i likvidirali na način kako je izvršeno više ubistava a najpoznatiji je slučaj likvidacije Davida Dragičevića koji je kao i ja bio pod istragom.
Ali naprotiv, Republičko tužilaštvo Republike Srpske nije dodijelilo u rad Okružnom tužilaštvu Istočno Sarajevo, (dopis RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015. koji sam dobio poštom uz prilog IT - 7-18 od 04.04.2018.) prijavu protiv mene, nego moju prijavu protiv više lica pripadnika kriminalne grupe zbog falsifikata a radi se o osobama iz suda, tužilaštva, pravobranilaštva i sudske policije.
Da je sudija Marković Jelena naredila tuženoj Republici Srpskoj, odnosno njenim organima da mi dostavi dokumentaciju koju je prikupljala o meni, već odavno bih došao u posjed i ovog dopisa na kome je zasnovana montirana optužnica i sve razotkrio, te tako se ne bi došlo u situaciju da satima budem zarobljen u limenom sanduku više puta povraćam i bude doveden u opasnost moj život, posebno imajući u vidu da je više plaćenih ubica, angažovano da me likvidira za šta imam i audio snimke kao dokaz.
Da sam otišao po pozivu na Sokolac, (glavna rasprava 03.04.2018.) tek tada bi mi bio uručen ovaj dopis RJT i naravno postupak bio obustavljen ali zasigurno se živ vratio ne bih nazad. Jedan od audio snimaka u kome me plaćenik uporno ubjeđuje da krenem s njim na nepoznatu lokaciju dostavio sam i sudu na Sokocu i Ustavnom sudu BIH uz apelaciju.
Čak i da nije došlo do ove situacije kada mi je bilo ugroženo zdravlje i život, sudija Marković Jelena je nesporno prekršila odredbe zakona i ustava, otela moja prava i počinila krivično djelo.
Teoretski je moguće da osoba Marković Jelena nije umješana direktno u planiranje mog ubistva što je ne oslobađa odgovornosti za uskraćivanje prava garantovanih ustavom no dokumenti koji ukazuju na to da je bila upoznata sa planom su "Dopisi o ročištima" koja se odgađaju jer su "GREŠKOM" zakazana za 09.04.2018. a tada sam već trebao biti ubijen s obzirom na "Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS za 03.04.2018."
Ali s obzirom da je zbog neprofesionalizma i smišljenog bezakonja sudija Marković Jelena direktno potpomogla ovaj razbojnički čin koji su smislili kriminalci Borovčanin Danko, načelnik sudske policije i Borovčanin Luka, predsjednik suda u Sokocu skupa sa svojim saučesnicima, kriminalcima iz tužilaštva i suda, time je mnogo veća odgovornost i krivica osobe Marković Jelene.
Ovo je samo jedan dio monstruoznih zločinačkih radnji koje u kontinuitetu čine pripadnici OJT Bijeljina, sudova u Bijeljini a sada i udruženi zločinački poduhvat sa pripadnicima suda u Sokocu i OJT Istočno Sarajevo koji su montirali nelegalnu optužnicu i predmet sa ciljem da me prilikom povratka sa Sokoca ubiju i bace u Drinu odnosno likvidiraju na sličan način kako je to izvršeno u Banjaluci a sve poslije JAVNE NAREDBE DODIK MILORADA DA SE FORMIRA CRNA KNJIGA I NJIHOVI LJUDI IZ INSTITUCIJA, DA VODE BORBU PROTIV TIH IMENA. I EVO, TO SU PRIMJERI IZVRŠAVANJA TE NAREDBE A SAMO U POSLEDNJIH NEKOLIKO DANA BILO JE VIŠE UBISTAVA, "SAMOUBISTAVA", VJEŠANJA U PRITVORU I SLIČNO...

PRILOZI

Preinaka tužbe 80 0 Mal 080317 16 Mal
Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 17 KPS
Rješenje o prigovorima po 89 0 K 058509 17 KPS
IT - 7-18 od 04.04.2018.
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Dopisi o ročištima
Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS za 03.04.2018.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

10.10.2018.

PRITUŽBA PROTIV SUDIJE BRANKE MALOVIĆ

Zbog svoje neodgovornosti i pružanja zaštite kriminalcima iz OJT Bijeljina, Stjepanović Danici, Kovačevič Novaku, ITD, pri prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo koje se desilo 23.07.2019. prilikom šverca narkotika u Bobar grupu, UDT je generisao obilje novih krivičnih djela sa gomilom kriminalaca iz tužilaštva i suda koje sam razotkrio i imenovao neke od njih u priloženom materijalu. SVI SKUPA STE GENERISALI I OPŠTE PROTESTE NARODA ZBOG NEBROJENIH ZLOČINA, UBISTAVA I PLJAČKI KOJE UZ VAŠU ZAŠTITU PRIKRIVAJU KRIMINALCI IZ POLICIJE I TUŽILAŠTVA... ŠTO ĆE MNOGE KOŠTATI NE SAMO POZICIJE NEGO I SLOBODE...


UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA - (VSTV-U)

Na osnovu člana 56 ZOVSITV-u, stavovi:
9. donošenje odluka kojim se očigledno krši zakon ili uporno i neopravdano kršenje pravila postupka; te
1. povreda načela nepristrasnosti; 2. postupanje s pristrasnošću i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke; 3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema strankama u postupku, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama; 6. korištenje dužnosti sudije kako bi se pribavile neopravdane koristi za sebe ili druge osobe; 23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudstva.

PRITUŽBA PROTIV SUDIJE BRANKE MALOVIĆ

Napomena : Ove nezakonite radnje su samo dio mnogo većeg razbojništva zločinačke organizacije koja je montirala nezakonitu optužnicu protiv mene sa ciljem da me odvuče na udaljenu lokaciju i likvidira. Sudija Malović Branka možda i nije znala za taj plan ali je odgovorna za kršenje zakona tokom svog postupanja, koje je za posljedicu imalo ne samo kršenje mojih prava i pomoć, odnosno saučesništvo sa drugom stranom u predmetu 89 0 K 058509 17 KPS, nego i ozbiljnu opasnost po moj život.
Ključni dokaz iz koga se vidi kriminalno djelovanje više lica i što je sada bitno, prekršaji sudije Malović je prilog "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." u kome stoji da se MOJA krivična prijava protiv pripadnika kriminalne mreže dostavlja u rad u OJT Istočno Sarajevo a ne neka prijava protiv mene. Na osnovu tog dopisa je zasnivana navodna nadležnost OJT Istočno Sarajevo što se vidi na drugoj strani priloga "T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.".
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015. sam dobio tek nedavno uz dopis "IT - 7-18 od 04.04.2018." a tražio sam tu navodnu odluku prije skoro godinu dana što se vidi u prilogu "Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.". Na taj zahtjev mi smišljeno nije odgovoreno jer bih još tada razotkrio kriminalni plan mafijaške grupe a onda sam pristup dokumentaciji tražio i direktno od suda, (Zahtjev za sudsku naredbu u predmetu 89 0 K 058509 17 KPS) i poslao "Obavjest u predmetu 89 0 K 058509 17 KPS" kao dodatno upozorenje da OJT Istočno Sarajevo i Osnovni sud u Sokocu nisu nadležni.
Tada još uvjek nisam imao glavni dokaz kriminalnog plana "RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015." ali su svi navedeni dokumenti bili sastavni dio predmeta 89 0 K 058509 17 KPS, sudija Malović Branka je imala uvid u njih a meni je to smišljeno onemogućavala idući na to da "dobrovoljno" dođem na Sokolac, kada bi se utvrdila nenadležnost i potom obavjestili saučesnici iz kriminalne organizacije da me presretnu po izlasku iz suda i ubiju.
Sudija Branka Malović je uprkos mojim pismenim upozorenjima da ni Okružno tužilaštvo u istočnom Sarajevu ni Osnovni sud u Sokocu nisu nadležni, poslala "Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS za 03.04.2018." kao dio tog plana.
Iako sam potom u potpunosti razotkrio kriminalnu mahinaciju, poslije zahtjeva republičkom tužilaštvu i dostavljanja sa njihove strane dopisa na kome se zasnivala monstruozna optužnica, dana 15.05.2018. oko 6:40 na vrata mi je zalupala patrola od troje sudskih policajaca sa namjerom da me vode na Sokolac u Osnovni sud iako pri tome nisu imali nikakvo pismeno rješenje niti naredbu.
Čak sam pismeno zahtjevima tražio i od Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu a posebno ističem "Zahtjev za informacije Sudu u Sokocu" da li su prekinute sve radnje po ovoj montiranoj optužnici s obzirom da se odluka republičkog tužilaštva uopšte ne odnosi na prijavu protiv mene nego naprotiv moja krivična prijava protiv više kriminalaca se daje u rad tom tužilaštvu. Poslato 05.05.2018. mejlom a potom i poštanskom pošiljkom na šta takođe nije odgovoreno.
Zbog nemara sudije Biljane Malović koja ili nije htjela da prouči predmet ili je svjesno kriminalno postupala iako je znala da je optužnica nelegalna kao i krivični predmet, dovedeni su u opasnost moje zdravlje pa i život s obzirom da kriminalna banda već godinama pokušava da me likvidira i to najčešće na način da želi odvući na udaljenu lokaciju.
Ovom prilikom to bi bilo izvršeno pošto bih izašao sa suda u Sokocu pa bi me usput presrele plaćene ubice, kao Davida Dragičevića po ustaljenom scenariju mafijaške zločinačke organizacije koja godinama ubija po RS.
Poslije svih navedenih događaja i pošto sam potpuno razotkrio detalje montiranja nelegalne optužnice, poslao sam poštom u dva primjerka, pismeni dopis "Dokaz o montiranju i nezakonitosti optužnice T17 0 KT 0006630 15" te mejlom na više lokacija iz podnaslova "OKRUŽNOM TUŽILAŠTVU U ISTOČNOM SARAJEVU - REPUBLIČKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU REPUBLIKE SRPSKE - VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU - PREDSJEDNIKU VRHOVNOG SUDA RS - KOMANDI SUDSKE POLICIJE RS - MEDIJIMA I GRAĐANIMA".
Zbog svoje neodgovornosti i pružanja zaštite kriminalcima iz OJT Bijeljina, Stjepanović Danici, Kovačevič Novaku, ITD, pri prikrivanju ubistva osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo koje se desilo 23.07.2019. prilikom šverca narkotika u Bobar grupu, UDT je generisao obilje novih krivičnih djela sa gomilom kriminalaca iz tužilaštva i suda koje sam razotkrio i imenovao neke od njih u priloženom materijalu...
ALI SVI SKUPA STE GENERISALI I OPŠTE PROTESTE NARODA ZBOG NEBROJENIH ZLOČINA, UBISTAVA I PLJAČKI KOJE UZ VAŠU ZAŠTITU PRIKRIVAJU KRIMINALCI IZ POLICIJE I TUŽILAŠTVA... ŠTO ĆE MNOGE KOŠTATI NE SAMO POZICIJE NEGO I SLOBODE...

PRILOZI

RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
T17 0 KT 0006630 15 Optužnica od 29.11.2017.
IT - 7-18 od 04.04.2018.
Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.

Zahtjev za sudsku naredbu u predmetu 89 0 K 058509 17 KPS
Obavjest u predmetu 89 0 K 058509 17 KPS
Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS za 03.04.2018.
Zahtjev za informacije Sudu u Sokocu
Dokaz o montiranju i nezakonitosti optužnice T17 0 KT 0006630 15

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

08.10.2018.

ZAHTJEV ZA DOSTAVU ZAPISNIKA

Uvid u predmete i kopiranje zapisnika ne mogu izvršiti lično jer bi time bio doveden u opasnost moj život s obzirom da je kriminalna grupa smislila plan da protiv mene podigne montiranu optužnicu pred nenadležnim sudom, da me odvuče na udaljenu lokaciju i likvidira pri povratku.
ZAHVALJUJUĆI PREDSJEDNIKU SUDA I SEKRETARU, ZAPISNICI KOJE NIJE HTJELA DA MI URUČI SUDIJA MARKOVIĆ SU DOSTAVLJENI POŠTOM...

ZAHTJEV ZA DOSTAVU ZAPISNIKA

obrazac zahtjeva za pristup informacijama

OSNOVNOM SUDU BIJELJINA

 

PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama iz

                       nadležnosti Osnovnog suda Bijeljina

 

                     Molim Vas da mi u skladu sa članom 14. stav 2. Zakona o slobodi pristupa informacijama ("Službeni glasnik RS", broj 20/01), odobrite pristup informaciji iz nadležnosti Osnovnog suda Bijeljina.


1) ZAPISNIK O GLAVNOM ROČIŠTU U PREDMETU 80 0 Mal 080317 16 Mal, OD 10.05.2018
2) ZAPISNIK O PRIPREMNOM ROČIŠTU U PREDMETU 80 0 P 077873 16 P, OD 10.05.2018.

OBRAZLOŽENJE

Kopije zapisnika sam tražio odmah od sudije Marković Jelene što je ista odbila da mi uruči. Uvid u predmete i kopiranje zapisnika ne mogu izvršiti lično jer bi time bio doveden u opasnost moj život s obzirom da je kriminalna grupa smislila plan da protiv mene podigne montiranu optužnicu pred nenadležnim sudom, da me odvuče na udaljenu lokaciju i likvidira pri povratku.

Dana 15.05.2018. načelnik sudske policije Borovčanin Danko je poslao 3-je sudskih policajaca, BEZ PISMENME NAREDBE, da me transportuju za Sokolac.

Da je ta optužnica i krivični predmet, nezakonit, dokaz je „RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.“ na kome se zasniva navodna nadležnost a isti sam već dostavio predsjedniku suda uz dopis „Zahtjev za isključenje sudije u predmetu 80 0 P 077873 16 P“. Ta odluka nema veze ni sa kakvom krivičnom prijavom protiv mene nego se odnosi na moju prijavu.

Osoba Marković Jelena je direktno ili indirektno umješana u planove za moje ubistvo jer je napala na moje pravo iz ustava iz člana 23 i uskratila podatke koje sam zahtijevao. Da je postupila po obavezi iz ustava i zakona još tokom 2017-te bih imao taj dokument i spriječio sve dalje nezakonite radnje uključujuči i moje zarobljavanje te transport na Sokolac 12.03.2018. VEĆ SAM POKRENUO RADNJE DA SE TA ZLOČINAČKA AKCIJA RAZOTKRIJE I OBUSTAVI A DO TADA MORAM MAKSIMALNO IZBJEGAVATI IZLAGANJE ZDRAVLJA I ŽIVOTA OPASNOSTI…

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

 

06.10.2018.

OBAVJEST PO DOPISU 80 0 P 043325 17 GVL OD 15.05.2018.

Kako se vidi iz odluke Vrhovnog suda, prijedlog za delegiranje drugog suda je prihvaćen a podnesen je potpuno na isti način, putem osnovnog suda, kao sastavni dio prijedloga za ponavljanje postupka a nije posebno upućivan Vrhovnom sudu jer prema zakonu se prijedlozi za ponavljanje podnose putem prvostepenog suda...

OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

OBAVJEST PO DOPISU 80 0 P 043325 17 GVL OD 15.05.2018.

U prilogu vam dostavljam odluku "Vrhovni sud 80 0 P 043324 18 R od 15.03.2018." gdje je stranka gospođa Budimka Bollin Bajo a u čiju dokumentaciju po ovlaštenju odnosno punomoći imam uvid.
Kako se vidi iz odluke Vrhovnog suda njen prijedlog za delegiranje drugog suda je prihvaćen a podnesen je potpuno na isti način, putem osnovnog suda, kao sastavni dio prijedloga za ponavljanje postupka a nije posebno upućivan Vrhovnom sudu jer prema zakonu se prijedlozi za ponavljanje podnose putem prvostepenog suda.
Uopšte ne isključujem mogućnost da bi potpuno pravno ispravna bila opcija koju ste vi iznijeli a to je da se takav prijedlog šalje direktno Vrhovnom sudu, no u prošlosti sam informativno dostavljao Vrhovnom sudu takve prijedloge i revizije koji je Vrhovni sud uvijek slao prvostepenom sudu i o tome me pismeno obavještavao.
Moj stav je bio da predlažem vezano za prvi prijedlog da o njemu odlučuje drugi stvarno nadležni sud a prilikom podnošenja drugog prijedloga za ponavljanje to nisam tražio i na tome ostajem.
Neću trošiti vrijeme postupajućeg sudije da objašnjavam sada svoje razloge za to.
Dakle ja ostajem potpuno kod iznesenog prijedloga da o prvom podnesku odlučuje drugi stvarno nadležni sud, po istoj proceduri, da se uputi na odlučivanje Vrhovnom sudu kao u slučaju 80 0 P 043324, a o drugom prijedlogu da odlučuje ovaj sud, na s obzirom da ovdje postupajućeg gospodina sudiju, uopšte ne poznajem niti je bilo kada ranije postupao u predmetima vezanim za moje pravne interese to bi suštinski bilo kao da odlučuje neki drugi sud.
Stoga ostavljam gospodinu sudiji da postupi prema svom stručnom znanju i donese odluku kakvu smatra da je zakonita.

PRILOG

Vrhovni sud 80 0 P 043324 18 R od 15.03.2018.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

04.10.2018.

PRITUŽBA PROTIV SUDIJE MARKOVIĆ ZBOG POVREDE PRAVA

Sudija Marković je nastavila sa svojim kriminalnim radom i otimanjem garantovanih prava što je ovog puta direktno ugrozilo moje zdravlje i život, te je dakle MARKOVIĆ JELENA KAO SUDIJA AKTIVNO SAUČESTVOVALA U RADNJAMA KOJE SU IZVRŠENE KAKO BI SE PROTIV MENE PODIGLA NEREGULARNA OPTUŽNICA PRED NENADLEŽNIM SUDOM NA TERITORIJI OPŠTINE SOKOLAC TE PRIPREMILO MOJE UBISTVO.


Na osnovu člana 56 ZOVSITV-u, stavovi:
9. donošenje odluka kojim se očigledno krši zakon ili uporno i neopravdano kršenje pravila postupka; te
1. povreda načela nepristrasnosti; 2. postupanje s pristrasnošću i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke; 3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema strankama u postupku, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama; 6. korištenje dužnosti sudije kako bi se pribavile neopravdane koristi za sebe ili druge osobe; 23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudstva.

UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA - (VSTV-U)

PRITUŽBA PROTIV SUDIJE MARKOVIĆ ZBOG POVREDE PRAVA

Već sam ranije podnosio pritužbe zbog kriminalnog rada osobe Marković Jelene a najbolji dokaz da je to tako je "Rješenje 80 0 P 039221 16 Gvl 2" koje sam vam već dostavio uz predhodnu pritužbu a u kome Okružni sud u Bijeljini potvrđuje moje više puta isticane stavove da sudija Marković, neće da se bavi tužbenim zahtjevom nego temama koje nemaju veze sa tužbom što je na drugoj strani tog rješenja.
Sudija Marković je nastavila sa svojim kriminalnim radom i otimanjem garantovanih prava što je ovog puta direktno ugrozilo moje zdravlje i život, te je dakle MARKOVIĆ JELENA KAO SUDIJA AKTIVNO SAUČESTVOVALA U RADNJAMA KOJE SU IZVRŠENE KAKO BI SE PROTIV MENE PODIGLA NEREGULARNA OPTUŽNICA PRED NENADLEŽNIM SUDOM NA TERITORIJI OPŠTINE SOKOLAC TE PRIPREMILO MOJE UBISTVO.
Sudija Jelena Marković je dakle i ranije smišljeno kršila odredbe zakona sa ciljem da meni nanesi štetu i prije svega pomogne drugim stranama u postupku a koje su bile direktno iz režima ili povezane sa režimom kao što su načelnik sudske policije, glavni okružni tužilac i Bobar grupa.
Ovom prilikom izvršila je više teških krivičnih djela i disciplinskih prekršaja pa prije svega ističem bezočno gaženje obaveze da štiti prava garantovana ustavom i zakonima, čime je direktno dovela u opasnost moje zdravlje i život.
Naime zahtijevao sam pismeno, VIŠE PUTA da sud, (Marković Jelena kao sudija) naredi dostavu materijala koji je prikupljan o meni po osnovu prava garantovanog Ustavom Republike Srpske, član 23 a koje se pravo prema članu 48 Ustava RS, ne može ni oduzeti ni ograničiti. Takođe sam se pozvao i na odredbe zakona o parničnom postupku članove 131 do 136 na istu dokumentaciju koju druga stranka nema pravo uskratiti ukoliko je prema zakonu obavezna da je preda. Od više takvih dokumenata prilažem dokaz "Preinaka tužbe 80 0 Mal 080317 16 Mal" koji je prema mojoj elektronskoj evidenciji sačinjen 26.05.2017. i potom predat sudu iz čega sa druge strane citiram dio uokviren pravougaonikom:
U skladu sa odredbama ZPP-u članovi 131 -136, i pravu garantovanim članom 23 Ustava RS, koje se prema članu 48 istog ustava ne može oduzeti niti ograničiti te članu 6 ZOS-a, ZAHTIJEVAM da sud izda naredbu tuženoj RS da mi ODMAH a najkasnije za 7 dana od prijema naredbe preda materijal o otvaranju i pregledu računara Compaq“ serijski broj 814DYSZ02R0 i dokumentaciju koju je prikupljala danonoćnim nadzorom poslije lažne prijave za ugrožavanje sigurnosti.
Potom sam saznao da je protiv mene pokrenuta istraga pa podignuta optužnica te otvoren krivični predmet 89 0 K 058509 17 KPS za "povredu ugleda suda" i više sam puta čak i prijedlogom za sudsku mjeru obezbeđenja zahtijevao da sud naredi organima RS da mi predaju kompletan materijal koji su prikupljali o meni sad već i prema pravu koje pripada osumnjičenom.
Sudija Marković Jelena je bezočno pogazila to pravo i svoju obavezu kao i mnoge druge obaveze što je prekršila no iz ovoga je direktno proizašlo ugrožavanje mojih prava, zdravlja i života.
Naime 12. marta 2018. na ulici me je presrela naoružana patrola od troje sudskih policajaca i pod prijetnjom sa izgovorom da imaju naredbu transportovala me za Sokolac u službenom vozilu u zadnjem dijelu bez prozora, zaključanog kao u limenom sanduku, bez mogućnosti izlaska u slučaju opasnosti.
Pripadnici sudske policije tada uz sebe nisu imali naredbu koju su prema zakonu bili obavezni da mi uruče ODMAH, (Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 17 KPS je sačinjena tek po dolasku na Sokolac) no u tome nema odgovornosti sudije Marković, nego zbog činjenice da je cijeli predmet prema kome sam optužen za povredu ugleda suda, montiran i zasnovan na dokumentu koji nema nikakve veze sa krivičnom prijavom protiv mene.
Vidi se da u prilogu "Rješenje o prigovorima po 89 0 K 058509 17 KPS" sudija Borovčanin Luka zasniva nadležnost OJT Istočno Sarajevo i SVOG suda u Sokocu na dopisu RJT od 01.06.2015. što se navodi na drugoj strani tog rješenja.
Sudija Borovčanin Luka je kriminalac koji je skupa sa prezimenjakom Borovčanin Dankom i drugim licima među kojima je Radujko Milan, sudija Marković Jelena te više pripadnika OJT Istočno Sarajevo, OJT Bjeljina i suda u Bijeljini, svjesno izvršio više kriminalnih radnji sa ciljem da me odvuče na nepoznatu teritoriju gdje bi me presreli njihovi saučesnici i likvidirali na način kako je izvršeno više ubistava a najpoznatiji je slučaj likvidacije Davida Dragičevića koji je kao i ja bio pod istragom.
Ali naprotiv, republičko tužilaštvo Republike Srpske nije dodijelilo u rad Okružnom tužilaštvu Istočno Sarajevo, (dopis RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015. koji sam dobio poštom uz prilog IT - 7-18 od 04.04.2018.) prijavu protiv mene, nego moju prijavu protiv više lica pripadnika kriminalne grupe zbog falsifikata a radi se o osobama iz suda, tužilaštva, pravobranilaštva i sudske policije.
Da je sudija Marković Jelena naredila tuženoj Republici Srpskoj, odnosno njenim organima da mi dostavi dokumentaciju koju je prikupljala o meni, već odavno bih došao u posjed i ovog dopisa na kome je zasnovana montirana optužnica i sve razotkrio, te tako se ne bi došlo u situaciju da satima budem zarobljen u limenom sanduku više puta povraćam i bude doveden u opasnost moj život, posebno imajući u vidu da je više plaćenih ubica, angažovano da me likvidira za šta imam i audio snimke kao dokaz.
Da sam otišao po pozivu na Sokolac, (glavna rasprava 03.04.2018.) tek tada bi mi bio uručen ovaj dopis RJT i naravno postupak bio obustavljen ali zasigurno se živ vratio ne bih nazad. Jedan od audio snimaka u kome me plaćenik uporno ubjeđuje da krenem s njim na nepoznatu lokaciju dostavio sam i sudu na Sokocu i Ustavnom sudu BIH uz apelaciju.
Čak i da nije došlo do ove situacije kada mi je bilo ugroženo zdravlje i život, sudija Marković Jelena je nesporno prekršila odredbe zakona i ustava, otela moja prava i počinila, ne samo disciplinski prekršaj nego i krivično djelo.
Teoretski je moguće da osoba Marković Jelena nije umješana direktno u planiranje mog ubistva što je ne oslobađa odgovornosti za uskraćivanje prava garantovanih ustavom no dokumenti koji ukazuju na to da je bila upoznata sa planom su "Dopisi o ročištima" koja se odgađaju jer su "GREŠKOM" zakazana za 09.04.2018. a tada sam već trebao biti ubijen s obzirom na "Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS za 03.04.2018."
Ali s obzirom da je zbog neprofesionalizma i smišljenog bezakonja sudija Marković Jelena direktno potpomogla ovaj razbojnički čin koji su smislili kriminalci Borovčanin Danko, načelnik sudske policije i Borovčanin Luka, predsjednik suda u Sokocu skupa sa svojim saučesnicima, kriminalcima iz tužilaštva i suda, time je mnogo veća odgovornost i krivica osobe Marković Jelene.
Ovo je samo jedan dio monstruoznih zločinačkih radnji koje u kontinuitetu čine pripadnici OJT Bijeljina, sudova u Bijeljini a sada i udruženi zločinački poduhvat sa pripadnicima suda u Sokocu i OJT Istočno Sarajevo koji su montirali nelegalnu optužnicu i predmet sa ciljem da me prilikom povratka sa Sokoca ubiju i bace u Drinu odnosno likvidiraju na sličan način kako je to izvršeno u Banjaluci a sve poslije JAVNE NAREDBE DODIK MILORADA DA SE FORMIRA CRNA KNJIGA I NJIHOVI LJUDI IZ INSTITUCIJA, DA VODE BORBU PROTIV TIH IMENA. I EVO, TO SU PRIMJERI IZVRŠAVANJA TE NAREDBE A SAMO U POSLEDNJIH NEKOLIKO DANA BILO JE VIŠE UBISTAVA, "SAMOUBISTAVA", VJEŠANJA U PRITVORU I SLIČNO...

PRILOZI

Preinaka tužbe 80 0 Mal 080317 16 Mal
Naredba za dovođenje po 89 0 K 058509 17 KPS
Rješenje o prigovorima po 89 0 K 058509 17 KPS
IT - 7-18 od 04.04.2018.
RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Dopisi o ročištima
Poziv po 89 0 K 058509 17 KPS za 03.04.2018.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

02.10.2018.

DOPUNA NA AP-1712-18

Dopis se uopšte ne odnosi na predmet koji je tema optužnice i nije slučajno što je odlučivao o njemu upravo predsjednik suda Luka Borovčanin koji je prezimenjak i iz istog kraja sa načelnikom sudske policije Borovčanin Dankom koji je saučesnik u mnogim krivičnim djelima sa ciljem da se prikrije ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, krijumčarenju u Bobar grupu i pljačka milijardi maraka preko bankarskog sektora. Način na koji su tužilac i sudija postupali, nedvosmisleno ukazuje da su u sadejstvu sa plaćenim ubicama iz kriminalnih krugova za čije aktivnosti imam i audio snimke kao dokaz a dostavljeno na disku u predmet 89 0 K 058509 17 KPS...


USTAVNOM SUDU BOSNE I HERCEGOVINE

DOPUNA NA AP-1712-18

Po rješenju o prigovorima 89 0 K 058509 17 KPS, sam već podneo Apelaciju i ukazao na nepoštovanje zakona zbog oglašavanja nadležnosti suda u suprotnosti sa odredbama zakona o sudovima i mjesnoj nadležnosti prema zakonu o krivičnom postupku, te vas u skladu sa uputama iz obavještenja od 19.03.2018. obavještavam o novim činjenicama i dokazima.
U međuvremenu sam dobio dokument koji je poslužio kao izgovor postupajućem tužiocu i sudiji za prethodno saslušanje a radi se o prilogu RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
Iz njega se vidi da je u pitanju mnogo teža povreda prava nego što bi se moglo očekivati a dostavljen mi je uz dokumen IT - 7-18 od 04.04.2018. skupa sa prilogom Dopis OJT Bijeljina za RJT po T14 0 KT 0014420 15 od 07.05.2015..
Naime iz sadržaja dopisa vidljivo je da republičko tužilaštvo uopšte nije donosilo odluku o predmetu formiranom po krivičnoj prijavi protiv mene za "povredu ugleda suda" nego se naprotiv radi o sasvim drugom krivičnom djelu i to o jednoj od prijava koju sam ja podnosio a konkretno za sačinjavanje falsifikata, njegovo puštanje u pravni promet te pokušaj uklanjanja tragova i prikrivanja počinilaca za šta su odgovorni redom, sudija Đurić Dragoljub, načelnik sudske policije Borovčanin Danko, Milan Radujko iz pravobranilaštva RS, potom sudija Vakičić Željka i na kraju opet sudija Đurić Dragoljub te sudija Sekulić Cvijeta koji su iako znajući da sam podnio krivičnu prijavu po tom falsifikatu, učestovali u radnjama koje su spriječile otkrivanje počinilaca te uništili kompletan spis kako se ne bi moglo ustanoviti ko je izvršio uvid i sačinio kopiju rješenja na koje je udaren lažni pečat pravosnažnosti.
No to je sasvim druga tema, vezano za organizovanu kriminalnu grupu koja je činila krivična djela a tema apelacije je doneseno rješenje sudije Luke Borovčanina koje je kako se vidi iz ovog dokumenta koji prilažem, (RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.) potpuno neosnovano i neregularno.
Dopis se uopšte ne odnosi na predmet koji je tema optužnice i nije slučajno što je odlučivao o njemu upravo predsjednik suda Luka Borovčanin koji je prezimenjak i iz istog kraja sa načelnikom sudske policije Borovčanin Dankom koji je saučesnik u mnogim krivičnim djelima sa ciljem da se prikrije ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo, krijumčarenju u Bobar grupu i pljačka milijardi maraka preko bankarskog sektora.
Borovčanin Danko je kao načelnik sudske policije izdao usmenu naredbu svojim podređenima da me 12.03.2018. presretnu na ulici, naoružani te transportuju u Sokolac ne uručivši mi primjerak naredbe kako je predviđeno zakonom.
Naredba je sačinjena tek po mom dolasku u Sokolac - nekih 10 do 15 minuta je trajalo njeno pripremanje.
Iz svega navedenog a imajući u vidu da su mi se obraćali brojni špijuni i plaćene ubice, pozivajući me na nepoznate lokacije za šta imam i audio snimke kao dokaz, osnovano sumnjam da su pripadnici kriminalne organizacije, izveli ovu mahinaciju sa ciljem da me odvedu, odnosno navedu da dođem u Sokolac gdje bi otkrivanjem ovog dopisa postupak bio odmah prekinut a po povratku bi me dočekali neki "humanitarci" iz Srpske časti ili Ravnogorskog četničkog pokreta sa kojima bih se "potukao" potom "opljačkao" kuću i "skočio" u Drinu.
To je način na koji je mafija likvidirala Davida Dragičevića koji je isto kao i ja bio pod policijskim nadzorom, poslije podnesene prijave a kako je danas poznato 6 dana poslije obdukcije Dragičevića, Tužilaštvo je predalo optužnicu protiv njega u osnovni sud, čime je razotkriveno da je ubijeni praćen mjesecima - KAO I JA.
Rješenje o prenosu nadležnosti sam tražio pismenom pošiljkom po pravu iz ZOSPI-a još krajem juna 2017-te što se vidi na prilogu "Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017." ali mi nije odgovoreno niti je naravno poslata kopija dokumenta što je smišljeno kršenje zakona jer bih još tada razotkrio podmukli plan kriminalne grupe.
Da sam i tada ukazivao na opasnost od plaćenih ubica koji su periodično angažovani da me likvidiraju vidi se iz priloga "Obavjest po predmetu T17 0 KT 0006630 15". Način na koji su tužilac i sudija postupali, nedvosmisleno ukazuje da su u sadejstvu sa plaćenim ubicama iz kriminalnih krugova za čije aktivnosti imam i audio snimke kao dokaz a dostavljeno na disku u predmet 89 0 K 058509 17 KPS.
Očekujem da će ustavni sud odmah po prijemu ovog dokumenta poništiti rješenje i sve radnje u ovim predmetima, suda u Sokocu i Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu ali i preduzeti sve potrebno da se krivci procesuiraju za počinjena smišljena krivična dela.

PRILOZI

RJT za OTIS po T12 0 KTA 0000398 15 od 01.06.2015.
IT - 7-18 od 04.04.2018.
Dopis OJT Bijeljina za RJT po T14 0 KT 0014420 15 od 07.05.2015.
Zahtjev za informacije za OTIS od 27.06.2017.
Obavjest po predmetu T17 0 KT 0006630 15

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

KRIMINAL U VLASTI
<< 10/2018 >>
nedponutosricetpetsub
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

LINKOVI

JANUAR 2012:

TUZILASTVU BOSNE I HERCEGOVINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056214

PRIJAVA PROTIV GRUPE LJUDI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/01/3056673

GLAVNOM OKRUZNOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/02/3057046

OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/03/3058844

TUZBA PROTIV REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061194

GLAS ISTINE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/04/3061723

KANCELARIJI DISCIPLINSKOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/09/3077275

ZAGUBLJENI DOKAZI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/10/3079717

ISTINA - STA JE TO ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3083076

OTVORENO PISMO SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/12/3085244

OBAVJESTENJE I ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/13/3086014

ZAHTIJEV ZA PONAVLJANJE PREKRSAJNOG POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/15/3087389

OSNOVNOM SUDU U BANJALUCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/16/3087893

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/17/3089151

SAOPSTENJE ZA JAVNOST I MEDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094018

PO PREDMETU : 80 1 PR 004601 11 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/21/3094481

PRITUZBA NA RAD SUDA (SUDIJA)

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/25/3097790

ZAHTIJEV ZA IZUZECE SUDIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/01/29/3106395
FEBRUAR 2012:

JAVNO PISMO OKRUZNOM TUZILASTVU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/07/3116813

KRIVICNA PRIJAVA PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/10/3119518

GLAVNOM REPUBLICKOM TUZIOCU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/11/3122527

KO JE POSLAO PRITUZBU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/12/3128674

OBAVIJESTENJE OSNOVNOM SUDU U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/15/3138008

OPRANI NOVAC OD KOKAINA NADJEN U BOBAR BANCI U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/27/3159613

ZONA SUMRAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/02/28/3160608
MART 2012:

SUZBIJANJE KRIMINALA NIJE U INTERESU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3227258

ZAHTIJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/07/3233473

DODATNI DOKAZI ZA SPECIJALNO TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/09/3240768

KANTONALNOM TUZILASTVU KANTONA SARAJEVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/16/3261089

VIJECU O SPECIJALNOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/22/3268301

KOME I ZBOG CEGA TREBA ODLAGANJE IZBORA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/03/27/3278508
APRIL 2012:

MAFIJA U BLATU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/02/3281211

HVATAJTE LOPOVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/07/3284179

ZALBA PO ZAHTJEVU ZA PONAVLJANJE POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/13/3287149

OBAVJEST O KRIMINALU SUDIJE DEVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/17/3289463

DEKLARATIVNA TUZBA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/27/3296464

PRIJEDLOG

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/04/30/3298185
MAJ 2012:

TUZBA PROTIV RS DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/01/3298971

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZLATNE MARTINOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/03/3299669

SUDOVIMA U BIJELJINI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/04/3300214

USTAVNOM SUDU O PRESUDAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/06/3301826

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OKRUZNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303153

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE OSNOVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/09/3303282

TUZBA PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/13/3305730

TUZBA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/16/3307002

SEKRETAR NIJE DALA DOZVOLU ZA LAZNU PRIJAVU ???

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/22/3311092

TUZBA ZA UNISTAVANJE PODATAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/05/24/3312060JUN 2012:

PO TUZBI ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3319464

RASKRINKAVANJE TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/06/3320018

VIJECU I SIPI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/08/3320608

CJB-U PROTIV ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/11/3322944

KOMANDIRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/15/3324701

TUZENOJ RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/17/3325884

PODNESAK PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/22/3328645

ZALBA PO TUZBI PROTIV BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/23/3329278

TUZBA PROTIV UNIVERZALA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/24/3329804

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/25/3330401

PRIJAVA ZA NEZAKONITI NADZOR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/26/3331113

MAJKA PROTIV MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/06/27/3331896JUL 2012:

PO TUZBI 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/07/3338636

IMA LI PRAVA IZVAN SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/12/3341926

KRIMINALCI U IME TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/22/3348621

PREINACENJE TUZBE PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/25/3350920

TEROR TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/29/3353772

VIJECU O LAZOVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/07/30/3354407AVGUST 2012:

PRITUZBA ZA OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/01/3355917

KO JE PREVARIO SUD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/05/3357993

TUZBA ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/08/3360541

KRIMINALNI REZIM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/12/3363250

MAFIJA UPRAVLJA POLICIJOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/16/3365431

ULTIMATUM MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/21/3368970

PRITUZBA SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/23/3370023

ISTINA O MAFIJASKOM REZIMU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371636

ZALBA PO TUZBI PROTIV RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/26/3371903

NEKAZNJENI ZLOCIN

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/08/27/3372348SEPTEMBAR 2012:

GORI OD GESTAPOA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/05/3377936

KOGA STITI TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/06/3378842

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/16/3384594

DOPUNA TUZBE ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/19/3387066

SLIKA SVE GOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/23/3389251

TUZILASTVU O ZAHTJEVIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/25/3391246

OBAVJEST ZA KT TUZLA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/09/26/3391285OKTOBAR 2012:

BALKANSKI AL KAPONE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/01/3394341

ZALBA PO TUZBI ZA UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/03/3396053

DOBOJSKOM TUZILASTVU O DOKUMENTACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/08/3398851

ZLOCIN SA POTPISOM REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/12/3401821

DOPUNA TUZBE PROTIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/17/3405226

SUDSKOJ POLICIJI PO PRITUZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/27/3410895

POJASNJENJE TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/10/29/3412287NOVEMBAR 2012:

ZA PRETRES 3 DECEMBAR 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/14/3422554

TUZBA PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/15/3423217

TUZBA PROTIV DANKA I NOVAKA DOPUNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/19/3426179

ZAHTJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/21/3427460

ZABRANJENI INTERVJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/22/3427805

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/23/3428518

ZALBA NA RJESENJE O ODBACIVANJU TUZBE PRITIV DANICE I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/24/3429747

TUZBA ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/11/25/3430334DECEMBAR 2012:

POLITICKA VOLJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/01/3434183

SAMOVOLJA REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/02/3434923

POZITIVNI PRIMJERI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/04/3435734

PITANJA SVJEDOCIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/05/3436336

RELEVANTNI CLANOVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/06/3436921

DOPUNA TUZBE PROTIV MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/09/3438877

ZAHTJEV REPUBLICKOM TUZILASTVU REPUBLIKE SRPSKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/10/3439507

DOKAZI O KRIMINALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/11/3440291

PREINAKA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/13/3441353

PRIJEDLOG PO CLANU 134 ZPP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/14/3442241

ZALBA PO PRETRESU OD 3. DECEMBRA 2012

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/16/3443755

REVIZIJA ZA LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/23/3448041

KO SKRIVA UBICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2012/12/28/3451126JANUAR 2013:

PRIJAVA PROTIV SUDIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/05/3456603

DOSTA JE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/11/3461397

PRIJAVA PROTIV ZLOCINACKE ORGANIZACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/17/3465912

OBAVJEST SP UZ PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/19/3467374

ZAHTJEV ZA IZUZECE ZELJKE VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/25/3471579

GLAVNOM TUZIOCU OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/01/27/3472655FEBRUAR 2012:

TUZILASTVU I POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/10/3481870

ZAHTJEV ZA NOVU ISTRAGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/20/3488655

PONUDA TUZENIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/02/28/3494159MART 2013:

ZAHTJEV POLICIJSKOJ STANICI BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/05/3496974

UTVRDJENJE DISKRIMINACIJE NA SUDJENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/07/3499030

INSPEKTORATU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/11/3501635

PRIJAVA PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/18/3506344

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/26/3511796

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/28/3513181

PRIJEDLOG PO CLANU 81

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/29/3513781

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/30/3514647

PRITUZBA BIH TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/03/31/3515288APRIL 2013:

ZAHTJEV ZA PONAVLJANJE 80 1 PR 007070 12 PR

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/02/3516573

ZAHTIJEV SUDSKOJ POLICIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/04/3517724

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043325 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/06/3519030

PRITUZBA U OT DOBOJ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/08/3520589

PRIJAVA PROTIV BIROA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/10/3522237

KOGA SU KORIMPIRALI KRIMINALCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/12/3523484

OBAVJEST PO PREDMETU 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/14/3524855

UREDJENJE TUZBE ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/16/3526184

SPREGA MAFIJE I DRZAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/18/3527633

PRIJAVA PROTIV ZORANA MICICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/20/3528964

DOKAZI TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/22/3530376

PREINAKA TUZBE PROTIV DANKA I NOVAKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/24/3531754

PRIJAVA PROTIV DEVIC I DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/26/3533277

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA MUP-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/28/3534648

LOGISTIKA ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/04/30/3535790MAJ 2013:

PRIJAVA PROTIV DJURICA I ZORIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/02/3537065

KOME PRIPADAJU LJUDSKA PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/08/3541839

OKRUZNOM CENTRU SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/10/3542826

ZASTITNICI ORGANIZOVANOG KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543131

PRIJAVA PROTIV KOMANDIRA SUDSKE POLICIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543189

ZALBA NA 80 1 PR 007070 13 PVLP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543272

TUZBA PROTIV NOVAKA I DANICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/29/3543321

PRITUZBA NA KOMANDIRE SP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/05/31/3544280JUN 2013:

PRIJAVA PROTIV GLAVNOG TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/04/3545756

PRITUZBA BIH TUZILASTVU PO T 20 0 KTA 0007047 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/08/3547916

ZAHTJEV USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/13/3549853

UTVRDJENJE ZA PREDAVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/18/3551860

SUDSKOJ POLICIJI PO RJESENJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/06/24/3554133JUL 2013:

TUZIOCU KEROVICU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/06/3559121

OBAVJEST USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/12/3561416

UTVRDJENJE ZA PARNICU S UNIVERZALOM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/15/3563093

PRITUZBA NA ODLUKU T14 0 KTA 0008936 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/18/3564528

PRITUZBA NA KEROVIC RANKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/20/3565114

TUZBA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/22/3566244

IN MEMORIAM

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/23/3566396

PRITUZBA NA RAD SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/24/3567006

BANDA PLACENIH UBICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/26/3567953

DOPUNA NA UDT 12326-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/07/30/3569796AVGUST 2013:


ZALBA NA PRVOSTEPENU PRESUDU PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/03/3571388

FALSIFIKATI SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/05/3572018

ZAHTJEVI ZA INFORMACIJE SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/09/3573357

PRITUZBA PROTIV VAKICIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/11/3574158

OSNOVNOM SUDU O BLOGU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/13/3574923

JAVNO PISMO MUP-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/15/3575636

ZAHTJEV ZA INFORMACIJE VIJECU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/17/3576693

TUZBA ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/19/3577411

PRESUDE PO NARUDZBI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/21/3578076

UTVRDJENJE ZA MUP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/23/3578956

PRITUZBA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/25/3579775

PRIJAVA PROTIV SUDIJE MARKOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/27/3580595

UTVRDJENJE ZA 80 1 PR 007070 13 PZP

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/29/3581519

DA SE ZNA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/08/31/3582426SEPTEMBAR 2013:


ZAHTJEV PS BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/01/3582837

PRITUZBA PROTIV DJONLICA I DJURICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/03/3583533

TUZILASTVU BIH

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/05/3584301

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE PRIJAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/07/3584926

(NE)POSTUPANJE SUDIJE DJONLICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/09/3585683

DOPUNA TUZBE ZA PODRSKU UNIVERZALU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/11/3586917

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE UBISTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/13/3587701

APELACIJA USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/15/3588733

LIJEPA RIJEC GVOZDENA VRATA OTVARA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/20/3590610

MONTIRANI PRETRES

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/25/3592464

PRITUZBA ZA PRIKRIVANJE INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/09/30/3594231OKTOBAR 2013:


ODLUKA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/05/3595696

ISTINA O LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/10/3597359

ZAHTJEV OKRUZNOM SUDU PO 80 0 P 039221 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/15/3599158

DOPUNA NA T09 0 KTA 0034144 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/20/3601037

PRAVOBRANILASTVU RS

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/25/3602992

PO PRENOSU NADLEZNOSTI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/10/30/3604820NOVEMBAR 2013:


NEDOSTATAK POLITICKE VOLJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/01/3605656

OBAVJEST O KRIMINALU U OT BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/04/3606807

NIJE BILO NAMJERNO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/07/3608140

PRIJEDLOG PO 71 0 P 162681 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/10/3609358

POVEZ PREKO OCIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/13/3610347

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004186 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/16/3611640

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/19/3612681

PRITUZBA PO LAZNOJ PRIJAVI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/22/3614043

NACELNICIMA CJB BIJELJINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/11/25/3615098DECEMBAR 2013:


DOPUNA NA 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/01/3617361

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0004187 13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/05/3618670

OBAVJEST PO CLANU 182 ZA 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/10/3620749

PRIJEDLOG SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/15/3622460

BN TELEVIZIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/20/3624282

PREINAKA TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2013/12/25/3625577JANUAR 2014:


OBAVJEST O ADMINISTRATIVNOJ GRESCI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/01/3627816

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/04/3628644

FALSIFIKATI, LAZI I MANIPULACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/07/3629574

POPIS DOKAZA 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/10/3630683

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050285 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/13/3631477

ZAHTJEV SUDU ZA SNIMKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/16/3632418

ADVOKATI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/19/3633337

DOPUNA NA AP-3701-13

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/22/3634141

TUZILASTVU O PRIJAVAMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/25/3635019

DOKAZI ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/28/3635740

ZAHTJEV VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/01/31/3636364FEBRUAR 2014:


OBAVJEST REPUBLICKOM TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/03/3636930

PRIJAVA PROTIV DESTANOVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/06/3637536

PRITUZBA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/09/3638205

PONAVLJANJE POSTUPKA PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/12/3638930

NEKOLIKO NEUGODNIH PITANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/15/3639748

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/18/3640264

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/21/3641050

ISTINA SE RAZOTKRIVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/24/3641658

OBAVJEST SUDU I TUZENOJ 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/02/27/3642436MART 2014:


APELACIJA ZA UNIVERZAL

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/03/3643305

TUZBENI ZAHTIJEV ZA UTVRDJENJE PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/06/3644161

PRITUZBA ZA LAZNE INFORMACIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/09/3644906

PREINAKA 2 TUZBE 80 0 P 043324 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/12/3645617

ZALBA NA RJESENJE 01-50-151-2-2014

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/15/3646441

PRIJAVA PROTIV SUDSKOG VIJECA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/18/3647053

ZAHTIJEVI USTAVNOM SUDU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/21/3647879

REVIZIJA TUZBE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/24/3648573

PRITUZBA NA T 17 0 KT 0004353 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/03/27/3649405APRIL 2014:


POJASNJENJE TUZBE 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/05/3651575

PRIJAVA ZA NESAVJESTAN RAD

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/10/3652741

APELACIJA ZA UTVRDJENJE PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/15/3653886

DOPUNA PRIJAVE PROTIV UNIVERZALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/20/3655435

PRIJEDLOG TUZENOJ PO 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/25/3657032

PRIJEDLOG SUDU ZA SNIMANJE RASPRAVE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/04/30/3658580
MAJ 2014:


DODATAK TUZBE 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/03/3659402

PRITUZBA NA T14 0 KTA 0010468 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/06/3660550

PRIJEDLOG ZA PARNICU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/09/3661725

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/12/3662739

DOPUNA TUZBE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/15/3664192

DOPUNA ZA 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/18/3665251


PRIJEDLOG ZA SNIMANJE 80 0 P 043324 13 P2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/21/3666158

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/24/3667270

DOPUNA PRIJAVE PROTIV ZORANA CAVICA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/27/3668181

SUDU PO ZOZD-E

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/05/30/3669528
JUN 2014:


PRIJEDLOG RS U PARNICI 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/05/3671296

ZASTO TUZILASTVO PRIKRIVA UBISTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/10/3672883

PRITUZBA PROTIV STJEPANOVIC

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/15/3674697

PRIJEDLOG TUZENIMA U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/20/3676425

PRIVATNE SUDNICE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/25/3677970

DEMONTIRANJE MAFIJASKOG REZIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/06/30/3679613JUL 2014:


FALSIFIKATI TUZILACKE MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/05/3681701

APELACIJA PO TUZBI ZA DISKRIMINACIJU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/10/3683580

O (NE)RADU TUZILASTVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/13/3684785

REVIZIJA TUZBE 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/16/3685937

TUZBA ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/19/3687204

PRITUZBA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 039976 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/22/3688315

KO JE U SLUZBI MAFIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/25/3689949

UTVRDJENJE ZA NEZAKONITE ODLUKE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/28/3690918

TERET DOKAZIVANJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/07/31/3692299
AVGUST 2014:


GLUVI TELEFONI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/03/3693726

PRIJAVA ZA POSTUPANJE U 80 0 P 043472 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/06/3694867

ZALBA NA RJESENJE 80 0 P 050856 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/09/3696111

DOKAZI KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/12/3697101

PRIJEDLOG VSITV-U

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/15/3698404

PRIKRIVANJE ZLOČINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/18/3699424

PRIKRIVANJE KRIMINALA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/21/3700873

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/24/3702214

ODGOVOR VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/27/3703401

KO STITI KRIJUMCARE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/08/30/3704851SEPTEMBAR 2014:


DOKAZI KRIMINALA I KORUPCIJE

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/03/3706410

KO JE PODNEO LAZNU PRIJAVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/06/3708154

OBAVJEST TUZILASTVU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/09/3708976

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 053922 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/12/3710792

ZAKON, STA JE TO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/15/3712036

UTVRDJENJE ZBOG PRIKRIVANJA INFORMACIJA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/18/3713824

PITANJA I ODGOVORI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/21/3715557

POSTUPANJE TUZIOCA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/24/3717336

I SVE PO ZAKONU

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/27/3718811

DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 1 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/09/30/3720441OKTOBAR 2014:


DOKAZNI MATERIJAL 80 0 P 043324 12 P - 2 DIO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/05/3721936

DOSTAVA INFORMACIJA ZA PREDMET 80 0 P 039222 12 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/10/3725248

SAUCESNISTVO U ZLOCINIMA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/15/3728110

KRSENJE PRAVILA POSTUPKA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/20/3730921

ZALBA NA PRESUDU 80 0 P 043325 13 P 2

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/25/3734381

SVERCERI I TUZILASTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/10/30/3737127
NOVEMBAR 2014:


PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/03/3739922

DODATNI PRILOZI U PARNICI 80 0 P 048630 13 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/06/3741419

PRIJEDLOG PO TUZBI ZA POVREDU PRAVA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/09/3743147

PRIPREMNO ROCISTE 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/12/3744667

OBAVJEST PREDSJEDNIKU VSITV-A

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/15/3746539

DOPIS PREDSJEDNIKU SUDA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/18/3747807

PRITUZBA NA T 17 0 KTA 0005048 14

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/21/3750116

IMUNITET NA LICITACIJI

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/24/3750856

INTERVJU BUDIMKE BAJO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/27/3752672

PREINAKA I DOPUNA 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/11/30/3754387DECEMBAR 2014:


APELACIJA ZA 80 0 P 053922 14 GZ

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/05/3756978

GRAĐANSKO NOVINARSTVO

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/10/3759489

TUZILASTVU TUZLANSKOG KANTONA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/15/3762005

PRITUZBA ZBOG PRIKRIVANJA ZLOCINA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/20/3765073

BISERI MILA RONHILA

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/25/3767418

PRAVOBRANILASTVU RS PO 80 0 P 056780 14 P

http://kriminaluvlasti.blogger.ba/arhiva/2014/12/30/3770256


MOJI BLOGOVI

BZ SOFT
KRIMINAL U VLASTI
PROGRAMI ZA SVAKOGA


DOKAZI O KRIMINALU U VLASTI
KRIMINAL U VLASTI
BESPLATNI PROGRAMI


PROGRAMI ZA ZABAVU, RAZONODU, KREATIVNOST I SVE STO ZELITE. IZABERITE PROGRAM KOJI ZELITE I KLIKOM NA ODGOVARAJUCI LINK, ZAPOCINJETE PROCES PREUZIMANJA. KOD ZA SVE PROGRAME JE ISTI "29111965"! U KREIRANJU PROGRAMA SLOVARICA, UCESTVOVALA JE UBIJENA DJEVOJCICA IVONA BAJO, SVOJIM GLASOM I IZBOROM SLIKA...
Racunaljka

Pripovetke

Problemi

Jednacine

Matematika

Romani

Vezbanka

Pjesme

Slovarica

Bajke

Biblija
HVALA NA POVERENJUMOJI FAVORITI
-